Pentium IA-32 Maskinarkitekturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pentium IA-32 Maskinarkitekturen"

Transkript

1 Pentium IA-32 Maskinarkitekturen 1

2 Historie (1) Starter i 1970 med udviklingen af Intel 4004: 2

3 Historie (2) Baglæns kompatibilitet tilbage til

4 Intel 4004 and Pentium 4 Today several families/architectures (performance, power, cost) 4

5 Dokumentation Officiel dokumentation fra Intel (Pentium 4): Software Developer s Manual: Volume 1: Basic Architecture (450 pp). Volume 2A: Instruction Set Reference (A-M) (596 pp). Volume 2B: Instruction Set Reference (N-Z) (428 pp). Volume 3: System Programming Guide (836 pp). se endvidere: 5

6 Pentium IA-32 software IA-32 hardware 6

7 Maskinkode-niveauet Registre Lagermodellen Datatyper Maskininstruktioner Instruktionsformater Addresseringsformer 7

8 Registre 6 general-purpose 32-bit registre: eax akkumulator for operander og resultater. ebx bruges oftest til pointere (lager adresser). ecx bruges specielt ifm. løkker. edx bruges specielt ifm. multiplikation/division. esi/edi bruges specielt ifm. manipulation af strenge. 4 special purpose 32-bit registre: ebp Pointer register der udpeger aktuelt stakafsnit. esp Pointer register der udpeger staktoppen. eip programtælleren (instruction pointer). eflags status register (Program Status Word PSW). Derudover et antal registre ifm. segmenter, MMX, FPU, 8

9 Registre 6 general-purpose 32-bit registre: eax akkumulator for operander og resultater. ebx bruges oftest til pointere (lager adresser). ecx bruges specielt ifm. løkker. edx bruges specielt ifm. multiplikation/division. esi/edi bruges specielt ifm. manipulation af strenge. IJVM4 special purpose 32-bit registre: LV ebp Pointer register der udpeger aktuelt stakafsnit. SP esp Pointer register der udpeger staktoppen. PC eip programtælleren (instruction pointer). eflags status register (Program Status Word PSW). Derudover et antal registre ifm. segmenter, MMX, FPU, 9

10 Registre 10

11 Eksempel: EFLAGS register Fungerer som Program Status Word (PSW): CF overflow på ikke-negative heltals operationer. OF overflow på heltals operationer. 11

12 Lagermodel Fysisk addresserum med bit (byte) celler (64Gbytes). Tre lagermodeller understøttes: Flad lagermodel: 4Gb lineært lager, byte addresserbart Program, data og stak i samme addresserum. Segmenteret lagermodel: 16,384 segmenter op til 4Gb/segment. Program, data og stak kan være i forskellige segmenter. Real-address mode: kompatibilitet med Unix/Linux udnytter ikke muligheder for segmentering. Derudover understøttes virtuel hukommelse og paging. 12

13 Linux IA-32 Lagermodellen Et 4Gb lineært, byte addresserbart lager opdelt i sektioner: stack 0xFFFFFFFF esp dynamisk lager (uallokeret) eip heap bss data text dynamisk lager (allokeret) uinitialiseret data (buffere) initialiseret data program 0x

14 Numeriske datatyper: Datatyper X X Pointer datatyper: Near pointer: 32 bit offset i segment. Far pointer: 48 bit segment selector (16) og offset (32). Bit fields: op til 32 bits Strenge: sekvens af bit/bytes/ord. 14

15 Heltals datatyper Standard fortolkning: W 2-komplement fortolkning: W 2 15

16 Instruktioner 16

17 Nogle af de mere end 500 instruktioner i Intel Syntax 17

18 Instruktionsformat Ved instruktioner med to operander er mindst en i register (REG). Lokation af operander bestemmes ud fra: SIB (Scale,Index,Base) og Displacement samt registre. Immediate bruges til konstanter. 18

19 Addresseringsformer MOD (2 bit) og R/M (3 bit) specificerer formen: Displacement specificerer offset i 8 bit (MOD=01) / 32 bit (MOD=10). SIB: Scale * Index + Base (+Displacement) 19

20 Addresseringsformer MOD (2 bit) og R/M (3 bit) specificerer formen: Register indirekte register Based indexed Indexed Displacement specificerer offset i 8 bit (MOD=01) / 32 bit (MOD=10). SIB: Scale * Index + Base (+Displacement) 20

21 Sidemandsopgave Pseudo (symbolsk) maskinsprog: Antag EAX 100 Hvad udføres? Mov 5 EAX?? Mov 5 M[EAX]?? Mov EAX M[EAX]?? Mov M[EAX+100] EAX?? 21

22 IA-32 Symbolsk Maskinsprog 22

23 IA-32 Symbolsk Maskinsprog Programmering i praksis i symbolsk maskinsprog. Der findes mange assemblers til IA-32 maskinkode: GAS as86 NASM, Anvender forskellig syntax: Intel Syntax AT&T Syntax GAS (GNU assembler, AT&T syntax) under Linux OS. 23

24 GAS AT&T Syntax (1) % bruges til at referere til registre: %ebp, %esp, %eax, %ebx, $ bruges til konstanter (immediate addressing): $42, $53, $0xff, Suffix på symbolske instruktioner giver størrelsen på operander: b - byte (8 bit) w - word (16 bit) l - double word (32 bit) 24

25 GAS AT&T Syntax (2) Immediate, register addressing: movl $42,%eax # eax = 42 Direct addressing: pushl ADDR # ADDR er en addresse Register indirect addressing, register addressing: movl (%ebp),%eax # eax = m[ebp] Indexed addressing, register addressing: movl 4(%ebp),%eax # eax = m[ebp+4] 25

26 C Program int main (void) { long a = 42; long b = 53; long m = 0; } if (a >= b) m = a; else m = b; exit(m); %>gcc o ex1 ex1.c %>./ex1 %>echo $? 53 26

27 IA-32 Symbolsk Maskinsprog (1).section.data # start of data section a:.long 42 # the variable a b:.long 53 # the variable b m:.long 0 # the variable m.section.text.globl _start # start of text section # _start is a global symbol # specifies start of program 27

28 IA-32 Symbolsk Maskinsprog (2) _start: # int main (void) movl a,%eax # movl b,%ebx # cmpl %eax,%ebx # compute b-a <=0 and # set eflags jle if # if (a >= b) jmp else if: Else: movl %eax,m # m = a jmp endif movl %ebx,m # m = b endif: movl m,%ebx # put return value in %ebx movl $1,%eax # opcode for exit system call int $0x80 # exit(m) (%ebx) via exit 28

29 Oversættelse og sammenkædning as ld 29

30 Oversættelse til maskinkode %>as o ex2.o ex2.s %>objdump D ex2.o <_start>: 0: a mov 0x0,%eax 5: 8b 1d mov 0x4,%ebx b: 39 c3 cmp %eax,%ebx d: 7e 02 jle 11 <if> f: eb 07 jmp 18 <else> <if>: 11: a mov %eax,0x8 16: eb 06 jmp 1e <endif> <else>: 18: 89 1d mov %ebx,0x e <endif>: 1e: 8b 1d mov 0x8,%ebx 24: b mov $0x1,%eax 29: cd 80 int $0x80 30

31 Sammenkædning (Linkning) %>ld o ex2 ex2.o %>objdump d ex2 Disassembly of section.text: <_start>: : a1 a mov 0x80490a0,%eax : 8b 1d a mov 0x80490a4,%ebx f: 39 c3 cmp %eax,%ebx : 7e 02 jle <if> : eb 07 jmp c <else> <if>: : a3 a mov %eax,0x80490a a: eb 06 jmp <endif> c <else>: c: 89 1d a mov %ebx,0x80490a <endif>: : 8b 1d a mov 0x80490a8,%ebx : b mov $0x1,%eax d: cd 80 int $0x80 31

32 Funktionskald 32

33 Funktionskald Stakken bruges til at implementere funktionskald. Maskininstruktionerne call og ret bruges: call A - læg næste eip på stakken og sæt eip = A. ret - sæt eip = top af stak og fjern øverste element. I visse tilfælde bruges maskininstruktionerne enter og leave. Konventionen fra C bruges: Application Binary Interface. 33

34 C kaldkonventionen 1. Læg parametre på stak i omvendt rækkefølge (caller). 2. Kald funktion via call instruktionen (caller). 3. Etabler stakafsnit (manipulering af ebp og esp) (callee). 4. Gør plads til eventuelle lokale variable (callee). 5. Udfør kroppen af funktionen (callee). 6. Læg returværdi i eax registret (callee). 7. Nedlæg stakafsnit (manipulation af ebp og esp) (callee). 8. Returner fra kald via ret instruktionen (callee). 9. Fjern parametre fra stak (caller). 34

35 Stakafsnit 32 bit 32 bit ebp 1-4 esp 6-9 ebp esp parametre old eip old ebp lokale variable ebp + 8 ebp + 4 ebp

36 Pseudo (symbolsk) maskinsprog Antag: Sidemandsopgave MaxFunc (Par1, Par2, Par3) ESP = 100, EBP =120, EIP = 20 lige før der gøres klar til call MaxFunc call MaxFunc # (spm1) MaxFunc:... ret # (spm2). Spm1: Hvad er ESP, EBP, og EIP lige efter call MaxFunc dvs. efter pkt 2 men før pkt 3*? Spm2: Hvad er ESP, EBP, og EIP lige efter ret dvs. efter pkt 8 men før pkt 9? * Punkt 2 & 8 mht C-kaldkonventionen 36

37 C Funktioner int main (void) { long x = 42; long y = 53; long z = 0; } z = max(x,y); exit(z); int max (long a,long b) { long m = 0; } if (a >= b) m = a; else m = b; return m; 37

38 .section.data x:.long 42 y:.long 53 z:.long 0 IA-32 Funktionskald (1).section.text.globl _start _start: # int main (void) pushl y # push y on stack 1-2 pushl x # push x on stack call max # invoke max 9 addl $8,%esp # pop parameters from stack movl %eax,z # z = max(x,y) (%eax) movl z,%ebx # return value in ebx register movl $1, %eax # opcode for exit system call int $0x80 # return z (%ebx) 38

39 .type max: # int max (long a,long b) pushl %ebp # push prev base pointer 3-4 movl %esp,%ebp # setup new base pointer subl $4,%esp # local variable m movl $0,-4(%ebp) # m = 0 movl 8(%ebp),%eax # load a into eax movl 12(%ebp),%ebx # load b into ebx cmpl %eax,%ebx # compute b-a <=0, set eflags jle if # if (a >= b) jmp else if: movl %eax,-4(%ebp) # m = a jmp endif else: movl %ebx,-4(%ebp) # m = y endif:movl -4(%ebp),%eax # return value in %eax 6-8 movl %ebp,%esp # restore esp (remove locals) popl %ebp # restore ebp ret # return m 39

40 Initielt stakafsnit 40

41 C Eksempel int main (int argc, char *argv[]) { long a=0,b=0,m=0; a = atol(argv[1]); b = atol(argv[2]); if (a >= b) m = a; else m = b; } exit(m); %>./ex

42 Initielt stakafsnit Etableres af operativsystemet jvf. kommandolinie argumenter: 0x argn esp arg1 program navn #argumenter %>foo arg1 argn 42

43 .section.data a:.long 0 b:.long 0 m:.long 0 Eksempel IA-32.section.text.globl _start _start: # int main (void) pushl 8(%esp) call atol addl $4, %esp movl %eax,a # a = atol(argv[1]) pushl 12(%esp) call atol addl $4, %esp movl %eax,b # b = atol(argv[2]) movl a,%eax movl b,%ebx 43

44 Input/Output 44

45 Input/Output Standard biblioteker kan også bruges til input/output: int main (int argc, char *argv[]) { long a=0,b=0,m=0; a = atol(argv[1]); b = atol(argv[2]); if (a >= b) m = a; else m = b; } printf("max(%ld,%ld) = %ld\n",a,b,m); exit(0); 45

46 .section.data a:.long 0 b:.long 0 m:.long 0 Eksempel IA-32 formatstr:.ascii "max(%ld,%ld) = %ld\n\0".section.text.globl _start _start: # int main (void) pushl 8(%esp) # call atol # addl $4, %esp # movl %eax,a # a = atol(argv[1]) 46

47 Eksempel IA-32 endif: pushl m # maximum in m pushl b pushl a pushl $formatstr # addr of formatstr call printf # printf("max(%ld,%ld) = %ld\n",a,b,m); addl $16, %esp movl $0,%ebx # movl $1,%eax # int $0x80 # exit(0) 47

48 Returnering 48

49 Returning Foregår via systemkald implementeret af operativsystemet: endif: pushl m # maximum in m pushl b pushl a pushl $formatstr # addr of formatstr call printf # printf("max(%ld,%ld) = %ld\n",a,b,m); addl $16, %esp movl $0,%ebx # put return value in %ebx movl $1,%eax # opcode for exit system int $0x80 # exit(0) 49

50 Udvalgte systemkald 50

51 Operativsystemets funktioner Adminstrere maskinens resourcer for programmer: Process administration (process begreb og schedulering). Lager administration (virtuel hukommelse og addresserum). Filsystem (filer og directories). Administration af ydre enheder (input/output abstraktion). Service stilles til rådighed via systemkald. 51

52 Kort opsummering 52

53 IA-32 Registre 6 general-purpose 32-bit registre: eax, ebx ecx, edx esi, edi 4 special purpose 32-bit registre: ebp Pointer register der udpeger aktuelt stakafsnit. esp Pointer register der udpeger staktoppen. eip programtælleren (instruction pointer). eflags status register (Program Status Word PSW). 53

54 Linux IA-32 Lagermodellen Et 4Gb lineært, byte addresserbart lager opdelt i sektioner: ebp esp eip stack heap bss data text 0xFFFFFFFF dynamisk lager (uallokeret) dynamisk lager (allokeret) uinitialiseret data (buffere) initialiseret data program 0x

55 Funktionskald og stakafsnit Caller: 1. Læg parametre på stak. 2. Udfør call instruktionen. esp Callee: 3. Etabler nyt stakafsnit. 4. Gør plads til lokale variable. 5. Udfør kroppen af funktionen. 6. Læg returværdi i eax registret. 7. Nedlæg stakafsnit. 8. Udfør ret instruktionen. Caller: 9. Fjern parametre fra stak. local 2 local 1 old ebp old eip param 1 param 2 param n ebp-8 ebp-4 ebp ebp+8 ebp+12 55

Computere og Netværk (dcomnet)

Computere og Netværk (dcomnet) Computere og Netværk (dcomnet) http://www.cs.au.dk/dcomnet Jens Kargaard Madsen (jkm@iha.dk) Jens Bennedsen (jbb@iha.dk) dcomnet 1 Computere og netværk Beskrivelse At give den studerende kendskab til computere

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i C

Linux - Friheden til at programmere i C Linux - Friheden til at programmere i C Programmering med GNU/Linux Version 2.0.20041104-06/07-2006 Donald J. Axel SSLUG, Skåne Sjælland Linux User Group Linux - Friheden til at programmere i C: Programmering

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Introduktion til programmering Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Min baggrund: Intel 4004, 4 bit, maskinsprog Intel 8008, 8 bit, maskinsprog bit for bit I sprogene: assembler, Fortran

Læs mere

Et alfabet er en ordnet mængde af bogstaver og andre tegn

Et alfabet er en ordnet mængde af bogstaver og andre tegn 16. Tegn og alfabet I dette kapitel studerer vi tegn. Tegn udgør grundbestanddelen i enhver form for tekstbehandling. I senere kapitler, nærmere betegnet kapitel 27 - kapitel 31, ser vi på sammensætningen

Læs mere

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller flag:...6 Gennemgang af programmet Test:...8 Signaturer

Læs mere

Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer

Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer Asger Bruun Datalogisk Institut, Københavns Universitet Universitetsparken 1, 2100 København Ø bruun@diku.dk Resumé. Formålet med

Læs mere

1 Operativsystemer oversigt

1 Operativsystemer oversigt 1 Operativsystemer oversigt Hvorfor OS virtualisering Abstraktion (processer, virtual hukommelse, filer) Kernel mode og user mode Systemkald (slide 31) Interrupts At levere en simplere model af computeren

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1270N. Network built in model. Network Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1270N Network built in model Network Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

FSM+D hardware compiler for C programmeringssproget

FSM+D hardware compiler for C programmeringssproget FSM+D hardware compiler for C programmeringssproget Mark Ruvald Pedersen Jesper Marrup 25. juni 2010 Mark Ruvald Pedersen s072095@student.dtu.dk Jesper Marrup s062035@student.dtu.dk Vejleder: Projekt:

Læs mere

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min.

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min. Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen, og hver opgaves besvarelse

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Bachelorprojekt, forår 2007 af Lasse Jon Fuglsang Pedersen og Anders Sabinsky Tøgern Vejleder: Jon Sporring 13. juni 2007 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie

Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie Simulering af menneskelig opførsel i en grafbaseret repræsentation af et virkeligt scenarie Mikkel Kaas Pedersen Kongens Lyngby 2012 IMM-B.eng-2012-35 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical

Læs mere

1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER...

1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER... 1 INTRODUKTION... 1 2 VERSIONSSTYRINGSBEGREBER... 2 3 VERSIONSSTYRINGSHISTORIE... 3 4 IDENTIFIKATION AF GENERELLE FUNKTIONALITETER... 5 5 DIFFERENCE... 6 5.1 DELTAER... 7 5.1.1 Indlejrede deltaer... 7

Læs mere

(Unit) Testing. Det skal du

(Unit) Testing. Det skal du (Unit) Testing Det skal du 1 Overblik I dag skal det handle om testing (unit testing) 1. Kort om forskellige former for tests. 2. Unit Testing (Black Box Testing) Opfører kode under test sig som forventet?

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003)

ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003) ASP noter til eksamen (Af Morten Rasmussen, januar 2003) 1 Active Server Pages...2 2 Sprog...2 3 Struktur...2 3.1 Installation af web server...2 3.2 Forskel på CGI og ASP...2 3.3 Første termer...2 3.4

Læs mere

Introduktion til. Henrik Madsen Povl Ole Haarlev Olsen Christoffer Sørensen Mark Gjøl Christian Viller Hansen Bernd Dammann. 25.

Introduktion til. Henrik Madsen Povl Ole Haarlev Olsen Christoffer Sørensen Mark Gjøl Christian Viller Hansen Bernd Dammann. 25. Introduktion til Databarsystemet på DTU Henrik Madsen Povl Ole Haarlev Olsen Christoffer Sørensen Mark Gjøl Christian Viller Hansen Bernd Dammann 25. august 2003 INDHOLD i Indhold 1 Introduktion 1 2 Databarsystemet

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

C++ Programmering V. 0.99

C++ Programmering V. 0.99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2 Forudsætninger:...3 1.3 Udeståender...4 6 Start med C++...5 6.1 Det første C++ program...5 6.2 Formatering af output...8 6.3 Kommentarer...9 6.4 Funktions prototyper...9

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

Fedora Core 6 Installationsvejledning

Fedora Core 6 Installationsvejledning Fedora Core 6 Installationsvejledning Suart Ellis Paul Frields Installationsvejledning Fedora Core 6 Installationsvejledning Udgave 2.0 Forfatter Forfatter Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com

Læs mere

Workflow Composer. Scriptreference. Marts 2003. www.lexmark.com

Workflow Composer. Scriptreference. Marts 2003. www.lexmark.com Workflow Composer Scriptreference Marts 2003 www.lexmark.com Udgave: Marts 2003 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

Netkit Dokumentation

Netkit Dokumentation Netkit Dokumentation For at kunne installere Netkit på en linux maskine har vi benyttet os af nogle forskellige unix commands. Til brugen af Netkit brugte vi også kommandoerne der står med fed. cd - change

Læs mere

Refleksion i Java. 8. juli 2003

Refleksion i Java. 8. juli 2003 Refleksion i Java Udarbejdet af: Jesper Tejlgaard Pedersen Anders Baumann Tine Thorn IT-højskolen i København 4-ugersprojekt F2001 Vejleder: Kasper Østerbye 8. juli 2003 1 Indhold 1 Forord 3 2 Indledning

Læs mere