Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri"

Transkript

1 3 BIIB Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri scenariebogen for Drift & Vedligehold 1

2 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som samarbejdsmedie 7 Scenariet: Varsling om råd og svamp 21 Scenariet: Just-in-time vedligeholdelse 35 Scenariet: Produktidentifikation og råderet 48 Teknologiforklaring 49 Baggrunden for projekt BIIB 50 Involverede i projekt BIIB 51 Andre resultater fra projekt BIIB Titel: Scenariebogen for drift & vedligehold Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie Bruun Nielsen, DI Byggematerialer Layout: Magnus Edvard Nielsen, SBi Tryk: DI ISBN:

3 Forord Under temaet Danmark som førende innovativt samfund har DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder fra de to branchefællesskaber arbejdet sammen i projekt Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri (BIIB). I tæt samarbejde med brugere er der i løbet af projektet undersøgt muligheder for at udvikle nye byggematerialer med indlejret teknologi. Ét af projektets resultater er scenarier, der viser, hvordan indlejret teknologi kan give værdi til byggeriets værdikæde. Scenarierne er samlet i fem bøger, der giver nogle bud på, hvad brugere og udviklere mener, kan blive virkelighed selv på den korte bane. Scenarier er i projektet blevet brugt som samarbejds- og videndelingsværktøj og skal især ses som et medie, der kan bruges i samarbejdet om udviklingen af nye produkter. Scenariebøgerne repræsenterer projektets brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i almen bolig (leje) og beboere i parcelhuse (eje). En stor tak går derfor til de brugere, der har stillet deres tid og erfaringer til rådighed for os. Tak til: MT Højgaard a/s og deres medarbejdere ved byggepladsen i Gentofte hos DONG Energy Drift- og vedligeholdelsesansvarlige hos Almen Bolig i Vægterparken Beboere ved Brændgårdsparken og repræsentanter fra boligselskabet Fruehøjgaard i Herning Parcelhusejere/-beboere i Nordsjællandsområdet Scenariet som redskab Gennem en række billeder og tekst beskriver scenarierne nogle arbejds- eller hverdagssituationer i byggeriet. Scenarierne er udviklet på baggrund af indsamlet data om brugernes behov og tager udgangspunkt i situationer, der har vist sig at rumme muligheder for forbedringer. Gennem projektets forskellige workshops er scenarierne blevet brugt som et samarbejds- og videndelingsredskab blandt byggebranchens forskellige aktører og har med spidse udsagn og beskrivelser igangsat stor debat. Scenarierne er med vilje skrevet i et enkelt sprog, så deltagerne kunne få et hurtigt og letforståeligt billede af, hvordan indlejret teknologi påvirker arbejdsgange og hverdagsliv og kan give værdi. Det har vi søgt at bevare i bøgerne. Scenarierne har vist sig at være et vigtigt redskab, når der skal udvikles brugbare intelligente byggematerialer, og især når udviklingen skal ske i et tæt samarbejde mellem forskellige brancher og de, der skal bruge byggematerialerne. Det er vigtigt at pointere, at alle personer, virksomheder, byer, produktnavne m.m., der er nævnt i scenarierne, er fiktive. I løbet af scenarierne nævnes forskellige teknologier. De er beskrevet og findes bagerst i bøgerne. Go læselyst! Maj 2011 Elly Kjems Hove Branchedirektør, DI Byggematerialer 4 5

4 varsling om råd og svamp Varsling om råd og svamp 6 7

5 varsling om råd og svamp varsling om råd og svamp Indledning Niels på 45 år er campusdirektør på NHJ Universitet (NHJ), der er et ældre byggeri. Indenfor de seneste fem år har universitet haft mange vand- og fugtskader, hvilket har givet anledning til råd og svamp. Disse skader skyldtes jernrør der har været udsat for punktvis korrosion på grund af lange stilstandsperioder i vandforbruget. Rørene er løbende blevet tætnet, men vurderes nu at være i så dårlig stand, at der er behov for en total-udskiftning. Campusdirektøren Niels, driftslederen Mogens, afdelingslederen for campus VVS Henrik, og afdelingslederen for campus-byg Ole har udarbejdet en renoveringsplan, der sigter efter at starte udskiftningen af jernrørene med rustfrie jernrør og synlige samlinger i sommeren De har ligeledes besluttet at investere i et sensor-system, der monitorerer fugt med det formål, at fremtidige vand og fugtskader kan opdages tidligt, inden bygningerne tager alvorligt skade. Sensorerne placeres strategiske steder i byggeriet f.eks. i kældre og ved rørsamlinger, der, som erfaringen siger, er hårdest udsat. Systemet kobles til en bygningsmodel (BIM), der visualiserer alle bygninger og sensorer på campus. Når sensorerne registrer f.eks. fugt, sendes en besked automatisk til driftslederen. Det er nu efterår 2010, og indtil videre har ca. 70% af bygningerne på campus fået udskiftet rør og installeret det nye sensorsystem. Henrik er netop mødt på arbejde og får en besked på sin smartphone... 1/10 Afdelingslederen for campus VVS, Henrik, modtager en besked på sin smartphone. Beskeden er sendt pr. automatik fra en fugtsensor på campus, hvor der er registreret fugt. 8 9

6 varsling om råd og svamp varsling om råd og svamp 2/10 Henrik tjekker via BIM-modellen på sin smartphone, hvor meldingen kommer fra og ser, at det er fra en sensor, der er placeret ved en rørsamling i bygning 6. 3/10 Henrik åbner inspektionslemmen i loftet, så rørsamlingen kan undersøges. Samlingen er indkapslet i en lille boks, som skaber et lukket system, hvor vand fra en evt. lækage kan opsamles. Fugtsensoren monitorerer det lokale miljø omkring samlingen

7 varsling om råd og svamp varsling om råd og svamp 4/10 Da Henrik åbner boksen, ser han, at det drypper fra gevindsamlingen. 5/10 Henrik lukker midlertidigt for vandet. Han skruer gevindet af og ser, at det kun er fittingen og ikke røret, der har taget skade. Henrik tager tilbage til kontoret for at hente en ny jernrørs-fitting, som han kan udskifte den defekte med

8 varsling om råd og svamp varsling om råd og svamp 6/10 To uger senere får afdelingslederen for Campus-BYG, Ole, en besked 7/10 Ole sender en besked til driftslederen om, at fugten er registreret og på sin smartphone. Han ser på BIM-modellen, at meldingen kommer vil blive undersøgt, når afdelingsmødet for campus-byg er overstået. fra et kælderrum i bygning 65. Her har én af fugtsensorerne registreret fugt

9 varsling om råd og svamp varsling om råd og svamp 8/10 Ole undersøger kælderen og ser ingen synlige fugtskader på indervæggene eller gulvet. 9/10 Eftersom sensoren er indbygget i den væg, der grænser op til terrænet, går han udenfor for at undersøge facaden. Ole ser, at terrænet er vådt, hvilket også gælder for bygningens sokkel

10 varsling om råd og svamp 10/10 Ved nærmere inspektion opdager Ole, at vandmassen tæt på bygningen skyldes en utæt tagrende. Han ringer til en kollega med ansvar for udvendig vedligehold og beder ham udbedre problemet. Manglende eller utidig afhjælpning kan nemlig i sidste ende medføre svampeangreb og underminering af bærende konstruktioner

11 just-in-time vedligeholdelse just-in-time vedligeholdelse 20 21

12 just-in-time vedligeholdelse just-in-time vedligeholdelse Indledning Halmhuset er en ny boligafdeling i Aalborg fra 2008 med 8 bygninger, der ejes af boligselskabet BoGodt. Det har været BoGodts ønske med Halmhuset at skabe et nyt spændende boligområde med høj arkitektonisk værdi, samt at bruge byggeriet til at teste et nyt teknologisk vedligeholdelsessystem, SenseIT. SenseIT er et sensorbaseret system, der monitorerer byggematerialers fysiske tilstande med henblik på effektiv just-in-time vedligeholdelse (hverken for sent eller for tidligt). Data fra sensorerne opsamles i en database, som til daglig overvåges af driftspersonalet i Halmhuset. Disse data bruges til løbende planlægning af vedligeholdelsesopgaver fordelt over tid, og skaber et præcist og validt beslutningsgrundlag fremfor erfaringstal og anbefalinger. Efterhånden som BoGodt opfører flere boliger med SenseIT, er det ligeledes tænkt, at data skal sammenholdes på tværs af afdelinger med den hensigt at slå renoveringsopgaver sammen og opnå stordriftsfordele. Det overordnede formål med SenseIT er at skabe store besparelser i den løbende vedligeholdelse af bygninger, blandt andet ved at hjælpe til at forebygge skader som følge af materialenedbrud, problemer med fundament mm. Eftersom BoGodt har mange dårlige erfaringer med klimaskærme, har de valgt at sætte stor fokus på dette område i Halmhusets bygninger. Ejendomsmesteren, Lone, sidder netop og kigger på data for Halmhusets vinduesrammer... 1/10 Lone undersøger statistikkerne for intensiteten af UV-stråling på vinduesrammerne i Halmhusets otte bygninger. Indenfor de sidste par uger har hun modtaget flere meldinger om forhøjede UV-værdier fra UV-sensorerne i rammerne på de vest-vendte facader. Lone tror, at problemet skyldes afslidt maling

13 just-in-time vedligeholdelse just-in-time vedligeholdelse 2/10 Lone og en byggetekniker undersøger vinduesrammerne og får 3/10 På baggrund af de loggede data fra UV-sensorerne, samt bekræftet, at det øverste lag af malingen er begyndt at blive slidt af, information om materialetype, forventet regnmængde m.m., og rammerne derfor trænger til en ny behandling. fremskriver databehandlingsprogrammet en tendenskurve, der viser, at størstedelen af de vest-vendte vinduesrammer risikerer at være fuldstændigt nedslidte om ca. seks måneder. For at undgå rådskader, bruger Lone denne deadline til at planlægge vedligeholdelsesopgaven

14 just-in-time vedligeholdelse just-in-time vedligeholdelse 4/10 Ni måneder senere begynder fugtsensorerne i vinduerne i Halmhusets 5/10 Da reparationsarbejdet er relativt ressourcekrævende, indkalder to betonbygninger at melde om fugt i vindueskarmen. Det viser sig, at driftschefen, Hans, afdelingsbestyrelsen til et orienteringsmøde. Lone fugen mellem karmen og betonmuren har sluppet muren på grund af overbeviser bestyrelsen om opgavens nødvendighed ved hjælp af de en byggefejl, hvorefter regnvand er trængt ind i det bagvedliggende data og kurver, som fugtsensorerne og databehandlingsprogrammet hulrum. De defekte fuger skal omgående repareres, da man ellers har genereret. kan risikere, at vinduerne begynder at rådne

15 just-in-time vedligeholdelse just-in-time vedligeholdelse 6/10 Otte uger senere starter reparationen af de defekte fuger. Takket 7/10 Syv år senere begynder sensorerne i murværket i Halmhusets være sensorerne bliver vinduerne reddet og ingen af de intakte fuger murstensbygninger (såkaldte strain-gauges) at melde om store udskiftes forgæves - sensorerne har muliggjort en mere differentieret spændinger. Disse meldinger kommer især fra sensorer, der sidder højt indsats. på facaden, hvor det er svært at observere fysiske forandringer. Lone ved, at spændinger i murværket kan føre til revner med efterfølgende risiko for skade

16 just-in-time vedligeholdelse just-in-time vedligeholdelse 8/10 Lone sammenholder data for Halmhuset med nogle af de andre 9/10 Lone henvender sig til BoGodt, som igangsætter et samlet initiativ til nærliggende boligafdelinger under BoGodt, der benytter SenseIT. Hun ser, at de har samme problem med nogle af deres mure. at få undersøgt problemet. En byggetekniker vurderer, at spændingerne og de begyndende revnedannelser skyldes sætninger i fundamentet

17 just-in-time vedligeholdelse 10/10 BoGodt og driftspersonalet i de pågældende boligafdelinger udarbejder en renoveringsplan. Opgavens omfang medfører signifikante stordriftsfordele. Planen udarbejdes bl.a. på baggrund af SenseIT, der fortæller præcis hvilke facader, der har taget skade. De pågældende facader bliver senere på året renoveret

18 produktidentifikation og råderet produktidentifikation og råderet 34 35

19 produktidentifikation og råderet produktidentifikation og råderet Indledning Som beboer i en almen bolig, har man i dag lov til at udstyre og forandre sin bolig efter egne ønsker og behov. Denne ret kaldes råderetten og blev vedtaget som lov i 1993 af Folketinget. Råderetten dækker over den individuelle råderet og den kollektive råderet. Muldvarpen er en boligafdeling under boligselskabet Sambyg med 800 almene boliger. Her tages råderetten flittigt i brug af beboerne, der både individuelt og kollektivt får installeret nye køkkener, vinduer, gulve m.m. Driftschefen, Hans, er glad på beboernes vegne, men er utilfreds med, at ordningen giver anledning til øget kompleksitet i den løbende vedligeholdelse af boligerne. Af denne årsag har Hans indgået en aftale med Sambyg om at lade Muldvarpen afprøve et nyt teknologisk system. Hensigten er at lette identifikationen og registreringen af unikke materialer/ inventar i forbindelse med råderetsarbejde. Råderetsarbejdet får indlejret RFID-tags og kobles til en database på boligorganisationens extranet, hvor det er muligt at hente og tilføje information om produkttype, modelnummer, leverandør, historik for reparation m.m. Disse informationer gøres tilgængelige for de pågældende beboere via deres egen personlige portal på boligorganisationens hjemmeside kaldt min side. Hans er netop på vej til et afdelingsmøde for at orientere beboerne om den nye teknologi og muligheder for installation af nye køkkener via den kollektive råderet... 1/10 På baggrund af flere beboerhenvendelser, vedtages det på afdelingsmødet i Muldvarpen, at beboerne kan vælge at forbedre deres køkkener via den kollektive råderet. Der fastlægges desuden et maksimumbeløb pr. forbedring baseret på afdelingens økonomiske råderum

20 produktidentifikation og råderet produktidentifikation og råderet 2/10 Femten beboere i boligafdelingen vælger at få lavet nyt køkken. 3/10 KitchenWear opmåler hver lejlighed og tilpasser de udvalgte Boligorganisationen godkender arbejdet og lejerne henvender sig til køkkener. Firmaet indlejrer RFID-tags i køkkenerne, så de knytter sig et af de aftalte køkkenfirmaer, KitchenWear, via deres hjemmeside til bestemte moduler, og indtaster data om de pågældende produkter og vælger køkken. på en database som f.eks. adresse, leverandør, modelnummer, køkkenmål, købstidspunkt m.m. Databasen er en del af Sambygs extranet og oplysningerne er tilgængelige for lejerne

21 produktidentifikation og råderet produktidentifikation og råderet 4/10 KitchenWears håndværkere, Peter og Mikkel, ankommer til 5/10 To uger senere registrerer én af beboerne, Trine, at et skabsmodul i Muldvarpen for at installere de nye køkkener. For at være sikker på det nye køkken er defekt. Hun kontakter ejendomsmesteren, Ole, som at de femten forskellige køkkener fordeles ud på de rigtige lejligheder, har ansvaret for at kontakte køkkenfirmaet. Ole scanner skabsmodulet scanner Mikkel dem med sin smartphone og aflæser deres adresser. med sin smartphone og sender en besked til KitchenWear om problemet. KitchenWear ankommer en af de efterfølgende dage og ordner modulet

22 produktidentifikation og råderet produktidentifikation og råderet 6/10 Tre år senere vælger Trines nabo, Steen, at flytte fra sin lejlighed. 7/10 Steen har i sin boperiode udført råderetsarbejde over to omgange - Steens lejlighed, nr. 18C, skal derfor synes af boligorganisationen. nye fliser i badet og nye forsatsvinduer. Disse blev i sin tid registreret Synsrapporten er elektronisk og udfyldes via en smartphone. elektronisk på boligorganisationens extranet sammen med oplysninger om arbejdets art. Når boligorganisationen syner Steens lejlighed i forbindelse med hans fraflytning, scannes det arbejde igen med en smartphone. Eftersom fliserne viser tydelige tegn på mislighold, noteres dette på smartphonen i forbindelse med scanningen

23 produktidentifikation og råderet produktidentifikation og råderet 8/10 Boligorganisationen modtager den elektroniske synsrapport. 9/10 Eftersom fliserne er misligholdt, noteres dette automatisk i Scanningen af råderetsarbejdet bekræfter, at de tilhører lejlighed synsrapporten til fraflytteren. 18C. Da forsatsvinduerne er et forbedringsarbejde, der ikke er misligholdt, behandles de automatisk i systemet. Systemet beregner godtgørelsesbeløbet på baggrund af oplysninger om monteringstidspunkt, værdi, nedskrivningsperiode m.m., der blev registreret i sin tid

24 produktidentifikation og råderet 10/10 En kopi af den elektroniske synsrapport sendes med til fraflytteren. Nye oplysninger i relation til synet af råderetsarbejderne lagres automatisk på Sambygs extranet. De kan i fremtiden hentes efter behov, som for eksempel ved tilflytningssyn eller af tilflytter på min side

25 Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri Teknologiforklaring Her beskrives de teknologier, der er benyttet i scenariebogen. Sensor: Et teknologisk apparat som kan måle en fysisk manifestation som f.eks. varme, lyd, fugtighed og bevægelse. BIM: Building Information Model er en dynamisk n-dimensionel model, der repræsenterer og indeholder informationer om byggeriet. Strain-gauge: Et device til at måle indre spændinger i et objekt. Der findes forskellige typer strain-gauges. De mest almindelige består af en elektrisk leder, der ændrer modstand ved deformation (træk og kompression). RFID: Radio Frequency Identification er en trådløs identifikationsmetode. Produkter får inkorporeret RFIDtags med unikke identifikationsnumre, der kan aflæses af RFID-læsere. Baggrunden for projekt BIIB Projekt Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri (BIIB) er et samarbejde mellem DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder indenfor produktion af byggematerialer og IT. Projektet er delvist finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) under den strategiske indsats indenfor området Brugerdreven innovation i bygge- og anlægssektoren. Projekt BIIB undersøger mulighederne for indlejret teknologi i byggematerialer på baggrund af brugerundersøgelser indenfor fire brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i alment byggeri (leje) og beboere i parcelhuse (eje). Formålet med projekt BIIB er at styrke byggebranchens evne til at indarbejde og håndtere brugerbehov i arbejdet med udviklingen af nye byggematerialer og samtidig give branchen bedre forudsætninger for at benytte informationsteknologi (IKT) i byggematerialer. Dette opnås bl.a. ved at demonstrere nogle af de muligheder, der ligger i teknologien, for både branchen og kunderne. Projekt BIIB har samarbejdet med brugerne for at undersøge, hvilke typer produkter og løsninger de, bevidst eller ubevidst, efterspørger. Projekt BIIB har, udover scenariebøgerne, to hovedresultater. Det ene er et digitalt konceptkatalog, der udfolder eksempler på nye byggematerialer med indlejret teknologi. Det andet er en køreplan for brugerdreven innovation til de virksomheder, der selv ønsker at gå videre med konkret produktudvikling. Der kan læses mere om projektet og dets resultater på hjemmesiden 48 Læs om alle teknologierne på 49

26 Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri Involverede i projekt BIIB Her på siden ses en oversigt over de virksomheder, der er tilknyttet projekt BIIB samt projektgruppen. Andre resultater fra projekt BIIB Besøg eller og læs om projektet og andre resultater Byggemateriale producenter BROEN A/S Cembrit A/S Clorius Control A/S Danfoss Heating Solutions Dolle A/S Flügger A/S Gyproc A/S Intra Juvél Juvél A/S MEFA A/S Monarflex c/o Icopal A/S Norisol A/S IT leverandører Copy Stop Systems ApS DELTA FORCE Technology Granau IT PRIMO DANAMRK A/S Saint-Gobain Isover A/S Saint-Gobain Weber A/S Scanglas A/S Schneider Electric Danmark A/S Sundolitt A/S Nordic Waterproofing A/S VELUX A/S Viega A/S ØSB A/S LOGISYS A/S Prevas A/S Prosign A/S Hjemmesiden På hjemmesiden kan man finde resultaterne fra projekt BIIB. Her kan du bl.a. navigere rundt i scenarierne og downloade alle scenariebøgerne. Køreplan for brugerdreven innovation Køreplanen giver gode råd til brugerinddragelse i produktudviklingen. Projektgruppen i projekt BIIB DI Byggematerialer: Marie Bruun Nielsen, Konsulent Statens Byggeforskningsinstitut: Kresten Storgaard, Seniorforsker Thomas Cornelius, Forsker Niels Lykke Sørensen, Seniorforsker Steen Holmgren, Arkitekt DI ITEK: Henning Mortensen, Chefkonsulent Studentermedhjælpere: Magnus Edvard Nielsen Christina Storgaard Line Neugebauer Lærke Ærenlund Thorben Bayer Digitalt konceptkatalog Det digitale katalog viser og beskriver de forskellige koncepter og idéer, der er blevet skabt løbende i projekt BIIB. Rune Fogh 50 51

27 scenariebøgerne i projekt BIIB Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi er med til at gøre projektplanlægning og -styring lettere Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi hjælper til varsling om råd og svamp Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi bidrager til den bæredygtige almene bolig Se bl.a. hvordan renovering af parcelhuset fra 50 erne kan nyde gavn af indlejret teknologi Download alle scenariebøgerne på DI Byggematerialer 1787 København V Telefon Kontaktperson Marie Bruun Nielsen Mail Telefon DI ITEK 1787 København V Telefon Kontaktperson Henning Mortensen Mail Telefon SBi Dr. Neergaards Vej Hørsholm Telefon Kontaktperson Kresten Storgaard Mail Telefon

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER 4 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER 1 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som samarbejdsmedie 7 Scenariet: Den bæredygtige bolig 19 Scenariet: Den sunde

Læs mere

Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen

Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen 1 BIIB Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri scenariebogen for Byggepladsen BOG 1 af 2 1 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som redskab 7 19 Scenariet: Projektplanlægning og projektstyring

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE 5 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE Indhold 4 Forord 5 Scenariet som samarbejdsmedie 7 Scenariet: Modernistisk hus fra 1950 erne skal renoveres 19

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave

Råderet. Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger. 2. udgave Råderet Et redskab til at forbedre og forandre almene boliger 2. udgave Udgivet januar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

AlmenRapport. Digital fremtidssikring

AlmenRapport. Digital fremtidssikring AlmenRapport 11 Digital fremtidssikring Kolofon Titel Digital Fremtidssikring Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2011 Projektansvarlig Steen Ejsing, boligkontoret Danmark Projektleder Katrine Fusager Rohde,

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri

Sensorer i bygninger. Fugt i boliger og byggeri Sensorer i bygninger Fugt i boliger og byggeri Rapport nr. : D1 Redaktør : Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Dato : Oktober 2010 Forord Innovationskonsortiet SensoByg er dannet i 2007. Formålet har

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet. SBi og Aalborg Universitet går sammen

SBi skal fremover bidrage mere til uddannelsen af kandidater fra Aalborg Universitet. SBi og Aalborg Universitet går sammen Forsk21 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut September 2006 Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon 45 86 55 33 sbi@sbi.dk

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger

AlmenVejledning. Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger AlmenVejledning Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Synliggørelse af energiforbruget i almene boliger - 4 forsøg med synliggørelse

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Marts 2014 1 Projekt: Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Er udarbejdet af: EXERGI - Innovation og rådgivning DTU BYG,

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere