R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A M M E A F T A L E. Mellem. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB)"

Transkript

1 R A M M E A F T A L E Mellem Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (herefter DRRB) Og Foreningen af Danske Internetmedier (herefter FDIM) (herefter i det samlede benævnt Parterne )

2 1. Aftalens omfang og definitioner 1.1 Nærværende aftale (herefter Rammeaftalen) indeholder vilkårene for samhandel på annoncemarkedet mellem Netmedier (medlemmer af FDIM) og Ordregivende Bureauer (medlemmer af DRRB), herunder vilkår for sikkerhedsstillelse, som DRRB og FDIM er blevet enige om. 1.2 Rammeaftalen har til hensigt at lette, ensarte og forbedre samhandel mellem FDIM og DRRB for derigennem opnå fordele for begge parter. Rammeaftalen er vejledende for Parternes medlemmer. 1.3 Ved annoncering forstås indrykning af bekendtgørelser mod betaling fra Ordregivende Bureau. 2. Betalingsterminer 2.1 Overfor Ordregivende Bureauer, der stiller sikkerhed som angivet i 5 (DRRB's Garantifond for Udvalgte Medier) eller 6 (direkte sikkerhed eller forudbetaling), er betalingsterminerne for Netmediets regninger for annoncering som anført nedenfor. 2.2 Fakturering for bookede ordrer sker i månedlige rater på separate fakturaer pr. måned, således at første fakturering sker ved kampagnestart. Betaling sker løbende måned +30 dage. 2.3 Undtaget herfra punkt 2.2 er bookede ordrer af en samlet varighed på under 4 uger, samt ordrer, der falder under en bagatelgrænse på kr Betaling sker ved kampagnestart for det fulde beløb med betalingsbetingelser løbende måned +30 dage. 2.4 Ved indbetaling over giro eller anden betalingsanvisning skal betaling være afgivet så tidligt, at beløbet er krediteret modtagerens konto inden betalingsfristens udløb. 2.5 Såfremt den sidste betalingsdag måtte være en lørdag, en søndag, en helligdag, 1. maj eller Grundlovsdag, er betaling den første efterfølgende hverdag rettidig. 2.6 Betaling ved årsskiftet er rettidig, når den er modtageren i hænde senest den anden hverdag efter d. 1. januar. 3. Overskridelse af betalingsfristen 3.1 Såfremt den i 2 anførte betalingsfrist overskrides, forpligter Ordregivende Bureau sig til at betale rentetillæg efter det enkelte Netmedies bestemmelse, uanset om anmeldelse efter 5 iværksættes eller ej, medmindre forsinkelsen kan påvises at hidrøre fra tekniske eller manuelle fejl. 3.2 Det er dog en forudsætning for rentetillægget, at Ordregivende Bureau har modtaget Netmediets månedsopgørelse senest den 8. hverdag i den måned, der følge efter indrykningsmåneden. 3.3 For hver dag en månedsopgørelse er modtaget senere end den 8. hverdag i måneden efter indrykningsmåneden, forlænges den gældende betalingsfrist med en dag. 4. Hverdage I 2-6 regnes lørdage samt 1. maj og Grundlovsdag ikke for hverdage.

3 5. Sikkerhedsstillelse 5.1 Reglerne om DRRB's Garantifond for Udvalgte Medier fremgår af 6. Såfremt et Ordregivende Bureau stiller løbende sikkerhed, jf. 6, forudbetaler eller stiller tilsvarende sikkerhed jf. 7 i forbindelse med en indrykning, ydes en godtgørelse efter det enkelte Netmedies bestemmelse. 5.2 De stillede sikkerheder kan tages i anvendelse til dækning af Netmediets tilgodehavender hos Ordregivende Bureauer for al annoncering samt leverancer, for hvilken der ydes godtgørelse Reglerne for anmeldelse af krav omfattet af DRRB's Garantifond for Udvalgte Medier fremgår af bilag DRRB's Garantifond for Udvalgte Medier. Ordregivende Bureauer ydes en godtgørelse efter det enkelte Netmedies bestemmelse, såfremt de stiller løbende sikkerhed for Netmediets tilgodehavender gennem DRRB's Garantifond For Udvalgte Medier. Med hensyn til administration af DRRB's Garantifond For Udvalgte Medier henvises til den mellem parterne indgåede aftale herom, bilag DRRB Interactive Ad System DRRB har i samarbejde med udvalgte Ordregivende Bureauer udarbejdet Netmedie-databasen Interactive Ad System, som er bannerspecifikationsværktøj. Via Interactive Ad System kan tilsluttede Ordregivende Bureauer hurtigt danne sig et overblik over annonceringsmulighederne på kommercielle internetmedier og udfærdige lister for bannerspecifikationer, som er med til at sikre optimal kampagneafvikling for både Ordregivende Bureauer og internetmedier. Herved har alle Netmedier mulighed for at komme i betragtning hver gang en kampagne planlæges. Desuden vil Netmedier kunne spare tid på at sende svar på diverse forefaldende forespørgsler vedrørende bannerspecifikationer og kunne koncentrere sig om forespørgsler på konkrete kampagner. Mediedatabasen finansieres udelukkende af udvalgte Ordregivende Bureauer og der gives fri adgang for alle FDIMs medlemmer til de respektive medlemmers egne data. Målsætningen med mediadatabasen er, at så mange Netmedier som muligt tilmelder sig og dermed sikrer, at mediedatabasen er et brugbart værktøj. Desuden bidrager mediedatabasen til at øge markedets professionalisme overfor såvel Ordregivende Bureauer, Netmedier og annoncører. 8. Informationsgodtgørelse 8.1 Informationsgodtgørelse ydes til Ordregivende Bureauer i det omfang der tilsikres: a. Ajourføring af Netmediets priser. b. Ajourføring af Netmediets formater, tekniske krav og øvrige standardbetingelser jf c. Ajourføring af statistik for Netmediet etc. d. Afholdelse af informationsmøder med Netmediet. e. Information til annoncørerne om relevant information fra Netmediet. f. Et højt fagligt niveau på medierådgivning. g. Udveksling af erfaringer og resultater fra egen research som er relevant for Netmediet. h. Repræsentation Være repræsenteret ved seminarer og lign. arrangeret af Netmediet. 8.2 Netmedier tilstræber at orientere Ordregivende Bureauer, når der foreligger nye oplysninger om formater, offentlig tilgængelig statistik, tekniske krav og øvrige standardbetingelser samt evt. revideret prisliste hertil, eller på forespørgsel herom.

4 9. Teknisk honorering 9.1 Teknisk honorering ydes til Ordregivende Bureauer i det omfang overholdelse af Netmediets tekniske specifikationer tilsikres: a. Ordregivende Bureau tilsikrer at levere færdigt materiale til Netmediet senest 3 arbejdsdage før eksekvering. b. Leveringsbetingelser bør være realistiske, så nødvendig teknisk kontrol og implementering håndteres forsvarligt. Leveringsbetingelser gælder også ved 3. parts ad serving. Som færdigt materiale forstås fejlfrit og velfungerende materiale, som overholder pågældende Netmediers standardbetingelser. c. Ordregivende Bureau tilsikrer at Netmediets tekniske specifikationer overholdes. FDIM bør løbende sikre, at tekniske specifikationer ensrettet i bredest muligt omfang. d. Ordregivende Bureau tilsikrer at Netmediets formater, tekniske krav og øvrige standardbetingelser, jf. 12.2, overholdes. 9.2 Ved overholdelse af Netmediets leveringsbetingelser og specifikationer samt formater, tekniske krav og øvrige standardbetingelser, orienteres Ordregivende Bureau af Netmediet umiddelbart efter og senest 48 timer efter hhv. modtagelse af materiale og efterfølgende godkendelse af materiale, hvorvidt materialet lever op til de tekniske krav m.v. 9.3 Såfremt kravene angivet, jf. 9.1 og 9.2, ikke er overholdt, kan Netmediet efterfølgende debitere ordrens tekniske honorering. 10. Afrapportering Netmediet sikrer straks ved opstart, at der oprettes online adgang til statistik, som formidles til Ordregivende Bureau. Såfremt Netmediet ikke kan give online adgang til statistik, sikrer Netmediet afrapportering på tilsvarende vis Netmediet foretager ved opstart kvalitetscheck med henblik på at sikre levering efter aftalte specifikationer bedst muligt. I tilfælde af afvigelser fra de aftalte specifikationer, orienterer Netmediet umiddelbart herom til Ordregivende Bureau mht. modtagelse, godkendelse og opstart af ordre Netmediet leverer Ordregivende Bureau opstarts-rapport, midtvejs-rapport og afslutningsrapport for samtlige ordrer. Netmediet sikrer, at adgang til rapporter opretholdes gennem hele aftaleperioden. 11. Standarder for annoncering 11.1 Ordrebekræftelse baseret på aftalt DRRB/FDIM standard Internet-ordreseddel fra Ordregivende Bureau udgør accept at Netmediets tilbud. Ved afvigelser mellem DRRB/FDIM standard ordreseddel og Netmediets tilbud forligger der ikke accept fra Ordregivende Bureau på Netmediets tilbud. Dog kan eller anden skriftlig korrespondance udgøre accept af Netmediets tilbud, såfremt det heraf fremgår at Ordregivende Bureau accepterer Netmediets tilbud. På faktura kan påføres Ordregivende Bureaus egne referencer FDIM tilskynder Netmedier til at operere med standardiserede betingelser for annoncering, der er lettilgængelige for Ordregivende Bureauer. Det er vigtigt, at standardbetingelser afvejer begge aftaleparters forpligtelser rimeligt og afvejet FDIM tilskynder Netmedier til at sikre implementering af standarder for formater.

5 12. Godtgørelser 12.1 Enhver godtgørelse der ydes efter nærværende aftale fratrækkes Netmediets faktura Netmediet offentliggør sine formater, tekniske krav og øvrige standardbetingelser samtidig med offentliggørelse af sin prisliste. 13. Ikrafttræden og varighed Denne aftale træder i kraft d. 1. april 2011, og kan genforhandles 1. april Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til ophør 31. marts Dato Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Dato Foreningen af Danske Internet Medier

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Priser og betingelser 2013

Priser og betingelser 2013 Priser og betingelser 2013 Masterchef Divaer i junglen Tattoo Salonen Redningskvinder Rædslernes nat For lækker til love Paradise Hotel Familien fra Bryggen Luksusfælden Priser og betingelser 2013 Årsaftaler

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere