Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009"

Transkript

1 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR

2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af 21 klagetemaer...s.7 a. 12 nye temaer b. Ni gengangere 4. Andet led i klagebehandlingen...s.17 a. Klagevejledninger b. Pressenævnssager c. Sager for Lytternes og Seernes Redaktør 2

3 1. Sammenfatning Rapporten har fokus på udviklingen i kritik og klager. Der er flere klager end i det foregående halvår - og alle gengangerne på de seneste års top 20-lister over den mest udbredte kritik er fortsat med. Afsnit 2 rummer bl.a. en gennemgang af 213 klager over tendentiøs dækning. Den viser, at dækningen af områder med ophedede kontroverser ofte fører til mange klager fra begge sider i striden. Afsnit 3 gennemgår kritikkens top-20 for det forløbne halvår - altså de programmer mv. som flest har kritiseret i henvendelser til DR. Afsnit 4 giver at overblik over alle halvårets sager for Pressenævnet og alle ankesager, som er blevet afgjort i perioden efter indstilling fra lytternes og seernes redaktør. I otte ud af 18 ankesager har klager fået helt eller delvist medhold. Samtidig med denne rapport udsendes - som tidligere - også en redaktørberetning, der rummer lytter- og seerredaktørens kommentarer til sit arbejde. Alle halvårsrapporter fra og med 2005 kan findes på 2. Trends og tal for henvendelser DRs brugere retter halvårligt over henvendelser til DR om programmer og web-tilbud. Det bekræfter en ny intern rundspørge til 40 af DRs redaktioner foretaget i juni måned. Der er markante og voksende forskelle: En del redaktioner får sjældent henvendelser fra lyttere eller seere - og efterspørger dem heller ikke; de har travlt nok med at lave udsendelser. En anden gruppe programmer udbygger derimod løbende en tæt kontakt og dialog med brugerne og har derfor mange tusinde henvendelser om året. Det kan både give historier eller input, der kan bruges direkte, eller det kan give tip og oplysninger, som ender med at indgå i kommende udsendelser. Det er typisk, at de populære, kommunikerende programmer ofte bruger flere kontaktformer. Sms er, chats, quizzer, afstemninger mv. er ikke medregnet i de Men antalsmæssigt løber de hurtigt op: P3 får f.eks. mellem og sms er om 3

4 ugen, hvor lyttere kommenterer stort og småt. Samtidig ringer omkring 1500 mennesker på en typisk uge ind med oplysninger til DRs trafikredaktioner. Sommer Summarum får på en uge omkring 5000 henvendelser - primært quiz-svar. Og under afstemningerne i finalerunderne i f.eks. X Factor er antallet af sms er i million-klassen. Af de over halvårlige henvendelser om programmer mv. kan fra det seneste halvårs opgørelse nævnes: til Kontakt DR og DRs journal (se figur 1) - Ca til DR Nyheder - Ca til P3 - Ca til Kontant - Ca til Ønskehaven. - Ca til brugernes tekniske hjælpetjeneste Figur 1. Antal program-henvendelser via DR Licens- og Programservice og Journalen hlv 2009 I denne rapport fokuseres på den modtagne kritik. Der er ikke noget systematisk overblik over alle klager modtaget på redaktionerne. Men alle henvendelser modtaget via klagefunktionen på Kontakt DR samt alle de klager, der er registreret i DRs journal (ESDH), er nedenfor opdelt på hovedkategorier. Det er fortsat vurderingen, at denne gruppe kan bruges som pejlemærke for de klager, som DR modtager. 4

5 Tabel 1 Klager fordelt på hovedkategorier 1.Halvår 2009 Fordelingen af henvendelser Henvendelser til Henvendelser via DRs ledelse m.fl. Klageknappen I alt Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Krav om berigtigelse Klager fra medvirkende Voldsomme effekter Ærekrænkelser Upassende sprog Skjult reklame, sponsorering Klager over DRs klagesystem Andre Antal henvendelser vedrørende programetik i alt Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv Generelle udsagn vedrørende DR - kritiske Kritik af omfanget af egenreklame Kritik af omfanget af genudsendelser Kritiske i alt Generelle udsagn vedrørende DR - positive Øvrige kommentarer Antal henvendelser i alt Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk samt alle henvendelser fra DRs brugere, registreret i DRs journal (ESDH) var et særligt stort klageår - bl.a. på grund af at sparerunder, tekniske problemer og en række store kontroverser faldt sammen. I 2008 faldt antallet igen - men synes nu at have stabiliseret sig på et relativt højt niveau Tabel 2 Udviklingen i klager vedr. DRs programetik 1.halvår halvår halvår 2009 Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Voldsomme effekter Ærekrænkelser Kritik af DRs klagebehandling Henvendelser om programetik i alt

6 Kritiske henvendelser i alt Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk samt alle henvendelser fra DRs brugere, registreret i DRs journal (ESDH). Som det fremgår af tabel 2 har der i 2009 været en stigning i klagerne over tendentiøs dækning. En nærmere gennemgang af de 213 klager, viser to klare tendenser: For det første er det de samme emner, der giver bias-kritik fra begge sider i en ophedet diskussion: Når der er krig i Gaza, klages der både over at dækningen er pro-israelsk og over at den er pro-palæstinensisk. Og når debatten mellem regeringen og oppositionen skærpes herhjemme, kommer der klager fra begge lejre over DR. Den nævnte gennemgang viser således 29 klager over, at DR favoriserede regeringen og/eller Dansk Folkeparti. Samtidig mente 31, at DR var for rød/venstreorienteret - bl.a. med henvisning til at DR var for kritisk over for regeringen og/eller Dansk Folkeparti. For det andet viser gennemgangen, at de 213 dækker over virkelig mange og vidt forskellige problemstillinger. Ud af 54 under-temaer kan f.eks. nævnes kritik af, at dækningen af konflikten på Sri Lanka har været for sparsom og for regeringsvenlig, at DR omtaler darwinisme positivt, og at Cepos refereres ukritisk. Som i de to foregående halvår er der foretaget en nærmere gennemgang af klagerne over DRs klagebehandling. Af de 73 klager er over halvdelen rettet mod DR Medier og DR Nyheder. Det store kritikpunkt er, at svar kommer sent eller slet ikke. Syv er utilfredse med indholdet i de svar, de har fået. De tre af disse er herefter påklaget til Lytternes og Seernes Redaktør (se afsnit 4.c.). Tabel 3 Udviklingen i teknikklager 1.halvår halvår halvår 2009 TV: Mgl. eller mangelfulde undertekster Udfald i billede eller lyd Radio: Udfald i lyd eller tavshed dr.dk NetTV On demand NetTV Livestreaming

7 Windows-platform (lukkede standarder) Andet Henvendelser om tekniske fejl i alt: Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. Den seneste udvikling i teknikklagerne fremgår af tabel 3 ovenfor: Tendensen til færre klager er i 1. halvår afløst af en klar stigning på næsten alle områder. Udviklingen er også omtalt i afsnit 3 b. 3. Gennemgang af 21 klagetemaer Klagetemaerne er udvalgt på basis af klager modtaget via Kontakt DR og de journaliserede klagebreve (jf. tabel 1) samt på basis af alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er således også skelet til, om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen på rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR Licensog Programservice. Teksterne er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Afsnittene om konsekvens og opfølgning rummer således DRs konklusioner. Lytter- og seerredaktørens rolle har her været at samle materialet, sikre åbenhed og modgå søforklaringer og skønmaleri. a. Nye temaer Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås nedenfor de 12, som har skabt mest blæst i halvåret. Det er altså ikke nødvendigvis de vigtigste eller mest principielle - men det er nogle af dem, der har fået flest lyttere og seere til at reagere kritisk overfor DR. Kritik af dækning af Gaza-konflikten 7

8 Baggrund: Lige før nytår rykkede israelske styrker ind i Gaza. Den militære operation varede til en våbenhvile trådte i kraft den 18. januar. DR Nyheder dækkede udviklingen intenst og rapporterede om de israelske motiver og om de mange civile ofre i Gaza. Som så ofte før gav dækningen af en israelsk-palæstinensisk konflikt med mange dræbte anledning til mange reaktioner fra seere og lyttere. De over 60 kritiske henvendelser handlede dels om konkrete indslag og dels om, at DR generelt i sin dækning favoriserede en af konfliktens parter. Også dækningen af hjemlige demonstrationer gav lignende kritik fra begge fløje i debatten. Svar på kritikken: DR Nyheder har sendt et personligt svar på alle skriftlige klager. Redaktionerne har bl.a. påpeget, at den samlede dækning har omtalt problematikken på begge sider og forsøgt at give seerne indblik i konfliktens komplicerede politiske og historiske baggrund. Hensigten har alene været at oplyse om, hvad der foregår og hvorfor. Perspektiv og opfølgning: Nyhedsredaktionerne har løbede haft mange overvejelser omkring dækningen. Også kritikken har været fulgt løbende. Nyhedschef Ulrik Haagerup har redegjort for overvejelserne i en artikel - Gaza og journalistisk fairness - på DR Nyheders klagesite. Kommentarer til Obamas indsættelse Baggrund: Da DR den 20. januar sendte live fra Barack Obamas indsættelse som USA s præsident, gav det et halvt hundrede kritiske reaktioner. Seernes var utilfredse med, at kommentatorerne til tider talte henover ceremonien, sådan at seerne ikke kunne høre talerne. Svar på kritikken: Alle skriftlige klager modtog et personligt svar, hvor redaktionen lovede at overveje kritikken. Samtidig pointerede man, at DR i den aktuelle sag havde prioriteret at kommentere og perspektivere begivenheden for danskerne, og at der var mulighed for at se transmissionen ukommenteret på andre kanaler. Konsekvens og opfølgning: 8

9 Kritikken vil indgå i overvejelserne om dækningen af lignende begivenheder. The Daily Show blokeret på nettet Baggrund: Den 28. april lukkede Comedy Central - selskabet bag The Daily Show - for adgangen til at se hele afsnit af showet via internettet i lande udenfor USA. Selskabet oplyste, at man tog skridtet på grund af krav fra rettighedshavere rundt om i verden. Det fik mange til at henvende sig til DR med klager over, at DR åbenbart også måtte have stillet et sådant krav. Svar på kritikken: DR har afvist at have lavet en sådan anmodning. Lukningen af internet-adgangen for danske IP-adresser er ikke kommet på DRs initiativ. Konsekvens og opfølgning: DR Medier oplyser, at man nu forsøger at erhverve de danske net-rettigheder hos Comedy Central, med henblik på at afsnittene også skal kunne ses på dr.dk. X Factor - støtteaktion for Seest Baggrund: Det skabte årets hidtil største bølge af seerprotester, da sangeren Seest den 27. februar blev stemt ud af X Factor. I mails til DR og i indlæg til mange debatfora på nettet og i læserbreve kom der mange hundreder indsigelser. Mange så det som DRs fejl. Svar på kritikken: DR afviste kritikken og pegede på, at alt var gået efter reglerne. Samtidig opfordrede DRs underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, de utilfredse til at deltage i afstemningerne og pegede på, at det primært er seerne, der bestemmer udfaldet af finalerunderne. Konsekvens og opfølgning: 9

10 DRs underholdningsredaktør har understreget, at de kritiske reaktioner først og fremmest må ses som et udtryk for, at seerne er så engagerede i programmet. Sager som denne er en del af X Factor. X Factor - kritik af sms-afstemning Baggrund: Når der under finalen i X Factor åbnes for afgivning af sms-stemmer fra seerne, afsendes der på kort tid hundredetusinder af sms er. Snesevis af seere har klaget over, at de fik en retur-sms, hvoraf det fremgik, at deres stemme ikke var registreret. Samme fænomen har også været diskuteret i debatfora på nettet og i flere aviser. Svar på kritikken: Når en seer modtager en sms om, at stemmen ikke er blevet registreret, har det i alle de undersøgte tilfælde vist sig, at der var blevet afgivet flere stemmer fra samme mobiltelefon, oplyser DR Distribution. Den først afgivne stemme blev derfor korrekt modtaget, resten afvist. Rækkefølgen på retursvarene udsendes imidlertid sommetider i vilkårlig rækkefølge fra teleselskaberne og derfor kan nogle opleve, at "din stemme gælder ikke" kommer før "tak for din stemme". Det skaber naturligvis tvivl hos mange. Konsekvens og opfølgning: DR vil undersøge, om det er muligt at sikre, at svar-sms er ankommer i korrekt rækkefølge - "tak for din stemme" på den først modtagne sms og derefter "din stemme gælder ikke" på eventuelt yderligere sms-stemmer fra samme mobiltelefon Billeder fra sælfangst Baggrund: I TV-Avisen fredag den 27. marts blev der i et kort indslag vist billeder fra Canada, hvor en sælfanger bl.a. kunne ses dræbe en sæl med kølleslag. Indslaget gav en snes skriftlige klager og mange vrede telefoniske henvendelser. Klagerne var vrede over, at der ikke var advaret mod voldsomme billeder. Svar på kritikken: 10

11 TV-Avisen har svaret, at de mange reaktioner indgår i redaktionens overvejelser om, hvornår der skal advares mod stærke billeder. Konsekvens og opfølgning: Det er et konkret skøn, om der skal advares mod et sådant billede efter kl om aftenen. Det har utvivlsomt spillet en rolle for kritikken, at TV-Avisen lå midt i finalerunde i X Factor og derfor havde et særligt bredt publikum med flere børn end normalt. Kåring af landets værste bankrådgiver Baggrund: I Kontant på DR1 gennemførte man i forsommeren en seerafstemning om Danmarks værste bankrådgivning. Flest seer-stemmer fik Danske Banks afdeling i Rønde. I udsendelsen den 9. juni mødte Kontant i den anledning uanmeldt op i banken i Rønde for at overrække filialdirektøren en stor gummicheck. Overrækkelsen blev filmet og indgik i udsendelsen. Indslaget førte til over 60 meget vrede indlæg på Kontants hjemmeside - og en halv snes skriftlige klager til DR. De kritiske seere fandt indslaget stødende og mente, at bankmanden var blevet behandlet helt urimeligt. Svar på kritikken: I et svar på kritikken - som også blev offentliggjort på programmets hjemmeside - skrev redaktøren, at filialdirektøren fik den tvivlsomme pris, fordi det handlede om et stykke konkret rådgivning i banken og at også en lokal direktør må kunne stå for kritik. Samtidig blev det understreget, at filialdirektøren ikke havde modsat sig at blive interviewet, da Kontant mødte uanmeldt op. Havde han gjort det, ville man ikke have bragt indslaget, oplyste redaktøren. Endelig pegede redaktionen på, at den utilfredse kunde tidligere havde givet banken lov til at kommentere, men at banken alligevel havde afvist at udtale sig om sagen under henvisning til tavshedspligten. Konsekvens og opfølgning: Uafhængigt af den konkrete sag har DRs ledelse besluttet at stramme reglerne for den såkaldte gate-crashing. De nye regler træder i kraft til efteråret og stiller krav om, at redaktionen skriftligt skal begrunde brug af gate-crashing samt have en skriftlig 11

12 godkendelse fra divisionschefen. Der skal gives særskilt godkendelse til både optagelserne samt efterfølgende til en eventuel offentliggørelse. Stop for speedway-transmissioner Baggrunden: Fra 2009 stoppede DR med live-transmissioner fra større speedway-begivenheder. Det har ført til snesevis af vrede klager. Svar på kritikken: DR har beklaget de manglende transmissioner, men forklaret at det skyldes de stigende priser for rettigheder, som også har vanskeliggjort DRs dækning af mange andre populære sportsgrene. Konsekvens og opfølgning: DR Medier oplyser, at det fortsat er målet at tilbyde dækning af så mange sportsgrene som muligt. Samtidig understreges det, at også speedway vil blive dækket rent nyhedsmæssigt på TV og på web og i radiosporten på P3 og P4. Fra sensommeren tilbydes endvidere et særligt site på DRs hjemmeside, som skal fokusere på en lang række af de lidt mindre omtalte sportsgrene, som interesserer mange brugere. Kritik af Disney Sjov Baggrunden: Der har altid været mange reaktioner på DRs tegneserie-programmer - ikke mindst på Disney Sjov, der prøver at nå en meget sammensat gruppe af seere i mange aldre. Det seneste halvår er kritikken imidlertid vokset. Alene til klagefunktionen på Kontakt DR og til DR Programservice har 44 rettet kritik. Den går typisk på, at kvaliteten er for lav - bl.a. er der kritik af nogle af de nye serier og af Bubbi Bjørnene. Svar på kritikken: Historisk set har DR ofte fået klager, når der kom nye serier ind. Men mange af disse serier er endt med at blive meget populære - og er blandt dem mange gerne vil se igen. I år er der eksperimenteret med hyppigere udskiftning indenfor en sæson. 12

13 Samtidig er Disneys nye serier meget eksperimenterende både i form og indhold, og ikke bygget over de velkendte universer fra lange tegnefilm, som Tarzan, Aladdin osv. Konsekvens og opfølgning: DRs tegnefilmsredaktion ser klagerne som en forventet reaktion på grund af de nye stilarter - men også som udtryk for seernes konservatisme og den meget sammensatte/aldersblandede målgruppe, programmet ses af. Redaktionen følger reaktionerne nøje og har en løbende dialog med mange seere. Fejl i regnskab i 21Søndag Baggrund: Den 26. april bragte 21Søndag et indslag om fattige danskere - herunder om mennesker der blev sat ud af deres lejlighed. Indslaget fik over 50 seere til at kontakte DR - halvdelen af dem for at rose indslaget, den anden halvdel for at påpege en fejl: I indslaget medvirkede bl.a. en kvinde, hvis privatbudget blev vist i en grafik på skærmen, men uden at børnefamilieydelsen indgik i regnskabet. Svar på kritikken: Klagerne modtog alle personligt svar med beklagelse og oplysning om, at ydelsen efter redaktionens opfattelse ikke gjorde den store forskel i det samlede budget, da den kun forhøjede rådighedsbeløbet med 30 kr. om dagen. Det anfægtede efter redaktionens opfattelse ikke indslagets præmis: Flere lejere sættes på gaden og uligheden er stigende. Konsekvens og opfølgning: Fejlen blev også rettet og beklaget på DR Nyheders klagesite Fejl og Fakta. Lanceringen af dramaserien Mille Baggrund: Første afsnit af DR Dramas nye familieserie Mille havde premiere på DR1 lørdag den 7. februar Serien starter med, at hovedpersonens veninde mister livet i en 13

14 voldsom trafikulykke. Selvom DR oplyste om det voldsomme indhold lige før udsendelsen, kom der de kommende dag en snes klager fra småbørnsforældre. Kritikken gik især på, at DR uden forbehold havde markedsført Mille som en serie for hele familien, samt at lørdagens afsnit blev genudsendt - uden advarsler - klokken 9.45 søndag morgen. Svar på kritikken: DR Drama fastholdt i sine svar, at selve dramaserien og dens emne var dybt relevant. Men netop med hensyn til lancering og genudsendelsestidspunkt tog DR kritikken til efterretning. Således blev de følgende genudsendelser (fra afsnit 2) flyttet væk fra tidspunkter, hvor mindre børn erfaringsmæssigt ser tv uden en voksen. Konsekvens og opfølgning: Erfaringerne indgår i DR Mediers gennemgang af problemer med programsætning af indhold, der kan være uegnet for mindre børn. Samlet har seerreaktionerne på Mille i øvrigt været meget positive. Der er kommet over tusind positive reaktioner fra seerne, serien er blevet brugt i undervisningen på relevante klassetrin og er en af de mest solgte dvd-udgivelser fra DR Multimedier. Intet live-tv til udenlandske IP-adresser Baggrund: Via dr.dk kan man på sin computer se DR1 og DR2 live (med undtagelse af visse programmer, hvor DR ikke har rettighederne). Dette tilbud er imidlertid ikke åbent udenfor landets grænser (der er ingen adgang for udenlandske IP-adresser). Det har ført til en løbende kritik fra danske i udlandet, der meget gerne vil have denne adgang til at se dansk tv. Svar på kritikken: DR har svaret, at man af økonomiske og rettighedsmæssige årsager har besluttet at begrænse live-udsendelsen til alene at omfatte danske IP-adresser. Samtidig har man henvist til, at en meget stor del af de relevante programmer og nyhedsudsendelser er tilgængelige on-demand og kan ses i udlandet. Konsekvens og opfølgning: 14

15 Som tidligere omtalt lancerer DR i 2009 en ny flash-player til alle live-kanaler - det sker i forbindelse med lanceringen af de nye tv-kanaler til efteråret. DR Medier oplyser, at man her vil gøre mere ud af at informere brugerne om, hvilke begrænsninger DR er underlagt på området. b. Gengangere En række af de mest udbredte klageemner har været omtalt tidligere. De er blot nævnt nedenfor i kort form - med vægt på trenden. Alle disse ni gengangere var omtalt i de to forrige halvår. Kritik af mangelfuld programinformation Der har været en række fejl i programoversigten på dr.dk - herunder tekniske fejl med at få oversigten til at vise de rigtige kanaler. På radiosiden er der fortsat kritik af de meget summariske programoversigter for klassisk musik. På tv-siden er der fortsat problemer med uklare oplysninger om serier og deres forløb. Der er fortsat mange klager over mangelfulde oplysninger i forbindelse med programændringer. (Emnet er tidligere omtalt 1.hv. 2005, 1.hv. 2006, 1.hv og 1.hv. 2008, 2.hv. 2008). Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i programlægningen Problemet er uændret stort. Mange forældre mener fortsat, at DR i eftermiddagstimerne sender ungdoms-tv med et indhold, som er helt uegnet for børn. F.eks. sendte Spam en meget voldelig video midt på dagen. Også den ofte grove tone i Chapper og Pharfar (der sendes kl ) skaber vrede på børnenes vegne. Forældre klager tilsvarende over, at de ikke kan have radioen (f.eks. P3) kørende, mens mindre børn hører på - bl.a. på grund af groft sprog og en eksplicit og vulgær omtale af seksuelle emner. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1.hv. 2005). Genudsendelser 15

16 Selvom den faktiske genudsendelsesprocent i følge DR Medier er faldet på DR1, er der stigende kritik af antallet af genudsendelser - især når det gælder tv i primetime. Det giver ikke mindst negative reaktioner, når hele serier genudsendes relativt kort efter forrige visning. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1. hv. 2005). Problemer med at høre hvad der bliver sagt Problemet er fortsat stigende. Et af halvårets nye eksempler var problemer med at høre dialogen i dramaserien Livvagterne. Hertil kommer den kendte kritik af, at nogle DR-medarbejdere taler utydeligt og af, at underlægningsmusik ofte gør det sværere at høre det talte. (Emnet er omtalt 2. hv. 2005, 1,hv. 2007, 2. hv. 2007, 1 hv og 2. hv. 2008) Dårligt sprog DRs nye sprogarbejde kan endnu ikke ses i antallet af klager over sprog- og udtalefejl. Udover høreproblemerne (se ovenfor) er der også i det forløbne halvår kommet hundredevis af mails om sprogfejl. Blandt klassikerne er kritik af, at æ udtales som a - f.eks. at kræft udtales som kraft. (Emnet er omtalt i 1.hv hv. 2007, 1.hv og 2. hv. 2008) Mangelfuld tekstning Klagerne ligger på et uændret højt niveau, men det er svært at afgøre, hvor meget der er DRs ansvar, da mange - i forbindelse med overgangen til det digitale sendesystem - har haft problemer med indstillingen af tekstningsfunktionen. (Emnet er omtalt i 1.hv. 2006, 2.hv. 2006, 1.hv. 2007, 2.hv. 2007, 1.hv og 2. hv. 2008) Streaming af billeder og lyd på 16

17 Efter et par halvår med fald er antallet af klager igen stigende. Det handler først og fremmest om problemer med streaming on-demand - både om at få streamingen til at virke og om udsendelser, der ikke ligger i den rigtige version eller i fuld længde. Den lovede omlægning af al streaming til Flash på en åben platform gennemføres som nævnt senere på året. (Emnet er omtalt i 1.hv. 2006, 2.hv. 2006, 1.hv. 2007, 2.hv. 2007, 1.hv og 2. hv. 2008) Afviklingsproblemer for radio og tv Antallet af klager er fordoblet. Det dækker over uændret store problemer med udfald i billede eller lyd for både tv og radio. Hertil kommer klager over pludselige afbrydelser (midt i en udsendelse) på det nye digitale sendenet i forbindelse med de justeringer af systemet, der i en periode er gennemført fra sidst på aftenen. (Emnet er omtalt i 1.hv. 2007, 2. hv. 2007, 1.hv og 2. hv. 2008) Mangelfulde playlister Trods en større fejlretnings-runde i slutningen 2008 er antallet af klager over fejl og mangler i playlisterne steget igen. Der er fortsat store problemer med playlister der ikke findes - eller som ikke passer med den pågældende udsendelse. (Emnet er omtalt 2.hv. 2006, 1.hv , 2.hv hv og 2. hv. 2008). 4. Andet led i klagebehandlingen DRs klagesystem har to led - i det første led besvares klager som udgangspunkt af den ansvarlige redaktion eller afdeling. Eksempler på disse svar fremgår af gennemgangen af sager i afsnit 3. Er det imidlertid en sag, der handler om god presseskik og/eller brud på DRs Programetik, er der to muligheder for at anke over en afvist klage: 17

18 De klagere, der selv har en retlig interesse (typisk fordi de selv er omtalt), kan indbringe sagen for Pressenævnet, såfremt deres kritik for brud på god presseskik er blevet afvist af DR. Herudover har alle - altså også klagere uden retlig interesse - mulighed for at indbringe sagen for Lytternes og Seernes Redaktør i DR. Efter behandling af sagen har redaktøren mulighed for at indstille til generaldirektøren, at DRs beslutning omgøres. a. Klagevejledninger. Når det gælder alle sager om brud på god presseskik og/eller DRs Programetik, skal klagerne oplyses om deres adgang til at klage videre - enten til Pressenævnet eller til Lytternes og Seernes Redaktør. En opgørelse for 1. halvår 2009 viser, at der er registreret ca. 60 direkte klagevejledninger til lytter- og seerredaktøren. b. Pressenævnssager. I 1. halvår 2009 afsagde Pressenævnet kendelse i fire DR-sager. Der blev udtalt kritik af DR i en af de fire sager. Tre af de fire sager havde været behandlet af lytter- og seerredaktøren før de blev indbragt for nævnet. Indslag om Totempo i Kontant. Kendelse den 20. januar Ingen kritik af DR. DR bragte i september 2008 flere historier om vejhjælpsfirmaet Totempo. Firmaet klagede til Pressenævnet, fordi de mente, at DR handlede i strid med god presseskik og fremsatte forkerte påstande i programmet. Totempo var for eksempel utilfreds med, at der i programomtalen blev sagt: Ulovlighederne tager nye former. Firmaet mente også, at der var urigtige påstande om en fyring for åben skærm, ligesom firmaet var utilfreds med en båndet telefonsamtale, der blev bragt i Kontantudsendelsen. I nævnets udtalelse om fyringen for åben skærm hedder det: 18

19 Udsagnet fyret for åben skærm giver indtryk af, at samarbejdet fra [K]s side blev opsagt under udsendelsen, hvilket ikke er korrekt, idet samarbejdet rettelig ophørte forud for udsendelsen. Nævnet finder udsagnet misvisende, men da samarbejdets ophør i øvrigt er sket i nær tidsmæssig tilknytning til udsendelsen den 9. september 2008, finder nævnet ikke, at forholdet i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik af Danmarks Radio og dr.dk for ikke at kontrollere oplysningens rigtighed. Pressenævnet fandt heller ikke på de øvrige punkter grund til at udtale kritik af DR og fandt ikke, at DR havde tilsidesat god presseskik. Eurobooking. Kendelse d. 20. januar Kritik af DR og krav på genmæle. Den 16. oktober 2008 omtalte Radioavisen på P4 kl. 7.00, at mange unge bliver skuffede over arbejdsforholdene, når de tager job i danske call-centre i Spanien. En 17-årig fortalte i indslaget om sine egne erfaringer og HK bekræftede problemet. Eurobooking klagede, og mente blandt andet, at det var i strid med god presseskik, at man ikke havde fået oplysningerne forelagt, inden de blev bragt i Radioavisen og siden også på DR Update. Pressenævnet gav firmaet ret. Indslaget havde ikke en sådan aktualitet, at Radioavisen ikke kunne have ventet med at bringe det, til man havde fået en kommentar. Eurobooking mente også, man var berettiget til et genmæle. Dels fordi DR påstod, at pigen var ansat i Eurobooking i en måned, selv om hun kun var det i 10 dage, og dels fordi der blev sagt i Radioavisen, at pigen blev lokket af Eurobooking på trods af, at pigens far havde underskrevet ansættelsesaftalen på hendes vegne. Nævnet fandt, at det var en ukorrekt beskrivelse af omstændighederne og pålagde DR at bringe et genmæle på P4. Nævnet fandt det ikke tilstrækkeligt, at DR allerede havde berigtiget de nævnte forhold på siden Fejl og Fakta på efter indstilling fra lytternes og seernes redaktør (se rapporten Henvendelser til DR om programvirksomheden, 2. halvår 2008, s.28-29). Debat om videoovervågning. Afgørelse den. 21. april Ingen kritik af DR. TV Avisen sendte d. 13.december 2008 et indslag om, at justitsministeren ville se nærmere på videoovervågning i udsatte boligområder. Indslaget rummede bl.a. et interview med Socialdemokraternes boligordfører, der i et klip stod foran en af Gellerup-parkens boligblokke og i et andet foran et nærliggende kollegium. 19

20 Ifølge boligforeningen i Gellerupparken kunne indslaget efterlade seeren med det indtryk, at det var denne forening, der i 10 dage i juleferien ville bruge kr. på professionelle vagter, selv om det i virkeligheden var kollegiet, der havde valgt at hyre vagter. Efter DR havde afvist at bringe et genmæle, bragte beboerformanden klagen videre til lytternes og seernes redaktør som ikke fandt grundlag for genmæle, da der ikke var fejl i indslaget og da Gellerupparken ikke var omtalt. Herefter gik formanden videre til Pressenævnet. Nævnet nåede til samme konklusion med den begrundelse, at Gellerupparken ikke var nævnt i indslaget og at historien ikke kunne påføre boligforeningen skade af betydning. Indslag om behandlingscentret Narconon. Kendelse den 25. juni. Ingen kritik af DR. 21Søndag bragte den 1. februar 2009 et længere indslag om behandlingscentret Narconon. Indslaget handlede om de behandlingsmetoder, Narconon anvender på narkomaner, der er under afvænning samt om Narconons forbindelse til Scientology. Narconon mente, at DR bragte urigtige oplysninger i programmet, samt at DR ikke havde forelagt behandlingscentret oplysningerne inden udsendelsen. I kendelsen fastslår Pressenævnet, at DR har haft belæg for at påstå, at der er en forbindelse mellem behandlingscentret Narconon og Scientology. Nævnet finder det beklageligt, at DR ikke yderligere efterprøvede de to kilders påstande om pengestrømme fra Narconon til Scientology, men mener ikke der er grund til at kritisere det, da Narconon fik mulighed for at imødegå beskyldningerne i udsendelsen. Pressenævnet afviser også at kritisere, at DR alene fokuserede på saunabehandling som afvænningsmetode, fordi saunaprogrammet udgør en væsentlig del af den samlede behandling på Narconon og i øvrigt er kontroversielt. Pressenævnet afviste ligeledes Narconons ønske om genmæle i 21Søndag, da behandlingscentrets genmæle var en gentagelse af de synspunkter, som Narconon allerede havde givet udtryk for i programmet. Lytternes og seernes redaktør behandlede tidligere på året en tilsvarende klage (se ankesag afgjort 3. april), som også blev afvist. c. Klagesager for lytternes og seernes redaktør 20

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2013

Redaktørberetning for 2. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2014 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2014 Lytternes og seernes

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2013

Redaktørberetning for 1. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. august 2013 Lytternes og seernes

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle

Nedenstående program- og presseetiske emner er at betragte som retningslinier for det redaktionelle KNR's programetik KNRs programetik - retningslinier for programetik og god presseskik Det er grundlæggende, at KNR som led i sin public service forpligtelse tager et afgørende hensyn, der underbygger ytrings-

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2005 Januar 2006 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Perspektivet s. 4 3. Henvendelser i tal s. 4 a.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt

DR Medier. Sekretariat. Økonomileder. Programudvikling. Internationalt salg. Nordvision. Børn & Unge DR.DK. Radiochef P2, P3, P4 & Digitalt DR Medier Udviklingsarbejde frem til sommer Jonas Svava Iversen udlånes og konstitueres som underdirektør Fokus på radio under ny radiochef Tor Arnbjørn ny radiochef Programudvikling Internationalt salg

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 24.08.2005 Jacob Mollerup Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Baggrunden s. 3 3. Registrerede henvendelser s. 4 a. Lytter- og Seerkontakten mv. s.

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2007 August 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR 1 Indhold: 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.5 3. Kritikken

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Sagsnr: 2009-004249 Att. Reklamejura Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution

Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR. Peter Mølsted, DR TM Distribution Tegnsprogstolkning, Synstolkning, NorDig PVR Peter Mølsted, DR TM Distribution 1 Tegnsprogstolkning DR og TV2 sender dagligt nyhedsprogrammer med simultan tegnsprogstolkning Sendetiden for Tegnsprogstolkning

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere