Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007"

Transkript

1 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 August 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR 1

2 Indhold: 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.5 3. Kritikken af DRs sprogbrug...s.8 4. Gennemgang af klagetemaer...s Klagebehandling og ankesager... s.27 a. Klagevejledninger b. Pressenævnssager c. Sager for lytternes og seernes red. 2

3 1. Sammenfatning Rapporten giver et factbaseret overblik over halvårets henvendelser til DR om programmer og andre tilbud. Halvåret er præget af, at budgetoverskridelser, spareplaner og tekniske problemer giver en mere negativ grundtone. Der er fortsat et højt antal henvendelser. Alene via Kontakt DR og telefonerne i lytter- og seerkontakten (der nu er en del af DR Licens- og Programservice) er der modtaget det forløbne halvår. Via den nye klagefunktion på Kontakt DR er modtaget 2261 henvendelser - heraf 380 vedr. programetik (se afsnit 2). En særlig gennemgang af sprog-klager illustrerer det brede engagement i, hvordan DR taler og skriver dansk (se afsnit 3). Hovedvægten i rapporten ligger på en beskrivelse af de kritiske henvendelser om programmer mv. og af hvordan de er blevet besvaret af DR - og hvilke konsekvenser der er draget på hvert enkelt af de 20 områder, der har ligget DRs brugere mest på sinde (se afsnit 4). Overskrifterne er der: - Kritik af besparelser på DRs programudbud - Problemer med live-streaming af DR1 og DR2 - Problemer med video-on-demand, net-radio, podcasting mv. - Rydningen af Ungdomshuset i København - Melodi Grand Prix fra Helsinki - Manglende tekstning - Problemer med at høre hvad der bliver sagt - Mangelfulde playlister - Forbrydelsen stoppede midt i opklaringen - Matador måtte rykke for andre programmer - Manglende information om programændringer på tv - Nedlæggelse af Ved dagens begyndelse. 3

4 - Nedlæggelse af langbølgesenderen - Ny ændring af program-udbuddet på DAB - P4-sloganet Vi ved hvor du er - Sendeproblemer på radioen - Problemer med morgenandagten - Sendeproblemer på tv - Omfanget af genudsendelser - Voldsomme trailere og nyhedsbilleder Rapporten redegør samtidig for DRs klagebehandling og gennemgår sager for Pressenævnet og sager indbragt for lytternes og seernes redaktør (se afsnit 5). Samtidig med denne rapport udsendes en Redaktørberetning der rummer redaktørens gennemgang af - og kommentarer til - arbejdet som lytternes og seernes redaktør. 4

5 2. Trends og tal for henvendelser Henvendelserne fra DRs brugere om programmer og tilbud har det seneste halve år været stærkt præget af problemerne med byggeprojekt og spareplaner. Der kommer henvisninger til disse forhold i forbindelse med alle mulige slags henvendelser. Sammen med DRs mange aktuelle tekniske problemer (se afsnit 4) og kritikken af medielicensen, har det ført til en mere udbredt DR-skepsis og en væsentlig mere negativ grundtone i henvendelserne fra lyttere og seere. Henvendelserne ligger uændret på et højt niveau og med en samlet fordeling på linje med den, der blev beskrevet i rapporten for 2. halvår Kilde: LSK og DR Licens- og Programservice 5

6 Via telefoner og forskellige former for mail modtog lytter- og seerkontakten (under DR Licens og Programservice) godt henvendelser i første halvår - jf. figur 1. Meldinger fra redaktioner og afdelinger tyder på, at de selv modtager et uændret højt antal henvendelser om programmer mv. Samlet skønnes de direkte henvendelser fortsat at være en del større end henvendelserne via Kontakt DR mv. Den nye klageadgang via Kontakt DR - der blev taget i brug i november har i første halvdel af 2007 været brugt i 2261 tilfælde. I DRs centrale journal er der i samme periode registreret 828 henvendelser om programmer mv. Fordelingen af disse 3089 henvendelser er gengivet i tabel 1: Tabel 1. Kritik fordelt på hovedkategorier 1. Halvår 2007 Sendt som Fordelingen af henvendelser klage via Sendt til DRs direktion mv. Kontakt DR Unfair og tendentiøs dækning Krav om berigtigelse 5 10 Klager fra medvirkende 3 4 Voldsomme effekter Ærekrænkelser 6 22 Upassende sprog 9 25 Utroværdige DR konkurrencer 0 11 Skjult reklame, Sponsorering 4 16 Kritik af DRs klagebehandling Andre Antal henvendelser vedrørende programetik i alt Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske Kritik af omfanget af egenreklame Kritik af omfanget af genudsendelser Kritiske i alt Generelle udsagn vedrørende DR - Positive 24 2 Øvrige kommentarer Antal henvendelser i alt Kilde: Kontakt DR og DRs journal. Tallene er baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på Kontakt DR samt alle henvendelser, der er registreret i DRs journal (ESDH). 6

7 De to kilder skønnes tilsammen at give et godt billede af den kritik DR møder. Tallene er ikke fuldt sammenlignelige med de tidligere halvår p.gr.a. den nye opdeling af Kontakt DR. Det er imidlertid markant, at der i alt er registreret 123 henvendelser med kritik af DRs klagebehandling. Det drejer sig først og fremmest om folk, der kritiserer, at de ikke har fået svar på deres oprindelige klage. En stor del af disse sager stammer fra en stor sagspukkel i DR Nyheder i vinterens løb. De fleste henvendelser er fortsat i hovedsagen positive og kommer typisk i form af afklarende spørgsmål om udsendelser og praktiske problemer samt om ønsker og forslag. Over halvdelen handler om tv. I denne rapport er der imidlertid - som i de tidligere halvår - primært fokuseret på den kritik, DR møder for programmer og udsendelsesvirksomhed. Efter et særligt afsnit om sprogklager (afsnit 3) gennemgås de 20 sager, der har givet anledning til mest kritik i det forløbne halvår (afsnit 4). 7

8 3. Kritikken af DRs sprogbrug Der er stor opmærksomhed hos lyttere og seere omkring sprogbrugen på DRs sendeflader. Mange af henvendelserne herom er konkrete kommentarer, som sjældent omtales som store sager. For at belyse, hvad de rummer, har jeg lavet en gennemgang af alle de sprogrelaterede emner, som omtales i knap 7000 kritiske henvendelser til DR de seneste to halvår (se tabel 2). Heraf var knap 6 pct. (379) egentlige sprogklager, som igen for overblikket skyld er søgt opdelt i hhv. groft sprog, forkert sprogbrug, udvanding af det danske sprog, sprogsjusk og misvisende sprogbrug. Tabel 2 Eksempler på kritik af sprogbrugen i DR Kritikken fordelt på fem grupper Groft sprog Forrående, seksualiseret, voldsomt - især i forhold til børn Forkert sprog Forkerte ord, forkert brug af udtryk, forkerte oversættelser Dårligt dansk Forfladiget, slang, forkert udtale (ikke rigsdansk), dobbeltkonfekt Sjusk med sproget Upræcist, sludrende, skabet, jappet, fyldt med stavefejl Misvisende sprogbrug Værdiladet, misvisende, meningsforstyrrende, strammet 2.halvår halvår Kilde: 2. halvår 2006: Gennemgang af 3857 henvendelser (kritiske kommentarer til LSK samt journaliserede klager) 1. halvår 2007: Gennemgang af 3089 henvendelser (klager via Kontakt DR samt journaliserede klager). Jeg har ikke taget stilling til, om al kritikken er berettiget, da formålet her er at give et indblik i, hvad kritikken går på. Her er nogle af de eksempler, der fremhæves: 8

9 1. Groft sprog. Knap 80 henvendelser handler om sproglig forråelse i DR. Det er primært klager over, at DR ikke er et sprogligt forbillede for børn og unge. Der er kritik af bandeord, vulgært sprog og sprog med seksuelle undertoner. Hertil kommer de eksplicitte former: Fuck er det ord, der klages mest over. Eksempler: - I et afsnit af Absalons hemmelighed blev brugt udtryk som ad helveds til og noget lort. - Efter et afsnit af Matador sagde speakeren, at Larsen var på skideren. - I et nyhedsprogram siger værten i slutningen af et interview til forsvarsministeren: Så skal du eddermame gøre det hurtigt. 2. Forkert sprogbrug Ca. 75 henvendelser giver konkrete eksempler på, at nogle af DR s medarbejdere ikke er sikre sprogbrugere: De anvender ord og udtryk, der har en anden betydning end den tiltænkte, og der byttes om på hans og sin. Desuden klages der jævnligt over, at konkrete oversættelser til dansk er forkerte. Eksempler: - Det korte og det lange (i stedet for det korte af det lange). - De sidste år hvor der menes de seneste år - I sommers i stedet for i sommer uden s - Forveksling af springer/sprænger og ligger/lægger - Det halvfjerdsene minut 3. Udvanding af det danske sprog Ca. 80 klager handler om DRs rolle i forhold til at bevare det danske sprog. De handler om slang, internationalisering af sproget, forfladigelse og dårlig udtale i forhold til korrekt rigsdansk. Eksempler: - en radiovært bruger to gange i et indslag udtrykket det koster kassen - brug af engelske ord som de minglede eller programnavne som Taskforce og Update. - ordet patetisk brugt i betydning som det engelske pathetic - for ungdommelig sprogbrug ved tilføjelsen: dér. 9

10 - forkert udtale af ordet kræft (bliver til kraft ) og fremtid der bliver til framtid - normal bliver udtalt som nomal 4. Sprogsjusk Ca. 80 klager i denne kategori der handler om upræcist sprog. Altså værter der enten japper sætningerne af, så de er svære at forstå, eller sludrer og taler i en form, der kan beskrives som tom snik-snak. Og så klages der af mange over, at DR sjusker med teksterne på tekst-tv og på dr.dk. 5. Misvisende sprogbrug Disse ca. 65 henvendelser handler om, hvordan DR medarbejderes sprogvalg kan være med til at dreje eller ændre i betydningen og indholdet i et program. Det drejer sig især om brugen af værdiladede udtryk og om sprogbrug som er direkte meningsforstyrrende eller måske endda misvisende - herunder en sensationspræget stramning af f.eks. overskrifter på tekst-tv eller på dr.dk. Eksempel: - Overskrift fra tekst-tv: Dansk rekord i kunstige børn. - Interview-spørgsmål: Får Israel bare lov at smadre Hizbollah? En række andre sprogrelaterede klager - herunder klager over manglende undertekster og problemer med at høre og forstå det talte - er medtaget blandt klagetemaerne i det følgende afsnit. 10

11 4. Gennemgang af klagetemaer Som supplement til omtalen af de kritiske henvendelser og til gennemgangen af enkeltsagerne (se afsnit 5) er der lavet en særlig gennemgang af 20 af halvårets klagetemaer vedr. programvirksomheden. De er udvalgt på basis af antallet af klager modtaget via Kontakt DR og de journaliserede klagebreve (jf. tabel 1) samt alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til i årets løb. Der er således også skelet til, om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen på rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR Licensog Programservice (som Lytter- og Seerkontakten nu er blevet en del af). Oplysningerne om opfølgningen er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Der er flere typer kritik, som listen ikke afspejler. Udgangspunktet er som sagt DRs programvirksomhed og modtagelsen af programmer mv. Derfor er f.eks. henvendelser om medielicensen og licensens størrelse kun medtaget, hvis den har haft direkte sammenhæng med DRs programtilbud. Henvendelser vedr. DRs økonomi er ligeledes kun medtaget i det omfang, de primært handler om konsekvenser for programmer mv. Kritik af besparelser på DRs programudbud Baggrund: Efter meddelelsen i februar måned om nye budgetoverskridelser på DR Byen - og den politiske afvisning af hjælp til DR - stod det klart, at den trængte økonomi ville få betydelige konsekvenser for DRs udbud af programmer mv. Det gav en bølge af bekymrede og vrede henvendelser. Efter at hovedlinjerne for spareplanen blev offentliggjort i april måned, blev kritikken i hovedsagen rettet mod konsekvenserne for de ramte hovedområder og enkeltprogrammer. Af egentlige klag s og klagebreve er der i halvåret modtaget 240. De fleste kom efter at spareplanen blev kendt. I første række var nedlæggelsen af en lang række 11

