Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00"

Transkript

1 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl

2 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken omhandler (9 point) Absorptionsfasen: beskriver transport af lægemidlet fra applikationsstedet og til blodbanen (hvor hurtigt og hvor meget) Fordelingsfasen: beskriver hvordan lægemidlet via blodbanen fordeles over større eller mindre dele af kroppen Eliminationsfasen: beskriver udskillelsen af lægemidlet fra kroppen. Omhandler metabolisering hvor fedtopløselige lægemidler omdannes til mere vandopløselige metabolitter (vigtigste organ: lever) og ekskretion (udskillelse) af disse vandopløselige metabolitter (vigtigste organ:nyrer) 2. Hvad forstås ved biotilgængelighed? Den %-del af lægemidlet som uomdannet når blodbanen (3 point) 3. Lægemidler og graviditet a. Hvilke forhold skal afvejes overfor hinanden, når en gravid skal behandles med lægemidler? Nødvendigheden af at behandle lidelser hos moderen overfor risikoen for at påføre skade på fostret b. Beskriv de faktorer der spiller en rolle for lægemiddelpåvirkning af fostret? o Eksponeringstidspunktet (risikoen størst i organogenesefasen) o Dosis og varighed af eksponering o Lægemidlets evne til at passere placenta (fedt/vandopløselighed, størrelse, ladning, ph o Administrationsform (lokal/systemisk) o Moderens eliminationskapacitet o Lægemidlets virkningsmekanisme o Fostrets genetisk bestemte sårbarhed o (Komplicerende faktorer (som f.eks IUGR)) 2

3 (12 point) 4. Graviditet og hypertension a. Nævn navnene (præparatnavnnavn eller indholdsstof) på de to lægemidler som er 1. valgspræparater til behandling af hypertension hos gravide Methyldopa (Aldomet ) og labetalol (Trandate ) b. Nævn navnet på en lægemiddelgruppe som er kontraindiceret til behandling af hypertension hos gravide ACE-hæmmere (3 point) 5. Nævn to eksempler på lægemidler (præparatnavn og/eller indholdsstof) der bruges som tokolytika (vehæmmende) ved truende for tidlig fødsel og beskriv deres virkningsmekanisme (6 point) To af følgende skal nævnes: o β 2 -agonister (Bricanyl (terbutalin), Ventoline (salbutamol)) binder til β 2 - receptorer i uterus og medfører afslapning af uterinmuskulaturen o Oxytocinreceptorantagonister (Tractocile (atosiban)) binder til oxytocinreceptorer i myometriet og blokerer dem, hvilket medfører afslapning af uterinmuskulaturen o Postaglandinsyntesehæmmerer (NSAID)(Confortid (indometacin)) hæmmer enzymet cyklooxygenase der katalyserer dannelsen af prostaglandiner i uterus. Da prostaglandiner har en vestimulerende effekt bevirker en hæmning af prostaglandinsyntese at afslapning af uterinmuskulaturen o Nitrogenoxid dannes i myometriet. Fald i NO-produktion menes at være medvirkende årsag til igangsætning af fødsel. NO-tilførsel hæmmer uterinkontraktioner o Calcium-antagonister (Adalat/Hexadilat (Nifedipin))- blokerer calcium kanaler og virker derfor afslappende på glat muskulatur i bl.a. uterus. 3

4 6. En gravid, der i forbindelse med fødslen har fået pethidin mod fødselssmerter, føder tidligere end forventet og barnet er ved fødslen tydeligt medikamentelt påvirket. a. Beskriv de vigtigste symptomer som pethidinbehandling af moderen kan give hos det nyfødte barn Respirationsdepression, slaphed og nedsat sutteevne b. Nævn navnet (præparatnavn og/eller indholdsstof) på det lægemiddel, som kan anvendes til behandling af det pethidinpåvirkede barn og beskriv dets virkningsmekanisme. Naloxon (Narcanti ). Er en opioidreceptorantagonist blokerer opioidreceptorerne og ophæver derved virkningen af opioider c. Hvad er det vigtigt at være opmærksom på i forbindelse med brugen af dette lægemiddel til behandling af opioidforgiftning? Halveringstiden for Naloxon er relativt kort og gentagen dosering kan derfor være nødvendig. Vigtigt at observere for om respirationsdepression og bevidsthedssvækkelse kommer tilbage (8 point) 7. Alle gravide anbefales et tilskud af jern fra 10. graviditetsuge a. Hvilke bivirkninger kan ses ved indtagelse af jerntilskud? Sortfarvning af afføringen. Kvalme, dyspepsi, diarré/obstipation. b. Hvilke anbefalinger er der i forhold til hvordan dette tilskud skal tages og hvad er begrundelserne for disse anbefalinger? At tilskuddet tages mellem måltiderne. Begrundelsen er at der er en lang række faktorer i kosten, som hæmmer absorptionen af jern (f.eks Ca ++, fytinsyre, garvesyre, kostfibre samt en række lægemidler). (8 point) 8. Mona er gravid i 35. graviditetsuge. Hun er meget generet af lændesmerter og spørger dig derfor om hun må tage Ibuprofen (et NSAID). a. Hvad svarer du hende? Begrund svaret Nej, Mona må ikke tage NSAID da de er kontraindicerede i 3. trimester, p.g.a. risiko for nedsat renal gennemblødning hos fostret (med heraf følgende 4

5 oligohydramnios), intrauterin lukning af ductus arteriosus, hæmning af uteruskontraktioner med risiko for forsinket og forlænget fødsel til følge samt øget blødningsrisiko for såvel mor som barn b. Hvilke lægemidler mod smerter vil du anbefale Mona? Paracetamol (8 point) 9. Beskriv virkningsmekanismen for syntocinon oxytocin samt indikationerne for lægemidlet (8 point) Fremkalder eller forstærker uterinkontraktioner via oxytocinreceptorer i myometriet. Indikationer: o Igangsætning af fødsel o Vestimulation under fødsel o Blødningsprofylakse post partum o Uterusatoni o Brystspænding hos ammende kvinder 5

6 DEL II lægemiddelkataloget og lommeregner må anvendes Varighed 1 time (35 point kan opnås) Opgave 1 En gravid kvinde indlægges akut på mistanke om galdestensanfald. Hun ordineres p.g.a. stærke smerter inj. Morfin 10 mg i.v.. Morfin fås som injektionsvæske med styrken 20 mg/ml. a. Hvor mange ml af injektionsvæsken skal patienten have? 10 mg : 20 mg/ml = 0,5 ml Patienten får ved en fejl indgivet 5 ml morfin injektionsvæske (20 mg/ml) b. Hvor mange mg morfin har patienten fået? 5 ml x 20 mg/ml = 100 mg (6 point) Opgave 2 En gravid indlægges på svangreafdelingen p.g.a. hyperemesis. Trods kostomlægninger, akupunktur og tilskud af pyridoxin (vitamin B 6 ) fortsætter kvinden med at tabe sig. Hvilke 2 hovedgrupper af antiemetika er førstevalgspræparater til behandling af kvalme og opkastning i graviditeten? (3 point) Sederende antihistaminer og phenthiaziner (dopaminantagonister) er førstevalg Opgave 3 Mette er gravid i 3. trimester og meget plaget af gastrooesophageal refluks. Hun har derfor været på apoteket og købt Gaviscon. På apoteket sagde de god for at medicinen kunne tages i forbindelse med graviditet. Mette har det alligevel ikke helt godt med at tage medicinen og spørger derfor dig om hvordan lægemidlet virker og om det nu også er sikkert at bruge i forbindelse med hendes graviditet. a. Hvad svarer du hende? Lægemidlet virker ved at danne en stærk skummende viskøs opløsning, der lægger sig ovenpå ventrikelindholdet og derved forhindrer refluks af ventrikelindhold til oesophagus. 6

7 Den systemiske absorption er ringe og Mette skal derfor ikke være bekymret for om lægemidlet påvirker fostret b. Hvilke andre hovedgrupper af lægemidler kan anvendes til behandling af reflukssygdom og hvad er deres virkningsmekanisme? Syrepumpehæmmere: hæmmer enzymet H + /K + -ATPase, som pumper H + - ioner ud af parietalcellen. Herved opnås en kraftig og langvarig reduktion af syresekretionen H 2 -antagonister: blokerer histamin(h 2 )- receptorer på parietalcellen og hæmmer derved dennes H + -sekretion Antacida: er baser, der neutraliserer saltsyren i ventriklen. Giver symptomlindring ved gastrooesophageal refluks c. Hvilke af lægemidlerne fra spørgsmål b) kan anvendes af gravide? Syresekretionshæmmere: Esomeprazol, lanzoprazol og omeprazol kan anvendes. Pantoprazol og rabeprazol bør ikke anvendes pga. utilstrækkelige data. Antacida: kan anvendes H 2 -antagonister: Ranitidin kan anvendes, Nizatidin bør ikke anvendes p.g.a. utilstrækkelige data (12 point) Opgave 4 En gravid lider af obstipation og spørger dig hvordan hun kan behandle tilstanden a. Hvad er den primære (non-farmakologiske) behandling af obstipation? Rigelig med motion, kostfibre, væske og indøvelse af hensigtsmæssige defækationsvaner b. Hvilken hovedgruppe af laksantia foretrækkes til behandling af kronisk obstipation i graviditeten? Laksantia med primær virkning på tarmindholdet c. Nævn 2 eksempler på lægemidler der hører til denne hovedgruppe og beskriv deres virkningsmekanisme Muligheder: Osmotisk virkende laksantia: o Laktulose: absorberes ikke fra tarmen og virker volumenforøgende og blødgørende på fæces gennem en osmotisk virkning. 7

8 o Magnesiumoxid: magnesium absorberes kun i ringe grad fra tarmen. Virker volumenforøgende og blødgørende på fæces gennem en osmotisk virkning Bulklaksantia: o Loppefrøskaller: ikke-fordøjelige fibre, optages ikke fra tarmen, virker dermed volumenforøgende og blødgørende (danner vandbindende gel) d. Hvilken hovedgruppe af laksantia er mindre velegnet til behandling af kronisk obstipation i graviditeten. Begrund svaret Laksantia med primær virkning på tarmperistaltikken. Bør så vidt muligt undgås under graviditet på grund af risiko for tidlige uteruskontraktioner.. (14 point) 8

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP)

Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Armour Thyroid (Thyroid tablets, USP) Brug ikke Armour Thyroid alene, eller sammen med andre lægemidler til behandling af fedme, eller at tabe sig. Forkert brug af Armour Thyroid kan forårsage alvorlige

Læs mere

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi

Mads Møller Pedersen s Kompendium i Farmakologi 1. ALMEN FARMAKOLOGI...4 1.10 ALMENE DEFINITIONER...4 1.20 RECEPTORBEGREBET...4 1.30 DOSIS-VIRKNINGSFORHOLD...6 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...9 1.50 FARMAKOTERAPI HOS GRAVIDE, NYFØDTE OG LAKTERENDE...10

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser?

Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Hvordan sikrer vi optimal medicinsk behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser? Videndeling og budskaber fra Lægemiddelindustriforeningens konference 4. juni 2013 Juli 2013 Indledning Psykiske

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

Urter til leveren kroppens kemiske industri af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Urter til leveren kroppens kemiske industri af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Urter til leveren kroppens kemiske industri af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Copyright Birgith Broberg 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Leveren kort beskrevet side 4 Leveren som afgifter

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun Trombocytopeni (ITP) Immun Trombocytopeni (ITP) - en håndbog for patienter og pårørende Danmarks Bløderforening Immun Trombocytopeni (ITP) en håndbog for patienter og pårørende ISBN: 978-87-90861-19-3 ISBN: 978-87-90861-20-9

Læs mere

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog A Abstinenser Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan

Læs mere

Søvnbesvær? Intet problem.

Søvnbesvær? Intet problem. Nr. 1 januar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN Søvnbesvær? Intet problem. LÆS INDE I BLADET Sådan undgår du insulinpuder Har du en gang imellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3

Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 3 1. ALMEN FARMAKOLOGI... 4 1.10 ALMENE DEFINITIONER... 4 1.20 RECEPTORBEGREB ET... 4 1.30 DOSIS -VIRKNINGSFORHOLD... 5 1.40 LÆGEMIDDELBIVIRKNINGER...

Læs mere

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? jens kølsen petersen Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal

Læs mere