Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009"

Transkript

1 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR

2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af 21 klagetemaer...s.7 a. 12 nye temaer b. Ni gengangere 4. Andet led i klagebehandlingen...s.17 a. Klagevejledninger b. Pressenævnssager c. Sager for Lytternes og Seernes Redaktør 2

3 1. Sammenfatning Rapporten har fokus på udviklingen i kritik og klager. Der er flere klager end i det foregående halvår - og alle gengangerne på de seneste års top 20-lister over den mest udbredte kritik er fortsat med. Afsnit 2 rummer bl.a. en gennemgang af 213 klager over tendentiøs dækning. Den viser, at dækningen af områder med ophedede kontroverser ofte fører til mange klager fra begge sider i striden. Afsnit 3 gennemgår kritikkens top-20 for det forløbne halvår - altså de programmer mv. som flest har kritiseret i henvendelser til DR. Afsnit 4 giver at overblik over alle halvårets sager for Pressenævnet og alle ankesager, som er blevet afgjort i perioden efter indstilling fra lytternes og seernes redaktør. I otte ud af 18 ankesager har klager fået helt eller delvist medhold. Samtidig med denne rapport udsendes - som tidligere - også en redaktørberetning, der rummer lytter- og seerredaktørens kommentarer til sit arbejde. Alle halvårsrapporter fra og med 2005 kan findes på 2. Trends og tal for henvendelser DRs brugere retter halvårligt over henvendelser til DR om programmer og web-tilbud. Det bekræfter en ny intern rundspørge til 40 af DRs redaktioner foretaget i juni måned. Der er markante og voksende forskelle: En del redaktioner får sjældent henvendelser fra lyttere eller seere - og efterspørger dem heller ikke; de har travlt nok med at lave udsendelser. En anden gruppe programmer udbygger derimod løbende en tæt kontakt og dialog med brugerne og har derfor mange tusinde henvendelser om året. Det kan både give historier eller input, der kan bruges direkte, eller det kan give tip og oplysninger, som ender med at indgå i kommende udsendelser. Det er typisk, at de populære, kommunikerende programmer ofte bruger flere kontaktformer. Sms er, chats, quizzer, afstemninger mv. er ikke medregnet i de Men antalsmæssigt løber de hurtigt op: P3 får f.eks. mellem og sms er om 3

4 ugen, hvor lyttere kommenterer stort og småt. Samtidig ringer omkring 1500 mennesker på en typisk uge ind med oplysninger til DRs trafikredaktioner. Sommer Summarum får på en uge omkring 5000 henvendelser - primært quiz-svar. Og under afstemningerne i finalerunderne i f.eks. X Factor er antallet af sms er i million-klassen. Af de over halvårlige henvendelser om programmer mv. kan fra det seneste halvårs opgørelse nævnes: til Kontakt DR og DRs journal (se figur 1) - Ca til DR Nyheder - Ca til P3 - Ca til Kontant - Ca til Ønskehaven. - Ca til brugernes tekniske hjælpetjeneste Figur 1. Antal program-henvendelser via DR Licens- og Programservice og Journalen hlv 2009 I denne rapport fokuseres på den modtagne kritik. Der er ikke noget systematisk overblik over alle klager modtaget på redaktionerne. Men alle henvendelser modtaget via klagefunktionen på Kontakt DR samt alle de klager, der er registreret i DRs journal (ESDH), er nedenfor opdelt på hovedkategorier. Det er fortsat vurderingen, at denne gruppe kan bruges som pejlemærke for de klager, som DR modtager. 4

5 Tabel 1 Klager fordelt på hovedkategorier 1.Halvår 2009 Fordelingen af henvendelser Henvendelser til Henvendelser via DRs ledelse m.fl. Klageknappen I alt Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Krav om berigtigelse Klager fra medvirkende Voldsomme effekter Ærekrænkelser Upassende sprog Skjult reklame, sponsorering Klager over DRs klagesystem Andre Antal henvendelser vedrørende programetik i alt Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv Generelle udsagn vedrørende DR - kritiske Kritik af omfanget af egenreklame Kritik af omfanget af genudsendelser Kritiske i alt Generelle udsagn vedrørende DR - positive Øvrige kommentarer Antal henvendelser i alt Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk samt alle henvendelser fra DRs brugere, registreret i DRs journal (ESDH) var et særligt stort klageår - bl.a. på grund af at sparerunder, tekniske problemer og en række store kontroverser faldt sammen. I 2008 faldt antallet igen - men synes nu at have stabiliseret sig på et relativt højt niveau Tabel 2 Udviklingen i klager vedr. DRs programetik 1.halvår halvår halvår 2009 Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Voldsomme effekter Ærekrænkelser Kritik af DRs klagebehandling Henvendelser om programetik i alt

6 Kritiske henvendelser i alt Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk samt alle henvendelser fra DRs brugere, registreret i DRs journal (ESDH). Som det fremgår af tabel 2 har der i 2009 været en stigning i klagerne over tendentiøs dækning. En nærmere gennemgang af de 213 klager, viser to klare tendenser: For det første er det de samme emner, der giver bias-kritik fra begge sider i en ophedet diskussion: Når der er krig i Gaza, klages der både over at dækningen er pro-israelsk og over at den er pro-palæstinensisk. Og når debatten mellem regeringen og oppositionen skærpes herhjemme, kommer der klager fra begge lejre over DR. Den nævnte gennemgang viser således 29 klager over, at DR favoriserede regeringen og/eller Dansk Folkeparti. Samtidig mente 31, at DR var for rød/venstreorienteret - bl.a. med henvisning til at DR var for kritisk over for regeringen og/eller Dansk Folkeparti. For det andet viser gennemgangen, at de 213 dækker over virkelig mange og vidt forskellige problemstillinger. Ud af 54 under-temaer kan f.eks. nævnes kritik af, at dækningen af konflikten på Sri Lanka har været for sparsom og for regeringsvenlig, at DR omtaler darwinisme positivt, og at Cepos refereres ukritisk. Som i de to foregående halvår er der foretaget en nærmere gennemgang af klagerne over DRs klagebehandling. Af de 73 klager er over halvdelen rettet mod DR Medier og DR Nyheder. Det store kritikpunkt er, at svar kommer sent eller slet ikke. Syv er utilfredse med indholdet i de svar, de har fået. De tre af disse er herefter påklaget til Lytternes og Seernes Redaktør (se afsnit 4.c.). Tabel 3 Udviklingen i teknikklager 1.halvår halvår halvår 2009 TV: Mgl. eller mangelfulde undertekster Udfald i billede eller lyd Radio: Udfald i lyd eller tavshed dr.dk NetTV On demand NetTV Livestreaming

7 Windows-platform (lukkede standarder) Andet Henvendelser om tekniske fejl i alt: Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. Den seneste udvikling i teknikklagerne fremgår af tabel 3 ovenfor: Tendensen til færre klager er i 1. halvår afløst af en klar stigning på næsten alle områder. Udviklingen er også omtalt i afsnit 3 b. 3. Gennemgang af 21 klagetemaer Klagetemaerne er udvalgt på basis af klager modtaget via Kontakt DR og de journaliserede klagebreve (jf. tabel 1) samt på basis af alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er således også skelet til, om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen på rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR Licensog Programservice. Teksterne er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Afsnittene om konsekvens og opfølgning rummer således DRs konklusioner. Lytter- og seerredaktørens rolle har her været at samle materialet, sikre åbenhed og modgå søforklaringer og skønmaleri. a. Nye temaer Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås nedenfor de 12, som har skabt mest blæst i halvåret. Det er altså ikke nødvendigvis de vigtigste eller mest principielle - men det er nogle af dem, der har fået flest lyttere og seere til at reagere kritisk overfor DR. Kritik af dækning af Gaza-konflikten 7

8 Baggrund: Lige før nytår rykkede israelske styrker ind i Gaza. Den militære operation varede til en våbenhvile trådte i kraft den 18. januar. DR Nyheder dækkede udviklingen intenst og rapporterede om de israelske motiver og om de mange civile ofre i Gaza. Som så ofte før gav dækningen af en israelsk-palæstinensisk konflikt med mange dræbte anledning til mange reaktioner fra seere og lyttere. De over 60 kritiske henvendelser handlede dels om konkrete indslag og dels om, at DR generelt i sin dækning favoriserede en af konfliktens parter. Også dækningen af hjemlige demonstrationer gav lignende kritik fra begge fløje i debatten. Svar på kritikken: DR Nyheder har sendt et personligt svar på alle skriftlige klager. Redaktionerne har bl.a. påpeget, at den samlede dækning har omtalt problematikken på begge sider og forsøgt at give seerne indblik i konfliktens komplicerede politiske og historiske baggrund. Hensigten har alene været at oplyse om, hvad der foregår og hvorfor. Perspektiv og opfølgning: Nyhedsredaktionerne har løbede haft mange overvejelser omkring dækningen. Også kritikken har været fulgt løbende. Nyhedschef Ulrik Haagerup har redegjort for overvejelserne i en artikel - Gaza og journalistisk fairness - på DR Nyheders klagesite. Kommentarer til Obamas indsættelse Baggrund: Da DR den 20. januar sendte live fra Barack Obamas indsættelse som USA s præsident, gav det et halvt hundrede kritiske reaktioner. Seernes var utilfredse med, at kommentatorerne til tider talte henover ceremonien, sådan at seerne ikke kunne høre talerne. Svar på kritikken: Alle skriftlige klager modtog et personligt svar, hvor redaktionen lovede at overveje kritikken. Samtidig pointerede man, at DR i den aktuelle sag havde prioriteret at kommentere og perspektivere begivenheden for danskerne, og at der var mulighed for at se transmissionen ukommenteret på andre kanaler. Konsekvens og opfølgning: 8

9 Kritikken vil indgå i overvejelserne om dækningen af lignende begivenheder. The Daily Show blokeret på nettet Baggrund: Den 28. april lukkede Comedy Central - selskabet bag The Daily Show - for adgangen til at se hele afsnit af showet via internettet i lande udenfor USA. Selskabet oplyste, at man tog skridtet på grund af krav fra rettighedshavere rundt om i verden. Det fik mange til at henvende sig til DR med klager over, at DR åbenbart også måtte have stillet et sådant krav. Svar på kritikken: DR har afvist at have lavet en sådan anmodning. Lukningen af internet-adgangen for danske IP-adresser er ikke kommet på DRs initiativ. Konsekvens og opfølgning: DR Medier oplyser, at man nu forsøger at erhverve de danske net-rettigheder hos Comedy Central, med henblik på at afsnittene også skal kunne ses på dr.dk. X Factor - støtteaktion for Seest Baggrund: Det skabte årets hidtil største bølge af seerprotester, da sangeren Seest den 27. februar blev stemt ud af X Factor. I mails til DR og i indlæg til mange debatfora på nettet og i læserbreve kom der mange hundreder indsigelser. Mange så det som DRs fejl. Svar på kritikken: DR afviste kritikken og pegede på, at alt var gået efter reglerne. Samtidig opfordrede DRs underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, de utilfredse til at deltage i afstemningerne og pegede på, at det primært er seerne, der bestemmer udfaldet af finalerunderne. Konsekvens og opfølgning: 9

10 DRs underholdningsredaktør har understreget, at de kritiske reaktioner først og fremmest må ses som et udtryk for, at seerne er så engagerede i programmet. Sager som denne er en del af X Factor. X Factor - kritik af sms-afstemning Baggrund: Når der under finalen i X Factor åbnes for afgivning af sms-stemmer fra seerne, afsendes der på kort tid hundredetusinder af sms er. Snesevis af seere har klaget over, at de fik en retur-sms, hvoraf det fremgik, at deres stemme ikke var registreret. Samme fænomen har også været diskuteret i debatfora på nettet og i flere aviser. Svar på kritikken: Når en seer modtager en sms om, at stemmen ikke er blevet registreret, har det i alle de undersøgte tilfælde vist sig, at der var blevet afgivet flere stemmer fra samme mobiltelefon, oplyser DR Distribution. Den først afgivne stemme blev derfor korrekt modtaget, resten afvist. Rækkefølgen på retursvarene udsendes imidlertid sommetider i vilkårlig rækkefølge fra teleselskaberne og derfor kan nogle opleve, at "din stemme gælder ikke" kommer før "tak for din stemme". Det skaber naturligvis tvivl hos mange. Konsekvens og opfølgning: DR vil undersøge, om det er muligt at sikre, at svar-sms er ankommer i korrekt rækkefølge - "tak for din stemme" på den først modtagne sms og derefter "din stemme gælder ikke" på eventuelt yderligere sms-stemmer fra samme mobiltelefon Billeder fra sælfangst Baggrund: I TV-Avisen fredag den 27. marts blev der i et kort indslag vist billeder fra Canada, hvor en sælfanger bl.a. kunne ses dræbe en sæl med kølleslag. Indslaget gav en snes skriftlige klager og mange vrede telefoniske henvendelser. Klagerne var vrede over, at der ikke var advaret mod voldsomme billeder. Svar på kritikken: 10

11 TV-Avisen har svaret, at de mange reaktioner indgår i redaktionens overvejelser om, hvornår der skal advares mod stærke billeder. Konsekvens og opfølgning: Det er et konkret skøn, om der skal advares mod et sådant billede efter kl om aftenen. Det har utvivlsomt spillet en rolle for kritikken, at TV-Avisen lå midt i finalerunde i X Factor og derfor havde et særligt bredt publikum med flere børn end normalt. Kåring af landets værste bankrådgiver Baggrund: I Kontant på DR1 gennemførte man i forsommeren en seerafstemning om Danmarks værste bankrådgivning. Flest seer-stemmer fik Danske Banks afdeling i Rønde. I udsendelsen den 9. juni mødte Kontant i den anledning uanmeldt op i banken i Rønde for at overrække filialdirektøren en stor gummicheck. Overrækkelsen blev filmet og indgik i udsendelsen. Indslaget førte til over 60 meget vrede indlæg på Kontants hjemmeside - og en halv snes skriftlige klager til DR. De kritiske seere fandt indslaget stødende og mente, at bankmanden var blevet behandlet helt urimeligt. Svar på kritikken: I et svar på kritikken - som også blev offentliggjort på programmets hjemmeside - skrev redaktøren, at filialdirektøren fik den tvivlsomme pris, fordi det handlede om et stykke konkret rådgivning i banken og at også en lokal direktør må kunne stå for kritik. Samtidig blev det understreget, at filialdirektøren ikke havde modsat sig at blive interviewet, da Kontant mødte uanmeldt op. Havde han gjort det, ville man ikke have bragt indslaget, oplyste redaktøren. Endelig pegede redaktionen på, at den utilfredse kunde tidligere havde givet banken lov til at kommentere, men at banken alligevel havde afvist at udtale sig om sagen under henvisning til tavshedspligten. Konsekvens og opfølgning: Uafhængigt af den konkrete sag har DRs ledelse besluttet at stramme reglerne for den såkaldte gate-crashing. De nye regler træder i kraft til efteråret og stiller krav om, at redaktionen skriftligt skal begrunde brug af gate-crashing samt have en skriftlig 11

12 godkendelse fra divisionschefen. Der skal gives særskilt godkendelse til både optagelserne samt efterfølgende til en eventuel offentliggørelse. Stop for speedway-transmissioner Baggrunden: Fra 2009 stoppede DR med live-transmissioner fra større speedway-begivenheder. Det har ført til snesevis af vrede klager. Svar på kritikken: DR har beklaget de manglende transmissioner, men forklaret at det skyldes de stigende priser for rettigheder, som også har vanskeliggjort DRs dækning af mange andre populære sportsgrene. Konsekvens og opfølgning: DR Medier oplyser, at det fortsat er målet at tilbyde dækning af så mange sportsgrene som muligt. Samtidig understreges det, at også speedway vil blive dækket rent nyhedsmæssigt på TV og på web og i radiosporten på P3 og P4. Fra sensommeren tilbydes endvidere et særligt site på DRs hjemmeside, som skal fokusere på en lang række af de lidt mindre omtalte sportsgrene, som interesserer mange brugere. Kritik af Disney Sjov Baggrunden: Der har altid været mange reaktioner på DRs tegneserie-programmer - ikke mindst på Disney Sjov, der prøver at nå en meget sammensat gruppe af seere i mange aldre. Det seneste halvår er kritikken imidlertid vokset. Alene til klagefunktionen på Kontakt DR og til DR Programservice har 44 rettet kritik. Den går typisk på, at kvaliteten er for lav - bl.a. er der kritik af nogle af de nye serier og af Bubbi Bjørnene. Svar på kritikken: Historisk set har DR ofte fået klager, når der kom nye serier ind. Men mange af disse serier er endt med at blive meget populære - og er blandt dem mange gerne vil se igen. I år er der eksperimenteret med hyppigere udskiftning indenfor en sæson. 12

13 Samtidig er Disneys nye serier meget eksperimenterende både i form og indhold, og ikke bygget over de velkendte universer fra lange tegnefilm, som Tarzan, Aladdin osv. Konsekvens og opfølgning: DRs tegnefilmsredaktion ser klagerne som en forventet reaktion på grund af de nye stilarter - men også som udtryk for seernes konservatisme og den meget sammensatte/aldersblandede målgruppe, programmet ses af. Redaktionen følger reaktionerne nøje og har en løbende dialog med mange seere. Fejl i regnskab i 21Søndag Baggrund: Den 26. april bragte 21Søndag et indslag om fattige danskere - herunder om mennesker der blev sat ud af deres lejlighed. Indslaget fik over 50 seere til at kontakte DR - halvdelen af dem for at rose indslaget, den anden halvdel for at påpege en fejl: I indslaget medvirkede bl.a. en kvinde, hvis privatbudget blev vist i en grafik på skærmen, men uden at børnefamilieydelsen indgik i regnskabet. Svar på kritikken: Klagerne modtog alle personligt svar med beklagelse og oplysning om, at ydelsen efter redaktionens opfattelse ikke gjorde den store forskel i det samlede budget, da den kun forhøjede rådighedsbeløbet med 30 kr. om dagen. Det anfægtede efter redaktionens opfattelse ikke indslagets præmis: Flere lejere sættes på gaden og uligheden er stigende. Konsekvens og opfølgning: Fejlen blev også rettet og beklaget på DR Nyheders klagesite Fejl og Fakta. Lanceringen af dramaserien Mille Baggrund: Første afsnit af DR Dramas nye familieserie Mille havde premiere på DR1 lørdag den 7. februar Serien starter med, at hovedpersonens veninde mister livet i en 13

14 voldsom trafikulykke. Selvom DR oplyste om det voldsomme indhold lige før udsendelsen, kom der de kommende dag en snes klager fra småbørnsforældre. Kritikken gik især på, at DR uden forbehold havde markedsført Mille som en serie for hele familien, samt at lørdagens afsnit blev genudsendt - uden advarsler - klokken 9.45 søndag morgen. Svar på kritikken: DR Drama fastholdt i sine svar, at selve dramaserien og dens emne var dybt relevant. Men netop med hensyn til lancering og genudsendelsestidspunkt tog DR kritikken til efterretning. Således blev de følgende genudsendelser (fra afsnit 2) flyttet væk fra tidspunkter, hvor mindre børn erfaringsmæssigt ser tv uden en voksen. Konsekvens og opfølgning: Erfaringerne indgår i DR Mediers gennemgang af problemer med programsætning af indhold, der kan være uegnet for mindre børn. Samlet har seerreaktionerne på Mille i øvrigt været meget positive. Der er kommet over tusind positive reaktioner fra seerne, serien er blevet brugt i undervisningen på relevante klassetrin og er en af de mest solgte dvd-udgivelser fra DR Multimedier. Intet live-tv til udenlandske IP-adresser Baggrund: Via dr.dk kan man på sin computer se DR1 og DR2 live (med undtagelse af visse programmer, hvor DR ikke har rettighederne). Dette tilbud er imidlertid ikke åbent udenfor landets grænser (der er ingen adgang for udenlandske IP-adresser). Det har ført til en løbende kritik fra danske i udlandet, der meget gerne vil have denne adgang til at se dansk tv. Svar på kritikken: DR har svaret, at man af økonomiske og rettighedsmæssige årsager har besluttet at begrænse live-udsendelsen til alene at omfatte danske IP-adresser. Samtidig har man henvist til, at en meget stor del af de relevante programmer og nyhedsudsendelser er tilgængelige on-demand og kan ses i udlandet. Konsekvens og opfølgning: 14

15 Som tidligere omtalt lancerer DR i 2009 en ny flash-player til alle live-kanaler - det sker i forbindelse med lanceringen af de nye tv-kanaler til efteråret. DR Medier oplyser, at man her vil gøre mere ud af at informere brugerne om, hvilke begrænsninger DR er underlagt på området. b. Gengangere En række af de mest udbredte klageemner har været omtalt tidligere. De er blot nævnt nedenfor i kort form - med vægt på trenden. Alle disse ni gengangere var omtalt i de to forrige halvår. Kritik af mangelfuld programinformation Der har været en række fejl i programoversigten på dr.dk - herunder tekniske fejl med at få oversigten til at vise de rigtige kanaler. På radiosiden er der fortsat kritik af de meget summariske programoversigter for klassisk musik. På tv-siden er der fortsat problemer med uklare oplysninger om serier og deres forløb. Der er fortsat mange klager over mangelfulde oplysninger i forbindelse med programændringer. (Emnet er tidligere omtalt 1.hv. 2005, 1.hv. 2006, 1.hv og 1.hv. 2008, 2.hv. 2008). Voldsomme effekter og manglende hensyn til børn i programlægningen Problemet er uændret stort. Mange forældre mener fortsat, at DR i eftermiddagstimerne sender ungdoms-tv med et indhold, som er helt uegnet for børn. F.eks. sendte Spam en meget voldelig video midt på dagen. Også den ofte grove tone i Chapper og Pharfar (der sendes kl ) skaber vrede på børnenes vegne. Forældre klager tilsvarende over, at de ikke kan have radioen (f.eks. P3) kørende, mens mindre børn hører på - bl.a. på grund af groft sprog og en eksplicit og vulgær omtale af seksuelle emner. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1.hv. 2005). Genudsendelser 15

16 Selvom den faktiske genudsendelsesprocent i følge DR Medier er faldet på DR1, er der stigende kritik af antallet af genudsendelser - især når det gælder tv i primetime. Det giver ikke mindst negative reaktioner, når hele serier genudsendes relativt kort efter forrige visning. (Emnet er omtalt i alle rapporter siden 1. hv. 2005). Problemer med at høre hvad der bliver sagt Problemet er fortsat stigende. Et af halvårets nye eksempler var problemer med at høre dialogen i dramaserien Livvagterne. Hertil kommer den kendte kritik af, at nogle DR-medarbejdere taler utydeligt og af, at underlægningsmusik ofte gør det sværere at høre det talte. (Emnet er omtalt 2. hv. 2005, 1,hv. 2007, 2. hv. 2007, 1 hv og 2. hv. 2008) Dårligt sprog DRs nye sprogarbejde kan endnu ikke ses i antallet af klager over sprog- og udtalefejl. Udover høreproblemerne (se ovenfor) er der også i det forløbne halvår kommet hundredevis af mails om sprogfejl. Blandt klassikerne er kritik af, at æ udtales som a - f.eks. at kræft udtales som kraft. (Emnet er omtalt i 1.hv hv. 2007, 1.hv og 2. hv. 2008) Mangelfuld tekstning Klagerne ligger på et uændret højt niveau, men det er svært at afgøre, hvor meget der er DRs ansvar, da mange - i forbindelse med overgangen til det digitale sendesystem - har haft problemer med indstillingen af tekstningsfunktionen. (Emnet er omtalt i 1.hv. 2006, 2.hv. 2006, 1.hv. 2007, 2.hv. 2007, 1.hv og 2. hv. 2008) Streaming af billeder og lyd på 16

17 Efter et par halvår med fald er antallet af klager igen stigende. Det handler først og fremmest om problemer med streaming on-demand - både om at få streamingen til at virke og om udsendelser, der ikke ligger i den rigtige version eller i fuld længde. Den lovede omlægning af al streaming til Flash på en åben platform gennemføres som nævnt senere på året. (Emnet er omtalt i 1.hv. 2006, 2.hv. 2006, 1.hv. 2007, 2.hv. 2007, 1.hv og 2. hv. 2008) Afviklingsproblemer for radio og tv Antallet af klager er fordoblet. Det dækker over uændret store problemer med udfald i billede eller lyd for både tv og radio. Hertil kommer klager over pludselige afbrydelser (midt i en udsendelse) på det nye digitale sendenet i forbindelse med de justeringer af systemet, der i en periode er gennemført fra sidst på aftenen. (Emnet er omtalt i 1.hv. 2007, 2. hv. 2007, 1.hv og 2. hv. 2008) Mangelfulde playlister Trods en større fejlretnings-runde i slutningen 2008 er antallet af klager over fejl og mangler i playlisterne steget igen. Der er fortsat store problemer med playlister der ikke findes - eller som ikke passer med den pågældende udsendelse. (Emnet er omtalt 2.hv. 2006, 1.hv , 2.hv hv og 2. hv. 2008). 4. Andet led i klagebehandlingen DRs klagesystem har to led - i det første led besvares klager som udgangspunkt af den ansvarlige redaktion eller afdeling. Eksempler på disse svar fremgår af gennemgangen af sager i afsnit 3. Er det imidlertid en sag, der handler om god presseskik og/eller brud på DRs Programetik, er der to muligheder for at anke over en afvist klage: 17

18 De klagere, der selv har en retlig interesse (typisk fordi de selv er omtalt), kan indbringe sagen for Pressenævnet, såfremt deres kritik for brud på god presseskik er blevet afvist af DR. Herudover har alle - altså også klagere uden retlig interesse - mulighed for at indbringe sagen for Lytternes og Seernes Redaktør i DR. Efter behandling af sagen har redaktøren mulighed for at indstille til generaldirektøren, at DRs beslutning omgøres. a. Klagevejledninger. Når det gælder alle sager om brud på god presseskik og/eller DRs Programetik, skal klagerne oplyses om deres adgang til at klage videre - enten til Pressenævnet eller til Lytternes og Seernes Redaktør. En opgørelse for 1. halvår 2009 viser, at der er registreret ca. 60 direkte klagevejledninger til lytter- og seerredaktøren. b. Pressenævnssager. I 1. halvår 2009 afsagde Pressenævnet kendelse i fire DR-sager. Der blev udtalt kritik af DR i en af de fire sager. Tre af de fire sager havde været behandlet af lytter- og seerredaktøren før de blev indbragt for nævnet. Indslag om Totempo i Kontant. Kendelse den 20. januar Ingen kritik af DR. DR bragte i september 2008 flere historier om vejhjælpsfirmaet Totempo. Firmaet klagede til Pressenævnet, fordi de mente, at DR handlede i strid med god presseskik og fremsatte forkerte påstande i programmet. Totempo var for eksempel utilfreds med, at der i programomtalen blev sagt: Ulovlighederne tager nye former. Firmaet mente også, at der var urigtige påstande om en fyring for åben skærm, ligesom firmaet var utilfreds med en båndet telefonsamtale, der blev bragt i Kontantudsendelsen. I nævnets udtalelse om fyringen for åben skærm hedder det: 18

19 Udsagnet fyret for åben skærm giver indtryk af, at samarbejdet fra [K]s side blev opsagt under udsendelsen, hvilket ikke er korrekt, idet samarbejdet rettelig ophørte forud for udsendelsen. Nævnet finder udsagnet misvisende, men da samarbejdets ophør i øvrigt er sket i nær tidsmæssig tilknytning til udsendelsen den 9. september 2008, finder nævnet ikke, at forholdet i sig selv er tilstrækkeligt til at udtale kritik af Danmarks Radio og dr.dk for ikke at kontrollere oplysningens rigtighed. Pressenævnet fandt heller ikke på de øvrige punkter grund til at udtale kritik af DR og fandt ikke, at DR havde tilsidesat god presseskik. Eurobooking. Kendelse d. 20. januar Kritik af DR og krav på genmæle. Den 16. oktober 2008 omtalte Radioavisen på P4 kl. 7.00, at mange unge bliver skuffede over arbejdsforholdene, når de tager job i danske call-centre i Spanien. En 17-årig fortalte i indslaget om sine egne erfaringer og HK bekræftede problemet. Eurobooking klagede, og mente blandt andet, at det var i strid med god presseskik, at man ikke havde fået oplysningerne forelagt, inden de blev bragt i Radioavisen og siden også på DR Update. Pressenævnet gav firmaet ret. Indslaget havde ikke en sådan aktualitet, at Radioavisen ikke kunne have ventet med at bringe det, til man havde fået en kommentar. Eurobooking mente også, man var berettiget til et genmæle. Dels fordi DR påstod, at pigen var ansat i Eurobooking i en måned, selv om hun kun var det i 10 dage, og dels fordi der blev sagt i Radioavisen, at pigen blev lokket af Eurobooking på trods af, at pigens far havde underskrevet ansættelsesaftalen på hendes vegne. Nævnet fandt, at det var en ukorrekt beskrivelse af omstændighederne og pålagde DR at bringe et genmæle på P4. Nævnet fandt det ikke tilstrækkeligt, at DR allerede havde berigtiget de nævnte forhold på siden Fejl og Fakta på efter indstilling fra lytternes og seernes redaktør (se rapporten Henvendelser til DR om programvirksomheden, 2. halvår 2008, s.28-29). Debat om videoovervågning. Afgørelse den. 21. april Ingen kritik af DR. TV Avisen sendte d. 13.december 2008 et indslag om, at justitsministeren ville se nærmere på videoovervågning i udsatte boligområder. Indslaget rummede bl.a. et interview med Socialdemokraternes boligordfører, der i et klip stod foran en af Gellerup-parkens boligblokke og i et andet foran et nærliggende kollegium. 19

20 Ifølge boligforeningen i Gellerupparken kunne indslaget efterlade seeren med det indtryk, at det var denne forening, der i 10 dage i juleferien ville bruge kr. på professionelle vagter, selv om det i virkeligheden var kollegiet, der havde valgt at hyre vagter. Efter DR havde afvist at bringe et genmæle, bragte beboerformanden klagen videre til lytternes og seernes redaktør som ikke fandt grundlag for genmæle, da der ikke var fejl i indslaget og da Gellerupparken ikke var omtalt. Herefter gik formanden videre til Pressenævnet. Nævnet nåede til samme konklusion med den begrundelse, at Gellerupparken ikke var nævnt i indslaget og at historien ikke kunne påføre boligforeningen skade af betydning. Indslag om behandlingscentret Narconon. Kendelse den 25. juni. Ingen kritik af DR. 21Søndag bragte den 1. februar 2009 et længere indslag om behandlingscentret Narconon. Indslaget handlede om de behandlingsmetoder, Narconon anvender på narkomaner, der er under afvænning samt om Narconons forbindelse til Scientology. Narconon mente, at DR bragte urigtige oplysninger i programmet, samt at DR ikke havde forelagt behandlingscentret oplysningerne inden udsendelsen. I kendelsen fastslår Pressenævnet, at DR har haft belæg for at påstå, at der er en forbindelse mellem behandlingscentret Narconon og Scientology. Nævnet finder det beklageligt, at DR ikke yderligere efterprøvede de to kilders påstande om pengestrømme fra Narconon til Scientology, men mener ikke der er grund til at kritisere det, da Narconon fik mulighed for at imødegå beskyldningerne i udsendelsen. Pressenævnet afviser også at kritisere, at DR alene fokuserede på saunabehandling som afvænningsmetode, fordi saunaprogrammet udgør en væsentlig del af den samlede behandling på Narconon og i øvrigt er kontroversielt. Pressenævnet afviste ligeledes Narconons ønske om genmæle i 21Søndag, da behandlingscentrets genmæle var en gentagelse af de synspunkter, som Narconon allerede havde givet udtryk for i programmet. Lytternes og seernes redaktør behandlede tidligere på året en tilsvarende klage (se ankesag afgjort 3. april), som også blev afvist. c. Klagesager for lytternes og seernes redaktør 20

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006 BM den 7. februar 2007 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 M +45 2854 8020 E jmol@dr.dk 19. januar

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Kendelse afsagt den 20. november 2017

Kendelse afsagt den 20. november 2017 Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0018 [Klager] mod TV MIDTVEST [Klager] har klaget til Pressenævnet over nyhedsudsendelsen Regeringen forlanger nødplan ved konkurs, som blev bragt

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2011

Redaktørberetning for 2. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2012 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XX X XX X GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 18.09.2012 Kære X Du har klaget over satire-indslag i

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008 BM 19.03.2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2008 Januar 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel.

1 Sagsfremstilling TV2 Nord bragte den 28. september 2016 kl nyhedsindslaget Børnekræftforening mistænkes for fup og svindel. Kendelse afsagt den 21. marts 2017 Sag nr. 17-70-01077 Foreningen for Danske Kræftramte Børn mod TV2 Nord Foreningen for Danske Kræftramte Børn har ved advokat Mads K. Jensen klaget til Pressenævnet over

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/lsr Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. januar 2015 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2015

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2015 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/lsr Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 26. august 2015 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame i programmet Hammerslag sendt på DR1 Per Bro har ved

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Pressenævnet. Til: Kopi til: 3 0. SEP. 2013. Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N

Pressenævnet. Til: Kopi til: 3 0. SEP. 2013. Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N Pressenævnet Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N Til: 3 0. SEP. 2013 Kopi til: TV 2 DANMARK A/ S Att.: Rikke Buch-Rønne Rugaardsvej 25 5100 Odense Den 27. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 1. halvår 2011

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 1. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 1, 3 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2011 Lytternes og seernes

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2010

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2010 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 1, 3 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 24. januar 2011 Lytternes og seernes

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Presseetikken i den lokale ugeavis

Presseetikken i den lokale ugeavis Presseetikken i den lokale ugeavis 25. september 2013 Ugeavisernes efterårsseminar Holger Rosendal, Danske Medier Nye presseetiske regler Politisk fokus på området Beretning om medieansvar 29. februar

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig,

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01071 [Klager] mod Jyllands-Posten [Klager] har klaget til Pressenævnet, da Jyllands-Posten har afvist at fjerne et link med hendes navn og adresse til

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Adm. direktør Peter Parbo København den 22. august 2005 Reklameafbrydelser i Min Restaurant og Min Restaurant finalen sendt på TV

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2007

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2007 BM 04.02.2008 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 6. februar 2008 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Redaktørberetning for 2. halvår 2013

Redaktørberetning for 2. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2014 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006

Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Behandles på BM Den 7. februar 2007 Henvendelser til DR om programvirksomheden 2. halvår 2006 Januar 2007 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR Indhold: 1. Sammenfatning s.3 2. Henvendelser

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt.

[Klager] har klaget over, at sn.dk har krænket privatlivets fred og anvendt begrebet konfiskeret i stedet for begrebet beslaglagt. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0009 [Klager] mod Sjællandske Medier [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Politiaktion: Mistanke om produktion af piller bragt af Sjællandske

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for Apples ipod i programmet Letterman Late Show sendt på TV 2 Zulu Torben

Læs mere

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt.

TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programetik Programetiske værdier og journalistisk etik på TV 2 TV 2 er en uafhængig og selvstændig medievirksomhed, som arbejder ud fra et publicistisk udgangspunkt. TV 2s programmer skal være troværdige,

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert.

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0010 [Klager] mod Vandposten [Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Danske Vandværkers medlemsblad, Vandposten, udgave nr. 209

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2012

Redaktørberetning for 1. halvår 2012 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 10. august 2012 Lytternes og seernes

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Kendelse. afsagt den 27. september Sag nr Nordic Medicare. mod. TV2 Nord

Kendelse. afsagt den 27. september Sag nr Nordic Medicare. mod. TV2 Nord Kendelse afsagt den 27. september 2017 Sag nr. 2017-80-0007 Nordic Medicare mod TV2 Nord Nordic Medicare har ved administrerende direktør [Den administrerende direktør] klaget til Pressenævnet over tv-indslaget

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere