Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten Klarup Tlf. : Mail: Energistyrelsen Mail Klarup den 22. august 2012 HJJ / sd Høringssvar vedr. fremtidens havvindmølleparker placering af kystnære havvindmøller. Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune skal hermed afgive sammenslutningens høringssvar vedr. havvindmølleudvalgets forslag til placeringen af kystnære havvindmøller. Vort høringssvar vedrører specifikt de to udpegede kystnære områder i Jammerbugt Kommune, men vore synspunkter vil i høj grad også være gældende for lignende kystområder blandt de 16 udpegede områder. Vort høringssvar omhandler primært placeringen af de kystnære havvindmøllers indflydelse på naturen, de visuelle effekter, møllernes indflydelse på turismen i området samt de økonomiske aspekter for sommerhusejerne. Sammenslutningen. Sammenslutningen blev grundlagt i 2006 med det formål, at repræsentere og varetage medlemsforeningernes interesse af generel karakter i forhold til 1

2 kommunen og andre myndigheder, samt at bistå foreningerne i konkrete sager. Sammenslutningen omfatter i dag 55 af kommunens sommerhusejerforeninger svarende til, at vi repræsenterer sommerhusejere ud af i alt ca ejere. Sammenslutningen har i årenes løb opnået en god dialog om fælles interesser med Jammerbugt Kommune gennem to årligt planlagte møder samt gennem ad hock møder. Kystområdet er i vid udstrækning fredet, ligesom sommerhus bebyggelserne er reguleret gennem bl.a. deklarationer og lokalplaner. Fredningen af kystområdet betyder f.eks.: - At der ikke må opsættes master for telefoni, trådløs bredbånd m.v. - At der ikke opsættes vindmøller i området. - At der ikke må opsættes skilte, store som små, ved klitterne og på stranden. - At der stort set ikke ligger sommerhuse, hoteller, kiosker og lignende bebyggelser i klitterne. - At det er svært at ændre på sommerhuse, der allerede ligger indenfor fredningslinien, herunder husenes størrelser. Reguleringen af sommerhus bebyggelserne gennem deklarationer og lokalplaner er i de fleste områder ret restriktive, hvilket sammenslutningen og dens medlemmer i høj grad bakker op om. Det restriktive kommer bl.a. til udtryk ved: - Krav til husenes størrelser og placering på grunden. - Krav til materialer og farver. - Krav til tagmaterialet og mange steder krav om græstørv på tagene. - I flere områder er der forbud mod opsætning af flagstænger. - Regler for udvendig belysning. Og hvorfor har man så foretaget disse fredninger og opsat strenge krav til sommerhus bebyggelserne i kystområdet? 2

3 Det har man jo naturligvis gjort for i størst muligt omfang dels at sikre en uberørt natur langs vore kyster samt at sikre den vide frie havudsigt og dels for at sikre attraktive sommerhus områder, således at det samlede kystområde både nu og i fremtiden forbliver et enestående rekreativt område. Det er derfor med stor undren og bekymring for sammenslutningen at erfare om de foreslåede områder i Jammerbugten for placering af kystnære havvindmøller. Og det netop ud for et af Danmarks største sommerhus områder og ud for et stort set uberørt klit og strandområde med nogle af de bedste og mest besøgte strande i landet. Kystnære havvindmøller vil blive et meget dominerende og synligt element i kystområdet, ikke mindst på grund af, at de to områder ligger i en bugt. Der er for sammenslutning ikke megen logik i, at man på den ene side op gennem tiden har skabt et enestående kystområde gennem fredninger, deklarationer og lokalplaner, hvis man så på den anden side nu ødelægger selvsamme område ved opsætningen af disse høje dominerende vindmøller. For man vil herved ødelægge kystområdet og naturoplevelsen for såvel besøgende, turister som for sommerhusejerne. Det er en stor naturoplevelse at færdes i klitterne og på stranden og nyde den vide udsigt ud over havet. Og ikke mindst bliver solnedgangene i Vesterhavet nydt af rigtig mange. Med m. høje vindmøller så tæt på land som planlagt, er der ingen tvivl om, at en stor del af fornøjelsen ved at opholde sig på stranden eller gå en tur her helt vil forsvinde. Strandene og klitterne er meget sårbare ang. materialevandring, vel nu primært forårsaget af vesten vinden. Men man kan vel ikke se bort fra, at en kystnær havvindmøllepark, med bl.a. turbulensen herfra, kan forårsage endnu større skader en vestenvinden giver i dag. På vestkysten, og også i Jammerbugten, opstår der ofte på grund af strømninger i vandet, de for badende så farlige hestehuller. Hestehuller har gennem tiden dels forårsaget mange drukne ulykker og dels medført mange farlige episoder, for børn såvel som for voksne. 3

4 Kan man se bort fra, at en kystnær vindmøllepark kan være medvirkende til, at risikoen for hestehuller forøges på grund af ændrede strømningsforhold? Turismen er både for sommerhusejerne, de forretningsdrivende og for kommunen af stor betydning. Turisterne kommer her i vid udstrækning for at nyde de indtil dato fine strande, klitter og kigget ud over Vesterhavet. Men hvorfor skulle de fortsætte med at komme her på grund af naturen, hvis udsigten ud over havet ødelægges af dominerende vindmøller, og hvem vil kunne nyde de flotte solnedgange bag snurrende vindmøller? Det behøver man ikke at køre herop for at se; der er nok strande nede i Europa, som allerede er ødelagt på lignende måde, som man nu på det skammeligste påtænker at gøre her i landet. Man må derfor forvente, at områder som Jammerbugten af mange vil blive fravalgt som feriested, såfremt de kystnære vindmøller opsættes her. Økonomiske aspekter. Sammenslutningen er af den opfattelse, at mange af vore medlemmer vil miste lejeindtægter fra en mindre udlejning af husene som følge af en mindre turisme. Desuden kan man ikke se bort fra, at sommerhuse med udsigt ud over Jammerbugten vil miste værdi på grund af udsigten til møllerne. Det forhold er nok alle bekendt fra de problemer, som ejere af fast ejendom nær vindmøller på land allerede har. Og det vil ikke blot dreje sig om sommerhuse med direkte havudsigt det vil også dreje sig om sommerhuse bag klitterne, idet man også fra mange af disse sommerhuse vil kunne se en større eller mindre del af møllerne og de roterende vingemøller. For hvorfor skulle man leje et sommerhus / købe et sommerhus med udsigt til en snurrende vindmøllepark lige udenfor døren, når man i nabokommunen kan få den uspolerede natur? Den mindre turisme vil også få stor betydning ikke blot for kystbyernes handelsliv, men også for de lidt større byer inde i land, samt for oplevelsesindustrien i området. 4

5 Sammenfatning. Det er således sammenslutningens opfattelse, at en placering af kystnære havvindmøller i Jammerbugten dels vil være meget ødelæggende for det sjældne og unikke kystlandskab vi her har, og dels berøve utroligt mange mennesker de store naturoplevelser der er ved at opholde sig i et stort set uberørt klit, strand og havområde med de vide udsigter både langs stranden og ud over havet. Hertil kommer så de negative økonomiske konsekvenser for sommerhusejerne og turismen i videste forstand, risikoen for forøget materialevandring på strande og i klitter, samt en risiko for dannelse af flere af de farlige hestehuller på grund af ændrede strømningsforhold. Sammenslutningen kan derfor ikke anbefale en placering af kystnære vindmøller i de to udvalgte områder i Jammerbugten, og for så vidt heller ikke i andre kystnære områder i Danmark. Såfremt der på et tidspunkt skulle blive tale om en placering af kystnære vindmøller i Jammerbugten vil sammenslutning således gå særdeles aktivt ind i sagen sammen med andre foreninger, organisationer m.v. i et forsøg på at forhindre en sådan placering. Der er alt for store værdier på spil i en sådan sag til at vi blot vil se stilletiende til. Og slutteligt må man spørge om det virkeligt er det værd at ødelægge så megen natur og udsigt samt at påføre rigtig mange mennesker økonomiske tab, blot for at opstille kystnære vindmøller med en i forhold til Danmarks energiforbrug minimal kapacitet vel mindre end 1%. Med venlig hilsen. Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger I Jammerbugt Kommune 5

6 Hans Jørgen Jensen Formand CC Jammerbugt Kommune. 6

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Tvedemosevej 2, Tvedemosevej 4 og Tvedemosevej 1, Snesere, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67.

BOM/JLI. Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 8. oktober 2010 samledes Taksationsmyndigheden på Mådevej 67. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmøller på Mådevej 67, 6705 Esbjerg Ø, matrikel nr. 2i, Måde, Esbjerg Jorder som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

Veterankøretøjer i Folketinget

Veterankøretøjer i Folketinget Nyhedsbrev nr. 4 2010 fra Motorhistorisk Samråd til medlemsklubberne Veterankøretøjer i Folketinget. Som I sikkert har læst i vores meddelelse til jer tidligere på måneden, har der i Folketinget den 13.

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Til Herning Kommune Att. Kommuneplanlægger Kaare Hjorth og Rette vedkommende i By, Erhverv og

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C

Grundejerforeningen Under Lien Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C Grundejerforeningen "Under Lien" Slettestrand, Johan Langes Vej 15, 8000 Århus C BESTYRELSENS BERETNING på ordinær generalforsamling på Rønnes Hotel lørdag den 26. maj 2012 Bestyrelsen har følgende punkter

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 15. april 2010 Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 Afgivet mundtligt til ordinær generalforsamling 14. april 2011 Velkomst og stilhed for de afdøde Siden sidste års ordinære generalforsamling har vi

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Dagsorden: 1. Tak for invitationen 2. Kort opsummering af historikken 3. Baggrund for problematikken Et sejlmageri er relateret til havnen -

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Oversigt over nabohenvendelser

Oversigt over nabohenvendelser Oversigt over nabohenvendelser Adresse Stibjergvej 14 Stibjergvej 16 KFUK og KFUM Spejderne Svenstrup Strandvej 1 Svenstrup Strandvej 2 Resume af bemærkning/indsigelse Er der lokalplan på ejendommen og

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere