PRISER OG BETINGELSER 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISER OG BETINGELSER 2015"

Transkript

1 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8

2 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende indkøb af reklametid i det indeværende år. Ved at indgå en årsaftale kan man som annoncør opnå en række fordele: Garanteret TRP-pris eksklusiv eventuel PUT regulering. Forstærkning baseret på den samlede investering, som inkluderer reklamekøb, sponsorater, WEB- og digitale produkter. Rabat på specifikke programpositioner (premiums). Mulighed for køb af powerbreaks. Fuld retroaktivitet på den aftalte volumen. Mulighed for at aftale nye købsmålgrupper baseret på adfærd (fx bruger briller). Årsaftaler skal indgås senest den 3. marts 2015 kl Ved indgåelse af årsaftale, opnår annoncøren fuld retroaktivitet på den aftalte volumen. Budgetandelsgaranti Annoncører, som garanterer MTG en budgetandel på minimum 50% i årsaftalen, tilbydes ekstraordinære fordele: Budgetandelsforstærkning. Yderligere rabat på premiums. For information om yderligere definitioner og forudsætninger kontakt venligst MTG. PUT-REGULERING Alle RBS kampagner er omfattet af en kampagneregulering, som er afhængig af udviklingen i den kommercielle PUT. Hvis udbuddet i markedet ændres, vil prisen på kampagnen ændres proportionalt med udviklingen i PUT, dog maksimalt +/- 3%. Eksempel: Såfremt PUT falder med 2% vil kampagneprisen blive reguleret med +2%. Såfremt PUT stiger med 2% vil kampagneprisen blive reguleret med -2%. Såfremt PUT falder med 3% eller mere vil kampagneprisen blive reguleret med +3%. Såfremt PUT stiger med 3% eller mere vil kampagneprisen blive reguleret med -3%. PUT defineres som antal sete minutter i det kommercielle univers (pers ) i den givne periode. Udviklingen udregnes som et 4-ugers rullende gennemsnit. Perioden fastsættes med udgangspunkt i kampagnens slutdato og defineres som de tre foregående uger samt sidste kampagne uge. (Eksempel: En kampagne slutter i uge 19, de fire uger vil således blive uge ) VOLUMENFORSTÆRKNING Annoncører med årsaftale får volumenforstærkning i henhold til skala på prislisten for det samlede køb af reklametid hos MTG i løbet af perioden den 1. januar 2015 til og med den 31. december Der ydes endvidere forstærkning til de annoncører, inden for en koncern, som er udpeget ved årsaftalens indgåelse. Selskaber, der eventuelt er opkøbt i løbet af årsaftaleperioden, er ikke berettigede til at blive omfattet af årsaftalen. KAMPAGNEAFVIKLING Det er ikke alle annoncører, som ønsker en ligelig TRP-fordeling hen over programfladen. Foretrækker du fx en bestemt del af TRP erne placeret i primetime, kan dette ske mod tillæg jf. tabellen Tillæg for prime time. Prime time defineres som tidsrummet kl Du kan også fravælge bestemte dage i en kampagne mod tillæg. TRP-PAKKER MTG tilbyder kampagner rettet mod 31 forskellige målgrupper, hvor hver målgruppe har sin faste grundpris. Når man køber reklametid, sørger MTG for at planlægge kampagnen i form af en TRP-pakke, så placeringen rammer den valgte målgruppe: Det hele til en fast og aftalt pris. En TRP-pakke er et meget sikkert og effektivt mediekøb. Som annoncør får man sikkerhed for, at det ønskede antal TRP i den købte målgruppe bliver opnået, og man betaler kun for disse TRP. DEN UDVIDEDE -PAKKE MTG tilbyder et produkt, som inkluderer både og WEB-. Det vil stadig være muligt at købe og WEB- separat, men i takt med at WEB- er vokset yderligere i styrke, har vi fundet det naturligt at tilbyde et produkt, hvor WEB- indgår med en fast andel. Den udvidede -pakke indebærer således, at 90% af kampagnebudgettet bliver allokeret på, mens de resterende 10% bliver afviklet på WEB-. Ved køb af den udvidede -pakke ydes der i 2015 en rabat på 1%. WEB- WEB- er defineret som programmer og kortere videoklip, der afvikles på digitale platforme såsom: Desktop på PC, mobile applikationer og tablets. WEB- hos MTG afvikles på egne platforme og gennem samarbejdspartnere i MTGs distributions-partnernet. KREATIVE MULIGHEDER MTG tilbyder dig som annoncør en lang række af muligheder for at integrere dine brands på vores kanaler. Se eksempler på hvordan sponsorater og kreative partnerskaber kan aktiveres her eller kontakt MTG for yderligere information. SPECIFIKKE PROGRAM POSITIONER (PREMIUMS) Specifikke program positioner betyder, at man kan købe positioner i ekstra højinvolverende programmer som fx UEFA Champions League, Formel 1, Paradise Hotel og Robinson. I forbindelse med køb af premiums tilbydes samtidig køb af position første, anden, tredje eller sidst i breaket. Retningslinjerne samt specifikke programmer, premiums, målgrupper og priser fremgår af månedsplanen, som hver måned kan downloades på POWERBREAKS Et powerbreak i eksempelvis fodboldprogrammer afvikles efter, at spillerne er kommet på banen, men umiddelbart før kick-off eller 2. halvlegs begyndelse. Ved at ligge i dette eksklusive break opnår man som annoncør ekstra opmærksomhed. SPOTPAKKER Annoncører kan købe spotpakker i specielle programmer som fx fodbold eller andre programmer med en klar profil. Således opnås mulighed for at ramme præcis den ønskede målgruppe. SPLIT-SPOT Split-spot består af mindst to reklamespot fra samme annoncør, som skal afvikles i en specifik rækkefølge og/eller i samme break. Den ekstra håndtering betyder, at prisen på split-spot tillægges et gebyr på 5%. INTRODUKTIONSFORSTÆRKNING Ved introduktion af nye produkter kan der ydes 30% ekstra forstærkning. Introduktionsforstærkningen ydes udelukkende på den første kampagne og forudsætter en samlet bestilling. Betingelsen er, at produktet ikke har været markedsført på kanalerne de seneste 36 måneder. Det er MTG, der vurderer, om introduktionsforstærkningen kan tilbydes. Priser og betingelser 2015 Side 2 /8

3 DEN UDVIDEDE -PAKKE Køb & WEB- i kombination og opnå fordele af både effektfulde eksponeringer og ekstra rækkevidde. Ved køb af den udvidede pakke ydes i 2015 en rabat på kampagnen på 1% 90% af budgettet på (TRP-pakke). 10% af budgettet på WEB- BASIS -PAKKE WEB- En klassisk TRP-pakke, hvor du vælger målgruppe, periode og antal TRP. Kampagnes leveres RBS (Run-By-Station) Udnyt eksponeringsmulighederne på en hastigt voksende platform, hvor brugerne selv bestemmer hvor, hvornår og på hvilket device de ser programmerne. WEB- CONTENT MARKETING AFP Mini-programmer Partnerskaber, sponsorater Produktintegrationer etc. HOSPITALITY & EVENTS SOCIAL MEDIA Brands kan integrere -personligheder og programmer ved afholdelse af events og POS materiale m.m. Bedre vilkår for børn i Danmark Samlet fanbase Ugentligt reach 1 million+ Vi tilbyder værdiskabende posts i samarbejdet Priser og betingelser 2015 Side 3 /8

4 RETTIDIG BOOKING VOLUMENFORSTÆRKNING Måned Uge Deadline for booking Årsaftale kr. Forstærkning Februar januar Marts februar April marts Maj april Juni maj Juli juni August juni September august Oktober september November oktober ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% For årsaftaler på mere end kr kontakt din MTG konsulent. December november Rettidig booking honoreres med 5% rabat. MÅLGRUPPER Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Målgruppe TRP-pris Personer Personer Kvinder Mænd Personer Personer singler Kvinder Mænd Personer Personer storby Kvinder Mænd Personer Personer hovedstad Kvinder Mænd Personer Personer hovedstad Kvinder Mænd Personer Personer spiller online Kvinder Mænd Personer Indkøbsansv Kvinder Mænd Personer Husmødre (K) Kvinder hovedstad SÆSONDIFFERENTIERING Uger Øvrige målgrupper -24% -8% -2% -5% -5% -4% -2% -2% 9% 12% 9% 7% 19% 23% 23% 8% -1% -8% -24% -28% P % -8% 0% -2% -2% -1% 1% 4% 14% 17% 12% 12% 25% 29% 29% 14% 4% -5% -24% -28% Efterspørgselstillæg 5% 5% 5% 5% 10% 10% 13% 13% 13% 15% 15% 15% 15% 15% 20% 5% 5% 5% 5% 5% Uger Øvrige målgrupper -28% -12% 14% 18% 20% 25% 26% 23% 17% 15% -20% -28% P % -12% 17% 22% 26% 31% 32% 30% 23% 21% -20% -28% Efterspørgselstillæg 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% SPOTLÆNGDEINDEX SÆSONFORSTÆRKNING TILLÆG FOR PRIME TIME Spotlængde Kampagnebudget DKK Uge 1 9 Uge Uge Andel i prime time Tillæg Indeks Spotlængde Indeks Spotlængde Indeks Alle andre spotlængder efter aftale. Under % 5% 10% % 10% 15% % 20% 25% Over % 25% 30% 50% i primetime 5% 55% i primetime 8% 60% i primetime 12% 65% i primetime 17% 70% i primetime 23% Priser og betingelser 2015 Side 4 /8

5 GENERELLE BETINGELSER AFTALEN Priser og betingelser 2015 gælder for alle aftaler med Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) om køb af reklametid defineret som TRP kampagner, spotkøb, sponsering, premiums og WEB- ( Reklametid ) på de reklamebærende kanaler ( tv-stationerne ) og de digitale platforme ( WEB- ), som MTG i løbet af 2015 repræsenterer i Danmark. Ved afgivelse af bestilling accepterer annoncøren og mediebureauet ( Ordregiverne ) disse betingelser. En eventuel fravigelse skal ske ved skriftlig aftale. REKLAMEREGLER Tv-stationerne sender fra London og Amsterdam og er undergivet den engelske reklamelovgivning ved OFCOM og den hollandske reklamelovgivning ved DMC. Ordregiverne er ansvarlige for, at reklamerne overholder gældende lovgivning og ikke er stridende mod tredjemands rettigheder. Ordregiverne forstår og accepterer, at MTG er forpligtet til at overholde enhver regel og forskrift og ethvert krav, som til enhver tid udstedes af OFCOM, ASA, BCAP, DMC og/ eller enhver anden gældende lovgivning eller forskrift. Ordregiverne forstår og accepterer, at det kan være nødvendigt for MTG at anmode Ordregiverne om at ændre en reklame, således at denne bringes i overensstemmelse med enhver sådan regel, forskrift, ethvert sådant krav eller anden gældende lovgivning eller forskrift, men med forbehold af dette afsnit og afsnittet Erklæringer og indeståelser vil Ordregiverne ikke være forpligtet til at efterkomme en sådan anmodning. Ordregiverne forstår og accepterer desuden, at det kan være nødvendigt for MTG at ændre en reklame for at bringe den i overensstemmelse med enhver sådan regel, forskrift, ethvert sådant krav eller anden gældende lovgivning eller forskrift. Hvis Ordregiverne beslutter ikke at efterkomme en sådan anmodning henholdsvis acceptere MTGs ændringer, og MTG som følge heraf ikke kan udsende den pågældende reklame, skal Ordregiverne ikke betale for den reserverede reklameplads, forudsat Ordregiverne skriftligt har meddelt MTG sin beslutning senest fem arbejdsdage før den planlagte udsendelsesdato. Ordregiverne skal være i besiddelse af dokumentation, som med rimelighed godtgør enhver påstand/erklæring, som fremsættes i en reklame om det annoncerede produkts, den annoncerede ydelses eller annoncørens egenskaber, herunder de påstande/erklæringer, der fremsættes i sungne jingles eller vises i billeder (fx et foto af en overvægtig kvinde fulgt af et foto af samme kvinde, men betydeligt tyndere, med en kommentar om at der kun er gået to uger). Hvis en påstand/erklæring er baseret på forskning eller afprøvning, skal dette udføres i overensstemmelse med anerkendt best practice for produkter og ydelser af den art, der reklameres for, og resultaterne skal være troværdige og pålidelige. På MTGs anmodning skal Ordregiverne levere sådan dokumentation til MTG inden for ti arbejdsdage. Hvis 1) en ændret reklame leveres senere end tre arbejdsdage før den første planlagte udsendelsesdato, og den pågældende reklame stadig anses for at være i strid med den relevante OFCOM-, ASA-, BCAP-, DMC- eller anden gældende regel eller forskrift, eller 2) Ordregiverne ikke leverer den skriftlige dokumentation som ovenfor anført inden for den aftalte frist og til MTGs rimelige tilfredshed, er MTG ikke forpligtet til at udsende, henholdsvis har ret til øjeblikkelig at standse udsendelsen af reklamen uden at være forpligtet til i forvejen at meddele Ordregiverne, at reklamen ikke kan udsendes. I dette tilfælde er MTG ikke desto mindre berettiget til at opkræve det fulde beløb for den reserverede reklameplads fra Ordregiverne. Uden præjudice for alle andre rettigheder eller retsmidler, som MTG måtte have i henhold til en Aftale (herunder disse almindelige vilkår og betingelser), har MTG, i tilfælde hvor Ordregiverne ikke har forsynet MTG med en reklame, der er i overensstemmelse med de i dette afsnit anførte lovgivningsmæssige krav og begrænsninger, senest fem arbejdsdage før den første planlagte udsendelsesdato, ingen forpligtelse til at udsende, henholdsvis har ret til øjeblikkelig at standse udsendelsen af reklamen uden at være forpligtet til i forvejen at meddele Ordregiverne, at reklamen ikke kan udsendes, eller betale erstatning til Ordregiverne. I dette tilfælde er MTG ikke desto mindre berettiget til at opkræve det fulde beløb for den reserverede reklameplads fra Ordregiverne. Ordregiverne har pligt til at indhente en forudgående accept af reklamernes lovlighed via MTG hos MTGs juridiske afdeling i London. Uanset en sådan accept hæfter Ordregiverne fortsat fuldt ud for indholdet af reklamerne. MTG forbeholder sig ret til at afvise reklamemateriale på baggrund af dets indhold. Ved spørgsmål eller yderligere information, bedes man kontakte MTG. Desuden henvises til de engelske OFCOM-regler (www.ofcom.org.uk) samt de hollandske DMC-regler. KONKURRENCER I forbindelse med konkurrencer på tv-stationerne samt tilhørende platforme/sites skal Ordregiverne lade sig registrere hos rette myndighed og afholde enhver afgift forbundet med konkurrencen. Det er udbyderen af konkurrencen, som har ansvaret for indgåelse af en databehandleraftale. KAMPAGNE En kampagne er en samlet bestilling af reklametid med en start- og slutdato, hvor der annonceres for ét produkt eller én virksomhed. Indlægges en pause på mere end 21 kalenderdage i en kampagne, betragtes dette som en ny kampagne. Kampagner afvikles Run by Station (RBS). Priser og betingelser 2015 Side 5 /8

6 Det vil sige, at MTG beslutter reklamespottets placeringer inden for kampagneperioden. Annoncører kan ikke slå reklamespots sammen eller købe fælles ind. BOOKING Booking af reklametid skal ske skriftligt til MTG ved afgivelse af ordre pr. . Ordren skal omfatte følgende: Annoncørnavn, produkt, spotlængde, spottitel, spotkode, periode, budget, målgruppe samt eventuelle afviklingsønsker. Booking af reklametid honoreres med 5% rabat, hvis den er MTG i hænde senest kl på datoen for rettidig booking, jf. booking-oversigt for ÆNDRING AF BOOKING Booking kan vederlagsfrit ændres med hensyn til spotlængde, målgrupper, rotation og restriktioner, hvis skriftlig meddelelse herom er MTG i hænde senest to kalenderuger forud for kampagnestart. Modtager MTG skriftlig meddelelse om ændring af booking senest én kalenderuge før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på kr Modtager MTG ovennævnte meddelelse senere end én kalenderuge før kampagnestart, skal annoncøren betale et gebyr på kr Forhøjelse af budgettet for en kampagne efter tidspunktet for rettidig booking kan frit foretages, dog således at der ikke ydes booking-rabat for den del af kampagnen, som ikke er booket rettidigt. FLYTNING OG ANNULLERING Flytning, nedjustering og annullering skal ske skriftligt til MTG. -reklamesendetiden kan ikke overdrages. BETINGELSER VEDRØRENDE FLYTNING AF KAMPAGNER Det er muligt at flytte kampagner frit indtil syv arbejdsdage før visningsuge så længe der er tale om en identisk kampagne (dvs. samme budget, samme annoncørprodukt m.v.). Hvis flytningen ønskes senere end 7 arbejdsdage før visningsuge, betales et gebyr på 30% af den omsætning, som flyttes. Eksempel kampagneperiode 3 uger, samlet budget kr Budget uge 1 kr ønskes flyttet. Gebyr kr Ønskes hele kampagnen flyttet betales et gebyr kr BETINGELSER VEDRØRENDE ANNULLE- RING/NEDJUSTERING AF KAMPAGNER Annullering kan ske vederlagsfrit op til seks hele kalenderuger forud for visningen af en kampagne. Modtager MTG annullering af en kampagne mellem tre og seks hele kalenderuger forud for den kalenderuge, hvori kampagnen skulle have været udsendt, betales et gebyr på 10% af den samlede aftalte pris for kampagnen. Modtager MTG annullering af en kampagne senere end tre hele kalenderuger forud for den kalenderuge, hvori kampagnen skulle have været udsendt, betales den fulde pris for den annullerede kampagne. Ordregivernes meddelelse om nedjustering af budget for en kampagne behandles som annullering. Eksempel: Kampagne budget kr Nyt budget på kr meddeles seks hele kalender uger før kampagnestart. Gebyr kr. 0 Nyt budget på kr meddeles mellem tre og seks hele kalender uger før kampagnestart. Gebyr kr Nyt budget på kr meddeles mellem 20 og 0 dage før kampagnestart. Gebyr kr En kampagne kan ikke annulleres, hvis den er flyttet. KAMPAGNELEVERING Eventuel underlevering leveres på senere kampagner efter aftale med Ordregiverne. Annoncørens eventuelle tilgodehavende bortfalder dog endeligt, hvis det ikke er udnyttet til køb af reklametid inden den 30. juni Ved anvendelse af flere spotversioner eller spotlængder modregnes underleveringer på en spotversion i overleveringer på en anden spotversion. Visninger, der er set live eller tidsforskudt inden for syv dage efter visningsdagen indgår i kampagneopgørelsen. Visninger i livetransmissioner, fx Formel 1, kan afvikles som split-screen og indgår i den samlede kampagneopgørelse. Kampagneopgørelsen laves som udgangspunkt otte dage efter kampagnens afslutning. Visninger, der er set på andre platforme end, målt ved hjælp af Gallups Virtual Meter, indgår i kampagneopgørelsen. LEVERINGSSIKKERHED Ud over garantien om en fast TRP-pris yder MTG kompensation i form af en ny og gratis kampagne af samme værdi, hvis underleveringen på tv-stationerne overstiger 35% på kampagneniveau. Dog forudsættes det, at kampagnen er på minimum 100 TRP og løber over minimum 14 dage. REKLAMEMATERIALE Ordregiverne skal for egen regning og risiko levere reklamemateriale, der opfylder MTGs tekniske specifikationer for materiale. Skal et reklamespot indeholde tillægstakserede mobile tjenester, skal dette godkendes af MTG. Henvises der i reklamen til tv-stationernes hjemmeside, er ordregiverne ansvarlige for korrekt henvisning. Reklamematerialet skal sendes til MTG Broadcasting Centre via Adstream eller Adtoox senest fem hele hverdage forud for den første aftalte visning. Overholdes denne frist ikke, kan MTG ikke garantere, at visningen sker i overensstemmelse med bookingen. Ved forsinket indlevering af reklamemateriale vil flytning af kampagnestart være påkrævet. Samtidig vil et gebyr blive opkrævet efter følgende retningslinier: GEBYR VED SEN LEVERING 5 hverdage før 1. visning 1-4 hverdage før 1. visning Senere aflevering Korrekt spotlængde Kr. 0 Kr Kr Forkert spotlængde Kr Kr Kr Priser og betingelser 2015 Side 6 /8

7 Indleveres reklamematerialet rettidigt, men med forkert spotlængde skal der betales gebyr for ændring af booking, jf. afsnittet herom. Reklamematerialet kan destrueres af MTG 90 dage efter første visning, hvis andet ikke er aftalt. REKLAMATION Reklamation skal ske skriftligt senest fem arbejdsdage efter modtaget kampagneopfølgning. Reklamation over en tv-reklame, der er planlagt til genudsendelse inden udløbet af fem dages fristen, skal dog ske omgående. SPOTKODER Det er Ordregivernes ansvar at oplyse korrekte spotkoder, spotlængder og kampagneperiode og anden relevant information til MTG Planning (se kontaktoplysninger på dk). MTG skal have informationerne pr. i hænde senest fem hele hverdage forud for den første aftalte visning. Sker dette ikke har MTG ret til at udskyde kampagnestartdato samt underlevere kampagnen ligefrem proportionalt med de antal dage som den bliver udskudt som følge af manglende information. Samtidig vil et gebyr blive opkrævet jvf. gebyr ved sen levering. MATERIALELEVERING MTG modtager kun digitale filer. Levering af digitale filer skal sendes til London via Adstream (www.adstream.com) eller Adtoox (www.adtoox. com). Alle tekniske specifikationer kan findes på AFVISNING MTG er berettiget til at afvise reklamemateriale, hvis dette ikke er modtaget rettidigt, ikke overholder de tekniske specifikationer eller ikke overholder gældende lovgivning. MTG er ikke ansvarlig for ordregivernes tab som følge af afvisning. BETALING Betaling af fakturerede beløb skal være MTG i hænde senest den sidste bankdag i den kalendermåned, der følger efter kampagnens visningsmåned. Direkte kunder faktureres forud for kampagnestart. Ordregiverne skal stille kontinuerlig og fuldt dækkende sikkerhed for enhver bestilling. Sikkerhedsstillelsen kan ske under Kreativitet og Kommunikation s sikkerhedsordning eller direkte over for MTG. Ved for sen betaling tillægges morarenter på 2% af det fakturerede beløb pr. påbegyndt måned. Dog vil ordregivere, som er medlem af Kreativitet og Kommunikation, kun tillægges 1% i morarente. GODTGØRELSE For ordregivere, som stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet og Kommunikation s sikkerhedsordning, yder MTG en godtgørelse på 1,0%. For Ordregivere i Kreativitet og Kommunikations s sikkerhedsordning ydes endvidere 0,5% i godtgørelse på ordrer, der bookes rettidigt og korrekt, jf. bookingoversigt for Ydermere kan der ydes tilskud til cases til ordregivere, som opfylder vilkårene herfor. Kontakt MTG for at høre mere om vilkårene for opnåelse af godtgørelser. Ved evt. misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godtgørelsen. For ordregivere, som udelukkende køber digitale produkter og stiller sikkerhed for betaling i form af deltagelse i Kreativitet og Kommunikation s sikkerhedsordning, yder MTG en godtgørelse på digitale produkter på i alt 7%. Ved misligholdelse af betalingsbetingelserne bortfalder retten til godtgørelse. ERKLÆRINGER OG INDESTÅELSER Ordregiverne erklærer: a) at Ordregiverne er i besiddelse af alle rettigheder og tilladelser og har indhentet alle godkendelser, der er nødvendige for, at MTG kan udsende reklamen, uden at MTG pådrager sig omkostninger i forbindelse med sådan udsendelse, b) at Ordregiverne har betalt for alle nødvendige godkendelser og tilladelser, herunder, men ikke begrænset til, alle godkendelser med hensyn til musik og ophavsret, c) at reklamerne til fulde efterlever alle lovgivningsmæssige krav og begrænsninger, herunder alle gældende regler vedrørende vildledende reklame og alle regler udstedt af OFCOM, ASA og BCAP og DMC. d) at Ordregiverne er i besiddelse af al dokumentation, som med rimelighed godtgør enhver erklæring, der fremsættes i reklamerne om de annoncerede produkter, e) at MTG s udsendelse af reklamer ikke udgør brud på begrænsninger i lovgivning eller bestemmelser eller krænker tredjemands rettigheder (fx ophavsret og/eller andre immaterielle rettigheder). Ordregiverne skal til enhver tid efterleve gældende regler, forskrifter og love, der for tiden er i kraft og/eller til enhver tid udstedes af de respektive tilsynsmyndigheder. Ordregiverne skal holde MTG skadesløs for alle omkostninger, bøder, skadeserstatninger og/ eller tab, som MTG pådrager sig som følge af Ordregivernes manglende efterlevelse af dette afsnit og/eller anden misligholdelse af en Aftales vilkår fra Ordregivernes side. MTG er ikke forpligtet til at udsende en reklame, som efter MTG s rimelige opfattelse overtræder gældende love eller bestemmelser eller krænker tredjemands rettigheder (herunder i tilfælde hvor de relevante tilsyns-myndigheder eller rettighedsindehavere har fremsat påstand over for MTG om sådanne overtrædelser eller krænkelser). ERSTATNING Dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar finder anvendelse. MTG s erstatningsansvar kan dog ikke overstige det beløb, som MTG har modtaget for den kampagne, tvisten måtte vedrøre. LOVVALG OG VOLDGIFT Aftalen er underlagt dansk ret. Uenighed mellem ordregiverne og MTG vedrørende aftale om køb af reklamer skal søges løst ved forhandling. Er uenigheden ikke løst senest 30 dage efter, at en part har begæret forhandling, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift i København efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut ( Copenhagen Arbitration ). DEFINITIONER ASA betyder den britiske Advertising Standards Authority. BCAP betyder den britiske Broadcast Committee of Advertising Practice. OFCOM betyder Office of Communications, som er den uafhængige tilsyns- og konkurrencemyndighed for de britiske kommunikationsbrancher, og hvis ansvarsområder dækker tv, radio, telekommunikation og trådløse kommunikationstjenester. DMC betyder Dutch Media Committee. Priser og betingelser 2015 er gyldig fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 eller til nye priser og/eller Betingelser udsendes. Ret til omgående ændringer forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl. Priser og betingelser 2015 Side 7 /8

8 MTG Århus MTG København Studsgade 35 Strandlodsvej Århus C 2300 København S Tlf Tlf Priser og betingelser 2015 Side 8 /8

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere