10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet."

Transkript

1 27 September Handlingsplaner Dan-Ejendomme as har udviklet et koncept for handingsplaner for investeringsejendomme. 10 Lovpligtig energimærkning Fra og med 1. juli 2009 er reglerne skærpet. 13 Digitale bygninger Nu tilbyder Dan-Ejendomme as en komplet elektronisk model (3D) af en ejendom.

2 The Times They Are A-Changin... The Times They Are A-Changin... sådan sang Bob Dylan tilbage i midten af 1960 erne. I dag mere end fyrre år efter er Dylans ord stadig lige aktuelle. Tiderne skifter. Dette gælder ikke mindst for den danske ejendomsbranche, hvor vi efter nogle år med kraftige værdistigninger nu møder de barske realiteter i kølvandet på finanskrisen. Branchens investorer, banker og realkreditinstitutioner og ikke mindst de mange rådgivere mv. kan konstatere, at det hele ikke længere foregår i det, der vel bedst kan kendetegnes ved stærk medvind. Ejendommene bliver ikke længere automatisk mere værd flere falder endda i værdi. Tingene kommer ikke af sig selv længere. Der skal arbejdes hårdt for at sikre en høj udlejningsprocent både i boligejendomme og erhvervsejendomme. Konkurrencen om lejerne er hård. Udbuddet af udlejningsboliger fx i Storkøbenhavn er stort og formentlig endda større end efterspørgslen. Alene de mange usolgte, nyopførte ejerboliger, der bringes i spil som udlejningsboliger, påvirker markedet for udlejningsboliger. Dette gælder i hvert fald for boliger, der koster over kr. pr. måned i husleje, og hvor beliggenheden måske ikke er den mest optimale og her er udbuddet stort lige nu. Det er vigtigere end nogensinde at holde på sine lejere. For mange lejerskift udsætter udlejer for en økonomisk risiko. Og det kan være en udfordring i dag, hvor lejerne shopper rundt efter den billigste bolig. Det er nemlig stadig nemt og billigt at skifte sin lejebolig ud, når man sammenligner med ejerboligmarkedet. Tilfredse lejere er blivende lejere og blivende lejere er gode lejere. Også inden for erhvervsejendomme er det nu for alvor vigtigt, at man forsøger at holde på de gode, solide erhvervslejere. Finanskrisen har medført, at efterspørgslen efter erhvervslokaler og butikslejemål lige nu er beskeden, og lejeniveauet er mange steder kommet under pres. Der skal derfor arbejdes målrettet på at holde fast i de gode, attraktive erhvervslejere. Der er mange tegn på krisen i ejendomsbranchen. Men en ting er helt sikkert. Tiderne skifter, og vi skal være parate til det og vi skal bevare optimismen. I krisetider gælder det om at se fremad og finde nye og bedre måder at gøre tingene på. Og vi kan lige så godt se det i øjnene først som sidst vi har også miljø- og klimaudfordringerne. De er ikke sat på standby, fordi krisen kradser. De mange spændende udfordringer stiller krav til ejendomsbranchens ledere og medarbejdere om fornyelse og omstillingsevne. Krisen har vist ejendomsbranchen, at det er nødvendigt med en mere aktiv tilgang til at drive ejendomme, og ikke mindst en mere aktiv management af ejendomme og porteføljer er nødvendig. Et af de værktøjer, der kan bruges, er at arbejde med handlingsplaner for hver enkelt ejendom. Hvor er der muligheder for forbedringer og optimeringer? Vi kommer noget af vejen ved at fokusere endnu mere på driften af ejendommene. Og måske kan vi endda samtidig finde ideer til besparelser ved et mere effektivt energiforbrug på ejendommene. På den måde kan vi indarbejde hensynet til klimaet i løsningerne. Vi mener, at den aktuelle krise og klimaog miljøudfordringerne synliggør nødvendigheden af virksomheder med visioner, handlekraft og kreativitet, herunder ikke mindst spidskompetencer inden for ejendomsdrift, ejendomsjura, ejendomsadministration samt god forståelse for, hvordan en investeringsejendom fungerer. I dette nummer af Reflex kan du læse me re om, hvad vi lige nu arbejder med af tiltag. Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør Dan-Ejendomme as kontaktoplysninger Her finder du os: Kontaktpersoner: Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup Telefonnummer Telefaxnummer Dan-Ejendomme as regionskontor Saralyst Allé 53, DK-8270 Højbjerg Telefonåbningstider Mandag torsdag kl Fredag kl Almene boliger Iben Koch, Andelsboligforeninger Per Holm, Butikscentre Eva Handest Høyer, Bygherrerådgivning Claus Møller Rasmussen, Erik W. Bundesen, Ejendomsservice Peter Blomgreen, Ejerforeninger Per Holm, Erhvervs- og boligejendomme Claus Krag, Kollegie- og ungdomsboliger Iben Koch, OPP/OPS Lars Olaf Larsen, Salg og udlejning af erhvervsejendomme JKE Estate Agents Jan Kristensen, Reflex udgives af Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, DK-2900 Hellerup / Dan-Ejendomme as, Saralyst Allé 53, DK-8270 Højbjerg, (tlf.), (fax), Ansvarshavende redaktør Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør. Oplag stk. 27. udgave siden Layout og produktion meyer & bukdahl as. Tryk Printdivision. Foto Carsten Andersen, Steffen Roland, Colourbox og egne. Eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse.

3 Handlingsplaner en del af aktiv management René Larsen, afdelingsdirektør (Kunder og Kunderapportering), Dan-Ejendomme as Investeringsejendomme kræver aktiv management særligt i disse år, hvor der for alvor skal arbejdes for at bevare værdierne. Dan-Ejendomme as har udviklet et koncept for en handlingsplan for en investeringsejendom. Formålet med en handlingsplan er blandt andet: de enkelte tiltags økonomi, praktiske gennemførlighed, juridiske komplikationer mv. at gøre handlingsplanen til et samlet, operationelt styringsværktøj for ejendommens udvikling over en længere årrække. at samle alle ejendommens nøgletal et sted (ejendomsværdi, forrentningskrav, antal lejemål etc.) at få overblik over alle muligheder og risici vedrørende den enkelte ejendom, såvel økonomisk, byggeteknisk, juridisk og udviklingsmæssigt som udlejningsmæssigt at få prioriteret de enkelte elementer i handlingsplanen ud fra en vurdering af Handlingsplanen danner udgangspunkt for drøftelser med kunden om ejendommens specifikke forhold samt udgangspunktet for aktivt at arbejde med den enkelte ejendom og dens muligheder. Vores målsætning er at få alle delelementer prissat, så det fremgår, hvilke investeringer der eventuelt skal foretages, og hvilken forrentning der kan for- >> 3

4 Vi forsøger at få alle delelementer prissat, så det fremgår, hvilke investeringer der eventuelt skal foretages, og hvilken forrentning der kan forventes. Fakta Afhængigt af ejendommens størrelse og art må det påregnes, at det koster kr. ekskl. moms pr. handlingsplan for den første udarbejdelse samt kr. for den årlige revision. Eventuelt større porte føljer kan forhandle individuelle priser. Kontakt os for et specifikt tilbud. Handlingsplanen opererer imidlertid ikke kun med økonomi. Er der fx i en ejendom mulighed for udstykning af grundarealer, byggeretter, udnyttelse af tagetager mv., bliver dette kortlagt, og det drøftes med kunden, hvad der skal ske med de uudnyttede arealer. Claus Møller Rasmussen, teknisk direktør, Dan-Ejendomme as ventes, fortæller teknisk direktør Claus Møller Rasmussen. Er der usikkerhed, forsøger vi at fastsætte et beløb for en nærmere og mere detaljeret undersøgelse. Samtidig prioriteres de enkelte tiltag ud fra en samlet vurdering af nødvendighed, økonomi mv.. Typisk opdeles tiltagene i tre grupper: Tiltag, der skal gennemføres her og nu, tiltag, der skal arbejdes videre med inden for de nærmeste 2-3 år, og tiltag, der afventer en nærmere under søg else, eller som det besluttes p.t. ikke at forfølge yderligere. Handlingsplanen opererer imidlertid ikke kun med økonomi. Er der for eksempel i en ejendom mulighed for udstykning af grundarealer, byggeretter, udnyttelse af tagetager mv., bliver dette kortlagt, og det drøftes med kunden, hvad der skal ske med de uudnyttede arealer. Har en ejendom særligt følsomme lejerforhold fx i form af en enkelt stor lejer, der bi drag er afgørende til ejendommens økonomi aftales det, hvordan man skal forholde sig til lejeren både løbende og især i forbindelse med udløb af en aftalt uopsigelighed, siger Claus Møller Rasmussen. Handlingsplanen følges løbende op i samarbejde med kunden, og en gang årligt bliver handlingsplanen gennemgribende revideret. Derved sikres, at ejendommens forhold ikke blot drøftes løbende, men også en gang årligt får prioriteret de opgaver, der skal arbejdes med i det kommende år. Det er ikke hensigten, at handlingsplanerne skal erstatte fx 10-årige vedligeholdelses- og forbedringsbudgetter, budgetopfølgninger, tomgangslister etc., som løbende fremsendes til vores kunder. Disse vil naturligvis fortsætte som hidtil, alt efter hvad der konkret er aftalt. Men vi vil gerne kunne præsentere vores kunder for et operationelt værktøj, hvor der er mulighed for at få et samlet overblik over den enkelte ejendom, og med udgangspunkt heri sammen foretage en samlet vurdering af ejendommens behov og muligheder for videreudvikling, så både økonomiske, bygningsmæssige, juridiske og lejemæssige forhold indgår i vurderingen, slutter Claus Møller Rasmussen. Fakta Ønsker du at vide mere om muligheden for udarbejdelse af handlingsplaner, er du velkommen til at kontakte teknisk direktør Claus Møller Rasmussen telefon ) eller din kontaktperson hos Dan-Ejendomme as. 4

5 udviklingen fortsætter I 2004 lancerede vi boligportalen FindBolig.nu. Vi har oplevet en stor og meget positiv interesse for portalen. Nu investerer vi i en komplet modernisering og relancering af portalen. Af afdelingsdirektør claus krag Hvis du vil høre mere om det nye FindBolig.nu, kan du kontakte udviklingschef Dorte Hovgård Hansen, / Lige fra starten har vores kunder vist stor interesse for systemet. FindBolig.nu er et internetbaseret system, der kan sættes op til at opfylde den enkelte kundes tildelingskriterier eller ventelisteregler, ligesom vores kunder selv kan logge sig på systemet og følge deres ansøgninger. Med andre ord giver systemet både kunder muligheden for at opfylde deres ønsker og krav og tillader samtidig, at den boligsøgende kan skræddersy boligansøgningen. Udviklingen på lejemarkedet gør, at vi moderniserer portalen, så fokus i højere grad rettes mod afsætning og markedsføring af lejeboliger. Ved årsskiftet 2009/2010 forventer vi at kunne præsentere en ny og langt mere brugervenlig version, fortæller udviklingschef Dorte Hovgård Hansen. Hvad angår præsentationen af de ledige boliglejemål, vil den nye version være mere fyldestgørende og detaljeret der vil være mulighed for at finde mange og særdeles relevante oplysninger om både lejemålet, ejendommen og nærområdet. Som ekstern udlejer får du nu selv mulighed for at vedligeholde det enkelte lejemåls data, ligesom du også får mulighed for at følge med i statistikken for det enkelte lejemål, herunder blandt andet, hvor mange der har vist interesse for lejemålet. Det giver dig en unik mulighed for at følge udlejningsprocessen på nærmeste hånd, slutter Dorte Hovgård Hansen. Nye faciliteter Hidtil har FindBolig.nu været en boligportal, hvor alene vores egne kunder har haft mulighed for at eksponere deres ledige boliglejemål. Med lanceringen af den nye version har vi ønsket at udvide systemet, så det også vil være muligt for andre udlejere at markedsføre ledige lejeboliger, siger Dorte Hovgård Hansen. Vi har også i den nye version lagt vægt på at gøre systemet mere brugervenligt. Den boligsøgende vil i søgeprocessen få mulighed for mere præcist at afgrænse søgekriterierne, ligesom skærmbillederne også bliver langt mere brugervenlige. Fakta Modernisering af FindBolig.nu sker i to etaper. 1. fase, der lanceres primo 2010, vil udelukkende være målrettet eksponering en af ledige lejemål, og 2. fase vil være målrettet mod det webbaserede venteliste- og indstillingssystem. >> 5

6 Markedsføring af ledige boliger Vi har stor succes med at benytte FindBolig.nu i markedsføringen af ledige boliger i de udlejningsejendomme, vi administrerer. For netop på den måde kan vi holde tomgangen på et minimum, idet vi markedsfører de ledige lejemål målrettet mod boligsøgende, fortæller Claus Krag. Effekten kan mærkes, og derfor ser vi også meget frem til, at den nye version af FindBolig.nu lanceres. Det er nødvendigt, at vi hele tiden tænker i nye baner i forhold til at udvikle og optimere systemet både i forhold til vores kunder og i forhold til de boligsøgende, slutter Claus Krag. Fakta Fakta Antallet af besøgende stiger Der er på nuværende tidspunkt omkring ansøgere på FindBolig.nu, og antallet har lige siden lanceringen i 2004 været støt stigende. Gennem det sidste års tid har der i snit været cirka besøgende dagligt. Mange af vores kunder benytter FindBolig.nu FindBolig.nu håndterer på nuværende tidspunkt indstilling til ledige boliger for en lang række af vores kunder, herunder blandt andet AP Pension, Arkitekternes Pensionskasse, Finanssektorens Pensionskasse/FSP Pension, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pensionskasse, Pension- Danmark, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, (PJD), Pensionskassernes Administration, Pædagogernes Pensionskasse (PBU) og SAMPENSION. Derudover er en lang række kollegier/indstillingsudvalg fra hele landet også tilmeldt. FindBolig.nu er Danmarks største, gratis boligportal til håndtering af private udlejningsboliger, andelsbo lig er og kollegieboliger. Bag portalen er et ventelistesystem, der er udviklet af Dan-Ejendomme as. Læs mere på Vi håndterer praktisk talt alle former for regler, uanset om der er tale om ventelisteregler eller om ledige lejligheder, der tildeles efter andre kriterier. Langt hovedparten af de kunder, vi har sådanne aftaler med, bruger vores internetbaserede system Det er effektivt også fordi det giver brugerne en lang række selvbetjeningsmuligheder. Claus Krag, afdelingsdirektør, Dan-Ejendomme as 6

7 Tror du vandforbruget rager Kurt en høstblomst? Nej, det gør det ikke, for i hans ejendom bliver vandregningen ikke fordelt retfærdigt efter forbruget i hver lejlighed. Og det koster dyrt for de andre beboere og for miljøet. Kontakt ista på og få et uforpligtende tilbud på trådløs måleraflæsning og fordelingsregnskab i din ejendom _ann_210x146_bad.indd 1 27/03/09 12:33:36 Moms på ejendomsadministration fra 1. januar 2011 Som en del af regeringens Forårspakke 2.0 ophæves momsfritagelsen for ejendomsadministration pr. 1. januar Ejere, som får sine udlejningsejendomme administreret hos en professionel ejendomsadministrator, betaler i dag ikke moms af administrationshonoraret. Lovændringen vil også få betydning for ejerforeninger og andelsboligforeninger og dermed de mange tusinde ejerlejlighedsejere og andelshavere. Foreninger og ejere af udlejningsejendomme kan ikke fratrække momsen af disse ydelser. For erhvervsejendomme vil en investor kunne fratrække momsen af administrationshonoraret i det omfang, de administrerede lejemål er frivilligt momsregistreret. Er der ikke tale om frivilligt momsregistrerede lejemål, er der ingen fradragsret. Ophævelsen af momsfritagelsen for administration af fast ejendom vil betyde, at vi fra 1. januar 2011 lægger moms til alle de ydelser, vi sælger til kunderne, fortæller afdelingsdirektør René Larsen, Kunder og Kunderapportering. Vi sørger naturligvis for at tage en konkret snak med kunderne i begyndelsen af 2010, så vi kan bistå kunderne med at få regnet tingene ordentlig igennem. På et punkt følges udviklingen meget konkret, nemlig hvordan landets huslejenævn vil forholde sig til de nye regler: Huslejenævnene fastsætter hvert år normtal for udgifterne til ejendomsadministration. Normtallene udgør det beløb, udlejer kan medtage i beregning af husleje for lejemål med omkostningsbestemt husleje. Udlejers faktiske udgift stiger med 25%, hvis administrationshonoraret er uændret. Og det bliver derfor spændende at se huslejenævnenes kommende praksis. Den vil nemlig afgøre, om det er udlejerne eller lejerne, som skal betale ekstraomkostningen, slutter René Larsen. 7

8 Ejendomsmægler - branchen bliver nødt til at være innovativ og tilpasse sig den nye virkelighed, og vi tror på, at vi ved hårdt benarbejde kan sætte gang i lejeaftalerne igen. Lej en midlertidig erhvervsmægler Interim Erhvervsudlejning hos JKE Markedet for udlejning af erhvervsejendomme er under øget pres. De tomme kontorlokaler er en dyr forretning for ejerne. Nu vil midlertidige erhvervsmæglere sætte gang i lejeaftalerne igen. 8 Som følge af krisen på de finansielle markeder har flere virksomheder desværre gennem det sidste stykke tid været nødsaget til at skære ned, og dermed skal de ofte have andre og billigere lokaler. Lige nu står der mere end m² tomme kontorlokaler i hovedstadsområdet. Og det er dyrt for ejerne. Nu vil ejendomsmæglerfirmaet JKE hjælpe udlejerne gennem krisen ved at give dem muligheden for at leje en midlertidig erhvervsmægler, som ved en målrettet og skarpt fokuseret indsats skal hjælpe med at få fyldt de tomme lokaler. Hårdt benarbejde For os handler det om at være med til at køre en ny økonomi i stilling. Ejendomsmæglerbranchen bliver nødt til at være innovativ og tilpasse sig den nye virkelighed, og vi tror på, at vi ved hårdt benarbejde kan sætte gang i lejeaftalerne igen. Derfor har vi lanceret Interim Erhvervsudlejning som et nyt tilbud til vores kunder, siger salgsdirektør Jan Kristensen. Fordelene ved at leje en midlertidig erhvervsmægler er, at JKE overtager hele ansvaret for udlejningsprocessen med

9 Vores mål med de midlertidige mæglere er ganske enkelt at hjælpe vores kunder til en styrket indsats i jagten på de potentielle lejere i markedet. alt, hvad den indeholder fra udarbejdelse af lejeprospekt, markedsføring, fremvisning, forhandling til kontraktudformning m.m. Hvis udlejeren ønsker det, kan arbejdet udføres fra udlejers kontorer. Samtidig er der tale om en meget fleksibel ordning, hvor udlejeren selv bestemmer, hvor mange timer mægleren skal arbejde på sagen, hvor mægleren kun arbejder på netop den ene sag, og hvor aftalen hurtigt kan ændres eller justeres i forhold til udlejer ens ønsker. Tiden er til effektivisering og stramme økonomiske rammer. Rigtig mange lejere er pressede på budgettet. Det handler ikke længere om dyre domiciler for mange handler det om at agere forsvarligt og finde domiciler, som passer til de økonomiske stadier, virksomhederne befinder sig i. Vores mål med de midlertidige mæglere er ganske enkelt at hjælpe vores kunder til en styrket indsats i jag- ten på de potentielle lejere i markedet, fortæller Jan Kristensen. Prisen på tomme lokaler En ledig erhvervsejendom eller et større erhvervslejemål koster udlejeren alvorligt mange penge, for hver dag lokalerne er tomme. Tabet er ikke kun den rene husleje, men også den forholdsmæssige andel af ejendommens drifts- og varmeudgifter. Hertil kommer den skade på ejendommens image, som kan være konsekvensen af langvarig tomgang, siger Jan Kristensen. Han peger også på, at mange ejere har vanskeligt ved at refinansiere deres ejendom af banken, hvis ejendommen ikke er udlejet. Udlejningsprocenten er nemlig noget af det første, de finansielle institutioner ser på, når der skal refinansieres. Fakta For yderligere oplysninger om Interim Erhvervsudlejning kontakt salgsdirektør Jan Kristensen på , eller se 9

10 Energimærket er et positivt aktiv for ejendommen, ligesom det er ét blandt flere elementer i bestræbelserne på at gøre vores bygninger mere tidssvarende og mindre ressourceforbrugende. Lovpligtig energimærkning Reglerne for lovpligtig energimærkning af bygninger er skærpet, og fra og med 1. juli 2009 skal der i forbindelse med indgåelsen af en ny lejekontrakt foreligge et energimærke for lejer. Energimærkningsordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Målet er helt overordnet at reducere energiforbruget i bygninger. Den nuværende ordning erstatter de hidtidige energimærkningsordninger (EM og ELO) og gælder for både nye og eksisterende bygninger. Undtaget er dog bygninger for industri og landbrug. Det er altid ejeren, der har ansvaret for, at der er et gyldigt energimærke på en ejendom. Energimærkning Energimærket er et positivt aktiv for ejendommen, ligesom det er ét blandt flere elementer i bestræbelserne på at gøre vores bygninger mere tidssvarende og mindre ressourceforbrugende, siger regionsdirektør Erik W. Bundesen. Udarbejdelsen af energimærker skal udføres af beskikkede energikonsulenter. Da der ikke længere er faste priser på udarbejdelsen af energimærker, og de kan variere, indhenter vi normalt altid flere tilbud på udarbejdelsen af mærkerne for at sikre en tilstrækkelig konkurrence på opgaven, fortæller Erik W. Bundesen og tilføjer: Vi anvender i praksis energimærkerne som et værktøj blandt andre, når vi prioriterer, hvilke energibesparende tiltag vi 10

11 foreslår vores kunder at investere i og prioritere på ejendommene, og vi arbejder målrettet med sammen med konsulenterne at gøre de lovpligtige energimærker så anvendelige som muligt. I ejendomme med ventilations- og klimaanlæg er der krav om lovpligtigt energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg minimum hvert femte år, gældende for bygninger større end m 2 pr. 31. marts 2009 gradueret så ventilationsog klimaanlæg i bygninger under m 2 skal efterses senest pr. 31. december Eftersynet må her kun gennemføres af virksomheder, der er godkendt hertil af DANAK. I ejendomme med større kedler er der for skellige krav, der skal opfyldes afhængigt af kedeltype og -størrelse. Vi anvender i praksis energimærkerne som et værktøj blandt andre, når vi prioriterer, hvilke energibesparende tiltag vi foreslår vores kunder at investere i og prioritere på ejendommene. Erik W. Bundesen, regionsdirektør, Dan-Ejendomme as Fakta DANAK Den Danske Akkrediterings og Metrologifond er en servicevirksomhed, der varetager administrationen af akkreditering og metrologi i Danmark. Se Energistyring I forbindelse med loven om energimærkning af bygninger er det også et krav, at ejer hver måned registrerer energi- og vandforbrug i bygninger større end m 2 henholdsvis m 2 (efter 1. juli 2009). Vi anbefaler i den forbindelse, at ejendommen tilsluttes vores energistyringsprogram Min Energi, slutter Erik W. Bundesen. >> Termografi I Dan-Ejendomme as anvender vi termografiundersøgelser af bygninger, bygningsdele og installationer. Når der er en vis temperaturforskel mellem to bygningsdele eller to materialer, er det muligt via termofotografering at registrere dette og dermed fejlfinde og søge ellers skjulte fejl. Vi anvender termografi både i forbindelse med generelle tilstandsrapporteringer af ejendommene og undersøgelser af ejendomme, men også i forbindelse med fejlsøgninger ved konstaterede problemer. 11

12 Fakta Ordlyden om energimærkning i forbindelse med udlejning er: Ved udleje eller overdragelse af en andel m.v., jf. 7 og 8 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger skal der foreligge en energimærkning senest den 1. juli Ved udleje af en ejendom, en boligeller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en ejendom skal der foreligge en energimærkning for ejendommen eller den pågældende enhed, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler udlejer at sørge for, at lejer, inden lejeaftalen indgås, har fået udleveret energimærkningen for lejemålet. Stk. 2. Stk. 1 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for lejeren. 8. Ved overdragelse af en andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab, hvor der til andelen, anparten eller aktien er knyttet brugsret til en boligenhed i boligfællesskabets ejendom, skal der foreligge en energimærkning for boligenhed en, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler den, der overdrager andelen, anparten eller aktien i boligfællesskabet at sørge for, at erhververen, inden aftalen om overdragelse indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende bolig enhed. Stk. 2. Hvis erhververen ikke har fået udleveret boligenhedens energimærkning inden indgåelse af aftale om overdragelse som nævnt i stk. 1, og overdrageren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er erhververen berettiget til at lade energimærkning udarbejde for overdragerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for erhververen. Oversigt over eftersyns- og mærkningsordningerne Energimærkning af bygninger Bygninger større end m 2 Regelmæssig energimærkning min. hvert 5. år. Bygninger mellem og m 2 Regelmæssig energimærkning min. hvert 5. år gældende efter 1. juli Udlejning af lejemål Energimærke skal foreligges ny lejer i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt gældende efter 1. juli Overdragelse af andele Energimærke skal foreligges ny andelshaver i forbindelse med indgåelse af aftale om overdragelse af andel gældende efter 1. juli Ved salg af ejendom eller lejemål Energimærke skal foreligges ny køber i forbindelse med salg. Registrering af energiforbrug mv. Ejer skal hver måned registrere energi- og vandforbrug i bygninger, blandt andet til brug for energimærkningerne. Eftersynsordningen for kedler og varmeanlæg Ordning 5 A Olie og fastbrændselskedler Kedler i oliefyrede anlæg skal renses min. 1 gang pr. år. Kedler i oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselskedelanlæg skal efterses mindst hver 5. år af en teknisk ekspert. Ordning 5 B Gaskedler gaskedelanlæg over 100 kw eftersyn min. hvert 4. år. Ordning 6 A Olie og fastbrændselskedler Engangseftersyn af oliefyrede og fastbrændselsfyrede varmeanlæg (15-års eftersyn). Ordning 6 B Gaskedler Engangseftersyn af gasfyrede varmeanlæg (15-års eftersyn). Eftersynsordningen for ventilationsanlæg Energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg Ventilations- og klimaanlæg i bygninger større end m 2 skal efterses min. hvert 5. år af en teknisk ekspert. Ordningen er gradueret, så kravet gennem de kommende år skærpes, så anlæg i bygninger mindre end m 2 skal efterses senest 31. december Huseftersynsordningen Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring Ved salg af en bolig kan køber få udarbejdet en tilstandsrapport og dermed få tilbud om en ejerskifteforsikring. 12

13 Digitale bygninger fremover en del af konceptet Lejer, bruger eller køber forventer korrekte og opdaterede tegninger af et lejemål (erhverv eller bolig), og meget snart kan Dan-Ejendomme as levere denne ydelse effektivt, præcist og elektronisk. Af projektleder Benjamin B. Andersen Det er vores vurdering, at ønsker og krav fra lejerne vil stige. Det vil sige, at man som lejer vil stille krav om interaktive muligheder i 3D-univers, ellers fravælger man måske det pågældende lejemål, fortæller regionsdirektør Erik W. Bundesen. Da arealer i de fleste tilfælde er baggrund for alt vedrørende ejendommen og de kontraktmæssige forhold, der regulerer forholdet mellem ejer og lejer, er der en forventning fra lejer, ejer, myndigheder og i øvrigt også internt i Dan-Ejendomme as om, at der foreligger korrekte og opdaterede arealopgørelser. Ud over at opdaterede og troværdige tegninger giver et godt overblik over porteføljen/ejendommen, er materialet samtidig basis for fremstilling af præcise lejlighedsplaner til brug i udlejningssituationer eller ved salg, ligesom de naturligvis også skal anvendes som bilag i eksempelvis erhvervslejekontrakter. Markedssituationen vil sandsynligvis i fremtiden betyde, at der skal foretages langt mere ihærdige tiltag for at sikre udlejningen af boliglejemål, og i forbindelse med genudlejning af erhvervslejemål er det netop indretningsmuligheder og et hurtigt og præcist overblik, der sælger. I administrationsøjemed vil et præcist og korrekt tegningsmateriale sikre, at alle lejebærende arealer sælges, og at der er overblik over fællesarealer, fordelingsnøgler på fællesregnskaber mv. Data (CADmodel) Management nyt forretningsområde Vores kunder efterspørger, at vi er i stand til at håndtere, levere og vedligeholde opdaterede tegninger og arealopgørelser på deres ejendomme. Derfor kan vi i efteråret 2009 introducere Data (CADmodel) Management et nyt forretningsområde, som vil være en supplerende ydelse til vores eksisterende ydelser inden for administration og drift af ejendomme. I byggebranchen generelt er Data Management p.t. et af de helt hotte emner, og mulighederne og niveauerne har været diskuteret internationalt de sidste 2 4 år og vil sikkert i lang tid fortsat være genstand for diskussion. Mulighederne er ofte omtalt som BIM Building Information Modelling eller Building Information Management. Det går i bund og grund ud på, at man reelt set opbygger en elektronisk model af ejendommen frem for en stregtegning. Så en bygning også elektronisk består af komponenter. >> 13

14 + = Det er vores vurdering, at ønsker og krav fra lejerne vil stige. Det vil sige, at man som lejer vil stille krav om interaktive muligheder i 3D-univers, ellers fravælger man måske det pågældende lejemål. Faktaboks BIM Building Information Modelling eller Building Information Management BIM er en samlet digital model af et bygningsværk og de tilhørende processer med at udvikle, analysere, behandle og administrere bygningsdata i bygningslivscyklus. CAD computer aided design CAD er brugen af computere til at designe og visualisere objekter, fx bygninger mv. Disse elektroniske komponenter kan samtidig indeholde en lang række oplysninger om eksempelvis vinduet eller muren, fx alder, type, størrelse mv. Komponenterne danner så tilsammen en hel ejendom. Mange nye muligheder og fordele På lidt længere sigt er der altså med elektroniske bygningsmodeller skabt grundlag for mange nye funktioner, fx interaktive 3D-beboermapper, interaktive muligheder for at gå rundt i sin kommende lejlighed eller indrette den med sine møbler. For erhvervslejere vil der være rigtigt gode muligheder for på en nem og visuel måde at lave areaplanning i forbindelse med eksempelvis forhandlinger om udlejning. Det vil naturligvis også give langt bedre mulighed for at udarbejde forskellige typer af højkvalitetsudlejningsprospekter uden store og væsentlige meromkostninger, fortæller regionsdirektør Erik W. Bundesen og tilføjer: Som ejer vil man med dette tiltag også opfylde de nyeste lovmæssige krav, der allerede nu stilles til statslige bygherrer om digital forvaltning (Det Digitale Byggeri), og på sigt må det forventes, at også kravene til privat udlejning vil blive skærpet. Det er vores vurdering, at ønsker og krav fra lejerne vil stige. Det vil sige, at man som lejer vil stille krav om interaktive muligheder i 3D-univers, ellers fravælger man måske det pågældende lejemål, fortæller Erik W. Bundesen. Ligeledes vil kommende erhvervslejere stille krav om gode muligheder for at vurdere fremtidige indretninger af lejemålene på en nem og overskuelig visuel måde, eller lejer vil ofte foretrække andre lejemål, fordi man ikke oplever at have et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Vi oplever jo allerede nu, at lejligheder eller huse bliver markedsført via nye medier, fx Facebook. Ejendomsmæglerne på villaområdet er jo også generelt langt med visualiseringer, interaktive muligheder etc., siger Erik W. Bundesen og fortsætter: Sidst, men ikke mindst, er det forventeligt, at købere af ejendomme på lidt længere sigt vil ønske at overtage en elektronisk model af ejendommen, fordi markedet klart udvikler sig i denne retning. Dette vil naturligvis ske mod en 14

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F.

Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Lejemålet Fejøgade 1 4800 Nykøbing F. Sagsnr. 236-2297 Nyindrettet kontor-/ erhvervslejemål Lejemål fra ca. 400 m 2 og opefter Kan indrettes efter

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Energimærkning af bygninger i Danmark

Energimærkning af bygninger i Danmark Energimærkning af bygninger i Danmark Norges Bygg- og Eiendomsforening København, 6. november 2007 Morten Tony Hansen Energistyrelsen Baggrund for EMO EU Bygningsdirektiv - 2002 Kritik af hidtidige ordninger

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 16A, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.570 Pænt og hyggeligt showroom/kontor Attraktiv placering nær Amalienborg

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Oplyst varmeforbrug. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: C. F. Møllers Allé 28-40 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-610900 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 45, mezz. 1256 København K Sagsnr. 1023-2 Kontor i karakterfuld og yderst præsentabel ejendom Kontorer i varierede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse.

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejemålet Jernbanegade 2b 4200 Slagelse Sagsnr. 11-224-200-4 Super velbeliggende butikslejemål Velegnet for den mindre butiksdrivende 2 Indhold

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejemålet Engholm Parkvej 8 3450 Allerød Sagsnr. 98-141-1-3 Eftertragtet erhvervsområde i Allerød Kort afstand til Hillerødmotorvejen Gode busforbindelser

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejemålet Østergade 4, 1.th. 7500 Holstebro Sagsnr. 12-208-2052-10 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom Gode

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke.

. Her kommer Energibolig.dk ind i billedet. Med os på råd får du det bedste tilbud på dit energimærke. Få et tilbud på dit energimærke det er grøn fornuft. Når du i en boligforening sælger eller udlejer din bolig, skal den have en gyldig energimærkning. Energimærkningen giver en oversigt over boligens energimæssige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv.

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. 1123 København K Sagsnr. 61-282-1050-4 226,7 m² lys og velindrettet kontor og/eller klinik i Gothersgade Beliggende

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejemålet Mimersgade 39-43 2200 København N Sagsnr. 7-21.457 Flot, centralt beliggende, domicilejendom i hjertet af Nørrebro. Ejendommen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet

Lejeopstilling for lejemålet Lejeopstilling for lejemålet GRENÅVEJ 719, st., LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP Lejemålet Grenåvej 719, st., Løgten 8541 Skødstrup Sagsnr. 12-211-3301-2 Synlig beliggenhed på trafikeret gennemfartsvej Pæn og velholdt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skjoldsgade 94 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-140618 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, 1. sal 1263 København K Sagsnr. 1022-2 Charme, stil og kvalitet samles i disse attraktive lokaler på Esplanaden

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejemålet Nygade 5, 2. sal 1164 København K Sagsnr. 7-21-487 Charmerende lejemål til alle former for mindre virksomheder Gode offentlige

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Torvet 8, st. + 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Torvet 8, st. + 1.sal 7400 Herning Sagsnr. 20-132-A Attraktiv butik Beliggende midt på torvet Med flotte personalefaciliteter

Læs mere

BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER. Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999

BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER. Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999 BOLIGEN TIL DEN 3. ALDER Ældreboligrådet og ÆldreForum 1999 Hvorfor tænke på boligen til den 3. alder? Interesser og behov ændres livet igennem, og dermed også krav og ønsker til boligen. En bolig, der

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for ejendommen Vimmelskaftet 48, 2. sal 1161 København K Sagsnr. 7-20.989 Kontorlejemål midt på Strøget 162 m 2 midt

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Faksingevej 11 B 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-136000 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tornebakken 130 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-862733 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser

Læs mere

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri.

08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 26 SEPTEMBER 2008 02 Nye aktiviteter Erhvervsmæglervirksomheden JKE er fremover en del af Dan-Ejendomme as. 08 Nybyggeri Fokus på fejl og mangler i nybyggeri. 12 Nye kunder Ny kundetilgang hos Dan-Ejendomme

Læs mere

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv

1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Lejeopstilling 1.816 m² erhvervslokaler, liberalt erhverv Mølleå Arkaden Sag K1010-19 Mølleå 1, st. og 1. sal, 9000 Aalborg Mange anvendelsesmuligheder Mulighed for medleje P-pladser i P-kælder under ejendommen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fruerlundvej 13 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-004809 Energikonsulent: Arne Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme.

Bygningerne er opført i 1927 med om- og tilbygninger i Bygningen er rimeligt isoleret og opvarmet med fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygholm Åvænget 2-6 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-282030 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

At energimærke sin ejendom

At energimærke sin ejendom ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation At energimærke sin ejendom Ved beskikket energikonsulent Niels Hansen Hvad skal vi igennem i aften: Hvad er et energimærke? Hvorfor skal der energimærkes?

Læs mere