12 store sportstransmissioner det dominerende klagetema. Men da det hurtigt stod klart, at der fortsat ville være et rigeligt sportsudbud på danske kanaler stilnede den kritik af. Beskæringerne på underholdningssiden gav kun få reaktioner. I løbet af maj og juni skiftede fokus i takt med at flere lyttere og seere blev klar over konsekvenserne på en række andre områder. Et nyt hovedtema blev kritik af nedlæggelsen af radiomontagen og programmet Dokumentarzonen. Kritikken gik især på, at det her var et helt unikt område som blev skåret væk og at det var ødelæggende for en genre, hvor DR har været pioner og vundet stor international anerkendelse. Udover et halvt hundrede individuelle klagebreve til DR, har beslutningen være kritiseret i en halv snes ledende artikler i landets aviser og i snesevis af andre artikler og læserbreve. Grupper af kendte forskere og kulturpersonligheder har lavet fælles protestbreve og i en underskriftindsamling på protesterer mod lukningen med mange forskellige og udførlige begrundelser. Sideløbende er kritikken også vokset mod beskæringerne af live-musikken i DR og af nedlæggelsen af en række kulturprogrammer. Det handler bl.a. om stop for kulturtransmissioner og kulturportrætter på DR2 ligesom Eksistens på P1 og litteraturoplæsningen indstilles. Også på disse områder er kritikken kommet i form af både direkte henvendelser og omfattende omtale i andre medier og i forskellige debatfora. Den største underskrift-indsamling om spareplanerne har været mangfoldigtdr.skrivunder.dk. Her har knap opfordret politikerne til at hjælpe DR med at afværge nedskæringerne. DR har først og fremmest beklaget dybt, at det er blevet nødvendigt med så store beskæringer i programudbuddet. På sportsområdet har man fremhævet, at den løbende fordyrelse af sportsrettighederne i alle tilfælde ville have medført, at DR ikke på længere sigt kunne følge med økonomisk. Samtidig har man fremhævet at sport og underholdning netop er valgt som de største bidragsydere i spareplanen for at kunne friholde så mange af DRs unikke satsninger som muligt. Således er børn og unge, drama og film, dansk musik og nye medier søgt friholdt for store besparelser. Hvad angår den mere præcise kritik af nedskæringerne på radiomontagen, musikken, kulturdækningen, nyhederne mv. har man henvist til, at det ikke har været muligt helt at friholde denne del af programudbuddet og at de nye programplaner for 2008 vil rumme nye modeller for at løse DRs forpligtelser på disse områder. 12

13 Konsekvens og opfølgning: Kritikken af spareplanerne er inddraget i arbejdet med programplanlægningen for Efterhånden som de nye sendeflader og programmer præsenteres går debatten ind i en ny fase. Der forestår et stort arbejde for DR med at forklare, hvordan man nu vil sikre en forsvarlig dækning på de forskellige hovedområder. Problemer med live-streaming af DR1 og DR2 Baggrund: Der er fortsat mange klager over problemer med live-streamingen af DR1 og DR2 over internettet. Siden indførelse af medielicensen pr. 1. januar er kritikken øget markant. Der er (som omtalt i de to foregående halvårsrapporter) skabt en klar forventning blandt mange web-brugerne om, at live-streaming nu er en fast del af DRs licensbetalte tilbud. Derfor vækker det vrede, at der fortsat jævnligt er tilfælde med ustabil drift og kapacitetsproblemer. Alene via Kontakt DR er der i 1. halvår modtaget 225 klager med dette tema. Hele konceptet omkring medielicensen har samtidig været genstand for en omfattende offentlig debat. Her har vinklen dog især været princippet om, at en computer med hurtigt netadgang nu giver licenspligt. På pc-licens-nej-tak.skrivunder.dk og har hhv og skrevet under. DR har svaret, at live-streamingen stadig er en ekstra-tjeneste, som er under udbygning. Kapaciteten for live-streaming er i starten af 2007 fordoblet til 2000 samtidige brugere for at modvirke problemet. Samtidig er der gjort plads til op til samtidige brugere ved spidsbelastninger - men dog i lavere kvalitet. Desuden arbejdes der på nye løsninger, der kan hæve loftet markant. Konsekvens og opfølgning: Det tekniske setup for udsendelsen af DR1 og DR2 på dr.dk er blevet justeret og yderligere stabiliseret - det betyder færre fejl også ved større belastninger af systemerne. Derudover gennemføres interne test af det nye videoformat, der lover en bedre understøttelse af også Mac og Linux. Der arbejdes videre med at forberede peer-to-peer teknologien, der muliggør langt flere samtidige brugere. Der er før sommerferien med succes gennemført tre testudsendelser (UEFA semifinaler og finalen) på nettet med peer-to-peer teknologi. 13

14 Problemer med video-on-demand, net-radio, podcasting mv. Baggrund: Udover de nævnte problemer med live-streamingen er der fortsat et betydeligt antal klager over problemerne med at bruge alle tilbudene på Det spænder fra problemer med at bruge DRs netplayer (som i alt 460 har klaget over via Kontakt DR ) og en række andre kritikpunkter vedr. fejl på video-on-demand, manglende stabilitet på net-radioen og manglende opdateringer vedr. en del af de programmer, der tilbydes i podcast. En særlig gruppe er fortsat Mac- og Linux-brugere der kritiserer, at DRs tilbud i første række er rettet mod computere med Microsoftprogrammer. Det er svært at vurdere, om der reelt er tale om mange klager, da tilbudene på bruges af over 1 million mennesker hver uge. Der er fejlkilder både på brugernes egne computere, på netforbindelserne og i DRs udbud. Gennem og gennem besvarelser fra DRs Programservice, teknikinfo mv. får tusinder løst problemerne hvert halvår. Tilbage står, at der beklageligvis i perioder har været driftsproblemer på net-tv og net-radio og at det stadig er for besværligt for Mac- og Linux-brugere at anvende DRs tilbud. Også den manglende opdatering af en række podcast-tilbud er et reelt problem. Konsekvens og opfølgning: Et nyt alternativt video-format der er velegnet til Mac og Linux brugere er som nævnt i testfasen og kan sættes i drift dette efterår. Derudover har DR i løbet af sommerferien installeret nyt udsendelsesudstyr til at servicere on demand -brugerne på dr.dk - det betyder, at driftsstabiliteten er blevet væsentligt øget. I indeværende år vil den samlede serverkapacitet for DRs on demand -tilbud blive fordoblet - således at der ikke længere vil være problemer med at håndtere den stadig stigende efterspørgsel. I løbet af efteråret lanceres der en ny version af DRs netradioplayer, der yderligere vil forbedre oplevelsen af DRs radiokanaler og -programmer på dr.dk. DR arbejder fortsat på at løse kvalitetsproblemerne med podcast - blandt andet gennem en højere grad af automatisering. 14

15 Rydningen af Ungdomshuset i København Baggrund: Den 1. marts om morgenen tog politiet med en hurtig aktion fat på rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69 i København. De efterfølgende dages uroligheder i Københavns gader blev dækket intenst af medierne og TV-Avisen prioriterede begivenhederne højt. Der blev sendt timevis af live-tv fra de berørte områder. Dækningen blev modtaget meget forskelligt. Seertallene tydede på en betydelig interesse, men samtidig kom der omkring et par hundrede klager. En stor gruppe kritikere så den omfattende dækning som københavneri af værste skuffe og mange kritiserede, at historier om andre emner - og fra andre dele af Danmark og verden - var helt fraværende i flere udgaver af TV-Avisen. Et andet hovedspor i kritikken gik på, at reportagerne gik over stregen. TV-Avisen blev bebrejdet, at flere reportere og studieværter forivrede sig i dækningen og manglede nøgternhed og distance. Nogle kritikere beskyldte ligefrem DR for at puste til ilden og gøre reklame for kommende demonstrationer. Der var en del kritik af, at DRs dækning var for positiv overfor de aktionerende unge - bl.a. i forbindelse med en tv-debat om sagen. Andre kritiserede derimod, at det næsten kun var politi og politikere der kommenterede situationen. Debatten afspejlede sig også i aviser og i hundredvis af indlæg på dr.dk/debat og andre debatfora. (se mere om reaktionerne i lytter- og seerredaktørens klumme på dr.dk/etik) TV-Avisens chef, Henrik Keith Hansen, afviste kritikken og fastholdt, at en begivenhed, der så voldsomt satte sit præg på gadebilledet i København, og som gjorde så mange københavnere utrygge, måtte dækkes meget tæt. "Vi har derfor i første omgang prøvet at dække begivenhederne med nogle af vores mest erfarne reportere, som trods vanskelige og til tider farlige arbejdsvilkår alt overvejende har været rolige, afbalancerede og velovervejede," fremhævede Henrik Keith Hansen. Konsekvens og opfølgning: Da nyhedsredaktionen har været tilfreds med dækningen, har opfølgningen indskrænket sig til samtaler med de medarbejdere, som ledelsen skønnede var for upræcise i deres live-rapportering. Ligeledes er det indskærpet over for redaktørerne, 15

16 at det i en lignende situation skal gøres endnu tydeligere for seerne, hvor præcist der er uro, og ikke mindst hvor der er roligt og med mulighed for som borger at bevæge sig frit og uden fare. Endelig er der på TV-Avisen tale om en justering af interne arbejdsgange, så de mange redaktionelle og tekniske ressourcer, der bruges her og nu på breaking news ikke udmatter de store aftenudsendelser med langt flere seere. For chefredaktionen fører kritikken ikke til ændringer i kanalens journalistiske principper om at dække store begivenheder med betydning for danskerne. Det er altid en afvejning, hvor meget der sendes live, men de gode seertal viste, at det store flertal af danskerne klart så den tv-station, der på det givne tidspunkt var live fra København. Men erfaringerne skal bruges til at blive endnu bedre, også til at opdatere og til at formidle situationen for hele Danmark - næste gang. Melodi Grand Prix fra Helsinki Baggrund: Den europæiske finale i Melodi Grand Prix som DR sendte direkte fra Helsinki - gav anledning til mange debatter blandt seerne. Kritikken gik bl.a. på værterne, som blev bebrejdet, at de kom med deres egne meninger og ikke tog begivenheden seriøst nok. En anden del af debatten gik på, om konkurrencen og afstemningerne var afviklet retfærdigt. Påstanden var, at de østeuropæiske lande var blevet favoriseret. I debatterne på dr.dk kom der mange tusinde indlæg i disse diskussioner. Kritikken af afstemningerne byggede på et forkert grundlag. Den serbiske sang var f.eks. vinder også i Vesteuropa. Konsekvens og opfølgning: De kritiske bemærkninger om afviklingen indgår i overvejelserne om dækningen af Melodi Grand Prix I den forbindelse overvejer EBU en anden afvikling af finalerunderne. Manglende tekstning Baggrund: 16

17 Der har været mange problemer med tekstningen på DR1 og DR2 i det forløbne halvår. Det skyldes en kombination af flere fejl: Dels har der været tilfælde, hvor fremmedsprogede film er vist uden tekster og udsendelser hvor en fejl har forskubbet teksterne, således at de er blevet vist forskudt - og dermed gjort udsendelsen svært forståelig. Der har også været problemer med tekstning af genudsendte danske magasin-programmer - en tjeneste mange med høreproblemer er meget glade for. Efter ibrugtagningen af det nye afviklingssystem i DR Byen i juni måned har der i startfasen været ekstra mange problemer med tekstningerne - både når det gælder tekstning via tekst-tv s. 399 og de tekster, der vises sammen med udsendelsen. DR har beklaget de mange fejl og forsikret, at der arbejdes ihærdigt på at løse problemerne. Konsekvens og opfølgning: Fejlene i afviklingssystemet er nu fundet - de skyldtes en forkert opsætning mellem afviklingssystemet og tekstningssystemet. DR har af historiske årsager fået opbygget en håndtering af tekstning, som ikke længere er tidssvarende. En igangværende omlægning skal sikre en transparent proces for tekstningen. Dette arbejde forventes afsluttet medio september Det er fortsat planen gradvist at forøge antallet af tekstede udsendelser de kommende år. Herunder fortsætter forsøgene med det lovede system for live-tekstning. Problemer med at høre hvad der bliver sagt Baggrunden: Lyttere og seere med nedsat hørelse klager jævnligt over, at der ikke tages tilstrækkelige hensyn til dem. Det gælder dels problemer med utydelig tale (bl.a. i Forbrydelsen) og med underlægningsmusik, der gør det ekstra svært at høre hvad der samtidig bliver sagt. Endelig er der løbende kritik af debatprogrammer, hvor gæsterne taler i munden på hinanden. Hørehæmmede klager over, at det gør det meget svært for dem at få udbytte af programmet. DR har typisk svaret, at der er opmærksomhed om problemet. Dog er det understreget, at man ikke vil afstå fra at bruge underlægningsmusik, der i nogle 17

18 sammenhænge kan være relevant for at sikre et dynamisk lydbillede og f.eks. en levende introduktion til en udsendelse - herunder også TV-Avisen. Konsekvens og opfølgning: DR har blandt andet gennem sit interne blad DRåben gjort opmærksom på at alle programtilrettelæggere altid skal afveje brugen af underlægningsmusik, og sikre at forholdet mellem musik og tale er balanceret så talen fortsat er forståelig. Alle DR Drama udsendelser, herunder altså også Forbrydelsen, er forsynet med undertekster. DR tekster efter planen stort set alle udsendelser bortset fra live-udsendelser og udsendelser rettet mod børn. Mangelfulde playlister Baggrund: DR henviser i mange sammenhænge til, at oplysninger om den musik, der er spillet i radioen, kan findes på Denne tjeneste har imidlertid været præget af mange driftsproblemer. Svaret har de seneste måneder været en erkendelse af, at playlisterne desværre fungerer meget ustabilt. Derfor har der manglet oplysninger om titel og kunstnere på visse kanaler. DR har forsikret, at der arbejdes på at løse problemerne så hurtigt som muligt. Konsekvens og opfølgning: Problemstillingen knytter sig til mange af de samme forhold der kendetegner øvrige stabilitets- og kvalitetsproblemer på dr.dk, herunder fejl i podcast. Der er taget initiativ til at forbedre driften på disse områder ved at forbedre processer og arbejdsgange. DR forventer at problemerne vil være løst i indeværende år. Forbrydelsen stoppede midt i opklaringen Baggrund: De første 10 afsnit af DRs dramaserie Forbrydelsen blev sendt i januar, februar og marts. De sidste 10 afsnit bliver - planmæssigt - sendt fra efteråret Mange 18

19 seere reagerede vredt da det gik op for dem. Utilfredsheden gik især på at man skulle vente så længe på fortsættelse af en historie med et så stort spændingselement. DR har forklaret, at det med de lange produktionstider på tv-drama har været mest hensigtsmæssigt at opdele Forbrydelsen i to sæsoner. Konsekvens og opfølgning: De mange kritiske reaktioner indgår i overvejelserne vedr. udsendelsesforløbet for kommende serier. Matador måtte rykke for andre programmer Baggrund: Genudsendelsen af Matador kl lørdag aften på DR1 blev i vinterens løb nok engang en stor seersucces. Derfor kom der også en del kritiske reaktioner, da Matador flere lørdage måtte rykke p.gr.a store live-transmissioner (sport, Melodi Grand Prix og Indsamlingsshow 2007). Det er et af de tilfælde, hvor der er modstridende interesser blandt seerne. Ikke mindre end 72 procent af de seere, der så tv den pågældende lørdag, så Melodi Grand Prix og indsamlingsshowet måtte nødvendigvis sendes på et tidspunkt, hvor der var mange seere. Desuden havde datoen længe været aftalt i samarbejde med de deltagende organisationer og var ikke til at flytte. Konsekvens og opfølgning: Den slags konfliktende hensyn er umulige at undgå, men informationen om sendeforløbene kan forbedres. Manglende information om programændringer på tv Baggrund: Der er jævnligt kritik af manglende information i forbindelse med programplaner og programændringer. I forbindelse med serier kan det ofte være svært at få oplysninger 19

20 om, hvor længe en afbrydelse varer - eller om serien er helt indstillet. Kun hvis den sendes indenfor de kommende syv dage, kan seerne være sikre på at kunne finde informationen. Ved pludselige programændringer (f.eks. på grund af breaking news ) er der samtidig problemer med løbende opdatering af programoplysningerne på og tekst-tv. Chefredaktionen vil nødigt offentliggøre alle sendeplaner på et tidligere tidspunkt - da det uvægerligt vil føre til et større antal ændringer inden sendedagen. Der arbejdes på at lave en hurtigere opdatering af programinformationerne. Konsekvens og opfølgning: Især ved serier der er stoppet kan informationerne uden problemer forbedres med klar besked om beslutningen. Samtidig har DR længe ønsket at forbedre situationen omkring programinformationer på dr.dk og tekst-tv i forbindelse med pludselige omlægninger af sendeplan. En del af den nødvendige teknologi har dog afventet udflytningen til DR-Byen. Der er nu iværksat et projekt, der skal sikre markant forbedrede informationer. Det forventes afsluttet i indeværende år. Nedlæggelse af Ved dagens begyndelse. Baggrund: Efter at have eksisteret i over 30 år som fast program på P1 sendtes Ved dagens begyndelse for sidste gang den 12. januar Det medførte knap 30 klager via Kontakt DR ligesom mange skrev til programmet og beklagede beslutningen. Fra KLF, Kirke og Medier modtog DR underskrifter på en protest mod lukningen. Der er ikke tale om nogen nedprioritering af udsendelser om tro og eksistens - det område er tværtimod blev opprioriteret de seneste år. Men P1 har ønsket at skelne tydeligere mellem programmer af forkyndende karakter og programmer med journalistisk behandling. På den baggrund er det besluttet at indstille programmet Ved dagens begyndelse, der i de seneste år har været sendt i det journalistiske aktualitetsprogram P1 Morgen. Konsekvens og opfølgning: 20

21 Reaktionerne indgår i arbejdet med at udvikle stofområdet. Nedlæggelse af langbølgesenderen Baggrund: Den 15. februar 2007 stoppede DR med at sende på langbølge. DR programmer fra mellem- og langbølge samledes på én kanal med navnet P5, der sender på mellembølge 1062 khz. På mellembølge sendes nu programmer som Radioavisen, Vejrmeldingen, Krop og bevægelse og Nyheder fra skibsfarten. Mellem programmerne slukkes for senderen. Der er modtaget en snes klager over stoppet for udsendelser på langbølge. Der har - mens ændringen har været diskuteret - samtidig været en række protestrøster i den offentlige debat fra især fiskeriets organisationer og fra lystsejlere og langturschauffører. Tidligere var lang- og mellembølge den eneste måde, hvorpå man kunne modtage DRs programmer fra udlandet, men nu kan alle modtage DRs radioprogrammer via internettet, ligesom man kan ringe til DRs nyhedstelefon 1830 og høre den seneste radioavis. Det har betydet, at der efterhånden er langt mellem lytterne, som hører radio via langbølge, og derfor har DR besluttet at lukke Kalundborg Langbølge-senderen fra midten af februar Lukningen er godkendt af Kulturministeriet i forbindelse med, public service-kontrakten for de næste fire år. DR har indgået en aftale med Handelsflådens Velfærdsråd om distribution af radio- og tv-programmer på CD/DVD til danske skibe. Konsekvens og opfølgning: Beslutningen er den endelige konklusion på flere års undersøgelser og forhandlinger. Ny ændring af program-udbuddet på DAB Baggrund: 21

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006 BM den 7. februar 2007 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 M +45 2854 8020 E jmol@dr.dk 19. januar

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2011

Redaktørberetning for 2. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2012 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Kendelse afsagt den 20. november 2017

Kendelse afsagt den 20. november 2017 Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0018 [Klager] mod TV MIDTVEST [Klager] har klaget til Pressenævnet over nyhedsudsendelsen Regeringen forlanger nødplan ved konkurs, som blev bragt

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Her forringes DRs public service*

Her forringes DRs public service* Her forringes DRs public service* Radio P1: Nedlægges: Dokumentarzonen, Montagegruppen, Eksistens, Øjeblikke**, Ultralyd, Lige Lovligt Reduceres: Orientering, Harddisken**, Radioavisen, Kulturnyt P2: Nedlægges:

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Januar 2006 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Perspektivet s. 4 3. Henvendelser i tal s. 4 a.

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008 BM 19.03.2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008 Januar 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3.

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XX X XX X GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 18.09.2012 Kære X Du har klaget over satire-indslag i

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2007

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2007 BM 04.02.2008 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 6. februar 2008 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/lsr Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. januar 2015 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Behandles på BM Den 7. september 2006. Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2006

Behandles på BM Den 7. september 2006. Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. september 2006 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2006 August 2006 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Henvendelser

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 10. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Presseetikken i den lokale ugeavis

Presseetikken i den lokale ugeavis Presseetikken i den lokale ugeavis 25. september 2013 Ugeavisernes efterårsseminar Holger Rosendal, Danske Medier Nye presseetiske regler Politisk fokus på området Beretning om medieansvar 29. februar

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2010

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2010 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 1, 3 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 24. januar 2011 Lytternes og seernes

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

Til Journalistgruppen i DR

Til Journalistgruppen i DR Til Journalistgruppen i DR Jeg svarer gerne på de spørgsmål, I har stillet mig i et brev fra 28. juni 2007. Men det er vigtigt for mig at understrege, at selvom åbenhed og medinddragelse er kerneværdier

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2015

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2015 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/lsr Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 26. august 2015 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01071 [Klager] mod Jyllands-Posten [Klager] har klaget til Pressenævnet, da Jyllands-Posten har afvist at fjerne et link med hendes navn og adresse til

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig,

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i tv-programmet "Dawson s Creek" sendt på DR Jørgen Larsen

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 1. halvår 2011

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 1. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 1, 3 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2011 Lytternes og seernes

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel.

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel. Kendelse afsagt den 21. marts 2017 Sag nr. 17-70-01077 Foreningen for Danske Kræftramte Børn mod TV2 Nord Foreningen for Danske Kræftramte Børn har ved advokat Mads K. Jensen klaget til Pressenævnet over

Læs mere

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert.

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0010 [Klager] mod Vandposten [Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Danske Vandværkers medlemsblad, Vandposten, udgave nr. 209

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg

FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg FDAvisen Forenede Danske Antenneanlæg Se artiklen nedenfor FDAvisen er en service fra FDA med nyttige informationer til antenneforeningernes medlemmer. Denne artikel må citeres med angivelse af DR som

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas

Hvad er DAB? Flere kanaler - døgnet rundt. Nem betjening. Slut med FM knas Hvad er DAB? Danmark har fået en ny type radio - den hedder DAB. I modsætning til FM sender DAB digitalt, så for at kunne lytte med skal du anskaffe dig en DABradio. De fås mange steder i Danmark. Se hvor

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DIREKTE 2017 DIN HOLDNING TIL DR

DR DIREKTE 2017 DIN HOLDNING TIL DR DR DIREKTE 2017 DIN HOLDNING TIL DR DR DIREKTE HAR VÆRET FØLGENDE STEDER I DANMARK: ALLINGE: Værter: Henrik Liniger fra DR Sporten og Nina Soelberg fra P4, DR Bornholm SVENDBORG: Værter: Søren Reedtz fra

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere