FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAX 1190L Softwarebrugsanvisning"

Transkript

1 FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager maskinen i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

2 Indholdsfortegnelse 1 Bruge maskinen som printer Bruge printerdriveren Sådan udskrives et dokument Udskrivning fra åbningen til manuel fremføring Manuel dupleksudskrivning Samtidig udskrivning og faxafsendelse Printerdriverindstillinger Sådan får du adgang til printerdriverindstillingerne Funktioner i printerdriveren Fanen Grundlæggende Fanen Avanceret Udskriftskvalitet Dupleks Vandmærke Sideindstilling Enhedsindstillinger Fanen Support Statusskærm Sådan aktiverer du statusskærmen Overvågning og visning af maskinens status Bruge PC-FAX-programmet Afsending af PC-FAX Opsætte brugeroplysninger Indstille Afsendelse Brugerinterface Adressebog Opsætte en forside Indtastning af forsideoplysningerne Indstille Hurtigopkald Adressebog Opsætte et medlem i adressebogen Indstille en gruppe til rundsendelse Redigere medlemsoplysninger Slette et medlem eller en gruppe Eksportere adressebogen Importere til adressebogen Sende en fil som en PC-FAX ved hjælp af brugerinterfacet Faxstil Sende en fil som en PC-FAX ved hjælp af Faxstil i

3 3 Bruge fjerninstallation Fjerninstallation ii

4 1 Bruge maskinen som printer Bruge printerdriveren En printerdriver er software, der oversætter data fra det format, som anvendes af en computer, til det format, der kræves af en bestemt printer, ved hjælp af et printerkommandosprog eller sidebeskrivelsessprog. 1 Windows -udskrivning Den dedikerede printerdriver til Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 er tilgængelige for din enhed. Driveren understøtter vores enestående kompressionsfunktion til forøgelse af udskrivningshastigheden for Windows -programmer og giver mulighed for at indstille de forskellige printerindstillinger, herunder økonomisk udskrivning og tilpasning af papirstørrelse. Sådan udskrives et dokument Når maskinen modtager data fra din computer, begynder den at udskrive ved at tage papir fra papirmagasinet. Papirmagasinet kan fremføre mange typer papir og konvolutter. Se brugsanvisningen for at få oplysninger om papirmagasinet og anbefalet papir. 1 I programmet skal du vælge kommandoen Udskriv. Hvis der er installeret andre printerdrivere på din computer skal du vælge TYPE 1190 Printer som printerdriveren fra menuen Udskriv eller Udskriftindstillinger i dit softwareprogram og klik derefter på OK for at starte udskrivning. 2 Din computer sender data til maskinen. LCD'et viser Modtager data. 3 Når maskinen er færdig med at udskrive alle data, viser LCD'et dato og klokkeslæt. Du kan vælge papirstørrelse og -retning i dit program. Hvis dit program ikke understøtter den tilpassede papirstørrelse, skal du vælge den næste større papirstørrelse. Derefter justerer du udskriftsområdet ved at ændre højre og venstre margener i dit program. 1-1

5 Bruge maskinen som printer Udskrivning fra åbningen til manuel fremføring Maskinen skifter automatisk til manuel fremføring, når du lægger papir i åbningen til manuel fremføring. 1 1 Indstil Papirstørrelse, Medietype, Papirkilde og andre indstillinger i printerdriveren. Indstil Papirkilde til:manuel 2 Lad papirstyrene glide på plads, så de passer til papirbredden. 3 Brug begge hænder til at indsætte papiret i åbningen til manuel fremføring, indtil papirets forkant berører rullen til papirfremføring. Hold papiret i denne stilling, indtil printeren automatisk fører papiret lidt ind, og slip derefter papiret. 4 Send udskriftsdata til maskinen. Anbring papiret i åbningen til manuel fremføring med siden, der skal udskrives, opad. Sørg for, at papiret er lige og er placeret rigtigt i åbningen til manuel fremføring. I modsat fald fremføres det ikke rigtigt, så udskriften bliver skæv, eller der opstår papirstop. Læg ikke mere end ét ark ad gangen i åbningen til manuel fremføring, da der ellers kan opstå papirstop. 5 Når den udskrevne side kommer ud af maskinen, skal du lægge det næste ark papir i som i Trin 3 ovenfor. Gentag dette for hver side, du vil udskrive. Manuel dupleksudskrivning Maskinen udskriver alle sider med lige numre på den ene side af papiret først. Derefter giver Windows -driveren dig besked på at sætte papiret i igen (med en pop-up-meddelelse). Før du sætter papiret i, skal du rette det godt ud, da der ellers kan opstå papirstop. Meget tyndt eller meget tykt papir kan ikke anbefales. 1-2

6 Bruge maskinen som printer Samtidig udskrivning og faxafsendelse Din maskine kan udskrive fra din computer mens den sender eller modtager en faxmeddelelse i hukommelsen. Faxafsendelse stoppes ikke under udskrivning fra din pc. Når maskinen kopierer eller modtager en faxmeddelelse på papir, holder den pause i udskrivningen fra din pc, hvorefter den fortsætter, når kopieringen eller faxmodtagelsen er færdig. 1 Printerdriverindstillinger Du kan ændre følgende printerindstillinger, når du udskriver fra din computer: Papirstørrelse Flere sider Papirretning Kopier Medietype Papirkilde Opløsning Tonerbesparelse Manuel dupleks Vandmærke Tilpasning Udskriv dato og tids pwnke Hurtig Print Setup Status monitor 1-3

7 Bruge maskinen som printer Sådan får du adgang til printerdriverindstillingerne 1 Vælg Udskriv i menuen Filer i dit program. 2 Vælg TYPE 1190 Printer, og klik på Egenskaber eller Indstillinger. Dialogboksen Printer vises. Den måde, du får adgang til printerdriverindstillingerne på, afhænger af dit operativsystem og dine programmer. De skærmbilleder, der vises i dette kapitel, er fra Windows XP. Skærmbillederne på din computer kan variere afhængigt af dit Windows -operativsystem. 1 Funktioner i printerdriveren Fanen Grundlæggende Vælg Papirstørrelse, Flere sider, Ramme (hvis der er nogen) og Papirretning. 2 Vælg antallet af Kopier og Medietype. 3 Vælg Papirkilde (Første side og Andre sider). 4 Klik på knappen OK for at anvende de valgte indstillinger. Hvis du vil vende tilbage til standardindstillingerne, skal du klikke på knappen Standard og derefter klikke på knappen OK

8 Bruge maskinen som printer Papirstørrelse Vælg den papirstørrelse, du bruger, i rullelisten. Flere sider Valg af Flere sider kan reducere billedstørrelsen på en side, så der kan udskrives flere sider på ét ark papir, eller forøge billedstørrelsen til udskrivning af én side på flere ark papir. 1 F.eks. 4 i 1 F.eks. 1 i 2 2 sider Ramme Når du udskriver flere sider på ét ark med funktionen Flere sider, kan du vælge en fuldt optrukken kant, en stiplet kant eller ingen kant omkring hver side på arket. Papirretning Orientering vælger, hvordan dokumentet udskrives (Stående eller Liggende). Stående Liggende Kopier Valg af kopier indstiller det antal kopier, der udskrives. Sætvis Ved markering af afkrydsningsfeltet Sætvis udskrives én komplet kopi af dit dokument, hvorefter det gentages for det antal kopier, du har valgt. Hvis afkrydsningsfeltet Sætvis ikke er markeret, udskrives hver side for alle de valgte kopier, før den næste side i dokumentet udskrives. Boksen Sortér er afkrydset Boksen Sortér er ikke afkrydset 1-5

9 Bruge maskinen som printer Medietype Du kan bruge følgende typer medier i maskinen. Vælg den type medie, du vil bruge for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Almindeligt papir Tyndt papir Tykt papir Ekstra tykt papir Kontraktpapir Transparenter Konvolutter Tyk konvolut Tynd konvolut Genburgspapir 1 Når du bruger almindeligt papir (70 til 95 g/m 2 ), skal du vælge Almindeligt papir. Når du bruger kraftigt papir, konvolutter eller groft papir, skal du vælge Tykt papir eller Ekstra tykt papir. For kontraktpapir skal du vælge Kontraktpapir, for OHP transparenter skal du vælge Transparenter. Når du bruger konvolutter, skal du vælge Konvolutter. Hvis toneren ikke er fastgjort korrekt til konvolutten, når Konvolutter er blevet valgt, skal du vælge Tyk konvolut. Hvis konvolutten er krøllet, når Konvolutter er valgt, skal du vælge Tynd konvolut. Papirkilde Du kan vælge Vælgautmatisk, Bakk 1 eller Manuel, og angive separate magasiner til udskrivning af første side samt udskrivning fra og med anden side. 1-6

10 Bruge maskinen som printer Fanen Avanceret Du kan ændre faneindstillingerne ved at vælge et af følgende ikoner: 1 Udskriftskvalitet 2 Dupleks 3 Vandmærke 4 Sideindstilling 5 Enhedsindstillinger Hvis du vil vende tilbage til standardindstillingerne, skal du klikke på knappen Standard. 1-7

11 Bruge maskinen som printer Udskriftskvalitet Opløsning Du kan ændre opløsningen på følgende måde: 1200 x 600 dpi 600 dpi 300 dpi 1 Tonerbesparelse Du kan spare driftsomkostninger ved at slå Tonerbesparelse til, hvorved printtætheden reduceres. Udskriv Du kan ændre udskriftsindstillingen manuelt. Auto Valg af knappen Automatisk (anbefales) muliggør automatisk udskrivning med de bedst egnede indstillinger for udskriftsjobbet. Manuel Du kan ændre indstillingerne manuelt ved at vælge knappen Manuel og klikke på knappen Indstilling

12 Bruge maskinen som printer Dupleks Den medfølgende printerdriver understøtter manuel duplexudskrivning. Manuel dupleks Kontroller Manuel dupleks. I denne funktion udskriver maskinen først alle sider med lige numre. Derefter stopper printerdriveren og viser de nødvendige instruktioner til at lægge papiret i igen. Når du klikker på OK, udskrives siderne med de ulige numre. Duplekstype Der er seks typer anvendelsesområder for dupleks på hver retning. 1 Spejlvend på venstre kant Spejlvend på højre kant Spejlvend på den øverste kant Spejlvend på den nederste kant Spejlvend på den øverste kant (ingen bagsid) Spejlvend på den nederste kant (ingen bagsid) Indbindingsmargen Marker funktionen Indbindingsmargen, hvor du kan angive forskydningen af indbindingssiden i tommer eller mm (0-8 tommer) [0-203,2 mm]. 1-9

13 Bruge maskinen som printer Vandmærke Du kan anbringe et logo eller en tekst som et vandmærke i dit dokument. Du kan vælge et af de forudindstillede vandmærker, eller du kan bruge en bitmap-fil eller tekstfil, du har oprettet. 1 Marker Brug vandmærke, og vælg derefter det vandmærke, du vil bruge. Transparent Marker Transparent for at udskrive vandmærket i dokumentets baggrund. Hvis denne funktion ikke markeres, udskrives vandmærket øverst i dokumentet. I kontur tekst Marker I kontur tekst, hvis du kun vil have udskrevet en kontur af vandmærket. Udskriv vandmærke Funktionen Udskriv vandmærke giver følgende valgmuligheder: På alle sider Kun på første side Fra anden side Brugerdefineret Vandmærkeindstilling Du kan ændre vandmærkets størrelse og placering på siden ved at vælge vandmærket og klikke på knappen Redigér. Hvis du vil tilføje et nyt vandmærke, skal du klikke på knappen Nyt og derefter vælge Tekst eller Bitmap under Vandmærkestil. Titel Du kan vælge KONFIDENTIELT, KOPI eller KLADDE som standardtitel eller indtaste den titel, du ønsker, i feltet. Vandmærketekst Indtast din vandmærketekst i feltet Tekst, og vælg derefter Skrifttype, Størrelse, Lyshed og Stil. Vandmærkebitmap Indtast filnavn og placering for dit bitmapbillede i feltet Filer, eller brug feltet Gennemse for at finde filplaceringen. Du kan også tilpasse billedstørrelsen. Placering Brug denne indstilling, hvis du vil kontrollere vandmærkets placering på siden. 1-10

14 Bruge maskinen som printer Sideindstilling Tilpasning Du kan ændre udskriftstørrelsen for dit dokument med funktionen Tilpasning. Marker Fra, hvis du vil udskrive dokumentet, som det ser ud på skærmen. Marker Tilpas til papirstørrelsen hvis dit dokument har en usædvanlig størrelse, eller hvis du kun har papir i standardstørrelse. Marker Fri, hvis du vil ændre størrelsen. Du kan også bruge funktionen Spejlvendt udskrift eller Udskrift på bagside til sideindstillingen. 1 Enhedsindstillinger Du kan angive følgende tilstande for Printerfunktion under denne fane: Kvik Print Setup Status monitor Sidebeskyttelse Udskriv dato og tidspunkt Lysstyrkejustering Listen Printerfunktion kan være anderledes afhængigt af modellen. Hurtig Print Setup Funktionen Kvik Print Setup giver dig mulighed for hurtigt at vælge driverindstillinger. Klik blot med museknappen på proceslinjeikonet for at få vist indstillingen. Denne funktion kan slås Til eller Fra under Enhedens funktioner. 1-11

15 Bruge maskinen som printer Status monitor Denne rapporterer om maskinens status (eventuelle fejl, der måtte opstå) under udskrivning. Standardindstillingen for statusskærmen er slukket. Hvis du tænder statusskærmen, gå til fanen Avanceret, vælg Enhedens funktioner og vælg derefter Status monitor. 1 Sidebeskyttelse Sidebeskyttelse henviser til en indstilling, der afsætter ekstra hukommelse til oprettelsen af helsidebilleder. Indstillinger er AUTO, FRA og Standandprinters. Sidebeskyttelsesfunktionen gør det muligt for maskinen at oprette det helsidebillede, der skal udskrives, i hukommelsen, inden papiret føres gennem maskinen. Du skal bruge denne funktion, hvis billedet er meget komplekst og maskinen skal behandle billedet inden udskrivning. Udskriv dato og tibspunt Når funktionen Udskriv dato og tibspunt er aktiveret, udskrives dato og klokkeslæt på dit dokument ved hjælp af computerens systemur. Klik på knappen Indstilling for at ændre Dato, Tid, Placering og Skrifttype. Hvis Dato og Tid skal placeres i baggrunden, skal du vælge Ugennemsigtig. Når du vælger Ugennemsigtig, kan du indstille Lyshed til baggrunden for Dato og Tid ved at ændre procentsatsen. Dato og Tid i valgfeltet viser det format, der udskrives i. Den aktuelle Dato og Tid, der udskrives i dit dokument, modtages automatisk via indstillingerne i computeren. Tæthedsjustering Forøg eller reducer udskriftens tæthed. 1-12

16 Bruge maskinen som printer Fanen Support Fanen Support indeholder oplysninger om driverversion og indstillinger. Udskrivindastilling Du kan udskrive en liste over de aktuelle printerindstillinger. Kontrollér indstilling Valg af Kontrollér indstilling viser en liste over dine nuværende driverindstillinger

17 Bruge maskinen som printer Statusskærm Statusskærmen er et konfigurerbart softwareværktøj, der gør det muligt at overvåge status for en eller flere enheder. Du får øjeblikkeligt besked, når der opstår fejl (f.eks. tomt papirmagasin eller papirstop). Sådan aktiverer du statusskærmen 1 1 Klik på TYPE 1190, som findes i Start/Alle programmer/type 1190/Statusmonitor på computeren. Vinduet Statusmonitor vises. 2 Højreklik på vinduet for statusskærmen, og vælg Indlæs statusmonitor på startknappen i menuen. 3 Højreklik på vinduet for statusskærmen, vælg Placering og vælg derefter den måde, hvorpå statusskærmen skal vises på computeren på Opgavelinge, i Opgavebakk (altid), i Opgavebukke (ved fejl) eller på skrivebordt. Overvågning og visning af maskinens status Ikonet for statusskærmen skifter farve afhængigt af maskinens status. Et grønt ikon betyder en normal standby-tilstand. Et gult ikon betyder en advarsel. Et rødt ikon betyder, at der er opstået en udskriftfejl. Du kan til enhver tid kontrollere enhedens status ved at klikke på ikonet med jobbakken eller vælge Statusmonitor i Start/Alle programmer/type 1190/Statusmonitor på computeren. Hvis du vil have yderligere oplysninger om statusskærmens software, skal du højreklikke på statusskærmikonet og vælge Hjælp. 1-14

18 2 Bruge PC-FAX-programmet Afsending af PC-FAX Funktionen PC-FAX giver mulighed for at bruge pc en til at sende alle programmer eller dokumentfiler som en standardfax. Du kan oprette en fil i ethvert program på din pc og sende den som en PC-FAX. Du kan endda vedhæfte et forsidenotat. Alt, hvad du skal gøre, er at angive modtagerne som medlemmer eller grupper i din PC-FAX-adressebog eller blot angive destinationsadressen eller faxnummeret fra brugergrænsefladen. Du kan bruge søgefunktionen i adressebogen til hurtigt at finde medlemmer, der skal modtage din faxmeddelelse. 2 Det maksimale antal faxmeddelelser, der kan sendes som "rundsendelse" med PC-FAX er 50 faxnumre. Hvis du bruger Windows XP eller Windows 2000 Professional, skal du logge på med administratorrettigheder. Check venligst vores websted for at finde de nyeste opdateringer til TYPE Opsætte brugeroplysninger 1 I menuen Start skal du vælge Programmer, TYPE 1190 og derefter vælge PC-FAX Opsætning. Dialogboksen PC-FAX TYPE 1190 vises: 2 Du skal indtaste disse oplysninger for at oprette faxhovedet og forsiden. 3 Klik på OK for at gemme Brugerinformation. Du kan få adgang til brugeroplysningerne i dialogboksen FAX-afsendelse ved at klikke på. (Se Sende en fil som en PC-FAX ved hjælp af brugerinterfacet Faxstil på side 2-10.) 2-1

19 Bruge PC-FAX-programmet Indstille Afsendelse I dialogboksen PC-FAX TYPE 1190 skal du klikke på fanen Afsendelse. Brugeren kan vælge mellem to brugerinterfaces: Simpel stil eller faxstil. Hvis du vil ændre brugerinterfacet, skal du vælge den ønskede interfaceindstilling: Simpel stil eller faxstil. (Se Brugerinterface på side 2-3.) Adgang til bylinie Hvis det er nødvendigt at indtaste et nummer for at få adgang til en bylinie, skal du indtaste det her. Dette kræves sommetider af et lokalt PABX (PBX)-telefonsystem (hvis du f.eks. skal trykke 9 for at få en bylinie på kontoret). Inkludér hoved Marker feltet Inkludér hoved for at tilføje oplysninger øverst på den faxmeddelelse, du sender

20 Bruge PC-FAX-programmet Brugerinterface Vælg brugerinterface under fanen Afsendelse. Du kan vælge Simpel stil eller Faxstil. Simpel stil 2 Faxstil 2-3

21 Bruge PC-FAX-programmet Adressebog Hvis du har installeret Outlook Express på din pc, kan du vælge hvilken adressebog du vil bruge til PC-FAX-afsendelse, adressebog eller Outlook Express, under fanen Adressebog. Når du skal vælge adressebogsfilen, skal du indtaste stien til og filnavnet på databasefilen, der indeholder adressebogsoplysningerne. ELLER Brug knappen Gennemse til at finde den ønskede database. 2 Hvis du vælger Outlook Express kan du bruge adressebogen i Outlook Express, når du klikker på knappen Adressebog i afsendelsesvinduet. 2-4

22 Bruge PC-FAX-programmet Opsætte en forside Klik i dialogboksen PC-FAX på for at få adgang til skærmbilledet PC-FAX forsideopsætning. Dialogboksen PC-FAX forsideopsætning vises: 2 Indtastning af forsideoplysningerne Til Fra Kommentar Indtast den kommentar, du vil tilføje på forsiden. Format Vælg det forsideformat, du vil bruge. Importér BMP fil Du kan indsætte en bitmap-fil, f.eks. dit firmalogo, på forsiden. Brug knappen Gennemse til at vælge BMP-filen, og vælg derefter justeringen. Tæl forsider Når feltet Tæl forsider markeres, tælles forsiden med ved sidenummereringen. Hvis dette felt ikke markeres, medtages forsiden ikke. Hvis du sender en faxmeddelelse til mere end én modtager, bliver modtageroplysningerne ikke udskrevet på forsiden. 2-5

23 Bruge PC-FAX-programmet Indstille Hurtigopkald Klik på fanen Hurtigopkald i dialogboksen PC-FAX TYPE 1190 Opsætning. (Hvis du vil bruge denne funktion, skal du vælge brugerinterfacet Faxstil). Du kan registrere et medlem eller en gruppe i hver af de ti hurtigopkaldstaster. 2 Sådan registrerer du en adresse under en hurtigopkaldstast: 1 Klik på den hurtigopkaldstast, du vil programmere. 2 Klik på det medlem eller den gruppe, du vil gemme under hurtigopkaldstasten. 3 Klik på Tilføj >> for at gemme den. Sådan sletter du en hurtigopkaldstast: 1 Klik på den hurtigopkaldstast, du vil slette. 2 Klik på Slet for at slette den. Adressebog I menuen Start skal du vælge Programmer, TYPE 1190 og derefter vælge PC-FAX Adressebog. Dialogboksen Adressebog vises: 2-6

24 Bruge PC-FAX-programmet Opsætte et medlem i adressebogen I dialogboksen Adressebog kan du tilføje, redigere og slette oplysninger om medlemmer og grupper. 1 Klik på ikonet i dialogboksen Adressebog for at tilføje et medlem. Dialogboksen Adressebog medlemsopsætning vises: 2 2 Indtast medlemsoplysningerne i dialogboksen til medlemsopsætning. Navn er et obligatorisk felt. Klik på OK for at gemme oplysningerne. Indstille en gruppe til rundsendelse Hvis du ofte sender den samme PC-FAX til flere medlemmer, kan du kombinere dem i en gruppe. 1 Klik på ikonet i dialogboksen Adressebog for at oprette en gruppe. Dialogboksen Adressebog gruppeopsætning vises: 2 Skriv navnet på den nye gruppe i feltet Gruppenavn. 3 I feltet Tilgængelige navne skal du vælge hvert af de medlemmer, der skal inkluderes i gruppen, og derefter klikke på Tilføj >>. De medlemmer, du føjer til gruppen, tilføjes i feltetgruppemedlemmmer. 4 Når alle de ønskede medlemmer er blevet tilføjet, skal du klikke på OK. Redigere medlemsoplysninger 1 Vælg det medlem eller den gruppe, du vil redigere. 2 Klik på redigeringsikonet. 3 Rediger medlems- eller gruppeoplysningerne. 4 Klik på OK for at gemme ændringerne. Slette et medlem eller en gruppe 1 Vælg det medlem eller den gruppe, du vil slette. 2-7

25 Bruge PC-FAX-programmet 2 Klik på sletteikonet. 3 Når dialogboksen Bekræft sletning vises, skal du klikke på OK. Eksportere adressebogen Du kan eksportere hele adressebogen til en ASCII-tekstfil (*.csv). Hvis du ønsker det, kan du vælge at oprette et Vcard, som vedhæftes det pågældende medlems udgående . (Et Vcard er et elektronisk visitkort, som indeholder afsenderens kontaktoplysninger.) Sådan eksporterer du hele den nuværende adressebog: 2 Hvis du vil oprette et Vcard, skal du først vælge medlemmet. Hvis du vælger Vcard i Trin 1, vil Filtype: være Vcard (*.vcf). 1 Vælg i adressebogen Filer, peg på Eksport, og klik derefter på Tekst. ELLER Klik på Vcard og gå til Trin 5. 2 I kolonnen Tilgængelige poster skal du vælge de datafelter, du ønsker at eksportere, og derefter klikke på Tilføj>>. Vælg posterne i den rækkefølge, du vil have dem vist. 3 Hvis du eksporterer til en ASCII-fil, skal du vælge Separatortegn - Tabulator eller Komma. Herved vælger du mellem Tabulator eller Komma til at adskille datafelterne. 4 Klik på OK for at gemme dataene. 5 Indtast navnet på filen, og vælg derefter Gem. 2-8

26 Bruge PC-FAX-programmet Importere til adressebogen Du kan importere ASCII-tekstfiler (*.csv) eller Vcards (elektroniske visitkort) til adressebogen. Sådan importerer du en ASCII-tekstfil: 1 Vælg i adressebogen Filer, peg på Import, og klik derefter på Tekst. ELLER Klik på Vcard og gå til Trin I kolonnen Tilgængelige poster skal du vælge de datafelter, du ønsker at importere, og klikke på Tilføj>>. I listen Tilgængelige poster skal du vælge felterne i den samme rækkefølge, hvori de er vist i importtekstfilen. 3 Vælg Separatortegn - Tabulator eller Komma efter det filformat, du importerer. 4 Klik på OK for at importere dataene. 5 Indtast navnet på filen, og vælg derefter Åbn. Hvis du vælger en tekstfil i Trin 1, vil Filtype: være Tekstfil (*.csv). 2-9

27 Bruge PC-FAX-programmet Sende en fil som en PC-FAX ved hjælp af brugerinterfacet Faxstil 1 Opret en fil i Word, Excel, Paint, Draw eller ethvert andet program på din pc. 2 Vælg Udskriv i menuen Filer. Dialogboksen Udskriv vises: 2 3 Vælg PC-FAX som din printer, og klik derefter på Udskriv. Brugerinterfacet Faxstil vises, hvis valget af brugerinterface ikke er markeret som oplyst på side Indtast faxnummeret ved hjælp af en af følgende metoder: Brug opkaldstastaturet til at indtaste nummeret. Klik på en af de 10 Hurtigopkald-taster. Klik på knappen Adressebog, og vælg et medlem eller en gruppe i adressebogen. Hvis du begår en fejl, kan du klikke på Slet for at slette det indtastede. 5 Hvis du vil inkludere en forside, skal du klikke på Forside Til og derefter klikke på ikonet Forside for at angive den eller redigere forsideoplysningerne. 6 Klik på Start for at sende faxmeddelelsen. Hvis du vil annullere faxmeddelelsen, skal du klikke på Stop. Genopkald Hvis du vil kalde op til et nummer igen, skal du klikke på Genopkald for at rulle gennem de sidste fem faxnumre og derefter klikke på Start. 2-10

28 Bruge PC-FAX-programmet Sende en fil som en PC-FAX ved hjælp af Faxstil 1 Opret en fil i Word, Excel, Paint, Draw eller ethvert andet program på din pc. 2 Vælg Udskriv i menuen Filer. Dialogboksen Udskriv vises: 2 3 Vælg PC-FAX som din printer, og klik derefter på Udskriv. Brugerinterfacet Simpel stil vises, hvis valget af brugerinterface ikke er markeret som oplyst på side I feltet Til: skal du skrive faxnummeret på modtageren. Du kan også bruge adressebogen til at vælge modtagerfaxnumre ved at klikke på knappen Til:. Hvis du begår en fejl under indtastning af nummeret, kan du klikke på Slet for at slette det indtastede. 5 Hvis du vil sende en forside og et notat, kan du klikke på afkrydsningsfeltet Forside Til. Du kan også klikke på ikonet for at oprette eller redigere en forside. 6 Når du er klar til at sende faxmeddelelsen, skal du klikke på Send-ikonet. 7 Hvis du vil annullere faxmeddelelsen, skal du klikke på Annuller-ikonet. 2-11

29 3 Bruge fjerninstallation Fjerninstallation Med fjerninstallationsprogrammet kan du konfigurere mange indstillinger i et Windows -program. Når du har adgang til dette program, overføres indstillingerne i din maskine til din pc og vises på computerskærmen. Hvis du ændrer indstillingerne, kan du overføre dem direkte til maskinen. I menuen Start skal du vælge Programmer, TYPE 1190 og derefter vælge Fjerninstallation. Knappen OK Når du klikker på OK, starter overførslen af data til maskinen. fjerninstallationsprogrammet lukkes, hvis der vises en fejlmeddelelse. Indtast de rigtige data igen, og klik derefter på OK. Knappen Annuller Knappen Annuller sletter dine ændringer og afslutter fjerninstallationsprogrammet uden at overføre data til maskinen. Knappen Tilføj Knappen Tilføj overfører data til maskinen, men fjerninstallationsprogrammet forbliver åbent, så du kan foretage flere ændringer. Knappen Udskriv Knappen Udskriv udskriver de valgte elementer på maskinen. Du kan ikke udskrive ændringerne af fjerninstallationen, før du har klikket på knappen Tilføj for at overføre de nye data til maskinen. Du kan derefter klikke på knappen Udskriv for at f å en opdateret udskrift. Knappen Eksport Klik på knappen Eksport for at gemme de nuværende indstillinger i en fil. Knappen Import Klik på knappen Import for at læse indstillingerne fra din gemte fil ind i fjerninstallationsskærmbilledet. 3 Note Du kan bruge knapperne Eksport og Import til at gemme og bruge flere sæt indstillinger i maskinen. 3-1

30 Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. H DK

PRINTER / PC-FAX BRUGSANVISNING FAX-2920

PRINTER / PC-FAX BRUGSANVISNING FAX-2920 PRINTER / PC-FAX BRUGSANVISNING FAX-2920 Indholdsfortegnelse 1 Bruge maskinen som printer Bruge Brother-printerdriveren...1-1 Sådan udskrives et dokument...1-1 Udskrivning fra åbningen til manuel fremføring...1-2

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

SOFTWARE BRUGSANVISNING MFC-9420CN

SOFTWARE BRUGSANVISNING MFC-9420CN SOFTWARE BRUGSANVISNING MFC-9420CN Indholdsfortegnelse Sektion I Windows 1 Udskrivning Bruge Brother -printerdriveren...1-1 Udskrive et dokument...1-1 Manuel dupleksudskrivning...1-2 Samtidig udskrivning,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING, SOFTWARE

BRUGSANVISNING, SOFTWARE BRUGSANVISNING, SOFTWARE DCP-7010 DCP-7025 MFC-7225N MFC-7420 MFC-7820N Version A Indholdsfortegnelse 1 Bruge maskinen som printer Bruge Brother-printerdriveren...1-1 Sådan udskrives et dokument...1-1

Læs mere

BRUGSANVISNING, SOFTWARE

BRUGSANVISNING, SOFTWARE BRUGSANVISNING, SOFTWARE FAX-1820C Indholdsfortegnelse 1 Bruge maskinen som printer... 1-1 Bruge Brother printerdriveren... 1-1 Funktioner... 1-1 Vælge den rigtige type papir... 1-2 Sådan udskrives et

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-7840W MFC-7440N MFC-7320 DCP-7045N DCP-7040 DCP-7030 Version C DAN Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet.

Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Gem Et billede som skrivebordsbaggrund Vil du bruge dit eget billede som baggrundsbillede på skrivebordet. Klik på det billede du vil bruge og vælg opret/anvend som baggrundsbillede, i værktøjslinien Klik

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation.

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation. Message Broadcasting Message Broadcasting er et plug-in for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruge dette plug-in til at sende meddelelser eller beskeder til en eller flere projektorer eller alle projektorerne

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST

BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST BRUGERVEJLEDNING STANDTEKST 2 StandTekst Software v/jurjen de Boer Platanvej 4 4200 Slagelse Tlf.: 58 52 28 69 E-mail: mail@standtekst.dk Hjemmeside: www.standtekst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 5. oktober 2015 Indhold 3 Indhold...5 Fiery Driver Updater...5 Opret brugerdefinerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Til brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Hvor der står MFC i denne brugsanvisning, læses MFC som DCP. Version

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 1 2 3 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Papirstøtte 3 Kontrolpanel og menuknapper 4 Frontpanel 5 MP-arkføder 6 Skuffe til 250 (til påsætning) 7 Skuffeoption

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Ikke alle modeller fås i alle lande. Version 0 DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-1510(E)/1511/1512(E) MFC-1810(E)/1811/1815 Til brugere

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem

3456.78 123456 MANUAL TIL. Vvskatalogets alogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvskatalogets alogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Pinnacle Studio Titler

Pinnacle Studio Titler Pinnacle Studio Titler En enkel titel Du kan starte med at oprette en titel, så skal du blot klikke på "T"-ikonet i venstre side af medie vinduet og dine indsatte medieklip vil blive erstattet af et udvalg

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S

Læsehuset hjælp. Læsehuset 1.0. Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Læsehuset hjælp: Læsehuset 1.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.46, 24. februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Læsehusets

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Til brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCPmodeller. Hvor der står "MFC" i denne brugsanvisning, læses "MFC" som "DCP". Version

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Installation af DriverPrint - Windows

Installation af DriverPrint - Windows Installation af DriverPrint - Windows DriverPrint er hvor du installer FollowMePrint printeren på din computer, hvilket giver dig mulighed for at printe direkte fra dokumentet i stedet for at printe det

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4

Udskrifter. Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 Udskrifter Side 7. Udskrift likviditetsbudget 2 8. Udskrift driftsbudget 4 7. Udskrift likviditetsbudget Udskrifter Alle udskrifter kan vises på skærmen. Du skal nu se på de forskellige muligheder der

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-100(E) HL-10(E) HL-110W(E) HL-11W Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal

Læs mere

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner

Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Vejledning Aarhus Universitets wordskabeloner Opdateret den 13. maj 2014 Indhold Introduktion... 3 Sådan opretter du et nyt dokument via menuen 'AU'... 4 Dialogboksen Dokumentoplysninger... 6 Side1: Dokumentoplysninger...

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Version A DAN Indholdsfortegnelse Afsnit I Windows 1 Udskrivning 2 Brug af Brother printerdriveren... 2 Funktioner... 2 Valg af den rigtige type

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere