Din brugermanual SAMSUNG ML-2955ND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG ML-2955ND http://da.yourpdfguides.com/dref/4535881"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt. Skærmbillederne i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/ driverversion. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet. Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemt papir. Introduktion 17 Set forfra Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Introduktion 18 Set bagfra Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Model" på side 6) Oversigt over kontrolpanelet Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Når du udskriver det aktive vindue/hele skærmbilledet ved hjælp af print screenknappen, bruger maskinen muligvis mere toner afhængigt af, hvad der udskrives. 2 sekunder, indtil statusindikatoren blinker, og slip den derefter. 4 sekunder, indtil statusindikatoren blinker, og slip den derefter. Introduktion Installere driveren lokalt En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren via kablet. Installationsvinduet, der vises i denne Br'ugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du anvender. Hvis du vælger Brugerdefineret installation, kan du vælge de programmer, du vil installere. Sådan udskriver du en demoside: I tilstanden Klar skal du trykke og holde knappen (Annuller) inde i cirka to sekunder, indtil statusindikatoren blinker, og derefter slippe den. Netspænding 110V 220V 2 Tilgængeligt papir Letter, Legal, US Folio, Oficio A4 1 2 Ilægning af papir i bakken 1 Fuld 2 Tom Når du udskriver vha. Hvis du vælger Manuel indføring som papirkilde i dit softwareprogram, skal du trykke på Print screen eller Demo page eller WPS-knappen hver gang, du udskriver en side og kun ilægge én type, størrelse og vægt af et printmedie ad gangen på den manuelle bakke. Undgå papirstop ved at undlade at lægge mere papir i under udskrivning, mens der stadig er papir i den manuelle bakke. Udskriftsmedier lægges midt i den manuelle arkføder med forsiden opad og vendes, så de føres ind i printeren på den korte led. Læg kun tilgængeligt papir i for at sikre udskriftskvaliteten og undgå papirstop (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 66). Åbn bakke 1, tag det overlappende papir ud, og forsøg at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der udskrives vha. universalbakken. Før papiret manuelt ind, indtil det fremføres automatisk, hvis papiret ikke indføres korrekt under udskrivning. Når maskinen er i strømsparetilstand, får maskinen ikke papir fra den manuelle arkføder. Væk maskinen ved at trykke på tænd/sluk-knappen, inden du bruger den manuelle arkføder. Typer Almindeligt Tykt papir Tykkere Tyndt papir Bondpapir Farve Karton Etiketter Transparenter Konvolut Tyk konvolut Fortrykt Bomuld Genbrugt Bakke Manuel arkføder For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 66. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 32 Hvis du vælger Konvolut i vinduet Udskriftsindstillinger, med det udskrevne billede let slettes, skal du vælge Konvolut** og prøve at udskrive igen. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden. Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration 35 Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet kant skal vende fremad. Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Åbne udskriftsindstillinger Vinduet Udskriftsindstillinger, der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine, som du anvender. men sammensætningen af vinduet Udskriftsindstillinger er ens. Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger, vises der muligvis et advarselstegn eller. Et betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø., som vises på hver af egenskabsfanerne undtagen fanen Samsung, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til fremtidig brug. Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den på rullelisten Forudindstil. Hvis funktionen Spring tomme sider over ikke virker korrekt, skal du vælge funktionen i Easy Eco Driver (se brugerhåndbogen Avanceret). Se beregningskoefficienten for CO2, energi og papir fra IEA, indekset fra det japanske indenrigs- og kommunikationsministerium og www. Vedligeholdelse Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen. Hvis du vil bestille Samsunggodkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsungforhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Vedligeholdelse 45 Kontakt det sted, hvor du købte maskinen, for at købe vedligeholdelsesdele. udskiftning af vedligeholdelsesdele skal udføres af en autoriseret serviceudbyder, en forhandler eller det sted, hvor du har købt maskinen. Garantien dækker ikke udskiftning af vedligeholdelsesdele, når de har nået deres Gennemsnitsydelse. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren. Kontroller, at sidedækslet er åbent, før du åbner frontdækslet. Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet. Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand.

3 Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i maskinen. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen. Tip til at undgå papirstop Udbedre papirstop Om statusindikatoren Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl. Tip til at undgå papirstop Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 26). 4. Fejlfinding 54 De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger den rigtige papirtype. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen. Læg papir i bakken ("Ilægning af papir i bakken" på side 27). Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk. 10 Envelope Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut C6 Tykt papir Tykkere papir Tyndt papir Transparent Se afsnittet om almindeligt papir Se afsnittet om almindeligt papir Se afsnittet om almindeligt papir Letter, A4 Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 Mål 98 x 191 mm 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Se afsnittet om almindeligt papir Se afsnittet om almindeligt papir Se afsnittet om almindeligt papir Se afsnittet om almindeligt papir Se afsnittet om almindeligt papir 91 til 105 g/m2 kontraktpapir Ikke tilgængelig i en bakke. Appendiks 67 Udskriftsmedievægt/Kapaciteta Manuel indføringb 60 til 220 g/m2 kontraktpapir 1 ark 80 g/m2 bondpapir 91 til 105 g/m2 kontraktpapir 164 til 220 g/m2 kontraktpapir 60 til 70 g/m2 kontraktpapir 138 til 146 g/m2 kontraktpapir 120 til 150 g/m2 kontraktpapir Etiketterc Specifikationer Type Størrelse Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, PostCard 4 x 6 Se afsnittet om almindeligt papir Mål Se afsnittet om almindeligt papir Bakke 121 til 163 g/m2 kontraktpapir 5. Sådan indfører du papir i den manuelle arkføder: Almindeligt papir, Tykt, Tykkere, Tyndt, Bomuldspapir, Farvet, Fortrykt, Genbrugspapir, Konvolut, Transparent, Etiketter, Karton, Kontrakt, Arkivpapir e. Com/recyclingdirect Du kan også ringe til (877) (Gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tvmodtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler: Drej eller flyt modtagelsesantennen. Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA, hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten. FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen (dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Appendiks 78 Kun Rusland Udskiftning af det monterede stik (kun for Storbritannien) Vigtigt Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Trådløse enheder, der kan være i systemet, må kun bruges i EU eller associerede områder, hvis der findes et CE-mærke med et registreringsnummer fra et bemyndiget organ og advarselssymbolet på systemmærkaten. ec-certificering Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og teleterminaludstyr (FAX) Dette Samsung-produksh Installation til Linux Geninstallation til Linux Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende vejledning læse, hvordan du installerer maskinens driver. Nyttige netværksprogrammer Kabelbaseret netværkskonfiguration Installation af driver via netværket IPv6-konfiguration Konfiguration af trådløst netværk Nyttige netværksprogrammer Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere netværksinds den trådløse router). på OK for at vælge metoden for Driftstilst. på OK for at vælge metoden for WLAN Sikkerhed. 11godkendelse. billeder og tekster, ændre skrifttyper m. kan også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at vælge menuen Link. Nem håndtering af Samsung-printer giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: Klik på knappen. Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle tonerniveau og papir. Start Bestil 6 forbrugsstoffer 2 Klik på knappen Hjælp ( ) øverst til højre i vinduet, og klik derefter på den indstilling, du vil have flere oplysninger om. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger. 3 *Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på Exit for at lukke Unified Driver Configurator. Properties: Giver dig mulighed for at få vist og ændre printerens egenskaber. Hvis du vil ændre skrifttypen eller indstille skrifttypen i en særlig tilstand (f. Følgende oplysninger viser listen med de korrekte skrifttyper for de forskellige sprog. Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre dem i Udskriftsindstillinger.

4 Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Posterudskrivning Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse. vælg værdien for Posteroverlapning. Angiv Posteroverlapning i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen Grundlæggende, så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter. Specielle egenskaber 84 a Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger. A Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger. A Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne Udskriftsindstillinger. Specielle egenskaber 85 Overlay Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet. egenskaber 90 Filpolitik: Du kan vælge at generere filnavnet, inden du fortsætter med jobbet via den valgfrie hukommelse. hvis den valgfrie hukommelse allerede har det samme navn, kan du omdøbe eller overskrive den, når du indtaster et nyt filnavn. Gemt job: Du kan udskrive eller slette et gemt job. timeout for park. Job: Denne maskine kan automatisk slette et gemt job efter et bestemt tidsrum. du kan angive det tidsrum, som maskinen skal vente, inden det gemte job slettes. Billedoverskrivning: Billedoverskrivning er en sikkerhedsforholdsregel til kunder, der bekymrer sig om uautoriseret adgang til og brug af hemmelige eller personlige dokumenter. 7 Fra kontrolpanelet Hvis din maskine har hukommelse eller masselagringsenhed som ekstraudstyr, kan du få adgang til disse funktioner gennem menuen Jobhåndtering. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Der vises et pop opvindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren. 13 Udskrivning fra programmer Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Sådan udskriver du en dokumentfil: Konfiguration af printeregenskaber Du kan bruge vinduet Printer Properties, der stilles til rådighed af Printers configuration, til at ændre de forskellige printeregenskaber for maskinen. Følgende fem faner vises øverst i vinduet: General: Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og navn. det navn, der angives under denne fane, vises på printerlisten i Printers configuration. Connection: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden port. 2 3 I vinduet LPR GUI skal du markere din maskine på listen og ændre egenskaber for udskriftsjob. klik på OK for at starte udskrivningen. Linuxudskrivning Driver: Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden maskindriver. Når printeren er installeret, skal du vælge at udskrive et billede, tekst-, PS- eller HPGL-filer. Udskriver document1 printui document1 Dette åbner UNIX-printerdriveren Print Job Manager, hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger. Brugeren kan ændre margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter. Fanen Printer-Specific Settings Vælg forskellige indstillinger i JCL- og General-rammer for at brugertilpasse forskellige indstillinger. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt rum. Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Tip til flytning og opbevaring af maskinen Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Fejlfinding 103 Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt. Der bruges en forkert type papir. Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job. Ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet. udbakken er fuld. Maskinen vælger papir fra Den papirindstilling, der blev den forkerte papirkilde. Fejlfinding 107 Maskinens kabel sidder løst eller Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Fejlfinding 108 Inkompatibilitet mellem PDF-filen Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af og Acrobat-produkterne. Tilstand Lys eller falmet udskrift Forslag til mulig løsning Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. rengør maskinen indvendigt. LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Udskriften på den Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir. A abb C A abb C A abb C A abb C A abb C Hvide pletter Hvis der er hvide pletter på siden: Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Hvis der er lodrette hvide striber på siden: LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed. Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, må du ændre udskriftsopløsningen i programmet eller i Udskriftsindstillinger. kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. A Problemer med udskriftskvaliteten Tilstand Der er tonerpartikles omkring tegn med Fed og billeder Forslag til mulig løsning Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) kontakt en servicetekniker. Blanke områder i tegnene Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte: Hvis du bruger transparenter, kan du forsøge med en anden type transparent. Fejlfinding 116 Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Et ukendt billede vises Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis der bruges Gimp Front-end, skal du vælge print -> Setup printer og redigere kommandolinjeparameteren på kommandolinjen. Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8. Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f. Kendte versioner af CUPS-server afbryder udskriftsjobbet, hver gang udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. da Unified Linux Driver låser porten under udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke tilgængelig for efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at vælge Release port i vinduet Port configuration. Com SWITZERLAND TADJIKISTAN TAIWAN THAILAND Ordliste ADF Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog. Bitdybde En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. 127 DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket. standard Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres. DNS DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f. DPI DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk. FDI FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f. IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger. 131 ITU-T ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder. MH MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T. Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret. Protokol En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere. 135 SMB SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning. Ordliste Undernetmaske Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer. TWAIN er et API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Macintosh. ordliste UNC-sti UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er: \\<servernavn>\<sharenavn>\<yderligere mapper> 137 Vandmærke Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger..

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Farvelaserprinter Brugervejledning

Farvelaserprinter Brugervejledning Farvelaserprinter Brugervejledning Maskintype(r): 5062, 4916 Model(ler): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning Version 1.00 maj 2013 702P01523 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox ogxerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold,

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere