Dig og GIS (Geografiske Informations Systemer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dig og GIS (Geografiske Informations Systemer)"

Transkript

1 Dig og GIS (Geografiske Informations Systemer) (redskab i bl.a. geografiundervisningen) GIS er en betegnelse for en metode til at kombinere data og kort. Man kan således fremstille tematiske kort, der giver nye viden ud fra kendt viden (data). Metoden bygger på et veldefineret kortgrundlag og relevante data, der kan relateres til et bestemt punkt eller defineret område. Det kunne fx være problematikken vedr. opstilling af vindmøller: Her kunne kortgrundlaget være bebyggelseskort og datagrundlaget være oplysninger om højdeforhold, vindhastigheder, støjzoner, afstand til bebyggelse, grundpriser m.m.. Opgaverne på de følgende sider er eksempler på, hvorledes GIS giver dig oplysninger om forhold nær dig og muligheder for at perspektivere disse oplysninger til dine omgivelser. For en kort indføring i kortprojektioner, GIS og satellitfotos henvises til Naturgeografi - Jorden og mennesket, Geografforlaget 2007 s Skærmklip På dette link kan du downloade et effektivt skærmklip-program helt gratis Klik i menulinjen på rektanglet med et rødt kryds. Du kan så nøje indkredse et objekt på skærmen med musen. Dette gælder alle typer skærmbilleder! Derefter vælger du Edit og i den ny menu Copy. Du har nu et skærmklip i hukommelsen, som kan sættes ind, hvor du vil. 1

2 1/ Ejendomsvurdering og grundpris for din bolig Gå ind på Find sidste ejendomsvurdering af din bolig og find grundprisen (standard pr. kvm, se under enhedsbeløb). Perspektivering: Sammenlign grundpriserne pr. kvm i dit område. Hvorfor er der forskelle? 2

3 2/ BBR registrering for din bolig Gå ind på https://www.ois.dk// Vælg avanceret søgning i øverste højre hjørne. Indtast ejendommens adresse i de respektive felter. Vælg derefter BBR-meddelelse ude til venstre. Find ejendommens byggeår og hvilke (n) varmekilde der benyttes. Perspektivering: Analyser boligstørrelser i dit område og giv en forklaring på evt. forskelle. 3

4 3/ Kommuneplan og lokalplan for dit område: Gå ind på (det tager lidt tid at oploade kortet) Klik på værktøjsikonet i øverste højre hjørne. Zoom ind på Haslev (din by). Vælg andre værktøjer øverst i midten af menulinjen. Yderst til venstre vælges Vis kortgrundlag. I rullemenuen med Temaer vælges Kommuneplaner. Vælg Bruge kortet i menulinjen. Vælg Information som søgeredskab. Klik på et farvet felt i kommunen. Yderst til venstre skal du så vælge Vis kommuneplanen. Kommuneplanen er din kommunens overordnede strategiplan og udstikker retningslinjer for fx skolestruktur, varmeforsyning, erhvervsområder. Se s i planen. Hvilke områder opdeles kommunen i? Hvilket område satses der mest på? Perspektivering: Hvilken placering og hvad er karakteristisk for specielt dit område i.f.t. din regions andre områder. 4

5 Vælg lokalplan i menulinjen ude til venstre. Åben emnet lokalplaner og fjern hakket ved alle andre temaer end lokalplaner, vedtaget. Aktiver informationsikonet ved at klikke på Information i menulinjen. Klik på den lokalplan der er tættest på din bolig. Ude til venstre kan du så vælge selve planen ved at klikke på Se lokalplanen. Orienter dig kort i planen. Hvor højt må man fx bygge? Perspektivering: Hvilke typer områder er dit område opdelt i og hvorfor den struktur og den type funktioner? 5

6 4/ Gamle og nye kort fra dit område Hvilken bebyggelsesmæssig udvikling har dit område gennemgået siden ca. år 1850? Gå ind på som i opgave 3 Zoom ind på dit område og vælg under Temaer høje kort (kort fra ca. 1850). Vælg derefter lave kort (kort fra ca. 1900) og vælg til sidst Topografisk kort (ca. 2005). Beskriv kort udviklingen og evt. nogle årsager til denne udvikling. Bemærk at skiftet mellem de forskellige kort ikke ændrer på kortudsnittets størrelse. Perspektivering: Beskriv og analyser urbaniseringen i Danmark i udvalgte områder. 6

7 5/ Funktionelle regioner (forskellige kvarterer) i din nærmeste større by. Gå ind på Google Earth (download evt. her Zoom ind på din nærmeste by. Aktiver den gule mand ved at trække ham ind på kortet og gå rundt i området med ham. Noter de forskellige kvarterer såsom forretningsgader, tæt bebyggelse, villakvarterer, industriområder, offentlige institutioner, grønne områder m.m. Perspektivering: Undersøg København og andre byer på samme måde. Beskriv forskelle og ligheder i byernes struktur og analyser/vurder disse forhold. Inddrag evt. også byer i andre lande. 6/ Hjemis-bilen i dit område Gå ind på Hvornår kommer Hjemis-bilen til dit område, og hvor langt væk holder Hjemis-bilen? Perspektivering: Hvilke data tror du firmaet Hjemis-bilen benytter sig af for at få den største omsætning og fortjeneste? 7

8 7/ Jordarter i dit område Gå ind på =484 Zoom ind på dit område. Vælg boringer i feltet til højre. I menuen vælges rektangelområde. Hvis der ikke sker noget, så vælg Opdater. Vælg en boring og klik på den farvede prik. Der kommer nu et borenummer på skærmen i et gult rektangel. Klik på Boring:nummer. Vælg PDF fil. Du ser her en borerapport. Der er bl.a. angivet borested, højde over havet det sted boringen er foretaget, boredybde og hvor langt nede grundvandet ligger (Ro-vandstand), samt hvilke jordlag man støder på, hvis man graver et dybt hul. 8

9 Perspektivering: Udvælg boreprofiler på tværs af Sjælland og tegn et profil af underjorden. Oplysninger skal bruges til at vurdere muligheden for at skaffe rent grundvand til drikkevand. 9

10 8/ Jordforurening i dit område Gå ind på Zoom ind på dit område. Klik på jordforurening ude til venstre. Marker både V1 og V2. Klik på i i menulinjen. Klik så på en forurenet grund i nærheden af din bopæl. I dette tilfælde er der klikket på en ejendom centralt i Haslev Ude til venstre nederst vælger du så i for information om forureningens karakter. Der kommer så en oversigt vedr. forureningens årsag, og de stoffer de drejer sig om. Perspektivering: Undersøg hvilke typer forurening der findes i dit område og vurder deres skadevirkninger. Hvad er der gjort, og hvad bliver der gjort for at forhindre spredning. 10

11 9/ Havspejlsstigninger og din bolig Gå ind på Zoom in på din bolig. Vælg fx Sea level rise +2m (havspejlsstigning på 2 meter) og se om du eller dit område er truet, hvis havet stiger 2m og evt. diger bliver gennembrudt. Perspektivering: Beskriv udsatte områder i Danmark og vurder problemets omfang, hvis havet stiger 2m fx i en stormsituation eller på langt sigt pga. globalopvarmning. 11

12 10/ Højdeforhold og afstande i dit område Gå ind på Zoom ind på dit område, så du både har din bolig og din skole på skærmen. I valgmenuerne over kortet vælger du flat Earth og Metric. Som baggrundskort kan du vælge mellem kort og satellit efter smag. Klik på din bolig (der kommer et kryds) følg så din skolevej og klik med tilpas mellemrum, således at der bliver markeret højdepunkter. Når du kommer til skolen dobbeltklikker du. Gå ud i menuen til højre og vælg draw profile. Du vil nu få et tværsnitsprofil af din skolevej med angivelse af afstand og højdeforskelle. Hvis du vil lave andre profiler vælger du Clear og laver en ny. På profilet ses højden. På længdeprofliet ses de del-længder, som blev markeret på kortet. Profilets venstre punkt er det punkt, der blev startet ved. Perspektivering: Sammensæt en cykelrute med tilpas mange stigninger og en kendt afstand. Lav tværsnit af forskellige geografiske landskabstyper (bakkeøer, åse, randmoræner). 12

13 11/ Alderssammensætningen i din kommune Gå ind på Vælg befolkning og valg. Ved overskriften befolkning og befolkningsfremskrivning klikkes på + så menuen åbnes. Vælg den øverste menu FOLK1: Folketal den 1. i kvartalet efter kommune, køn, alder, civilstand, herkomst, oprindelsesland og statsborgerskab. Som det ses på nedenstående skærmdump, skal man udfylde relevante felter, for at få vist det man vil. Her vælges: område: Faxe (din kommune) civilstand: Intet vælges statsborgerskab: dansk køn: mænd og kvinder (hold Ctrl-tasten nede for at vælge begge køn) herkomst: Intet vælges kvartal: det sidste kvartal vælges alder: vælg marker alle oprindelsesland: Intet vælges Vælg så Vis tabel nederst til højre. I menulinjen vælges i midten under grafisk præsentation Befolkningspyramider i rullemenuen. Du får nu den seneste grafiske præsentation af aldersfordelingen i din kommune (faxe). Her er som eksempel valgt Frederiksberg: 13

14 Perspektivering: Sammenlign alderssammensætningen i forskellige kommuner og beskriv/forklar forskelle og ligheder. 14

15 12/ Uddannelsesniveauet i din kommune/region Gå ind på Vælg Viden og viden og uddannelse og Region Sjælland og Uddannelsesniveau grundskolen. Klik på Faxe (din kommune) på kortet. Du kan nu i cirkeldiagrammet se Faxe kommunes befolkning fordelt på længste uddannelse. Ved at føre cursoren rundt på kortet kan du se forskellene mellem kommunerne på Sjælland vedr. procentandel med grundskolen som højeste uddannelse. Perspektivering: Beskriv og analyser uddannelsesniveauet på Sjælland i relation til din egen kommune. Er der en sammenhæng mellem uddannelsesniveau, indkomstniveau og sundhedsniveau? 15

16 13/ Elnettet og Gasnettet i dit område Gå ind på Orienter dig vedr. import og eksport af el og gas til dit område. Perspektivering: Beskriv og analyser el- og gasforsyningen i Danmark i relation til selvforsyning. 16

17 14/ Jordskælv i dine omgivelser Gå ind på Ude til venstre i feltet DATA FEED vælges 30 days, All. Zoom ind på Europa. Se hvor de seneste jordskælv har været. Når pilen står på et punkt, får du jordskælvets data. I kortets øvre højre hjørne kan du under Legend se, hvad de forskellige signaturer på jordskælv betyder. Perspektivering: Er der et system i de jordskælv, der forekommer på Jorden. Fx jordskælvenes udbredelse, hyppighed og styrke? 17

18 15/ Vejret i dit område lige nu og de kommende dage Gå ind på og vælg nærmeste by. Du får så en grafisk præsentation af den lokale vejrudsigt. Gå ind på Vælg Nedbør, Vind, Temperatur eller Luftfugtighed og kør 3-døgnsprognosen. Du ser nu en animation af udviklingen i vejret over Nordeuropa. Perspektivering: Tryk- og vindsystemer i Danmark. Nedbørsfordeling og stormvarsler. 18

19 16/ Naturområder tæt på dig Gå ind på Vælg din kommune og se hvilke overnatningsmuligheder der er i området, hvis du vil sove i det fri. Perspektivering: Hvad gør din kommune for at få folk til at komme ud i naturen i.f.t. andre kommuner? 19

20 17/ Verden og dig fx ungdomsarbejdsløshed FN statistik med tematiske kort Øverst til venstre vælges Statistik. I den fremkomne menu klikkes på Befolkning. I rullemenuen vælges Arbejdsløshed blandt unge. I den ny skærmbillede vælges Kort og du vil få et tematisk verdenskort på skærmen. Perspektivering: Analyser forskelle i arbejdsløshed i EU. Baggrund og konsekvenser. 20

21 18/ ArcGIS Explorer online og dig På nedenstående adresse kan du komme i kontakt med brugerfladen i et professionelt GIS program Vælg Indbrud i Danmark. Sammenlign indbrudsstatistikken i din kommune med andre kommuner. 21

22 19/ ArcGis Explorer og dig Du kan på nedenstående adresse downloade et program, der kan vise shape-filer, som er data der er specielt konstrueret til et bestemt GIS-system (ArcGis). Der er forskellige muligheder for at sammenligne/sammenstille data. På dette link ligger der mange shape-filer I de fleste tilfælde skal filerne først downloades som zip-filer og derefter pakkes ud. Perspektivering: uanede muligheder 20/ ArcGIS for professionelle Programmet kan købes som skolelicens for ca kr. (vejl. pris ca kr.). Programmet er fuldt professionelt og bruges af større firmaer og offentlige institutioner i dokumentations- og planlægningsregi. Perspektivering: Programmet er tungt at danse med og kræver speciel uddannelse. Man bør jævnligt bruge programmet for at vedligeholde sin viden. 22

23 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 1 1/ Ejendomsvurdering og grundpris for din bolig s. 5 2/ BBR registrering for din bolig s. 6 3/ Kommuneplan og lokalplan for dit område s. 7 4/ Gamle og nye kort fra dit område s. 9 5/ Funktionelle regioner (forskellige kvarterer) i din nærmeste større by. S. 10 6/ Hjemis-bilen i dit område s. 10 7/ Jordarter i dit område s. 11 8/ Jordforurening i dit område s. 13 9/ Havspejlsstigninger og din bolig s / Højdeforhold og afstande i dit område s / Alderssammensætningen i din kommune s / Uddannelsesniveauet i din kommune/region s / Elnettet og Gasnettet i dit område s / Jordskælv i dine omgivelser s / Vejret i dit område lige nu og de kommende dage s / Naturområder tæt på dig s / Verden og dig fx ungdomsarbejdsløshed s / ArcGIS Explorer online og dig s / ArcGis Explorer og dig s / ArcGIS for professionelle s. 25 Indholdsfortegnelse s. 26 Dette lille skrift er lavet af Sven Christiansen, Haslev Gymnasium & HF marts

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Professionalisér din indsats på TripAdvisor

Professionalisér din indsats på TripAdvisor 80 81 KAPITEL 5 Professionalisér din indsats på TripAdvisor 82 Professionalisér din indsats på TripAdvisor Ved at arbejde professionelt med din virksomhedsprofil på TripAdvisor får du mest muligt ud af

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere