Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September Capacent. Capacent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent"

Transkript

1 Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September Capacent

2 Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer Pendlerkarakteristik 1

3 Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer Pendlerkarakteristik 2

4 Afrapporteringen er baseret på to surveyundersøgelser, en blandt ejere af sommerhuse på Mols bosat i Århus C og en anden blandt indbyggere i postnummer 8420 og Formålet med undersøgelserne har været at afdække de to gruppers holdninger til den potentielle færgeforbindelse, og i hvilken udstrækning de kan forestille sig at benytte den. Derudover er afrapporteringen baseret på Danmarks Statistiks registerdata over pendlere mellem Syddjurs Kommune og Århus Kommune. Formålet har været at udarbejde en demografisk karakteristik af pendlerne og i kombination med undersøgelsen blandt indbyggerne at give et forsigtigt, men kvalificeret bud på kundegrundlaget for færgeforbindelsen. Undersøgelserne er gennemført i maj og juni Undersøgelsen blandt indbyggerne består af 110 interview fordelt med 75 interview i postnummer 8420 og 35 interview i postnummer Undersøgelsen blandt sommerhusejerne består af i alt 51 gennemførte interview. Det skal understreges, at datagrundlaget, efter aftale, er af begrænset størrelse, hvilket vanskeliggør skudsikre konklusioner særligt ved fremskrivning af data. 3

5 Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer Pendlerkarakteristik 4

6 Positivt syn på forbindelsen 57 % af respondenterne har et positivt syn på etableringen af en færgeforbindelse, og 15 % har et delvist positivt syn. I alt 14 % har enten et negativt eller et delvist negativt syn. Hvor positiv eller negativ er du over for at etablere en personfærgeforbindelse mellem Skødshoved og Århus? Negativ (n=14); 9% Delvis negativ (n=8); 5% Ved ikke (n=1); 1% Hverken positiv eller negativ (n=23); 14% Positiv (n=91); 57% Delvis positiv (n=24); 15% 5

7 Der er en klar sammenhæng mellem, hvor tæt på Skødshoved jollehavn respondenterne bor/har sommerhus, og deres syn på færgeforbindelsen. Blandt respondenter, der bor over 20 km væk fra jollehavnen er det kun 27 %, der har et positivt syn, mens hele 73 % af dem, der bor op til 5 km væk har et positivt syn. For indbyggerne på Mols er der også en sammenhæng mellem transportform til Århus og synet på forbindelsen. Bilisterne har overordnet et positivt syn (50 %), men det positive syn er endnu mere udtalt blandt brugere af kollektiv trafik (71 %). Hvor mange kilometer er der cirka fra din bopæl/dit sommerhus til Skødshoved jollehavn? Hvilke former for transport bruger du typisk for at komme til Århus? Over 20 km (n=26) km (n=32) 27% 56% Bus eller tog (n=14) 71% 6-10 km (n=38) 0-5 km (n=48) 58% 73% Bil (n=103) 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Delvis positiv Hverken positiv eller negativ Delvis negativ Negativ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Delvis positiv Hverken positiv eller negativ Delvis negativ Negativ 6

8 Både blandt indbyggerne og sommerhusejerne er der overordnet set et positivt syn på færgeforbindelsen. Det positive syn er mest udtalt hos sommerhusejerne, hvor hele 73 % har et positivt syn det samme gælder for 50 % af indbyggerne. Også blandt sommerhusejerne er der forskelle i det positive syn. De mest positive sommerhusejere er dem, der overvejer at bosætte sig permanent på Mols. Hele 93 % i denne gruppe har et positivt syn på færgeforbindelsen. Overvejer du at bosætte dig permanent på Mols? Sommerhusejer (n=51) 73% Nej (n=35) 63% Indbygger (n=109) 50% Ja (n=15) 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Delvis positiv Hverken positiv eller negativ Delvis negativ Negativ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positiv Delvis positiv Hverken positiv eller negativ Delvis negativ Negativ 7

9 Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer Pendlerkarakteristik 8

10 På en skala fra 0 (slet ikke sandsynligt) til 10 (meget sandsynligt) er respondenterne blevet bedt om at angive, hvor sandsynligt det er, at de vil benytte færgeforbindelsen. 47 % angiver en høj sandsynlighed (skalatrin 7-10), 16 % en middel sandsynlighed (trin 4-6) og 37 % en lav sandsynlighed (trin 0-3). Hvor sandsynligt er det, at du vil benytte en personfærgeforbindelse mellem Skødshoved og Århus? Igen er der en klar sammenhæng med, hvor tæt respondenterne bor på jollehavnen. Op til 5 km angiver 67 % en høj sandsynlighed, mens det samme 37% kun gælder 26 % af dem, der bor over 20 km væk. 47% Hvor mange kilometer er der cirka fra din bopæl/dit sommerhus til Skødshoved jollehavn? 16% Høj sandsynlighed (n=76) Middel sandsynlighed (n=26) Over 20 km (n=27) 26% Lav sabdsynlighed (n= 59) km (n=32) 47% 6-10 km (n=38) 39% 0-5 km (n=48) 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Høj sandsynlighed Middel sandsynlighed Lav sandsynlighed 9

11 Respondenterne fordeler sig meget jævnt på spørgsmålet vedrørende, hvor ofte de vil benytte færgeforbindelsen. 9 % angiver en daglig eller næsten daglig benyttelse. Blandt indbyggerne på Mols er det hovedsageligt dem, der i forvejen pendler til relevante dele af Århus (33 %) og personer i beskæftigelse (14 %), der angiver en daglig eller næsten daglig benyttelse. Hvor ofte vil du vurdere, at du vil benytte en sådan personfærgeforbindelse mellem Skødshoved og Århus? 3% 9% 17% 17% 24% 18% 11% Dagligt eller næsten dagligt (n=15) Ca. én gang om ugen (n=28) 2-3 gange om måneden (n=29) Én gang om måneden (n=18) Mere sjældent (n=39) Aldrig (n=27) Ved ikke (n=5) Pendler til 8000, 8200, 8230 eller 8260 (n=15) 33% I beskæftigelse (n=69) 14% Andre indbyggere (n=93) 6% Ikke i beskæftigelse (n=39) 3% 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dagligt eller næsten dagligt Ca. én gang om ugen 2-3 gange om måneden Én gang om måneden Mere sjældent Aldrig 0% 20% Dagligt eller næsten dagligt 40% 60% Ca. én gang om ugen 80% 100% 2-3 gange om måneden Én gang om måneden Mere sjældent Aldrig

12 Ved at anvende de registerdata, der gennemgås senere i rapporten, er det muligt at komme med et meget forsigtigt bud på kundegrundlaget blandt pendlerne. I alt pendler 630 borgere fra postnumrene 8420 og 8400 til relevante dele af Århus. På den baggrund giver en fremskrivning baseret på de 33 % af pendlerne i undersøgelsen, der vurderer at ville anvende forbindelsen dagligt eller næsten dagligt, 210 daglige brugere. Med det smalle datagrundlag in mente er der dog to yderligere forbehold at tage: 1. Den samlede population af pendlere stammer hovedsageligt fra postnummer 8400 (543) og ikke postnummer 8420 (87). Da vi tidligere så, at nærheden til jollehavnen i Skødshoved har stor betydning for respondenternes potentielle anvendelse af færgeforbindelsen, skal der tages højde for dette. 2. At respondenterne angiver, at de vil anvende færgeforbindelsen dagligt eller næsten dagligt, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de rent faktisk vil gøre det, hvis færgeforbindelsen etableres. 11

13 21 % af respondenterne er enige i et udsagn angående om en forbindelse vil få dem til at tage oftere til Århus/Skødshoved. 16 % er delvis enige, mens 10 % er delvis uenige og 33 % uenige. Det er især sommerhusejerne, der tror at en færgeforbindelse vil få dem til at tage til Mols oftere. Her er 27 % enige i udsagnet, mens det samme gælder 18 % af indbyggerne. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? En personfærgeforbindelse til Århus vil få mig til oftere at tage til Århus/Mols Ved ikke (n=3); 2% Uenig (n=47); 33% Enig (n=30); 21% Delvis enig (n=23); 16% Sommerhusejer (n=51) Indbygger (n=90) 18% 27% En personfærgeforbindelse til Århus/Skødshoved vil få mig til oftere at tage til Århus/Mols Delvis uenig (n=15); 10% Hverken/eller (n=26); 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig Delvis enig Hverken/eller Delvis uenig Uenig 12

14 Blandt sommerhusejerne er det især de, der overvejer at bosætte sig på Mols (53 %), der angiver, at en færgeforbindelse vil få dem til at tage til Mols oftere. Blandt indbyggerne på Mols er det især blandt brugerne af kollektiv trafik (38 %), at en forbindelse vil få dem til at tage til Århus oftere. Det samme gælder dog også 16 % af bilisterne. En personfærgeforbindelse til Århus/Skødshoved vil få mig til oftere at tage til Århus/Skødshoved. En personfærgeforbindelse til Århus/Skødshoved vil få mig til oftere at tage til Århus/Skødshoved. Overvejer ikke at bosætte sig på Mols (n=35) 17% Bus eller tog (n=13) 38% Overvejer at bosætte sig på Mols (n=15) 53% Bil (n=86) 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig Delvis enig Hverken/eller Delvis uenig Uenig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig Delvis enig Hverken/eller Delvis uenig Uenig 13

15 Blandt de indbyggere på Mols, der angiver, at de oftere vil tage til Århus er der forskellige formål med at tage til Århus. Særligt angives shopping og indkøb (36 %), at tage på arbejde (33 %) som de primære formål med at tage til Århus. 15 % angiver at det primære formål er at besøge familie og venner. Hvad er dit primære formål med at tage til Århus? At udnytte forskellige kulturtilbud (n= 3); 9% Uddannelse (=2); 6% Besøg hos familie og venner (n= 5); 15% Shopping, indkøb o.l. (n= 12); 36% At tage på arbejde (n= 11); 33% 14

16 Respondenterne er også blevet bedt om at afgive åbne besvarelser vedrørende fordele og ulemper ved en færgeforbindelse sammenlignet med andre transportmidler. De oftest nævnte fordele er muligheden for at undgå bilkøer (mindre transporttid), mindre forurening og at skulle undgå parkering i Århus Midtby. Derudover karakteriseres en færgeoverfart af mange som hyggelig, charmerende og/eller smuk samtidig med at den giver adgang til frisk luft. Andre fordele der bliver nævnt er muligheden for at cykle på arbejde, muligheden for at slappe af/læse/telefonere/opbygge sociale relationer undervejs samt muligheden for ikke at skulle overveje sit alkoholindtag ved sociale eller kulturelle begivenheder i Århus. 15

17 De mest nævnte ulemper ved færgeforbindelsen sammenlignet med andre transportmidler er : Frygt for vejrets indvirkning på færgen, herunder frygt for at sejle i dårligt vejr/søsyge Prisen, herunder forbrug på offentlig transport til færgehavnen For lang transporttid og manglende offentlig transport til færgehavnen og fra ankomststedet i Århus Manglende mulighed for bagagetransport, herunder muligheden for større indkøb i Århus Ventetid ved færgen og at man føler sig for bundet af færgens afgangstider Færgeforbindelsens indvirkning på naturen samt trafikbelastningen af de små veje ved Skødshoved bliver også af nogle nævnt som en bekymring. 16

18 Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer Pendlerkarakteristik 17

19 På en skala fra 1-5, hvor 1 angiver uenighed og 5 angiver enighed angiver respondenterne ved en gennemsnitlig betragtning, at en færgeforbindelse vil bidrage til at styrke Mols. Især, når det kommer til at styrke Mols som et godt sted at være turist (4,47) og til at styrke Mols som et godt sted at bo (4,11) er der tale om høje gennemsnit, mens styrkelsen af erhvervslivet vurderes noget lavere (3,43). Blandt indbyggerne på Mols er det især pendlerne, der mener, at en færgeforbindelse vil styrke Mols; godt sted at være turist (4,6), godt sted at bo (4,33), erhvervsliv (3,67). En personfærgeforbindelse mellem Mols og Århus vil bidrage til at... En personfærgeforbindelse mellem Mols og Århus vil bidrage til at ,47 4,11 3,43 Styrke Mols som et godt Styrke Mols som et godt Styrke erhvervslivet på sted at være turist sted at bo Mols ,6 4,35 Styrke Mols som et godt sted at være turist 4,33 3,96 Styrke Mols som et godt sted at bo Pendler til 8000, 8200, 8230 eller ,67 3,31 Styrke erhvervslivet på Mols Andre indbyggere 18

20 Brugere af kollektiv trafik finder i højere grad end bilister, at en færgeforbindelse vil styrke Mols som såvel turistdestination som bosted samt arbejdssted. Blandt sommerhusejerne, er det igen de, der overvejer at bosætte sig på Mols, der vurderer færgeforbindelsens effekt positivt. Især på spørgsmålet om det vil styrke Mols som et godt sted at bo, angiver denne gruppe et gennemsnit på hele 4,8 altså næsten entydig enighed i udsagnet. Det samlede gennemsnit ved dette udsagn var 4,11. Meget tyder således på, at en færgeforbindelse vil kunne øge sandsynligheden for tilflytning til Mols blandt de sommerhusejere, der allerede overvejer dette ,57 En personfærgeforbindelse mellem Mols og Århus vil bidrage til at... 4,39 4,36 4,01 3,64 3, En personfærgeforbindelse mellem Mols og Århus vil bidrage til at... 4,8 4,8 4,6 4,09 3,71 3, Styrke Mols som et godt Styrke Mols som et godt Styrke erhvervslivet på sted at være turist sted at bo Mols Bus eller tog Bil 1 Styrke Mols som et godt Styrke Mols som et godt Styrke erhvervslivet på sted at være turist sted at bo Mols Overvejer at bosætte sig permanent Overvejer ikke at bosætte sig permanent 19

21 Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer Pendlerkarakteristik 20

22 Enighed Respondenterne er også blevet bedt om at angive, hvor enige de er i, at forskellige delelementer vil gøre færgeforbindelsen attraktiv for dem selv. Efterfølgende er de også blevet bedt om at angive, hvor vigtige disse elementer er for dem. Sammenholder man svarene på disse spørgsmål viser det sig, at det især er prisen, hvor der udvises stor enighed, og der angives stor betydning. Antallet af daglige afgange, tilkørselsmuligheder ved afgangsstedet og transportmuligheder ved ankomststedet vurderes nogenlunde lige - dog på et meget lavere niveau end pris. Transportmulighederne ved ankomst vurderes dog til at være lidt vigtigere. 4,5 4 3,5 Gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder ved afgangsstedet Mange daglige afgange 3 Gode muligheder for offentlig transport ved ankomststedet 2,5 Garanti for at færgen er i drift i minimum 10 år 2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Betydning Lave billetpriser 21

23 Enighed Blandt indbyggerne på Mols vurderes de gode transportmuligheder ved ankomststedet højere. For borgerne på Mols er det stadig i høj grad prisen, der kan gøre forbindelsen attraktiv, men transportmulighederne ved ankomststedet kan også spille en rolle. Derimod vurderes en 10-årig garanti for færgedriften lavt på begge parametre. 4,5 4 3,5 Gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder ved afgangsstedet Mange daglige afgange 3 2, ,5 3 3,5 4 4,5 Betydning Gode muligheder for offentlig transport ved ankomststedet Garanti for at færgen er i drift i minimum 10 år Lave billetpriser 22

24 Enighed Blandt sommerhusejerne får den 10-årige garanti for færgedriften en større betydning, men de andre parametre er stadigvæk mere attraktive og har større betydning. Prisen udmærker sig endnu mere end hos indbyggerne som det vigtigste delelement. Grundlæggende ser prisen ud til at være det altafgørende parameter uanset, hvilken gruppe der undersøges. 4,5 4 Gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder ved afgangsstedet Mange daglige afgange 3,5 3 2, ,5 3 3,5 4 4,5 Betydning Gode muligheder for offentlig transport ved ankomststedet Garanti for at færgen er i drift i minimum 10 år Lave billetpriser 23

25 Pris vs. afgangsfrekvens Respondenterne er blevet bedt om at vælge mellem forskellige parvise pakker, dvs. scenarier for færgens drift. Scenarierne adskiller sig fra hinanden på henholdsvis. Billetpris: 50 kr., 75 kr. og 100 kr. pr. billet. Afgangsfrekvens: Hver time, hver 2. time og hver 3. time. Ved at sammenligne respondenternes svar afdækkes, hvordan folk værdisætter de forskellige parametre. Respondenterne er mere prisfølsomme end afgangsfølsomme Kombinationen 50,- pr. billet og afgang hver 2. time er andre scenarier klart overlegen 75,- pr. billet er maksimum. 100,- pr. billet er over smertegrænsen Lav interesse for at betale ekstra for afgange mere end hver 2. time Betalingsvilligheden for 50,- pr. billet og afgang hver 3. time er den samme som betalingsvilligheden for 75,- pr. billet og afgang hver time 24

26 Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering af forskellige delelementer Pendlerkarakteristik 25

27 Antallet af pendlere Tabellen viser pendlere fordelt på bopæl og arbejdsplads Job omkring Århus C dækker over postnumrene 8200, 8210, 8220, 8230, 8260 og pendler til Århus, heraf bor 106 i 8420 Fra 8420 og 8400 pendler 773 til Århus C eller omkring Århus C Bopæl Job i Århus C Job omkring Århus C Job i øvrig del af Århus Kommune Bor i Bor i Bor øvrig del af Syddjurs Kommune Total Total

28 Pendlerkarakteristik For postnumrene 8400 og 8420 gælder, at kvinderne især pendler til Århus C, og mændene pendler til resten af Århus Kommune Over halvdelen af pendlerne er gifte - ca. 25 % er ugifte Kønsfordelingen blandt pendlere Pendlernes civilstand 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% 47% 38% 35% 62% 65% 58% 42% 43% 57% Pendler fra 8400 Pendler fra % 64% 100% 90% 80% 70% Kvinder 60% 50% Mænd 40% 30% 20% 10% 0% 26% 25% 29% 25% 27% 25% 64% 66% 60% 67% 63% 57% 11% 10% 11% 8% 10% 17% Pendler fra 8400 Pendler fra 8420 Ugift Gift Skilt 27

29 Pendlerkarakteristik Der er ingen større aldersmæssig forskel på pendlerne hverken på tværs af bopælspostnummer eller hvor de pendler til. Pendlernes alder Pendlernes gennemsnitsalder Bosat i 8400 Bosat i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31% 32% 31% 34% 27% 32% 30% 34% 30% 36% 33% 29% 28% 23% 28% 22% 30% 30% 11% 10% 11% 8% 11% 10% Pendler fra 8400 Pendler fra år år år år Job i Århus C 45 år 47 år Job omkring Århus C Job i øvrige Århus Kommune 46 år 45 år 45 år 45 år 28

30 Pendlerkarakteristik For postnummer 8420 er der en lille tendens til at folk, der pendler til Århus C, har højere bruttoindkomst end de øvrige pendlere For postnummer 8400 ses, at der er færre personer med middel indkomst blandt dem, der pendler til Århus C Medianindkomsten er højest for personer, der pendler til Århus C eller omkringliggende postnumre Pendlernes bruttoindkomst Pendlernes medianindkomster Bosat i 8400 Bosat i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 29% 24% 29% 26% 21% 55% 16% 62% 65% 62% 64% 68% 9% 11% 8% 11% 11% Pendler fra 8400 Pendler fra 8420 Over Op til Job i Århus C Job omkring Århus C Job i øvrige Århus Kommune

31 Pendlerkarakteristik - opsummering Flere kvinder end mænd pendler til Århus C fra postnumrene 8400 og 8420 Hovedparten af pendlerne er gifte Gennemsnitsalderen er omkring 45 år for pendlerne Personer, der pendler til Århus C eller postnumre omkring Århus C, har højere indkomst end personer, der pendler til den øvrige del af Århus Kommune 30

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1

Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016. Slide 1 Markedstracking Danmark Måling: Q2 2016 Maj 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Danskernes ferieforbrug 4 Destinationer 5 Kendskab 6 Markedsføring 7 Q2 Adhoc Slide 2 Introduktion Slide 3

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 2016 1 Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 Indhold Baggrund og formål 3 Executive Summary 5 Resultater 7 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Unges adfærd og holdninger til transport

Unges adfærd og holdninger til transport 2016 Unges adfærd og holdninger til transport Projekt: Fleksibel transportadfærd Det Økologiske Råd: Anne Mette Krøyer, Jeppe Juul, Lisa Bay 01-03-2016 1 Indhold Indledning... 3 Baggrundsdata... 3 Resumé...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen

Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen Potentialer for tiltrækning og fastholdelse af borgere 2 3 4 Grundlæggende analysespørgsmål Hvad får folk til at flytte på landet? Hvad får folk til at blive boende

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Interviewer: Hvis en respondent spørger, hvordan kyst er defineret, forklares at det ca. er den del af landet, hvorfra havet er synligt.

Interviewer: Hvis en respondent spørger, hvordan kyst er defineret, forklares at det ca. er den del af landet, hvorfra havet er synligt. BalticSurvey spørgeskema 13. april 2010 Hej! Vi laver en undersøgelse af folks syn på forskellige forhold vedrørende Østersøen, og i denne forbindelse vil vi gerne stille dig nogle spørgsmål. Det vil tage

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat Notat Befolkningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat samarbejde. Meget

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme?

Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? 2015 Side 1 Hvad skal der til for at skabe gode kundeoplevelser og et godt omdømme? TØF-konference, den 1. oktober 2015, Anne Kathrine Zahle, Wilke 2015 Side 2 Hvad skal der til for at skabe bedre kundeoplevelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression

ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression ! ØVELSER Statistik, Logistikøkonom Lektion 8 og 9: Simpel og multipel lineær regression Eksempel 1 AT OPSTILLE EN SIMPEL LINEÆR REGRESSIONSMODEL - GENNEMGÅS AF JAKOB Et stort lager måler løbende sine

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Taxi markedet GFDA0020

Taxi markedet GFDA0020 Taxi markedet GFDA0020 Introtekst: Goddag, mit navn er fra analyseinstituttet GfK Danmark. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse om danskernes forbrug af taxakørsel. Må jeg tale med den person i husstanden,

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011

Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Idényts Villapanel Villaejernes pengepung 2011 Hvad står øverst på din økonomiske ønskeliste for 2011? Gang i ejendomsmarkedet 15% 16% 16% 3 7% Lavere skat på arbejde 26% 26% 15% 15% 12% 7% Lavere rente

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus (bilagsmateriale) 1. Hovedkonklusioner fra Den tekniske analyse og Passagerpotentiale analysen 2004

Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus (bilagsmateriale) 1. Hovedkonklusioner fra Den tekniske analyse og Passagerpotentiale analysen 2004 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Århus og Samsø (bilagsmateriale) Magistraten mk 2.115 Etablering

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$

Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$ Maj$2014.$ Spørgeskemaundersøgelse$om$bosætning$fra$Møn$ NU$til$Ulvshale$Lejer$og$Grundejerforening.$ Bosætningsgruppen$under$Møn$NU$ $ Indholdsfortegnelse- 1.$Indledning$og$hovedkonklusioner$ 3 1.1.#Indledning.#

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 17. maj 2013 Sagsident: 12/33031 Sagsbehandler: Lea Faurholt

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere