VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø."

Transkript

1 VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot. Hovedvejen 17 Remaljeringsselskabet. Hovedvejen 12 Husky Dane. Hovedvejen 12 Cafe Den Gamle Smedje. Hovedvejen 27 Hjarnø Camping. Hovedvejen 29 Gårdejer, malkekvæg. Carl Holmberg. Hovedvejen 25 Gårdejer, malkekvæg. Gunner Jensen. Hovedvejen 33 Kursuscenter/Hotel. Hovedvejen 41 Vævestuen, privat indkvartering. Ulla Pedersen Nordre Strandvej 3 Free Lance Journalist og Landmand Jens Grøn Pedersen Hovedvejen 2. Institutioner. Ældreboliger ved Broen. 2 stk Omsorgsarbejde der foregår i Forsamlingshuset. 3. Foreninger. Hjarnø Lokalråd. Formand. Bjarne Sørensen Hovedvejen Hjarnø Beboerforening. Formand Bjarne Sørensen Hovedvejen Hjarnø Beboer-og Grundejerforening. V. Keld Tørnæs Ø. Kirkevej Hjarnø Færgefart. V. Gunner Jensen Hovedvejen Hjarnø Sport. Lars Lauersen Hovedvejen Hjarnø Forsamlingshus. V. Knud Quist Nordre Strandvej Skolens Venner. Gunner Jensen Hovedvejen Hjarnø Vinlaug. Hans Hovedvejen Hjarnø Bådelaug. V. Lars Lauersen. Hovedvejen Hjarnø Bådehavn. Projektgruppe. V. Bjarne Sørensen. Hovedvejen Hjarnø Menighedsråd. V. Susanne Schibler. Hovedvejen Jagtforeningen. Jens Jørren Jensen Hovedvejen Omsorgsklubben. Hedensted kommune

2 4. Turistmål. Naturen. Herunder Odden med skibssætningerne samt yngleområder for fugle. Stisystem fra Kirken via Odden, Skrænterne til vendepladsen mod øst. Hjarnø Kirke. Danmarks næstmindste kirke og eneste med et vikingeskib som kirkeskib Campingpladsen. Badestranden ved Odden. Diverse udstillinger i Den Gamle Skole. Cafe Den Gamle Smedje. (Kvægbrug) 5. Borgersammensætning. Børn år 8 Unge år 9 Voksne Lokale ressourcepersoner. Som det fremgår af foreningslisten findes der mange ildsjæle på øen. 7. Særlige forhold. Hjarnø er en lille ø ca. 1,5 x 3km, øen er flad, højeste punkt 7m. en lille skov og masser af strandenge. Øen ligger i mundingen af Horsens Fjord i et EU-ramsardområde. Øens eneste mulighed for at komme til fastlandet er med den lille færge som afgjort er øens livsnerve. Overfartstiden er 5 min. til Snaptun Færgen medtager biler max 5 stk og lastbiler. Totalt må færgen medtage 19 ton. Øens beliggenhed med den korte færgetid og de mange daglige afgange (29) gør, at såvel øens beboere såvel som turister har gode muligheder for transport. På årsbasis besøges øen af ca turister. De fleste er endagsturister, men mange benytter campingpladsens gode faciliteter. Mange af Hjarnøs beboere har arbejde på fastlandet og er derfor meget afhængig af færgens mange afgange. PRIORITERING AF VÆRDIAFDÆKNINGERNE Overordnet skelet i forhold til værdierne En overordnet vision for Hjarnø er, at Hjarnø vedbliver at være en leve-/bæredygtig helårsø, hvor der er gode eksistensmuligheder både for børn og voksne.

3 Hjarnø ønsker en velafbalanceret turisme uden at naturværdier og miljø belastes. 1. Prioritet. DET VIGTIGSTE FOR ØEN ER FÆRGEFARTEN. Der var fuld enighed om, at færgen er øens livsnerve Det er vigtigt at have en færgefart med lokal indflydelse som i dag. Færgens afgange skal passe til en levende ø med en masse pendlere. Erhvervslivet skal have mulighed for levering af gods ØNSKE. EN NY OG STØRRE FÆRGE. Færgen er mere end 20 år gammel. Færgen er for lille til nutidens behov især godsmængde er et problem da færgen har for lille lasteevne (19 ton) 2. Prioritet. ØEN SKAL VEDBLIVE AT VÆRE EN HELÅRSØ. Bopælspligten skal håndhæves så helårshusene ikke får status af sommerboliger. Færgeafgangene skal vedblive at have samme serviceniveau. Det er vigtigt, at der bor mennesker i husene hele året. Vi opfordrer kommunen til at videreføre 1996-aftalen som blev indgået mellem den daværende kommune og Hjarnø. Der lægges vægt på en videreførelse af det kontinuerlige, tætte og tillidsfulde samarbejde med kommunen 3. Prioritet. NATURVÆRDIER. Mulighed for bevaring og beskyttelse af naturen Vedligeholdelse og kystsikring af Odden Afgræsning af strandenge. Bedre skiltning af stierne både til glæde for turisterne men også til glæde for fuglelivet, især i yngleperioden. Bedre informationsmateriale om øens naturværdier 4.. Prioritet. OFFENTLIG SERVICE. Bedre offentlige busforbindelser til især Horsens. Det er umuligt at passe en videregående uddannelse eller et job via de nuværende forbindelser. Flere ældreboliger (vi har 2) Gode internetforbindelser der muliggør hjemmearbejdspladser. 5. Prioritet TURISME.

4 Regulering af endagsturister. Bedre skiltning af eks. Stisystem. Turister gør øen levende og er en væsentlig indtægtskilde til færgefarten. Turistmål er: Kirke. Stensætningerne. Campingpladsen. Cafe Den Gamle Smedje. Kursuscentret. Den Gamle Skolehave. Div. Udstillinger i den gamle skole. Vinmarken, Og ikke mindst naturen med det rige fugleliv En gennemførelse af projekt bådehavn ville det være attraktivt for sejlernes besøg på Hjarnø. SWOTANALYSE 1. Bevare serviceniveau for nuværende færge 2. Ny, større færge 3 Bevare nuværende helårshuse, ikke sælges til sommerhuse. 4. Natur og miljø 1. Bevarer serviceniveauet for nuv. Færge. Mange daglige afgange Mulighed for ekstrature Afgangene passer til de behov pendlere har morgen og aften Lokal indflydelse via færgeselskabet Færgen er gammel Passagerer og biler er på samme dæk, især om sommeren når der er mange turister Ringe lasteevne (19ton) = 5-6 ton pr. lastbil. Max 5 personbiler. Færgen er enkeltskroget Appel til færgeselskabet Appel til kommunen Kommunal sparerunde 2. Ny Færge.

5 Større = mulighed for bedre sikkerhed for passagerer. Mulighed for flere biler Mulighed for mere godsmængde Mulighed for transport af store arbejdsmaskiner til landbrug samt lastbiltræk Gående passagerer adskilt fra biler Projektet er lavet. Der er givet tilladelse til enmandsbetjening. Sammenslutningen af Danske Småøer er inddraget i problematikken omkring tilskud. Samtidig har øens færgeselskab rettet henvendelse til indenrigsministeriet. Manglende økonomi. Regeringens politik i.f.b.m. kommunalreformen har fjernet tidligere muligheder for øremærket støtte til nye færger. Gives nu som bloktilskud. Økonomien er ikke på plads. Det givne bloktilskud er ikke øremærket til ny færgeinvestering. Bloktilskuddet administreres af kommunen 3. Hjarnø som en helårsø. Mange afgange til Snaptun. Kort sejltid (5min.) Gode muligheder for at pendle i egen bil Smuk natur. Alle huse har udsigt til vandet Gode skolebustider til Glud Nærmeste børnehave i Glud Der er udarbejdet vision om byggegrunde i samarbejde med øen. Bopælspligt i huse der IKKE har status som sommerhuse. Hedensted kommune håndhæver bopælspligten. Der planlægges ikke med flere sommerhuse på øen Appellerer ikke til alle. Bopælspligt svær at overholde (ny EU-dom) Tomme huse forfalder. Bopælspligten svær at overholde. Øen bliver affolket om vinteren hvis helårsstatus overgår til sommerhusstatus. Tomme huse forfalder. 4. Natur og miljø.

6 At se på noget smukt. At være meget tæt på naturen. At opleve årsskifte. At opleve roen og freden At de ynglende fugle har et sted de kommer til hvert år. Vi ligger i Ramsarområdet Horsens Fjord. Hjarnø har en unik natur hvor land og vand mødes. Stinetgruppe er oprettet. Genskabe stier med hjælp fra kommunen. Beskytte yngleområder (3 steder) via information og skiltning. Genskabe informationstavler der beskriver fugle mm Kystsikring af Odden er vanskelig at få lov til. Hvem ligger dyr til afgræsning. (Amtet før) Der mangler skiltning. Der mangler vedligehold af eks. Stier. Bibeholde informationsmateriale. (Amt før) Manglende hjælp fra kommunen. Odden nedbrydes/flyttes hvis der ikke kystsikres 4. Offentlig Service Gode færgeforbindelser God hjemmepleje Gode skolebusforbindelser God miljøordning Appel til busselskabet om bedre forbindelser. Appel til kommunen om yderligere ældreboliger. Måske et Olle Kolle? De offentlige busser passer ikke til øens behov. Hvordan ser fremtiden ud i forhold til kommunen Vi mangler ældreboliger Manglende lydhørhed både kommunalt og privat 5. Mindre bådehavn for fritidssejlere. Projekt er lavet og godkendt Opfylder et stort ønske for lokale fritidssejlere Giver mulighed for maritim turisme Støtter lokale serviceerhverv Projektet har mødt modstand fra en lille gruppe borgere.

7 Projektet har ingen ulempegener indbygget Projektet støttes af Hedensted kommune Og skov og naturstyrelsen samt enkelte andre Fonde. Et stort flertal af øens befolkning støtter Projektet. Der mangles økonomi til etableringen 6. Fælles Kraft/varmeværk Fælles indkøb og fælles projekt, kan styrke sammenholdet. Beboerundersøgelse der skal klarlægge grundlaget for projektet. Oplysning om økonomi Konsulentbistand indhentes Stort projekt der vil tage meget tid at gennemføre. Ved evt. flertal på øen skal de der ikke vil være med tvangsindlægges. Ikke alle der VIL være med 7. Godstransportomkostninger samt rabatordning for udenøs arbejdskraft på øen Udfra en almen betragtning burde der ikke Forskel på om man boede på fastlandet eller på En ø!!! Øboere betaler IKKE for deres transport til arbejdspladser på fastlandet!! Samme ordning burde gælde den anden vej Ansøge øsammenslutningen om at foreligge det for Ø-kontaktudvalget og regeringen Ønsket om fritagelse for udgifter i forbindelse med fragt på færgen er afhængig af om regeringen vil lovgive på området. Det samme gælder pendling til øen Afhængig af om regeringen/indenrigsministeriet er

8 Foreligge forslaget for andre øer Gennemføres ordningen vil det gavne det eksisterende erhvervsliv imødekommende. Ovenstående, Fra pkt 1. til og med 5. prioriteret på generalforsamlingen 2007 Resten prioriteret af lokalrådet. Udover dette fremkom følgende på VISIONSDAGEN i oktober ERHVERV. Bedre internetforbindelser.

Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008

Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008 Hedensted Kommune Att.: Teamudvalget Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 25. februar 2008 Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008 Kimen til projekt udvikling er opstået på basis af ønsker fra borgerne

Læs mere

Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige

Øliv Hjarnø. Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Projektets titel. Formål/mål. Navne på projektansvarlige Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Øliv Hjarnø - et forgangsprojekt i at skabe arbejdspladser i små samfund Formål/mål Med henblik på at skabe arbejdspladser

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Helhedsplan for Snaptun og omegn

Helhedsplan for Snaptun og omegn Helhedsplan for Snaptun og omegn En havneby, rig på natur, og som fokuserer på fastholdelse og udvikling, og hvor information er en vigtig kilde til formidling af budskabet Indhold; 1. Mål 2. Formål 3.

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

ØPLAN FOR FEJØ 2016-2021 FEJØS BIDRAG TIL ET DANMARK I BALANCE

ØPLAN FOR FEJØ 2016-2021 FEJØS BIDRAG TIL ET DANMARK I BALANCE ØPLAN FOR FEJØ 2016-2021 FEJØS BIDRAG TIL ET DANMARK I BALANCE NOVEMBER 2014 1 Udarbejdet af visionsgruppen for Fejø november 2014: Laust Spandet Jensen Kirsten Sydendal Birgit Mønsted Morten Fokdal-Knudsen

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012

VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 VENØ UDVIKLINGSPLAN 2010-2012 Venø udviklingsplan 2010-2012 er støttet af Småøernes Aktionsgruppe med midler fra Indenrigs- og Socialministeriet samt fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Læs mere

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Lyngå. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Lyngå Udviklingsplan 2013 Indhold Lyngå Forord

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere.

Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. Forslag modtaget af visionsgruppen Der er i alt indkommet forslag fra 9 forslagsstillere. 1. Hej Jeg sender her tre forslag til jeres arbejdsgruppe om udvikling af Askø. Det er lidt flot af mig, da jeg

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog

Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog Vision for Askø/Lilleø 2025 samt idékatalog 2. udgave januar 2015 Vi udvikler visionen i samarbejde med Lolland Kommune, og skaber i fællesskab trygge rammer for en positiv udvikling på Askø/Lilleø Visionsgruppen

Læs mere

Dit Lolland - din fremtid

Dit Lolland - din fremtid Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid

Læs mere

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt

DAGSORDEN. Kontaktudvalget for Anholt Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Anholt Dato : 8. maj 2008 Start kl. : 11.50 (mødested ved Anholtfærgen på Grenaa Havn, færgen sejler præcis kl. 12.00) Slut kl. : 19.15 Medlemmer

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere