Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk"

Transkript

1 Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet. Væsentlige ændringer i vejledningen er fremhævet med ændringsmarkeringer. Der er særligt ændringer vedrørende elevernes anvendelse af programmer til udformning af besvarelserne i skriftlig fremstilling og i bilag 3 om prøverne med adgang til internettet. De steder, hvor der ikke er ændringer, svarer vejledningen til de tidligere offentliggjorte vejledninger. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2015 Vejledning til prøverne i faget dansk Side 1 af 132

2 1. Indhold 1. Indhold Indledning Aflæggelse af prøverne i dansk Folkeskolens prøve i dansk Læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) Indhold i prøven i retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) Vejledning af eleverne inden prøven i retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) Skrift og rettelser Form og indhold i prøven i læsning Vejledning af eleverne inden prøven i læsning Markering af svar og rettelser Brug af hjælpemidler herunder ordbøger Praktiske forhold i forbindelse med prøven i læsning og retskrivning Besvarelser Skriftlig fremstilling Prøvens form Praktiske forhold i forbindelse med prøven Vejledning af eleverne inden prøven Vurdering af besvarelserne En helhedsvurdering Uddybning af vurderingskriterier Brug af hjælpemidler Mundtlig dansk Opgivelser Prøveoplæg Dansk litteraturs kanon Prøveform A Prøveoplæg Oplæsning Optegnelser og ordbog Prøven Bedømmelse af elevernes præstationer Vurderingskriterier Mundtlig fremstilling Tekstarbejde Prøveform B Forløbet af prøven Fordybelsesområder Lodtrækning Vejledning til prøverne i faget dansk Side 2 af 132

3 Tilrettelæggelse af fordybelsesområder nogle eksempler Forberedelsen til prøven Vejledning Prøveoplægget Synopse disposition for den mundtlige prøve Samarbejdet mellem lærer og censor Prøveafholdelsen Oplæsning Vurderingskriterier Votering og karaktergivning klasseprøver Aflæggelse af prøverne i dansk i 10. klasse Den skriftlige prøve Ramme Anbefalet tidsforbrug og pointfordeling Opgave i læsning og sprogbrug prøvedel a Besvarelse, skrift og rettelser Opgave i modtagerrettet kommunikation prøvedel b Vurderingskriterier Opgave i skriftlig fremstilling prøvedel c Vurderingskriterier Tre prøvedele et retteark Vejledning af eleverne inden den skriftlige prøve Brug af hjælpemidler herunder ordbøger Den mundtlige prøve Forløbet af prøven fra tilrettelæggelse til den mundtlige prøve Opgivelser Fordybelsesområder Beslutning om fordybelsesområder Antal fordybelsesområder Lodtrækning Prøveoplæg Vejledning Synopsen Dialog lærer og censor Oplæsning Vejledning til prøverne i faget dansk Side 3 af 132

4 6.10. Selve den mundtlige prøve Vurderingskriterier Bilag Bilag 1: Uddrag af prøvebekendtgørelsen, folkeskolens 9.-klassesprøve Bilag 2: Uddrag af prøvebekendtgørelsen, folkeskolens 10.-klasseprøve Bilag 3: Skriftlige prøver med adgang til internettet Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (9. klasse) Beskrivelse af prøven Rammer for prøven Vurderingskriterier Vejledende karakterbeskrivelse Uddybende vurderingskriterier Skriftlig prøve med adgang til internettet (10. klasse) Del a Del b Del c Vejledende karakterbeskrivelse Uddybning af vurderingskriterierne Vejledning til prøverne i faget dansk Side 4 af 132

5 2. Indledning Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen og folkeskolens, fagformålet, de centrale kundskabsog færdighedsområder, slutmål og den vejledende læseplan. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 4, skal lærer og elev løbende samarbejde om fastlæggelse af målene for elevens arbejde, og undervisningsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærer og elever. Denne paragraf skal naturligvis ses i lyset af såvel den overordnede formålsbestemmelse som formålet for faget dansk, de centrale kundskabs-og færdighedsområder og trin- og slutmål. Kravene i faget dansk, som de er beskrevet i Fælles Mål 2009 og prøvebekendtgørelsen, er grundlaget for tilrettelæggelsen af prøverne i dansk. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 3, skal undervisningens indhold fastlægges således, at kravene ved prøverne i de enkelte fag kan opfyldes. Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene og vurderingskriterierne, og om hvordan prøvernes enkelte dele foregår. Denne vejledning er justeret i henhold til Bekendtgørelse nr af 15. september De vigtigste ændringer i regler, prøvernes udformning og vejledning om prøvernes tilrettelæggelse er nævnt med de seneste ændringer øverst: 1. Der gives nu én karakter i skriftlig fremstilling, FP9. Det betyder, at ordenskarakteren indgår i den samlede karakter. 2. Det er blevet præciseret, at kommaopgaven i retskrivningsprøven og 10.- klasseprøven bedømmes ud fra afkrydsningen. Hvis eleven fx sætter kryds ved ikke startkomma, men bruger startkomma, så rettes der efter afkrydsningen. Hvis eleven sætter kryds ved både startkomma og ikke startkomma eller glemmer at sætte kryds, gives der ikke point for de kommaopgaver, hvor denne valgmulighed findes. Se nærmere under Prøven i læsning består af et teksthæfte og et opgavehæfte. Teksthæftet indeholder de fire første tekster; opgavehæftet indeholder opgaver til de fire første tekster og hele tekst fem med parentesopgaver. Kun opgavehæftet skal afleveres. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 5 af 132

6 4. Ordbøger, der anvendes til retskrivning, læsning og skriftlig fremstilling, må også være onlineordbøger, men onlineadgangen gælder udelukkende ordbogsfunktionen. Se nærmere under I 10. klasse opgave B, Modtagerrettet kommunikation skal eleven som afslutning på opgaven angive det antal ord, der er brugt i besvarelsen. 6. Lodtrækningstidspunktet for prøveform B og den mundtlige prøve i 10. klasse finder sted tidligst 10 skoledage, før de skriftlige prøver påbegyndes. 7. Synopsen ved prøveform B og den mundtlige prøve i 10. klasse skal underskrives af elev og lærer. 8. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at eleven ved prøveform B og den mundtlige prøve i 10. klasse har afleveret sin synopse og sit prøveoplæg, der er en forudsætning for prøven, jf. prøvebekendtgørelsens 3, stk. 2, nr. 4 og bilag 1 og 2. Folkeskoleloven Prøvebekendtgørelse Fælles Mål DANSK les Maal Dansk/Undervisningsvejledning for faget dansk.aspx Denne vejledning har i forhold til tidligere vejledninger en uddybning af vurderingskriterierne, så der nu også er tilføjet beskrivelser for 10,4 og 00. Desuden er der en foreløbig vejledning for brug af skriftlig prøve med adgang til internettet i bilag 3. Spørgsmål vedrørende prøverne i dansk rettes til: eller Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Vejledning til prøverne i faget dansk Side 6 af 132

7 3. Aflæggelse af prøverne i dansk Ved afslutningen af 9. klasse aflægger eleverne folkeskolens bundne prøve i faget dansk. Prøven består af en prøve i læsning og retskrivning, en prøve i skriftlig fremstilling og en prøve i mundtlig dansk, hvor der vælges mellem prøveform A og B. Ved afslutningen af 10. klasse kan en elev aflægge 10.-klasseprøven i faget dansk. Der er en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve omfatter tre dele: en prøve i læsning og sprogbrug, en prøve i modtagerrettet kommunikation og en prøve i skriftlig fremstilling. I 10. klasse kan eleverne, hvis det er anbefalet i den enkeltes uddannelsesplan, vælge at kombinere folkeskolens prøve og 10.-klasseprøven. Se herom under 3.1. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 7 af 132

8 4. Folkeskolens prøve i dansk 4.1. Læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) ligger samlet som én prøve, men består af to selvstændige dele en prøve i retskrivning og en prøve i læsning. I det følgende vil fælles retningslinjer for de to dele blive belyst, og prøverne vil også blive beskrevet hver for sig. Der vil være eksempler på nogle af de opgaver, der kan blive stillet i de to prøvesæt. Bekendtgørelsens mål for prøven i læsning og retskrivning bygger på slut- og trinmål for 9. klasse fra Fælles Mål Der prøves i at beherske et sikkert sprog med korrekt stavning, kunne læse korrektur på egne og andres tekster, erhverve sig viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, variation, opbygning og grammatik, kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget, anvende de vigtigste regler for sprogrigtighed, læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse, beherske forskellige læseteknikker, afpasse læsemåde efter formål, genre og medie, fastholde det væsentligste af det læste i skriftlig form og udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden. (Fra Prøvebekendtgørelsen, bilag 1, afsnit 1.7) Indhold i prøven i retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) Ved prøven i retskrivning prøves elevernes færdighed i at stave ord og vendinger i dansk skriftsprog, som de møder det i skønlitterære tekster og sagtekster. Endvidere afprøves deres færdighed i at bruge sproget korrekt, at sætte tegn, at finde de vigtigste sætningsled og at genkende og anvende ordklasser. Prøven i retskrivning varer 60 minutter og omfatter lærerens oplæsning og elevernes efterfølgende selvstændige arbejde med sprog- og sprogbrugsopgaver og opslag i ordbøger. Indholdsmæssigt omfatter prøveteksterne almindeligvis et bestemt emne, som fremgår af overskriften. Der vil altid være variationer i prøveteksternes emneområder, genrer og ordvalg. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 8 af 132

9 Prøvehæftet indeholder forskellige tekst- og opgavetyper. Der er en udfyldningsdiktat og en tekstdiktat, som læreren dikterer. De øvrige opgaver læses og løses af eleverne. I disse opgavetyper bliver eleverne prøvet i andre færdigheder som alfabetisering, korrekt afskrift, korrekt bøjningsform, brug af store og små bogstaver, bestemmelse af sætningsled og ordklasser, tegnsætning, korrektur af andres tekster og grammatisk indsigt. I en del af opgaverne er der ved et eksempel vist, hvordan eleverne skal løse opgaven. Specielle forhold kommenteres i de særlige rettevejledninger med omsætningstabeller, der hører til de enkelte prøver. Opgaverne rettes ud fra retteark, der lægges på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside umiddelbart efter prøverne. Eksempler på opgavetyper Rigtig form Skriv den rigtige form af de ord, der står i parentes. De Olympiske Lege har været (afholde) afholdt siden 1896 til stor (fornøjelse) fornøjelse for både (deltager) og tilskuere. Legene har (byde) på mange store oplevelser, og adskillige atleter er gået over i historien på grund af deres (formidabel) præstationer. Komma Sæt de kommaer, som mangler. Sæt kryds: Jeg sætter startkomma i teksterne. Jeg sætter ikke startkomma i teksterne. 1. Det olympiske motto lyder; hurtigere højere stærkere. 2. Ifølge den olympiske målsætning er det vigtigste ikke at man vinder men at man deltager. 3. Den olympiske ild skal brænde mens legene foregår. Der kan læses om kommareglerne i hæftet Kommaregler, Dansk Sprognævns skrifter 34. Hæftet kan købes eller downloades gratis fra De findes også i Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 4. oplag (2005), 5. oplag (2006) og 4. udgave, 1. oplag (2012). Dansk Sprognævn bruger betegnelserne startkomma og ikke startkomma. Hvis man anvender startkomma, sætter man komma foran ledsætninger. Det er vig- Vejledning til prøverne i faget dansk Side 9 af 132

10 tigt, at eleverne lærer at være konsekvente i deres kommasætning, men også, at de ved, hvilken kommateringsmulighed de anvender. Der skal arbejdes grundigt med at sætte komma og med tegnenes betydning i tekster i det hele taget. Eleverne lærer det ved regelmæssig træning og ved at sætte kryds og bolle i sætningerne. Tilfældig kommatering kan i høj grad forringe en ellers velskrevet tekst. Bemærk, at det er blevet præciseret, at kommaopgaven bedømmes ud fra afkrydsningen. Det betyder, at hvis eleven fx sætter kryds ved Jeg sætter ikke startkomma i teksterne og derefter sætter startkommaer, så er de pågældende kommaer ikke sat i overensstemmelse med afkrydsningen, og de giver derfor ingen point. Og hvis eleven sætter kryds ved både startkomma og ikke startkomma eller glemmer at sætte kryds, gives der heller ikke point for de kommaopgaver, hvor denne valgmulighed findes. Fra nutid til datid Teksten står i nutid/præsens. Lav den om til datid/præteritum ved at skrive datidsformen af de udsagnsord, som står i parentes. Det (er) var den 3. august Jesse Owens (gør) gjorde sig klar til finalen i 100-m-løb. Startskuddet (lyder) lød. Owens (lægger) hurtigt alle sine modstandere bag sig og (bryder) som den første målsnoren. Owens (vinder) her sin første af 4 guldmedaljer ved De Olympiske Lege i Berlin. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 10 af 132

11 Ordklasser Hvilken ordklasse tilhører de understregede ord? Sæt kryds i skemaet. Håndbold for kvinder kom på det olympiske program i I mere end 10 år tilhørte det danske kvindelandshold i håndbold verdenstoppen. Tre gange i træk vandt håndboldkvinderne guldmedaljer ved De Olympiske Lege. adjektiv/tillægsord adverbium/biord konjunktion/bindeord pronomen/stedord præposition/forholdsord substantiv/navneord X verbum/udsagnsord Ret en tekst Ret fejlene i teksten. Kommateringen skal ikke ændres. forbundet Mange symboler er forbunnet med De Olympiske Lege. Blandt dem er den olympiske ild, som blev introduceret ved legene i Amsterdam i Ideen blev udviklet yderliger og ved 1936-legene i Berlin indledte man traditionen med fakkelløbere. Flammen blev hentet i Grækenland og derpå i løbet af nogle måneder ført til den by, hvor legene skal holdes. Det gælder både ved sommer og vinterlegene Vejledning af eleverne inden prøven i retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) Inden prøven skal eleverne gøres bekendt med de regler for prøven, der fremgår af bekendtgørelsen. De bør desuden have stiftet bekendtskab med prøveformen i praksis. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 11 af 132

12 Skrift og rettelser Det anbefales, at eleverne retter, som det fremgår af instruktionen på lærerarket: Hvis I vil rette noget, bør I strege hele det ord over, som I vil rette. Bagefter skal I skrive hele det nye ord oven over det ord, som I har streget over. Hvis en elev retter på en anden måde, bør det accepteres, hvis rettelsen er entydig. Under alle omstændigheder bør eleverne i forvejen have lært at rette hensigtsmæssigt. Hvis kun en del af et ord rettes, fremgår det ikke tydeligt af rettelsen, om eleven mener et eller to ord, og hvis eleven visker et helt ord ud, er der risiko for, at en dikteret endelse går tabt, når eleven skriver ordet igen. Derfor anbefales det, at eleverne retter ved at strege hele det forkerte ord ud og skrive det rigtige ovenover. Eleverne kan selv vælge skriveredskab. Det kan være kuglepen, tuschpen eller blyant. Det er tilladt at bruge viskelæder, da der ikke er krav om holdbar skrift. Men det anbefales dog, jf. ovenstående, at eleven undlader at bruge viskelæder og anvender holdbar skrift. Det kan være en god idé, at eleverne under rettearbejdet afprøver stavningen af ord på et stykke notatpapir, inden de beslutter sig for en form og skriver den ind på den rigtige plads på elevarket. Derfor bør der udleveres et blankt ark papir til afprøvning af staveformer etc. Det må anbefales, at eleverne ved rettearbejdet vænnes til at læse ordene i deres sammenhæng. Herved vil en del fejl i ordenes form sandsynligvis kunne undgås. Læreren bør præcisere over for eleverne, o at de enkelte bogstaver og ord skal være udformet entydigt o at der ved sammensatte ord skal være en tydelig sammenskrivning o at der skal være en tydelig adskillelse mellem enkeltord o at eventuelle rettelser skal være entydige o at der skal være tydelig forskel på stort og lille begyndelsesbogstav. Eleverne må anbefales at skrive med en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift som beskrevet i slutmålene. Det kan give særlige problemer, hvis elever skriver alle bogstaver med store trykbogstaver. Disse elever må sikre sig, at de skriver begyndelsesbogstavet ekstra stort i de ord, der skal skrives med stort. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 12 af 132

13 Bindestreg accepteres kun i ord, der ifølge Retskrivningsordbogen kan skrives med bindestreg. Eleverne kan altså ikke rette to ord til et sammenskrevet ord ved at indføje en bindestreg. Såvel elevernes skrift som det valgte skriveredskab kan gøre det vanskeligt eller umuligt at afgøre, hvordan et ord er stavet. Læreren må derfor opfordre eleverne til at skrive så tydeligt som muligt ved blandt andet at vælge et hensigtsmæssigt skriveredskab. Da prøven i retskrivning vurderer elevernes færdighed i retskrivning og ikke i skrivning, må både personligt udformede og ubehjælpsomt skrevne bogstavformer accepteres, når de er identificerbare og entydige. Af og til kan censorerne have nytte af at sammenligne med andre forekomster af bogstavet og beslægtede bogstavformer i besvarelsen for at afgøre, om det er tilfældet. Tilsvarende kan censorerne sammenligne afstande mellem ord og bogstaver, hvis det kniber med at afgøre, om en elev har skrevet to ord eller blot har afstand mellem to bogstaver, der heller ikke sammenbindes andre steder i teksten. Hvis det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvordan en elev har stavet et ord, kan ordet ikke godkendes som rigtigt. Det betyder, at selv om det primære er retskrivningen, så er censor i sin gode ret til ikke at give point for ord, som ikke helt entydigt kan læses Form og indhold i prøven i læsning Prøven i læsning består af et teksthæfte og et opgavehæfte. Teksthæftet indeholder de fire første tekster; opgavehæftet indeholder opgaver til de fire første tekster og hele tekst fem med parentesopgaver. Kun opgavehæftet skal afleveres. Ved prøven i læsning vurderes elevernes læsefærdigheder (læseforståelse og læsehastighed) i forhold til forskellige typer tekster. Når man vil måle læseforståelse og læsehastighed er det derfor vigtigt, at det er på tid, hvilket er begrundelsen for de 30 minutter. Ved læsedelen vil der ikke som i prøven i retskrivning være et fælles emne som udgangspunkt for teksterne, men det kan være repræsenteret. Der vil altid være variationer i prøveteksternes emneområder, genrer og ordvalg. Specielle forhold kommenteres i de særlige rettevejledninger med omsætningstabeller, der hører til de enkelte prøver. Opgaverne rettes ud fra retteark, der lægges på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside umiddelbart efter prøverne. Læsedelen består af forskellige tekster. Eleven skal vise evne til at indholdslæse i både skønlitterære og faglige tekster. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 13 af 132

14 Teksternes sammensætning kan fx være: o en brochure eller offentlige informative tekster (pjece, køreplan) o en opinionstekst (essay, klumme, leder, læserbrev, kronik, erindring) o en faglig tekst (sagprosa, fx en artikel) o en fortælling (eventyr, myte, sagn) o en nyere fiktiv tekst (novelle). Eleven skal anvende forskellige læsemåder, læseteknikker og læseforståelsesstrategier for hurtigt og hensigtsmæssigt at kunne løse opgaverne. Opgaverne kræver fx læseteknikker som at skimme en tekst, at punktlæse eller at nærlæse. I læseprocessen indgår, at eleven skal være i stand til at o aktivere korttidshukommelsen o se sammenhæng i teksten o bruge tidligere informationer i teksten o bruge generel viden om ords betydning o bruge almen viden om sprog. I den første tekst skal eleverne kun læse, hvad der er nødvendigt for at svare på opgaverne i opgavehæftet. Elever, der har svært ved at lade være med at nærlæse teksten, kan evt. gemme denne tekst til senere. Mange elever vil dog med fordel kunne løse opgaverne i den angivne rækkefølge. Den sidste tekst, som findes i opgavehæftet, vil som regel være en parentesopgave (cloze test). Selv om eleverne ikke når at læse denne femte tekst helt færdigt, har de derfor mulighed for stadig at opnå point. Ud over søgeteksten (brochure eller lignende) vil den samlede læsedel være på cirka ord. Tekster og opgaver vil have varierende længde og sværhedsgrad. Samlet vil prøven være så omfangsrig, at eleverne skal kunne læse med stor sikkerhed og høj hastighed, for at alle opgaver kan nås og besvares korrekt. Læseprøven er udformet med stigende sværhedsgrad. Der er 50 spørgsmål til læseprøven. Læseprøven er baseret på, at eleverne læser regelmæssigt. Det anbefales, at eleverne læser mindst 10 sider om dagen igennem hele deres skoletid og bl.a. får undervisning i læseformål og læseforståelsesstrategier i forbindelse med den læsetrænning, som eleverne skal opnå. Det er ikke nok at have knækket læsekoden. Læsningen skal plejes, trænes og styrkes kontinuerligt, så læseforståelsesstrategierne bliver automatiserede og hensigtsmæssige. Både forståelse og hastighed kan hele tiden forbedres og intensiveres. To af trinmålene i Det skrevne sprog læse i Fælles Mål 2009 lyder: læse med høj bevidsthed om eget udbytte af det læste Vejledning til prøverne i faget dansk Side 14 af 132

15 fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet læsekultur Disse to mål understreger vigtigheden af den kontinuerlige læseindsats ikke mindst i de ældste klasser! Eksempler på læseopgaver Multiple-choice-opgave I denne type opgave skal eleven finde det rigtige svar ud af fire mulige. Ét svar er altså rigtigt, og de tre andre forkerte; de forkerte fungerer som såkaldte distraktorer. Svaret i en distraktor kan være næsten rigtigt, modsat det rigtige eller på anden måde forkert, men der skal altid være noget, der gør det rigtige svar entydigt rigtigt, og dermed adskiller det fra distraktorerne. Nogle opgaver følger teksten kronologisk, andre springer rundt i teksten, og atter andre kræver en overordnet forståelse af tekstens indhold. Læs novellen Baghjul, og besvar opgaverne ud fra tekstens indhold. Sæt kryds ud for de rigtige svar. Der er kun ét rigtigt svar til hver opgave. Baghjul Martin Petersen Fredag først på aftenen tog hele holdet ud på en let træningstur. Solen hang et stykke over horisonten i en varmedis. De cyklede rundstrækningen over bakkerne to gange, for at få ruten i benene som Steen havde sagt. Pigerne blev sendt af sted først og Judith lagde sig tæt på Petra der efter kort tid i cykelklubben var blevet hendes bedste veninde. Petra var bedre end hende, og det gav god træning at hænge på i hendes baghjul. De ti piger trådte godt til i deres blanke blå og røde trøjer med VBC på ryggen og de tætsiddende bukser. Hjelmene gjorde deres hoveder små og fik dem til at se éns ud. Fra bilen bag dem lød Steens stemme når han opfordrede dem til at få pulsen op på det flade stykke med modvind. Hun elskede fartvinden der fik hende til at føle sig ét med naturen. Og også smerten. At være i smerten på bakkerne. At overvinde den og stadig sidde med når de var kommet over toppen. Judith er en suveræn juniorrytter, der altid vinder Vejledning til prøverne i faget dansk Side 15 af 132

16 er hurtigere end sin veninde Petra kan godt lide at cykle har astma, men cykler alligevel Parentesopgave Her skal eleven finde det rigtige ord ud af fire mulige i hver parentes (cloze test). Læs klummen Brokkerierne over tidens unge, og sæt streg under det ord eller udtryk i parenteserne, som passer bedst i sammenhængen. Se hvordan i eksemplet i første afsnit. Brokkerierne over tidens unge Henrik Dahl: Hvorfor siger de (unge gamle optimistiske yngre) altid, at de unge ikke kan finde ud af noget? Vi sidder ved morgenbordet, husets nybagte student og jeg selv. Resten af husstanden er kaldt bort af vigtigere gøremål, så der er god tid til at snakke. Henrik Dahl, sociolog, forfatter Gør de egentlig det? er jeg ved at spørge, men vælger at lade være. Bordet bugner af aviser. Øverst ligger en hel sektionsforside, hvor en universitetslektor (skammer brokker vigter bryster) sig over nutidens unge. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 16 af 132

17 Vejledning af eleverne inden prøven i læsning Inden prøven skal eleverne gøres bekendt med de regler for prøven, der fremgår af prøvebekendtgørelsen. Eleverne bør desuden have stiftet bekendtskab med prøveformen i praksis. De skal kende de tekstgenrer og opgavetyper, som de møder i prøven. Eleverne skal vide, at læseprøven starter umiddelbart efter retskrivningsprøven, når alle har modtaget prøven at de har 30 minutter, når læseprøven sættes i gang at understregning og afkrydsning i læsedelen skal være helt tydelig og entydig at eventuelle rettelser skal være tydelige og entydige. at der er et teksthæfte og et opgavehæfte at teksthæftet indeholder de fire første tekster at opgavehæftet indeholder opgaver til de fire første tekster og hele tekst fem med parentesopgaver at der foran hver opgave står en kort instruktion Markering af svar og rettelser Eleverne kan vælge at markere svar med holdbar skrift eller med blyant. Men det anbefales, at eleverne bruger blyant, idet de så er i stand til at viske forkerte svar ud og rette entydigt. I opgave 1 4 står der, at de skal sætte et kryds ud for det rigtige svar, men markering med en tuschmarker er også tilladt. I opgave 5 skal der sættes streg under det rigtige ord eller udtryk, men også her er markering med en tuschmarker tilladt. Hvis en elev retter sit svar, skal det forkerte svar streges over. Anvendelse af en ring omkring det rigtige eller forkerte svar er ikke en entydig rettelse og derfor ikke gyldig Brug af hjælpemidler herunder ordbøger Ved prøven i læsning og retskrivning må benyttes et skriveredskab og når dikteringen er afsluttet ordbøger (trykte eller elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger) til brug ved rettearbejdet. Der må altså også bruges ordbøger med ordforklaringer til læseprøven. Tosprogede elever har ret til at anvende ordbøger fra deres eget sprog til dansk og fra dansk til deres eget sprog, eventuelt via et tredje sprog. Ingen andre hjælpemidler er tilladt. I særlige tilfælde kan der fraviges fra reglerne. Læs mere på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside under Afsluttende prøver/elever med særlige behov. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 17 af 132

18 Med muligheden for at anvende onlineordbøger skal det præciseres, at der hverken ændres i reglerne for de enkelte prøver eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre, og de må ikke benytte internettet til at få adgang til andre end de tilladte hjælpemidler. Det er skolelederes ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for brugen af internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne. Eleverne må benytte de ordbøger, de selv ønsker. Skolen er imidlertid ikke forpligtet til at stille andre ordbøger til rådighed end dem, der er benyttet i undervisningen. De ordbøger, der benyttes, skal være i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn i Retskrivningsordbogen. Det er vigtigt, at eleverne hver for sig arbejder med ordbøger, de er vant til at bruge, og som de kan overskue. En mindre omfangsrig ordbog kan betyde, at eleven ved prøven kan komme ud for ord, der ikke kan slås op i denne ordbog. På den anden side vil en elev, som ikke magter den større ordbog, kunne have glæde af en, der er mere overskuelig. Ordbøger, der har karakter af et leksikon, må ikke anvendes. Ordbøger med ordforklaringer må gerne benyttes. Det gælder i det hele taget, at der i prøven i læsning og retskrivning vil kunne forekomme ord, der ikke kan findes i alle ordbøger, i enkelte tilfælde ikke i nogen ordbøger, fx nye ord i sproget og en række sammensatte ord. Ved de sidstnævnte kan eleverne ofte hente hjælp til stavningen ved at slå de enkelte dele op. Der kan også forekomme retskrivningsproblemer, der kræver, at eleverne er i stand til at anvende ordbogens register- og paragrafdel. Denne del af Retskrivningsordbogen må eleverne også være fortrolige med. Kun stavemåder og opslag fra Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 4. oplag (2005), 5. oplag (2006) og 4. udgave (2012) fra Dansk Sprognævn godkendes. Fra 4. oplag er de gældende kommaregler beskrevet, og henvisninger til afsnittet Retskrivningsregler bagest i ordbogen er justeret. Det anbefales at anskaffe den nye 4. udgave af Retskrivningsordbogen (2012), men Retskrivningsordbogen, 3. udgave, 4. og 5. oplag, vil være brugbar indtil 1. august Derefter vil kun den nye retskrivningsordbog fra 2012 kunne anvendes. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 18 af 132

19 Praktiske forhold i forbindelse med prøven i læsning og retskrivning Tidligst 15 minutter inden prøven åbner skolens leder eller dennes stedfortræder konvolutten med lærerark, således at den/de, der skal diktere, kan gennemse instruktionen og teksten på lærerarket. Lederen af skolen bestemmer, hvem der skal diktere. Det bør normalt være læreren i faget. Den, der dikterer, er ikke tilsynsførende og skal forlade lokalet, når dikteringen er færdig. Gennemlæsningen af instruktionen og teksten på lærerarket behøver ikke at finde sted i prøvelokalet, men må gerne ske fx på skolens kontor, således at alle de lærere på skolen, der skal diktere, i fællesskab kan afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. De tilsynsførende bør også være til stede ved denne gennemgang. Det skal understreges over for de tilsynsførende, at de skal følge med i lærerens oplæsning og gribe ind, hvis der sker fejl, så disse fejl kan blive rettet med det samme. Samlet set varer prøven halvanden time. Heraf afsættes én time til retskrivningsprøven med lærerens diktering og elevernes selvstændige arbejde med opgaver i dansk sprog og sprogbrug og opslag i ordbøger. En halv time afsættes dernæst til elevens selvstændige arbejde med læseprøven. Der udleveres notatpapir. Besvarelsen anføres på opgavearket. Efter én time indsamles prøven i retskrivning, og prøven i læsning uddeles, således at eleverne hurtigt kan fortsætte med denne. Prøven i læsning og de 30 minutter, der er afsat til prøven, påbegyndes først, når læseprøven er uddelt, og alle elever er klar. Prøven i læsning består af to tekster et teksthæfte og et opgavehæfte. Kun opgavehæftet skal afleveres. Antallet af tilsynsførende i hvert prøvelokale være tilstrækkeligt til at sikre prøveafholdelsen efter bekendtgørelsens regler. En tilsynsførende kontrollerer, at lærerens diktering er korrekt, og skal straks gøre opmærksom på en eventuel fejldiktering eller anden afvigelse fra instruktionerne på lærerarket. Der kan ikke efterfølgende gives særregler eller tages specielle hensyn i forhold til fejldiktering; eventuelle fejl skal rettes med det samme. Den enkelte tekst oplæses først én gang i sammenhæng for eleverne, og derefter dikteres de enkelte dele mellem skråstregerne to gange med talesprogets udtale. Ved prøven i retskrivning er det vigtigt, at læreren taler tydeligt og klart. Vejledning til prøverne i faget dansk Side 19 af 132

20 Besvarelser Der gives én karakter for læsning og én karakter for retskrivning både som standpunktskarakter og prøvekarakter. Karakteren gives efter 7-trins-skalaen. I alt gives der altså nu fire karakterer i dansk, jf. skemaet nedenfor. Karaktergivningen skal ske på grundlag af de faglige krav og mål, der er opstillet for den enkelte prøve (absolut karaktergivning). Se i rigt Bundne prøvefag Dansk Læsning Retskrivning Skriftlig fremstilling Mundtlig Standpunktskarakter Prøvekarakter Efter at prøven er afholdt, udsender Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen en rettevejledning med oplysning om, hvilke ord der medregnes ved bedømmelsen, samt hvis særlige forhold gør det nødvendigt en supplerende rettevejledning. Til brug for karakterfastsættelsen udsender styrelsen desuden en omsætningstabel til hver prøve. Hvis der i ordbogen er angivet flere alternative stavemåder for et ord, godkendes disse. Alle tilladte stavemåder vil fremgå af rettearket, som sammen med rettevejledningen lægges ud på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside efter prøvernes afholdelse og det efterfølgende evalueringsmøde. Når en besvarelse rettes, optælles antallet af rigtige prøveopgaver. I prøven i læsning og retskrivning er en prøveopgave defineret som: ord eller ordforbindelser, tegn og afkrydsning; en ordforbindelse kan fx være i hvert fald. Hver rigtig prøveopgave tildeles et point. Af og til giver en opgave først point, når flere delopgaver er løst, fx ved korrekt alfabetisering, korrekt punktum efterfulgt af stort begyndelsesbogstav eller korrekt markering af udsagnsled og grundled i en sætning. Retskrivningsprøven omfatter normalt 90 prøveopgaver, hvoraf mange er prøveord. Det er disse ord og ikke andre, der prøves i. Glemmes et af prøveordene, kan det naturligvis ikke regnes for rigtigt stavet. Skriver en elev et ord for meget, hvad enten det er et, der i forvejen er trykt i teksten, eller et, der ikke er dikteret, har det ingen betydning for vurderingen, da det ikke er et prøveord. I prøven i læsning gives der et point for hvert rigtigt svar på en stillet opgave. Der er kun ét rigtigt svar pr. opgave. Det er således omsætningstabellen, der Vejledning til prøverne i faget dansk Side 20 af 132

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse. Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse. 1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Aflæggelse af prøverne i dansk... 4 Læsning og retskrivning

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 9. klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Indholdsfortegnelse Indledning og formål med vejledningen herunder bekendtgørelse, fagbilag

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk, Læsning Skriftlig, Bundne prøvefag 12 Fremragende Læsefærdighederne i forhold til forskellige typer tekster er præget af overblik og stor sikkerhed. Læsehastigheden

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017

De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet.. Maj 2017 1 De skriftlige prøver i dansk med adgang til internet. Maj 2017 Tablet/telefon er mulig Lyd til deltagerne Deltagerne kan kun skrive(i chat) Deltagerne kan se video efterfølgende Alt kan ikke besvares

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Afsnit I Bundne prøvefag 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.17, og mundtlig, jf. pkt. 1.18-1.33. 1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i

Læs mere

Prøveoplæg Prøvegrundlag prøveform A Prøveform og prøveforløb Oplæsning Hjælpemidler Anvendelse af it Prøven...

Prøveoplæg Prøvegrundlag prøveform A Prøveform og prøveforløb Oplæsning Hjælpemidler Anvendelse af it Prøven... og Kvalitet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Prøvegrundlag... 4 Prøveform- og -forløb... 5 Formål med vejledningen... 5 Prøvegrundlag læsning og retskrivning... 6 2 Vejledning af eleverne inden

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Prøvegrundlag... 4 Prøveform og prøveforløb... 5 Den skriftlige

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Optagelsesprøve i dansk

Optagelsesprøve i dansk Optagelsesprøve i dansk 19. Maj 2015 v/jens Norlyk fagkonsulent STUK Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Prøvens konstruktion varighed 2 timer Læsning 4 læsetekster 20 multiple

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Bundne prøver: Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Dansk: skriftlig og mundtlig Matematik: Skriftlig Engelsk: Mundtlig Fysik/kemi: Praktisk/mundtlig Prøvefag til udtræk: Engelsk: Skriftlig

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 307 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.28V.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vurderingskriterier 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning af

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Prøvegrundlag... 3 Formål med vejledningen... 4 Den skriftlige prøve... 5 1 Prøvegrundlag... 5 Vejledning af eleverne inden prøven... 6 A-del læsning og sprogbrug...

Læs mere

3. Den skriftlige prøve

3. Den skriftlige prøve 3. Den skriftlige prøve Grundlaget for prøverne i skriftlig fremstilling er de fleste af slutmålene, der vedrører det at skrive fra CKF-områderne: Kommunikative færdigheder udtrykke sig skriftligt med

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Beskrivelse af prøven 2. Rammer for prøven 3. Vurderingskriterier 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse.

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse. Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk 10. klasse. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 10.-klasseprøver... 4 Aflæggelse af prøverne i dansk i 10. klasse...

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96.

I alt 321 elever var til mundtlig prøve. Gennemsnitskarakteren var 6,96. Den mundtlige prøve Ved prøveterminen 2009 blev engelsk udtrukket som mundtligt prøvefag på 8 skoler. Herudover har elever fra yderligere 10 skoler valgt at gå til den mundtlige prøve i engelsk. I alt

Læs mere

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Folkeskolens (Bundne) Skriftlige Afgangsprøve (FSA)

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Folkeskolens (Bundne) Skriftlige Afgangsprøve (FSA) Hvad du (og dine forældre) bør vide om Folkeskolens (Bundne) Skriftlige Afgangsprøve (FSA) Herunder står dit navn, klasse og nummer iflg. karakterlisten Dette hæfte er en sammenfatning af de love og bekendtgørelser,

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i biologi

Vejledning til skriftlig prøve i biologi Vejledning til skriftlig prøve i biologi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Mål og krav 5 Indhold 6 Opgavetyper 9 Vurdering af besvarelserne 10 Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til skriftlig prøve i geografi

Vejledning til skriftlig prøve i geografi Vejledning til skriftlig prøve i geografi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål og krav... 4 Indhold... 4 Opgavetyper... 5 Vurdering af besvarelserne... 8 Bekendtgørelse...

Læs mere

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE

PRØVEKLAR. Guide til iprøven. Skriftlig fremstilling GYLDENDAL VURDERING AF REPORTAGE VURDERING AF REPORTAGE Vurderingskriterier 1 u Fx: Har teksten en klar vinkel og et tydeligt fokus? Fremgår vinklen af rubrik og underrubrik? Rummer teksten faktuelle oplysninger, citater fra kilder og

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse 7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i engelsk, tysk og

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve.

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Østerbro, april 2015 Kære elever og forældre i 9. klasserne. I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Først er oversigter over de skriftlige prøver,

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Maj termin 2015 Der er indgivet beretning af 26 beskikkede censorer på grundlag af 606 besvarelser Besvarelserne fordeler

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi

Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Vejledning til den skriftlige prøve i geografi Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer August 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning

Grønlandsk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Grønlandsk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Afsluttende prøver i grønlandsk

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling G Prøven i skriftlig fremstilling G består af et teksthæfte,

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt...

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler Elevinformation om at gå til årsprøve Der er årsprøver i uge 19, så eleverne på 8. årgang kan øve sig i at gå til FP9-prøver. TIRSDAG 10. MAJ: 8.30-09.00 Fysik 10.05-10.35 Biologi 11.00-11.30 Geografi

Læs mere

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Dansk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Den mundtlige prøve På 19 skoler blev

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere