Uddannelses- og brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og brugervejledning"

Transkript

1 Pub. Nr. J23848_DA Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra

2 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette dokument omtaler ting, som Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. har mærkebeskyttet. Personer, der modtager dokumentet eller er i besiddelse af det, får ikke dermed rettigheder til at kopiere eller gengive oplysningerne deri uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra en dertil autoriseret repræsentant for Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Varemærker ORTHO, ORTHO BioVue System, ORTHO AutoVue Innova, ORTHO AutoVue Ultra, SURGISCREEN, SELECTOGEN, AFFIRMAGEN, ORTHO Resolve Panel og BioVue SCREEN er varemærker tilhørende Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Windows 2000 og Windows NT er varemærker eller servicemærker tilhørende Microsoft Corporation. Hockware og VisPro er registrerede varemærker tilhørende Hockware Incorporated. Norton AntiVirus er et varemærke, der tilhører Symantec Corporation. McAfee VirusScan er et registreret varemærke, der tilhører McAfee, Inc. Alle andre firma-, produkt- og mærkenavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. 1997, 1999, 2004, Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Hvem bruger ORTHO AutoVue Innova/Ultra? Sådan bruges denne vejledning Grafiske symboler, der anvendes i denne vejledning og til mærkater på instrumentet Beskrivelse af ORTHO AutoVue Innova/Ultra Ydelseskriterier Systemspecifikationer Serologiske tidsrestriktioner Instrument- og softwarebegrænsninger Advarsler og forholdsregler Producentens kontaktoplysninger og tekniske support Kapitel 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Afsnit A: Adgang til instrumentet Adgangslåge Hovedlåge Kassetteskuffe Affaldslåge Væskesystem Afsnit B: Pc ens dele og funktioner Kapitel 3 Udførelse af arbejdsprocedurer ved hjælp af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren Afsnit A: Typer af arbejdsprocedurer Afsnit B: Daglige arbejdsprocedurer, som udføres af operatørerne Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Afsnit C: Ad hoc-arbejdsprocedurer, som operatører og servicepersonale udfører Afsnit D: Softwareskærme Afsnit E: Brug af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-onlinehjæp Afsnit F: Søg efter prøvedata Kapitel 4 Oversigt over testprocessen Teorien bag analyserne, analysestruktur, testprofiler og test Opgaver, der skal udføres ved dagens begyndelse Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version 1.06 iii

4 Opgaver i forbindelse med kørsel af testrutiner Opgaver, der skal udføres, når rutinen er udført Opgaver, der skal udføres ved dagens slutning Kapitel 5 Start- og nedlukning af systemet Afsnit A: Start af systemet og initialisering af arbejdsprocedure Kontroller, der skal udføres, før der tændes for systemet Tænding for instrumentet Tænd for pc en og skærmen Start af ORTHO AutoVue Innova/Ultra softwaren System initialiserer instrumentdele Afsnit B: Arbejdsprocedure for nedlukning Kapitel 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Afsnit A: Oversigt over arbejdsprocedure til registrering og isætning Afsnit B: Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Arbejdsprocedure til registrering af reagenslot Procedure til at registrere reagenser manuelt Isætning af reagenser i reagensstativ Isætning af reagenser i området uden omrystning Isætning af mikrotiterplade(r) Afsnit C: Kontrol af status for reagensstativ og mikrotiterplade(r) Afsnit D: Isætning af kassetter Afsnit E: Registrering af prøver Knapper og felter, der bruges til at registrere og isætte prøver/kontroller Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Registrering af prøver med hurtig registrering Registrering af prøver med komplet registrering Visning af registrerede prøveoplysninger Afsnit F: Isætning af prøver/kontroller Understøttede prøvetyper Kapitel 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Visning af resultater for profiler og test Afsnit A: Arbejdslisten Filtrering af data Sortering af data Redigering af søjlegradueringer og testresultater Review Cassettes (Gennemgå kassetter) iv Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

5 Afsnit B: Listen Completed (Afsluttet) Afsnit C: Symboler til at angive prøvens status på arbejdslisten og listen Completed (Afsluttet) Afsnit D: Rapporter Udskrivning af rapporter Kapitel 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Typer af vedligeholdelsesprocedurer Brug vedligeholdelsesguiderne Afsnit A: Daglig vedligeholdelse og KK Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder Aftømning af væskeaffald Afsnit B: Planlægning af kvalitetskontrol KK-procedure for kassetter/reagenser Afsnit C: Ugentlig vedligeholdelsesprodure KK-procedure for AutoReader Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for pipettepositionen KK-procedure for volumen Afsnit E: Ad hoc-vedligeholdelse Skylning af instrument Udskiftning af pipettetip og -slange Justering i forbindelse med sommertid Kapitel 9 Sikkerhedskopiering/gendannelse af data og LIS-kommunikation Afsnit A: Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Daglig sikkerhedskopiering Ugentlig arkivering Krav til dvd-sikkerhedskopiering Sikkerhedskopiering af logfiler Gendannelse Afsnit B: AutoVue/LIS-kommunikation Overførsel af data til LIS Overførsel af data fra LIS Kapitel 10 Håndtering af fejlmeddelelser Fejldialogbokse Knapper på kontrolpanelet Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version 1.06 v

6 Fejl i LIS-forbindelse Pipetteringsfejl Vedligeholdelsesfejl Ressourcefejl Prøvefejl Resultatfejl Fejl i affaldsbeholder og kassetteaffaldslift Kapitel 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Adgang til skærmen Setup (Opsætning) Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Angivelse af indstillinger under fanen Maintenance (Vedligeholdelse) Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) Angivelse af indstillinger under fanen Data Appendiks A Fejlmeddelelser A-1 Softwarefejlkoder A-2 Hardwarefejlkoder A-9 Appendiks B Understøttede kassetter, reagenser, test og testresultater B-1 Oversigt B-2 Afsnit A: Understøttede kassetter B-4 Afsnit B: OCD-reagenskit B-6 Afsnit C: Understøttede test B-16 Navngivningskonvention for test B-17 ABO- & Rh-type-, fænotype-, DAT-program B-18 Antistofscreening og forligelighed B-22 Identifikation af antistof B-32 Kassette-/reagenskvalitetskontroltest B-35 Gyldige testresultater for analyser B-40 Appendiks C Softwareversioner C-1 Appendiks D Anti-virus software D-1 Appendiks E Revisionshistorik E-1 Appendiks F Produktbemærkninger F-1 Indeks I-3 vi Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

7 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger I dette kapitel fremhæves vigtige oplysninger om produktet, instrumentet og personlig sikkerhed for ORTHO AutoVue Innova og ORTHO AutoVue Ultra (ORTHO AutoVue Innova/Ultra). Læs dette kapitel, især advarslerne og forholdsreglerne, inden systemerne bruges. Emner Hvem bruger ORTHO AutoVue Innova/Ultra? Sådan bruges denne vejledning Beskrivelse af ORTHO AutoVue Innova/Ultra Ydelseskriterier Systemspecifikationer Serologiske tidsrestriktioner Instrument- og softwarebegrænsninger Advarsler og forholdsregler Producentens kontaktoplysninger og tekniske support Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

8 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Oversigt Hvis dette udstyr anvendes på en måde, der ikke er angivet af producenten, kan beskyttelsen, der ydes af udstyret, blive forringet. ORTHO AutoVue Innova/Ultra bør kun installeres og efterses af autoriseret personale fra OrthoHClinical Diagnostics. Alt blod og materialer, der er i kontakt med blod, skal håndteres som potentielt smittefarligt. Brug altid gummihandsker og øjen-/ansigtsværn ved betjening af ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Brug almindelige laboratorieforholdsregler i forbindelse med biologisk farligt materiale ved rengøring eller dekontaminering af instrumentet, håndtering af prøver, affaldskassetter, mikrotiterplader og alle systemvæskeforbindelser og -beholdere. I sidste ende ligger ansvaret for blodprøvers integritet og identitet hos uddannet personale. Resultater fra ORTHO AutoVue Innova/Ultra skal fortolkes og valideres klinisk af kvalificeret personale. Ortho-Clinical Diagnostics (OCD) fraskriver sig ethvert ansvar for fejlagtige resultater, som kan stamme fra brugen af ORTHO AutoVue Innova/Ultra til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning. Ortho-Clinical Diagnostics har valideret brugen af egne, varemærkebeskyttede reagenser på ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet. Listen over OCDgodkendte reagenser findes i afsnittet Understøttede kassetter, reagenser, test og testresultater på side B-1. OCD påtager sig intet ansvar for resultater fundet med reagenser, som ikke er fremstillet af OCD. Det er brugerens ansvar af validere reagenser på dette system, som ikke er fremstillet af OCD. 1-2 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

9 Hvem bruger ORTHO AutoVue Innova/Ultra? Hvem bruger ORTHO AutoVue Innova/Ultra? Typisk vil fire typer laboratoriespecialister anvende ORTHO AutoVue Innova/ Ultra: Bioanalytikere, som kører test ved hjælp af instrumentet. Biologer, som foretager biologisk validering og modifikation af resultater. Laboratorieadministratorer, som står for opsætning af softwaren og grænsefladen med LIS-systemet (Laboratory Information System). OCD-servicepersonale, som foretager kvalitetskontroller, mekaniske øvelser og diagnostik samt løser problemer i forbindelse med instrumentet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

10 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Sådan bruges denne vejledning Sådan bruges denne vejledning Denne vejledning skal bruges: Som en uddannelsesvejledning til brug for operatører under uddannelsesforløb. Som et referencedokument, der indeholder brugsanvisninger. OCD anbefaler, at operatørerne anvender denne vejledning, når de anvender instrumentet, softwaren og onlinehjælpen. Denne vejledning omfatter: Diagrammer, der beskriver arbejdsprocedurer til daglige, ugentlige, månedlige og ad hoc opgaver. Procedurer med detaljerede fremgangsmåder til udførelse af normal betjening eller fejlhåndtering. Softwareskærmgrafik, som illustrerer softwaren. Bemærk: De felter og knapper, der vises i grafikken, kan se anderledes ud eller være placeret lidt anderledes på ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet. 1-4 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

11 Grafiske symboler, der anvendes i denne vejledning og til mærkater på instrumentet Grafiske symboler, der anvendes i denne vejledning og til mærkater på instrumentet Symbol Tabel 1-1 Grafiske symboler Betydning Farligt biologisk materiale Risiko for stød Bemærk: Se brugsanvisningerne (direkte eller indirekte risiko for personskade eller beskadigelse af instrumentet) Risiko for laserstråler Må ikke genanvendes Lotnummer Fabrikantens serienummer REF Katalognummer eller produktkode Fabrikant EC REP Autoriseret repræsentant Σ Indeholder tilstrækkeligt til n prøver Til in vitro-diagnostik X C Opbevares ved eller under Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

12 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Grafiske symboler, der anvendes i denne vejledning og til mærkater på instrumentet Symbol Tabel 1-1 Grafiske symboler (fortsat) Betydning Opbevares ved eller over X C x C y C Opbevares mellem Se brugsanvisning Skrøbeligt indhold, håndteres forsigtigt Opbevares tørt Denne side op Udstyret må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Når produktet er udtjent og skal bortskaffes, skal det indsamles separat. (Gælder kun for kunder i den Europæiske Union.) Ved normal brug kræver dette udstyr ikke foranstaltninger for at dæmpe miljøpåvirkninger i halvtreds år (ifølge kravene i de kinesiske miljøbestemmelser vedrørende farlige stoffer - RoHS.) Procedure udført på instrument og/eller software 1-6 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

13 Beskrivelse af ORTHO AutoVue Innova/Ultra Beskrivelse af ORTHO AutoVue Innova/Ultra Anvendelse ORTHO AutoVue Innova/Ultra er udviklet til at automatisere immunhæmatologiske in vitro-test af humant blod ved hjælp af ORTHO BioVue System (BioVue)-kassetteteknologi og digital billedbehandling. ORTHO AutoVue Innova/Ultra kan bruges som et enkeltstående instrument eller sammen med kundens LIS-system. ORTHO AutoVue Innova/Ultra automatiserer testbehandlingsfunktioner, herunder væskepipettering, kassettehåndtering, inkubation, centrifugering, reaktionsgraduering og -fortolkning samt krav til dataadministration. Test, der understøttes af ORTHO AutoVue Innova/Ultra ORTHO AutoVue Innova/Ultra er testet og godkendt til brug med ORTHO BioVue System-kassetter, -diluentvæsker og ORTHO-rødcellereagens. Se Appendiks B: Understøttede kassetter, reagenser, test og testresultater. Softwareversioner Yderligere oplysninger om softwareversionen findes i Appendiks C: Softwareversioner. Almindelige forkortelser, der anvendes i dokumentationen til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Tabel 1-2 Forkortelser Forkortelse Forklaring C Grader Celsius 3CELLS 3 5 % suspension af røde blodlegemer ABScr Antistofscreening AC Vekselstrøm AHG Anti-humant globulin ALT Alt-tast på tastaturet ASCII American Standard Code for Information Interchange Auto Autolog kontrol Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

14 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Beskrivelse af ORTHO AutoVue Innova/Ultra Tabel 1-2 Forkortelser (fortsat) Forkortelse B Beh. Bekræft BID CASUNCA Cent Cent FB COM 1, COM 2 osv. Ctrl DAT DB DBMS DEL DEST Dnr DOS EMC Enz EØF ESC FB Fic FTP G H/I Hg I 2 of 5 IAT IgG IPS IPX IS eller ImSp Kass. KERMIT Brønd Behandlet Bekræftelse Tovejs LIS-grænseflade Forklaring Cassette Storage for Uninterpretable Cassettes - Kassettelager til kassetter, der ikke kan fortolkes Centrifugeret Centrifugeret fuldblod Seriel kommunikationsport Kontrol Direkte antiglobulintest Database Database Management System - Databasestyringssystem Delete-tast på tastaturet Destilleret Donor Disk Operating System Electro Magnetic Compatibility - Elektromagnetisk kompatibilitet Enzym Europæisk Økonomisk Fællesskab Esc-tast på tastaturet Fuldblod Ficin File Transfer Protocol G-kraft Hæmolyse eller ikteriske reaktioner Kviksølv Interleaved 2 of 5 (stregkode) Indirekte antiglobulintest Anti-IgG-kassette Image Processing System - Billedbehandlingssystem Internetwork Packet Exchange (Novell) Immediate spin - centrifugering uden inkubation: en test til påvisning af antistoffer ved stuetemperatur (ABScr eller forligelighed) Kassette KI-10 Error-Free Reciprocal Micro Interconnect Over TTY Lines 1-8 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

15 Beskrivelse af ORTHO AutoVue Innova/Ultra Tabel 1-2 Forkortelser (fortsat) Forkortelse KK Konf. sys LAN LCD LED LIS LPT 1, LPT 2 osv. MF mil Min. μl ml mm MTP Neut O/min. OCD Pap PC Poly Pt rbc RTHA RVW sek. Sel STRV Surg SVGA TCP/IP tm Ubeh. UPK UPS VGA XM Kvalitetskontrol Konfigurationssystem Forklaring Local Area Network - Lokalnetværk Liquid Crystal Display - Flydende krystaldisplay Light Emitting Diode - Lysdiode Laboratory Information System - Laboratorieinformationssystem Computerens parallelle port Mixed-Field eller Fibrin 1/1000-del af en enhed Minutter Mikroliter Milliliter Millimeter Mikrotiterplade Neutral kassette Omdrejninger pr. minut Ortho-Clinical Diagnostics Papain Personlig computer Anti-IgG, -C3d; polyspecifik kassette Patient Red Blood Cell - røde blodlegemer Room Temperature Holding Area - Område til opbevaring ved stuetemperatur Review - Evaluering Sekund(er) Selectogen-celler Serologisk tidsrestriktionsbrud Surgiscreen-celler Super Video Graphic Array Transmission Control Protocol/Internet Protocol Varemærke Ubehandlet Universel produktkode Uninterruptible Power Supply Video Graphic Array Forligelighed Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

16 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Beskrivelse af ORTHO AutoVue Innova/Ultra Instrumentfunktioner Instrumentets primære funktioner er: Klargøring af suspensioner af røde blodlegemer Prøve- og reagensdispensering Inkubation Centrifugering Automatiseret aflæsning og fortolkning af resultater Lagerstyring af reagenser, forbrugsvarer og andre interne ressourcer Brug ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren til at betjene instrumentet. Softwaren er installeret på den pc, der følger med instrumentet. Softwarefunktioner Funktionerne i ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren bruges til at: Identificere prøver, reagenser og kassetter. Styre ORTHO AutoVue Innova/Ultra-funktioner, f.eks.: Identificere materialer (kassetter, reagenser og systemvæsker), der skal bruges til at behandle test og advare operatører, hvis utilstrækkelige mængder registreres. Verificere placering af prøver og reagenser med stregkoder på prøve-og reagensstativerne. Udføre test. Overvåge hardwarefunktioner som f.eks. inkubatortemperaturer, centrifugeringshastighed og andre kritiske funktioner. Spore delvist brugte kassetter til genbrug. Identificere og fremføre kassetter, der skal evalueres af operatøren. Styre inkubationstiden for kassetter efter behov. Håndtere centrifugen. Fortolke testresultater (reaktionsgrad). Gemme testresultatdata i korttids- og langtidsarkiver. Hente testanmodninger fra og sende testresultater til LIS-systemet. Eksportere alarmmeddelelser til ekstern monitor. Spore operatør- og systemhandlinger. Underrette operatører om planer for og krav til vedligeholdelse og kvalitetskontrol Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

17 Beskrivelse af ORTHO AutoVue Innova/Ultra Sikkerhedsfunktioner i brugergrænsefladen ORTHO AutoVue Innova/Ultra indeholder følgende sikkerhedsfunktioner: Mulighed for at definere adgangsrettigheder og adgangskoder for individuelle operatører. Mulighed for at deaktivere operatører. Fuld adgang til systemdatafiler er begrænset til systemadministratorer. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

18 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Ydelseskriterier Ydelseskriterier Miljødriftsparametre Drifts-/stuetemperatur: C Driftsluftfugtighed: % luftfugtighed Instrumentet skal bruges inden for de miljøspecifikationer, der er anført ovenfor. Brug af instrumentet uden for disse grænser understøttes ikke. Modul Grænser for kvalitetskontrol Følgende tabel indeholder de tilladte værdier og områder for kvalitetskontrol efter instrumentmodul. Tabel 1-3 Grænser for instrumentets kvalitetskontrol Forventet værdi Tilladt afvigelse Acceptabel lav værdi Acceptabel høj værdi Pipetteposition Referencetap Ikke relevant Operatøren justerer pipetten, så den får den korrekte placering, vha. referencestiften, når instrumentet sender fejlen ASPP030 via et automatisk link til Kvalitetskontrollen og til en justeringsmenu. Hvis stiften ikke kan justeres: 1) Sæt en ny pipettespids i og/eller 2) ring til OCD-servicepersonalet. Pipettemængdens 10 µl ±5 % 9,5 µl 10,5 µl nøjagtighed 40 µl ±5 % 38 µl 42 µl 50 µl ±5 % 47,5 µl 52,5 µl Pipettemængdens 10 µl ±7 % -7 % +7 % præcision 40 µl ±6 % -6 % +6 % 50 µl ±3 % -3 % +3 % Centrifugehastighed a 55 g (673 o/min.) ±3,6 % 53 g (661 o/min.) 57 g (685 o/min.) a 199 g (1280 o/min.) ±4,0 % 191 g (1254 o/min.) 207 g (1305 o/min.) Krav og de tilladte afvigelser er anført som g-kraft. Kvalitetskontrol af centrifugeresultaterne er dog en måling i o/min. Der anvendes følgende beregning for at omregne o/min. til g-kraft: g = rxv 2 x 0, , hvor g g-kraft, r radial afstand, målt i centimeter, fra centrifugens centrum til kassettesøjlens indvendige bund, i bunden af V-formen, og v centrifugens o/min. (omdrejninger pr. minut). Den radiale afstand på ORTHO AutoVue Innova/Ultra er 10,869 cm Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

19 Ydelseskriterier Modul Centrifugetid 2 min. 10 sek. 1 min., 50 sek. 2 min., 10 sek. AutoReader RTHA-varmeblok RTHA-brøndindhold 37C-inkubators varmeblok 37C-inkubators brøndindhold Tabel 1-3 Grænser for instrumentets kvalitetskontrol (fortsat) Forventet værdi Tilladt afvigelse Acceptabel lav værdi Acceptabel høj værdi 3 min. 10 sek. 2 min., 50 sek. 3 min., 10 sek. Ikke relevant - AutoReader QC justerer automatisk værdierne for forstærkning og forskydning, så de ligger inden for specifikationerne. Hvis AutoReader QC mislykkes, så tilkald OCD-servicepersonale. Se KKprocedure for AutoReader på side 8-26 < +5 C fra 18 C-32 C 18 C 32 C omgivende < +2 C fra 18 C-32 C 18 C 32 C omgivende 39,5 C ±1 C 38,5 C 40,5 C 37 C ±2 C 35 C 39 C Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

20 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Systemspecifikationer Systemspecifikationer Testmenu ABO/Rh Serum-/plasmakontrol Rh-fænotyper Forligelighed mellem patient/donor Antistofscreening Identifikation af antistof Direkte antiglobulintest Enzymtest Typebestemmelse af specielle antigener Kvalitetskontrol Prøveglaskapacitet 42 prøveglas Prøveglasstørrelser 10 x 75 mm og 100 mm 13 x 75 mm og 100 mm 16 x 75 mm og 100 mm 10,25 x 47 mm (pædiatrisk) Andre specielle pædiatriske prøveglas Prøvetyper Centrifugeret fuldblod Pakkede røde blodlegemer 0,8 % suspension af røde blodlegemer 3 5 % suspension af røde blodlegemer Serum eller plasma Kassettetyper ABO-Rh/Reverse ABD Rh-hr ABO-Rh/DAT AHG Polyspecific DAT 1-14 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

21 Systemspecifikationer AHG Anti-IgG ABO-Rh ADK AHG Polyspecific/Neutral (MIXTE) Reverse Diluent Rh/K Neutral Kell Kell/Control ABODD Reagenstyper SURGISCREEN Reagent Red Blood Cells SELECTOGEN Reagent Red Blood Cells AFFIRMAGEN Reagent Red Blood Cells AFFIRMAGEN 4 Reagent Red Blood Cells ORTHO BioVue SCREEN Diego Reagent Red Blood Cells ORTHO BLISS Blood Bank Reagent Control (BRC)-kit RESOLVE Panel A Reagent Red Blood Cells RESOLVE Panel B Reagent Red Blood Cells RESOLVE Panel C Reagent Red Blood Cells 0,8 % BioVue Screen Reagent Red Blood Cells 0,8 % RESOLVE Panel A Reagent Red Blood Cells 0,8 % RESOLVE Panel B Reagent Red Blood Cells 0,8 % RESOLVE Panel C Reagent Red Blood Cells 0,8 % Red Cell Diluent 0,8 % SURGISCREEN Reagent Red Blood Cells 0,8 % SELECTOGEN Reagent Red Blood Cells 0,8 % AFFIRMAGEN Reagent Red Blood Cells AlbaQ-Chek J Simulerede kontroller af fuldblod ORTHO CONFIDENCE WB ORTHO CQI 7 kontrol Reagenskapacitet Roterende reagensrotor med tre forskellige fysiske konfigurationer: Type 01: indeholder 14 reagenspositioner: 12 positioner til hætteglas på 3 ml og 2 positioner til hætteglas på 5 ml eller 10 ml. Type 02: indeholder 14 reagenspositioner: 8 positioner til hætteglas på 3 ml og 6 positioner til hætteglas på 5 ml eller 10 ml. Type 03: har 14 reagenspositioner til hætteglas på 5 ml eller 10 ml Område uden omrystning af reagenser, der indeholder: 2 positioner til hætteglas på 50 ml. 2 positioner til hætteglas på 10 ml. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

22 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Systemspecifikationer Kassettekapacitet 240 ORTHO BioVue System-kassettekapacitet Se Kassettetyper ovenfor Håndtering af reagenser, prøver og kassetter Med ORTHO AutoVue Innova/Ultra foretages følgende: Registrering af væskestand og registrering af lav prøve- og reagensstand. Registrering af prøvekoagulation og afhjælpning. Automatisk omrystning af rødcellereagens. Automatiseret registrering af kassetter og reagenser i lageret. Automatiseret registrering af prøver, når tovejsforbindelse til LIS-systemet anvendes. Positiv identifikation af kassetter, reagenser og prøve-id er ved hjælp af stregkodelæser. Evne til at genbearbejde delvis brugte kassetter. Mikrotiterplader I AutoVue er der plads til to mikrotiterplader. Operatører kan isætte: 1 lavbrøndet til venstre, eller 1 lavbrøndet altid til venstre + 1 dybbrøndet plade Bemærk: Fortyndingsplader bør udskiftes dagligt. Lavbrøndede mikrotiterplader Lavbrøndede mikrotiterplader er beregnet til 3 5 % suspension eller fortynding af røde blodlegemer Bemærk: ORTHO AutoVue Innova/Ultra anvender kun godkendte, nye lavbrøndede mikrotiterplader (NUNC eller Greiner) med 96 brønde, der er fladbundede for at sikre korrekt væskefortynding. Dybbrøndede mikrotiterplader Dybbrøndede mikrotiterplader er beregnet til 0,8 % suspension eller fortynding af røde blodlegemer. 0,8 % forligeligheds- og autokontroltestene kræver, at en dybbrøndet mikrotiterplade er sat i ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Instrumentet vil ved hjælp af sin rødcellefortynder automatisk klargøre en 0,8 % cellesuspension af patient- eller donorceller i deepwell-fortyndingspladen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

23 Systemspecifikationer Brug kun en dybbrøndet polystyren eller polypropylen mikrotiterplade med 96 brønde, en volumen på 1 ml og rund bund. Specifikationer for disse plader er 41 mm (dybde) x 127 mm (længde) x 85 mm (bredde) med en afstand på 9 mm mellem centrum i hver brønd. Følgende plader er godkendt til brug på AutoVue Innova/Ultra: TREFF 96-brønds polystyrenplade (del nr ) Greiner 96-brønds polypropylenplade (del nr ). Bemærk: Valider dybbrøndede mikrotiterplader fremstillet af en anden virksomhed, inden de bruges. Pc CPU (Central Processing Unit) Se det enkelte system for at få oplysninger om processorhastighed, RAM og harddiskkapacitet Serielle og LAN-grænseflader til hospitalets LIS-system Universel DVD-læsning/skrivning Frame grabber Sørg for, at enhver flytbar harddisk er låst på plads. Berøringsskærm Mus Tastatur Håndholdt stregkodelæser Bemærk: Systemet skal genstartes dagligt. Uafbrydelig strømforsyning (UPS) Det skal sikres, at den nødstrømforsyning, der anvendes til systemet, passer til anvendelseslandet. UPS leveres af den lokale OCD-virksomhed eller -distributør. Printer Laserteknologi Udskriver 45 sider pr. minut Udskriver maksimalt sider pr. måned Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

24 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Systemspecifikationer Instrumentstørrelse 75 cm (dybde) x 92 cm (højde) x 140 cm (bredde) Instrumentvægt 230 kg Det skal sikres, at det laboratoriearbejdsbord, hvor ORTHO AutoVue Innova/ Ultra-systemet skal installeres, er sikkerhedsklassificeret til at bære instrumentets fulde vægt. Se producentens specifikationer og mærkedata for arbejdsbordet inden installation af ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Datafeltbegrænsninger Følg nedenstående tabel ved manuel indlæsning af data i systemet. Se følgende tabel ved manuel indtastning af data i ORTHO AutoVue Innova/ Ultra. Brug kun tegn fra A til Z (store bogstaver) og tal fra 0 til 9. Ingen andre tegn eller mellemrum er tilladt. Felt Tabel 1-4 Datafeltbegrænsninger Maksimalt antal tegn Sample (Prøve) 20 Patient ID (Patient-id) 20 First name (Fornavn) 30 Last name (Efternavn) 30 National ID (Nationalt id) 20 Other ID (Andet id) 20 Medical Record 20 (Sygejournal) Donation ID (Donations-id) 20 Understøttede stregkodetyper Kode 128C CODABAR Kode 39 Eurocode Interleaved 2 of 5 (I 2 af 5) ISBT 128 UPC 1-18 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

25 Systemspecifikationer Bemærk: Softwaren giver mulighed for at anvende alle bogstaver i stregkodekonfigurationerne. Begrænsninger i forbindelse med stregkoder på prøver ORTHO AutoVue Innova/Ultra kræver, at servicepersonalet angiver, om stregkoder på prøver indeholder et kontrolciffer eller ej. Systemet kan ikke samtidigt håndtere stregkoder af en given symbologi med og uden kontrolcifre. Bemærk: Prøve- og reagensstativerne indeholder kode 39-stregkodeetiketter uden kontrolcifre. Stregkoder, der udskrives ved hjælp af kode 39, bør derfor ikke indeholde et kontrolciffer. Bemærk: BioVue benytter symbologien Interleaved 2 of 5 til kassetters stregkoder med et kontrolciffer. ORTHO AutoVue Innova/Ultra er designet specifikt til samtidigt at understøtte I 2 of 5-kassettestregkoden med et kontrolciffer og enten: En I 2 of 5-prøvestregkode med et kontrolciffer ELLER En I 2 of 5-prøvestregkode uden et kontrolciffer Bemærk: Dette specielle design er dog stadig begrænset. Det kan ikke samtidig understøtte I 2 of 5-prøvestregkoder med og uden et kontrolciffer: Den håndholdte stregkodelæser skal konfigureres forskelligt alt efter indholdet af prøvestregkoden. I nedenstående tabel beskrives yderligere begrænsninger af prøvestregkoder, der anvendes på ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Tabel 1-5 Stregkodebegrænsninger Parameter Tæthed Indhold Tom zone Højde Længde på stregkode uden tom zone Placering på beholder Tilladt værdi og/eller område 7,5 ml til 20 ml Afhænger af stregkodens symbologi og tæthed Mindst 5 mm på alle sider Maks. 10 mm Maks. 50 mm Bedste resultater: 5 mm fra beholderens øverste kant Prøvestativerne indeholder en stregkode bag de sprækker, der bruges til prøverørene. Denne stregkode bruges til at vise en tom prøverørsposition og læses som $$ af systemets scanner. Følgende skal kontrolleres for at sikre, at instrumentet fungerer, som det skal: 1. Prøveglassets stregkodeetiket skal være foran prøvestativets stregkodeetiket. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

26 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Systemspecifikationer 2. Prøveglassets stregkodeetiket skal strække sig længere end prøvestativets stregkodeetiket. 3. Prøveglassets etiket (med eller uden en stregkode) skal være placeret omkring prøveglasset. Instrumentets mærkedata Spænding: V AC/ V AC Frekvens: 50/60 Hz Strøm: 520 V A Sikringer: 2 * 5,0 AT/250 V (forsinkelse) ORTHO AutoVue Innova/Ultra kræver vekselstrøm af den ovenfor angivne type. Fagkyndigt personale med viden om sikkerhed inden for elektroteknik skal etablere de eksterne tilslutninger og strømforsyningen til instrumentet. Bemærk: ORTHO AutoVue Innova/Ultra skal placeres, så operatøren og servicepersonale kan få adgang til strømkablet og strømforsyningen. Elektriske specifikationer Pc: 120 V AC eller 240 V AC baseret på kontaktens position bag på computeren. Kontroller altid kontaktens indstilling, inden computeren tilsluttes strømforsyningen. Computerskærm: Automatisk omkobling mellem 120 V AC og 240 V AC. UPS: Der kan fås forskellige enheder til strømforsyning på 120 V AC vs. 240 V AC. Sørg for, at den UPS, der anvendes med systemet, er korrekt i det pågældende land. Printer: Oplysninger findes i producentens vejledning, der følger med printeren. Instrument: Automatisk omkobling mellem 120 V AC og 240 V AC Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

27 Systemspecifikationer Håndholdt scanner Den håndholdte scanner leveres af den lokale virksomhed eller distributør. Oplysninger om understøttede stregkodestandarder findes i afsnittet Understøttede stregkodetyper på side Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

28 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Serologiske tidsrestriktioner Serologiske tidsrestriktioner Test Kassetter Åben brønd, der venter på første væske (min.) ABO blodlegemeundersøgelse og Rh ABO Reverse 0,8% Affirmagen ABO Reverse Fænotype og Kell 00 (brønd 1-4), 10, 20, 40, (brønd 5-6), (brønd 5-6), 66 ORTHO AutoVue Innova/Ultra overvåger alle test og lægger tidsrestriktioner på test, der udføres i området til opbevaring ved stuetemperatur (RTHA) og 37 C-inkubator. Tests, der overskrider én af disse grænser forårsager en fejl for overtrædelse af den serologiske tidsrestriktion (STRV) og afbrydes automatisk. Tabel 1-6 Område til opbevaring ved stuetemperatur Brønd med første væske, der venter på anden væske (min.) 60 Ikke tilgængelig Brønd med anden væske, der venter på tredje væske (min.) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 11, Ikke tilgængelig DAT 22, 30 a, Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig IS XM Ikke tilgængelig 0,8 % IS XM 3 % Minor XM 0,8 % Minor XM Minor XM Bromelin Ikke tilgængelig Kassettepipettering afsluttet og venter på fjernelse fra RTHA (min.) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Kassettefjernelse fra RTHA til start af centrifugering (min.) Afslutning af centrifugering til start af kassetteaflæsning (min.) (60 for kassette nr. 40) , 33, , 33, a. Dette tal er baseret på data indsamlet for tilsvarende kassetter (22, 33) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

29 Serologiske tidsrestriktioner ABScr m/ BLISS Test Kassetter Åben brønd, der venter på første væske (min.) 22, 33, 55 (brønd 1 3) Brønd med første væske, der venter på anden væske (min.) Tabel C-inkubator Brønd med anden væske, der venter på tredje væske (min.) Kassettepipett ering afsluttet og venter på fjernelse fra 37 Cinkubator (min.) a Kassettefjernelse fra 37 Cinkubator til start af centrifugering (min.) Afslutning af centrifugeri ng til start af kassetteaflæs ning (min.) IAT 30 b Totrins enzym Ikke ABScr (brønd 4 6) b,88 b tilgængelig XM 22, ,8 % ABScr, 0,8 % autolog kontrol 0,8 % Maj XM Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig a. I brugsanvisningen til BioVue-reagenser og -diluentvæsker angives minutters inkubation, og softwaren er udviklet til at overholde denne restriktion. Men data hos Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. påviser, at 40 minutters inkubation ikke påvirker testresultater. b. Tidsbegrænsningerne for denne kassette er baseret på resultater fra tilsvarende test. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

30 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Instrument- og softwarebegrænsninger Instrument- og softwarebegrænsninger Instrumentet er konstrueret til at bruge BioVue-system-kassetter og godkendte Ortho-Clinical-reagenser. Se brugsanvisningen til hvert reagens og hver diluent, der anvendes sammen med ORTHO AutoVue Innova/Ultra, for at få yderligere oplysninger om deres brug. OCD har valideret brugen af sine mærkebeskyttede reagenser i ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet. Se OCD-reagenskit på side B-6 for at få en liste over OCD-godkendte reagenser. OCD påtager sig intet ansvar for resultater fundet med reagenser, som ikke er fremstillet af OCD. På dette system er det operatørens ansvar at validere reagenser, som ikke er fremstillet af OCD. ORTHO AutoVue Innova/Ultra er konstrueret til at reducere potentielle teknisk relaterede problemer, f.eks. afsmitning osv., men disse instruktioner og begrænsninger er fortsat gældende, når ORTHO AutoVue Innova/Ultra bruges til at udføre en BioVue-test. For eksempel kræver BioVue-system, at navlestrengsblod vaskes én gang i isotonisk saltvand inden brug. Dette gælder også for ORTHO AutoVue Innova/ Ultra. Brugsanvisningerne til reagenserne indeholder oplysninger om prøveklargøring og kendte begrænsninger ved BioVue-system. Instrumentets og softwarens fulde funktionalitet er baseret på indstillinger, der kan konfigureres af operatøren. Det er systemadministratorens ansvar at konfigurere og validere disse indstillinger i overensstemmelse med gældende forskrifter. Instrumentet kan ikke kontrollere eller spore reagensernes nødvendige klargøringstrin, før reagenserne placeres i instrumentet. Stregkodebegrænsninger: Positiv identifikation af prøver, reagenser og kassetter garanteres kun, når stregkodeetiketterne læses automatisk af instrumentet eller af en håndholdt stregkodelæser. Brug ikke prøver, der er voldsomt hæmolyserede, lipemiske eller ikteriske, da disse forhold kan medføre uoverensstemmende fortolkninger ved brug af ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Brug ikke koagulerede prøver eller prøver med ufuldstændig antikoagulant, da de kan påvirke instrumentets pipettering. Fibrin eller partikelstoffer kan påvirke fortolkninger af kassettereaktionen. Tvivlsomme eller uoverensstemmende reaktioner skal valideres af operatøren Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

31 Instrument- og softwarebegrænsninger Brug demografiske oplysninger, når et prøve-id genbruges fra forskellige blodprøver. Hvis et prøve-id bruges mere end én gang uden at knytte det til demografiske patient- eller donationsoplysninger, vil rapporter om prøve-id et (brugt til forskelligt blod) over et tidsrum, der omfatter forskellige test med det samme prøve-id, vise resultater (herunder resultater for forskelligt blod) på den samme rapport og dermed antyde, at det drejede sig om det samme blod. Kassetteskuffen kan kun åbnes med kommandoknappen i softwaren. Den kan ikke åbnes manuelt. Kontroller meget omhyggelig, at prøve-id og lotoplysninger, der indtastes manuelt ved hjælp af tastaturet, skrives nøjagtigt. Hvis der slukkes på instrumentets kontakt, mens ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren kører, viser Felj 221: Seriekommunikation tabt. Programmet lukkes. Når brugeren rører Ok, lukkes programmet. Brugeren skal derefter genstarte instrumentet samt genstarte softwaren. Når data indtastes i alfanumeriske felter, må -tegnet (lodret streg) ikke bruges. Hvis dette tegn bruges, medfører det problemer i forbindelse med arkivering. Kassettelotnumre består af et produktpræfiks på tre bogstaver (f.eks. IGC), efterfulgt af et trecifret lotnummer (f.eks. 353), som igen er efterfulgt af et bogstav (f.eks. A). I nogle tilfælde kan et enkelt ciffer, der repræsenterer en lotopdeling, følge efter bogstavet. Det komplette lotnummer vil i så fald være IGC353A eller IGC353A1. En feljtilstand opstår, når opdelinger fra det samme lot blandes sammen på ét system. Hvis kassetter fra lot IGC353A og IGC353A1 sættes i ORTHO AutoVue Innova/Ultra, og kvalitetskontrol foretages på lot IGC353A, behandler systemet lot IGC353A1, som om kvalitetskontrollen er blevet foretaget. Resultatet er, at lot, som ikke er blevet kvalitetskontrolleret, vil blive behandlet, som om de var. Bemærk dog, at instrumentet korrekt sporer disse to lot enkeltvis som en del af testposten. Mens systemet pipetterer, kan hovedlågen ikke åbnes. Softwaren viser ikke nogen meddelelse, der angiver, at hovedlågen ikke kan åbnes under pipettering. Fanen Drawer (Skuffe) på skærmen Status viser det præcise antal kassetter i kassetterammen. Visningen af kassetternes placering i ammen svarer imidlertid ikke nødvendigvis til den aktuelle kassetteramme. F.eks. kan kassetterammen indeholde kassetter i positionerne 1 10, men softwaren viser måske kassetterne i positionerne Dette påvirker ikke den rutinemæssige drift. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

32 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Instrument- og softwarebegrænsninger Hvis operatøren er logget på i tilstanden Setup (Opsætning), er rutinefunktionerne ikke tilgængelige. Meddelelsen Scanning (Scanner) vises på skærmen Sample (Prøve) og på skærmen Status. Operatøren kan ignorere meddelelsen Scanning og fortsætte med at arbejde i tilstanden Setup (Opsætning). Ved angivelse af en mappesti til lydfilerne på fanen General (Generelt) på skærmen Setup (Opsætning), skal operatøren berøre knappen Test før knappen OK for at softwaren skal kunne acceptere mappestien til lydfilerne. Fejlmeddelelse 204 vises, hvis operatøren indtaster en forkert værdi i feltet Auto Logout i afsnittet Login rules (Logonregler) på fanen Privileges (Rettigheder) på skærmen Setup. Auto Logout-perioden angives i enheden minutter, men fejlmeddelelse 204 betyder, at der er brugt enheden dage. Hvis operatøren indtaster en værdi mellem minutter, vil denne fejlmeddelelse ikke vises. Betegnelserne fortolkning og resultat har samme betydning i denne vejledning. Ved daglige vedligeholdelsesoperationer, hvis der kræves et 4 timers interval for vedligeholdelse, vil softwaren begynde at advare operatøren om vedligeholdelsesproceduren 20 minutter forud for tidspunktet i stedet for 4 timer før. Det kan ske, at softwaren fejlagtigt viser fejlmeddelelsen Well Not Found (Brønd ikke fundet) i stedet for fejlmeddelelsen Light Too Low (Lys for lavt). Dette kan ske, hvis systemet ikke kan finde en brønd, eller hvis lyset i AutoReader er for svagt til at læse kassetten og generere et kassettebillede. Det kan ske, at softwaren fejlagtigt viser fejlmeddelelsen Empty Well (Tom brønd) i stedet for fejlmeddelelsen Too Few Cells (For få celler). Systemet kan ikke lukkes ned midt i en operation. Hvis operatøren trykker på knappen Shutdown (Nedlukning), vil softwaren ikke lukke ned før alle operationer er udført. I en nødsituation skal instrumentet lukkes ned ved hjælp af afbryderkontakten på instrumentets højre side. Testrutiner vil ikke gå i gang med mindre der er indsat en tilstrækkelig mængde reagenser med samme lotnummer i stativet. Kontrollér at reagenser af samme reagenstype, der indsættes i stativet, har identiske lotnumre. Hvis der ikke er diluentressourcer til rådighed til at færdiggøre en test på en prøve, vil der på prøvens position vises et symbol snarere end et symbol, og knappen Resources (Ressourcer) vil blinke på kontrolpanelet. Fyld diluentressourcerne op for at afhjælpe fejlen og fortsæt rutinen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

33 Instrument- og softwarebegrænsninger Hvis testrutinen ikke forløber som forventet: Kontroller, om sidste anvendelsesdato for reagenserne i instrumentet er overskredet. Åbn lugen, udskift reagenserne, luk derefter lugen, så systemet kan registrere reagenserne. Kontroller, at alle luger er lukket. Systemet kan ikke gennemføre en fuldstændig rutine, når en luge står åben. Så snart der åbnes en luge for at sætte prøver i eller tage prøver ud, ophører systemet med at pipettere, men centrifugering og kassetteaflæsning fortsættes. Kontroller, at alle luger er lukket, og fortsæt med testrutinen. Hvis der opstår en pipetteringsfejl på en prøve, f.eks. på grund af koagulation, skal man, for at afhjælpe fejlen, fjerne koagelet og flytte prøveglasset til en ny position, for at systemet kan genpipettere prøven. Hvis fejlen tomt prøverør opstår, skal man sikre sig, at røret indeholder en tilstrækkelig prøvemængde og flytte det til en ny position på prøverotoren, så systemet kan pipettere prøven. Hvis der indsættes en donorprøve for en eksisterende krydsmatchordre, efter at tidligere donorresultater for den samme ordre er blevet tilgængelige, bliver donorprøven muligvis ikke planlagt og finder muligvis ikke sted. Dette forårsager en instrumentfejl, CCIN002, der angiver, at tests for denne donor ikke vil blive gennemført. For krydsmatches kan den generelle kompatibilitetsresultat og det detaljerede brønd-resultat være inkonsistente, hvis: krydsmatch-brøndresultatet var positivt (Inkompatibelt), men der indtraf en overtrædelse af den serologiske tidsrestriktion (STRV), og resultaterne af at køre testen igen var negative (Kompatible). De overordnede resultater både på displayet og i rapporten viser den som Inkompatibel. Da resultater med STRV-fejl ikke vises eller udskrives, vises den i de detaljerede resultater som Kompatibel. Bemærk, at denne begrænsning kun kan resultere i mulige falske Inkompatible krydsmatchresultater, ikke falske Kompatible krydsmatchresultater. Der vil også være en åbenbar diskrepans i den ovennævnte situation i resultaterne i skærmen Test Detail (testdetaljer): Kassettebilledet vil vise et Kompatibelt-resultat på den gen-testede brønd, men Donorresultater viser Inkompatibel. Dette ses også i Worklist (arbejdslistens) og Profile Detail (profildetaljers) x/n tælleropsummeringer. Hvis brugeren ved opstarten af AutoVue indtaster en testordre, før 37 C-inkubatoren er varmet op til den korrekte temperatur, bliver testen ikke planlagt, og den bliver ikke udført. Brugeren skal resette systemplanlæggeren ved at åbne og lukke Main Door (hovedlågen), når inkubatoren har nået driftstemperaturen. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

34 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Instrument- og softwarebegrænsninger Når brugeren viser skærmen Review Sleeve Detail (detaljer for gennemsynsmanchet) i Statusskærmen, fanen Drawer (skuffe) vises en cassette save reason (gem kassette-årsag). Aktuelt kan softwaren kun vise to af de mulige årsagskoder: Årsag 1 (Save by Thresholds (gem efter tærskler), indstillet af brugeren) og årsag 3 (Not Saved (ikke gemt)). Vælg altid New Search (Ny søgning) ved kontrol af testordreresultater på skærmen Search (Søg). Tidligere afprøvning af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet har vist, at en prøve med et antistof med meget højt titer (>1:1024) under udførelse af antistofscreening af og til kan forårsage afsmitning på den næste pipetterede prøve. De resterende prøver i kørslen blev ikke påvirket. Afprøvningen viste også, at der ikke sås nogen afsmitning med prøver, hvis antistoftitre var på 1:512 eller 1:1024 under normale driftsbetingelser. Udførelse af de daglige og ugentlige rutinemæssige vedligeholdelsesprocedurer, der er skitseret i denne Uddannelses- og brugervejledning, vil medvirke til at reducere potentialet for afsmitning, når der arbejdes med et højt titreret antistof Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

35 Advarsler og forholdsregler Advarsler og forholdsregler I dette afsnit beskrives de generelle sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved betjening af ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Overhold disse sikkerhedsforanstaltninger for at undgå personskade eller beskadigelse af instrumentet samt som hjælp til at undgå falske testfortolkninger. Se brugsanvisningerne til reagenser og diluentvæsker for at få yderligere oplysninger om deres brug. Generelle forholdsregler vedrørende brug Operatører skal være uddannet som bioanalytikere, have viden om immunhæmatologi, besidde grundlæggende IT-færdigheder og være uddannet i brugen af ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Brug af instrumentet på en anden måde end den, der er angivet i denne vejledning, kan beskadige instrumentet og de komponenter i instrumentet, som beskytter operatøren. Hvis der opstår en fejl i ORTHO AutoVue Innova/Ultras hardware eller software, som der ikke findes afhjælpning af, eller der er brug for assistance, eller hvis der opstår tvivl om udstyrets sikkerhed, kontaktes OCD s internationale tekniske support (TSI). Installation og service må kun udføres af OCD-autoriseret personale. Kun godkendte reservedele må anvendes. Af hensyn til sikker installation, drift og vedligeholdelse af alt udstyr, der er tilsluttet instrumentet og pc en, skal instruktionerne i betjeningsvejledningerne fra producenten følges. For at sikre korrekte resultater skal procedurerne i dette dokument følges nøjagtigt som beskrevet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

36 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Advarsler og forholdsregler Elektriske sikkerhedsforanstaltninger Vær forsigtig, når vekselstrømskilden tilsluttes eller frakobles ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet eller -computeren. Fjern ikke service- eller dækpaneler, da det kan medføre alvorlig personskade eller elektrisk stød. Der må ikke anvendes værktøj til at fjerne dele eller få adgang til utilgængelige dele, uden at operatøren først har afbrudt netforsyningen til instrumentet. Al service skal foretages af kvalificeret servicepersonale. Instrumentet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis vekselstrømforsyningen til instrumentet skal frakobles fuldstændigt, skal stikket trækkes ud (det er ikke tilstrækkeligt at slukke på ON/OFF-kontakten). Printeren må kun tilsluttes en hovedstrømforsyning (vekselstrøm). Printeren kan tage skade, hvis den tilsluttes nødstrømforsyningen. Brug kun spændinger og sikringer af samme type som angivet på instrumentets bagpanel af hensyn til konstant beskyttelse mod risikoen for elektrisk stød. Selvom instrumentet er fuldstændigt isoleret og jordforbundet, er det vigtigt, at alle operatører er klar over de risici, der er forbundet med at bruge væsker i nærheden af en vekselstrømsforsyning. I tilfælde af omfattende væskespild skal vekselstrømsforsyningen til instrumentet øjeblikkeligt afbrydes, og instrumentet skal rengøres. Det må ikke tilsluttes igen, før en OCD-servicetekniker har efterset det. ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet skal anbringes på en sådan måde, at operatører og OCD-servicepersonale har nem adgang til netforsyningen og strømkabler. ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet overholder følgende internationale standarder: EN : A1:1998 Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use. EMC Requirements IEC :2002 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use. Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment. Alt udstyr, der er tilsluttet instrumentet, skal overholde: 73/23/EØF (lavspændingsdirektiv) og 89/336/EØF (EMC-direktiv) eller gældende nationale og internationale forskrifter om krav i forbindelse med udstyrssikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet. Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med UPS en findes i producentens betjeningsvejledning til UPS en Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

37 Advarsler og forholdsregler Lasersikkerhedsforanstaltninger Forsøg ikke at foretage eftersyn af scanningsenheder. Patient- og donationsprøver, reagenser og kassetter bruger stregkodeetiketter, der scannes med den håndholdte stregkodelæser og prøve-/reagensrotorens stregkodelæser. Der er risiko for at blive eksponeret for laseren. Se aldrig ind i laseren, når instrumentet er tændt. Se aldrig direkte ind i en laser, der er i drift. Forholdsregler i forbindelse med brug af ORTHO AutoVue Innova/ Ultra-softwaren Kun software, som er blevet valideret til brug på ORTHO AutoVue Innova/ Ultra-systemet, og som er blevet installeret af OCD-autoriseret personale, må anvendes på den computer, der følger med instrumentet. Undlad at bruge systemcomputeren til at oprette forbindelse til internettet, medmindre dette gøres via et program, der er godkendt af OCD. I det usandsynlige tilfælde af, at der skulle opstå en fejl i applikationssoftwaren, skal man ringe til Teknisk kundeservice og beskrive de omstændigheder, der førte til fejlen. Windows -pauseskærme og andre energibesparende enheder må ikke aktiveres. ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren arkiverer automatisk prøvedata og testresultater for at optimere ydelsen. Det kan medføre ukorrekte resultater, hvis forkerte stregkodedata indtastes manuelt. Operatøren er ansvarlig for at sikre, at manuelt indtastede stregkodedata er korrekte. Bemærk: ORTHO AutoVue Innova/Ultra kræver dobbeltindtastning af alle manuelt indtastede stregkoder. Det kan medføre ukorrekte resultater, hvis reagensflasker/-glas uden stregkoder placeres forkert i reagensstativet. Operatøren er ansvarlig for at sikre, at reagenser uden stregkoder placeres korrekt i reagensstativet. Der er sikkerhed for positiv identifikation af stregkodeetiketter på OCD-reagenser, der sættes direkte i reagensstativet. Det kan medføre ukorrekte resultater, hvis reagenser placeres i stativet i området uden omrystning, og anvisningerne i figur 6-6, på side 6-12 ikke følges. Operatøren er ansvarlig for at sikre, at reagensglassene placeres i stativet i området uden omrystning, og at de påføres stregkoder i nøjagtig den rækkefølge, der er angivet i figur 6-6, på side Indhentningen af resultaterne fra ORTHO AutoVue Innova/Ultra kan blive forsinket, hvis operatøren udfører en sikkerhedskopiering af dataene eller bruger dvd-drevet, mens instrumentet er i færd med at behandle prøver. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

38 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Advarsler og forholdsregler Brugerne må ikke ændre tiden på Windows operativsystemets ur, mens AutoVue behandler tests. Dette kan føre til ugyldige testresultater. Forholdsregler i forbindelse med brug af ORTHO AutoVue Innova/ Ultra-instrumentet Kun ORTHO BioVue System-kassetter må bruges på instrumentet. OCD har valideret brugen af sine mærkebeskyttede reagenser i ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet. Se OCD-reagenskit på side B-6 for at få en liste over OCD-godkendte reagenser. OCD påtager sig intet ansvar for resultater fundet med reagenser, som ikke er fremstillet af OCD. På dette system er det operatørens ansvar at validere reagenser, som ikke er fremstillet af OCD. Kun originale dele (f.eks. slanger, filter og lamper) fra OCD må bruges på instrumentet. Hvis beskyttelseslågerne eller sikkerhedslåsen beskadiges, må instrumentet ikke bruges, og alle nødvendige forholdsregler skal tages for at forhindre, at det bruges. Beskyttelseslågerne anses for beskadigede under følgende omstændigheder: Skaden er synlig. Lukkemekanismen fungerer ikke korrekt. Det kan medføre forkerte resultater, hvis der aspireres utilstrækkelig prøve- eller reagensvæske, eller sonden aspirerer luft over prøven (på grund af en luftboble oven på væsken), hvilket medfører for hurtig aktivering af væskestandsdetektering. ORTHO AutoVue Innova/Ultra er ikke beregnet til opbevaring af kassetter, reagenser eller diluentvæsker. Hvis ORTHO AutoVue Innova/Ultra ikke har været brugt i mere end 2 timer, skal det undersøges, om reagensets røde blodlegemer er bundfældet, og reagenset suspenderes om nødvendigt igen inden start af en testrutine. Forandringer i hæmolyse og koncentration kan forekomme i rødcellereagens, som befinder sig i instrumentet længere end otte timer. Rødcellereagens kan anvendes i ORTHO AutoVue Innova/Ultra i maksimalt 24 timer i tre perioder på hver otte timer med opbevaring på køl natten over uden nævneværdig indvirkning på rødcelleintegriteten. Hvis instrumentet ikke anvendes løbende, anbefaler OCD, at reagenserne tages ud af systemet og opbevarespå køl. Før test med rødcellereagens, skal reagenset resuspnederes manuelt. Hold fingre, hænder, arme, tøj osv. væk fra instrumentets bevægelige dele. I en nødsituation skal instrumentet lukkes ned ved hjælp af afbryderkontakten på instrumentets højre side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

39 Advarsler og forholdsregler Alle låger i instrumentet skal være lukket under test. Systemet kan kun gennemføre en fuldstændig rutine, når alle luger er lukket. Åbn kun instrumentets låger ved hjælp af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren. Hvis lågerne ikke åbnes som svar på softwarekommandoer, lukkes instrumentet ned, og OCD-servicepersonale kontaktes. Brug ikke instrumentet med en defekt lås. Sørg for ved indeksering af et prøvestativ, at hænderne ikke er i nærheden af instrumentets bevægelige dele, herunder prøvestativerne. Brug kun godkendte prøveglas. Byt ikke om på prøveglas og deres respektive etiketter. Lad ikke hovedlågen være åben i længere tid. Reagensrotoren drejer ikke rundt, hvilket kan betyde, at reagensets røde blodlegemer bundfældes. Dette kan påvirke testresultater. Hvis lågen åbnes, standses reagensrotorens rotation. Hvis denne bevægelse standses i mere end 3 5 minutter, skal operatøren fjerne reagenserne fra instrumentet og suspendere dem igen. Overfyld ikke reagensglas. Brug kun godkendte reagensglas. Vær forsigtig ved håndtering af kassetter og holdere. Kassetterne er forseglede med folie, som kan have skarpe kanter. Hold hænder og tøj væk, når kassetteskuffen lukkes, for at undgå at klemme fingrene i lågemekanismen. ORTHO AutoVue Innova/Ultra er udstyret med ventilatorer. Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind i ventilatorerne, og at der er fri passage til ventilatorernes luftstrøm. Brug nye sikringer som angivet på instrumentets etiket. Sørg for, at al strøm til instrumentet er afbrudt, og at alle strømtilslutninger til instrumentet (fra UPS en) frakobles, inden sikringen udskiftes. Sikringen må kun udskiftes af fagkyndigt personale. Bland ikke væskeforbindelser, beholdere og væskeindhold sammen. Vær forsigtig, og kasser affaldsvæske i overensstemmelse med laboratoriets procedurer for håndtering af væskeaffald. Sørg for, at forbindelserne er korrekte, når affaldsbeholderen er tømt. Hvis man annullerer spidsdekontamineringsoperationen, kan det ske, at hovedlågen låser op. Undlad at åbne hovedlågen før operationen er helt afsluttet. Biologisk farlige materialer Alle områder af instrumentet skal anses for potentielt smittefarlige og håndteres i henhold til laboratoriets procedurer. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

40 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Advarsler og forholdsregler Alt blod og materialer, der er i kontakt med blod, skal håndteres som potentielt smittefarlige. Brug altid gummihandsker og øjen-/ansigtsværn ved betjening af ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Brug almindelige laboratorieforholdsregler i forbindelse med biologisk farligt materiale ved rengøring eller dekontaminering af instrumentet, håndtering af prøver, affaldskassetter, mikrotiterplader samt alle systemvæskeforbindelser og -beholdere. Det kan være svært at få adgang til nogle instrumentkomponenter. Vær meget forsigtig for at undgå personskade og smittefare. Vær forsigtig ved håndtering af prøvestativer med prøver for at undgå at spilde indholdet. Vær forsigtig omkring pipettetippen, når hovedlågen er åben, da den er skarp og udgør en smittefare. Hvis centrifugen sidder fast med en kassette i, skal instrumentet slukkes, og den fastklemte kassette fjernes forsigtigt. Åbne kassetter i centrifugen er potentielt smittefarlige. Vær forsigtig ved håndtering af et reagensstativ, der indeholder reagenser, for at undgå at spilde indholdet. Der er potentiel smittefare i testbrøndene, når mikrotiterpladerne udskiftes. Vær meget forsigtig ved håndtering og bortskaffelse af pladerne. Vær forsigtig, når affaldsbeholderen tømmes. Efterse regelmæssigt affaldsbeholderen inden lange testkørsler for at sikre, at den ikke løber over. Vær forsigtig, når kassetteaffaldsbeholderen tømmes. Bortskaf kassetteaffald korrekt (følg laboratoriets retningslinjer angående bortskaffelse af biologisk farligt affald). Sørg altid for, at en pose (der kan autoklaveres) er til stede og isat korrekt (ikke løs), og at beholderen er installeret og klar til kassetterne. Brug begge hænder til forsigtigt at fjerne beholderen. Affaldskassetterne er potentielt smittefarlige. Vær meget forsigtig. Håndter alle instrumentkomponenter, der skal kasseres, som biologisk farligt affald, og bortskaf dem i overensstemmelse med laboratoriets retningslinjer for håndtering af biologisk farligt affald. Når der ikke længere er brug for instrumentet, skal instrumentet og alle komponenter behandles som biologisk farligt affald og bortskaffes i henhold til laboratoriets retningslinjer for håndtering af biologisk farligt affald. Håndtering af kassetter Ved klargøring og isætning af kassetter kontrolleres følgende: At kassetterne er blevet efterset, og defekte kassetter med bobler eller udtørrede søjler er blevet fjernet fra holderen inden isætning (ifølge brugsanvisningerne til kassettereagens og diluent) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

41 Advarsler og forholdsregler At kassettens folieforsegling er på plads og korrekt justeret. At kassetter, der behandles, kun fjernes fra ORTHO AutoVue Innova/Ultra i tilfælde af fejltilstande og efter instruktion fra ORTHO AutoVue Innova/ Ultra-softwaren. Sørg for regelmæssig rengøring og vedligeholdelse ORTHO AutoVue Innova/Ultra er et præcisionsinstrument og kræver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse for at sikre nøjagtig drift og placering af de bevægelige dele. Sørg for, at vedligeholdelsesprocedurer, der beskrives i denne vejledning og under uddannelsesforløb, følges i henhold til anbefalede planer. Bemærk: Planen skal tilpasses og vedligeholdelseshyppigheden forøges, hvis systembrugen forøges. Hvis de korrekte rengørings-, vedligeholdelses- og kvalitetskontrolprocedurer ikke foretages på det nødvendige tidspunkt, kan det medføre beskadigede dele, drifts-/aflæsningsunøjagtigheder og/eller kompromitterede prøveresultater (se kapitlet Vedligeholdelsesprocedurer for at få yderligere oplysninger). Flytning af instrumentet Løft eller flyt aldrig et fuldt ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrument til en anden placering. Kontakt OCD-teknikeren. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

42 1 Anvendelse, specifikationer og begrænsninger Producentens kontaktoplysninger og tekniske support Producentens kontaktoplysninger og tekniske support Producentens kontaktoplysninger Producentens navn: Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Producentens adresse: 1001 U.S. Highway 202 Raritan, New Jersey USA Produktnavne: ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Til fremtidig reference: Skriv serienummeret, der er angivet på instrumentet, i boksene nedenfor. ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentets serienummer: Teknisk support Kontakt teknisk support, der leveres af den lokale OCD-virksomhed eller -distributør. Bestillingsoplysninger Kontakt OCD s lokale salgs- eller servicerepræsentant ved bestilling af nye systemer eller leverancer til eksisterende systemer Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

43 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/ Ultra-instrumentet Oversigt ORTHO AutoVue Innova/Ultra er et fuldautomatisk testsystem til blodtypebestemmelse og forligelighedsundersøgelse, som benytter BioVue-system-kassetter. ORTHO AutoVue Innova/Ultra udfører automatisk væskepipettering, kassettehåndtering, inkubation, centrifugering og reaktionsgraduering og -fortolkning. ORTHO AutoVue Innova/Ultrasystemet består af følgende primære komponenter. Se figur 2-1 nedenfor. Pc Figur 2-1 Instrument Printer UPS (Uninterruptible Power Supply) Væskesystem Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

44 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Emner Adgang til instrumentet Adgangslåge Hovedlåge Kassetteskuffe Affaldslåge Væskesystem Pc ens dele og funktioner Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

45 Afsnit A: Adgang til instrumentet Afsnit A: Adgang til instrumentet Der er adgang til instrumentets indre via de fire låger, som er beskrevet i Tabel 2-1 nedenfor. Tabel 2-1 Adgang til instrumentet Instrumentlåge Adgangslåge Hovedlåge Kassetteskuffe Affaldslåge Åbn denne låge For at sætte prøver i prøvestativerne. For at isætte eller fjerne reagensstativer, udskifte mikrotiterplader og få adgang til kassetter, som kræver særlig behandling. For at isætte eller fjerne kassetteholdere. For at fjerne, tømme eller udskifte affaldsbeholderen (kun til kassetter). Figur 2-2 Adgangslåge Hovedlåge Kassetteskuffe Affaldslåge Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

46 . 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Adgangslåge Adgangslåge Denne låge giver adgang til prøverotoren og prøvestativerne. Benyt den til at: Isætte/fjerne det prøvestativ, prøverne er sat på Bemærk: Prøveglassene placeres på prøvestativerne. Flyt prøverotoren til næste stativposition ved hjælp af knappen Index (Indeks) Adgangslågen har en Index-knap (Indeks). Index-knappen (Indeks) benyttes, hvis prøverotoren manuelt skal flyttes til næste prøvestativposition. Før prøverotoren indekseres med Index-knappen (Indeks), skal det kontrolleres, at hænder og tøj ikke er i nærheden af rotationsudstyret. Hold hænder og tøj på afstand under indekseringen. Der er risiko for at komme i klemme mellem rotoren og adgangslågehuset. Vær forsigtig under indeksering. Figur 2-3 Adgangslåge Hovedlåge Index-knap (Indeks) Prøverotor og prøvestativer Kassetteskuffe 2-4 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

47 Afsnit A: Adgang til instrumentet Adgangslåge Prøverotor og prøvestativer Prøverotoren har fem prøvestativer: 4 aftagelige prøvestativer med op til 9 prøver til hver 1 fast stativ med op til 6 prøver STAT-glassene kan placeres overalt på prøvestativerne Der er 4 typer aftagelige, farvekodede prøvestativer: Prøvestativ-id 1, RØD: anvendes til 10 x 75 mm prøveglas Prøvestativ-id 2, BLÅ: anvendes til 13 x 75 mm prøveglas Prøvestativ-id 3, GRØN: anvendes til 16 x 75 mm prøveglas Prøvestativ-id 2, RØD: anvendes til 10 x 47 mm prøveglas (pædiatri) Bemærk: De anvendte prøveglas indvendige diameter og den maksimale afstand, pipetten kan flytte sig nedad til et bestemt prøvestativ, bestemmer, hvor præcist systemet kan bestemme prøvevolumen. Den anvendte prøvestativtype er meget vigtig. Vær forsigtig ved håndtering af prøvestativer med prøver for at undgå at spilde indholdet. Anvend kun godkendte prøveglas. Prøveglassene og de respektive mærkater må ikke byttes om. Prøvestativernes prøveclips må ikke byttes om. Figur 2-4 Instrument Prøvestativ Q5077ACA Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

48 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Hovedlåge Hovedlåge Hovedlågen giver adgang til den primære del af instrumentet, hvor de komponenter, som er vist i nedenstående figur, er placeret. Bemærk: Prøverne kan ses fra hovedlågen, men prøverne og prøvestativerne må kun tages ud via adgangslågen. Hovedlågen er lukket under det meste af testrutinen, så systemet kan overvåge status for prøver, reagenser og mikrotiterplader. Hovedlågen kan kun åbnes: Mellem pipettering og inkubation Mellem inkubation og centrifugering Når armen ikke er i bevægelse Figur C Inkubator 37C Incubator Pipettearm Pipette Arm Kassettegribearm Cassette Gripper Arm Vaskestation Wash Station Centrifuge Centrifuge Pipettespids Tip Prøve- og reagensrotor Sample and Reagent Rotor Reagensområde Non-Agitated uden Reagent rystning Area (valgfrit) (optional) Fortyndingsplader Dilution Plates Opbevaringsområde med rumtemperatur Room Temperature Holding Area CASUNCA CASUNCA Adgang Access til to kassette Cassette Indsætningsområde Loading Area Kassettestregkodelæser Cassette Barcode Reader Q5078DCA Selvaflæsende AutoReader Rotor rotor 2-6 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

49 Afsnit A: Adgang til instrumentet Hovedlåge Tabel 2-2 Hovedinstrumentdele og -funktioner Hovedinstrumentdele Funktioner Overfører kassetten fra: Kassetteisætningsområdet (CLA) til varmeblok og område til opbevaring ved stuetemperatur (RHTA) Kassettegribearm Varmeblok og RHTA til centrifugen Centrifuge til AutoRotor AutoRotor til varmeblok og RHTA eller CASUNCA eller kassetteskuffe Styrer klargøring og overførsel af prøver fra prøveglas til mikrotiterplade, hvis det er nødvendigt, og derefter til kassetterne Det automatiserede pipetteringssystem aspirerer og dispenserer også reagenser og forskellige systemvæsker Automatiseret pipetteringssystem med pipettetip, pipettearm og vaskestation Vaskestationen anvendes til at rengøre tippen mellem pipettering af forskellige prøver og reagenser og har to vaskepositioner: 1 dyb brønd til højre, der vasker hele tippens længde 1 lav brønd til venstre, der vasker den yderste del af tippen Bemærk: Efter vaskningen vil det ses, at der lukkes lidt væske ud i vaskestationen, hvilket ikke forekommer i tidligere udgaver af softwaren. Midt i vaskestationen er der et hul, som via en slange er forbundet med affaldsbeholderen Pipettepositionen overvåges af softwaren, og der vises en fejlmeddelelse, når den ikke er positioneret korrekt Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

50 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Hovedlåge Tabel 2-2 Hovedinstrumentdele og -funktioner (fortsat) Hovedinstrumentdele Funktioner Måling af klumper ved hjælp af pipettetipsignalet for nedsænkning og optag Ud over aspirering og dispensering af prøve og reagens registrerer pipettetippen også væskestanden for det produkt, den aspirerer, via isoleringsblokken (kapacitetsændring) Automatiseret pipetteringssystem med pipettetip, pipettearm og vaskestation (fortsat) Isoleringsblokken holder øverst til højre en sølvtap, som er ansvarlig for tippens Z-position. Denne sølvtap er fjederbelastet, så den kan berøre stopringen blidt. Tippens positionering overvåges via referencepinnen (guldtap). Referencepinnen er en fjederbelastet tap, som bruges til regelmæssigt at kontrollere pipettetippens position. Der presses en specialfremstillet taphætte med en diameter på 1 mm ned over standardtappen for at beskytte fjedermekanismen og forhindre, at den sætter sig fast, hvis der skulle forekomme saltvandslækage. Referencepinnen er placeret på højre side af vaskestationen. Pipettetippen udfører Z- og Y-bevægelserne Sprøjte (sprøjte og ventil) Pipettearmen udfører X-bevægelserne Bruges til at aspirere og dispensere prøver og reagenser Sprøjten kan omgås af ventilen under skylning af tip mellem aspirering/ dispensering af forskellige prøver eller reagenser 2-8 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

51 Afsnit A: Adgang til instrumentet Hovedlåge Tabel 2-2 Hovedinstrumentdele og -funktioner (fortsat) Prøverotor Hovedinstrumentdele Funktioner Indeholder prøveglas i 4 aftagelige prøvestativpositioner og 1 stationær stativposition Positionerer prøver til pipettering Rykker frem til næste stativposition, når der trykkes på Index-knappen (Indeks) Prøverne indsættes manuelt gennem adgangslågen Opbevarer reagensglas i aftagelige reagensstativer Positionerer reagensglas til pipettering Reagensrotor Bevarer reagensets røde blodlegemer i suspension Roterer uafhængigt af prøverotoren Mikrotiterplader 37 C-inkubator Område til opbevaring ved stuetemperatur (RTHA) Område uden omrystning af reagenser Reagensrotor og reagensglas isættes manuelt gennem hovedlåge Leverer brønde til klargøring af 3 5 % og 0,8 % suspensioner af røde blodlegemer 37 C-varmeblokken, som kan rumme op til 24 kassetter, inkuberer hver kassette. Overvågning af kvalitetskontrol RTHA, som kan rumme op til 42 kassetter, anvendes til kassetter, der ikke kræver inkubation Der er altid en kassette, som anvendes til afbalancering, i RTHA. Overvågning af kvalitetskontrol Kan rumme 2 50 ml 0,8 % Red Cell Diluent og 2 10 ml BLISS, 0,8 % Red Cell Diluent- eller Bromelin-reagenser Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

52 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Hovedlåge Hovedinstrumentdele Tabel 2-2 Hovedinstrumentdele og -funktioner (fortsat) Funktioner Åbner automatisk kassetter til dispensering af prøve og reagenser Flere dedikerede perforatorer eliminerer risikoen for kontaminering og øger outputtet RTHA-perforator Perforator til 37 C-inkubator Perforatorer (ikke synlige, bag bagvæg) Der kan oprettes konfigurationer til perforatoren alt efter testens art og den anvendte kassettetype Konfigurationsændringer kræver dekontaminering af perforatoren Bemærk: Hvis du ønsker ændring af en piercerkonfiguration eller slette en profil, og der er resultater associeret med denne konfiguration, vil du ikke kunne slette/ændre noget ved denne profil, indtil resultaterne er overflyttet til langtidsarkivet Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

53 Afsnit A: Adgang til instrumentet Hovedlåge Tabel 2-2 Hovedinstrumentdele og -funktioner (fortsat) Hovedinstrumentdele Funktioner AutoReader læser begge sider af BioVue-system-kassetterne ved hjælp af et kamera og rapporterer gradueringerne i kassettens kolonner De rapporterede resultater kan være +4, +3, 2+, 1+, 0,5+ og negativ, IND (+-), mixed field, hæmolyse, for få celler og forskellige andre meddelelser Resultaterne sendes til pc en, så operatøren kan evaluere, fortolke og acceptere dem. Overvågning af kvalitetskontrol med unik kalibreringskassette AutoReader Stregkodelæser til kassetteidentifikation AutoReader består af: AutoRotor, som overfører kassetten, der kommer fra centrifugen, til rotationsgriberens opsamlingsposition Rotationsgriberen, som fører kassetten hen over stregkodelæseren til kassetteidentifikation og derefter hen foran kameraet til læsning af en side, roterer kassetten, så den anden side kan læses, og derefter fører den læste kassette tilbage til AutoRotor eller til Lift alt efter det aflæste resultat Centrifuge Lift, som skubber brugte kassetter i affaldskurven Centrifugen kan rumme op til 24 kassetter. Centrifugeringshastigheden og -tiden styres automatisk og kvalitetskontrolleres. Afbalanceringskassetterne indsættes automatisk. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

54 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Hovedlåge Tabel 2-2 Hovedinstrumentdele og -funktioner (fortsat) Hovedinstrumentdele CASUNCA Kalibreringsplade Funktioner Opbevarer de behandlede kassetter, som er klar til evaluering Opbevarer AutoReaderkalibreringskassetten til kvalitetskontrol Rummer også kassetteudtagningsstationen, hvor gribearmen placerer de kassetter, der ikke kan bruges til testning Leveres af OCD med henblik på udførelse af KK volumen vedligeholdelsesproceduren Nedenfor følger yderligere beskrivelser af nogle komponenter, som kræver yderligere forklaring. Reagensrotor Reagensrotoren har et stativ og bevarer reagenscelleopløsningen i suspension ved skiftende rotation til venstre og til højre. Der er tre typer fysiske stativer, Type 01, Type 02 og Type 03. Hvert reagensstativ indeholder en stregkode bag de sprækker, der bruges til reagensglassene. Denne stregkode angiver en tom sprække og læses som $$ af systemets scanner. Type 01 indeholder 14 reagenspositioner: 12 positioner til hætteglas på 3 ml og 2 positioner til hætteglas på 5 ml eller 10 ml. Et Type 01 reagensstativ identificeres med stregkoden Type 02 indeholder 14 reagenspositioner: 8 positioner til hætteglas på 3 ml og 6 positioner til hætteglas på 5 ml eller 10 ml. Et Type 02 reagensstativ identificeres med stregkoden Type 03 har 14 reagenspositioner til hætteglas på 5 ml eller 10 ml Et Type 03 reagensstativ identificeres med stregkode Reagenserne har stregkoder, der angiver reagenstype, lotnummer og udløbsdato. Det giver en reagensidentifikation og er med til at sikre, at der er udført kvalitetskontrol på nye lot, før testningen starter. Reagensglassene kan placeres på en hvilken som helst tilpasset position på reagensstativet, når blot reagenset er stregkodet. Er det ikke tilfældet, skal det ikke-stregkodede reagens tildeles en position på stativet, før det sættes i. Se Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

55 Afsnit A: Adgang til instrumentet Hovedlåge Figur 2-6 Streg på STREGKODEMÆRKAT BARCODE LABEL stripe Reagensglas på korrekt position Hætteholder 7 Q2313ACA Stregkodemærkat vender mod ydre rille Positionsnummer Område uden omrystning I dette område er der et aftageligt reagensstativ, som kan rumme store reagensglas, der ikke kræver omrystning. Stativet identificeres via en stregkode, og positionerne på stativet identificeres også med en stregkode. Det aftagelige stativ har positioner til: To hætteglas på 50 ml To hætteglas på 10 ml Mikrotiterplader Når hovedlugen er lukket, vil systemet automatisk fylde første brønd i fortyndingspladen til rødcellesuspension hver anden time for at forhindre, at pladen tørrer og genbruges. Fortyndingspladen må ikke blive i instrumentet længere end 24 timer, eller når der slukkes for instrumentet i længere tid ad gangen. Der kan anvendes to former for mikrotiterplader, nemlig lavbrøndede og dybbrøndede. Lavbrøndede mikrotiterplader Lavbrøndede mikrotiterplader er beregnet til suspension eller fortynding med 3 5 % røde blodlegemer Bemærk: ORTHO AutoVue Innova/Ultra anvender kun godkendte lavbrøndede mikrotiterplader af mærket NUNC eller Greiner med 96 brønde, som er fladbundede for at sikre korrekt væskefortynding. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

56 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Hovedlåge Dybbrøndede mikrotiterplader Dybbrøndede mikrotiterplader er beregnet til suspension eller fortynding med 0,8 % røde blodlegemer 0,8 % forligeligheds- og autokontroltesterne kræver, at der er monteret en dybbrøndet mikrotiterplade på ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Instrumentet vil ved hjælp af sin rødcellefortynder automatisk klargøre en 0,8 % cellesuspension af patient- eller donorceller i en deepwellfortyndingsplade. Brug udelukkende en fortyndingsplade af polystyren eller polypropylen med 96 brønde, et rumindhold på 1 ml, rund bund. Specifikationer for disse plader omfatter 41 mm (dybde) x 127 mm (længde) x 85 mm (bredde) med en afstand på 9 mm mellem centrum i hver brønd. Følgende plader er godkendt til brug på AutoVue Innova/Ultra: TREFF 96-brønds polystyrenplade (del nr ) Greiner 96-brønds polypropylenplade (del nr ). Bemærk: Valider dybbrøndede mikrotiterplader fremstillet af en anden virksomhed, inden de bruges. Figur 2-7 Første brøndposition på hver plade skal altid være tom, når instrumentet startes Hjørner med indsnit Pladerne kan løftes på plads eller ud 2-14 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

57 Afsnit A: Adgang til instrumentet Hovedlåge Montering af mikrotiterplader Vi anbefaler følgende konfigurationer for systemet: En lavbrøndet mikrotiterplade i suspensionsstativposition 1 (venstre side) hvis der kun klargøres suspensioner med 3 5 % røde blodlegemer En lavbrøndet suspensionsstativposition 1 (venstre side) og en dybbrøndet suspensionsstativposition 2 (højre side) hvis der klargøres suspensioner med 3 5 % og 0,8 % røde blodlegemer Den lavbrøndede mikrotiterplade skal monteres på suspensionsstativposition 1 (venstre side), som er den plads, der ligger tættest på instrumentets prøveområde. Se figur 2-8 på side Figur 2-8 Q5075ACA Lavbrøndet mikrotiterplade på mikrotiterpladestativposition 1 Dybbrøndet mikrotiterplade på mikrotiterpladestativposition 2 Bemærk: Instrumentet initialiseres ikke korrekt, hvis mikrotiterpladerne sidder på de forkerte positioner. Bemærk: Hvis de lav- og dybbrøndede mikrotiterplader er placeret forkert, løber saltopløsningen over den lavbrøndede mikrotiterplade. Monter pladerne på den korrekte position. Tør den spildte opløsning op, og indekser godt, før behandlingen forsøges genoptaget Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

58 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Hovedlåge Kalibreringsplade For at kunne færdiggøre KK-proceduren for volumen skal systemet først kontrollere X-, Y- og Z-positionen for pipettespidsarmen i relation til positionen for justeringsbrønden på den af OCD leverede kalibreringsplade. Se figur 2-9, på side Positionen for justeringsbrønden benyttes af systemet til at kontrollere pipettespidsarmens X-, Y- og Z-positioner. De øvrige brønde benyttes til udførelse af KK-proceduren for volumen. OCD konfigurerer instrumenterne i det enkelte laboratorium til brug med en specifik kalibreringsplade. Denne kalibreringsplade kan anvendes til flere forskellige instrumenter. Hvis der skal bruges en ny kalibreringsplade, kontaktes OCD-servicepersonale. Figur 2-9 Justeringsbrønd Detektionsbrønd Falsk detektionsbrønd Justeringsbrønd 2-16 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

59 Afsnit A: Adgang til instrumentet Kassetteskuffe Kassetteskuffe Kassetteskuffen giver adgang til: 12 kanaler til isætning af op til 12 kassetteholdere En kassetteholder kan rumme op til 20 kassetter Maksimal kapacitet 240 kassetter Hver kanal kan holde en forskellig kassettetype, men det anbefales at undlade at blande forskellige kassettetyper i den sammme manchet eller at blande forskellige lots af den samme kassettetype i den samme manchet. Positioneringstap i kanal sikrer korrekt placering af kassetteholder i kanalen Op til 4 kanaler kan afsættes til kassetteevalueringsområde Brug kassetteskuffen til at: Isætte og udtage kassetteholdere Opbevare behandlede kassetter, hvor du vil evaluere resultaterne Figur 2-10 Stregkodemærkat vender mod venstre Kassette Kassetteholder Styrehul kanaler Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

60 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Affaldslåge Affaldslåge Affaldslågen giver adgang til kassetteaffaldsbeholderen, som kan trækkes ud på en skinne, kaldet liften. ORTHO AutoVue Innova/Ultra smider brugte kassetter i affaldsbeholderen, som kan rumme op til 250 kasserede kassetter. Når antallet af kasserede kassetter når 225, opfordrer systemet brugeren til at tømme affaldsbeholderen. Systemet genoptager automatisk bearbejdningen af prøverne, når brugeren har åbnet affaldslugen, tømt affaldsbeholderen og lukket affaldslugen igen. Hvis systemet detekterer, at affaldsbeholderen fysisk er fuld, opfordrer det brugeren til at tømme affaldsbeholderen og sætte de tests, der er i gang, på pause. Hvis brugeren tømmer affaldsbeholderen, fortsætter systemet med testene. Hvis systemet, efter at brugeren har åbnet og lukke affaldslugen, detekterer, at affaldsbeholderen stadig fysisk er fuld, opstår der en fatal instrumentfejl. Alle igangværende tests bliver afbrudt. Se Fejl i affaldsbeholder og kassetteaffaldslift på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

61 Afsnit A: Adgang til instrumentet Affaldslåge Figur 2-11 Instrument Kassetteaffaldsbeholder Yderligere oplysninger om håndtering af affald findes i kapitel 8 Daglig vedligeholdelse og KK på side 8-7. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

62 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Væskesystem Væskesystem Væskesystemet styrer vaske- og fortyndingsvæskerne under testbehandlingen. Der placeres glassæt i de tre polyethylenbeholdere til aspirering af systemvæsker eller tømning af affaldsvæsker: Affaldsbeholder 10 liter Saltvandsbeholder 5 liter Beholder til destilleret vand, 5 liter Bland ikke væskeforbindelser, beholdere og væskeindhold sammen Kontroller, at der ikke er nogen lækager i slanger eller forbindelser. Væskestanden i beholderne overvåges af softwaren via trykregistrering, og der vises en fejlmeddelelse, når de er tomme eller fulde: Beholdree til saltvand og destilleret vand: lavt tryk udløser en advarselsmeddelelse om, at beholdningen af systemvæsker er lav. Affaldsbeholder: højt tryk udløser en advarselsmeddelelse om, at affaldsbeholderen er fuld. Væskerne aspireres ved hjælp af en pumpe (FAWA eller Fast Wash Pump). Softwaren styrer, hvilken type væske der aspireres, via en ventil, som sidder mellem beholderne og pumpen. Eksempler: Under rutinetest aspireres kun saltvand, så ventilen er orienteret mod saltvandsbeholderen Under nedlukning, erstattes saltvand med destilleret vand, så ventilen skifter retning til destilleret vand Under genstart, erstattes destilleret vand med saltvand. Nogle flere specifikationer: FAWA en leverer 300 ml/min. ved nul tryk 2-20 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

63 Afsnit A: Adgang til instrumentet Væskesystem AFFALD DEST. VAND Figur 2-12 SALTVAND Hvid Rød Gul Hvid Hvid Blå Sort 9 x 12 x x 5 x x 12 x x 5 x x 6 x x 6 x x 5 x 1000 Hvidt bånd Rødt bånd Gult bånd AFFALD DEST. VAND SALTVAND 10 Liter 5 Liter 5 Liter Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

64 Afsnit A: Adgang til instrumentet FAWA (Fast Wash Pump) FAWA en leverer 300 ml/min. ved nul tryk. Ventil Ventilen omkobler enten saltvandsslangen eller aspirationsslangen til destilleret vand til FAWA ens indtag. Det er en tovejsventil med 3 porte, og væskerne isoleres fra solenoidereguleringsmekanismen med en membran. Der er adgang til væskesystemet, når det udvendige dæksel på venstre side er fjernet. Vaskestation Vaskestationen kombinerer vask med to forskellige vaskepositioner med forskellige vaskedybder. Det styrer rengøringen af pipettetippen under testbehandling. Lav vaskedybde: Vaskestationens rørlængde 24 mm Dyb vaskedybde: Vaskestationens rørlængde 100 mm Affaldsafløb: Affaldsafløbet er forbundet med en slange med en indvendig diameter på 9 mm. Referencepin Referencepinnen er en fjederbelastet tap, som bruges til regelmæssigt at kontrollere pipettetippen position. Der presses en specialfremstillet taphætte med en diameter på 1 mm ned over standardtappen for at beskytte fjedermekanismen og forhindre, at den sætter sig fast, hvis der skulle forekomme saltvandslækage. Referencepinnen er placeret på højre side af vaskestationen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

65 Afsnit B: Pc ens dele og funktioner Afsnit B: Pc ens dele og funktioner Pc en består af: Windows-baseret pc, tastatur og mus Dvd med læse/skrivemulighed Fladskærm Håndholdt stregkodelæser Printer UPS (Uninterruptible Power Supply) Pc-komponenter Pc en styrer alle aspekter af testprocessen, herunder adgang til alle instrumentets komponenter. Pc en er forbundet med en UPS (Uninterruptible Power Supply) for at sikre dataintegriteten i tilfælde af strømsvigt. Computer og tastatur/mus Pc en kører på et Microsoft Windows-operativsystem. ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren kører som et desktopprogram og sammen med mærkebeskyttede XML-databaser. Pc en er udstyret med et tastatur og en mus, som anvendes ved navigering i softwaren, og en stregkodelæser til hurtig indlæsning af stregkodeoplysninger fra kassetter, reagenser og prøver. Fladskærm Fladskærmen er trykfølsom. Se producentens vejledning vedr. indstilling af fladskærmen. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

66 2 Oversigt over ORTHO AutoVue Innova/Ultra-instrumentet Væskesystem Håndholdt scanner En tidsbesparende håndholdt scanner bevirker, at prøve-, reagens- og kassettemærkater hurtigt kan scannes ind. Oplysningerne på mærkaten indlæses automatisk i softwaren, og manuel indtastning er derfor ikke nødvendig. Oplysninger om understøttede stregkodestandarder findes i afsnittet Understøttede stregkodetyper på side Den håndholdte scanner og systemscanneren anvender en laser til at scanne patient- og donorprøver, reagenser og kassetter. Operatøren må ikke kigge direkte ind i laserscanneren, omgå beskyttelsesskjoldet eller forsøge at udføre service på en scannerenhed. Printer Der følger en printer med udstyret. Se producentens vejledning, som følger med printeren. UPS (Uninterruptible Power Supply) UPS en beskytter både computeren og instrumentet mod delvise og totale strømsvigt i op til 20 minutter. De 20 minutter, UPS en giver, giver operatøren tid til at gemme resultater, fuldføre igangværende processer og udføre en korrekt nedlukning af udstyret. UPS en giver i tilfælde af strømsvigt kortvarigt strøm til systemet og leverer den strøm, der er nødvendig for at kunne lukke systemet korrekt ned uden datatab. UPS en tilsluttes lysnettet, og pc en og instrumentet tilsluttes på bagsiden af UPS en. UPS en leveres af den lokale OCD-virksomhed eller -distributør. Printeren må ikke sluttes til UPS en. Det anbefales ikke at slutte mere udstyr til UPS en end anbefalet. Hvis der tilsluttes mere udstyr, reduceres driftstiden til under de 20 minutter. UPS en leveres af den lokale OCD-virksomhed eller -distributør. Yderligere oplysninger findes i producentens vejledning til printeren Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

67 3 Udførelse af arbejdsprocedurer ved hjælp af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren Emner Typer af arbejdsprocedurer Daglige arbejdsprocedurer, som udføres af operatørerne Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Ad hoc-arbejdsprocedurer, som operatører og servicepersonale udfører Softwareskærme Brug af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-onlinehjæp Søg efter prøvedata Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

68 Afsnit A: Typer af arbejdsprocedurer Afsnit A: Typer af arbejdsprocedurer ORTHO AutoVue Innova/Ultra softwaren er udformet med henblik på udførelse af daglige opgaver og ad hoc-opgaver i laboratoriet. Figur 3-1 Typer af arbejdsprocedurer Daglige arbejdsprocedurer Ad hocarbejdsprocedurer 3-2 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

69 Afsnit A: Typer af arbejdsprocedurer Hvad er en arbejdsprocedure? En arbejdsprocedure er en serie opgaver, der udføres for at gennemføre en aktivitet. Daglig vedligeholdelse af et instrument er f.eks. en arbejdsprocedure, som består af en serie opgaver. De følgende afsnit beskriver de daglige arbejdsprocedurer og de ad hoc-arbejdsprocedurer, operatørerne udfører. Følgende symboler beskriver de opgaver, arbejdsprocedurerne består af. Figur 3-2 Symboler i arbejdsprocedurediagrammer Arbejdsprocedure Valgfri operatørhandling eller afhængig handling Operatørhandling ved hjælp af software Systemhandling, som forekommer automatisk Operatørhandling ved hjælp af instrument Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

70 Afsnit B: Daglige arbejdsprocedurer, som udføres af operatørerne Afsnit B: Daglige arbejdsprocedurer, som udføres af operatørerne Daglige arbejdsprocedurer Figur 3-3 nedenfor giver en oversigt over de daglige arbejdsprocedurer, operatørerne udfører. Figur 3-3 Brug softwareskærm(e) Brug låge(r)/ stativ(er) Start system, og initialiser Main - Login (Hoved - Login) Luk alle 4 låger Vedligeholdelse (efter behov) Maintenance (Vedligeholdelse) Alle 4 låger Registrer, og isæt Reagenser Mikrotiterplader Status Hovedlåg Reagensstativ Isæt kassetteholdere Status Kassetteskuffe Registrer og isæt prøver Samples (Prøver) Adgangslåge Prøvestativ System kører testrutine Sample (Prøve) Luk alle 4 låger Evaluer testresultater og rapporter Samples (Prøver) Hovedlåge Kassetteskuffe Tag prøver og reagenser ud Alle Adgangslåge Hovedlåge Prøve- og reagensstativ Vedligeholdelse (efter behov) Maintenance (Vedligeholdelse) Alle 4 låger Luk ned (efter behov) Alle Luk alle 4 låger 3-4 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

71 Afsnit B: Daglige arbejdsprocedurer, som udføres af operatørerne Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Følgende diagram beskriver de underprocedurer, operatørerne udfører for at køre testrutiner på ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet. Bemærk, at forbrugsvarer først registreres og isættes, hvorefter prøverne registreres og isættes. Figur 3-4 Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Registrer og isæt Reagenser Mikrotiterplader OCD-STREGKODEMÆRKET HÆTTEGLAS isæt hætteglas Systemet registrerer automatisk reagenser HÆTTEGLAS IKKE FRA OCD eller UDEN STREGKODE Registrer reagenslot manuelt Isæt hætteglas Sæt om nødvendigt mikrotiterplade(r) i. Sæt kassetteholdere i: Rutinemæssig brug Tøm holdere til kassetteevaluering Isæt kassetteholdere Systemet registrerer automatisk kassetter Registrer og sæt prøver/kontroller i LIS registrerer automatisk prøver/kontroller Operatør registrerer prøver/kontroller manuelt Sæt prøver/kontroller i Luk alle 4 låger Systemet kører testrutine Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

72 Afsnit C: Ad hoc-arbejdsprocedurer, som operatører og servicepersonale udfører Afsnit C: Ad hoc-arbejdsprocedurer, som operatører og servicepersonale udfører Følgende diagram beskriver de ad hoc-arbejdsprocedurer, som operatører og servicepersonale udfører. Yderligere oplysninger om de opgaver, der udføres på softwareskærmene, kan fås i onlinehjælpen. Figur 3-5 Ad hocarbejdsprocedurer Softwareskærm Låge/stativ Administrere fejl Fejlkonsol En af de 4 Search (Søg) Search (Søg) Setup (Opsætning) Setup (Opsætning) Sikkerhedskopiering/ gendannelse af data Administration af forbindelser Connections (Forbindelser) Diagnostik (kun servicepersonale) Diagnostics (OCD-tekniker) En af de Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

73 Afsnit D: Softwareskærme Afsnit D: Softwareskærme Hovednavigationsskærmen Når operatøren er logget på, vises ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren, og instrumentet starter initialiseringen. Når initialiseringen er udført, vises den grønne Continue-knap (Fortsæt). Tryk ikke på skærmen, før den grønne Continue-knap (Fortsæt) vises. Bemærk: Knappen Continue (Fortsæt) vises første gang, når systemet har afsluttet initialiseringen, og hver gang man går ud af og tilbage i rutine-tilstand. Der må først trykkes på knappen Continue (Fortsæt) når man er klar til at fortsætte med rutinen. Bemærk: Hvis rutinen ikke går i gang som forventet, skal man åbne og lukke adgangslågen. Systemet kan kun gennemføre en fuldstændig rutine, når alle luger er lukket. Hovednavigationsskærmen har oplysningsfelter og navigationsknapper. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

74 3 Udførelse af arbejdsprocedurer ved hjælp af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren Knapper på skærmen Figur 3-6 Hovednavigationsskærmen Logontilstand og aktuelle bruger Knapper på kontrolpanelet Knapper til instrumentadgang Continue-knap (Fortsæt) Login/ logoutknap (Log på/ Log af) Help-knap (Onlinehjælp) Minimizeknap (Minimer) Shutdownknap (Luk ned) Informationsfelter Knap Logontilstand Aktuelle bruger Tabel 3-1 Viser den aktuelle tilstand Anvendelse Der er følgende tilstande: Routine (Rutine) Setup (Opsætning) Diagnostics (Diagnostik kun for OCD-servicemedarbejdere) Bruger brugernavnet for den bruger, der er logget på. 3-8 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

75 Afsnit D: Softwareskærme Navigationsknapper Tabel 3-2 Knapper Maintenance (Vedligeholdelse) Anvendelse Status Sample (Prøve) Data Viser den valgte softwareskærm. Diagnostics (Diagnostik) Setup (Opsætning) Search (Søg) Knapper på kontrolpanelet: LIS Connection (LIS-forbindelse) Pipettering Maintenance (Vedligeholdelse) Viser oplysninger om fejl. Resources (Ressourcer) Samples (Prøver) Results (Resultater) Access Door (Adgangslåge) Main Cover (Hovedlåge) Drawer (Skuffe) Waste Door (Affaldslåge) Continue (Fortsæt) Login/logout (Log på/log af) Help (Hjælp) Minimize (Minimer) Shutdown (Luk ned) Låser den valgte instrumentlåge op. Starter rutinen. Vises, når instrumentet er initialiseret. Log på eller af softwaren. Åbner onlinehjælpen. Minimerer softwarevinduet. Tryk på knappen Maximize (Maksimer), hvis du vil maksimere. Lukker softwaren ned. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

76 Afsnit D: Softwareskærme Oversigt over softwareskærmene Tabel 3-3 Skærm Maintenance (Vedligeholdelse) Status Sample (Prøve) Data Diagnostics (Diagnostik) Setup (Opsætning) Search (Søg) Anvendelse Til udførelse af daglig, ugentlig og månedlig vedligeholdelse, ad hoc-vedligeholdelse og kvalitetskontrol Se status for forbrugsvarer Se prøvestatus, positionsfejl og prøver, der ikke er sat i. Skærmen kan også bruges til at styre testresultater og udskrive rapporter Se instrumentfejl, LIS-kommunikationsloggen og loggen for manuelle operationer Kun for OCD-servicepersonale Til tildeling af konfigurationsindstillinger for instrument og software Til søgning efter og visning af prøvedata Der kan ses mere detaljerede beskrivelser i onlinehjælpen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

77 Afsnit E: Brug af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-onlinehjæp Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Afsnit E: Brug af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-onlinehjæp I onlinehjælpen kan man hurtigt få hjælp, mens man arbejder i laboratoriet, fordi der her er beskrivelser af grafiske elementer fra softwaren: Knapper Felter Ikoner Andre symboler Figur 3-7 Tryk på knappen Help (Hjælp) på en skærm Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

78 3 Udførelse af arbejdsprocedurer ved hjælp af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Afsnit F: Søg efter prøvedata Brug søgefunktionen til at finde prøvedata i henhold til dine specifikationer. Sådan udfører du en søgning 1 Tryk på Søg på menuen øverst i skærmbilledet, og vælg Ny søgning. Resultat: Dialogboksen Søg vises. 2 I afsnittet Tidsinterval: Markér afkrydsningsfeltet Arbejdsliste, hvis du ønsker at medtage de prøver i din søgning, som endnu ikke er flyttet til listen Gennemført. Tryk på knappen Fra og Til for at vælge datoer på kalenderen, der definerer søgeintervallet. Du kan ændre standardinstillingerne for timer og minutter ved at trykke på felterne og indtaste nye værdier. Søg efter slutdato (for data oprettet med V1.06) eller startdato (for data oprettet med V1.05 eller derunder) ved at markere det relevante afkrydsningsfelt. Bemærk: Slutdatoen er den dato og det klokkeslæt, hvor resultaterne blev accepteret eller afvist og flyttet til listen Gennemført. Startdatoen er enten den dato, der vises i den overførte LIS-ordre eller, hvis der ikke er en dato, dato og klokkeslæt, hvor ordren blev modtaget i systemet. For ordrer, der indtastes manuelt af brugeren, er startdatoen dato og klokkeslæt, hvor ordren blev indtastet i systemet. Softwareversion 1.06 arkiverer data baseret på slutdato. Alle tidligere softwareversioner arkiverer data baseret på startdato Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

79 Afsnit F: Søg efter prøvedata Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Sådan udfører du en søgning (fortsat) 3 I afsnittet Søgekriterier skal du markere et afkrydsningsfelt for at søge efter status eller ID. 4 Sådan søger du efter status: Under prøvetype skal du vælge patient, kontrol eller begge. Under analytisk status skal du vælge en, to eller alle tre indstillinger: Accepteret automatisk Accepteret manuelt Anulleret 5 Tryk på Udfør for at udføre søgningen. Resultat: Resultaterne af din søgning vises. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

80 3 Udførelse af arbejdsprocedurer ved hjælp af ORTHO AutoVue Innova/Ultra-softwaren Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer 3-14 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra 6 Sådan søger du efter ID: Sådan udfører du en søgning (fortsat) Vælg den type af ID, du vil søge efter: Prøve-ID Patient-ID Patientnavn Donor-ID Kassette-ID Kassettelot-ID Reagenslot-ID Hvis du vælger reagenslot-id, kan du angive enten Søg efter reagensfamilie eller lot-id eller Søg efter specifikt reagenslot-id. Bemærk: Søgefunktionen skelner ikke mellem små og store bogstaver: ab123 er det samme som AB123; og den genkender ikke blanktegn mellem ord og tal: AB 1 23 er det samme som AB Tryk på Udfør for at udføre søgningen. Resultat: Resultaterne af din søgning vises.

81 4 Oversigt over testprocessen Emner Teorien bag analyserne, analysestruktur, testprofiler og test Opgaver, der skal udføres ved dagens begyndelse Opgaver i forbindelse med kørsel af testrutiner Opgaver, der skal udføres, når rutinen er udført Opgaver, der skal udføres ved dagens slutning Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

82 4 Oversigt over testprocessen Teorien bag analyserne, analysestruktur, testprofiler og test Teorien bag analyserne, analysestruktur, testprofiler og test Læger rekvirerer analyser for patienter. Ud fra analyserekvisitionen udfører laboratoriet specifikke test ved hjælp af ORTHO AutoVue Innova/Ultrasystemet. Der kan bestilles flere kombinationer af analyser. Eksempler på analyser, der er bestilt til patienter Lægen kan f.eks. bestille følgende analyser til en ny patient: ABO, Rh og antistofscreening. Til en anden patient bestilles der måske kun forligelighedsanalyser (XM). Til en gravid patient kan lægen bestille alle ovenstående analyser og Rh-fænotype og K1-antigentype (Kell). Opsætning af testprofiler i softwaren Der kan sættes enkeltanalyser eller kombinationer af flere analyser op i softwaren. Analyserne oprettes og mærkes som testprofiler i softwaren. Der kan f.eks. oprettes en testprofil, som leverer analyseresultater til ABO, Rh og antistofscreening. I denne testprofil angives de ABO-, Rh- og ABScr-test, systemet skal køre på prøven. I testprofilen kan der være en eller flere test. Figur 4-1 Testprofil ABO- Rh-ABScr Test til ABO Test til Rh Test til ABScr 4-2 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

83 Teorien bag analyserne, analysestruktur, testprofiler og test Eller der kan oprettes en testprofil til resultatet af forligelighedsanalysen (XM), som mærkes XM. I denne testprofil angives den XM-test, systemet skal køre på prøven. Figur 4-2 Testprofil XM Test til XM Testbeskrivelser i softwaren Som beskrevet ovenfor kan testprofilerne indeholde en eller flere test. For hver test der udføres, finder softwaren ud af, hvilke reagenser der skal bruges til at køre testen, og hvad systemet skal gøre. Nedenstående diagram viser de forbrugsvarer, fortolkningsregler og handlinger, systemet bruger til at køre ABO (FWD)/Rh-test. Figur 4-3 Test ABO (FWD)/Rh-00 Kassette ABO (FWD)-Rh-00 Reagens Røde blodlegemer fra prøve Fortolkningsregler ABO (FWD)-Rh-00 Instrumenthandlinger Dispenser 10 µl 4 % suspension af prøvens røde blodlegemer til brønd 1 (Anti-A), brønd 2 (Anti-B) osv. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

84 4 Oversigt over testprocessen Opgaver, der skal udføres ved dagens begyndelse Opgaver, der skal udføres ved dagens begyndelse Figur 4-4 Ved dagens begyndelse Tænd og initialiser instrumentet Log på Isæt forbrugsvarer, systemvæsker og prøver Behandl kontrolprøver til kvalitetskontrol efter behov Kør rutinetest, og evaluer resultater 4-4 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

85 Opgaver i forbindelse med kørsel af testrutiner Opgaver i forbindelse med kørsel af testrutiner Figur 4-5 Testkørsel Operatøren registrerer prøveoplysninger til testanmodninger manuelt LIS registrerer prøveoplysninger til testanmodninger automatisk Åbn hovedlåge og/eller kassetteskuffe Isæt og klargør forbrugsvarer efter behov (reagenser, kassetter, mikrotiterplader, væsker) Luk låger Vis statusskærme efter behov Eventuelle problemer med isætning af forbrugsvarer vises på kontrolpanelet. Åbn låger, og løs eventuelle problemer. Luk lågerne, og start testrutinen. Systemet kan kun gennemføre en fuldstændig rutine, når alle luger er lukket. Åbn adgangslåge Isæt prøver Luk adgangslåge Kig på skærmen Samples (Prøver) for at se, om der er nogen problemer Ja Alarm lyder, hvis der opstår fejl ved isætning af prøver Nej Eventuelle problemer med isætning af prøver vises på kontrolpanelet. Åbn adgangslåge, og løs eventuelle problemer. Luk adgangslåge, og gå videre til næste trin. AutoVue begynder at behandle prøverne Efter kørslen evalueres resultaterne på arbejdslisten efter behov. Accepter Modificer Afvis Bemærk: Der kan anvendes et andet workflow, hvis man har en LIS-forbindelse, og instrumentet kan sende forespørgsler til LIS. Er det tilfældet, gøres følgende: 1. Isæt prøver 2. Systemet søger oplysninger om prøverne i LIS 3. Gå videre til ovenstående workflow Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

86 4 Oversigt over testprocessen Opgaver, der skal udføres, når rutinen er udført Opgaver, der skal udføres, når rutinen er udført Figur 4-6 Når testrutinerne er kørt Behandl kontrolprøver til kvalitetskontrol efter behov Udskriv rapporter efter behov Log af 4-6 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

87 Opgaver, der skal udføres ved dagens slutning Opgaver, der skal udføres ved dagens slutning Figur 4-7 Ved dagens slutning Udfør vedligeholdelse Sluk instrumentet og pc en Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

88 Denne side skal være tom. 4-8 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

89 5 Start- og nedlukning af systemet Dette kapitel beskriver, hvordan instrumentet startes og lukkes ned. Emner Start af systemet og initialisering af arbejdsprocedure Kontroller, der skal udføres, før der tændes for systemet Tænding for instrumentet Tænd for pc en og skærmen Start af ORTHO AutoVue Innova/Ultra softwaren System initialiserer instrumentdele Arbejdsprocedure for nedlukning Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

90 Afsnit A: Start af systemet og initialisering af arbejdsprocedure Afsnit A: Start af systemet og initialisering af arbejdsprocedure Figur 5-1 Start systemet, og initialiser Tilslut, og slå UPS til Tænd for instrument Tænd for pc og skærm Start AutoVue-software Login i Routinetilstand (Rutine) System initialiserer instrumentdele: Pipettearm Griberarm Prøverotor Reagensrotor Kassetter Inkubatorer Centrifuge AutoReader Mikrotiterplader Systemvæsker Affald Tryk på knappen Continue (Fortsæt) i softwaren Registrer og isæt 5-2 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

91 Afsnit A: Start af systemet og initialisering af arbejdsprocedure Kontroller, der skal udføres, før der tændes for systemet Kontroller, der skal udføres, før der tændes for systemet Følgende trin skal udføres i rækkefølge for at starte ORTHO AutoVue Innova/ Ultra, når instrumentet og pc en er slukket. 1. Kontroller strømkablerne. 2. Kontroller datakablerne. 3. Kontroller væskeslangerne. 4. Kontroller UPS en. Kontrol af strømkabler Kontroller de viste kabelføringer og tilslutninger. Figur 5-2 Strømkabler og tilslutninger Lysnet UPS Printer Lysnet Pc Trykfølsom skærm Strøm fra UPS Instrument Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

92 5 Start- og nedlukning af systemet Kontroller, der skal udføres, før der tændes for systemet Kontrol af datakabler Kontroller de viste datakabler til pc en og instrumentet. Se figuren Pc- og instrumentkabler og -tilslutninger nedenfor for at få generelle oplysninger og figuren Pc ens bagside på side 5-5 for at få mere detaljerede oplysninger. Figur 5-3 Pc- og instrumentkabler og -tilslutninger Trykfølsom skærm Mus Stregkodelæser Y-forbindelse Til UPS Tastatur Videostik (kamera) Til UPS Stik til seriel 5-4 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

93 Afsnit A: Start af systemet og initialisering af arbejdsprocedure Kontroller, der skal udføres, før der tændes for systemet Figur 5-4 Pc ens bagside Strømforsyning Mus Tastatur/ stregkodelæser COM 1 (seriel port til instrument) LPT1 (parallel port til printer) Skærm Trykfølsom skærm (USB) Audio (til skærm) COM 2 (seriel port til LIS) Video (til kamera) COM 3 (seriel port til UPS) Kontrol af væskeforbindelser Kontroller væskeforbindelserne til ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Inspicer systemet for lækager ved at skylle det igennem. Korriger eventuelle lækager, før der fortsættes. Yderligere oplysninger findes under Daglig vedligeholdelse og KK på side 8-7. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

94 . 5 Start- og nedlukning af systemet Kontroller, der skal udføres, før der tændes for systemet Figur 5-5 Væskeforbindelsespanel AFFALD DEST. VAND SALTVAND Hvid Rød Gul Hvid Hvid Blå Sort 9 x 12 x x 5 x x 12 x x 5 x x 6 x x 6 x x 5 x 1000 Hvidt bånd Rødt bånd Gult bånd AFFALD DEST. VAND SALTVAND 10 Liter 5 Liter 5 Liter Hvis væskeslangerne tages af, skal systemet primes igen. Alle slanger primes med en serie på fem skylninger med vand og fem med saltopløsning. Kontrol af UPS ens funktion Nærmere oplysninger om, hvordan UPS ens funktion kontrolleres, kan findes i brugervejledningen. 5-6 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

95 Afsnit A: Start af systemet og initialisering af arbejdsprocedure Tænding for instrumentet Tænding for instrumentet Figur 5-6 Instrumentets afbryder Videostik (kamera) Afbryder Stik til seriel Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

96 5 Start- og nedlukning af systemet Tænd for pc en og skærmen Tænd for pc en og skærmen Figur 5-7 Afbryder til skærm TÆNDT-indikator Afbryder Bemærk: Ovenstående figur er et eksempel og illustrerer ikke nødvendigvis kundens skærm. 5-8 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

97 Afsnit A: Start af systemet og initialisering af arbejdsprocedure Start af ORTHO AutoVue Innova/Ultra softwaren Start af ORTHO AutoVue Innova/Ultra softwaren Log på softwaren i en af tre tilstande: Routine (Rutine benyttes af de fleste operatører) Setup (Opsætning til opsætning af software) Diagnostic (Diagnostik kun for OCD-servicemedarbejdere) Log af Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

98 5 Start- og nedlukning af systemet System initialiserer instrumentdele System initialiserer instrumentdele ORTHO AutoVue Innova/Ultra Initialisering Initialiseringen er systemets mulighed for at kontrollere, at instrumentet og softwaren fungerer, som de skal. Initialiseringen har to faser: Fase 1 mekanisk initialisering: Alle instrumentdele (f.eks. pipettearmen og prøverotoren) gennemgår deres egen selvtest. Selvtesten forsøges gennemført tre gange, før systemet angiver en fejl. Fase 2 initialisering af software: Efter den mekaniske initialisering viser softwaren instrumentstatus: Fejl på dele Forbrugsvarer, der skal sættes i Prøver, der skal sættes i Resultater, der er klar til evaluering Tryk på knappen Continue (Fortsæt), når systemet er initialiseret Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

99 Afsnit B: Arbejdsprocedure for nedlukning Afsnit B: Arbejdsprocedure for nedlukning Figur 5-8 Luk system ned (efter behov) Kontroller, at prøver og reagenser er taget ud Luk AutoVue softwaren og Windows Systemet vasker proben med destilleret vand for at undgå krystallisering på proben Luk Windows Sluk for fladskærmen Sluk for instrumentet Start systemet og initialiser Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

100 . 5 Start- og nedlukning af systemet ORTHO AutoVue Innova/Ultra kan anvendes i døgndrift, men vi anbefaler daglig genstart af systemet. Systemet kan ikke lukkes ned midt i en operation. Hvis softwarens Shutdown-knap berøres, lukker systemet ikke ned, før alle operationer er gennemført. Omgående nedlukning: Brug kontakten på instrumentets højre side. Kontroller, at mikrotiterpladerne udskiftes på passende tidspunkter, også selvom systemet hele tiden er tændt. Hvis systemet kører døgnet rundt, skal reagensdateringen evalueres manuelt (visuelt) for at sikre, at reagenserne ikke er for gamle. Systemet revurderer først datoerne, når lågen åbnes, og der trykkes på knappen Continue (Fortsæt). Undlad at bruge kommandoen ALT+F4 til at lukke softwaren ned. Hvis dette sker, skal instrumentet lukkes ned, genstartes og initialiseres igen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

101 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Oversigt Operatøren kan behandle prøver, kontroller eller donationsprøver på ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Før en testrutine kan afvikles på ORTHO AutoVue Innova/Ultra, skal to procedurer udføres: Oplysninger om forbrugsvarer og prøver skal registreres i softwaren. Forbrugsvarer og prøveglas skal sættes i instrumentet. Emner Oversigt over arbejdsprocedure til registrering og isætning Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Arbejdsprocedure til registrering af reagenslot Procedure til at registrere reagenser manuelt Isætning af reagenser i reagensstativ Isætning af reagenser i området uden omrystning Isætning af mikrotiterplade(r) Kontrol af status for reagensstativ og mikrotiterplade(r) Isætning af kassetter Registrering af prøver Knapper og felter, der bruges til at registrere og isætte prøver/kontroller.6-22 Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Registrering af prøver med hurtig registrering Registrering af prøver med komplet registrering Visning af registrerede prøveoplysninger Isætning af prøver/kontroller Understøttede prøvetyper Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

102 Afsnit A: Oversigt over arbejdsprocedure til registrering og isætning Afsnit A: Oversigt over arbejdsprocedure til registrering og isætning Diagrammet herunder illustrerer den arbejdsprocedure, der skal følges for at registrere og isætte prøver og forbrugsvarer. Figur 6-1 Oversigt over testrutiners arbejdsprocedurer Registrer og isæt: Reagenser Mikrotiterplader OCD-HÆTTEGLAS MED STREGKODE Sæt hætteglas i Systemet registrerer automatisk reagenser HÆTTEGLAS IKKE FRA OCD eller UDEN STREGKODE Registrer reagenslot manuelt Isæt hætteglas Sæt om nødvendigt fortyndingsplade(r) i. Sæt kassetteholdere i: Rutinebrug Tomme holdere til kassetteevaluering Sæt kassetteholdere i Systemet registrerer automatisk kassetter Registrer og sæt prøver/kontroller i LIS registrerer automatisk prøver/kontroller Operatør registrerer manuelt prøver/kontroller Sæt prøver/kontroller i Luk alle 4 låger Systemet kører testrutine 6-2 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

103 Afsnit B: Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Afsnit B: Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Arbejdsproceduren til at registrere og isætte reagenser og mikrotiterplader afvikles via hovedlågen. Arbejdsprocedure til registrering af reagenslot Reagenslot kan registreres i ORTHO AutoVue Innova/Ultra på to måder: Systemet registrerer automatisk OCD-reagenslot med stregkoder. eller Reagenslot, der ikke er fra OCD, eller de hætteglas, hvis stregkoder ikke kan læses af systemet, skal registreres manuelt. Systemet registrerer automatisk OCD-reagenslot med stregkoder OCD-reagenser med stregkoder kan placeres direkte i reagensstativet, som derefter sættes i instrumentet. ORTHO AutoVue Innova/Ultra læser automatisk stregkoderne på disse hætteglas og registrerer lot-id er i systemet. Operatøren registrerer reagenslot manuelt Lot-id et for et reagensglas skal registreres manuelt, når: Reagenset ikke er fra OCD. Bemærk: OCD har valideret brugen af sine mærkebeskyttede reagenser i ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemet. Se OCD-reagenskit på side B-6 for at få en liste over OCD-godkendte reagenser. OCD påtager sig intet ansvar for resultater fundet med reagenser, som ikke er fremstillet af OCD. På dette system er det brugerens ansvar at validere reagenser, som ikke er fremstillet af OCD. Reagensglasset ikke har en stregkode, eller stregkoden ikke kan læses af systemet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

104 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Arbejdsprocedure til registrering af reagenslot Beskrivelse af stregkoder på reagenser Når et OCD-reagensglas scannes, registreres følgende stregkodeoplysninger i AutoVue-softwaren, afhængigt af én af to datastrukturer: DDD-Å-ID-LLLL Juliansk dag (juliansk dato + 600) består af tre cifre (DDD). Året består af ét ciffer for det sidste ciffer i året. F.eks. 5 for 2005 og 6 for ORTHO AutoVue Innova/Ultra-produkt-id. Lotnummer, som altid har fire cifre i stregkoden. Hvis et lotnummer er på tre cifre, indsætter AutoVue automatisk 0 foran de tre cifre. Hvis lotnummeret f.eks. er 765, registrerer AutoVue lotnummeret som DD-MM-Å-ID-LLL Dato består af to cifre (DD). Måned består af to cifre (MM). År består af et ciffer (Å). Produktidentifikation består af to cifre (ID). Lotnummer består af tre cifre (LLL). Figur 6-2 Stregkode på hætteglas, der skal scannes Lotnummer (765) 3SS765Z 28 AUG 05 Z - angiver ORTHO AutoVue Innova/Ultraprodukt (ikke alle AVprodukter har et Z efter lotnummeret) 6-4 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

105 Afsnit B: Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Arbejdsprocedure til registrering af reagenslot Figur 6-3 Registrer reagenser, og sæt dem i reagensstativ Ja Har reagensglasset en stregkode? Nej Et det et reagens fra OCD? Nej Er lot-id et registreret? Er lot-id et registreret? Nej Ja Nej Ja Registrer reagenslot-id Tildel lotposition på reagensstativ Registrer reagenslot-id Ja Tildel lotposition på reagensstativ Sæt reagensstativ i Åbn hovedlågen Placer stativet i instrumentet Systemet indsætter reagenslot-id er under fanen Lots (Lot) på skærmen Status Sæt mikrotiterplade(r) i Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

106 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Procedure til at registrere reagenser manuelt Procedure til at registrere reagenser manuelt Angiv følgende oplysninger for at registrere reagenslottet: Vælg et OCD-kit til reagenset. Vælg et tilknyttet kit. Et tilknyttet reagenskit er et reagens, som ikke er fra OCD og kan bruges i stedet for et OCD-reagenskit. Bemærk: Tilknyttede reagenskit skal tidligere være oprettet under fanen Testing (Test) på skærmen Setup (Opsætning). Opret et nyt lot. Skift status fra Quarantine (Karantæne) til Available (Tilgængelig). Sådan registreres et reagenslot-id 1 Tryk på knappen Status, og vælg derefter fanen Lots (Lot). 2 Tryk på det OCD-kit, som reagenset, der ikke er fra OCD eller ikke er forsynet med en stregkode, tilhører eller kan sammenlignes med. F.eks. BLISS eller Surgiscreen. 3 Tryk på New Lot (Ny lot). Resultat: Dialogboksen Lot creation (Oprettelse af lot) Âbnes. 4 Skriv et lot-id, og tryk på Validate (Valider). Lot-id et kan bestå af mellem 1 og 20 tegn. 5 Skriv lot-id et igen for at bekræfte det, og tryk derefter på Validate (Valider) igen. 6 Tryk på knappen Next (Næste). 7 Skriv en udløbsdato, eller vælg en dato i kalenderen, og tryk derefter på knappen Next (Næste). 8 Skriv en eller flere stregkoder til de komponentreagenser, der findes i reagenskittet, og tryk på Validate (Valider). Stregkoderne kan bestå af mellem 1 og 20 tegn. 9 Tryk på End (Afslut). Resultat: Dialogboksen Lot Creation Validation (Validering af oprettelse af lot) åbnes og indeholder de indtastede oplysninger. 6-6 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

107 Afsnit B: Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Procedure til at registrere reagenser manuelt Sådan registreres et reagenslot-id (fortsat) 10 Tryk på Ok for at gemme lotoplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 11 Det nye lot-id kan ses på listen Available Lots (Tilgængelige lot) under fanen Lots (Lot), og standardstatus er Quarantine (Karantæne). Status for lottet kan ændres, og det kan gøres tilgængeligt, så det kan bruges til test, ved at trykke på lot-id et på listen Available Lots (Tilgængelige lot) for at åbne dialogboksen Lot detail (Lotoplysninger). 12 Tryk på feltet Routine Status (Rutinestatus), og vælg Available (Tilgængelig). 13 Tryk på Ok for at gemme lotoplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 14 Gennemgå det registrerede lot på listen Available Lots (Tilgængelige lot). 15 Valgfrit: Tildel reagenset en position på fanen Reagent Rack (Reagensstativ). Åbn hovedlågen. Tryk på en position på grafikken af reagensstativet, og tryk derefter på afkrydsningsfeltet Assign (Tildel). Bemærk: Hætteglas uden stregkode eller hætteglas, som ikke kan scannes skal tildeles en position. OCD anbefaler ikke, at man tildeler positioner manuelt til hætteglas med stregkode. Lad systemet registrere stregkoden automatisk. 16 Sæt reagenserne i reagensstativet som beskrevet i Isætning af reagenser i reagensstativ på side 6-8. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

108 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Isætning af reagenser i reagensstativ Isætning af reagenser i reagensstativ Reagensstativtyper Reagenser, der skal bruges til test i ORTHO AutoVue Innova/Ultra, placeres i roterende reagensstativer eller i et stationært stativ i området uden omrystning. Der er fire fysiske stativer, type 01, type 02 og type 03. Type 01 indeholder 14 reagenspositioner: 12 til hætteglas på 3 ml og 2 til hætteglas på 5 ml eller 10 ml. Type 02 indeholder 14 reagenspositioner: 8 til hætteglas på 3 ml og 6 til hætteglas på 5 ml eller 10 ml. Type 03 indeholder 14 reagenspositioner til hætteglas på 10 ml. Bemærk: Det stationære reagensstativ bruges til reagenser, som ikke skal blandes. Stativet har 2 positioner til hætteglas på 50 ml og 2 positioner til hætteglas på 10 ml. OCD-reagenser er forsynet med stregkoder, som angiver reagenstype, lotnummer, udløbsdato og en kontrolsum. AutoVue scanner disse reagensstregkoder for positiv reagensidentifikation og sikrer, at der er foretaget kvalitetskontrol af nye lot inden faktiske test, hvis denne funktion er blevet aktiveret. Reagensernes udløbsdato kontrolleres før brugen, og når testningen af prøverne er initieret med reagenser, hvor datoen ikke er overskredet, betragtes testningen som gyldig. Advarsler og forholdsregler i forbindelse med reagenser Hæmolyse og koncentrationsændringer kan forekomme i reagensets røde blodlegemer, hvis det efterlades i instrumentet i mere end otte timer ad gangen. Rødcellereagens kan anvendes i ORTHO AutoVue Innova/Ultra i maksimalt 24 timer i tre perioder på hver otte timer med opbevaring på køl natten over uden nævneværdig indvirkning på rødcelleintegriteten. Hvis instrumentet ikke bruges konstant, anbefaler Ortho-Clinical Diagnostics, at reagenserne fjernes fra systemet og køles ned. Inden der udføres test, hvor disse reagenser skal bruges, skal reagensets røde blodlegemer suspenderes manuelt igen. Kontroller, at reagensglas er blevet konfigureret til brug i ORTHO AutoVue Innova/Ultra af serviceteknikeren fra OCD. 6-8 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

109 Afsnit B: Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Isætning af reagenser i reagensstativ Isætning af reagensglas Sådan isættes reagensstativet 1 Tryk på knappen Main Cover (Hovedlåge) for at åbne hovedlågen. 2 Sæt reagensglassene i stativet som vist på følgende illustration. Skru hætten af hvert glas en ad gangen, og læg den i hætteholderen. Spændeclips holder glassene sikkert på plads. Kontroller, at stregkodeetiketten til hvert reagens vender udad. Bemærk: Hvis operatøren tildelte positioner til reagenser, som ikke er fra OCD, eller til glas uden stregkoder, skal det kontrolleres, at det korrekte reagens er placeret i den korrekte position i reagensstativet. Det kan påvirke testresultater negativt, hvis det forkerte reagens placeres i den forkerte position. Figur 6-4 Reagensglas i korrekt position Q2313ACC Stregkodeetiket vender udad 7 Hætteholder Positionsnummer Bemærk: Bland reagensets røde blodlegemer fuldstændigt ved at vende flasken forsigtigt flere gange. Bemærk: Vær forsigtig, når reagensglas placeres i reagensstativet. Spændeclips kan blive bukket, når glassene placeres. Bukkede clips kan gøre det vanskeligt at sætte glas korrekt i. Bemærk: Testrutiner vil ikke gå i gang med mindre der er indsat en tilstrækkelig mængde reagenser med samme lotnummer i reagensstativet. Kontrollér at reagenser af samme reagenstype, der indsættes i stativet, har identiske lotnumre. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

110 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Isætning af reagenser i reagensstativ Sådan isættes reagensstativet (fortsat) Kontroller, at hætten til hvert glas er placeret ud for det tilsvarende hætteglas. Byt ikke rundt på glas og hætter til forskellige reagenser. Det kan medføre kontaminering af reagenserne. Sæt hætte på hvert glas inden opbevaring. Reagenser bør ikke bruges i ORTHO AutoVue Innova/Ultra i mere end otte timer i træk, da fordampning kan have en negativ effekt. Når et reagens ikke er i brug, skal det opbevares ved 2 8 C. 3 Når alle hætteglas med reagens er anbragt i reagensstativet, anbringes stativet på reagensrotoren. Drej reagensstativet med uret, indtil det låses på plads. Se figur 6-5. Hvis et tomt reagensstativ sættes i reagensrotoren, genererer systemet en fejlmeddelelse. Yderligere oplysninger om fejlmeddelelser findes i Appendiks A: Fejlmeddelelser. Bemærk: Undgå at støde reagensstativet ind i pipettetippen ved isætning. Figur 6-5 Reagensrotor Hovedlåge åben Q2313ACC Sådan fjernes stativet fra instrumentet: Løft det blot op og ud Q2313ACC Sådan placeres stativet i instrumentet: Sænk reagensstativet ned over spindelen, og drej derefter med uret, indtil det er låst på plads Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

111 Afsnit B: Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Isætning af reagenser i reagensstativ 4 Hvis testrutinen kræver mikrotiterplade(r), sættes mikrotiterplader i som beskrevet i det næste afsnit Isætning af mikrotiterplade(r) på side Luk hovedlågen fysisk. 6 Se på kontrolpanelet. Sådan isættes reagensstativet (fortsat) Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

112 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Isætning af reagenser i området uden omrystning Isætning af reagenser i området uden omrystning Arbejdsproceduren til at placere reagenser i området uden omrystning er anderledes end proceduren til at sætte reagenser i reagensstativet. Figur 6-6 Registrér reagenser, og sæt dem i området uden omrystning (NAA) Ja Har reagensglasset en stregkode? Nej Et det et reagens fra OCD? Nej Er lot-id et registreret? Nej Ja Registrer reagenslot-id Ja Isæt stativet i området uden omrystning Åbn hovedlågen, og fjern området uden omrystning Anbring reagensglassene i stativet, således at stregkoden vender fremad Scan stregkoden for stativpositionen, hvor reagenset blev placeret Scan reagensglassets stregkode Ja Skal der isættes flere reagensglas? Nej Placér stativet i området uden omrystning i instrumentet Systemet indsætter reagenslot-id er under fanen Lots (Lot) på skærmen Status Sæt mikrotiterplade(r) på 6-12 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

113 Afsnit B: Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) Isætning af mikrotiterplade(r) Isætning af mikrotiterplade(r) Acceptable nye mikrotiterplader Sæt én gang om dagen to rene, ubrugte mikrotiterplader ind i instrumentet. Placer en dybbrøndet i højre side og en lavbrøndet i venstre side. Mikrotiterplader er opdelt i søjler. ORTHO AutoVue Innova/Ultra kontrollerer, hvilke søjler der er fyldt, ved at få pipetten til at kontrollere hjørnebrønde. Yderligere oplysninger findes under Mikrotiterplader på side Bemærk: Det er kun nødvendigt med en fortyndingsplade med dyb brønd, hvis der registreres en prøve, der kræver en 0,8 % fortynding af en patients eller donors røde blodlegemer. Isætning af mikrotiterplade(r) Sådan sættes mikrotiterplade(r) i 1 Tryk om nødvendigt på knappen Main Cover (Hovedlåge) for at åbne hovedlågen. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

114 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Isætning af mikrotiterplade(r) Sådan sættes mikrotiterplade(r) i (fortsat) 2 Fjern eksisterende mikrotiterplader fra instrumentet, og kasser dem. Mikrotiterpladerne holdes på plads af hjørner med indsnit. Følg laboratoriets standarder for håndtering af biologisk farligt materiale, når mikrotiterplader fjernes. Vær meget forsigtig ved håndtering og bortskaffelse af pladerne. Figur 6-7 Første brøndposition i hver plade skal altid være tom, når instrumentet startes Hjørner med indsnit Lavbrøndet mikrotiterplade Dybbrøndet mikrotiterplade Plader løftes (ind/ud) 3 Indsæt nye mikrotiterplader. Bemærk: Det er afgørende, at mikrotiterpladerne placeres sikkert på den tildelte plads. Kontrollér, at pladen ikke hviler på kanten af hjørnerne med indsnit. 4 Luk hovedlågen manuelt. 5 Undersøg kontrolpanelet for advarsler Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

115 Afsnit C: Kontrol af status for reagensstativ og mikrotiterplade(r) Afsnit C: Kontrol af status for reagensstativ og mikrotiterplade(r) Kontrol af status for mikrotiterplade(r) Vælg fanen Required (Nødvendig), og tryk på afsnittet Dilution Plates (Mikrotiterplader) for at få vist status for mikrotiterplader. Figur 6-8 Hvis knappen Resource (Ressource) blinker på kontrolpanelet, undersøges status for reagensstativ og mikrotiterplader. Se kapitel 11: Fejlmeddelelser og fejlfinding Åbn Status-Reagent Rack (Status-Reagensstativ), og afhjælp fejl på reagensstativ Åbn Status-Required (Status- Nødvendig), og afhjælp fejl på mikrotiterplader Isæt kassetteholdere Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

116 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Kontrol af status for reagenserne Vælg fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status, og kontroller afsnittet Reagents (Reagenser). Reagenser, der skal bruges til testen, og som endnu ikke er sat i ORTHO AutoVue Innova/Ultra, er fremhævet med rød. Figur 6-9 Vælg fanen Reagent Rack (Reagensstativ) for at få vist en grafisk gengivelse af reagensstativets layout Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

117 Afsnit D: Isætning af kassetter Afsnit D: Isætning af kassetter Under test sætter operatøren rutinekassetteholdere i og/eller udskifter evalueringskassetteholdere. Rutinekassetteholdere indeholder kassetter, som bruges til test, hvorimod evalueringskassetteholdere indeholder tomme pladser til kassetter, som operatøren vil evaluere resultater for manuelt. Figur 6-10 Isæt kassetteholdere Vælg fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status. Er der sat nok kassetter i skuffen? Nej Åbn kassetteskuffe Isæt rutinekassetteholder(e), der bruges til test Isæt tom eller tomme evalueringskassetteholdere til kassetter, der skal evalueres Luk skuffe Systemet kontrollerer status for kassetter og viser ny status under fanen Drawer (Skuffe) på skærmen Status Ja Systemet indsætter kassettelot-id er under fanen Lots (Lot) på skærmen Status Valgfrit Vælg fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status for at bekræfte, at der er sat nok kassetter i Systemet kører testrutine Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

118 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Isætning af rutinekassetteholdere Sådan sættes kassetteholdere i skuffen 1 Tryk på knappen Drawer (Skuffe) for at åbne kassetteskuffen. 2 Sæt nye kassetteholdere i skuffen. Hvis operatøren ændrer kassettetypen i en række (f.eks. fjerner en holder af én type og skifter den ud med en anden), genkender ORTHO AutoVue Innova/Ultra automatisk den nye type kassetteholder. Systemet optimerer anvendelsen af kassetterne i skuffen. Den kassetteholder, der er tættest på udløbsdato, anvendes først, efterfulgt af den manchet, der har færrest resterende kassetter. Bemærk: Holdere i en række over for hinanden behøver ikke være af samme kassettetype. Hver holderposition kan f.eks. indeholde en anden kassettetype. Bemærk: Kassettens udløbsdato kontrolleres før brugen, og når testningen af prøverne er initieret med kassetter, hvor datoen ikke er overskredet, betragtes testningen som gyldig. Figur 6-11 Stregkode vender til venstre Kassette Kassetteholder Styrehul Rækker Når kassetterne er sat i, lukkes kassetteskuffen manuelt Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

119 Afsnit D: Isætning af kassetter Sådan sættes kassetteholdere i skuffen (fortsat) 4 Undersøg kontrolpanelet for meddelelser eller advarsler. Knap skifter farve og blinker for at angive en fejl Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

120 Afsnit D: Isætning af kassetter Isætning eller udskiftning af evalueringskassetteholder(e) Benyt følgende procedure for at udskifte en evalueringskassetteramme, som har været fyldt med kassetter til evaluering: Sådan udskiftes evalueringskassetteholder(e) 1 Udskriv beskrivelsen af den aktuelle evalueringskassetteholder. 2 Tryk på grafikken af den evalueringskassetteholder, der skal udskiftes, under fanen Drawer (Skuffe) på skærmen Status. Resultat: En dialogboks åbnes med oplysninger om evalueringskassetteholderen, herunder de kassetter, der skal evalueres efter position. Følgende oplysninger vises: Holder-id som vist på skærmen Drawer (Skuffe) Holderposition Dato og klokkeslæt Der kan placeres op til 20 kassetter i rutinekassetteholderen Som angivet i opsætningen kan 19 positioner og deres status ses (den 20. kassette er altid en kontrolkassette, som kan være udløbet eller brugt tidligere) på evalueringskassetteholderen. Kassettetype 3 Tryk på Print (Udskriv) for at udskrive disse oplysninger om evalueringskassetteholderen. 4 Tryk på knappen Drawer (Skuffe) for at åbne skuffen. 5 Placer en ny tom boks, som indeholder mindst én kontrolkassette, i position 20 i kassetteholderen. AutoVue genkender kun en evalueringskassetteholder med en kontrolkassette i position 20, og genererer en fejl, hvis kontrolkassetten sidder i en anden position end 20. Bemærk: Kontrolkassetten kan være en brugt kassette, eftersom dens stregkode ikke identificeres af AutoVue. AutoVue registrerer kun kontrolkassettens folie. Bemærk: Når du har fjernet en fyldt evalueringskassetteramme fra skuffen, kan du ikke sætte den i igen. Udskift den med en tom boks, som kun indeholder en kontrolkassette. 6 Luk kassetteskuffen. 7 Operatøren kan få vist kassetteskuffens opdaterede layout ved at trykke på knappen Status og derefter vælge fanen Drawer (Skuffe) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

121 Afsnit E: Registrering af prøver Afsnit E: Registrering af prøver Prøveoplysninger bliver: Automatisk registreret, når LIS-systemet sender testanmodninger til AutoVue. eller Manuelt registreret, når operatøren indtaster prøveoplysningerne manuelt. Bemærk: Brug ikke følgende tegn ved registrering af prøveoplysninger: \ ^ & Bemærk: Hvis en bruger ikke er logget på, og LIS s auto-overførselsfunktion er aktiveret, vil de testresultater, der er uploadet til LIS, blive associeret til den bruger, der sidst er logget på systemet. Hvornår skal prøveoplysninger registreres manuelt? Prøveoplysninger skal registreres manuelt, når: AutoVue bruges og ikke er tilsluttet LIS eller kun bruges i sendetilstand. Stregkoden på prøveglasset ikke kan scannes af systemet. Prøven ikke er forsynet med en stregkode. Visning af registrerede prøver Figur 6-12 Automatisk og manuelt registrerede prøveoplysninger vises på skærmen Samples (Prøver) På Worklist (Arbejdsliste) På listen Samples Not Loaded (Prøver ikke sat i), hvis prøveglassene endnu ikke er sat i instrumentet Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

122 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Knapper og felter, der bruges til at registrere og isætte prøver/kontroller Skærmen til registrering/isætning af prøver eller kontroller Figur Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

123 Afsnit E: Registrering af prøver Knapper og felter, der bruges til at registrere og isætte prøver/kontroller Valg af en tilstand Tabel 6-1 Tilstandsindstillinger Tilstand Afkrydsningsfeltet Registering (Registrering) Afkrydsningsfeltet Loading (Isætning) Formål Marker dette felt for manuelt at registrere prøver, som ikke er blevet registreret af LIS-systemet. Marker dette felt for at isætte prøver, som allerede er blevet registreret af LIS-systemet. Åbn adgangslågen for at få vist dette afkrydsningsfelt. Afkrydsningsfeltet Loading (Isætning) vises kun, når adgangslågen er åben. Valg af prøveparametre Tabel 6-2 Prøveparametre Navn Afkrydsningsfeltet Sample (Prøve) Afkrydsningsfeltet Control (Kontrol) Listen Priority (Prioritet) Listen Profile (Profil) Formål Marker dette felt for at registrere en prøve. Marker dette felt for at registrere en kontrol. Vælg en prioritet til den prøve/kontrol, der registreres. Vælg en profil til den prøve/kontrol, der registreres. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

124 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Knapper og felter, der bruges til at registrere og isætte prøver/kontroller Indtastning af oplysninger om prøve-id Tabel 6-3 Felter til prøve-id Navn Listen Sample Type (Prøvetype) Feltet Sample ID (Prøve-id) Feltet Second input of ID (Andet input af id) Formål Vælg en type til den prøve/kontrol, der registreres. Scan stregkoden, eller skriv prøve-id et til den prøve/kontrol, der registreres. Scan eller skriv id et igen for at bekræfte prøve-id et til den prøve/kontrol, der registreres. Bemærk: Hvis der registreres prøveparametre for en toglasprøve, skal prøvetypen og prøve-id et indtastes for begge prøveglas. Visning af prøverne på prøverotoren Tabel 6-4 Indstillinger for prøverotor Navn Knapperne Rack 1, 2, 3 eller 4 (Stativ 1,...) Knappen Stat Rack (Stat. stativ) Formål Vælg en knap for at få vist den grafiske illustration af det pågældende prøvestativ. Vælg denne knap for at få vist den grafiske illustration af det stationære stativ. Bemærk: De STAT-stativpostionsnumre, der vises i softwaren, svarer til positionsnumrene på instrumentets STATprøvestativ. Bemærk: Adgangslågen skal være åben for at få vist indstillingerne i afsnittet Sample Rotor (Prøverotor) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

125 Afsnit E: Registrering af prøver Knapper og felter, der bruges til at registrere og isætte prøver/kontroller Valg af indstillinger Tabel 6-5 Indstillinger Navn Afkrydsningsfeltet Patient Information (Patientoplysninger) Afkrydsningsfeltet Position Assigned (Position tildelt). Afkrydsningsfeltet Cassette Saving (Gem kassette) Afkrydsningsfeltet 2-tubes (2 glas) Formål Marker dette felt for at åbne felter, hvor patientoplysninger kan angives. Bemærk: Systemadministratoren skal konfigurere softwaren til at acceptere patientoplysninger. Det kan gøres under fanen General (Generelt) på skærmen Setup (Opsætning). Markér dette felt for at tildele en position på prøvestativet til prøveglas uden en stregkode eller med en stregkode, som ikke kan scannes. Vælg denne for aktivere funktionen Cassette saving (gem kassette) i sektionen Profile Parameter (profilparametre). Hvis ikke, sender instrumentet kassetten direkte til affaldsbeholderen, medmindre evalueringsparametre er angivet på forhånd. Marker dette felt, når der skal registreres to prøveglas med forskellige prøve-id er, som AutoVue skal kæde sammen. Bemærk: Rør uden stregkode kan anvendes til 2-rørsprøver samt som den donor, der associeres med en krydsmatchtest. Ved 2-rørsprøver registreres prøverne og indsættes med markering i boksen Position Assigned (Position tildelt) i skærmbilledet Register/ Load (Registrer/Indsæt) og Samples (Prøver) eller Control (Kontrol). Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

126 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Knapper og felter, der bruges til at registrere og isætte prøver/kontroller Indtastning af patientoplysninger Kun patientoplysninger, som er konfigureret under fanen General (Generelt) på skærmen Setup (Opsætning), vises på skærmen til registrering/isætning af prøver. Tabel 6-6 Afsnittet Patient Information (Patientoplysninger) Navn Feltet Patient ID (Patient-id 20 tegn) Feltet Last Name (Efternavn 30 tegn) Feltet First Name (Fornavn 30 tegn) Feltet Birth date (Fødselsdag 20 tegn) Formål Indtast patient-id. Indtast patientens efternavn. Indtast patientens fornavn. Indtast patientens fødselsdag. Listen Gender (Køn) Vælg patientens køn. Feltet Medical Record (Sygejournal 20 tegn) Feltet National ID (Nationalt id 20 tegn) Feltet Other ID (Andet id 20 tegn) Indtast oplysninger om patientens sygejournal. Indtast patientens nationale id. Indtast et andet relevant id for patienten Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

127 Afsnit E: Registrering af prøver Knapper og felter, der bruges til at registrere og isætte prøver/kontroller Åbning af listen Sample Rotor (Prøverotor) Tabel 6-7 Listen Sample Rotor (Prøverotor) Navn Kolonnen Sample ID (Prøve-id) Kolonnen Sample Type (Prøvetype) Kolonnen Priority (Prioritet) Kolonnen Profile (Profil) Knappen Send to Worklist (Send til arbejdsliste) Knappen Clear Last (Slet sidste) Knappen Clear All (Slet alle) Formål Viser det prøve-id, der blev registreret for en prøve/kontrol. Viser den prøvetype, der blev registreret for en prøve/kontrol. Viser den prioritet (normal eller STAT), der blev registreret for en prøve. Viser den profil, der blev registreret for en prøve. Tryk på denne knap for at sende registrerede prøver til arbejdslisten. Tryk på denne knap for at slette den senest registrerede prøve på listen. Tryk på denne knap for at slette alle registrerede prøver på listen. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

128 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Bemærk: En kontrol er en prøve, som det forventede resultat angives for, fordi man vil sammenligne det forventede resultat med det fundne resultat. Figur 6-14 Registrer og sæt prøver/kontroller i Registrerede LIS-systemet prøveoplysninger? Kan prøveoplysninger ses på listen Samples Not Present (Prøver ikke til stede) eller Worklist (Arbejdsliste)? Nej Operatør registrerer manuelt en prøve/kontrol Tryk på knappen Register/Load (Registrer/isæt) på skærmen Sample Racks (Prøvestativer) Ja Marker afkrydsningsfeltet Register (Registrer) Angiv prøveparametre LIS-systemet registrerede automatisk en prøve/kontrol Hurtig registrering Obligatorisk: Hvis testprofilen er XM, skal donoroplysninger indtastes Scan eller indtast prøve-id Valgfrit: Indtast patientoplysninger Hvis kontrol, indtast udløbsdato og forventet resultat. Kassetter gemmes ved at vælge Save Cassette (Gem kassette) Tryk på Add to list (Føj til liste) for at indsætte prøve på listen Sample Rotor (Prøverotor) Tryk på Send to Worklist (Send til arbejdsliste) Register another sample Operatøren sætter en prøve/kontrol i 6-28 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

129 Afsnit E: Registrering af prøver Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Figur 6-15 Registrer og sæt prøver/kontroller i Sæt prøven/ kontrollen i Åbn adgangslåge Drej prøvestativ til den korrekte isætningsposition. Brug software- eller indeksknap på instrumentet. Obligatorisk: * Hvis der ikke er nogen stregkode på prøveglas, tildeles position på prøvestativ Sæt prøveglas i stativ, der allerede er på plads, eller placer prøvestativ, der blev fyldt op uden for instrumentet Luk adgangslåge Systemet initialiserer prøverotor for at kontrollere alle prøver Se efter fejl på kontrolpanelet, og afhjælp om nødvendigt: Positionsfejl Prøve ikke til stede Se om nødvendigt på kontrolpanelet for at undersøge status for ressourcer, der skal registreres, sættes i og klargøres: Reagenser Mikrotiterplader Kassetter Væsker CASUNCA Kassetteskuffe Sæt yderligere forbrugsvarer i efter behov Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

130 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Manuel registrering af en prøve/kontrol Sådan registreres en prøve/kontrol manuelt 1 Vises prøveoplysninger på listen Samples Not Loaded (Prøver ikke indsat) eller Worklist (Arbejdsliste): JA: Prøveoplysningerne er allerede registreret. Prøven kan nu sættes i. Gå til Isætning af prøver/kontroller på side 6-41, og følg proceduren til isætning af prøveglassene. NEJ: Gå til næste trin. 2 Tryk på knappen Register/Load (Registrer/isæt). Resultat: Skærmen til registrering/isætning af prøve åbnes. Markér afkrydsningsfeltet Registering (Registrering), så prøveoplysninger kan registreres manuelt. 3 Indtast følgende oplysninger i afsnittet Sample parameters (Prøveparametre): Marker Sample (Prøve) eller Control (Kontrol). Vælg et prioritetsniveau, Normal eller Stat. Vælg en testprofil på listen, f.eks. ABO-D. 4 Bestem, om der skal foretages en hurtig indtastning af kun prøveparametre og prøve-id, eller om der skal foretages en komplet registrering ved hjælp af én af eller alle de følgende funktioner: Patient information, Assign Position, Save Cassettes (Patientoplysninger, Tildel position, Gem kassetter). Hurtig registrering: Gå videre til næste trin. Komplet registrering: Gå til trin Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

131 Afsnit E: Registrering af prøver Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Sådan registreres en prøve/kontrol manuelt (fortsat) Hurtig registrering 5 Scan stregkoden for at angive prøve-id et, eller indtast prøve-id et, og tryk på Validate (Valider). Bemærk: Hvis prøve-id et blev angivet manuelt, gentages proceduren for at bekræfte prøve-id et. Resultat: ORTHO AutoVue Innova/Ultra indsætter prøve-id et på listen Sample Rotor (Prøverotor). Gentag dette trin for at indsætte yderligere prøve-id er på listen Sample Rotor (Prøverotor). Bemærk: Afkrydsningsfeltet Save Cassettes (Gem kassetter) kan markeres for at gemme kassetten eller kassetterne til evaluering. 6 Resultater kan føjes til arbejdslisten ved at trykke på Send to Worklist (Send til arbejdsliste) og isætte prøve som beskrevet i Isætning af prøver/kontroller på side Bemærk: Prøver behandles ikke, medmindre de sendes til arbejdslisten. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

132 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Sådan registreres en prøve/kontrol manuelt (fortsat) Komplet registrering 7 Scan stregkoden for at angive prøve-id et, eller indtast prøve-id et med tastaturet, og tryk på Validate (Valider). Bemærk: Hvis prøve-id et blev angivet manuelt, gentages proceduren for at bekræfte prøve-id et. Eftersom der er risiko for fejl ved manuel registrering af prøve-id er, kræver ORTHO AutoVue Innova/Ultra, at hvert prøve-id indtastes to gange af hensyn til positiv prøveidentifikation. Det prøve-id, der indtastes første gang, skal stemme overens med det prøve-id, der indtastes anden gang. ORTHO AutoVue Innova/Ultra viser de indtastede tegn som stjerner (***). 8 Valgfrit: Sådan angives patientoplysninger: Marker afkrydsningsfeltet Register (Registrer). Marker afkrydsningsfeltet Patient Information (Patientoplysninger). Resultat: Felter med patientoplysninger vises. Afhængigt af parametre angivet af laboratoriet vises et af eller alle følgende felter: Patient ID (Patient-id) Last name (Efternavn) First name (Fornavn) Gender (Køn) Birth date (Fødselsdato) Medical record (Sygejournal) National ID (Nationalt id) Other ID (Andet id) Indtast patientoplysninger i de viste felter. Bemærk: Selvom prøve-id et bruges til sporing under prøvebehandlingen, er den vigtigste nøgle til dataadministration enten patient-id eller donations-id, som begge skal være entydige på tværs af alle patienter og donationer (kun når demografiske patientoplysninger er aktiverede). Hvis der ikke indtastes et patient-id, vil systemet automatisk tildele et id baseret på den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. 9 Valgfrit: Oplysninger om tildeling af en position til et prøveglas på prøvestativet findes i afsnittet Tildeling af en position til en prøve på prøvestativet på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

133 Afsnit E: Registrering af prøver Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Sådan registreres en prøve/kontrol manuelt (fortsat) 10 Valgfrit: Sådan gemmes kassetten eller kassetterne for denne prøve for at evaluere resultaterne: Markér afkrydsningsfeltet Cassette Saving (Gem kassette) iafsnittet Options (Indstillinger) på skærmen. Resultat: Afkrydsningsfeltet Cassette Saving (Gem kassette) vises i afsnittet Profile Parameters (Profilparametre). Markér afkrydsningsfeltet Cassette Saving (Gem kassette) i afsnittet Profile Parameters (Profilparametre). 11 Valgfrit: Hvis operatøren valgte en profil for en forligelighedstest, skal oplysninger om donoren angives. Tryk på New Donor (Ny donor). Vælg en prøvetype. Indtast donor-id. Tryk på OK for at gemme oplysningerne, eller tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. Bemærk: Selvom prøve-id et bruges til sporing under prøvebehandlingen, er den vigtigste nøgle til dataadministration enten patient-id eller donations-id, som begge skal være entydige på tværs af alle patienter og donationer (kun når demografiske patientoplysninger er aktiverede). Hvis der ikke indtastes et patient-id, vil systemet automatisk tildele et id baseret på den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. 12 Tryk på Add to List (Føj til liste) for at føje prøven til listen over registrerede prøver. 13 Gå til trin 1 for at registrere yderligere prøver. Prøver sendes til arbejdslisten ved at trykke Send to Worklist (Send til arbejdsliste). 14 Hermed afsluttes proceduren til registrering af prøver. Oplysninger om isætning af prøver findes i afsnittet Isætning af prøver/ kontroller på side Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

134 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Registrere og indlæse AlbaQ-Chek J, ORTHO CONFIDENCE WB og CQI 7 kontroller AlbaQ-Chek J er et simuleret fuldblods KK-kit produceret af Alba BioScience, og det fås kun i Japan. ORTHO CONFIDENCE WB er et simuleret fuldblods KK-kit produceret af Ortho Clinical Diagnostics. CQI 7 er et kontrolkit, der indeholder fuldblodsprøver og serumprøver fremstillet af EFS i Frankrig. ORTHO AutoVue Innova/Ultra genkender stregkoderne fra AlbaQ-Chek J, ORTHO CONFIDENCE WB og CQI 7 -kontrollerne. Brugeren kan vælge at gøre auto-genkendelse af disse stregkoder aktiv eller inaktiv. Se Sådan angives diverse resultatindstillinger på side Sådan registreres AlbaQ-Chek J, ORTHO CONFIDENCE WB og CQI 7 -kontrollerne 1 Berør knappen Register/Load (registrer/indsæt) på skærmen Samples (prøver). Result: Skærmen Register/Load (registrer/indsæt) vises. Gå til Mode (modus), berør afkrydsningsboksen Registering (registrering), så du kan registrere prøveinformation manuelt. 2 Gå til Profile parameters (profilparametre), berør afkrydsningsboksen Control (kontrol). Result: Dialogen Control Information (kontrolinformation) vises. 3 Scan stregkoden for at indlæse kontrol-id eller tast kontrol-id en og berør Validate (valider). Bemærk: Hvis kontrol-id en er blevet indlæst manuelt, så gentag og berør Validate (valider) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

135 Afsnit E: Registrering af prøver Arbejdsprocedure til registrering og isætning af prøver/kontroller Sådan registreres AlbaQ-Chek J, ORTHO CONFIDENCE WB og CQI 7 -kontrollerne (fortsat) 4 Hvis Differentiate Patient/AlbaQ-Chek J (differentier patien/alba Q- Chek J) eller Differentiate Patient/CQI (differentiaer patient/cqi) er sat til Yes (ja) i skærmen Setup (opsætning), fanen Results (resultater), sektionen Miscellaneous (diverse), genkender systemet ID en, og vinduet Confirm New AlbaQ-Chek J (bekræft ny AlbaQ-Chek J) eller Confirm New CQI (bekræft ny CQI) vises med den information, der er specificeret i stregkoden: Control ID (kontrol-id) Sample Type (prøvetype) Profile (profil) Expiry Date (udløbsdato) Lot ID (lot-id) de forventede testresultater. Bekræft informationen ved at berøre Ok. Hvis indstillingen af Differentiate (differentier) er No (nej), vises vinduet Confirm New AlbaQ-Chek J (Bekræft ny AlbaQ-Chek J) eller Confirm New CQI (bekæft ny CQI) ikke, og du skal indlæse udløbsdato og de forventede testresultater i sektionen Control information (kontrolinformation). Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

136 Afsnit E: Registrering af prøver Registrering af prøver med den håndholdte scanner Et entydigt stregkodenummer er obligatorisk til hvert prøveglas. Flere prøveglas kan ikke have det samme stregkodenummer. På de fleste laboratorier er prøver forsynet med stregkodeetiketter, som kan scannes med stregkodelæseren. Denne metode foretrækkes som hjælp til at sikre positiv prøveidentifikation. Brug den håndholdte scanner til at registrere prøver med egnede stregkodeetiketter. Instrumentet scanner disse etiketter igen, når de placeres i prøvestativet, for at bekræfte, at de korrekte prøver er sat i og kan testes. Yderligere oplysninger om acceptable stregkodetyper findes i afsnittet Understøttede stregkodetyper på side Figur 6-16 Stregkode Udløserknap Registrering af prøver ved at indtaste oplysninger på tastaturet Tastaturet kan benyttes til at indtaste oplysninger om prøver, når en stregkodeetiket ikke kan scannes, eller prøven ikke er forsynet med en stregkodeetiket. Prøver med stregkoder, som ikke kan scannes, skal tildeles en position på prøvestativet. En laser bruges af ORTHO AutoVue Innova/Ultra til at aflæse stregkoder. Der er risiko for at blive eksponeret for laseren. Se aldrig ind i laseren, når instrumentet er tændt. Se aldrig direkte ind i en laser, der er i drift. Bemærk: Prøve-id et kan bestå af op til 20 tegn Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

137 Afsnit E: Registrering af prøver Registrering af prøver med hurtig registrering Hurtig registrering henviser til at indtaste prøveoplysninger uden obligatoriske demografiske patient- eller prøveoplysninger, herunder: Prøveparametre Tryk på afkrydsningsfeltet Sample (Prøve) eller Control (Kontrol), afhængigt af den prøvetype der registreres. Vælg et prioritetsniveau, Normal eller Stat. Vælg en testprofil på listen, f.eks. ABO-D. Prøveidentifikation Scan prøve-id et Den samme prøvestregkode kan registreres flere gange, hvis der findes en forskellig testprofil til hver registrering. Den samme prøve med en anden testprofil tilknyttet vises på en anden linje på arbejdslisten. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

138 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Registrering af prøver med komplet registrering Komplet registrering henviser til registrering af prøveoplysninger, som er valgfrie. Indtastning af patientoplysninger (valgfrit) Laboratoriet kan vælge at gøre indtastning af patientoplysninger obligatorisk eller valgfrit. Afhængigt af parametre, som laboratoriet har angivet under fanen General (Generelt) på skærmen Setup (Opsætning), skal der muligvis angives oplysninger i et af eller alle følgende felter: Patient ID (Patient-id) Last name (Efternavn) First name (Fornavn) Gender (Køn) Birth date (Fødselsdato) Medical Record (Sygejournal) National ID (Nationalt id) Other ID (Andet id) Cassette Saving (valgfrit) Der er mulighed for at gemme kassetter og evaluere analyseresultater for en bestemt prøve. ORTHO AutoVue Innova/Ultra kan sende disse kassetter til kassetteskuffen eller CASUNCA (afhængigt af den placering, der er angivet under Setup (Opsætning)) i stedet for at kassere dem i affaldsbeholderen. Når en prøve registreres, er der mulighed for at gemme kassetten eller kassetterne for den pågældende prøve ved at markere afkrydsningsfeltet Save Cassettes (Gem kassetter) i afsnittet Options (Indstillinger) på skærmen til registrering/isætning af prøver. ORTHO AutoVue Innova/Ultra kan også gemme kassetter på følgende måder: Ved at angive grænseværdier for resultater under fanen Results (Resultater) på skærmen Setup (Opsætning). Ved at programmere LIS til at gemme kassetter. ORTHO AutoVue Innova/Ultra gemmer automatisk kassetter, der skal evalueres af operatøren, når reaktionen ikke blev korrekt gradueret af AutoReader Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

139 Afsnit E: Registrering af prøver Tildeling af en position til en prøve på prøvestativet Se Tildeling af en position til en prøve på prøvestativet på side Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

140 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Visning af registrerede prøveoplysninger Visning af registrerede prøveoplysninger Når prøveoplysninger er registreret af enten LIS eller manuelt, kan operatøren få vist dem på skærmen Sample (Prøve) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

141 Afsnit F: Isætning af prøver/kontroller Visning af registrerede prøveoplysninger Afsnit F: Isætning af prøver/kontroller Registrerede prøver kan sættes i instrumentet, efter at de er blevet registreret i ORTHO AutoVue Innova/Ultra enten automatisk af LIS eller manuelt af operatøren. Følgende er en arbejdsprocedure, som beskriver processen med at sætte prøver i instrumentet. Figur 6-17 Registrer og sæt prøver/kontroller i Sæt prøven/ kontrollen i Åbn adgangslåge Drej prøvestativ til den korrekte isætningsposition. Brug software- eller indeksknap på instrumentet. Obligatorisk: * Hvis der ikke er nogen stregkode på prøveglas, tildeles position på prøvestativ Sæt prøveglas i stativ, der allerede er på plads, eller placer prøvestativ, der blev fyldt op uden for instrumentet Luk adgangslåge Systemet initialiserer prøverotor for at kontrollere alle prøver Se efter fejl på kontrolpanelet, og afhjælp om nødvendigt: Positionsfejl Prøve ikke til stede Se om nødvendigt på kontrolpanelet for at undersøge status for ressourcer, der skal registreres, sættes i og klargøres: Reagenser Mikrotiterplader Kassetter Væsker CASUNCA Kassetteskuffe Sæt yderligere forbrugsvarer i efter behov Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

142 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Visning af registrerede prøveoplysninger Isætning af prøver/kontroller med stregkode Adgangslågen skal være åben for at sætte prøver/kontroller i. Bemærk: Sørg for, at hver prøve uden en stregkodeetiket eller med en stregkodeetiket, som ikke kan aflæses af systemet, tildeles en position. Det kan påvirke testresultaterne, hvis prøver og positioner blandes sammen. Sådan isættes en prøve/kontrol med stregkode 1 Sæt prøver i prøvestativ(er) med den korrekte størrelse. Yderligere oplysninger om typer af prøvestativer findes i afsnittet Prøverotor og prøvestativer på side 2-5. Bemærk: Det er ikke nødvendigt at sætte haste- eller STAT-prøver i det faste stativ. 2 Tryk på knappen Access Door (Adgangslåge) for at åbne adgangslågen. 3 Tryk på knappen Register/Load (Registrer/isæt) på skærmen Sample Racks (Prøvestativer). Resultat: Skærmen til registrering/isætning af prøve åbnes. 4 Tryk på afkrydsningsfeltet Loading (Isætning) for at sætte prøver i. 5 Brug indeksknappen på instrumentet til at dreje prøverotoren, eller tryk på Rack 1, Rack 2, Rack 3, Rack 4 (Stativ 1,...) eller Rack STAT (Stativ STAT) for at give instrumentet besked på at dreje til det pågældende stativ. Figur 6-18 Access Door (Adgangslåge) Indeksknap Prøvestativer Vær forsigtig ved indeksering af prøvestativet. Sørg for, at hænderne ikke er i nærheden af bevægelige dele inden indeksering af prøvestativet Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

143 Afsnit F: Isætning af prøver/kontroller Visning af registrerede prøveoplysninger Sådan isættes en prøve/kontrol med stregkode 6 Sæt prøvestativ(er) i prøverotoren. 7 Luk adgangslågen manuelt. Resultat: Instrumentet scanner prøvestativerne og viser status for hver prøve på skærmen Sample Racks (Prøvestativer). Tildeling af en position til en prøve på prøvestativet Adgangslågen skal være åben, før et prøveglas kan tildeles en position. Bemærk: Sørg for, at hver prøve uden en stregkodeetiket eller med en stregkodeetiket, som ikke kan aflæses af systemet, tildeles en position. Det kan påvirke testresultaterne, hvis prøver og positioner blandes sammen. Sådan angives en tildelt position for en prøve, der ikke er forsynet med etiket eller ikke kan scannes 1 Tryk på knappen Access Door (Adgangslåge) for at åbne adgangslågen. 2 Tryk på knappen Register/Load (Registrer/isæt) på skærmen Sample Racks (Prøvestativer). Resultat: Dialogboksen Register and Load Samples (Registrer og isæt prøver) åbnes. 3 Tryk på afkrydsningsfeltet Loading (Isætning), og tryk derefter på afkrydsningsfeltet Position Assigned (Position tildelt). Resultat: En position kan nu tildeles på prøvestativet. 4 Bekræft, at prøveparametre og prøve-id er indtastet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

144 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Visning af registrerede prøveoplysninger Sådan angives en tildelt position for en prøve, der ikke er forsynet med etiket eller ikke kan scannes (fortsat) 5 Tryk på Rack 1, Rack 2, Rack 3, Rack 4 (Stativ 1,...) eller Rack STAT (Stativ STAT) for at give instrumentet besked på at dreje til det pågældende stativ. Eller brug indeksknappen på instrumentet. Figur 6-19 Access Door (Adgangslåge) Indeksknap Prøvestativer Vær forsigtig ved indeksering af prøvestativet. Sørg for, at hænderne ikke er i nærheden af bevægelige dele inden indeksering af prøvestativet. 6 Tryk på en position på skærmbilledet af stativet for at tildele prøven denne position. Resultat: Prøven tildeles nu statussen U (i brug) på prøvestativet. 7 Tryk på Send to Worklist (Send til arbejdsliste) for at føje prøven til arbejdslisten med en tildelt position. 8 Gentag processen for yderligere prøver, der ikke er forsynet med stregkode eller ikke kan scannes, og som skal sættes i dette prøvestativ. Efter dette sættes prøvestativet fysisk i instrumentet. 9 Luk adgangslågen fysisk. Resultat: Instrumentet scanner prøvestativerne og viser status for hver prøve på skærmen Sample Racks (Prøvestativer) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

145 Afsnit F: Isætning af prøver/kontroller Understøttede prøvetyper Understøttede prøvetyper ORTHO AutoVue Innova/Ultra understøtter flere prøvetyper. Der kan bruges: Etglas (f.eks. Cent FB) eller Toglas (f.eks. Cent WB og plasma/serum). I en toglasprøve skal hvert glas have et entydigt prøve-id. I de fleste laboratorier forsynes prøver med entydige stregkoder. Den korrekte prøvetype er nødvendig for at udføre en ORTHO AutoVue Innova/Ultra-test. Til blodtypebestemmelse blodlegemeundersøgelse og serum-/plasmakontrol er det nødvendigt med en prøvetype, som indeholder røde blodlegemer og plasma. Følg de korrekte BioVue-kassetteinstruktioner til klargøring af prøve. Brug ikke prøveglas med flad bund. Pipetten indstilles på grundlag af glas med rund bund. Hvis der anvendes glas med flad bund, kan glasset gå i stykker, og/ eller pipettetippen kan blive bukket eller ødelagt. Dette kan medføre smittefare, og det kan være nødvendigt at udføre vedligeholdelse af instrumentet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

146 6 Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller Understøttede prøvetyper Serum og plasma Når der skal bruges serum eller plasma, kan fedtholdige (lipemiske) aflejringer, fibrin og debris medføre testfejl. Sørg for, at prøver centrifugeres i henhold til instruktionerne på indlægssedlerne til BioVue-kassetterne. Serum- og plasmaprøver behandles ensartet i ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Forkortelsen for både serum og plasma er PLASMA. Tabel 6-8 Prøvetype 3 5 % rbc/serum eller plasma D 3 5 % rbc/serum eller plasma 0,8 % rbc/serum eller plasma D 0,8 % rbc/serum eller plasma Cent. fuldblod/serum eller plasma D cent. fuldblod/serum eller plasma Pakket rbc/serum eller plasma D pakket rbc/serum eller plasma Forkortelse af prøvetype vist på skærmen RBC-kilde (første glas) 3CELLS Serum- eller plasmakilde (andet glas) PLASMA 0,8 Cells PLASMA CENTBLOOD PACKEDCELLS PLASMA PLASMA Røde blodlegemer En 3 5 % suspension af røde blodlegemer er en suspension, som er klargjort af brugeren, ikke af instrumentet. En manuelt klargjort 3 5 % suspension af røde blodlegemer (patient eller donation) har en minimumvolumengrænse på 200 µl og en maksimumvolumengrænse på 1500 µl. Dette skal sikre, at ORTHO AutoVue Innova/Ultra kan resuspendere den manuelt klargjorte suspension inden aspiration og dispensering. Den mindste volumen, der kræves til en centrifugeret fuldblodsprøve, er 300 µl. Denne volumen blev udvalgt under forudsætning af en hæmatokritværdi på 45 % Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

147 Afsnit F: Isætning af prøver/kontroller Understøttede prøvetyper Udløbstider for prøver En prøves udløbstid er baseret på prøvetypen og det tidsrum, som den har befundet sig i ORTHO AutoVue Innova/Ultra. Tabel 6-9 Prøvekomponenttype (gælder patient- og donationsprøver) Udløbstid (timer) Centrifugeret fuldblod 8 Pakkede celler 8 Serum/plasma 8 Manuelt klargjort 3 5 % suspension af røde blodlegemer 1 0,8 % cellesuspensioner 1 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

148 Denne side skal være tom Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

149 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Oversigt Operatøren håndterer testanmodninger, -resultater og -rapporter under fanen Work List (Arbejdsliste). Under fanen Work List (Arbejdsliste) kan operatøren: Tabel 7-1 Handling Vis status for behandling Rediger søjlegradueringer og testresultater Accepter testresultater Afvis testresultater For at Få vist testanmodninger, igangværende rutiner, resultater for afsluttede test og fejl. Redigere søjlegradueringer og testresultater ud fra laboratoriets interne kriterier og procedurer. Bemærk: Kun testresultater, som endnu ikke er blevet accepteret eller afvist, kan redigeres. Acceptere resultater, der anses for gyldige. Når resultaterne er accepteret, kan de rapporteres og/eller sendes til LIS-systemet. Bemærk: ORTHO AutoVue Innova/Ultra kan konfigureres til automatisk at acceptere og sende testresultater til LIS-systemet. Eller systemet kan konfigureres, så operatøren manuelt skal acceptere og sende testresultaterne til LIS-systemet. Denne indstilling konfigureres under fanen Results (Resultater) på skærmen Setup (Opsætning). Når denne indstilling er aktiveret, skal kun resultater, der kræver operatørevaluering, sendes manuelt til LIS-systemet. Afvise resultater, der anses for ugyldige. Laboratoriets interne kriterier og procedurer bestemmer, hvilke resultater der skal afvises. Bemærk: ORTHO AutoVue Innova/Ultra kan konfigureres til automatisk at sende afviste resultater til LIS-systemet for at håndtere afviste resultater på LIS-niveauet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

150 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Tabel 7-1 (fortsat) Handling Gennemgang af kassetter Ordregennemgang Annuller en testprofil Udskriv rapporter For at Gennemgå tvivlsomme kassetter. Når denne funktion er aktiveret på fanebladet Setup > Results (Resultatopsætning), skal kassetterne i gennemsynsmanchetten gås efter og scannes ind i systemet manuelt. Dialogboksen Review cassettes (Gennemgang af kassetter) vil blive vist. Kassettens ID skal indlæses mamuelt eller håndscannes. Når kassettens ID er accepteret, åbnes skærmbilledet Review cassette (Gennemgå kassette) og viser et billede af kassetten. Fra dette skærmbillede kan man acceptere eller afvise kassetten, gå videre til scanning af næste kassette-id eller forlade skærmbilledet ved at annullere Gennemgå ordrer, hvis testresultater er blevet modificeret. Når Denne funktion aktiveres på fanebladet Setup > Results (Resultatopsætning), kan alle ordrer, som det er lykkedes at tolke, men som endnu ikke er accepteret, gennemgås og accepteres eller afvises. Skærmbilledet Review order (Ordregennemgang) åbnes og viser et billede af kassetten. Fra dette skærmbillede kan man acceptere resultater, modificere resultater, gå til forrige kassette, gå til næste kassette, eller man kan forlade skærmbilledet ved at annullere. Annullere en testprofil, når resultater ikke skal sendes til LIS-systemet. En profil kan f.eks. annulleres, hvis prøveglasset går i stykker, eller etiketten ikke sidder korrekt. Profiler kan annulleres inden behandling, under behandling, eller efter at systemet har givet et testresultat. Udskrive rapporter, der skal evalueres, og dele testdata. Emner Visning af resultater for profiler og test Arbejdslisten Filtrering af data Sortering af data Redigering af søjlegradueringer og testresultater Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Listen Completed (Afsluttet) Symboler til at angive prøvens status på arbejdslisten og listen Completed (Afsluttet) Rapporter Udskrivning af rapporter Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

151 Visning af resultater for profiler og test Visning af resultater for profiler og test Operatøren kan få vist resultater for et prøve-id efter profil eller efter individuel test. Forskellen mellem en profil og en test er beskrevet i diagrammet nedenfor og endvidere mere detaljeret i Oversigt over testprocessen på side 4-1. Figur 7-1 Testprofil ABO-Rh-ABScr Test til ABO Test til Rh Test til ABScr Visning af resultater for profiler For et enkelt prøve-id kan operatøren få vist resultater for profilen på skærmen Profile Detail (Profiloplysninger). Figur 7-2 Profile (Profil) 2 test Brugeren kan få vist individuelle resultater for hver test efter brønd ved at trykke et vilkårligt sted i området med testoplysninger. Skærmen Test Detail (Testoplysninger) åbnes. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

152 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Visning af resultater for profiler og test Visning af resultater for en enkelt test i en profil Resultater kan også vises for en enkelt test i profilen. Figur 7-3 Profile (Profil) Enkelt test iprofil Testresultat Grafik af kassette Bemærk: Hvis formatet C+c-E-e+ benyttes, vil Rh-fænotyperesultatet på skærmene Test Details (Testdetaljer) og Profile Details (Profildetaljer) kun blive vist delvist. Operatøren er nødt til at bladre for at læse hele resultatet. 7-4 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

153 Visning af resultater for profiler og test Bemærk: Når testresultaterne falder til eller under de tærskler, som brugeren har angivet på fanen Results (Resultater) på skærmen Setup (Opsætning), fremhæves de pågældende resultater med gult: Figure 7-4 Hvis brugeren har aktiveret Review cassette (Gennemgå kassette) og/eller Review orders (Gennemgå ordrer), vises der en informationsboks. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

154 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Visning af resultater for profiler og test Afsnit A: Arbejdslisten På arbejdslisten vises oplysninger om testanmodninger og testresultater for prøverne. Hver række på arbejdslisten indeholder: Oplysninger om testanmodninger, der vises i følgende kolonner: Remain (Resterende) Resterende tid til afslutning af testanmodning. Status Status for testanmodningen. Sample ID (Prøve-id) Testanmodningens prøve-id. Profile name (Profilnavn) Testprofil, der blev anmodet om til prøven. Patient information (Patientoplysninger) Patientoplysninger for prøven afhængigt af de indstillinger, der er aktiveret på skærmen Setup (Opsætning). Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Information om kassetter med resultater, som endnu ikke er fortolket. Review Orders (Gennemgå ordrer) Bestemmer, hvad der skal gøres ved de fortolkede resultater. Oplysninger om testresultater, herunder kolonner med testresultaterne. Hvis testprofilen for anmodningen f.eks. indeholdt resultater for ABO, Rh og ABScr, vises disse kolonner som i diagrammet nedenfor. Figur 7-5 Fremhævede kolonner angiver, at der kræves operatørhandling. Der kan vælges mellem to visningsmuligheder ved hjælp af afkrydsningsboksene Worklist (Arbejdsliste) og Completed (Gennemført). 7-6 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

155 Afsnit A: Arbejdslisten Visning af resultater for profiler og test Visning af arbejdslisten Der fås adgang til Arbejdslisten fra skærmbillederne Prøver eller Resultater. Marker afkrydsningsfeltet Worklist (Arbejdsliste) for at få vist arbejdslisten og prøverne, for hvilke: Der er anmodet om test. Testrutine(r) er i gang. Testrutine(r) er afsluttet, og resultaterne endnu ikke er blevet accepteret eller afvist. Visning af listen Completed (Afsluttet) Marker afkrydsningsfeltet Completed (Afsluttet) for at få vist listen Completed, der kun indeholder prøver, for hvilke: Test er afsluttet. Resultater er blevet annulleret, redigeret, accepteret eller afvist. Listen Completed (Afsluttet) kan også indeholde følgende oplysninger, hvis automatisk arkivering og overførsel af data til LIS-systemet ikke er aktiveret på skærmen Setup (Opsætning): Resultater er klar til at blive arkiveret. Resultater er klar til at blive overført til LIS-systemet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

156 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Filtrering af data Filtrering af data Data kan filtreres på listerne Worklist (Arbejdsliste) og Completed (Afsluttet) for at få vist færre data ad g angen. Arbejdslisten kan f.eks. filtreres, så der kun vises de prøve-id er, for hvilke resultater er blevet ændret. Sådan filtreres data: 1 Tryk på knappen Filter (Filtrer) på listen Worklist (Arbejdsliste) eller Completed (Afsluttet). 2 Tryk på den kategori af data, der skal vises, og tryk derefter på Next (Næste). Tryk f.eks. på Sample Type (Prøvetype). Resultat: Den valgte kategoris underkategorier vises. 3 Tryk på den underkategori af data, der skal vises, og tryk derefter på End (Afslut). Tryk f.eks. på Control (Kontrol). Resultat: Arbejdslisten viser de filtrerede data. I dette eksempel vises kun kontrolprøvetyper, ikke patientprøvetyper. 4 Tryk på knappen Filter (Filtrer) for at få vist alle dataene. 5 Tryk på Filter (Filtrer), på No filter (Ingen filtrering) og derefter på End (Afslut). Resultat: Alle data vises på arbejdslisten. 7-8 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

157 Afsnit A: Arbejdslisten Sortering af data Sortering af data Data på listerne Worklist (Arbejdsliste) og Completed (Afsluttet) kan sorteres efter de enkelte kolonner. Arbejdslisten kan f.eks. sorteres efter kolonnen Profile Name (Profilnavn) for at få vist alle prøve-id er med de samme profiler grupperet sammen. Sådan sorteres data: 1 Tryk på kolonnenavnet på listen Worklist (Arbejdsliste) eller Completed (Afsluttet). Tryk f.eks. på Profile Name (Profilnavn). Resultat: ORTHO AutoVue Innova/Ultra sorterer data efter det kolonnenavn, der blev trykket på, og viser et symbol ud for kolonnen for at angive, at den pågældende kolonne er blevet sorteret. Der kan skiftes mellem opadgående og neadgående orden ved at berøre kolonnen én gang. 2 Tryk på et andet kolonnenavn for at sortere data efter en anden kolonne. Tryk f.eks. på Sample ID (Prøve-id). Resultat: ORTHO AutoVue Innova/Ultra sorterer data efter det kolonnenavn, der blev trykket på, og viser et symbol ud for den pågældende kolonne. Hvis sidste resultatlinje fra en søgning er trunkeret, berøres overskriften over kolonnen Profile Name (Profilnavn) for at få vist hele tekstlinjen. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

158 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Redigering af søjlegradueringer og testresultater Redigering af søjlegradueringer og testresultater Når kassetter er blevet aflæst, gradueret og fortolket af AutoVue, kan de enkelte søjlegradueringsresultater og testresultater redigeres, hvis operatøren har tilstrækkelige adgangsrettigheder. F.eks.: For at fortolke et ubestemmeligt reaktionsmønster. For at løse uoverensstemmelser mellem resultater. Der kan forekomme mulige falske målinger, når ændring af testresultater anvendes forkert. Operatøren er ansvarlig for at redigere resultaterne i overensstemmelse med laboratoriets standarder og praksis. Et testresultat kan kun redigeres, hvis det første resultat ikke er blevet accepteret eller afvist. Ændringer af søjlegradueringsresultater eller samlede testresultater skal accepteres eller afvises, før de kan udskrives eller sendes til LIS-systemet. Hvis en tests søjlegradueringsresultater ændres, kan det ændre de samlede testresultater. Virkningen bestemmes af ændringen i værdi og testtype. Hvis en måling på 0,5 ændres til en måling på 0 i en forligelighedstest, kan det påvirke resultatet: Et inkompatibelt resultat vil blive kompatibelt. Hvis resultatet ændres fra 0,5 til 1, sker dette ikke: Resultatet vil fortsat være inkompatibelt. For at ændre brøndresultater, skal du scanne stregkoden på kassetten med den håndholdte scanner. Ellers kan dette medføre, at der rapporteres fejlagtige testresultater. Når der udføres antistofscreening med polyspecifik test og enxymtest, uploader softwaren de kumulative resultater fra begge test til LIS som beskrevet nedenfor: Resultat af polyspecifik test/enzymtest Pos/Pos Neg/Neg Pos/Neg Neg/Pos Kumulativt resultat sendt til LIS Pos Neg Pos Pos 7-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

159 Afsnit A: Arbejdslisten Redigering af søjlegradueringer og testresultater Graduerede resultatværdier Tabel 7-2 Grad Definition Softwareforkortelse 0 0 -reaktion 0 X 5 (+) -reaktion 0.5 X reaktion 1 X reaktion 2 X reaktion 3 X reaktion 4 X -90 Brønd ikke fundet WNF -95 Forkert væskestand WLL -100 Lys for lavt LTL -101 Lys for højt LTH -110 Hæmolyse eller ikteriske reaktioner HEM -111 Tom brønd EW -112 Få celler FC -113 For mange celler TMC -114 Funktioner uden for område OUT -115 Mixed field eller fibrin (blodlegemeanalyse) MF Ubestemt reaktion -116 eller resultat, der er gradueret forkert Top-line eller fibrin -117 (serum-/plasmakontrol FIB og screeningstest) -118 Boble i kolonnen BUB X X Redigerbart brøndresultat Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

160 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Redigering af søjlegradueringer og testresultater Resultater, der er gradueret forkert (ubestemt, MF, H/I osv.), gemmes automatisk i CASUNCA eller kassetteskuffen, alt efter placering angivet på skærmen Setup (Opsætning). Kassetten skal være ved hånden for at scanne stregkoden og ændre resultaterne. Der genereres forkert graduerede resultater: Når billedbehandlingssystemet ikke kan læse kassetten Hvis systemet ikke kan fortolke resultaterne Redigering af testresultater og brøndgraderingsresultater Det er muligt at redigere en testprofils resultater, hvis der opstår en uoverensstemmelse, når to forskellige kassettetyper anvendes til ABOtypebestemmelse (ABO-Rh [44] til blodlegemeundersøgelse og Reverse Diluent [66] til reverse). ABO-Rh-kassetten typebestemmes som gruppe O, mens Reverse-kassetten typebestemmes som gruppe B. Resultaterne af hver kassette er acceptable, men når ORTHO AutoVue Innova/Ultra sammenligner resultaterne af begge kassetter, angives en uoverensstemmelse mellem de to kassetter. Bemærk: OCD anbefaler, at resultaterne ændres ud fra laboratoriestandarderne og efter passende undersøgelse af de afvigende resultater. En testprofils resultat kan også redigeres, når mere end én antistofscreeningtest (f.eks. ABScr 2-cellers [IgG], ABScr 3-cellers [Poly], Papain ABSCR osv.) er medtaget i en testprofil Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

161 Afsnit A: Arbejdslisten Redigering af søjlegradueringer og testresultater Sådan redigeres de samlede testresultater og/eller søjlegradueringsresultater 1 Marker afkrydsningsfeltet Worklist (Arbejdsliste) under fanen Work List. 2 Berør en prøverække et eller andet sted til venstre for testresultaterne for at vise skærmen Profile Detail (profildetaljer). Skærmen Test Detail (analysedetaljer) vises ved at berøre et resultat eller berøre skærmen Profile Detail (profildetaljer) i området Test Information. Alternativt kan man røre ved Review Orders (Gennemse ordrer) for at gennemgå alle ordrer, der er fortolket korrekt, men endnu ikke accepteret. For at se Profile Detail (Profildetalje) skærmen for en specifik ordre, berør Modify (Modificer). Figur 7-6 Profile (Profil) 2 test iprofilen Brugeren kan få vist individuelle resultater for hver test efter brønd ved at trykke et vilkårligt sted i området med testoplysninger. Skærmen Test Detail (Testoplysninger) åbnes. Der findes en række knapper i højre side af skærmen i dialogboksen Profile Detail (Profiloplysninger). Derudover kan der redigeres med følgende knapper: Change Pat Info Rediger patientoplysninger for prøven Change Priority Redigér prøvens prioritet Bemærk: En prøves prioritet kan kun ændres, hvis instrumentet endnu ikke har påbegyndt analysen af prøven. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

162 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Redigering af søjlegradueringer og testresultater Sådan redigeres de samlede testresultater og/eller søjlegradueringsresultater (fortsat) Accept Accepter resultatet Bemærk: Hvis resultaterne på skærmen Profile Detail (Profiloplysninger) accepteres, vil resultaterne for alle test i profilen blive accepteret. Brug skærmen Test Detail (Testoplysninger) til at acceptere eller afvise resultater for hver enkelt test. New Profile Bestil en ny profil til prøven. Bemærk: Hvis en donor kræver en test som f.eks. AB0-Rh, skal donorprøven testes og registreres før der udføres registrering og forligelighedstest på patientprøven. Cancel Profile Annuller den aktuelle profil for prøven, så resultaterne ikke anvendes. Bemærk: Man kan kun annullere en profil på denne skærm. Hvis resultaterne skal afvises, anvendes skærmen Test Detail (Testoplysninger). 3 Tryk på en knap, og udfyld med de nødvendige oplysninger, eller besvar spørgsmålet Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

163 Afsnit A: Arbejdslisten Redigering af søjlegradueringer og testresultater Sådan redigeres de samlede testresultater og/eller søjlegradueringsresultater (fortsat) 4 Resultaterne for de enkelte test kan redigeres ved at trykke på et testresultat i afsnittet Results (Resultater) (f.eks. XM, AB eller Rh) for at åbne dialogboksen Test Detail (Testoplysninger) som vist herunder. Figur 7-7 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

164 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Redigering af søjlegradueringer og testresultater Sådan redigeres de samlede testresultater og/eller søjlegradueringsresultater (fortsat) Der findes en række knapper i højre side af skærmen i dialogboksen Test Detail (Testoplysninger). Ud over at redigere resultaterne på denne skærm kan man udføre følgende funktioner: Change Pat Info Redigér patientoplysninger for prøven Change Priority Redigér prøvens prioritet Bemærk: En prøves prioritet kan kun ændres, hvis instrumentet endnu ikke har påbegyndt analysen af prøven. Save Cassette Gem kassettegrafikken i langtidsarkivet. Bemærk: Når Save Cassette (Gem kassette) vælges på skærmen Test Detail (Testoplysninger), gemmes kassettegrafikken i langtidsarkivet. Men hvis Save Cassette (Gem kassette) vælges inden testprocessen på skærmen Register/Load (Registrer/isæt), gemmes kassetten til evaluering i kassetteskuffen eller CASUNCA. Se Cassette Saving (valgfrit) på side Hvis kassetten gemmes efter testprocessen, gemmes kun dataene og grafikken, ikke den fysiske kassette. Add Comment Tilføj en kommentar. Bemærk: Der findes en valgmulighed under Setup (Opsætning) > Miscellaneous (Diverse), hvor man kan kræve en kommentar, før systemet vil acceptere redigerede resultater. Reject Results Afvis resultatet. Accept Results Accepter resultatet. Edit Result Rediger testresultatet. Bemærk: En indstilling kan aktiveres på skærmen Setup (Opsætning) for at sikre, at den operatør, som accepterer resultatet, IKKE er den samme, som redigerer resultaterne. Edit Well Results Rediger brøndresultater. New Donor Tilføj en ny donor (til forligelighed). Bemærk: Hvis en donor kræver en test som f.eks. AB0-Rh, skal donorprøven testes og registreres før der udføres registrering og forligelighedstest på patientprøven. 5 Berør en knap, og indlæs de krævede oplysnnger, eller besvar spørgsmålet. Gå videre til trin 6, hvis De vil redigere de samlede testresultater, eller gå til trin 8, hvis De vil redigere brøndgraderingsresultaterne Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

165 Afsnit A: Arbejdslisten Redigering af søjlegradueringer og testresultater Sådan redigeres de samlede testresultater og/eller søjlegradueringsresultater (fortsat) Hvis de samlede testresultater ønskes: 6 Tryk på knappen Edit Results (Rediger resultater) for at redigere testresultaterne. 7 Angiv gyldige resultatværdier, og tryk derefter på knappen Validate (Valider). Resultat: ORTHO AutoVue Innova/Ultra opdaterer resultatværdierne. Bemærk: Hvis Require comments for editing results (Kræv kommentarer ved redigering af resultater) er aktiveret, skal brugeren foretage en indtastning på skærmen Comments (Kommentarer), før systemet accepterer ændringerne i vinduet Edit Results (Redigér resultater). Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

166 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Redigering af søjlegradueringer og testresultater Sådan redigeres de samlede testresultater og/eller søjlegradueringsresultater (fortsat) Rediger søjlegradueringsresultater 8 Tryk på knappen Edit Well Results (Rediger brøndresultater) for at redigere resultaterne. 9 Scan stregkoden på kassetten. Bemærk: Det er ikke tilladt at benytte tastaturet til at indtaste stregkoden. 10 Vælg en brønd for at redigere resultatet for den pågældende brønd i dialogboksen Well Result (Brøndresultat), der åbnes. Figur Tryk på Validate (Valider) for at bekræfte, at systemet skal acceptere redigeringen af resultaterne. Bemærk: Hvis "Require comments for editing results" (Kræv kommentarer ved redigering af resultater) er aktiveret, skal brugeren foretage en indtastning på skærmen Comments (Kommentarer), før systemet accepterer ændringer på skærmen Cassette Detail (Kassettedetaljer). 12 Accepter eller afvis resultaterne ved at trykke på knappen Accept (Accepter) eller Reject (Afvis) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

167 Afsnit A: Arbejdslisten Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Ved hjælp af funktionen Review Cassettes (Gennemgå kassetter) kan tvivlsomme kassetter kontrolleres manuelt. Man kan ikke modificere resultaterne i denne visning, men man kan bekræfte, at de er kontrolleret visuelt. Gennemgang af kassetter 1 De kassetter, som eventuelt skal gennemgås, tages op af kassetteskuffen. 2 På fanebladet Results (Resultater) > Worklist (Arbejdsliste) markeres boksen Worklist (Arbejdsliste). 3 Når knappen Review Cassettes (Gennemgå kassetter) berøres, åbnes den tilhørende dialogboks. Scan kassettens ID. Figur 7-9 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

168 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Gennemgang af kassetter (fortsat) 4 Gennemgå kassetteoplysningerne, og vælg en af følgende muligheder: Accept (Accepter) Accepterer dataene som vist. Reject All (Afvis alle) Afviser alle kassetter i serien. Next (Næste) Går til den næste kassette, der skal kontrolleres. Quit (Luk) Lukker kassettegennemgangsfunktionen. Bemærk: Den kassette, der skal gennemgås, kan se anderledes ud end det billede, der vises på skærmen. Figur 7-10 Bemærk: Kassetterne skal gennengås inden for 20 minutter efter aflæsningstidspunktet. Der vises en gul advarsel (se figur 7-10) efter 17 minutter og en rød advarsel efter 20 minutter. Når de 20 minutter er overskredet, kan kaasettegennemgangen fortsættes, men testene skal køres igen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

169 Afsnit B: Listen Completed (Afsluttet) Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Afsnit B: Listen Completed (Afsluttet) Listen Completed indeholder de testresultater, der allerede er blevet accepteret eller afvist på arbejdslisten, er klar til at blive overført til LIS eller udskrevet til laboratoriebrug. Bemærk: Hvis automatisk arkivering og overførsel til LIS er aktiveret på skærmen Setup (Opsætning), vises listen Completed (Afsluttet) ikke. Figur 7-11 Bemærk: Systemet fremskynder nu rutineadministrationsprocessin. Så snart en prøveprofil vises på listen Completed ( Gennemført ), eksisterer profilen og kan genbestilles fra Worklist (arbejdslisten) og LIS. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

170 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Afsnit C: Symboler til at angive prøvens status på arbejdslisten og listen Completed (Afsluttet) Tabel 7-3 Forklaring på symboler Symbol Status Påkrævet handling Profil annulleret for prøve. Profil accepteret, udskrevet og overført til LIS for prøve. Fejl i prøve. F.eks. grundet mangel på forbrugsvarer. Fejl i resultat. F.eks. en uoverensstemmelse mellem ABO blodlegemeundersøgels e direkte og reverse test. Eller uoverensstemmelse i patientoplysninger. Eller ufuldstændigt antal af brøndresultater modtaget. Mindst ét resultat for en prøve er klart til at blive accepteret. Igangværende profil for en prøve. Prøve registreret, men ikke isat. Resultat accepteret for prøve Manuel accept UDEN ændring(er) til resultat(er). Manuel accept med ændring(er) til resultat(er)/ brønd(e). Ingen Ingen Se skærmen Status for at få oplysninger om de forbrugsvarer, der skal isættes. Rediger testresultatet manuelt. Rediger patientoplysningerne. Afvis resultatet og det berørte testprogram, og gentag testprogrammet eller profilen. Accepter resultat. Ingen. Isæt prøve. Overfør resultater til LIS, eller udskriv resultater. Bemærk: På trykte rapporter vises dette ikon ved siden af automatisk og manuelt accepterede resultater. Overfør resultat til LIS eller udskriv resultater. Overfør resultat til LIS eller udskriv resultater Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

171 Afsnit C: Symboler til at angive prøvens status på arbejdslisten og listen Completed (Afsluttet) Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Tabel 7-3 Forklaring på symboler Symbol Status Påkrævet handling Manuel accept med afvist(e) resultat(er). Manuel accept med ændring(er) til resultat(er)/ brønd(e) OG med afvist(e) resultat(er). Manuel accept med tærskel udløst for mindst en brønd i resultatet/resultaterne. Manuel accept med ændring(er) til resultat(er)/ brønd(e) OG med tærskel udløst for mindst en brønd i resultatet/resultaterne. Manuel accept med afvist(e) resultat(er) OG tærskel udløst for mindst en brønd i resultatet/resultaterne. Manuel accept med ændring(er) til resultat(er)/ brønd(e) OG med afvist(e) resultat(e) OG med tærskel udløst for mindst en brønd i resultatet/resultaterne. Resultat, der skal arkiveres. Resultat, der er overført til LIS. Resultat redigeret. Overfør resultat til LIS eller udskriv resultater. Overfør resultat til LIS eller udskriv resultater. Overfør resultat til LIS eller udskriv resultater. Overfør resultat til LIS eller udskriv resultater. Overfør resultat til LIS eller udskriv resultater. Overfør resultat til LIS eller udskriv resultater. Arkiver resultat. Ingen. Ingen. Tabel 7-4 Symboler, der vises i kolonnerne med analyseresultater Symbol Status Anmodet om analyse, men prøve ikke isat. Igangværende analyse. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

172 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Symbol Tabel 7-4 Symboler, der vises i kolonnerne med analyseresultater Fejl i analyse. F.eks. grundet mangel på forbrugsvarer. Resultat afvist. Status Overensstemmende resultat i kontrol. System kunne ikke fortolke resultatet. Bemærk: Resultater, hvis status manuelt er blevet ændret til ubestemmelig, vises med et tomt felt i kolonnen Analysis Results (Analyseresultater) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

173 Afsnit D: Rapporter Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Afsnit D: Rapporter Følgende rapportformater kan udskrives fra listen Worklist (Arbejdsliste) eller Completed (Afsluttet): Worklist (Arbejdsliste): Udskriver arbejdslisten. Activity (Aktivitet): Udskriver prøver, der er anmodet om, igangværende og afsluttede. Profile (Profil): Udskriver oplysninger om en enkelt testprofil. Sample (Prøve): Udskriver oplysninger om prøver med én prøve pr. side. Figur 7-12 Bemærk: Ved alle test, som kræver mere end to kassetter, viser og udskriver systemet resultaterne for alle anvendte kassetter. Arbejdslisterapport Den rapport, der genereres på grundlag af Worklist (Arbejdsliste)-visningen, indeholder oplysninger fra testresultaterne i enten Worklist (Arbejdsliste)- eller (Gennemført)-visning med status som: In progress (Igangværende) Completed (Afsluttet) Cancelled (Annulleret) Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

174 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Når rapporten genereres fra visningen Completed (Afsluttet), vises alle accepterede resultater. Figur 7-13 Aktivitetsrapport Aktivitetsrapporten er en udskrift af de prøver, der er anmodet om, igangværende og afsluttede. Laboratoriet kan udskrive denne rapport sidst på dagen for at få vist den pågældende dags resultater. Oplysningerne i denne rapport omfatter: Sample ID Det prøve-id, der er indscannet eller indtastet i systemet. Profile(s) De testprofiler, der er kørt på prøve-id et. Resultat(er) Resultater for hvert ikke-afviste program i profilen. Created Den dato, testanmodningen blev oprettet. Completed Den dato, testresultatet forelå. User/Man Navnet på brugeren/om brugeren redigerede resultatet manuelt. Patient information Patient-id, patientens fornavn, efternavn og fødselsdato. Bemærk: Patientoplysninger vises kun, hvis denne indstilling er aktiveret på skærmen Setup (Opsætning) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

175 Afsnit D: Rapporter Review Cassettes (Gennemgå kassetter) Profilrapport Mens aktivitetsrapporten viser alle resultaterne, der er behandlet den pågældende dag, indeholder profilrapporten detaljerede oplysninger om en enkelt profil, herunder følgende oplysninger: Sample ID Det prøve-id, der er indscannet eller indtastet i systemet. Resultat(er) Resultater for hvert ikke-afviste program i profilen. Created Den dato, testanmodningen blev oprettet. Completed Den dato, testresultatet forelå. User/Man Navnet på brugeren/om brugeren redigerede resultatet manuelt. Patient information Patient-id, patientens fornavn, efternavn og fødselsdato. Bemærk: Patientoplysninger vises kun, hvis denne indstilling er aktiveret på skærmen Setup (Opsætning). Prøverapport Mens aktivitetsrapporten viser alle resultaterne, der er behandlet den pågældende dag, og profilrapporten indeholder detaljerede oplysninger om en enkelt profil, indeholder prøverapporten detaljerede oplysninger om resultaterne for prøverne, herunder: Det prøve-id, der er indscannet eller indtastet i systemet. Patientdemografi Data for en enkelt patient pr. udskrevet side med gentagelse af patientinformation på efterfølgende sider. Resultater af hver test i en testprofil, herunder eventuelle ændringer. Grafisk afbildning af brøndene i kassetten. Reagensoplysninger. Ved krydsmatchtest associering af et brøndnummer med en donor-id i resultattabellen. Bemærk: Det er muligt at udskrive en prøverapport for op til 300 prøver. Vi anbefaler, at der ikke udskrives lange rapporter under prøvebearbejdning. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

176 7 Overvågning af status og håndtering af resultater Udskrivning af rapporter Udskrivning af rapporter Sådan udskrives rapporter 1 Tryk på Print Out (Udskriv) på skærmen Worklist (Arbejdsliste). Resultat: Dialogboksen Print Out (Udskriv) åbnes. 2 Tryk på afkrydsningsfeltet for den rapport, der skal udskrives: Worklist (Arbejdsliste) Activity (Aktivitet) Profile (Profil) Sample report (Prøverapport) Vælg en profil, der skal udskrives, til profilrapporten. 3 Tryk på Execute (Udfør) for at udskrive rapporten eller Cancel (Annuller) for at afslutte uden at udskrive. Resultat: Dialogboksen Print (Udskriv) åbnes. Figur Tryk på OK for at udskrive rapporten Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

177 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Oversigt AutoVue-softwaren kan holde styr på den daglige, ugentlige og månedlige vedligeholdelse. Skærmen Maintenance (Vedligeholdelse) leder operatøren igennem en serie guider, som beskriver trinene i vedligeholdelsesprocedurerne. Der kan kun udføres vedligeholdelse, når der er logget ind i Routine-tilstand (Rutine). Bemærk: OCD anbefaler, at vedligeholdelsesprocedurerne udføres i overensstemmelse med de planer, som er beskrevet i dette kapitel. Dermed sikres det, at testresultaterne bliver nøjagtige. Emner Typer af vedligeholdelsesprocedurer Brug vedligeholdelsesguiderne Daglig vedligeholdelse og KK Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder Aftømning af væskeaffald Planlægning af kvalitetskontrol KK-procedure for kassetter/reagenser Ugentlig vedligeholdelsesprodure Halvårsvedligeholdelse Ad hoc-vedligeholdelse Skylning af instrument Udskiftning af pipettetip og -slange Justering i forbindelse med sommertid Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

178 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Typer af vedligeholdelsesprocedurer Typer af vedligeholdelsesprocedurer Figur 8-1 Vedligeholdelses- og kvalitetskontrolprocedurer (KK) Hvilken form for vedligeholdelse skal der udføres? Daglig vedligeholdelse og KK Ugentlig vedligeholdelse og KK Halvårsvedligeholdelse og KK Ad hocvedligeholdelse og KK 8-2 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

179 Brug vedligeholdelsesguiderne Brug vedligeholdelsesguiderne Skærmen Maintenance (Vedligeholdelse) har knapper til vedligeholdelses-og kvalitetskontrolprocedurerne (KK). Figur 8-2 Liste over vedligeholdelsesoperationer Når der trykkes på en vedligeholdelsesknap, vises der en guide med en serie forskellige skærme. Guiden: Leder operatøren igennem de trin, der skal udføres i den valgte vedligeholdelsesprocedure. Viser en rapport, når vedligeholdelsesproceduren er udført. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

180 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Brug vedligeholdelsesguiderne Eksempel på guide Nedenfor ses et eksempel på guiden til dekontaminering af pipettetip. Sådan udføres tipdekontamineringproceduren 1 Tryk på knappen Tip Decontamination (Tipdekontaminering) under fanen Maintenance (Vedligeholdelse). Resultat: Den første skærm i guiden Tip Decontamination (Tipdekontaminering) vises for NaOH Vial Position (NaOH-hætteglasposition) og beskriver de trin, der skal udføres på denne skærm. Tryk på NaOH pos. (NaOH-position) for at ændre NaOH-hætteglassets position. Tryk på Continue (Fortsæt) for at gå videre til den næste skærm i guiden. Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte guiden. Hvis man annullerer spidsdekontamineringsoperationen, kan det ske, at hovedlågen låser op. Undlad at åbne hovedlågen før operationen er helt afsluttet. Figur Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

181 Brug vedligeholdelsesguiderne Sådan udføres tipdekontamineringproceduren (fortsat) 2 Hvis du trykker på Continue (Fortsæt), vises den næste skærm i guiden, som hedder Fluid Containers Verification (Væskebeholderverifikation): Figur Når væskebeholderverifikationen er udført, starter systemet tipdekontamineringen, og skærmen Tip Decontamination (Tipdekontaminering) vises: Figur 8-5 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

182 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Brug vedligeholdelsesguiderne Sådan udføres tipdekontamineringproceduren (fortsat) 4 Når tipdekontamineringen er udført, vises en rapport med status udført for vedligeholdelsesproceduren. Rapporten viser status Pass (Bestået), hvis vedligeholdelsesproceduren er lykkedes, eller status Fail (Ikke bestået), hvis den ikke er lykkedes. Figur 8-6 Bemærk: Continue (Fortsæt) skal berøres, for at hovedlugen kan åbnes, så NaOH-hætteglasset kan tages ud. 8-6 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

183 Afsnit A: Daglig vedligeholdelse og KK Afsnit A: Daglig vedligeholdelse og KK Udfør følgende procedurer efter hver testdag. Procedurerne omfatter opgaver, der skal udføres ved hjælp af softwaren såvel som manuelle vedligeholdelsesopgaver. Følg laboratorieprocedurerne, og benyt handsker og ansigtsskærm, når systemet skylles med NaOH. Figur 8-7 Daglig vedligeholdelse og KK Udfør daglig vedligeholdelse af instrument Udfør tipdekontaminering Udfør KK af kassetter/ reagenser Udfør databackup Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

184 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Sådan udføres daglig vedligeholdelse og KK 1 Tryk på knappen Tip Decontamination (Spidsdekontaminering) på skærmen Maintenance (Vedligeholdelse), for at udføre spidsdekontamineringen. Følg vejledningen i guiden. Resultat: Systemet dekontaminerer indersiden af pipettetippen og de vaskbare dele af vaskestationen med 0,1 N NaOH. Systemet primes med ca. 50 ml destilleret og demineraliseret vand, og der aspireres 1 ml 0,1N NaOH. Ved dybe brønde Resultat: Systemet dispenserer ca. 800 μl 0,1 N NaOH-opløsning ned i den dybe vaskestation og derefter ca. 125 ml destilleret eller deioniseret vand. Ved lave brønde Resultat: Systemet dispenserer ca. 200μL 0,1 N NaOH-opløsning ned i den lave vaskestation og derefter ca. 100 ml destilleret eller deioniseret vand. Yderligere 1 ml 0,1N NaOH aspireres og dispenseres med affaldet. Bemærk: Kontrollér, om der er lækage under skylning. Spænd om nødvendigt alle forbindelser. Lad instrumentet stå med destilleret eller deioniseret vand natten over. Systemet skylles automatisk igennem med destilleret vand under nedlukning. 2 Tøm affaldskassetter fra affaldsbeholderen. 3 Fyld væskebeholderne efter behov. Sørg for tilstrækkeligt høj væskestand i væskebeholderne, så pumpen og sprøjten kan dispensere væsken korrekt. Når væskestanden er lav, kan pumpen og sprøjten sprøjte væske på instrumentdelene, hvilket kan give kontaminering. 4 Tryk på knappen QC Cassettes/Reagents (KK kassetter/ reagenser) for at udføre KK-proceduren. Følg vejledningen i guiden. 5 Kontrollér, at der er taget backup af dataene. Systemet udfører dagligt en automatisk backup af data. Se Sikkerhedskopiering/ gendannelse af data og LIS-kommunikation på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

185 Afsnit A: Daglig vedligeholdelse og KK Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder AutoVue holder styr på kassetteaffaldet ved at tælle, hvor mange kassetter der anvendes, og beder operatøren om at tømme kassetteaffaldsbeholderen, når den er fuld. Oplysningerne vises under fanen Required (Obligatorisk) på skærmen Status (Status). Bemærk: Tøm altid affaldsbeholderen, før testrutinen påbegyndes. Inspicer affaldsbeholderen med jævne mellemrum under lange testkørsler for at sikre, at affaldsbeholderen ikke løber over. Bemærk: Hvis der er mere end 225 kassetter i affaldsbeholderen, vil softwaren gøre opmærksom på det ved at markere det på fanen Resources (Ressourcer) på skærmen Status. Operatøren skal snarest muligt tømme kassetterne ud af affaldsbeholderen. Biologisk affald: Vær forsigtig, når affaldsbeholderen tømmes. Brugte kassetter, som evalueres manuelt, indeholder farligt biologisk affald. Følg laboratoriets sikkerhedsprocedurer for håndtering af farligt biologisk affald ved håndtering af brugte kassetter. Sådan tømmes affaldsbeholderen 1 Tryk på knappen Waste Door (Affaldslåge) for at åbne affaldslågen. Resultat: AutoVue låser affaldslågen op. 2 Skub affaldslågen mod venstre, så affaldsbeholderen kommer til syne. Adgangslåge Hovedlåge Affaldslågen skubbes til venstre Kassetteskuffe Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

186 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder Sådan tømmes affaldsbeholderen (fortsat) 3 Skub affaldsbeholderen ud som vist. Affaldsskakten over affaldsbeholderen skal være fri for kassetter Affaldspose Hovedlåge Affaldsbeholderens håndtag Holdebøjle Affaldsbeholder Affaldsbeholderen kan skubbes ind/ud Affaldsbeholderskinne 4 Kontroller, at affaldsskakten er fri for fastsiddende kassetter. Fjern eventuelle kassetter i skakten Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

187 Afsnit A: Daglig vedligeholdelse og KK Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder Sådan tømmes affaldsbeholderen (fortsat) 5 Skub affaldsbeholderen ud, og løft holdebøjlen op. Løft holdebøjlen op. Holdebøjle Træk affaldsbeholderen ud. 6 Tag affaldsposen op. 7 Kasser affaldsposen. Kassetteaffaldet er farligt biologisk affald. Bortskaf affaldet i overensstemmelse med laboratoriets retningslinjer for farligt biologisk affald. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

188 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder Sådan tømmes affaldsbeholderen (fortsat) 8 Sæt en ny affaldspose i. Brug en 20-liters affaldspose. Bemærk: Sørg for, at posen sidder inde i affaldsbeholderen, og at den er tæt på beholderens sider som vist i diagrammet. Hvis posen er for langt fra siderne, bliver dens kapacitet mindre, og der er større sandsynlighed for, at nogle kassetter sætter sig fast. Set ovenfra - korrekt isat: Posen sidder tæt ud mod beholderens sider Set ovenfra - forkert isat: Posen sidder for langt fra beholderens sider 8-12 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

189 Afsnit A: Daglig vedligeholdelse og KK Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder Sådan tømmes affaldsbeholderen (fortsat) 9 Sæt holdebøjlen på, og skub affaldsbeholderen tilbage i instrumentet. Sæt holdebøjlen på. Skub affaldsbeholderen ind. Holdebøjle Bemærk: Systemet registrerer ikke, hvis affaldsbeholderen mangler. Kontroller, at beholderen er sat i, før batchanalyserne sættes i gang. 10 Luk affaldslågen manuelt. Bemærk: Systemet genoptager automatisk bearbejdningen af prøverne, når man åbner og lukker affaldslugen. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

190 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Aftømning af væskeaffald Aftømning af væskeaffald Der vises advarsler under fanen Required (Obligatorisk) på skærmen Status (Status), så operatøren ved, at saltopløsnings-/vandbeholderen er tom, og at affaldsbeholderen er fuld. Operatøren kan visuelt inspicere beholderne ved dagens begyndelse og med regelmæssige mellemrum for at fylde væsker på systemet og tømme affaldsvæskerne fra testrutinerne af. Bemærk: Der anvendes ikke destilleret vand under normale testrutiner, så derfor holder AutoVue ikke konstant øje med væskestanden for destilleret vand. Systemet kontrollerer kun væskestanden: Under initialisering af systemet Før en skylning, hvor der anvendes destilleret vand Under nedlukning af systemet Forsigtig! Væskeforbindelserne på AutoVue må ikke byttes om. Vær forsigtig ved håndtering af væskeforbindelserne. Kontroller, at der ikke er nogen lækager i slanger eller forbindelser. Der må ikke skiftes systemvæsker under kørsel af rutiner Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

191 Afsnit A: Daglig vedligeholdelse og KK Aftømning af væskeaffald Sådan tømmes affaldsvæsken af 1 Bekræft, at der ikke er nogen testrutine, der kører. 2 Fjern forbindelserne til væskeaffaldsbeholderen. AFFALD DEST. VAND SALTVAND Hvid Rød Gul Hvid Hvid Blå Sort 9 x 12 x x 5 x x 12 x x 5 x x 6 x x 6 x x 5 x 1000 Hvidt bånd Rødt bånd Gult bånd AFFALD DEST. VAND SALTVAND 10 liter 5 liter 5 liter 3 Affaldsvæsken bortskaffes i overensstemmelse med laboratoriets retningslinjer for håndtering af affaldsvæsker og rene beholdere. 4 Genetabler væskeforbindelserne. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

192 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Aftømning af væskeaffald Afsnit B: Planlægning af kvalitetskontrol Der er to former for KK-procedurer: Intern QC (kvalitetskontrol), der anvender kontroller som prøver ved kørsel af testrutiner i systemet Kassette-/reagens-KK med et OCD-reagenskit, som er beregnet til kvalitetskontrol Ortho-Clinical Diagnostics anbefaler, at der udføres KK mindst en gang om dagen. Hvilke KK-procedurer der skal udføres, og hvor ofte de skal udføres, afhænger af lokal praksis og lokale regler. Intern QC (kvalitetskontrol) for analyseproces. Se Registrering og isætning af forbrugsvarer og prøver/kontroller på side 6-1, hvis der skal anvendes kontroller til intern KK. Kassette-/reagens-KK med et OCD-reagenskit, som er beregnet til kvalitetskontrol ORTHO AutoVue Innova/Ultra er fleksibel, fordi der udføres kassette- og reagenskvalitetskontrol på de kassetter og reagenser, et laboratorium normalt bruger til sine testrutiner. Derfor har mange kvalitetskontroltest samme funktion, nemlig at give en positiv og en negativ kontrol for så mange brønde som muligt for en bestemt kassettetype. Hvilken reagenstype, der skal anvendes til kvalitetskontroltesten, afhænger af, hvilken type reagens laboratoriet normalt bruger. BRC Surg Rh-hr, BRC Sel Rh-hr, BRC Pap Rh-hr og BRC Fic Rh-hr har f.eks. alle samme funktion, nemlig en positiv og en negativ kontrol for de fleste brønde på Rh-hr (11)-kassetten. Hvis laboratoriet kun anvender en 3-cellers screeningstest, vælges BRC Surg Rh-hr til at teste Rh-hr (11)-kassetten. Der skal anvendes både positive og negative kontroller til at udføre kassette-/reagens-kk-proceduren, og laboratoriets egne reagenser kan derfor ikke dække dette behov. Ortho-Clinical Diagnostics har designet BRC-kittet (Blood Bank Reagent Control), som indeholder rødlegemereagenser og antisera og supplerer laboratoriets reagenser ved udførelse af kassette-/ reagens-kk-proceduren. Bemærk: Kassetteskuffen kan kun rumme op til 12 forskellige kassetteholdere på samme tid. Derfor er det ikke sikkert, at alle kassettetyper er med i en opfyldning af kassetteskuffen, eller at alle reagenser er med med en påfyldning af reagenspakker. Er alle ikke med, skal kassette-/reagens-kk-proceduren gentages, så alle kassetter og reagenser kontrolleres Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

193 Afsnit B: Planlægning af kvalitetskontrol Tabel 8-1 Kassetter/reagenser til KK-bestemmelser KK-test for... KK-profil eller krævet enkelttest for at opnå fuldstændig testning a KK-test i profil Kassetter Nødvendige forbrugsvarer Reagenser ABO-Rh/Rvskassette Laboratoriet vælger en af disse fire testbestemmelser. ABD-kassette Laboratoriet vælger en af dissefiretest. Kassette til nyfødte Laboratoriet vælger en af dissefireprofiler. ADK-kassette Laboratoriet vælger en af dissefireprofiler. ABO-Rh Kassette Laboratoriet vælger en af disse fire profiler Reverse-kassette, A 1 - og B-celler BRC 00 Neg BRC 00 Surg Pos BRC 00 Neg BRC 00 Sel Pos BRC 00 Neg BRC 00 Pap Pos BRC 00 Neg BRC 00 Fic Pos Ikke tilgængelig to separate enkelttest Ikke tilgængelig to separate enkelttest Ikke tilgængelig to separate enkelttest Ikke tilgængelig to separate enkelttest 00 BRC-S1, BRC-S2, BRC-E3, A 1, B, Surg 1 BRC-S1, BRC-S2, BRC-E3, A 1, B, Sel I BRC-S1, BRC-S2, BRC-E3, A 1, B, Pap Unt 1 BRC-S1, BRC-S2, BRC-E3, A 1, B, Fic Unt 1 BRC ABD Surg Ikke tilgængelig enkelttest 10 BRC-E3, A 1, B, Surg 1 BRC ABD Sel Ikke tilgængelig enkelttest BRC-E3, A 1, B, Sel I BRC ABD Pap Ikke tilgængelig enkelttest BRC-E3, A 1, B, Pap Unt 1 BRC ABD Fic Ikke tilgængelig enkelttest BRC-E3, A 1, B, Fic Unt 1 BRC Surg Newborn BRC Newborn Neg 20 BRC-E3, A 1, B, Surg 1 BRC Newborn Surg BRC 20 B af A+B BRC Sel Newborn BRC Newborn Neg BRC-E3, A 1, B, Sel I BRC Newborn Sel BRC 20 B af A+B BRC Pap Newborn BRC Newborn Neg BRC-E3, A 1, B, Pap Unt 1 BRC Newborn Pap BRC 20 B af A+B BRC Fic Newborn BRC Newborn Neg BRC-E3, A 1, B, Fic Unt 1 BRC Newborn Fic BRC 20 B af A+B BRC Surg ADK BRC ADK Neg 40 BRC-E1, BRC-E3, A 1, B, Surg BRC ADK Surg 1 BRC Sel ADK BRC ADK Neg BRC-E1, BRC-E3, A 1, B, Sel I BRC ADK Sel BRC Pap ADK BRC Fic ADK BRC Surg ABO-Rh BRC Sel ABO-Rh BRC Pap ABO-Rh BRC Fic ABO-Rh BRC ADK Neg BRC ADK Pap BRC ADK Neg BRC ADK Fic BRC ABO-Rh Neg BRC ABO-Rh Surg BRC ABO-Rh E BRC ABO-Rh C BRC ABO-Rh Neg BRC ABO-Rh Sel BRC ABO-Rh E BRC ABO-Rh C BRC ABO-Rh Neg BRC ABO-Rh Pap BRC ABO-Rh E BRC ABO-Rh C BRC ABO-Rh Neg BRC ABO-Rh Fic BRC ABO-Rh E BRC ABO-Rh C BRC-E1, BRC-E3, A 1, B, Pap Unt 1 BRC-E1, BRC-E3, A 1, B, Fic Unt 1 44 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, A 1, B, Surg 1 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, A 1, B, Sel I BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, A 1, B, Pap Unt 1 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, A 1, B, Fic Unt 1 BRC Rvs 2 cell Ikke tilgængelig enkelttest 66 BRC-S1, BRC-S2, A 1, B Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

194 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Tabel 8-1 Kassetter/reagenser til KK-bestemmelser (fortsat) KK-test for... KK-profil eller krævet enkelttest for at opnå fuldstændig testning a KK-test i profil Kassetter Nødvendige forbrugsvarer Reagenser Reverse-kassette, A 1 -, A 2 - og B-celler Reverse-kassette, A 1 -, B- og O-celler Reverse-kassette, A 1 -, A 2 -, B- og O-celler Reverse-kassette, A 1 -, A 2 -, B-, O- og Selectogen-celler BRC Rvs 3 cell Ikke tilgængelig enkelttest BRC-S1, BRC-S2, A 1, A 2, B BRC Rvs A1,B,O Ikke tilgængelig enkelttest BRC-S1, BRC-S2, A 1, B, O BRC Rvs 4 Neg BRC Rvs 4 Pos BRC Rvs 6 Neg BRC Rvs 6 Pos Ikke tilgængelig to separate enkelttest Ikke tilgængelig to separate enkelttest Rh-hr-kassette BRC Surg Rh-hr BRC Rh-hr Surg Neg BRC Rh-hr Surg Pos Laboratoriet vælger en af disse fire profiler BRC Sel Rh-hr BRC Pap Rh-hr BRC Fic Rh-hr BRC Rh-hr Sel Neg b BRC Rh-hr Sel Pos BRC Rh-hr Pap Neg BRC Rh-hr Pap Pos BRC Rh-hr Fic Neg BRC Rh-hr Fic Pos Rh/K-kassette BRC Surg Rh/K BRC Rh/K Surg Neg BRC Rh/K Pos Laboratoriet vælger en af disse fire profiler Poly-kassette, Surgiscreen og BLISS Poly-kassette, Selectogen og BLISS Poly-kassette, celler ikke behandlet med Papain og BLISS Poly-kassette, ubehandlede Ficin-celler og BLISS BRC Sel Rh/K BRC Pap Rh/K BRC Fic Rh/K BRC Surg Poly Ltd BRC Sel Poly BRC Unt Pap Poly BRC Unt Fic Poly BRC Rh/K Sel Neg b BRC Rh/K Pos BRC Rh/K Pap Neg BRC Rh/K Pos BRC Rh/K Fic Neg BRC Rh/K Pos BRC 3 Poly Ltd BRC C3d Poly BRC 2 Poly BRC C3d Poly BRC BVSP Poly Ltd BRC C3d Poly BRC BVSP Poly Ltd BRC C3d Poly DAT/IDAT-kassette BRC C3d DAT Ikke tilgængelig enkelttest 30 BRC-E5 - direkte test c IAT/IDAT-kassette indirekte test Laboratoriet vælger en af disse fire test d BRC-S1, BRC-S2, A 1, A 2, B, O, BRC-S1, BRC-S2, BRC-S3, A 1, A 2, B, O, Sel I, Sel II 11 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, Surg 1, Surg 2 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, Sel I, Sel II BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, Pap Unt 1, Pap Unt 2 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, Fic Unt 1, Fic Unt 2 77 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, Surg 1, Surg 2 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, Sel I, Sel II BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, Pap Unt 1, Pap Unt 2 BRC-E1, BRC-E2, BRC-E3, Fic Unt 1, Fic Unt 2 22 BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, Surg 1, Surg 2, Surg 3 BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, Sel I, Sel II BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, Pap Unt 1, Pap Unt 2, Pap Unt 3 BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, Fic Unt 1, Fic Unt 2, Fic Unt 3 BRC IAT Surg Ikke tilgængelig enkelttest BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, Surg 1 BRC IAT Sel Ikke tilgængelig enkelttest BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, Sel I BRC IAT Pap Ikke tilgængelig enkelttest BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, Pap Unt 1 BRC IAT Fic Ikke tilgængelig enkelttest BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, Fic Unt Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

195 Afsnit B: Planlægning af kvalitetskontrol Tabel 8-1 Kassetter/reagenser til KK-bestemmelser (fortsat) KK-test for... KK-profil eller krævet enkelttest for at opnå fuldstændig testning a KK-test i profil Kassetter Nødvendige forbrugsvarer Reagenser IgG-kassette, Surgiscreen og BLISS IgG-kassette, Selectogen og BLISS IgG-kassette, celler ikke behandlet med Papain og BLISS IgG-kassette, ubehandlede Ficin-celler og BLISS Poly/Neutralkassette, Papain BioVue Screen-kit og BLISS Poly/Neutralkassette, Ficin BioVue Screen-kit og BLISS Neutral kassette, behandlede celler Papain eller Ficin Laboratoriet vælger en af disse to test BRC 3 IgG Ltd Ikke tilgængelig enkelttest 33 BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, Surg 1, Surg 2, Surg 3 BRC 2 IgG Ikke tilgængelig enkelttest BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, Sel I, Sel II BRC BVSP IgG Ltd Ikke tilgængelig enkelttest BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, Pap Unt 1, Pap Unt 2, Pap Unt 3 BRC BVSF IgG Ltd Ikke tilgængelig enkelttest BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, Fic Unt 1, Fic Unt 2, Fic Unt 3 BRC 55 Pap Neg BRC 55 Pap Pos BRC C3d Poly/Neut BRC 55 Fic Neg BRC 55 Fic Pos BRC C3d Poly/Neut Ikke tilgængelig tre separate enkelttest Ikke tilgængelig tre separate enkelttest 55 BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, BioVue Screen Papain-kit alle celler BLISS, BRC-S1, fortyndet BRC-S3, BRC-E5, BioVue Screen Ficin-kit alle celler BRC 88 Pap Ikke tilgængelig enkelttest 88 BRC-S1, BRC-S3, Pap Trt 1, Pap Trt 2, Pap Trt 3 BRC 88 Fic Ikke tilgængelig enkelttest BRC-S1, BRC-S3, Fic Trt 1, Fic Trt 2, Fic Trt 3 a. Nogle af de krævede enkelttest kombineres af Ortho-Clinical Diagnostics til en profil. Men nogle kombinationer af enkelttest (00-kassette, 4- og 6-cellers Reverse på en 66-kassette og 55-kassette) skal vælges selvstændigt. Beslutning om godkendt/ikke-godkendt komplet kvalitetskontrol kræver manuel evaluering af hver enkelttest og valg af tilfredsstillende/utilfredsstillende for kassettelottet fra den sidste test, der blev foretaget for den pågældende kassette. F.eks.: en 6-cellers Reverse foretages, og BRC Rvs 6 Neg køres først efterfulgt af BRC Rvs 6 Pos. BRC Rvs 6 Neg-resultatet er utilfredsstillende, og BRC Rvs 6 Pos-resultatet er tilfredsstillende. Et utilfredsstillende resultat skal vælges for BRC Rvs 6 Pos, før dette kassettelot anses for ikke-godkendt til brug. b. Selectogen-celler kan indeholde antigener for e og c. Der er derfor ikke garanti for, at der opnås negativ kontrol, hvis der anvendes Selectogen-celler. Hvis e- og c-brøndene er positive i denne test, kontrolleres antigenprofilen, der fulgte med Selectogen-cellelottet, som bruges til at bestemme, om den positive var et forventet resultat. c. DAT/IDAT-kassetten kan bruges til både direkte og indirekte antiglobulintest. Brug en af disse fire KK-procedurer ved udførelse af direkte antiglobulintestning. d. DAT/IDAT-kassetten kan bruges til både direkte og indirekte antiglobulintest. Brug en af disse fire KK-procedurer ved udførelse af indirekte antiglobulintestning. Bemærk: De valgfrie test tester alle Anti-D i en kassettekolonne i forhold til en D u - celle (svag D). Denne testning kræves ikke til kvalitetskontrol af kassetten. Men den er med som en mulighed for de laboratorier, som ønsker at teste for denne affinitet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

196 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Tabel 8-2 Valgfrie KK-bestemmelser for kassetter/reagenser Nødvendige forbrugsvarer KK-test for... KK-profil KK-test i profil Kassetter Reagenser ABO-Rh/Rvs-kassette BRC 00 WkD Ikke tilgængelig enkelttest 00 BRC-E4 ABD-kassette BRC 10 WkD Ikke tilgængelig enkelttest 10 BRC-E4 Kassette til nyfødte BRC 20 WkD Ikke tilgængelig enkelttest 20 BRC-E4 ADK-kassette BRC 40 WkD Ikke tilgængelig enkelttest 40 BRC-E4 ABO-Rh-kassette BRC 44 WkD Ikke tilgængelig enkelttest 44 BRC-E4 Rh-hr-kassette BRC 11 WkD Ikke tilgængelig enkelttest 11 BRC-E4 Klargøring af fortyndet Anti-D-reagens Anti-D-reagenset (BRC-S3) i BRC-kittet (Blood Bank Reagent Control) skal fortyndes med normal saltopløsning til KK-test af Anti-IgG (33) og Anti-IgG, -C3d; polyspecifikke (22) kassetter. Følg vejledningen til reagenser uden stregkodemærkater, når denne test skal udføres. Se Isætning af reagensglas på side 6-9. Bemærk: Brug Anti-D-reagens (BRC-S3) ufortyndet til andre KK-test, der kræver dette reagens Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

197 Afsnit B: Planlægning af kvalitetskontrol KK-procedure for kassetter/reagenser Ortho-Clinical Diagnostics anbefaler at KK af kassetter/reagenser udføres dagligt. Bemærk: Når en KK-procedure for kassetter/reagenser mislykkes for et reagens eller en kassette, består ingen reagenser eller kassetter testen. Sker det, følges laboratoriets procedurer. Bemærk: Hvis tidsgrænsen for udførelse af en BRC-profil er udløbet, skal man acceptere BRC-resultaterne i Arbejdslisten efter kørsel af profilen. Nødvendige materialer: Kassetter fra laboratoriet (for hver kassettetype og fra hvert lot), som anvendes til ORTHO AutoVue Innova/Ultra-testning. Reagenser fra laboratoriet (alle reagenstyper og alle lot), som anvendes til ORTHO AutoVue Innova/Ultra-testning. BRC-kit (Blood Bank Reagent Control). Lottene til disse kontroller skal være registreret i ORTHO AutoVue Innova/Ultra som andre reagenser. Bemærk: Se Tabel 8-1 Kassetter/reagenser til KK-bestemmelser på side 17. Hvis tidsgrænsen for udførelse af en BRC-profil er udløbet, skal man acceptere BRC-resultaterne i Arbejdslisten efter kørsel af profilen. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

198 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Sådan udføres KK-proceduren for kassetter/reagenser 1 Læg kassetteholderne i kassetteskuffen. Se Isætning af kassetter på side Sæt reagenserne på reagensstativet Se Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) på side Tryk på knappen QC Cassette/Reagents (KK kassette/ reagenser) på skærmen Maintenance (Vedligeholdelse) for at udføre vedligeholdelsesprocedurerne. Følg vejledningen i guiden for at køre en BRC-profilrutine, integrere resultater og udskrive resultater. Bemærk: Frekvensen af KK-proceduren for kassetter/ reagenser bestemmes af laboratoriestandarderne og konfigureres i AutoVue af systemadministrator under fanen Maintenance (Vedligeholdelse) på skærmen Setup (Opsætning) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

199 Afsnit C: Ugentlig vedligeholdelsesprodure Afsnit C: Ugentlig vedligeholdelsesprodure Udfør følgende procedure en gang om ugen. Figur 8-8 Ugentlig vedligeholdelse og KK Udfør dekontaminering af væskekredsløb Udfør daglige vedligeholdelsesprocedurer Udfør rengøring af instrument Udfør KK på AutoReader Udfør ugentlig sikkerhedskopiering af data Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

200 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for kassetter/reagenser Sådan udføres de ugentlige vedligeholdelsesprocedurer 1 Udfør trin 2 4 som beskrevet i afsnittet Daglig vedligeholdelse og KK på side I skærmen Maintenance (vedligeholdelse) skal du berøre knappen Fluidic Circuit Decontamination (rensning af væskekredsløb) for at udføre rensningsprocessen for væskekredsløb og gøre væskeslangerne rene. Følg de anvisninger, der vises på skærmene. Nogle af trinene kæver, at brugeren griber ind. NaOH-konfiguration: Fyld saltvandsbeholderen med 1 liter NaOH-opløsning. Sæt slangerne mærket Saline og DW i saltvandsbeholderen. Tryk på Fortsæt. DV-konfiguration: Fyld beholderen til demineraliseret vand med 1 liter demineraliseret vand Sæt slangerne mærket Saline og DW i beholderen til demineraliseret vand. Tryk på Fortsæt. Rutinekonfiguration: Tøm, rengør og genopfyld saltvandsbeholderen og beholderen til demineraliseret vand (mindst en liter i hver beholder). Sæt slangerne i de relevante beholdere. Tryk på Fortsæt. 0,1 N NaOH er et farligt stof. Se producentens sikkerhedsdatablad for at få specifikke hygiejne- og sikkerhedsoplysninger inden håndtering. Bemærk: Før testningen genoptages, skal der være udført mindst to skylninger med saltvand for helt at fjerne alle ikke-saltholdige opløsninger i saltvandsslangen. Se Skylning af instrument på side Tryk på knappen QC AutoReader (KK AutoReader) for at udføre KK-proceduren. Se KK-procedure for AutoReader på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

201 Afsnit C: Ugentlig vedligeholdelsesprodure Sådan udføres de ugentlige vedligeholdelsesprocedurer (fortsat) 4 Gå til skærmen Maintenance (vedligeholdelse), berør knappen Instrument Cleaning (instrumentrengøring) for at udføre procedurerne til rengøring af instrumenterne: Rengør affaldsslangerne med 70 % isopropanol. Efterse Teflon -belægningen og rengør forsigtigt spidsen med en klud, der er vædet i 70 % isopropanol. Udskift spidsen, hvis den er beskadiget. Aftør instrumentets dele herunder kanterne på vaskestationerne, prøve-/reagensrotoren, CASUNCA, mikrotiterpladeområdet, væskeslanger, autorotor og kassetteaffaldsbeholderen med en klud, der er vædet i 70 % isopropanol eller et mildt rengøringsmiddel. Brug knappen Rotate (Drej) på skærmen Sample (Prøve) til at dreje prøvestativerne og tage dem ud af instrumentet. 5 Kontrollér, at den ugentlige backup af data er blevet udført. Udover den daglige backup udfører systemet også en ugentlig automatisk backup af data. Se Sikkerhedskopiering/gendannelse af data og LIS-kommunikation på side 9-1. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

202 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for AutoReader AutoReader KK-proceduren bruges til at kontrollere AutoReaders kalibrering, herunder: Tab af lysstyrke i lamper Støj fra elektroniske komponenter Når systemet er initialiseret, skal der gå 30 minutter, før QC-proceduren for selvaflæsning startes. Nødvendige materialer Ortho ORTHO AutoVue Innova/Ultra-systemkalibreringskassette Sørg for, at kalibreringskassetten er ren, før denne procedure udføres. Tør kalibreringskassetten grundigt af med objektivpapir, hvis det er nødvendigt Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

203 Afsnit C: Ugentlig vedligeholdelsesprodure KK-procedure for AutoReader Sådan udføres KK-proceduren for AutoReader 1 Åbn hovedlågen. 2 Indsæt kalibreringskassetten på position 12, så den hvide maling vender mod venstre som vist. Bemærk: Operatøren skal bære handsker, så der ikke kommer fingeraftryk på kalibreringskassetten Hovedlåge instrument Hvid maling vender mod venstre Række Række 1 3 Luk hovedlågen manuelt. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

204 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Sådan udføres KK-proceduren for AutoReader (fortsat) 4 Tryk på knappen QC AutoReader (KK AutoReader) på skærmen Maintenance (Vedligeholdelse) og derefter på knappen Execute (Udfør) for at få vist dialogboksen QC AutoReader. Følg vejledningen på skærmen for at starte KK-proceduren for AutoReader. ) Resultat: AutoVue lægger kalibreringskassetten i AutoReader og starter KK-testen. Hvis glaskalibreringskassetten går i stykker under KK-proceduren for AutoReader, følges de almindelige forholdsregler i forbindelse med håndtering af knust glas Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

205 Afsnit C: Ugentlig vedligeholdelsesprodure KK-procedure for AutoReader Sådan udføres KK-proceduren for AutoReader (fortsat) 5 Hvis KK-testen for AutoReader: Er bestået: Vises en Pass -meddelelse. Ikke er bestået: Vises en Fail -meddelelse. Bemærk: Hvis KK-proceduren for AutoReader ikke er bestået, kontaktes den lokale Ortho-Clinical Diagnosticsservicerepræsentant straks. AutoVue-testningen kan fortsætte, men aflæsning og fortolkning skal kontrolleres manuelt. Brugeren vil muligvis blive bedt om at vælge knappen Reset to Default (Nulstil til standard) i QC AutoReader rapport-vinduet. Dette nulstiller gain og offset for AutoReader til de oprindelige standardværdier. Samtidig indstilles QC AutoReader-resultatet til Fail (Ikke bestået), hvilke kræver, at KK-proceduren gentages. Brugeren må ikke vælge knappen Reset to Default (Nulstil til standard) med mindre det sker på anvisning af OCD-personale. 6 Tag kalibreringskassetten ud, og luk hovedlågen manuelt. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

206 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse Ortho-Clinical Diagnostics anbefaler, at følgende procedurer udføres hvert halve år: KK for pipetteposition (hvert halve år, eller hver gang pipetteslanger eller spids udskiftes) KK for pipettevolumen (hvert halve år, eller hver gang pipetteslanger eller spids udskiftes) KK for inkubator (kun for OCD-servicemedarbejdere) KK for centrifuge (kun for OCD-servicemedarbejdere) Dekontaminering af perforator (kun for OCD-servicemedarbejdere) Følgende fejlmeddelelse vises, hvis en operatør uden tilstrækkelige rettigheder forsøger at udføre en af ovennævnte KK-procedurer: Hvis De får denne fejl, kontaktes en autoriseret person for at få procedurerne gennemført Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

207 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for pipettepositionen. KK-proceduren for pipetteposition bruges til at kontrollere pipettens positioner, herunder: XY-positionen Z-positionen OCD anbefaler, at en erfaren operatør justerer pipettepositionen hvis : Operatøren har udskiftet spidsen Spidsen er blevet bøjet under pipettering, f.eks. fordi et låg på en reagensflaske ikke var blevet taget af. Nødvendige materialer Der er ikke behov for yderligere materialer. Hvis brugeren ikke er i stand til at justere pipetten til den korrekte XY- og Z-position, kan systemet ikke anvendes til tests. Kontakt OCD-servicepersonale for justering af pipettens position. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

208 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for pipettepositionen. Sådan justeres pipettepositionen 1 Åbn hovedlågen. 2 Hvis pipettespidsen ikke er placeret korrekt, når systemet kontrollerer pipettens position, vil guiden til indstilling af Pipette Tip Arm (Gold Pin reference) (Pipettespidsarm (Guldtap-reference)) automatisk åbne. Figur 8-9 På denne skærm kan man: Se en oversigtsbeskrivelse af proceduren. Bemærk at knappen Overview (Oversigt) er markeret. Tryk på knappen Next for at gå videre til den næste skærm Origin X,Y (Udgangspunkt X,Y) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

209 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for pipettepositionen. Sådan justeres pipettepositionen (fortsat) 3 På skærmen Origin X,Y (Udgangspunkt X,Y) justeres X- og Y-positionerne for pipetten. Tryk på Modify (Modificér) og brug justeringsknapperne. Tryk på Ok for at acceptere ændringerne. De ændrede X- og Y-koordinater vises. Figur 8-10 Tryk på knappen Next (Næste) for at gå videre til skærmen Origin Z (Udgangspunkt Z). Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

210 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for pipettepositionen. Sådan justeres pipettepositionen (fortsat) 4 Tryk på Modify (Modificér) på skærmen Origin Z (Udgangspunkt Z) for at justere pipettens Z-position ved hjælp af justeringsknapperne, og tryk på Ok for at acceptere ændringerne. Den ændrede Z-koordinat vises. Figur 8-11 Tryk på knappen Next (Næste) for at gå videre til skærmen Gold Pin detection (Guldtap-reference) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

211 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for pipettepositionen. Sådan justeres pipettepositionen (fortsat) 5 Tryk på End (Afslut). Systemet vil forsøge at registrere Guldtap-positionen igen. Figur 8-12 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

212 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for pipettepositionen. Sådan justeres pipettepositionen (fortsat) 6 Hvis pipettespidsarmen er positioneret korrekt, vil nedenstående skærm vise symbolet. Figur 8-13 Hvis pipettespidsarmen ikke er korrekt positioneret, vil meddelelsen Gold Pin Not Detected (Guldtap ikke registreret) vises sammen med symbolet på ovenstående skærm. Tryk om nødvendigt på Execute (Udfør) for at gå tilbage til guiden Pipette Tip Arm Gold Pin (Reference) (Pipettespidsarmguldtap (Reference) for at justere X-, Y- og Z-koordinaterne igen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

213 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for volumen KK-procedure for volumen KK-proceduren for volumen bruges til at kontrollere, om systemet er i stand til at dispensere væsker med den forventede nøjagtighed og præcision. OCD anbefaler at KK-proceduren for volumen udføres af en erfaren operatør: hvert halve år eller Når pipettespidsen eller spids-rørene er blevet udskiftet Nødvendige materialer Kalibreringsplade leveret af OCD mindst 2 l salin i væskebeholderen 10 ml saltvandsampul Forudsætning Før De påbegynder QC-proceduren for volumen, gennemføres følgende: Sluk for instrumentet, og tænd igen. Rens proben med saltvand for at fjerne eventuelle rester Tør mikropladen fuldstændig. Anbring et 10 ml hætteglas med saltvand i position 14 i reagensstativet. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

214 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for volumen For at kunne færdiggøre KK-proceduren for volumen skal systemet først kontrollere X-, Y- og Z-positionen for pipettespidsarmen i relation til positionen for justeringsbrønden på den af OCD leverede kalibreringsplade. Se figur Positionen for justeringsbrønden benyttes af systemet til at kontrollere pipettespidsarmens X-, Y- og Z-positioner. De øvrige brønde benyttes til udførelse af KK-proceduren for volumen. OCD konfigurerer instrumenterne i det enkelte laboratorium til brug med en specifik kalibreringsplade. Denne kalibreringsplade anvendes til flere forskellige instrumenter. Hvis der skal bruges en ny kalibreringsplade, kontaktes OCD-servicepersonale. Figur 8-14 Justeringsbrønd Detektionsbrønd Falsk detektionsbrønd Justeringsbrønd 8-38 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

215 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: 1 Tryk på Execute (Udfør) på skærmen Maintenance (Vedligeholdelse). Figur Tryk på OK i dialogboksen, som vises. Figur 8-16 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

216 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: (fortsat) 3 På den næste skærm, der vises, gås frem efter vejledningen, som er anført i afsnittet Description (Beskrivelse) hvorefter man trykker på Continue (Fortsæt). Figur 8-17 Følg vejledningen på den næste skærm Figur For at kontrollere at pipettespidsen er positioneret korrekt over justeringsbrønden på kalibreringspladen, skal man åbne hovedlågen og visuelt bekræfte, at pipettespidsen er centreret direkte over justeringsbrønden Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

217 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: (fortsat) 5 Tryk på Yes (Ja), hvis pipettespidsen er korrekt positioneret. Resultat: Systemet udfører KK-proceduren for volumen. Når proceduren afsluttes, vises følgende rapport, hvori det angives, om proceduren lykkedes eller mislykkedes. Når QC-proceduren for volumen er fuldendt, skal du fjerne kalibreringspladen før du kører tests. Figur 8-19 Eller Forsøg at genplacere kalibreringspladen, hvis pipettespidsen ikke er korrekt positioneret. Tryk på No (Nej), hvis pipettespidsen fortsat ikke er centreret direkte over justeringsbrønden. Resultat: Følgende skærm vises. Tryk på Adjust (Justér) for at ændre pipettespidsarmens X-, Y- og Z-positioner. Figur 8-20 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

218 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: (fortsat) Resultat: Guiden Calibration Plate Adjustments (Justering af kalibreringsplade) åbner. Brug guiden til at justere pipettespidsens placering i forhold til kalibreringspladen: Figur Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

219 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: (fortsat) 6 Tryk på Next (Næste) for af gå videre til skærmen Getting Started (Kom godt i gang) og følg vejledningen, som er anført iafsnittet Description (Beskrivelse). Figur 8-22 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

220 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: (fortsat) 7 Tryk på Next (Næste) for at gå videre til skærmen Adjustment position X,Y (Justeringsposition X,Y) som vist herunder. Følg vejledningen, som er anført i afsnittet Description (Beskrivelse). Tryk på Modify (Modificér), for at justere pipettens X-,Y-positioner ved hjælp af justeringsknapperne, og tryk på Ok for at acceptere ændringerne. De ændrede X-,Y-koordinater vises. Figur Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

221 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: (fortsat) 8 Tryk på Next (Næste) for at gå videre til skærmen Adjustment position Z (Justeringsposition Z) som vist herunder. Følg vejledningen, som er anført i afsnittet Description (Beskrivelse). Tryk på Modify (Modificér), for at justere pipettens Z-position ved hjælp af justeringsknapperne, og tryk på Ok for at acceptere ændringerne. Den ændrede Z-koordinat vises. Figur 8-24 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

222 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: (fortsat) 9 Tryk på Next (Næste) for at gå videre til skærmen First well test (Test af første brønd) som vist herunder. Følg vejledningen, som er anført i afsnittet Description (Beskrivelse). Figur Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

223 Afsnit D: Halvårsvedligeholdelse KK-procedure for volumen Sådan udføres KK-proceduren for volumen: (fortsat) 10 Tryk på Next (Næste) for at gå videre til skærmen Last well test (Test af sidste brønd) som vist herunder. Følg vejledningen, som er anført i afsnittet Description (Beskrivelse). Tryk på End (Afslut) for at fuldføre proceduren. Figur 8-26 Resultat: Systemet udfører KK-proceduren for volumen. Når proceduren afsluttes, vises følgende rapport, hvori det angives, om proceduren lykkedes eller mislykkedes. Når QC-proceduren for volumen er fuldendt, skal du fjerne kalibreringspladen før du kører tests. Figur 8-27 Se Ydelseskriterier på side 1-12 angående forventede værdier for KK-volumen. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

224 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol KK-procedure for volumen Afsnit E: Ad hoc-vedligeholdelse Følgende vedligeholdelses procedurer skal udføres ad hoc, dvs. når der er behov for det: Skylning af instrument Udskiftning af pipettetip og slanger Justering i forbindelse med sommertid 8-48 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

225 Afsnit E: Ad hoc-vedligeholdelse Skylning af instrument Skylning af instrument Der er fire forskellige måder at skylle instrumentet og væskesystemet på i AutoVue. Saltvand Vand Væskedekontaminering NaOH og vand NaOH og saltvand Systemet skal skylles: Når det har ligget stille i en time eller mere Når operatøren får en fejlmeddelelse NaOH-systemskylninger (NaOH og saltvand, NaOH og vand) kræver en reagensflaske, der er fyldt med 0,1 N NaOH. 0,1 N NaOH er et farligt stof. Se producentens sikkerhedsdatablad for at få specifikke hygiejne- og sikkerhedsoplysninger inden håndtering. Bemærk: Hvis et instrument ikke har været brugt i nogle dage, kan dets evne til at kontrollere affalds- og systemvæskestanden nøjagtigt være nedsat på grund af trykændringer og efterfølgende stigning i væskestanden i detektionsslangen. Tag detektionsslangen op af væsken, og sæt den tilbage i beholderen. Kontroller væskestanden regelmæssigt, og sørg for, at væskestanden er korrekt i væskebeholderne. Lav væskestand kan hæmme regelmæssig og ensartet væskegennemstrømning i vaskepumpen og sprøjten. Det kan bevirke, at pumpen og sprøjten sprøjter væske på instrumentdelene. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

226 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Udskiftning af pipettetip og -slange Udskiftning af pipettetip og -slange Denne procedure udføres, når der er synlige skader på tippen. Brug den unbrakonøgle og skruetrækker, der følger med instrumentet. Sådan udskiftes pipettetippen 1 Luk instrumentet ned. 2 Åbn instrumentets hovedlåge manuelt. 3 Flyt pipettearmen fremad og mod højre for nemmere at kunne komme til pipettetippen. Pipettetip og -slange Yderslange Inderslange Metalhylster Skub tilbage for at frilægge tippen Skub fremad for at trække tippen tilbage Pipette Unbrakoskrue Pipetteslanger Sætskrue Isoleringsblok Løsne Stramme 4 Løsn unbrakoskruen. 5 Skub yderslangen ca. 2 cm tilbage på metalhylsteret. 6 Pipettetippen falder ned fra holderen. 7 Løsn sætskruen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

227 Afsnit E: Ad hoc-vedligeholdelse Udskiftning af pipettetip og -slange Sådan udskiftes pipettetippen (fortsat) 8 Biologisk affald: Vær forsigtig og bær laboratoriehandsker ved håndtering af pipettetippen. Fjern spidsproben fra slangen. 9 Skal slangen skiftes ud, løsnes de n fra den nedre forbindelse. Skal slangen ikke skiftes ud, fortsættes med trin Træk den gamle slange ud af hylsteret. 11 Sæt den nye pipetteslange på, og før enden uden tilslutning gennem metalhylsteret. 12 Sæt tilslutningen på nederst på slangen. 13 Udskiftes slangen ikke, beskæres slangen ca. 0,25 cm med en bidtang. 14 Indsæt den nye pipettetip i isoleringsblokken, og spænd sætskruen. 15 Indsæt slangen på den nye pipettetip. 16 Skub yderslangen fremad på metalslangen. Pipettetippen trækkes opad. 17 Indsæt isoleringsblokken i holderen, og spænd unbrakoskruen. 18 Flyt pipettetippen tilbage i startposition (tilbage og til venstre). 19 Tænd for instrumentet. 20 Udfør en systemskylning. Se Skylning af instrument på side Udfør en KK-procedure for pipettepositionen. Bemærk: Initialiseringen af tippen kan mislykkes, hvis pipettetippen hæves til maksimal højde. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

228 8 Vedligeholdelse og kvalitetskontrol Justering i forbindelse med sommertid Justering i forbindelse med sommertid Ændringer i forbindelse med sommertid kan muligvis være årsag til, at der rapporteres fejlagtige resultater. Hvis softwarens styresystem er indstillet til automatisk sommertidsjustering, og en BioVue-kassette er under inkubering ved 37 ºC, når skiftet fra sommertid til standardtid (vintertid) (uret stilles 1 time tilbage) finder sted, kan det resultere i, at BioVue-kassetten inkuberes 1 time og 10 minutter eller 1 time og 15 minutter i alt, afhængigt af analysetype. I så fald genereres der et resultat uden fejlkode. Fejlagtige resultater på grund af sommertidsjustering kan forhindres således: Deaktiver den automaitske sommertidsjustering af uret. Juster Windows-uret manuelt til sommertid, når systemet ikke er i brug. Den automaitske sommertidsjustering af uret deaktiveres således 1 Luk Ortho AutoVue Innova/Ultra-applikationssoftwaren. 2 I Windows XP s startmenu vælges Start > Settings (Indstillinger) > Control Panel (Kontrolpanel). 3 Dobbeltklik på ikonet Date/Time (Dato og klokkeslet). 4 Vælg fanebladet Time Zone (Tidszone). 5 Ryd markeringsboksen Automatisk skift til sommertid. 6 Klik på OK Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

229 Afsnit E: Ad hoc-vedligeholdelse Justering i forbindelse med sommertid Manuel justering af Windows systemur til sommertid 1 Luk Ortho AutoVue Innova/Ultra-applikationssoftwaren. 2 I Windows XP s startmenu vælges Start > Settings (Indstillinger) > Control Panel (Kontrolpanel). 3 Dobbeltklik på ikonet Date/Time (Dato og klokkeslet). 4 Vælg fanebladet Date & Time (Dato og klokkeslet). 5 Tiden ændres nu med en time i overensstemelse med den justerede tidszone for den region, hvor De befinder Dem. 6 Klik på OK. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

230 Denne side skal være tom Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

231 9 Sikkerhedskopiering/gendannelse af data og LIS-kommunikation Dette kapitel indeholder oplysninger, som du har behov for, når du skal sikkerhedskopiere AutoVue-databasen og kommunikere med LIS. Emner Daglig sikkerhedskopiering Ugentlig arkivering Sikkerhedskopiering af logfiler Gendannelse AutoVue/LIS-kommunikation Overførsel af data til LIS Overførsel af data fra LIS Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

232 Afsnit A: Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Afsnit A: Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Der skal tages sikkerhedskopi af testdata og konfigurationsindstillinger for at sikre laboratoriet mod datatab i tilfælde af software- eller harddisknedbrud. Sikkerhedskopisoftwaren er et enkeltstående Windows-baseret program, som automatisk starter, når operatøren logger på Windows. Sikkerhedskopiprogram, status og ikoner På Windows-proceslinjen nederst til højre på skrivebordet, vises et af følgende ikoner: Programstatus Inaktivt Ikon Kører Sikkerhedskopiering mislykket 9-2 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

233 Afsnit A: Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Daglig sikkerhedskopiering Planlæg tiden og angiv det eller de steder, hvor der dagligt skal oprettes sikkerhedskopifiler i dialogboksen AV2G Backup Setup (Opsætning af sikkerhedskopiering af AV2G). Dialogboksen AV2G Backup Setup (Opsætning af sikkerhedskopiering af AV2G) vises ved at højreklikke på ikonet for programstatus i Windows-opgavelinjen og vælge Setup (opsætning). Figure 9-1 Weekendsikkerhedskopiering Planlægning Sikkerhedskopiens placering Dialogboksen Setup (opsætning) har tre sektioner: Weekend-sikkerhedskopiering: Hvis du vil have lørdag og/eller søndag med som en del af din daglige sikkerhedskopieringsplan, kan du klikke på den/de tilsvarende afkrydsningsboks(e). Planlægning: Brug felterne Hour (time) og Minute (minut) til at indlæse, på hvilket tidspunkt du hver dag ønsker at blive opfordret til at oprette en sikkerhedskopi. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

234 9 Sikkerhedskopiering/gendannelse af data og LIS-kommunikation Daglig sikkerhedskopiering Sikkerhedskopiens placering: Du kan gemme dine sikkerhedskopifiler på én, to eller tre af de tilgængelige placeringer. Lokal: C:\Save (gem). Dine filer bliver gemt på dit lokale harddiskdrev. Dette er den nødvendige placering, og den er altid markeret. DVD: D:\ Du kan også gemme dine data på en korrekt formateret dvd med korrekt navn i dvd-drevet på din computer. (Se Krav til dvd-sikkerhedskopiering på side 9-6.) Anden placering. Med denne funktion kan du gemme dine data på en placering, som du selv angiver. Denne placering kan være på det lokale harddiskdrev, på et netværk eller på et eksternt harddiskdrev. Når du vælger afkrydsningsboksen Other Location (anden placering), kan du klikke på Browse (gennemse) for at navigere til den placering, du ønsker, eller indtaste placeringen i tekstboksen. Når du har indtastet al nødvendig information, klikker du på OK. På det planlagte tidspunkt vil sikkerhedskopierings-programmet opfordre dig til at gemme dine data på den/de valgte placeringer. Når sikkerhedskopierings-programmet bliver aktivt på det planlagte tidspunkt, har operatøren mulighed for annullere proceduren. Hvis en planlagt sikkerhedskopiering annulleres, kan operatøren når som helst højreklikke på sikkerhedskopierings-programmetik og vælge muligheden for at starte en siikkerhedskopiering straks. OCD anbefaler, at man tager sikkerhedskopier dagligt. Bemærk: Hvis operatøren udfører en sikkerhedskopiering, mens instrumentet er i færd med at behandle prøver, kan der være forsinkelser med at få resultaterne. Gemte filer Den daglige sikkerhedskopiering gemmer AutoVue-programmer og -data, herunder filer i mapperne MEDs og LOGs. Følgende filer sikkerhedskopieres: Alle filer i følgende mapper: C:\OCD\AV2G systemfiler C:\OCD\MEDS MEDs-filer Kun de to foregående dages filer i disse mapper: C:\OCD\AV2G\\LOGS C:\OCD\AV2G\\IMAGES C:\OCD\AV2G\\FTP C:\OCD\AV2G\\FTP\\TRACES C:\OCD\AV2G\\KER C:\OCD\AV2G\\KER\\TRACES C:\OCD\AV2G\\LAN C:\OCD\AV2G\\LAN\\TRACES 9-4 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

235 Afsnit A: Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Ugentlig arkivering Ugentlig arkivering Den ugentlige arkiv-sikkerhedskopiering starter automatisk om tirsdagen. Filerne bliver gemt på den/ de placeringer som du vælger i sektionen Backup Location (sikkerhedskopis placering) i dialogboksen AV2G Backup Setup (opsætning af sikkerhedskopiering af AV2G). Lokal: C:\Save (gem). Dine filer bliver gemt på dit lokale harddiskdrev. Dette er den nødvendige placering, og den er altid markeret. DVD: D:\ Du kan også vælge at gemme dine data på en korrekt formateret dvd med korrekt navn i dvd-drevet på din computer. Sørg for at bruge en tom, korrekt formateret DVD+RW. Brug af en dvd, der allerede er færdiggjort, vil medføre, at systemet bryder ned, hvilket kræver en genstart for at fortsætte behandling. Undgå dette ved at mærke alle dvd'er på korrekt vis. Anden placering. Med denne funktion kan du gemme dine data på en placering, som du selv angiver. Denne placering kan være på det lokale harddiskdrev, på et netværk eller på et eksternt harddiskdrev. Når du vælger afkrydsningsboksen Other Location (anden placering), bliver tekstboksen og knappen Browse (gennemse) aktive. Klik på Browse (gennemse) for at navigere til den placering, du ønsker, eller indtast placeringen i tekstboksen. På det angivne tidspunkt aktiveres sikkerhedskopiprogrammet og starter den ugentlige arkivering. Operatøren kan vælge at annullere den planlagte arkivering. Hvis en planlagt ugentlig arkivering annulleres, kan operatøren højreklikke på sikkerhedskopiprogrammets ikon og vælge at starte den ugentlige arkivering med det samme. OCD fraråder, at man undlader en ugentlig arkivering. Bemærk: I den ugentlige arkivering gemmes alle data for alle foregående uger. Bemærk: Hv is operatøren udfører en sikkerhedskopiering, mens instrumentet er i færd med at behandle prøver, kan der være forsinkelser med at få resultaterne. Hvis den korrekte dvd for den pågældende arkivering ikke ligger i dvdbrænderen, beder systemet operatøren om at lægge den korrekte dvd i. Den ugentlige arkiv-sikkerhedskopiering gemmer det aktuelle AutoVue arkiv med alle kassettebilleder. Brug afsnittet Archiving (Arkivering) under fanen Data (Data) på skærmen Setup (Opsætning) til at definere arkiveringsindstillinger. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

236 9 Sikkerhedskopiering/gendannelse af data og LIS-kommunikation Krav til dvd-sikkerhedskopiering Krav til dvd-sikkerhedskopiering Hvis du vil bruge dvd er som ekstra placering til sikkerhedskopier, skal du have korrekt formaterede og korrekt benævnte dvd+rw disks. Bemærk: Sørg for at bruge en tom, korrekt formateret DVD+RW. Brug af en dvd, der allerede er færdiggjort, vil medføre, at systemet bryder ned, hvilket kræver en genstart for at fortsætte behandling. Undgå dette ved at mærke alle dvd'er på korrekt vis. Til daglige sikkerhedskopier Der kræves en korrekt benævnt og formateret dvd for hver dag i ugen, hvor der oprettes sikkerhedskopier. Derfor har du brug for fem, seks eller syv dvd er hvert år til de daglige sikkerhedskopier. En OCD-medarbejder eller en systemadministrator skal formatere og navngive de dvd erne i overensstemmelse med følgende navnekonvention (der skelnes mellem store og små bogstaver): 1. MONDAY (MANDAG) 2. TUESDAY (TIRSDAG) 3. WEDNESDAY (ONSDAG) 4. THURSDAY (TORSDAG) 5. FRIDAY (FREDAG) 6. SATURDAY (LØRDAG) 7. SUNDAY (SØNDAG) 9-6 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

237 Afsnit A: Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Krav til dvd-sikkerhedskopiering Til ugentlige arkiv-sikkerhedskopier Den ugentlige arkiv-sikkerhedskopiering starter automatisk om tirsdagen. Der kræves to korrekt benævnte og formaterede dvd er pr. år til de ugentlige arkiv-sikkerhedskopier: 1 dvd til at gemme for perioden 1. januar 30. juni 1 dvd til at gemme for perioden 1. juli 31. december Bemærk: En OCD-medarbejder eller en systemadministrator skal formatere og navngive de 2 dvd er korrekt i overensstemmelse med følgende navnekonvention (der skelnes mellem store og små bogstaver): 1.år-1 (for eksempel ) 2.år-2 (for eksempel ) Hvis den korrekte dvd ikke findes i dvd-brænderen, opfordrer systemet operatøren til at indsætte den korrekte dvd. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

238 Afsnit A: Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Sikkerhedskopiering af logfiler Sikkerhedskopiprogrammet genererer hver dag automatisk en sikkerhedskopilog. Logfilen er en tekstfil med filtypen.txt, som registrerer dato, klokkeslæt og resultat af alle forsøg på at sikkerhedskopiere, hvad enten det lykkes eller ej. Hvis en sikkerhedskopiering mislykkes, vises ikonet på Windowsproceslinjen, og der vises automatisk en HTML-fil. HTML-filen indeholder links til alle daglige logfiler, så systemadministratoren kan gennemgå logfilerne og se, hvilke sikkerhedskopieringer der ikke er gennemført. Mulige årsager til, at sikkerhedskopieringen mislykkes: Dvd en er fuld Dvd en er formateret eller navngivet forkert Der kan ikke læses eller skrives på dvd en 9-8 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

239 Afsnit A: Sikkerhedskopiering og gendannelse af data Gendannelse Gendannelse I tilfælde af software- eller harddisknedbrud, hvor der går data tabt, kan filer, der er sikkerhedskopieret på dvd erne, gendannes i AutoVue-databasen. Tilkald OCD-servicepersonale, hvis der skal gendannes data fra en af sikkerhedskopi-dvd erne. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

240 9 Sikkerhedskopiering/gendannelse af data og LIS-kommunikation Overførsel af data til LIS Afsnit B: AutoVue/LIS-kommunikation Testresultaterne kan sendes til LIS (Laboratory Instrument System) fra AutoVue, og testanmodninger kan hentes fra LIS til AutoVue. Overførsel af data til LIS LIS-filformat Der kan anvendes en række filformater til at overføre data mellem LIS og AutoVue. Se Ortho AutoVue System - LIS-udviklervejledningen og fejlfindingsmanualen for at detaljer vedrørende overførselsformater og overførsel/download af filindhold. Kontakt den lokale OCD-repræsentant for at få yderligere oplysninger om dokumentet. Der kan sendes data til LIS i følgende grupper: Alle accepterede og/eller afviste resultater, der ikke er blevet overført Alle accepterede og afviste resultater Alle delvist accepterede resultater Alle valgte resultater Sådan sendes data til LIS 1 Tryk på Samples (Prøver) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Work List (Arbejdsliste). 2 Tryk på afkrydsningsfeltet Completed (Udført) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

241 Afsnit B: AutoVue/LIS-kommunikation Overførsel af data til LIS Sådan sendes data til LIS (fortsat) 3 Tryk på knappen Transfer (Overfør) for at åbne dialogboksen Transfer Mode (Overførselstilstand). 4 Vælg en indstilling i dialogboksen Transfer Mode (Overførselstilstand), og tryk på OK. Resultat: De valgte arbejdslistedata sendes til LIS. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at overføre data. Sådan sendes de valgte testdata til LIS 1 Tryk på Samples (Prøver) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Work List (Arbejdsliste). 2 Tryk på afkrydsningsfeltet Completed (Udført), og vælg de færdige elementer på arbejdslisten, som skal overføres til LIS. 3 Tryk på knappen Transfer (Overfør). Resultat: De valgte arbejdslistedata sendes til LIS. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

242 9 Sikkerhedskopiering/gendannelse af data og LIS-kommunikation Overførsel af data til LIS Ny overførsel til LIS Hver overførsel gemmes i en fil, som kan ses i LIS-kommunikationsloggen. Sådan overføres der igen til LIS 1 Tryk på Data (Data) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen LIS Communication Log (LIS-kommunikationslog). 2 Tryk på den fil, der skal overføres igen. eller Tryk på Filter (Filter), indtast et prøve-id, og tryk på OK. Resultat: Kun filer med det indtastede prøve-id angives på fillisten. Vælg en fil på listen. 3 Tryk på knappen Retransfer (Overfør igen) i dialogboksen Detail of a file (Fildetaljer). Resultat: De valgte arbejdslistedata sendes til LIS. Forespørgsler Når tilstanden Query (Forespørgsel) er valgt under Setup (Opsætning), sendes der automatisk forespørgsler, når et nyt prøve-id identificeres under initialisering af prøvestativer eller manuel registrering af prøver. LIS henter automatisk oplysninger og analyserer anmodninger til prøve-id et Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

243 Afsnit B: AutoVue/LIS-kommunikation Overførsel af data fra LIS Overførsel af data fra LIS AutoVue-systemet læser automatisk fra LIS, når der anmodes om det og hvert n. sekund som angivet i dialogboksen Transfer Setup (Opsætning af overførsel). Se Indstilling og ændring af indstillinger for LIS-overførsel på side Yderligere eller ændrede oplysninger om patienter, der modtages fra LIS, accepteres og gemmes. Data, der overføres af LIS til AutoVue, kan omfatte følgende: Patient ID (Patient-id) Patientens nationalitets-id Medical Record (Sygejournal) Other ID (Andet id) Patientens efternavn Patientens fornavn Patientens fødselsdato Patientens køn Prøve-id (obligatorisk) Profil-id (obligatorisk) Prioritet Dato og klokkeslæt for anmodning/ordre Handling: annullér, tilføj eller ny Prøvetype (obligatorisk) Indstilling, der gemmer alle kassetter for alle profiler Prøve-id for første donor Første donors prøvetype (obligatorisk) Prøve-id for anden donor Anden donors prøvetype (obligatorisk) Prøve-id for følgende donor(er) Følgende donors(-ers) prøvetype (obligatorisk) Når der modtages anmodninger fra LIS, tilføjes de på arbejdslisten, og ressourcerne beregnes igen for den opdaterede testliste. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

244 9 Sikkerhedskopiering/gendannelse af data og LIS-kommunikation Overførsel af data fra LIS 9-14 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

245 10 Håndtering af fejlmeddelelser Oversigt Dette kapitel indeholder de forskellige typer fejlmeddelelser og en procedure til fejlfinding i forbindelse med problemer med at sende til LIS. Fejl vises på forskellige måder på skærmen: I dialogbokse, der åbnes På kontrolpanelet Som felter, der er fremhævet med en farve Under fanen Instrument Errors (Instrumentfejl) på skærmen Data Fejltyperne er angivet i Appendiks A: Fejlmeddelelser på side A-1: Softwarefejl. Det kan kræve indgriben fra operatøren. Hardwarefejl, der er relateret til instrumentet Asynkrone fejl vises under fanen Instrument Errors (Instrumentfejl) på skærmen Data. De kan kræve indgriben fra operatøren eller OCD-servicepersonalet. Interne fejl vises i logfiler, men ikke på skærmen. OCD-personalet bruger interne fejl til at finde årsagen til en asynkron fejl. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

246 10 Håndtering af fejlmeddelelser Emner Fejldialogbokse Knapper på kontrolpanelet Fejl i LIS-forbindelse Pipetteringsfejl Vedligeholdelsesfejl Ressourcefejl Prøvefejl Resultatfejl Fejl i affaldsbeholder og kassetteaffaldslift Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

247 Fejldialogbokse Fejldialogbokse Fejldialogbokse har røde titellinjer. Nogle fejlmeddelelser har fejlnumre. En komplet liste over nummererede fejlmeddelelser med tilhørende forklaringer og instruktioner i at afhjælpe fejlen findes i Appendiks A: Fejlmeddelelser på side A-1. Andre meddelelser har andre farver (advarsler = gule, oplysninger = blå). Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

248 10 Håndtering af fejlmeddelelser Fejldialogbokse Når statuslampen for Routine (Rutine) (normalt grøn) bliver RØD, fordi der er opstået en fejl, låser aoftwaren alle døre op for at give adgang til instrumentets indre Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

249 Knapper på kontrolpanelet Knapper på kontrolpanelet Knapperne på kontrolpanelet findes i venstre side af skærmen. Når der opstår en fejl, ændres knappens farve til farven på den relaterede skærmknap og blinker. Efter at der er trykket på knappen, blinker den ikke længere. Når fejlen er afhjulpet, ændres knapfarven til den normale. Ingen fejl: Normal farve Fejl: Farve på den relaterede skærmknap Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

250 10 Håndtering af fejlmeddelelser Fejl i LIS-forbindelse Fejl i LIS-forbindelse Når knappen LIS Connection (LIS-forbindelse) på kontrolpanelet blinker, skal følgende instruktioner følges for at håndtere fejl i LIS-kommunikationsloggen. Sådan håndteres fejl i LIS-kommunikationsloggen 1 Tryk på knappen LIS Connection (LIS-forbindelse) på kontrolpanelet. Resultat: Fanen LIS Communication Log (LIS-kommunikationslog) på skærmen Data åbnes. 2 Læs fejlen(e) i afsnittet Errors (Fejl). Fejl omfatter: Ingen kommunikation Patienten er allerede defineret på arbejdslisten med andre oplysninger Prøven er allerede defineret på arbejdslisten med et andet patient-id Prøven er allerede defineret på arbejdslisten med andre prøveoplysninger Ukendte oplysninger (profilnavn, prøvetype) Forkert filformat 3 Følg instruktionerne i forbindelse med fejlen. Ingen kommunikation Kontroller den fysiske forbindelse. Kontroller afsnittet LIS transfer (LIS-overførsel) under fanen Setup (Opsætning) på skærmen Data. Se Indstilling og ændring af indstillinger for LIS-overførsel på side Patienten er allerede defineret på arbejdslisten med andre oplysninger Accepter de nye oplysninger. eller Vælg Abort (Afbryd) for at bevare de gamle oplysninger. Prøven er allerede defineret på arbejdslisten med et andet patient-id Arkivér den gamle ordre og prøv igen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

251 Fejl i LIS-forbindelse Sådan håndteres fejl i LIS-kommunikationsloggen (fortsat) Prøven er allerede defineret på arbejdslisten med andre prøveoplysninger Acceptér eller afbryd Ukendt navn på informationsprofilen eller prøvetype Modificér registrerings-/isætningsoplysninger for prøven. Se Isætning af kassetter på side Tilføj profilen i afsnittet Profiles (Profiler) på fanen Testing (Test), under Setup (Opsætning). Gå tilbage til skærmen LIS errors (LIS-fejl) for at prøve overførslen igen. Tryk på knappen Retry (Prøv igen). Forkert filformat Kontakt LIS-administratoren, eller kontakt OCDservicepersonalet. Se Appendiks A: Fejlmeddelelser på side A-1 for at få oplysninger om nummererede fejlmeddelelser. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

252 10 Håndtering af fejlmeddelelser Pipetteringsfejl Pipetteringsfejl Når knappen Pipetting (Pipettering) på kontrolpanelet er blå og blinker, skal disse instruktioner følges for at afhjælpe pipettefejl. Sådan håndteres instrumentfejl 1 Tryk på knappen Pipetting (Pipettering) på kontrolpanelet. Resultat: Fanen Instrument Errors (Instrumentfejl) på skærmen Data åbnes. 2 Læs fejlen(e) i afsnittet Errors (Fejl). Fejlene er angivet med et tal. Se vejledningen i, hvordan pipetteringsfejl afhjælpes, i Appendiks A: Fejlmeddelelser på side A Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

253 Vedligeholdelsesfejl Vedligeholdelsesfejl Når knappen Maintenance (Vedligeholdelse) på kontrolpanelet er lilla og blinker, skal disse instruktioner følges for at afhjælpe vedligeholdelsesfejl. Sådan håndteres vedligeholdelsesfejl 1 Tryk på knappen Maintenance (Vedligeholdelse) på kontrolpanelet. Resultat: Skærmen Maintenance (Vedligeholdelse) åbnes. 2 Hold øje med symbolet ud for de enkelte vedligeholdelses- og kvalitetskontrolprocedurer: = Tid overskredet, kør sstraks vedligeholdelse = Advarsel, det er tid til vedligeholdelse = Vedligeholdelse er ikke påkrævet i øjeblikket 3 Hvis status er rød, skal vedligeholdelse foretages med det samme. Såfremt vedligeholdelsen kun kan foretages af OCD, kontaktes OCD-servicepersonalet. Se Appendiks A: Fejlmeddelelser på side A-1 for at få oplysninger om nummererede fejlmeddelelser. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

254 10 Håndtering af fejlmeddelelser Ressourcefejl Ressourcefejl Når knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet er gul og blinker, skal disse instruktioner følges for at afhjælpe ressourcefejl. Fanen Required (Nødvendig) Sådan håndteres kassettefejl 1 Tryk på knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet, og vælg derefter fanen Required (Nødvendig). Resultat: Fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status vises. 2 Læg mærke til den eller de kassettetyper, der er fremhævet med farve i afsnittet Cassettes (Kassetter). De er ikke sat i kassetteskuffen. 3 Sæt den eller de fremhævede kassettetyper i kassetteskuffen. Reference: Se Isætning af kassetter på side Sådan håndteres fejl i evalueringsområdet 1 Tryk på knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet, og vælg derefter fanen Required (Nødvendig). Resultat: Fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status vises. 2 Læg mærke til det område, der er fremhævet med farve i afsnittet Review Areas (Evalueringsområder). 3 Følg instruktionerne i forbindelse med fejlen. CASUNCA Området er fuldt. Fjern kassetter fra CASUNCA. Affaldsbeholder Området er fuldt. Tøm affaldsbeholderen. Reference: Se Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

255 Ressourcefejl Sådan håndteres reagensfejl 1 Tryk på knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet, og vælg derefter fanen Required (Nødvendig). Resultat: Fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status vises. 2 Læg mærke til den eller de reagenstyper, der er fremhævet med farve i afsnittet Reagents (Reagenser). De er ikke sat i reagensrotoren. 3 Sæt den eller de fremhævede reagenstyper i reagensrotoren. Reference: Se Registrering og isætning af reagenser og mikrotiterplade(r) på side 6-3. Sådan håndteres fejl i temperaturverificering 1 Tryk på knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet, og vælg derefter fanen Required (Nødvendig). Resultat: Fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status vises. 2 Læg mærke til det område, der er fremhævet med farve i afsnittet Temperature Verification (Temperaturverficering). 3 Kontakt OCD-servicepersonalet. Sådan håndteres fejl i mikrotiterplader 1 Tryk på knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet, og vælg derefter fanen Required (Nødvendig). Resultat: Fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status vises. 2 Læg mærke til den eller de mikrotiterplader, der er fremhævet med farve i afsnittet Dilution Plates (Mikrotiterplader). Der er et problem med en eller flere brønde på pladen. 3 Udskift den eller de fremhævede plader. (Left (Venstre) = lavbrøndet, Right (Højre) = dybbrøndet) Reference: Se Isætning af mikrotiterplade(r) på side Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

256 10 Håndtering af fejlmeddelelser Ressourcefejl Sådan håndteres væskefejl 1 Tryk på knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet, og vælg derefter fanen Required (Nødvendig). Resultat: Fanen Required (Nødvendig) på skærmen Status vises. 2 Læg mærke til den eller de mikrotiterplader, der er fremhævet med farve i afsnittet Dilution Plates (Mikrotiterplader). Der er et problem med en eller flere brønde på pladen. 3 Følg instruktionerne i forbindelse med fejlen. DW eller Saline (Saltvand) Området har ikke tilstrækkelig væske. Tilsæt den fremhævede væske (destilleret vand, saltvand). Waste (Affald) Området er fuldt. Tøm affaldsvæskebeholderen. Reference: Se Aftømning af væskeaffald på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

257 Ressourcefejl Fanen Reagent Rack (Reagensstativ) Sådan håndteres fejl i reagensstativer 1 Tryk på knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet, og vælg derefter fanen Reagent Rack (Reagensstativ). Resultat: Fanen Reagent Rack (Reagensstativ) på skærmen Status vises. 2 Læg mærke til den eller de stativpositioner, der er fremhævet med farve, og beskrivelsen af fejlen i tabellen. Fejl omfatter: Tom fast position Den tildelte position indeholder ikke et reagens. Fast position med forkert reagens Den tildelte position indeholder det forkerte reagensglas. Utilstrækkelig resterende mængde til at dække behovene for den aktuelle arbejdsliste Der er ikke tilstrækkeligt reagens til at afslutte testen. Tidsgrænse overskredet Reagenset har været for længe i instrumentet. Lot kan ikke bruges Reagenslottet er i karantæne eller spærret og kan ikke bruges. Ulæselig stregkode på en ikke-fast position (stregkoden kan ikke læses) Systemet kan ikke scanne stregkoden på hætteglasset. Ukendt stregkode Systemet genkender ikke stregkoden. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

258 10 Håndtering af fejlmeddelelser Ressourcefejl Sådan håndteres fejl i reagensstativer (fortsat) 3 Følg instruktionerne i forbindelse med fejlen. Tom fast position Sæt det korrekte reagensglas i den tildelte position. Fast position med forkert reagens Fjern reagenset, og sæt det korrekte reagens i den tildelte position. Utilstrækkelig resterende mængde til at dække behovene for den aktuelle arbejdsliste Isæt yderligere reagensglas for at kunne afslutte de aktuelle test. Tidsgrænse overskredet Udskift det reagens, der har været for længe i instrumentet. Lot kan ikke bruges (i karantæne eller spærret) Skift status for lottet til Available (Tilgængelig) under fanen Lots (Lot). Ulæselig stregkode på en ikke-fast position (stregkoden kan ikke læses) Kontroller, at stregkoden vender udad. Registrer reagenslottet under fanen Lots (Lot). Reference: Se Isætning af reagensglas på side 6-9. Se Procedure til at registrere reagenser manuelt på side 6-6. Ukendt stregkode Registrer reagenslottet under fanen Lots (Lot). Reference: Se Procedure til at registrere reagenser manuelt på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

259 Ressourcefejl Fanen Drawer (Skuffe) Sådan håndteres skuffefejl 1 Tryk på knappen Resources (Ressourcer) på kontrolpanelet, og vælg derefter fanen Drawer (Skuffe). Resultat: Fanen Drawer (Skuffe) på skærmen Status vises. 2 Læg mærke til de holdere, der er fremhævet med farve i afsnittet Drawer Content (Skuffeindhold). Hvis ingen holdere er fremhævet (ingen fejl), fortsættes der med trin 5 Læg mærke til afsnittet Quantity Errors (Mængdefejl). 3 Tryk på en ramme for at få vist fejlbeskrivelsen. Fejl omfatter: Lot udløbet Lot har anden status end In Use (I brug). (Kun evalueringsholder) kontrolkassette ikke fundet Type ikke konfigureret på perforator 4 Følg instruktionerne i forbindelse med fejlen. Lot udløbet Udskift kassetteholderen med en anden holder. Lot har anden status end In Use (I brug). Skift status for lottet under fanen Lots (Lot). (Kun evalueringsholder) kontrolkassette ikke fundet Sæt en kontrolkassette i position 20 i den kassetteholder, som viser fejlen. Reference: Se Isætning eller udskiftning af evalueringskassetteholder(e) på side Type ikke konfigureret på perforator Kontakt OCD-servicepersonalet for at få konfigureret perforatoren. 5 Læg mærke til afsnittet Quantity Errors (Mængdefejl). 6 Sæt én eller flere kassetteholdere i skuffen. Se Appendiks A: Fejlmeddelelser på side A-1 for at få oplysninger om nummererede fejlmeddelelser. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

260 10 Håndtering af fejlmeddelelser Prøvefejl Prøvefejl Når knappen Samples (Prøver) på kontrolpanelet er grøn og blinker, skal disse instruktioner følges for at afhjælpe prøvefejl. Sådan håndteres prøvefejl 1 Tryk på knappen Sample (Prøve) på kontrolpanelet. Fanen Sample Racks (Prøvestativer) på skærmen Sample (Prøve) vises. 2 Læg mærke til den position i billedet af prøvestativet, som viser. Fejlen er beskrevet i afsnittet Position Errors (Positionsfejl). Fejl omfatter: Tom fast position Den tildelte position indeholder ikke en prøve. Fast position med forkert stregkode Den forkerte prøve sidder i den faste position. Ukendt prøve Systemet genkender ikke prøven. Ulæselig stregkode (stregkoden kan ikke læses) Systemet genkender ikke stregkoden. Bemærk: Hvis der ikke er diluentressourcer til rådighed til at færdiggøre en test på en prøve, vil der på prøvens position vises et symbol snarere end et symbol, og knappen Resources (Ressourcer) vil blinke på kontrolpanelet. Fyld diluentressourcerne op for at afhjælpe fejlen og fortsæt rutinen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

261 Prøvefejl Sådan håndteres prøvefejl (fortsat) 3 Følg instruktionerne i forbindelse med fejlen. Tom fast position Sæt det korrekte prøveglas i den tildelte position. Reference: Se Isætning af prøver/kontroller på side Fast position med forkert stregkode Fjern prøven, og sæt det korrekte prøveglas i den tildelte position. Ukendt prøve Registrer prøven. Reference: Se Registrering af prøver på side Ulæselig stregkode (stregkoden kan ikke læses) Kontroller, at stregkoden vender udad. Registrer prøven manuelt. Reference: Se Registrering af prøver på side Se Appendiks A: Fejlmeddelelser på side A-1 for at få oplysninger om nummererede fejlmeddelelser. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

262 10 Håndtering af fejlmeddelelser Resultatfejl Resultatfejl Når knappen Results (Resultater) på kontrolpanelet er grøn og blinker, skal disse instruktioner følges for at afhjælpe resultatfejl. Sådan håndteres arbejdslistefejl 1 Tryk på knappen Results (Resultater) på kontrolpanelet. Resultat: Fanen Worklist (Arbejdsliste) vises på skærmen Sample (Prøve). 2 Læg mærke til symbolerne for hvert prøve-id. 3 Læs betydningen af symbolet eller symbolerne i de tabeller, der henvises til, og udfør den angivne handling. Reference: Se Forklaring på symboler på side Reference: Se Symboler, der vises i kolonnerne med analyseresultater på side Se Appendiks A: Fejlmeddelelser på side A-1 for at få oplysninger om nummererede fejlmeddelelser Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

263 Fejl i affaldsbeholder og kassetteaffaldslift Fejl i affaldsbeholder og kassetteaffaldslift Når systemet detekterer en fuld affaldsbeholder, sættes behandlingen af testen på pause, og fejlen ASTC013 Trash Container is Full ( ASTC013 affaldsbeholder er fuld ) vises. Sådan behandler du fejlen Trashcan is Full (affaldsbeholder er fuld) 1 Berør OK på fejlmeddelelsen. Resultat: Skærmen Resources (ressourcer) fanen Required (nødvendige) vises. 2 Se efter, at antallet af tilgængelige kassetter er 0 og fremhævet med rødt. Affaldslugen er ulåst og forbliver ulåst, hvis brugeren berører knappen Waste Door (affaldsluge). 3 Følg anvisningen Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder på side Der vises en meddelelse: Did you empty the trashcan? (Har du tømt affaldsbeholderen?) Berør Yes (ja). Resultat: Affaldslugen vil blive lukket og låst, og det tilgængelige antal kassetter i affaldsbeholderen i Review Areas (Gennemsynsområder) er 250. Affaldsliften vil føre kassetten til affaldsbeholderen, og systemet vender tilbage til normal drift. Når systemet detekterer fejl ved affaldslift, sættes behandlingen af testen på pause, og fejlen ASCS041 Cassette Waste Lift Error ( ASCS041 fejl ved kassetteaffaldslift ) vises. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

264 10 Håndtering af fejlmeddelelser Fejl i affaldsbeholder og kassetteaffaldslift Sådan behandler du fejl ved Cassette Waste Lift (kassetteaffaldslift) 1 Berør OK på fejlmeddelelsen. Resultat: Skærmen Data fanen Instrument Errors (instrumentfejl) vises. 2 Se efter posten fejl Cassette Waste Lift (kassetteaffaldslift), der er fremhævet på listen over Instrument Errors (instrumentfejl). Affaldslugen er ulåst og forbliver ulåst, hvis brugeren berører knappen Waste Door (affaldsluge). 3 Åbn affaldsdøren, fjern affaldsbeholdere og fjern kassetter i Cassette Waste Lift (kassetteaffaldsliften) eller i AutoReader gribearm. 4 Sæt affaldsbeholderen på plads og luk affaldslugen. 5 Der vises en meddelelse: Did you remove the cassette causing the Waste Lift error? (Har du fjernet den kassette, der forårsagede fejlen i affaldsliften?) Berør Yes (ja). Resultat: Affaldslugen vil blive lukket og låst, og affaldsliften vil føre kassetten til affaldsbeholderen, og systemet vender tilbage til normal drift. Reference: Tømning af affaldskassetter fra affaldsbeholder på side Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

265 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Oversigt Skærmen Setup (Opsætning) indeholder mange funktioner til at tilpasse AutoVue-systemet. Den bruges primært af laboratoriets systemadministrator og OCD-serviceteknikeren til at angive indstillinger for AutoVue-systemet og brugerrettigheder. Figur 11-1 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

266 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Skærmen Setup (Opsætning) indeholder følgende faner: Fanen Setup (Opsætning) General (Generelt) Privileges (Rettigheder) Maintenance (Vedligeholdelse) Testing (Test) Results (Resultater) Data Indeholder Laboratorium Forbindelser Patientoplysninger Alarmer Logonregler Handlinger Brugere Vedligeholdelse og kvalitetskontrol BRC-profiler (Perforator) 37 C/RTHA (Kun for OCD-servicepersonale) Profiler Reagenser Centrifugeret blod forskydning (kun OCD-servicepersonale) Diverse Lagring af kassetter Resultatvisning Grænser LIS-overførsel Arkivering Analysegruppe Emner Adgang til skærmen Setup (Opsætning) Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Angivelse af indstillinger under fanen Maintenance (Vedligeholdelse) Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) Angivelse af indstillinger under fanen Data Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

267 Adgang til skærmen Setup (Opsætning) Adgang til skærmen Setup (Opsætning) For at få adgang til skærmen Setup (Opsætning) og foretage ændringer af systemkonfiguration og indstillinger kræves følgende: Brugeren har opsætningsrettigheder for at forhindre uautoriseret personale i at ændre vigtige parametre. Figur 11-2 Der skal logges på i tilstanden Setup (Opsætning). Figur 11-3 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

268 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Brug fanen General (Generelt) til at angive: Laboratorieoplysninger. Forbindelser til UPS, instrument, LIS og videokanal (OCD-servicepersonale). Obligatoriske felter til indtastning af patientoplysninger. Systemhændelser, som aktiverer en alarm. Angivelse og ændring af laboratorieoplysninger Laboratorieoplysninger udskrives i sidehoveder på rapporter. Sådan angives eller redigeres laboratoriets adresse 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen General (Generelt). Afsnittet Laboratory (Laboratorium) indeholder den gemte adresse. Figur Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

269 Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Sådan angives eller redigeres laboratoriets adresse (fortsat) 2 Tryk på et felt i afsnittet Laboratory (Laboratorium) for at åbne dialogboksen Laboratory Address (Laboratorieadresse). Figur Indtast adresseoplysninger i de viste felter. Der kan indtastes op til 30 tegn pr. felt. 4 Tryk på Ok for at gemme adresseoplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at redigere adresseoplysninger. Indstilling af systemforbindelser (OCD-servicepersonale) Maskin-id et og portene til kommunikation med UPS, instrumentet, LIS og videokanalen skal identificeres. Sådan indstilles systemforbindelser 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen General (Generelt). I afsnittet Connections (Forbindelser) kan operatøren identificere instrumentet, kommunikationsporte og videokanalen. 2 Tryk på et element i afsnittet Connections (Forbindelser) for at åbne dialogboksen Connection Setup (Opsætning af forbindelser) for alle elementer. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

270 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Sådan indstilles systemforbindelser (fortsat) 3 Sådan indstilles systemforbindelser: Indtast instrument-id et i feltet. Vælg kommunikationsporte fra rullemenuerne til UPS, instrument og LIS. Vælg videokanalen i rullemenuen. Figur Tryk på Ok for at gemme ændringerne. Resultat: Afsnittet Connections (Forbindelser) indeholder instrument-id, tildelinger af kommunikationsporte og tildeling af videokanal. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at redigere systemforbindelser Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

271 Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Angivelse og redigering af obligatoriske felter til patientoplysninger Det kan angives, hvilke patientoplysningsfelter der skal udfyldes af laboratoriepersonalet. Sådan angives eller redigeres patientoplysninger 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen General (Generelt). Afsnittet Patient Information (Patientoplysninger) indeholder felter med en af følgende angivelser: Yes (Ja). Patientoplysningerne til dette felt er obligatoriske, og operatøren skal angive en værdi. No (Nej). Patientoplysninger til dette felt er valgfrie. 2 Tryk på et felt under Patient Information (Patientoplysninger) for at åbne dialogboksen Patient Information Management (Administration af patientoplysninger). 3 Markér afkrydsningsfelterne ud for de felter, der skal angives som obligatoriske felter. Figur Tryk på Ok for at gemme ændringerne. Resultat: Afsnittet Patient Information (Patientoplysninger) viser Yes (Ja) ud for de felter, der er angivet som obligatoriske, og No (Nej) ud for de felter, der er angivet som valgfrie. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at redigere patientoplysninger. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

272 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Indstilling af lydalarmer for systemhændelser Operatøren kan indstille lydalarmer for systemhændelser, f.eks. prøve- eller resultatfejl. Der er to muligheder: Alarmer kan aktiveres på det AutoVue-system, der er i drift i øjeblikket eller Alarmoplysninger kan sendes som en tekstfil til en central computer, som håndterer fejl Sådan indstilles alarmer for systemhændelser 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen General (Generelt). I afsnittet Alarms (Alarmer) kan operatøren angive stier til meddelelser via netværk og placering af lydfiler, og afsnittet indeholder en liste over systemhændelser og de lydalarmer, der er valgt for de pågældende hændelser. Valgfrit: Tryk på Dashboard (Kontrolpanel) for at angive en netværkssti til den centrale computer, der skal modtage en tekstfil med fejloplysninger. 2 Tryk på Sound effects location (Placering af lydeffekter) for at angive en sti til lydfilerne. Berør Test for at bekræfte den angivne bibliotekssti, og berør Ok. 3 Tryk på en systemhændelse i afsnittet Alarms (Alarmer) for at åbne dialogboksen Setup Alarm (Opsætning af alarm) for den pågældende systemhændelse. 4 Sådan angives en alarm: Vælg en lydeffekt på listen. Indtast en varighed for alarmen i sekunder. Indtast en hyppighed for alarmen i sekunder. Marker afkrydsningsfeltet Alarms (Alarmer) for at aktivere lyden til fejlen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

273 Angivelse af indstillinger under fanen General (Generelt) Sådan indstilles alarmer for systemhændelser (fortsat) 5 Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. eller Tryk på Ok for at gemme ændringerne. Resultat: Afsnittet Alarms (Alarmer) viser den valgte lyd ud for systemhændelsen. Hvis der ikke angives en alarm, vises None (Ingen) ud for systemhændelsen. Figur 11-8 En afkrydsning angiver, at en lydplacering er identificeret Lydeffekt, der er valgt til fejl i LISkommunikation fra den identificerede lydplacering 6 Gentag denne procedure for at ændre alarmer for en systemhændelse. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

274 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Brug fanen Privileges (Rettigheder) til at: Oprette og ændre logonregler for operatører. Tildele operatørniveauer til systemhandlinger. Oprette og ændre brugernavne og -rettigheder. Bemærk: Systemadministratoren skal tildeles opsætningsrettigheder. Nulstille en adgangskode. Bemærk: For at sikre, at kun autoriserede brugere får adgang til instrument og software, må login-id er eller adgangskoder ikke videregives. Oprettelse og ændring af logonregler for operatører Sådan angives eller redigeres logonregler 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Privileges (Rettigheder). Afsnittet Login Rules (Logonregler) viser de logonregler, der er gemt på systemet i øjeblikket. 2 Tryk på et felt i afsnittet Login Rules (Logonregler) for at åbne dialogboksen Login Rules. 3 Sådan angives logonregler: Skriv en minimumlængde (0 20) for adgangskoder. Indtast det antal dage (0 120), som adgangskoder er gyldige i. Indtast antallet af minutter (0 120) uden aktivitet, hvorefter operatøren automatisk logges af systemet. 4 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at redigere logonregler Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

275 Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Tildeling og ændring af niveauer til systemhandlinger Der kan tildeles et rettighedsniveau på 1, 2 eller 3 til hver systemhandling, der er vist på listen Actions (Handlinger). Det er op til laboratoriet selv at vælge et rettighedsniveau til systemhandlinger. Brugerniveau 1 Brugerniveau 2 Brugerniveau 3 Handlinger på niveau 1 Handlinger på niveau 2 Handlinger på niveau 3 Med Level 1 (Niveau 1) tillades typiske handlinger. De fleste handlinger er niveau 1. Med Level 2 (Niveau 2) tillades typiske handlinger og handlinger med større ansvar, f.eks. at: Acceptere eller afvise resultater. Modificere brøndresultater. Med Level 3 (Niveau 3) tillades alle handlinger. Kun de mest erfarne operatører på laboratoriet kan starte og afvikle handlinger som f.eks. at: Tilføje kommentarer ved arkivering. Redigere fortolkninger. Redigere udløbsdatoer for lot. Med Level Setup (Niveauopsætning) tillades alle handlinger og opsætningsrettigheder. Kun systemadministratorer bør have adgang til skærmene under Setup (Opsætning). Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

276 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Sådan tildeles rettighedsniveauet 1, 2 eller 3 for hver systemhandling 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Privileges (Rettigheder). Afsnittet Actions (Handlinger) indeholder en liste over systemhandlinger og det rettighedsniveau, der er valgt for hver handling: Level 1 (Niveau 1). Handlingen tildeles en rettighed på lavt niveau. Level 2 (Niveau 2). Handlingen tildeles en rettighed på mellemniveau. Level 3 (Niveau 3). Handlingen tildeles en rettighed på højt niveau. 2 Tryk på en systemhandling på listen Actions (Handlinger) for at åbne dialogboksen Action Level (Handlingsniveau) for den pågældende handling. 3 Vælg et niveau i rullemenuen. 4 Tryk på Ok for at gemme ændringerne. Resultat: Listen Actions (Handlinger) viser det valgte niveau ud for handlingen. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at ændre en handlings rettighedsniveauer Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

277 Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Oprettelse og ændring af brugernavne og -rettigheder En adgangskode og ét af tre niveauer kan tildeles en operatør afhængigt af de handlinger, operatøren skal kunne starte. Sådan oprettes et brugernavn og -rettigheder 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Privileges (Rettigheder). I afsnittet Users (Brugere) vises det brugernavn og de rettigheder, der er tildelt (niveau 1, 2, 3 eller opsætning). 2 Tryk på New User (Ny bruger) for at åbne dialogboksen New User. Figur Indtast navnet i feltet Username (Brugernavn tegn). Bemærk: Hvert brugernavn skal være entydigt. Resultat: Adgangskoden tildeles automatisk og er identisk med brugernavnet. 4 Vælg et rettighedsniveau i rullemenuen Rights (Rettigheder). 5 Tryk på Ok for at gemme ændringerne. Resultat: I afsnittet Users (Brugere) vises rettighedsniveauet ud for brugernavnet. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

278 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Sådan ændres brugerrettigheder 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Privileges (Rettigheder). I afsnittet Users (Brugere) vises det brugernavn og de rettigheder, der er tildelt (niveau 1, 2 eller 3). 2 Tryk på et felt under Users (Brugere), (undtagen feltet New User (Ny bruger)), for at åbne dialogboksen User Modification (Ændring af bruger). Figur Vælg et andet niveau i rullemenuen Rights (Rettigheder), og tryk på OK. Vælg Revoked (Deaktiveret) for at deaktivere et brugernavn Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

279 Angivelse af operatøroplysninger under fanen Privileges (Rettigheder) Nulstilling af en brugeradgangskode Sådan nulstilles en adgangskode 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Privileges (Rettigheder). I afsnittet Users (Brugere) vises det brugernavn og de rettigheder, der er tildelt (niveau 1, 2, 3 eller opsætning). 2 Tryk på brugerens felt under Users (Brugere) for at åbne dialogboksen User Modification (Ændring af bruger). Figur Tryk på Init og derefter på OK i dialogboksene Warning (Advarsel) og User Modification (Ændring af bruger). Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

280 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen Maintenance (Vedligeholdelse) Angivelse af indstillinger under fanen Maintenance (Vedligeholdelse) Brug fanen Maintenance (Vedligeholdelse) til at angive: Hyppighed for vedligeholdelse og kvalitetskontrol Reference: Yderligere oplysninger om anbefalet hyppighed og trinvise beskrivelser af vedligeholdelsesprocedurer findes i afsnittet Vedligeholdelse og kvalitetskontrol på side 8-1. BRC-profiler Angivelse og ændring af hyppighed for vedligeholdelse og kvalitetskontrol Sådan angives og ændres hyppighed for vedligeholdelse og kvalitetskontrol 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Maintenance (Vedligeholdelse). Afsnittet Maintenance and QC (Vedligeholdelse og KK) indeholder de indstillinger, der i øjeblikket er gemt på systemet. 2 Tryk på et felt for at åbne dialogboksen Maintenance Operation (Vedligeholdelsesfunktion) for elementet. Figur Sådan angives indstillinger: Vælg hyppighed/skæringsdato. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Locking (Spærring) for at angive, at systemet stadig skal kunne bruges, hvis vedligeholdelsesproceduren ikke udføres inden for skæringsdatoen Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

281 Angivelse af indstillinger under fanen Maintenance (Vedligeholdelse) Sådan angives og ændres hyppighed for vedligeholdelse og kvalitetskontrol (fortsat) 4 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at redigere indstillinger. Oprettelse af BRC-testprofiler Med en BRC-testprofil (Biological Reagent Control biologisk reagenskontrol) kan reagenser og kassetter testes som en del af kvalitetskontrollen for at sikre, at resultater rapporteres korrekt. Ved kørsel af en BRC-test bruges reagenser i stedet for prøver og dispenseres i brønde sammen med egnede reagenser fra BRC-kittene. Det rapporterede resultat er for selve testen (positivt eller negativt). Sådan oprettes eller ændres BRC-profiler 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Maintenance (Vedligeholdelse). Afsnittet BRC Profile (BRCprofil) indeholder de indstillinger, der i øjeblikket er gemt på systemet. 2 Tryk på et felt for at åbne dialogboksen BRC Profile Setup (Oprettelse af BRC-profil). Figur Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

282 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen Maintenance (Vedligeholdelse) Sådan oprettes eller ændres BRC-profiler (fortsat) 3 Sådan angives en BRC-profil: Skriv et navn til profilen. Vælg en BRC-test 4 Sådan føjes en test til BRC-profilen: Vælg en BRC-test på listen Available Tests (Tilgængelige test). Tryk på venstre pileknap. Resultat: Testen føjes til listen Selected tests (Valgte test). 5 Sådan fjernes en test fra BRC-profilen: Vælg en BRC-test på listen Available Tests (Tilgængelige test). Tryk på højre pileknap. Resultat: Testen fjernes fra listen Selected tests (Valgte test). 6 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 7 Gentag denne procedure for at redigere indstillinger Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

283 Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Brug fanen Testing (Test) til at angive: Testprofiler, som indeholder enkelte eller flere test, der skal afvikles. Reagenser, der skal bruges til test. Figur Tre trin til konfiguration af testindstillinger Vælg kassetter, der skal bruges i perforatorer Opret testprofil(er) Definer reagenser, der skal bruges i testrutiner Systemet udfylder automatisk afsnittet Test Profiles (Testprofiler) med test, der kan afvikles med disse kassetter Systemet udfylder automatisk afsnittet Reagent Families (Reagensserier) med reagenser, der kan bruges Angivelse og ændring af perforatorkonfigurationer baseret på kassettebrug OCD angiver perforatorkonfigurationen baseret på de kassetter, der bruges på laboratoriet. 5 konfigurationer til at perforere kassetter i RTHA. I 37 C (perforatoren) giver 3 konfigurationer mulighed for at perforere kassetter, af disse giver 2 konfigurationer mulighed for at perforere 3 brønde ad gangen. AHG-kassetten kan f.eks. tildeles denne perforeringskonfiguration for at spare kassetter og lade delvist brugte kassetter blive genbrugt i behandlingsforløbet. Kontakt OCD-servicepersonalet, hvis perforatorkonfigurationerne skal ændres. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

284 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Oprettelse af en testprofil Sådan oprettes eller ændres en testprofil 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Testing (Test). Afsnittet Profiles (Profiler) indeholder de indstillinger, der i øjeblikket er gemt på systemet. 2 Tryk på New Profile (Ny profil) for at åbne dialogboksen Profile Setup (Oprettelse af profil). Figur Skriv et navn til profilen i feltet Name (Navn). 4 Sådan føjes en test til profilen: Vælg en test på listen Available Tests (Tilgængelige test). Tryk på knappen. Resultat: Testen føjes til listen Selected tests (Valgte test). 5 Sådan fjernes en test fra profilen: Vælg en test på listen Selected Tests (Valgte test). Tryk på knappen. Resultat: Testen fjernes fra listen Selected tests (Valgte test) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

285 Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Sådan oprettes eller ændres en testprofil (fortsat) 6 Tryk på Ok for at gemme ændringerne. Resultat: Systemet tilføjer automatisk det tilsvarende OCDreagenskit i afsnittet Reagents (Reagenser). Hvis operatøren f.eks. opretter en profil, som indeholder BVSPpolytesten, indsætter systemet automatisk papain-kittet på listen Reagents (Reagenser) under fanen Testing (Test). eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme ændringerne. 7 Gentag denne procedure for at oprette en ny testprofil. 8 Hvis en testprofil skal ændres, skal man trykke på et profilnavn for at åbne dialogboksen Profile Setup (Oprettelse af profil) og gentage trin 4 til 6. Sletning af en testprofil Sådan slettes en testprofil 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Testing (Test). Afsnittet Profiles (Profiler) indeholder de indstillinger, der i øjeblikket er gemt på systemet. 2 Tryk på et profilnavn for at åbne dialogboksen Profile Setup (Oprettelse af profil). 3 Tryk på Delete (Slet) for at slette en testprofil. Resultat: Dialogboksen Warning (Advarsel) åbnes. 4 Tryk på Ok for at slette profilen. Resultat: Systemet sletter automatisk det tilsvarende OCDreagenskit fra afsnittet Reagents (Reagenser) under fanen Testing (Test). Hvis operatøren f.eks. sletter en profil, som indeholder BVSP-polytesten, sletter systemet automatisk papain-kittet på listen Reagents (Reagenser) under fanen Testing (Test). eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at slette. 5 Gentag denne procedure for at slette en ny testprofil. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

286 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Ændring af et reagenskit Et reagenskit er en gruppe reagenser. Reagenskit med Affirmagen eller Red Cell Reverse indeholder f.eks. fire celletyper (A1, A2, B, O). Et batch med samme reagenskit er forsynet med et lotnummer. Hætteglas med en celletype i lottet er forsynet med en entydig stregkode. Figure Affirmagenreagenskit Lot Lot Lot Lot Batch af reagensglas Batch af reagensglas Batch af reagensglas Batch af reagensglas Produkt-id A1 Produkt-id A1 Produkt-id A1 Produkt-id A1 Produkt-id A2 Produkt-id A2 Produkt-id A2 Produkt-id A2 Produkt-id B Produkt-id B Produkt-id B Produkt-id B Produkt-id O Produkt-id O Produkt-id O Produkt-id O Systemet genkender automatisk OCD-reagensglas, som er placeret i reagensstativet, og indsætter dem under fanen Lots (Lot) på skærmen Status Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

287 Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Sådan ændres et reagenskit 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Testing (Test). Afsnittet Reagents (Reagenser) indeholder de reagenskit, der i øjeblikket er gemt på systemet. 2 Tryk på et reagenskit for at åbne dialogboksen OCD Reagent Kit Setup (Oprettelse af OCD-reagenskit). Figur Vælg en lotstatus i rullemenuen: Available (Tilgængelig). Reagensglasset kan bruges af systemet. Quarantine (Karantæne). Reagensglasset kan ikke bruges af systemet, før bioanalytikeren indtaster lotoplysninger under fanen Lots (Lot) på skærmen Status. 4 Tryk på knappen Defining Vial Properties (Definition af egenskaber for hætteglas) for at åbne dialogboksen Reagent vials (Reagensglas). Vælg en hætteglastype til hver glasvolumen. 3mL: 3 tilgængelige indstillinger for hætteglastypen 10mL: 3 tilgængelige indstillinger for hætteglastypen 60mL: 2 tilgængelige indstillinger for hætteglastypen Bemærk: Serviceteknikere fra OCD konfigurerer hætteglastyper. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

288 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Sådan ændres et reagenskit (fortsat) 5 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 6 Tryk på Ok i dialogboksen OCD Reagent Kit Setup (Oprettelse af OCD-reagenskit) for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 7 Gentag denne procedure for at ændre et andet reagenskit. Oprettelse af et reagenskit, der ikke er fra OCD Til reagensglas uden stregkoder, som ikke er fra OCD, skal reagenskit oprettes som beskrevet herunder. Bemærk: Ortho-Clinical Diagnostics har valideret brugen af OCD-reagenser på AutoVue-systemet. Laboratoriet er ansvarligt for at validere brugen af reagenser, som ikke er fra OCD, på AutoVue-systemet Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

289 Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Sådan oprettes et reagenskit, der ikke er fra OCD 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Testing (Test). Afsnittet Reagents (Reagenser) indeholder de reagenskit, der i øjeblikket er gemt på systemet. 2 Tryk på feltet New Kit (Nyt kit) for at åbne dialogboksen Non-OCD Reagent Kit Setup (Oprettelse af reagenskit, der ikke er fra OCD). Figur Skriv et navn for reagenskittet. 4 Vælg et tilknyttet OCD-reagenskit. F.eks. et OCD-reagenskit, som kan sammenlignes. 5 Tryk på knappen Defining Vial Properties (Definition af egenskaber for hætteglas) for at åbne dialogboksen Reagent vials (Reagensglas). Vælg en hætteglastype til hver glasvolumen: 3 ml: 3 tilgængelige indstillinger. 10 ml: 3 tilgængelige indstillinger. 60 ml: 2 tilgængelige indstillinger. Bemærk: Serviceteknikere fra OCD konfigurerer hætteglastyper. 6 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

290 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Sådan oprettes et reagenskit, der ikke er fra OCD (fortsat) 7 Tryk på Ok i dialogboksen Non-OCD Reagent Kit Setup (Oprettelse af reagenskit, der ikke er fra OCD) for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 8 Reagenset har statussen Quarantine (Karantæne) og vil ikke kunne bruges. Hvis reagensets status skal ændres til Available (Tilgængelig), så det kan bruges til test, skal det gøres under fanen Lots (Lot) på skærmen Status. 9 Gentag denne procedure for at oprette et andet reagenskit, der ikke er fra OCD. Opsætning af centrifugeret blod forskydning (kun OCD-servicepersonale) Prøveglas med centrifugeret blod indeholder et område med antikoagulant i bunden af glasset. Disse glas kan bruges med typiske glas i det samme prøvestativ samtidig. Hvis der bruges glas med centrifugeret blod, skal forskydningen for RBCpipetteringspositionen indstilles (Z-position = Z-maks. Forskydning). Antikoagulant Forskydning Z-maks Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

291 Angivelse af testkonfigurationer under fanen Testing (Test) Sådan indstilles forskydning i forbindelse med centrifugeret blod 1 Det bør overlades til OCD-personale at ændre på forskydningen i forbindelse med centrifugeret blod. Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Testing (Test). Afsnittet Centblood Offset (Centrifugeret blod forskydning) indeholder de indstillinger, der i øjeblikket er gemt på systemet. 2 Tryk på en prøvestativtype for at åbne dialogboksen Setup of centblood offset (Opsætning af forskydning for cent. blod). Figur Indtast en forskydning på mellem 0 25 mm for én eller flere prøvestativtyper. 4 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at ændre en forskydning. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

292 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) Brug fanen Results (Resultater) til at angive: Diverse Kassetter, der skal gemmes til evaluering. Indstillinger for visning af resultater. Grænseværdier for resultater. Angivelse af diverse resultatindstillinger Sådan angives diverse resultatindstillinger 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Results (Resultater). Afsnittet Miscellaneous (Diverse) indeholder forskellige resultatindstillinger. 2 Tryk på et element for at åbne dialogboksen Miscellaneous (Diverse). For disse elementer Evalueringsholdere i skuffen Brugeren kan acceptere egne modifikationer Acceptance mode (Accepttilstand) Vælg eller skriv Vælg det antal kassettholdere i skuffen, som skal indeholde gemte kassetter. Hvis der vælges 0, gemmer systemet kassetter i CASUNCA. En værdi fra 1 4 kan vælges for at opbevare gemte kassetter i kassetteholderen 1 4. Berør Yes (Ja) for at acceptere modifikationsændringer. Berør No (Nej) for at gå ud uden at gemme. Vælg Auto, hvis resultaterne skal accepteres automatisk af systemet. Vælg Manual (Manuel), hvis resultaterne skal evalueres og accepteres manuelt. Alle kassetter gemmes til evaluering i dette tilfælde Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

293 Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) For disse elementer Periode for automatisk sletning af prøve Visning af analysearbejdsliste Visning af patientarbejdsliste Visning af fænotypearbejdsliste Differentiation Patient/CQI 7 (Differentiering patient/cqi) Differentiation PatientAlbaQ-Chek (Differentiering patient/albaq-chek) Differentiation Patient/ORTHO CONFIDENCE WB Gennemgang af kassetter Gennemgang af ordrer ABD-repipet Isolér Statcentri.cyklusser Vælg eller skriv Skriv den tidsgrænse (i timer), hvorefter LIStestanmodninger skal slettes fra arbejdslisten, fordi prøver ikke blev testet i forhold til disse anmodninger. Den maksimale tidsgrænse er 48 timer. Vælg den analyserækkefølge, der skal vises på arbejdslisten. Vælg de patientoplysningsfelter, der skal vises på arbejdslisten. Vælg den fænotypesymbologi, der skal vises på arbejdslisten. Berør Yes (ja) for at indstille systemet til at genkende og identificere en CQI-stregkode. Berør No (Nej) for at indstille systemet til ikke at skelne mellem CQI 7 stregkoder og patientprøvestregkoder. Berør Yes (ja) for at indstille systemet til at genkende og identificere en AlbaQ-Chek stregkode. Berør No (nej) for at indstille systemet til ikke at skelne mellem AlbaQ-Chek J stregkoder og patientprøvestregkoder. Tryk på Yes (Ja) for at indstille systemet til at genkende og identificere en ORTHO CONFIDENCE WB stregkode. Tryk på No (Nej) for at indstille systemet til ikke at skelne mellem ORTHO CONFIDENCE WB stregkoder og patientprøvestregkoder. Berør Yes (Ja) for at acceptere ændring. Berør No (Nej) for at annullere ændring Berør Yes (Ja) for at acceptere ændring. Berør No (Nej) for at annullere ændring Berør Yes (Ja) for at indstille instrumentet til at fremstille to fortyndinger, en til AFOtesten og en anden til ABD-bekræftelsen. Berør No (Nej) for at bruge én fortynding til både ABO-testen og ABD-bekræftelsen. Tryk på Yes (Ja) for at isolere centrifugecyklusser, der omfatter Stat-prøver. Tryk på No (Nej) for at tillade tilføjelse af rutineprøver til centrifugecyklusser, der omfatter Stat-prøver. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

294 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) For disse elementer Aktiver Scheduler Optimization v1.0 (optimering af planlægning v.1.0) Kræv kommentarer ved redigering af resultater Vælg eller skriv Giver OCD-personale mulighed for at vælge den planlægningsalgoritme, der er optimal for det enkelte laboratorium. Berør Yes (Ja) for at gøre en kommentar obligatorisk, før redigerede resultater kan accepteres. Berør No (Nej) for at tillade redigerede resultater uden indtastning af en kommentar. 3 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. Angivelse og ændring af indstillinger for lagring af kassetter, der skal evalueres I afsnittet Saving Cassettes (Gem kassetter) kan operatøren angive de kassetter, der skal gemmes i CASUNCA eller skuffen og evalueres manuelt. Kassetterne gemmes for de analyseresultater, der skal kunne evalueres, inden resultaterne accepteres. Kassetter, der skal gemmes, kan vælges efter profil eller test. Alle kassetter, som indeholder mindst én brønd med en positiv grad, der ligger inden for det angivne område, gemmes automatisk i CASUNCA eller skuffen til evaluering. Bemærk: Kassetter med ubestemmelige resultater vil automatisk blive gemt. Sådan angives kassetter, der skal gemmes til evaluering 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Results (Resultater). Afsnittet Saving Cassettes (Gem kassetter) indeholder de kassetter, der skal gemmes efter testprofil og efter individuel test. Følgende instruktioner gælder ved lagring af en kassette efter profil eller test. 2 Tryk på Empty (Tom), en profil eller en test for at åbne dialogboksen Cassette Saving Per Profile (Test) Setup (Opsætning af lagring af kassetter efter profil (test)) Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

295 Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) Sådan angives kassetter, der skal gemmes til evaluering 3 Sådan tilføjes en profil eller test: Vælg en profil/test på listen Available Profiles (Profiler til rådighed) eller Available Tests (Test til rådighed), og berør venstre pile knap. Resultat: Profilen/testen føjes til listen Selected (Valgt). 4 Sådan fjernes en profil eller test: Vælg en profil/test på listen Selected Profiles (Valgte profiler) eller Selected Tests (Valgte test), og berør højre pile knap. Resultat: Profilen/testen fjernes fra listen Selected (Valgt). 5 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

296 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) Indstil og modificer resultatvisningspræferencer Sådan ændres resultatvisningen 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Results (Resultater). Afsnittet Result Display (Resultatvisning) indeholder de indstillinger, der i øjeblikket er gemt for hver blodtype, POS/NEG eller +/-. 2 Tryk på en analysetype for at åbne dialogboksen Result Display Setup (Opsætning af resultatvisning). Figur Vælg en resultatvisning, enten tekst eller symbol: Pos/Neg + / - 4 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at redigere indstillinger for visning af resultater Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

297 Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) Angivelse og ændring af tærskelværdier for resultater En tærskel er en minimumsværdi, som bestemmer, hvorvidt resultater kan accepteres automatisk af systemet eller først skal gennemgås og accepteres manuelt. Hvis resultaterne er højere end tærsklen, accepterer systemet automatisk resultaterne. Hvis resultaterne er lig med eller lavere end tærsklen, skal de gennemgås og accepteres manuelt. Hvis der for eksempel vælges en tærskel på 3, må eventuelle resultater med en værdi på 3 eller derunder accepteres manuelt. En kassette, der indeholder et resultat med en værdi, der er lig med eller under 3, vil blive gemt til gennemgang. Bemærk: Når to prøver bearbejdes med samme kassette, og det ene resultat accepteres manuelt, må det andet resultat også accepteres mauelt. Begrænsninger i tærskelindstilling Den højeste tærskel, der kan indstilles, er 4. En tærskel på 4 betyder, at alle resultater skal gennemgås og accepteres manuelt. Alle non-antigene typebestemmelsesanalyser har en forindstillet tærskel på 0,5. Man kan sætte disse tærskler i området fra 0,5 til 4. Alle antigene typebestemmelsesanalyser har forindstillet tærskel på 2. Man kan sætte disse tærskler i området fra 2 til 4. Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Version

298 11 Opsætning af systemindstillinger og brugeroplysninger Angivelse af indstillinger under fanen Results (Resultater) Sådan angives og ændres tærskelværdier for resultater 1 Tryk på Setup (Opsætning) i menuen øverst på skærmen, og vælg fanen Results (Resultater). Afsnittet Thresholds (Grænseværdier) indeholder de indstillinger, der i øjeblikket er gemt for grænseværdier. 2 Tryk på en grænseværdi for at åbne dialogboksen Setup of thresholds (Opsætning af grænseværdier). Figur Vælg en grænseværdi i rullemenuen for hver brøndtype, der er angivet. Resultat: Kassetter med resultater, som er lig med eller under tærsekværdien, går ikke direkte i affaldskurven, men gemmes med henblik på kontrol. 4 Tryk på Ok for at gemme oplysningerne. eller Tryk på Cancel (Annuller) for at afslutte uden at gemme. 5 Gentag denne procedure for at redigere indstillinger for visning af resultater Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Philips Model EPIQ 7 ultralydssystem

VIGTIGT - Vigtig produktinformation Philips Model EPIQ 7 ultralydssystem Vigtig produktinformation Side 1 af 5 Kære kunde Der er konstateret et problem med Philips Ultrasound EPIQ 7-ultralydssystemet, der kunne udgøre en risiko for patienter og brugere. Denne vigtige produktinformation

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Anvendelse af i-stat Analyzer-tilpasningsfunktioner til at mindske ID-indtastningsfejl.

Anvendelse af i-stat Analyzer-tilpasningsfunktioner til at mindske ID-indtastningsfejl. i-stat Teknisk skrivelse Anvendelse af i-stat Analyzer-tilpasningsfunktioner til at mindske ID-indtastningsfejl. Indledning I denne Tekniske Skrivelse beskrives syv i-stat Analyzer-tilpasningsfunktioner,

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere