Priser og betingelser 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og betingelser 2013"

Transkript

1 Priser og betingelser 2013

2 Masterchef Divaer i junglen Tattoo Salonen Redningskvinder Rædslernes nat For lækker til love Paradise Hotel Familien fra Bryggen Luksusfælden

3 Priser og betingelser 2013 Årsaftaler Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Viasat Broadcasting UK Ltd. vedrørende indkøb af reklametid i det indeværende år. Årsaftalen skal indgås senest 5. marts Ved at indgå en årsaftale kan du som annoncør opnå en række fordele: Garanteret TRP-pris eksklusiv eventuelt efterspørgselstillæg. Forstærkning baseret på den samlede investering, som inkluderer reklamekøb, sponsorater, online tv og tekst-tv. Særlig rabat på sæsondifferentiering. Rabat på specifikke programpositioner (premiums). Fuld retroaktivitet på den aftalte volumen. Mulighed for at aftale nye købsmålgrupper baseret på adfærd (fx bruger briller) Årsaftaler skal indgås senest den 5. marts Såfremt du indgår årsaftale, opnår du fuld retroaktivitet på den aftalte volumen. Budgetandelsgaranti: Annoncører, som garanterer Viasat en budgetandel på minimum 43% i årsaftalen, tilbydes ekstraordinære fordele: Budgetandelsforstærkning Yderligere rabat på premiums For information om yderligere definitioner og forudsætninger kontakt venligst en TV3-medarbejder. Efterspørgselstillæg: Udbud og efterspørgsel kan variere markant henover året, hvorfor det endelige prisniveau fastlægges i forbindelse med månedsplanen, som udsendes seks uger før rettidig bookingdag. De vejledende priser kan i forbindelse med offentliggørelse af månedsplanen blive tillagt et efterspørgselstillæg, som ved en gennemsnitlig betragtning hen over året maksimalt kan blive 10%. Efterspørgselstillægget kan på den enkelte måned maksimalt stige med 5 %-point i forhold til året før. Volumenforstærkning Annoncører med årsaftale får volumenforstærkning i henhold til skala på prislisten for det samlede køb af reklametid på TV3 i løbet af perioden den 1. januar 2013 til og med den 31. december Der ydes endvidere forstærkning til de annoncører, inden for en koncern, som er udpeget ved årsaftalens indgåelse. Selskaber, der eventuelt er opkøbt i løbet af årsaftaleperioden, er ikke berettigede til at blive omfattet af årsaftalen. Kampagneafvikling Det er ikke alle annoncører, som ønsker en fuldstændig ligelig TRP-fordeling hen over programfladen. Foretrækker du fx en bestemt del af TRP placeret i primetime, kan dette ske mod tillæg jf. tabellen tillæg for prime time. Primetime defineres som tidsrummet kl Du kan også fravælge bestemte dage i en kampagne mod tillæg. TRP-pakker TV3 tilbyder kampagner rettet mod 31 forskellige målgrupper, hvor hver målgruppe har sin faste grundpris. Når du køber din reklametid, sørger TV3 for at planlægge kampagnen i form af en TRP- pakke, så placeringen rammer din valgte målgruppe: Det hele til en fast og aftalt pris. En TRP-pakke er et meget sikkert og effektivt mediekøb. Som annoncør får du sikkerhed for, at det ønskede antal TRP i din målgruppe bliver opnået, og du betaler kun for disse TRP. Specifikke Program Positioner (premiums) Specifikke Program Positioner betyder, at du kan købe Positioner i ekstra højinvolverende programmer som fx UEFA Champions League, Divaer i Junglen, Masterchef eller Paradise Hotel. I forbindelse med køb af Premiums tilbydes du samtidig køb af Position først, anden, tredje eller sidst i breaket. Retningslinjerne samt specifikke programmer, premiums, målgrupper og priser fremgår af månedsplanen, som hver måned kan downloades på Powerbreaks Et powerbreak i eksempelvis Superligaen afvikles efter, at spillerne er kommet på banen, men umiddelbart før kickoff eller 2. halvlegs begyndelse. Ved at ligge i dette eksklusive break opnår du minimal støj fra andre annoncørers reklamer. Spotpakker Du kan købe spotpakker i specielle programmer som fx fodbold eller andre programmer med en klar profil. Således får du mulighed for at ramme præcis den målgruppe, du ønsker. Split-spot Splitspot består af mindst to reklamespot fra samme annoncør, som skal afvikles i en specifik rækkefølge og/eller i samme break. Den ekstra håndtering betyder, at prisen på splitspot tillægges et gebyr på 5%. Introduktionsforstærkning Ved introduktion af nye produkter kan der ydes 30% ekstra forstærkning. Introduktionsforstærkningen ydes udelukkende på den første kampagne og forudsætter en samlet bestilling. Betingelsen er, at produktet ikke har været markedsført på kanalerne de seneste 36 måneder. Det er TV3, der vurderer, om introduktionsforstærkningen kan tilbydes. Champions League

4 Målgrupper Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Personer Personer Kvinder Mænd Personer Personer singler Kvinder Mænd Personer Personer storby Kvinder Mænd Personer Personer hovedstad Kvinder Mænd Personer Personer hovedstad Kvinder Mænd Personer Personer spiller online Kvinder Mænd Personer Indkøbsansv Kvinder Mænd Personer Husmødre (K) Kvinder hovedstad Sæsondifferentiering ved årsaftale Uger Tillæg/fradrag -24% -20% -9% -7% -4% 4% 7% 13% 3% -6% -19% -10% 14% 21% 12% -20% -24% Sæsondifferentiering uden årsaftale Uger Tillæg/fradrag -14% -10% 1% 3% 6% 14% 17% 23% 13% 4% -9% 0% 24% 31% 22% -10% -14% Spotlængdeindeks Spotlængde Indeks Spotlængde Indeks Spotlængde Indeks Alle andre spotlængder efter aftale. Andel i prime time Andel i prime time Tillæg Sæsonforstærkning Kampagnebudget DKK Uge 1 9 Uge Uge % i primetime 5% 55% i primetime 8% 60% i primetime 12% 65% i primetime 17% Under % 5% 10% % 10% 15% % 20% 25% Over % 25% 30% 70% i primetime 23% Rettidig booking Måned Uge Deadline for booking Volumenforstærkning Årsaftale kr. Forstærkning Februar 6-9 8/1 Marts /2 April /3 Maj /4 Juni /5 Juli /6 August /6 September /8 Oktober / ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% For årsaftaler på mere end kr kontakt din TV3-konsulent. November /10 December /11 Booker du rettidigt, får du 5% rabat. Download Priser og betingelser 2013 samt månedsplaner på

5 Digitale produkter På TV3 s digitale platforme er du sikret en række innovative og effektfulde annoncemuligheder både som enkeltstående kampagne, som en del af en større kampagne eller som forstærkning af din tv-kampagne. Prislisten dækker videoreklamer afviklet på vores traditionelle webplatforme og på vores Play-platforme. Formater Format Pris Varighed Video (RBS) CPM 250,- 15 sek. Video Specifik CPM 325,- 15 sek. Mobile/Tablet video ads CPM 375,- 15 sek. Sponsorat, video (RBS) CPM 250,- 10 sek. Sponsorat, video (Specifikt program) CPM 325,- 10 sek. Takeover (Kan ikke købes separat) CPM 100,- Na Pre-spot TV3Play, TV3Play App, Sport Max. 20 sek. Midt/post-spot TV3Play Max. 30 sek. Sponsorat TV3Play, TV Play App, Sport Max. 10 sek. Spotindex Spot længde Index Video ads positioner PRESPOT PRESPOT 1 PRESPOT 2 PRESPOT 3 TV3 Play App-programindpakning SPONSORAT MIDSPOTS MIDSPOTS PRESPOT Sport-programindpakning SPONSORAT POSTSPOT TV3 Play-programindpakning Prespot TV3 Play med takeover Tekniske specifikationer og betingelser kan downloades på tv3.dk/business

6 Generelle betingelser Aftalen Priser og betingelser 2013 gælder for alle aftaler med Viasat Broadcasting UK Ltd. ( VBUK ) om køb af reklametid på de reklamebærende kanaler ( tv-stationerne ), som VBUK i løbet af 2013 repræsenterer i Danmark. Ved afgivelse af bestilling accepterer annoncøren og mediebureauet ( Ordregiverne ) disse betingelser. En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale. Reklameregler Tv-stationerne sender fra London og Amsterdam og er undergivet den engelske reklamelovgivning ved OFCOM og den hollandske reklamelovgivning ved DMC. Ordregiverne er ansvarlige for, at reklamerne overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder. Ordregiverne forstår og accepterer, at VBUK er forpligtet til at overholde enhver regel og forskrift og ethvert krav, som til enhver tid udstedes af OFCOM, ASA, BCAP, DMC og/ eller enhver anden gældende lovgivning eller forskrift. Ordregiverne forstår og accepterer, at det kan være nødvendigt for VBUK at anmode Ordregiverne om at ændre en reklame, således at denne bringes i overensstemmelse med enhver sådan regel, forskrift, ethvert sådant krav eller anden gældende lovgivning eller forskrift, men med forbehold af dette afsnit og afsnittet "Erklæringer og indeståelser" vil Ordregiverne ikke være forpligtet til at efterkomme en sådan anmodning. Ordregiverne forstår og accepterer desuden, at det kan være nødvendigt for VBUK at ændre en reklame for at bringe den i overensstemmelse med enhver sådan regel, forskrift, ethvert sådant krav eller anden gældende lovgivning eller forskrift. Hvis Ordregiverne beslutter ikke at efterkomme en sådan anmodning henholdsvis acceptere VBUKs ændringer, og VBUK som følge heraf ikke kan udsende den pågældende reklame, skal Ordregiverne ikke betale for den reserverede reklameplads, forudsat Ordregiverne skriftligt har meddelt VBUK sin beslutning senest fem arbejdsdage før den planlagte udsendelsesdato. Ordregiverne skal være i besiddelse af dokumentation, som med rimelighed godtgør enhver påstand/erklæring, som fremsættes i en reklame om det annoncerede produkts, den annoncerede ydelses eller annoncørens egenskaber, herunder de påstande/erklæringer, der fremsættes i sungne jingles eller vises i billeder (fx et foto af en overvægtig kvinde fulgt af et foto af samme kvinde, men betydeligt tyndere, med en kommentar om at der kun er gået to uger). Hvis en påstand/erklæring er baseret på forskning eller afprøvning, skal dette udføres i overensstemmelse med anerkendt 'best practice' for produkter og ydelser af den art, der reklameres for, og resultaterne skal være troværdige og pålidelige. På VBUKs anmodning skal Kunden levere sådan dokumentation til VBUK inden for ti arbejdsdage. Hvis 1) en ændret reklame leveres senere end tre arbejdsdage før den første planlagte udsendelsesdato, og den pågældende reklame stadig anses for at være i strid med den relevante OFCOM-, ASA-, BCAP-, DMC- eller anden gældende regel eller forskrift, eller 2) Ordregiverne ikke leverer den skriftlige dokumentation som ovenfor anført inden for den aftalte frist og til VBUKs rimelige tilfredshed, er VBUK ikke forpligtet til at udsende, henholdsvis har ret til øjeblikkelig at standse udsendelsen af reklamen uden at være forpligtet til i forvejen at meddele Ordregiverne, at reklamen ikke kan udsendes. I dette tilfælde er VBUK ikke desto mindre berettiget til at opkræve det fulde beløb for den reserverede reklameplads fra Kunden. Uden præjudice for alle andre rettigheder eller retsmidler, som VBUK måtte have i henhold til en Aftale (herunder disse almindelige vilkår og betingelser), har VBUK, i tilfælde hvor Ordregiverne ikke har forsynet VBUK med en reklame, der er i overensstemmelse med de i dette afsnit anførte lovgivningsmæssige krav og begrænsninger, senest fem arbejdsdage før den første planlagte udsendelsesdato, ingen forpligtelse til at udsende, henholdsvis har ret til øjeblikkelig at standse udsendelsen af reklamen uden at være forpligtet til i forvejen at meddele Ordregiverne, at reklamen ikke kan udsendes, eller betale erstatning til Ordregiverne. I dette tilfælde er VBUK ikke desto mindre berettiget til at opkræve det fulde beløb for den reserverede reklameplads fra Ordregiverne. Ordregiverne har pligt til at indhente en forudgående accept af reklamernes lovlighed hos VBUKs juridiske afdeling i London. Uanset en sådan accept hæfter Ordregiverne fortsat fuldt ud for indholdet af reklamerne. VBUK forbeholder sig ret til at afvise reklamemateriale på baggrund af dets indhold. Er du i tvivl, eller ønsker du yderligere information, kan du kontakte din TV3-konsulent. Desuden henvises til de engelske OFCOMregler (www.ofcom.org.uk). Kampagne En kampagne er en samlet bestilling af reklametid med en start- og slutdato, hvor der annonceres for ét produkt eller én virksomhed. Indlægges en pause på mere end 21 kalenderdage i en kampagne, betragtes dette som en ny kampagne. Kampagner afvikles "Run by Station" (RBS). Det vil sige, at tv-stationerne beslutter reklamespottets Positioner inden for kampagneperioden (en kampagneuge løber fra søndag til lørdag). Annoncører kan ikke slå reklamespots sammen eller købe fælles ind. Booking Booking af reklametid skal ske skriftligt til TV3 A/S ved afgivelse af ordre pr. , fax eller brev. Ordren skal omfatte følgende: Annoncørnavn, produkt, spotlængde, spottitel, spotkode, periode, budget, målgruppe samt eventuelle afviklingsønsker. Booking af reklametid honoreres med 5% rabat, hvis den er TV3 i hænde senest kl på datoen for rettidig booking, jf. bookingoversigt for Ændring af booking Booking kan vederlagsfrit ændres med hensyn til spotlængde, målgrupper, rotation og restriktioner, hvis skriftlig meddelelse herom er TV3 i hænde senest to kalenderuger forud for kampagnestart. Modtager TV3 skriftlig meddelelse om ændring af booking senest én kalenderuge før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på kr Modtager TV3 ovennævnte meddelelse senere end én kalenderuge før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på kr Forhøjelse af budgettet for en kampagne efter tidspunktet for rettidig booking kan frit foretages, dog således at der ikke ydes bookingrabat for den del af kampagnen, som ikke er booket rettidigt. Flytning En kampagne kan flyttes helt eller delvist ved skriftlig meddelelse til TV3. Modtager TV3 senest tre kalenderuger før visningsugen en begæring om flytning af alle visninger i den pågældende uge, sker flytningen uden gebyr. Modtager TV3 senest to kalenderuger før første visningsuge en begæring om flytning af mere end 75% af budgettet for en uge, sker flytning mod betaling af et gebyr på 5% af den aftalte pris for de flyttede reklamer. Modtager TV3 senest én kalenderuge før første visningsuge begæring om flytning af mere end 25% af budgettet for en uge, sker flytning mod betaling af et gebyr på 10% af den aftalte pris for de flyttede reklamer. Begæring om flytning af en kampagne senere end én kalenderuge før den bookede visningsuge betragtes som afbestilling. Der kan maksimalt flyttes visninger til tre uger efter den aftalte sidste visningsdag for en kampagne. En flytning forudsætter dog, at det samlede budget for kampagnen fastholdes. En kampagne kan ikke flyttes til et nyt kalenderår. Afbestilling En kampagne kan afbestilles ved skriftlig meddelelse til TV3. Afbestilling kan ske vederlagsfrit op til seks hele kalenderuger forud for visningen af en kampagne. Modtager TV3 afbestilling af en kampagne mellem tre og seks hele kalenderuger forud for den kalenderuge, hvori kampagnen skulle have været udsendt, betales et gebyr på 10% af den samlede aftalte pris for kampagnen. Modtager TV3 afbestilling af en kampagne senere end tre hele kalenderuger forud for den kalenderuge, hvori kampagnen skulle have været udsendt, betales den fulde pris for den afbestilte reklame. Ordregivernes meddelelse om reduktion af budget for en kampagne behandles som afbestilling. En kampagne kan ikke afbestilles, hvis den er flyttet. Kampagnelevering Eventuel underlevering leveres på senere kampagner efter aftale med kunden. Annoncørens eventuelle tilgodehavende bortfalder dog endeligt, hvis det ikke er udnyttet til køb af reklametid anvendt til udsendelse på tv-

7 stationerne inden den 30. juni Ved anvendelse af flere spotversioner eller spotlængder modregnes underleveringer på en spotversion i overleveringer på en anden spotversion. Visninger, der er set live eller tidsforskudt inden for samme måledøgn (VOSDAL Viewed-On-Same-Day-As-Live), samt tidsforskudt sening af spots senere end visningsdagen indgår i kampagneopgørelsen. Kampagneopgørelsen laves som udgangspunkt første arbejdsdag efter kampagnens afslutning og indeholder visninger, der er set live eller tidsforskudt indtil denne dag. Visninger, der er set på andre platforme end TV, målt ved hjælp af Gallups Virtual Meter, indgår i kampagneopgørelsen fra det tidspunkt Gallup inkluderer disse data i de daglige seertal. Leveringssikkerhed Ud over garantien om en fast TRP-pris yder TV3 kompensation i form af en ny og gratis kampagne af samme værdi, hvis underleveringen på tv-stationerne overstiger 35% på kampagneniveau. Dog forudsættes det, at kampagnen er på minimum 100 TRP og løber over minimum 14 dage. Reklamemateriale Ordregiverne skal for egen regning og risiko levere reklamemateriale, der opfylder VBUKs tekniske specifikationer for materiale. Skal et reklamespot indeholde tillægstakserede mobile tjenester, skal dette godkendes af tv-stationerne. Henvises der i reklamen til tv-stationernes tekst-tv eller hjemmeside, er ordregiverne ansvarlige for korrekt henvisning. Reklamematerialet skal sendes til Viasat Broadcasting Centre via Adstream eller Adtoox senest fem hele hverdage forud for den første aftalte visning. Overholdes denne frist ikke, kan VBUK ikke garantere, at visningen sker i overensstemmelse med bookingen. Ved forsinket indlevering af reklamemateriale vil flytning af kampagnestart være påkrævet. Samtidig vil et gebyr blive opkrævet efter følgende retningslinier: 5 hverdage før 1. visning 1 4 hverdage før 1. visning Senere aflevering GEBYR VED FOR SEN LEVERING Korrekt spotlængde Forkert spotlængde Kr. 0 Kr Kr Kr Kr Kr Indleveres reklamematerialet rettidigt, men med forkert spotlængde skal der betales gebyr for ændring af booking, jf. afsnittet herom. Reklamematerialet kan destrueres af VBUK 90 dage efter første visning, hvis andet ikke er aftalt. Reklamation Reklamation skal ske skriftligt senest fem arbejdsdage efter modtaget kampagneopfølgning. Reklamation over en tv-reklame, der er planlagt til genudsendelse inden udløbet af fem-dages fristen, skal dog ske omgående. Spottitler/spotkoder Det er ordregivernes ansvar at påføre en korrekt spottitel/spotkode på bookingformularen. Spotkoden på bookingformularen skal være identisk med spotkoden på båndet. Tvstationerne påtager sig intet ansvar for visning af forkert reklamemateriale, hvis spottitel og spotkode ikke fremgår af bookingformularen. For at sikre entydige spotkoder anbefales følgende 12-tegns kodningssystem; tre bogstaver for annoncør, tre bogstaver for produkt, tre tal for version og tre tal for spotlængde. Materialelevering VBUK modtager kun digitale filer. Levering af digitale filer skal sendes til London via Adstream (www.adstream.com) eller Adtoox (www.adtoox.com). Afvisning VBUK er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning. VBUK er ikke ansvarlig for ordregivernes tab som følge af afvisning. Betaling Betaling af fakturerede beløb skal være VBUK i hænde senest den sidste bankdag i den kalendermåned, der følger efter kampagnens visningsmåned. Direkte kunder faktureres forud for kampagnestart. Ordregiverne skal stille kontinuerlig og fuldt dækkende sikkerhed for enhver bestilling. Sikkerhedsstillelsen kan ske under DRRB s sikkerhedsordning eller direkte over for VBUK. Ved for sen betaling tillægges morarenter på 2% af det fakturerede beløb pr. påbegyndt måned. Dog vil ordregivere, som er medlem af DRRB, kun tillægges 1% i morarente. Godtgørelse For ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i DRRB s sikkerhedsordning, yder VBUK en godtgørelse på 1,0%. Ydermere kan der ydes informationsgodtgørelse til ordregivere, som opfylder vilkårene herfor. Kontakt din TV3-konsulent for at høre mere om vilkårene for opnåelse af godtgørelser. Ved evt. misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godtgørelsen. For ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i DRRB s sikkerhedsordning, yder VBUK en godtgørelse på digitale produkter på i alt 7%. Sikkerhedsgodtgørelse: 1% Informationsgodtgørelse: 2% Teknisk godtgørelse: 4%. Ved misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godtgørelse. Erklæringer og indeståelser Ordregiverne erklærer: a) at Ordregiverne er i besiddelse af alle rettigheder og tilladelser og har indhentet alle godkendelser, der er nødvendige for, at VBUK kan udsende reklamen, uden at VBUK pådrager sig omkostninger i forbindelse med sådan udsendelse, b) at Ordregiverne har betalt for alle nødvendige godkendelser og tilladelser, herunder, men ikke begrænset til, alle godkendelser med hensyn til musik og ophavsret, c) at reklamerne til fulde efterlever alle lovgivningsmæssige krav og begrænsninger, herunder alle gældende regler vedrørende vildledende reklame og alle regler udstedt af OFCOM, ASA og BCAP og DMC. d) at Ordregiverne er i besiddelse af al dokumentation, som med rimelighed godtgør enhver erklæring, der fremsættes i reklamerne om de annoncerede produkter, e) at VBUK s udsendelse af reklamer ikke udgør brud på begrænsninger i lovgivning eller bestemmelser eller krænker tredjemands rettigheder (fx ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder). Ordregiverne skal til enhver tid efterleve gældende regler, forskrifter og love, der for tiden er i kraft og/eller til enhver tid udstedes af de respektive tilsynsmyndigheder. Ordregiverne skal holde VBUK skadesløs for alle omkostninger, bøder, skadeserstatninger og/eller tab, som VBUK pådrager sig som følge af Ordregivernes manglende efterlevelse af dette afsnit og/eller anden misligholdelse af en Aftales vilkår fra Ordregivernes side. VBUK er ikke forpligtet til at udsende en reklame, som efter VBUK s rimelige opfattelse overtræder gældende love eller bestemmelser eller krænker tredjemands rettigheder (herunder i tilfælde hvor de relevante tilsynsmyndigheder eller rettighedsindehavere har fremsat påstand over for VBUK om sådanne overtrædelser eller krænkelser). Erstatning Dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse. VBUK s erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som VBUK har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre. Lovvalg og voldgift Aftalen er underlagt dansk ret. Uenighed mellem ordregiverne og VBUK vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling. Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift i København efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut ( Copenhagen Arbitration ). Definitioner "ASA" betyder den britiske Advertising Standards Authority. "BCAP" betyder den britiske Broadcast Committee of Advertising Practice. "OFCOM" betyder Office of Communications, som er den uafhængige tilsyns- og konkurrencemyndighed for de britiske kommunikationsbrancher, og hvis ansvarsområder dækker tv, radio, telekommunikation og trådløse kommunikationstjenester. DMC betyder Dutch Media Committee. Priser og betingelser 2013 er gyldig fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 eller til nye priser og/eller betingelser udsendes. Ret til omgående ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl.

8 TV3 København Wildersgade København K Tlf TV3 Århus Studsgade Århus C Tlf

PRISER OG BETINGELSER 2015

PRISER OG BETINGELSER 2015 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere