BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE"

Transkript

1 5 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE

2 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som samarbejdsmedie 7 Scenariet: Modernistisk hus fra 1950 erne skal renoveres 19 Scenariet: Indlejret teknologi i nye huse - aktivering gennem ekstra hardware 31 Scenariet: Et miljøorienteret mindset 41 Scenariet: Det fjernstyrede sommerhus 52 Teknologiforklaring 55 Baggrunden for projekt BIIB 56 Involverede i projekt BIIB 57 Andre resultater fra projekt BIIB Titel: Scenariebogen for parcelhuse Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie Bruun Nielsen, DI Byggematerialer Layout: Magnus Edvard Nielsen, SBi Tryk: DI ISBN:

3 Forord Under temaet Danmark som førende innovativt samfund har DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder fra de to branchefællesskaber arbejdet sammen i projekt Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri (BIIB). I tæt samarbejde med brugere er der i løbet af projektet undersøgt muligheder for at udvikle nye byggematerialer med indlejret teknologi. Ét af projektets resultater er scenarier, der viser, hvordan indlejret teknologi kan give værdi til byggeriets værdikæde. Scenarierne er samlet i fem bøger der giver nogle bud på, hvad brugere og udviklere mener, kan blive virkelighed selv på den korte bane. Scenarier er i projektet blevet brugt som samarbejds- og videndelingsværktøj og skal især ses som et medie, der kan bruges i samarbejdet om udviklingen af nye produkter. Scenariebøgerne repræsenterer projektets brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i almen bolig (leje) og beboere i parcelhuse (eje). En stor tak går derfor til de brugere, der har stillet deres tid og erfaringer til rådighed for os. Tak til: MT Højgaard a/s og deres medarbejdere ved byggepladsen i Gentofte hos DONG Energy Drift- og vedligeholdelsesansvarlige hos Almen Bolig i Vægterparken Beboere ved Brændgårdsparken og repræsentanter fra boligselskabet Fruehøjgaard i Herning Parcelhusejere/-beboere i Nordsjællandsområdet Scenariet som redskab Gennem en række billeder og tekst beskriver scenarierne nogle arbejds- eller hverdagssituationer i byggeriet. Scenarierne er udviklet på baggrund af indsamlet data om brugernes behov og tager udgangspunkt i situationer, der har vist sig at rumme muligheder for forbedringer. Gennem projektets forskellige workshops er scenarierne blevet brugt som et samarbejds- og videndelingsredskab blandt byggebranchens forskellige aktører og har med spidse udsagn og beskrivelser igangsat stor debat. Scenarierne er med vilje skrevet i et enkelt sprog, så deltagerne kunne få et hurtigt og letforståeligt billede af, hvordan indlejret teknologi påvirker arbejdsgange og hverdagsliv og kan give værdi. Det har vi søgt at bevare i bøgerne. Scenarierne har vist sig at være et vigtigt redskab, når der skal udvikles brugbare intelligente byggematerialer, og især når udviklingen skal ske i et tæt samarbejde mellem forskellige brancher og de, der skal bruge byggematerialerne. Det er vigtigt at pointere, at alle personer, virksomheder, byer, produktnavne m.m., der er nævnt i scenarierne, er fiktive. I løbet af scenarierne nævnes forskellige teknologier. De er beskrevet og findes bagerst i bøgerne. Go læselyst! Maj 2011 Elly Kjems Hove Branchedirektør, DI Byggematerialer 4 5

4 MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES 6 7

5 MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES 1/9 Familien Hansen købte for 5 år siden en stor modernistisk villa fra 2/9 Familien Hansen har taget kontakt til det jyske entreprenørfirma 1950 erne. De er glade for huset, det lokale miljø og placeringen. Renovex, der har specialiseret sig i komplette renoveringsløsninger. Børnene har legekammerater i kvarteret og skole, fritidshjem og Renovex anbefaler familien at købe deres BoTrygt-pakke, som vil give fritidstilbud ligger lige rundt om hjørnet. en række ekstra fordele efter renoveringen. Da de købte huset, troede de, at det var i god stand, men i den BoTrygt indeholder forskellige indlejrede teknologier i alle nye seneste tid har de opdaget, at huset har adskillige alvorlige skader. byggematerialer. Når familien køber BoTrygt får de samtidig et Der bør tages hånd om skaderne, og da familien Hansen bestemt softwareprogram til at styre informationerne fra den indlejrede ikke vil flytte fra huset og området, har de besluttet at igangsætte et teknologi. renoveringsarbejde af de mest nødvendige opgaver. 8 9

6 MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES 3/9 4/9 Det største problem i familien Hansens hus er fugten i taget, der Familien Hansens varmeregning er høj. Familien har overvejet at igennem længere tid er begyndt at nedbryde den bærende trækonstruktion. Derudover er gulvet flere steder begyndt at bule op, hvilket at bruge BoTrygt-softwaren kan familien Hansen få en visualisering efterisolere, men er i tvivl om, hvor stort behovet egentlig er. Ved indikerer, at der også kan være fugt under gulvet. af husets forskellige temperaturer. Softwaren viser, at sensorerne Renovex udbedrer skaderne, hvorved både trækonstruktionen og i de intelligente fodpaneler har målt, at der er et usædvanligt stort gulvet med paneler bliver udskiftet. De nye materialer har indlejrede varmetab på vestmuren. fugt- og temperatursensorer, og de intelligente paneler måler endvidere luftkvalitet, så der er styr på husets indeklima. De intelligente paneler kan fortælle, om huset bliver udsat for fugt eller temperatursvingninger, så samme situation ikke opstår igen

7 MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES 5/9 Renovex tilkaldes endnu engang og de kan med støtte fra sensorerne hurtigt konstatere, at væggen aldrig har været isoleret. Familien Hansen får sat ny isolering ind i væggen. Ved at efterisolere den ene væg kan husets varmetab reduceres væsentligt. Isoleringen indeholder naturligvis også indlejrede fugt- og varmesensorer, så familien kan få en sikker visualisering af varme- og fugtforholdene i deres hus. 6/9 Familien Hansens hus ligger højt i forhold til kvarterets øvrige bebyggelse. Husets vestvendte ydermur er særlig udsat for slid på grund af hårde vestenvinde. I forbindelse med et eftersyn ser Renovex, at mørtelen i de øverste fuger i den vestvendte ydermur er begyndt at smuldre. Hvis der ikke bliver gjort noget ved det, kan der komme svamp og med tiden skimmelsvamp i muren. Familien får fuget om, og sætter samtidig sensorer op på muren, så murens tilstand kan monitoreres. BoTrygt kan derved informere familien, hvis fugerne igen skal efterses

8 MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES 7/9 BoTrygt-softwaren er overskuelig og let at benytte, og familien Hansen har altid adgang til data fra de indlejrede sensorer via deres computer. Det giver familien mulighed for at følge med i, om deres hus er i orden. Nu behøver familien ikke længere bekymre sig over, om der er noget, der bør udskiftes. Hvis der er behov for vedligeholdelse, hvis noget kræver ekstra opmærksomhed, vises dette på skærmen, hvor diverse vejledninger for vedligeholdelse også er tilgængelige. 8/9 Familien Hansen har tilmeldt sig en service-aftale i forbindelse med BoTrygt. Hvis der opstår en skade på huset, sender BoTrygt-softwaren automatisk besked til familien. Via softwaren kan familien videresende beskeden til Renovex eller en håndværker, hvis de ikke selv kan udbedre skaden. Softwaren indeholder desuden et planlægningsmodul, så familiens og håndværkernes kalendre kan synkroniseres

9 MODERNISTISK HUS FRA 1950 ERNE SKAL RENOVERES 9/9 Familien Hansen er godt tilfreds med BoTrygt. De har både fået større sikkerhed og sparet penge. Gennem renoveringen af huset har de blandt andet fået nedsat varmeforbruget i en sådan grad, at renoveringen vil tjene sig selv hjem inden for få år. På grund af renoveringen kan huset nu klassificeres med det nye IQ-mærke*, der angiver graden af indlejret teknologi i huset. Jo mere indlejret teknologi huset har, jo højere IQ har det, hvilket betyder, at familien kan få en nedsat forsikringspræmie. Samtidig er det også en ekstra salgsparameter, hvis huset engang i fremtiden skal sælges. 16 *fiktivt 17

10 INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE 18 19

11 INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE 1/10 Familien Blichfeldt har for syv år siden fået bygget et typehus fra firmaet Home Provider. Home Provider benytter konsekvent altid byggematerialer med indlejret teknologi til deres typehuse. Familien har nu nye ønsker til forbedringer af deres bolig. Derfor har de valgt at starte en mindre ombygning af huset. 2/10 I en tv-reklame har familien Blichfeldt set, at softwarefirmaet SmartHome tilbyder avanceret overvågning af nyere huse. Familien synes, det lyder smart og de vil gerne være på forkant, så de kan gøre noget ved eventuelle problemer, før skaden er sket. Familien vil i forbindelse med ombygningen gerne have installeret et overvågningssystem. De kontakter derfor SmartHome for at høre, om deres hus er egnet til denne software

12 INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE 3/10 SmartHomes avancerede overvågningssystem er baseret på indlejret teknologi i byggematerialer, der kan rapportere om husets aktuelle tilstand. Derfor er det ligetil at få installeret softwaren fra SmartHome i familien Blichfeldts hjem, da huset er et Home Provider hus; byggematerialer med indlejret teknologi. 4/10 Typehusfirmaet Home Provider havde kun en mindre forøgelse af prisen ved at bruge byggematerialer med indlejret teknologi i familien Blichfeldts hus. Forskellige byggematerialeproducenter har investeret i den indlejrede teknologi, for senere at kunne tjene på at sælge dens data til diverse serviceudbydere. Et software-firma, som SmartHome, kan købe dataadgangen. Via en serviceaftale kan de gøre data tilgængelig for familien Blichfeldt gennem et brugerinterface

13 INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE 5/10 Familien Blichfeldt har et højt strømforbrug, men ved ikke, hvad det skyldes. Via det nye software fra SmartHome kan familien se en oversigt over deres samlede strømforbrug fordelt på dagens 24 timer, og hvilke stikkontakter der trækker mest strøm. Dette giver familien Blichfeldt et overblik, så de nemt kan gennemskue, hvor de kan spare på strømmen. Overblikket kan samtidig motivere til at slukke for alle standby-apparater. 6/10 Familien Blichfeldt vil gerne mindske deres strømforbrug, og derfor er det vigtigt for familien ikke at bruge unødig strøm. Nogle af de indlejrede sensorer kræver strøm, men for at undgå et øget strømforbrug har Home Provider tilkoblet sensorerne til et peltierelement. Et peltierelement udnytter den konstante temperaturforskel, der er mellem inde og ude, til at generere elektrisk energi

14 INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE 7/10 Familien Blichfeldt har to små børn, og derfor har de meget fokus på indeklimaet. Familien lufter normalt ud en gang om dagen, men er i tvivl, om det er nok. Den nye software fra SmartHome giver familien et bedre overblik over luftkvaliteten. De indlejrede sensorer i væggene måler blandt andet luftfugtighed og CO 2 niveauet. Derved kan softwaren gøre opmærksom på, hvis der er behov for øget udluftning. 8/10 For at opnå et sundt indeklima er det ikke nok for familien Blichfeldt at have overblik over luftkvaliteten. Familien vil også gerne sikre, at der altid er en optimal temperatur i hele huset. De indlejrede temperaturmålere kan give familien et klart billede af, om der punktvis er for koldt nogle steder i huset, så det bliver lettere at lave varmejusteringer i dagligdagen. Familien kan markere, hvilken temperatur de ønsker, husets rum skal have

15 INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE INDLEJRET TEKNOLOGI I NYE HUSE - AKTIVERING GENNEM EKSTRA HARDWARE 9/10 Sådan virker teknologien: Tre steder i huset sidder en såkaldt hub, der viderebringer signalerne fra sensorerne til SmartHome s software og dernæst giver familien besked. 10/10 Trappen i Familien Blichfeldts hus er begyndt at knirke meget. Da familien lige har fået en lille ny, er dette et stort problem, da knirkelyde vækker den lille. Da SmartHome har indgået en aftale med byggematerialeproducenterne, kan familien Blichfeldt indberette deres problem direkte mod et mindre beløb. Via data fra husets indlejrede teknologi kan trappe-producenten se, at der skal udskiftes en liste på bagsiden af trappen. En ny liste bliver sendt til familien sammen med en let gørdet-selv-vejledning

16 ET BÆREDYGTIGT MINDSET ET BÆREDYGTIGT MINDSET 30 31

17 ET BÆREDYGTIGT MINDSET ET BÆREDYGTIGT MINDSET 1/8 I Helsingør bor familien Krøyer. For dem betyder bæredygtighed meget og de mener, at alle bør udvise ansvarlighed for både miljøet og vores medmennesker. Derfor har de også selv været med til at projektere deres drømmehus for blandt andet at få indflydelse på materialevalg 2/8 Familien Krøyer har som udgangspunkt ikke krav om et teknologisk hus. Det betyder dog meget for familien, at alle husets byggematerialer, så vidt muligt, er bæredygtige og produceret under forsvarlige forhold. Familien Krøyer har derfor valgt byggematerialer med indlejrede RFID-tags, der kan give dem information omkring livscyklusforhold m.m

18 ET BÆREDYGTIGT MINDSET ET BÆREDYGTIGT MINDSET 3/8 For at undgå at belaste miljøet unødigt er det en mærkesag for familien Krøyer, at huset så vidt muligt er energimæssigt selvforsynende. Familien har derfor fået indlejret solceller i murstenene på husets sydside. Murstenene ligner udadtil normale mørke mursten, men de er med til at dække en stor del af familiens elforbrug i dagtimerne. 4/8 For at supplere murstenene har familien Krøyer desuden fået installeret et særligt solprisme på taget. Solprismet har indlejrede solceller og solfangere, så det både producerer strøm og varmt vand. Solprismet er sydvendt, hvilket sikrer optimal energieffektivitet. Familien Krøyer har også et jordvarmeanlæg. Tilsammen producerer solprismet og jordvarmeanlægget nok varmt vand til at dække familiens behov

19 ET BÆREDYGTIGT MINDSET ET BÆREDYGTIGT MINDSET 5/8 Komfort er vigtigt for familien Krøyer. Faderen i familien går meget op i musik og dermed også den gode lyd. Derfor er akustik et vigtigt element for at skabe god komfort. Samtidlig spiller børnene meget playstation i stuen, hvilket kan være forbundet med en del støj. Familien Krøyer har derfor bestilt vægge med variabel akustik. Inde i væggene er der lagt små plastrør, der kan udvide sig, når trykket i dem øges. Idet væggene er lavet af et fleksibelt materiale, er væggene egnede til at absorbere lyden. Væggene skaber en bedre akkustik og dæmper støjniveauet fra børnene. 6/8 For at spare på mængden af papir holder familien Krøyer deres avis digitalt. Derfor checker de ofte ikke deres postkasse. Familien bestiller dog tit dvd-samlinger og andet over Internettet. Da pakkerne ofte var for store til at komme ned i den gamle postkasse, har familien anskaffet sig en ny FlexPostkasse fra firmaet Hom . FlexPostkassen har en fleksibel pose til større pakker, og en RFIDaflæser der scanner pakkernes RFID-tag. Flere Internetforhandlere er nemlig gået over til at bruge RFID-tags i stedet for stregkoder

20 ET BÆREDYGTIGT MINDSET ET BÆREDYGTIGT MINDSET 7/8 Før i tiden skulle familien Krøyer skrive under på, at de havde modtaget deres pakker. Det var besværligt, da de enten skulle være hjemme, når postbuddet kom, eller nå hen på det lokale posthus i åbningstiden for at hente deres pakke. Nu scanner postbuddet i stedet RFID-taggen på pakken og RFIDlæseren i postkassen, hvilket fungerer som familiens kvittering for modtagelse og familien får med det samme besked om, at der er post i postkassen. 8/8 Familien Krøyer har efterhånden en del indlejret teknologi i deres nye hjem og er derfor blevet anbefalet at købe en softwareløsning, der binder alle husets datakilder sammen. Softwareløsningen bliver visualiseret i en Building Information Model (BIM) over huset. Her kan familien Krøyer blandt andet se, hvor elledningerne er placeret. Herefter kan de gå ud til væggen med deres Smartphone og på den se et billede af, hvor ledningerne sidder, så de ikke borer ind i dem, når familiefotos skal hænges op på væggen

21 DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS 40 41

22 DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS 1/10 Familie Eriksen er på vej til deres sommerhus. Det er blevet efterår og det er koldt og gråt udenfor. Før i tiden brugte familien ofte ikke deres sommerhus i vinterhalvåret, da de ikke brød sig om at ankomme til et koldt og fugtigt hus. Det problem har familien nu løst. Nu kan de nemlig tænde for varmen via deres smart-phone, inden de tager af sted til sommerhuset. Så kan de i stedet glæde sig til at ankomme til et hyggeligt og varmt sommerhus. 2/10 Før i tiden skulle der afsættes meget tid i forbindelse med udlejning af sommerhuset. Familien skulle køre ud til sommerhuset for at tjekke, om alt var i orden og tænde for vand, varme og el. Det kan nu ordnes ved hjælp af SmartHome softwaren, og familien kan bruge tiden på noget andet

23 DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS 3/10 Da familien Eriksen ankommer til sommerhuset, er det dejlig varmt. SmartHome softwaren har sørget for at starte ventilationen og radiatorerne et par timer før, familien ankommer. Det nye ventilationssystem har gjort indeklimaet betydeligt bedre. Det er specielt rart for moderen i familien, der er støv-allergiker og tidligere tit fik allergiske reaktioner. Det gør hun ikke mere, siden familien fik ventilationssystemet. 4/10 Familien Eriksen kan altid følge med i sommerhusets tilstand via SmartHome, da indbyggede temperatur- og fugtsensorer registrerer alle forandringer. Er der afvigelser, får familien en besked via smartphone. For nylig blev familien alarmeret om, at der var en afvigelse i det øvre hjørne af stuen. De tog derfor hen til sommerhuset for at undersøge det nærmere. Det viste sig at være en utæthed i taget, der kunne have medført varige skader, hvis ikke det var blevet opdaget i tide

24 DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS 5/10 Sommerhuset ligger 100 meter fra kysten og er derfor udsat for kraftige vejrbelastninger. Specielt vest-siden er ofte udsat for stærk vind, sand, regn og saltvand. Det slider både på facaden og vinduerne. Under SmartHome-renoveringen blev vinduerne udskiftet. De nye vinduer har indbygget spændings-sensorer, der registrerer, hvis spændingerne bliver for store eller pludselig ændrer sig; hvis der f.eks. er kommet en revne. 6/10 Familien Eriksen er meget glad for de nye vinduer, der har en speciel belægning, der gør dem selvrensende i forhold til organisk snavs. På grund af sand, vind og regn var vinduerne tidligere altid beskidte, når de kom til sommerhuset, og de brugte meget tid på at gøre vinduerne rene. Derfor sætter de pris på at have tid til andre aktiviteter

25 DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS 7/10 I sommerhusets tagrender er der indlejrede vandstandssensorer, der kan registrere, hvis der ligger større mængder vand i tagrenden. Sensorerne sender informationerne til SmartHome softwaren, der sammenligner med DMI for at finde ud af, om det regner usædvanligt meget, eller om tagrenden er tilstoppet. Hvis tagrenden er tilstoppet får familien Eriksen en besked, så de har mulighed for at få tagrenden renset. 8/10 Det var en investering at få indbygget SmartHome i sommerhuset. Familien Eriksen er dog sikker på, at det er en god investering på længere sigt, da de forhåbentlig undgår større skader på huset. Familien har desuden fået indbygget solceller og solfangere på sommerhusets tag for henholdsvis at spare på el- og vandregningen. Solcellerne ligner naturskifersten og skiller sig derfor næsten ikke ud fra resten af tagets naturskifer tag

26 DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS DET FJERNSTYREDE SOMMERHUS 9/10 I flere af de omkringliggende sommerhuse har der været indbrud de seneste år. Familien Eriksen var tidligere meget bekymret for at få indbrud og ville derfor gerne have større sikkerhed. For at kunne holde øje med sommerhuset hjemmefra har familien fået installeret bevægelsessensorer, der alarmerer om aktiviteter på grunden, når sommerhuset egentlig burde være tomt. 10/10 Familien Eriksen har desuden fået installeret et par overvågningskameraer, som transmitterer live døgnet rundt. Herved kan de altid følge med i, hvad der sker i sommerhuset og familien føler, at de har en digital tilstedeværelse. Familien har endda fået sat kamera op, der filmer sommerhusets flotte udsigt, så de også kan nyde den hjemmefra. Familien har blandt andet optaget nogle særligt smukke dage fra sensommeren, som de kan se hjemme på storskærmen i de mørke vintermåneder; det er næsten som at have et vindue direkte ud til sommerhuset

27 Teknologiforklaring Her beskrives de teknologier, der er benyttet i scenariebogen. Teknologiforklaring Solfilm: Solfilm bruges til at blokere infrarødt lys (varmestråling), UV lys samt dele af det synlige lys fra solen. Sensor: Et teknologisk apparat som kan måle en fy- Peltier element: Konstruktion af to plader, hvorimel- sisk manifestation som f.eks. varme, lyd, fugtighed og lem der er etableret elektriske overgange. Elementet bevægelse. omdanner varmestråling, fra temperaturforskellen mellem de to plader til elektrisk energi, ved hjælp af den BIM: Building Information Model er en dynamisk n- termodynamiske effekt kendt som Thomson effekten. dimensionel model der repræsenterer og indeholder Den omvendte effekt kendes også fra køletasker, hvor informationer om byggeriet. man ved hjælp af strøm kan skabe kulde indvendig og varme på ydersiden af køletasken. DBDB: DBDB står for dansk byggemateriale database. Ved hjælp af RFID og BIM kan byggematerialer og deres Solceller: En solcelle er en diode, der via den foto- specifikationer gøres tilgængelige for hele værdikæden elektriske effekt, omdanner en del af den modtagne via denne database. DBDB har til formål at skabe ef- lysenergi fra solen til elektrisk energi. fektiviseringer i byggebranchen, og er et brancheinitiativ mellem DI Byggematerialer og DI ITEK. Mekanisk ventilation: Automatisk mekanisk ventilation er ventilering eller udluftning af huset, som foregår RFID: Radio Frequency Identification er en trådløs ved hjælp af en eldreven ventilator. Ventilationsanlægget identifikationsmetode. Produkter får inkorporeret RFID- suger forurenet luft ud indefra og blæser eventuelt tags med unikke identifikationsnumre, der kan aflæses også frisk luft ind udefra. af RFID-læsere. Selektiv spektralitet: Selektiv spektralitet er forholdet mellem synligt lys og infrarødt lys, der gennemtrænger glas. Jo højere værdi, des bedre kan solfilmen blokere varmestråling relativt i forhold til reduktionen af synligt lys. 52 Læs om alle teknologierne på Læs om alle teknologierne på 53

28 Baggrunden for projekt BIIB Projekt Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri (BIIB) er et samarbejde mellem DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder indenfor produktion af byggematerialer og IT. Projektet er delvist finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) under den strategiske indsats indenfor området Brugerdreven innovation i bygge- og anlægssektoren. Projekt BIIB undersøger mulighederne for indlejret teknologi i byggematerialer på baggrund af brugerundersøgelser indenfor fire brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i alment byggeri (leje) og beboere i parcelhuse (eje). Formålet med projekt BIIB er at styrke byggebranchens evne til at indarbejde og håndtere brugerbehov i arbejdet med udviklingen af nye byggematerialer og samtidig give branchen bedre forudsætninger for at benytte informationsteknologi (IKT) i byggematerialer. Dette opnås bl.a. ved at demonstrere nogle af de muligheder, der ligger i teknologien, for både branchen og kunderne. Projekt BIIB har samarbejdet med brugerne for at undersøge, hvilke typer produkter og løsninger de, bevidst eller ubevidst, efterspørger. Projekt BIIB har, udover scenariebøgerne, to hovedresultater. Det ene er et digitalt konceptkatalog, der udfolder eksempler på nye byggematerialer med indlejret teknologi. Det andet er en køreplan for brugerdreven innovation til de virksomheder, der selv ønsker at gå videre med konkret produktudvikling. Der kan læses mere om projektet og dets resultater på hjemmesiden

29 Involverede i projekt BIIB Her på siden ses en oversigt over de virksomheder, der er tilknyttet projekt BIIB samt projektgruppen. Andre resultater fra projekt BIIB Besøg eller og læs om projektet og andre resultater Byggemateriale producenter BROEN A/S Cembrit A/S Clorius Control A/S Danfoss Heating Solutions Dolle A/S Flügger A/S Gyproc A/S Intra Juvél Juvél A/S MEFA A/S Monarflex c/o Icopal A/S Norisol A/S IT leverandører Copy Stop Systems ApS DELTA FORCE Technology Granau IT PRIMO DANAMRK A/S Saint-Gobain Isover A/S Saint-Gobain Weber A/S Scanglas A/S Schneider Electric Danmark A/S Sundolitt A/S Nordic Waterproofing A/S VELUX A/S Viega A/S ØSB A/S LOGISYS A/S Prevas A/S Prosign A/S HJEMMESIDEN På hjemmesiden kan man finde resultaterne fra projekt BIIB. Her kan du bl.a. navigere rundt i scenarierne og downloade alle scenariebøgerne. KØREPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Køreplanen giver gode råd til brugerinddragelse i produktudviklingen. Projektgruppen i projekt BIIB DI Byggematerialer: Marie Bruun Nielsen, Konsulent Statens Byggeforskningsinstitut: Kresten Storgaard, Seniorforsker Thomas Cornelius, Forsker Niels Lykke Sørensen, Seniorforsker Steen Holmgren, Arkitekt DI ITEK: Henning Mortensen, Chefkonsulent Studentermedhjælpere: Magnus Edvard Nielsen Christina Storgaard Line Neugebauer Lærke Ærenlund Thorben Bayer DIGITALT KONCEPTKATALOG Det digitale katalog viser og beskriver de forskellige koncepter og idéer, der er blevet skabt løbende i projekt BIIB. Rune Fogh 56 57

30 58 59

31 SCENARIEBØGERNE I PROJEKT BIIB Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi er med til at gøre projektplanlægning og -styring lettere Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi hjælper til varsling om råd og svamp Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi bidrager til den bæredygtige almene bolig Se bl.a. hvordan renovering af parcelhuset fra 50 erne kan nyde gavn af indlejret teknologi Download alle scenariebøgerne på DI Byggematerialer 1787 København V Telefon Kontaktperson Marie Bruun Nielsen Mail Telefon DI ITEK 1787 København V Telefon Kontaktperson Henning Mortensen Mail Telefon SBi Dr. Neergaards Vej Hørsholm Telefon Kontaktperson Kresten Storgaard Mail Telefon

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER 4 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER 1 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som samarbejdsmedie 7 Scenariet: Den bæredygtige bolig 19 Scenariet: Den sunde

Læs mere

Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen

Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen 1 BIIB Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri scenariebogen for Byggepladsen BOG 1 af 2 1 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som redskab 7 19 Scenariet: Projektplanlægning og projektstyring

Læs mere

AlmenRapport. Digital fremtidssikring

AlmenRapport. Digital fremtidssikring AlmenRapport 11 Digital fremtidssikring Kolofon Titel Digital Fremtidssikring Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2011 Projektansvarlig Steen Ejsing, boligkontoret Danmark Projektleder Katrine Fusager Rohde,

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Operation Sikring - Danmarks nye sikringsselskab. Overvågningskameraer Alarm Fingeraftrykslåse

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Operation Sikring - Danmarks nye sikringsselskab. Overvågningskameraer Alarm Fingeraftrykslåse ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET INNOVATIVE HJEM Oktober 2007 Dynamisk lys er et hit Læs mere på side 12 Komfort, sikkerhed og besparelser Moderne højteknologiske løsninger

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

4TIPS TIL EN MERE SPÆNDENDE BOLIG

4TIPS TIL EN MERE SPÆNDENDE BOLIG Idéer Brug humoren, når du indretter dit hjem DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Tænk anderledes Trim din bolig til tidens krav med energirigtige materialer DET INNOVATIVE Nr. 3 / Marts 09 HJEM

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere