Uddannelsesordning for Beklædningshåndværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for Beklædningshåndværker"

Transkript

1 Side 1 af 22 Fag fælles for hovedforløb Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 2 Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 3 Eleven kan anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier. 4 Eleven kan anvende såvel verbale som nonverbale strategier. 5 Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv. 6 Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget. 7 Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag. 8 Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget. 10 Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 11 Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. 12 Eleven kan genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur Læring, kommunikation og samarbejde 1,0 uge Grundfag -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 13-skala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven kan anvende viden om lærerprocesser til styrkelse af egen læring. 2 Eleven kan anvende selvevalueringsværktøjer. 3 Eleven kan udvise medansvar for egen lærerproces. 4 Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer. 5 Eleven kan forholde sig til sine arbejdsprocesser Materialekendskab 1

2 Side 2 af 22 2 Eleven kan foretage og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg på baggrund af tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer 4 Eleven får kendskab til materialers egenskaber og behandlingsmuligheder og kan definere kvalitetskrav 5 Eleven kan redegøre for relevante materialers bearbejdningsevner og forarbejdningsmuligheder 1335 Modelkonstruktion 1 Rutineret 1 Eleven kan anvende måltagning/målskema 2 Eleven kan udføre grundkonstruktioner 3 Eleven kan foretage modeludvikling og tilretning 4 Eleven kan fremstille produktionsfærdige mønstre 5 Eleven kan udføre arbejdstegninger 1341 Faglig IT 1 1 Eleven får kendskab til relevante tegneprogrammer, billedbehandlingsprogrammer og dokumentationsprogrammer 3 Eleven får kendskab til filhåndtering og konvertering af programmer 4 Eleven kan udføre simple arbejdstegninger og teknisk tegning elektronisk 1490 Produktfremstilling og logistik 1 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan under vejledning anvende virksomhedens materialer til enkle produktfremstillinger 2 Eleven kan medvirke ved planlægning og logistik 3 Eleven kan medvirke ved udførelse af virksomhedens produktion 4 Eleven kan anvende virksomhedens maskiner og udstyr 5 Eleven kan arbejde under hensyntagen til miljø- og arbejdsmæssige normer samt udvise ressourcebevidsthed 6 Eleven kan, ud fra de valgfrie specialefag, der er tilrettelagt for uddannelsens trin 1, i samarbejde med virksomheden, under vejledning udføre logistik- og produktionsopgaver i relation til virksomhedens produktion

3 Side 3 af Dokumentation og kvalitet 1 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan medvirke ved udarbejdelse af dokumentation af virksomhedens produkter. 2 Eleven kan medvirke ved udarbejdelse af materiale- og priskalkulation. 4 Eleven kan, ud fra de valgfrie specialefag der er tilrettelagt for uddannelsens trin 1 i samarbejde med virksomheden, medvirke i dokumentation og kvalitetskontrol af virksomhedens produkter 5 Eleven kan medvirke ved kvalitetskontrol 1493 Produktudvikling 1 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan medvirke i produktudvikling og -modning inden for virksomhedens produktsortiment. 2 Eleven kan medvirke ved tegning og konstruktion af virksomhedens produkter 3 Eleven kan, ud fra de valgfri specialefag der er tilrettelagt for uddannelsens trin 1 i samarbejde med virksomheden, under vejledning udføre de design- og konstruktionsopgaver, der indgår i virksomhedens produktion. Afsluttede fag: 1334 Maskinbetjening, produktion og logistik 1 Rutineret 1,5 uger til Eleven kan anvende og vedligeholde de mest anvendte maskintyper inden for branchens produktionsområder 2 Eleven kan sammensætte metoder/syteknikker til et produktionsforløb og gennemføre det i praksis 3 Eleven får indsigt i fordele og ulemper ved produktion i udlandet 4 Eleven får kendskab til og kan deltage i produktionsplanlægning 5 Eleven kan planlægge og fremstille produkter 6 Eleven kan arbejde med praktiske eksempler og redegøre for planmæssige, økonomiske og miljømæssige fordele og ulemper

4 Side 4 af Produktfremstilling 1 Rutineret til Eleven får kendskab til principper for fremstilling af forskellige produkttyper 2 Eleven kan afprøve metoder/teknikker ved hjælp af delemner 3 Eleven kan foretage valg af metoder/teknikker under iagttagelse af opsatte miljø-, arbejdsmiljø-, effektivitets- og kvalitetskrav 4 Eleven kan fremstille forholdsvis simple produkter under iagttagelse af tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige normer samt krav om kvalitet og ressourcebevidsthed Produktudvikling og kalkulation til Eleven kan arbejde med konceptbeskrivelse 2 Eleven kan arbejde med tegneteknikker til præsentationsmateriale 3 Eleven kan udvise innovative og kreative kompetencer ved at omsætte inspiration til ide 4 Eleven kan arbejde ressourcebevidst med design- og produktudviklingsopgaver inden for branchens materialer 7 Eleven kan vælge og anvende værktøjer, programmer og materialer i forbindelse med planlægning og fremstilling af et beklædningsprodukt 9 Eleven har kendskab til materialekalkulation til et planlagt produkt 10 Eleven har kendskab til priskalkulation til et planlagt produkt 11 Eleven udviser arbejdsmiljø- og miljøbevidst adfærd ved planlægning og fremstilling af et produkt 1339 Dokumentation, kvalitetskontrol og kommunikation 1 1,5 uger til Eleven kan udføre teknisk tegning 2 Eleven kan definere kvalitetskrav og tolerancer på produkter og processer 3 Eleven får kendskab til kvalitetskontrol 4 Eleven får kendskab til den skriftlige og mundtlige kommunikation i forbindelse med produktmodning og produktion 5 Eleven kan udarbejde blanketter til produkt- og procesdokumentation 6 Eleven kan dokumentere en produktionsproces

5 Side 5 af Design, stil og mode til Eleven udviser forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt beklædningsdesign 6 Eleven får kendskab til relevante designbegreber inden for beklædnings- og tekstilindustrien 7 Eleven kan udføre en praktisk opgave inden for design af beklædning innovativt og kreativt 8 Eleven har forståelse for at foretage hensigtsmæssige materialevalg ud fra tekniske, miljømæssige og økonomiske faktorer Fag på specialet Beklædningshåndværker Iværksætteri og innovation F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. 1 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. 2 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør. 3 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 4 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold Teknisk sprog 1 Eleven kan anvende de mest almindelige fagudtryk 3 Eleven kan læse og udarbejde arbejdsbeskrivelser og branchetypisk blanketter 4 Elven kan kommunikere skriftligt ved brug af IT-programmer 5 Eleven kan kommunikere teknisk sprog mundtligt

6 Side 6 af Logistik 1 Eleven får kendskab til og kan deltage i produktionsplanlægning 2 Eleven får kendskab til beregning af produktionsudstyr og personale 3 Eleven får kendskab til beregning af råvarebehov 4 Eleven får indsigt i papirgangen i en virksomhed 5 Eleven får indsigt i omkostningsbehov og styring 6 Elven kan udarbejde blanketter til produkt- og procesdokumentation 7 Eleven kan dokumentere en produktionsproces 1345 Boligtekstiler 1 Eleven har kendskab til fremstilling af boligtekstiler inden for gardiner, sengetøj, møbler og tilbehør 2 Eleven kan betjene relevante maskiner og udstyr og fremstille et eller flere boligtekstiler 3 Eleven har kendskab til kvalitetskrav og kvalitetskontrol i forhold til boligtekstiler 4 Eleven har kendskab til materialets funktion og egenskaber inden for boligtekstiler 6 Elven kan vejlede kunder om valg af materialer og produkttype inden for boligtekstiler 7 Eleven kan foretage materiale- og priskalkulation i forhold til produktion af forskellige boligtekstiler 1346 Produktprofil 1 4 Eleven kan udføre og dokumentere materialekalkulation ressourcebevidst 5 Eleven kan specialisere sig inden for valgt fagområde ved at designe/produktudvikle, snitudvikle og forarbejde et eller flere produkter 6 Eleven kan opsy finesser/delemner, anvende presseteknikker ved hjælp af relevante maskiner og redskaber 7 Eleven kan vælge materialer til et eller flere produkter

7 Side 7 af Reklamation, fejlretning og kvalitetskontrol 1 1 Eleven får kendskab til reklamationsmodtagelse 2 Eleven får kendskab til håndtering af reklamationssager 3 Eleven udfører kvalitetskontrol og fejlregistrering 4 Eleven kan modtage og registrere reklamationer 5 Eleven kan deltage i fejlretning 1348 Modens historie 1 1 Eleven får kendskab til karakteristika indenfor dragt, hovedtøj, skotøj, accessories og de mest anvendte materialer, farver og snit inden for de enkelte stilperioder 2 Eleven kan foretage en tidstypisk snitudvikling fra en udvalgt stilperiode og opsy et emne 1349 Tilretning 1 1 Eleven får kendskab til lettere tilretning 2 Eleven får kendskab til at analysere og vælge metode til tilretning 3 Eleven kan foretage simple tilretninger 4 Eleven kan foretage finish på detaildele 1350 Tilskæring 1 1 Eleven får kendskab til relevante teknikker og metoder

8 Side 8 af 22 3 Eleven får kendskab til at udskære med optimal ressourceudnyttelse 4 Eleven får kendskab til tilskæringsprocesserne 6 Eleven får kendskab til at anvende relevant tilskæreriudstyr 1351 Salg og markedsføring 1 1 Eleven kan arbejde teamorienteret og udvise forståelse for ekstern og intern kundebetjening 2 Eleven får kendskab til regnskaber 3 Eleven får kendskab til indkøb 4 Eleven kan foretage salg af produkter 1352 Design 1 1 Eleven kan udføre simple design- og produktudviklingsopgaver inden for tekstil- og beklædningsbranchen 2 Eleven får kendskab til at analysere mode og design 3 Eleven viser forståelse for mode, design, proportioner og materialer 4 Eleven arbejder innovativt og kreativt med produktmodning 1353 Modistprofil 1 1 Eleven kan konstruere mønstre til huer og kasketter 2 Eleven får kendskab til forskellige materialer af relevans for fremstilling af modistprodukter 3 Eleven kan anvende forskellige maskin- og håndsyningsteknikker som indgår ved fremstilling af modistprodukter 4 Eleven får kendskab til relevante metoder, blokke, udstyr og håndværkstøjer der anvendes ved fremstilling af modistprodukter 5 Eleven kan kalkulere pris for fremstilling af modistprodukt 6 Eleven får kendskab til forarbejdnings-, modellerings- og tilskæringsmetoder i forbindelse med fremstilling af modistprodukter 7 Eleven kan konstruere simple mønstre til hatte 8 Eleven får kendskab til pels, filt eller strå 9 Eleven får kendskab til garneringer

9 Side 9 af Buntmagerprofil 1 1 Eleven får kendskab til oplæg og beregninger i forhold til fremstilling af buntmagerprodukter 2 Eleven får kendskab til relevante pelsarter 3 Eleven får kendskab til sortering, opstrækning, zwekning, samling og anbragninger i hele skind 4 Eleven får kendskab til relevante metoder, udstyr og håndværktøjer af relevans for fremstilling af buntmagerprodukter 5 Eleven får kendskab til forskellige maskin- og håndsyningsteknikker som anvendes ved fremstilling af buntmagerprodukter 6 Elven får kendskab til indlægsmaterialer og foringsteknikker af relevans for fremstilling af buntmagerprodukter 7 Eleven får kendskab til finish teknikker af relevans for buntmagerprodukter 8 Eleven kan kalkulere pris for fremstilling af buntmagerprodukt 1357 Design 2 Rutineret 3 Eleven kan anvende sin viden om mode, design, proportioner og materialer i forbindelse med udførelse af design- og produktudviklingsopgaver 4 Eleven kan arbejde innovativt og kreativt ved udvikling af nye produkter 5 Eleven kan udføre design- og produktudviklingsopgaver inden for tekstil- og beklædningsbranchen 6 Eleven kan analysere mode og design 1358 Materialekendskab 2 Rutineret 1 Eleven kan redegøre for materialernes anvendelsesmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger 2 Eleven kan foretage og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg på baggrund af tekniske miljø- og arbejdsmæssige samt økonomiske faktorer 3 Eleven kan teste og anvende testmetoder på materialer 5 Eleven får kendskab til relevante forædlingsmetoder

10 Side 10 af Produktfremstilling 2 Avanceret 1 Eleven kan planlægge og beskrive procesforløb 2 Eleven kender til almindeligt forekommende problemstillinger i forbindelse med produktfremstilling 3 Eleven kender til test/afprøvning af færdige produkter 4 Eleven kan fremstille produkt/produkter inden for et selvvalgt område 5 Eleven kan planlægge og beskrive et procesforløb indenfor et selvvalgt område 6 Eleven kan løse problemer i forbindelse med produktfremstilling 1362 Reklamation, fejlretning og kvalitetskontrol 2 1 Eleven kan følge op på reklamationer 2 Eleven kan kommunikere med kunder og leverandører om reklamationer 3 Eleven kan udføre kvalitetskontrol 4 Eleven får indsigt i fejlanalyser og fejlstatistikker 5 Eleven kan udføre fejlretninger 6 Eleven får indsigt i de økonomiske konsekvenser af reklamationer 1363 Tilretning 2 1 Eleven kan foretage tilretning 2 Elven kan tage mål og foretage figuranalyse 3 Eleven kan foretage finish 4 Eleven kan udarbejde løsningsforslag og kan forudse konsekvenser 5 Eleven kan foretage overslag på tid og pris

11 Side 11 af Tilskæring 2 1 Eleven kan vælge og anvende forskellige tilskæringsmetoder 2 Eleven kan anvende forskelligt tilskæreriudstyr 3 Eleven har viden om tilskæringsprocesser 4 Eleven kan oplægge og udskære med optimal ressourceudnyttelse 5 Eleven har kendskab til kvalitetskontrol i tilskæreriet 1365 Salg og markedsføring 2 1 Eleven kan arbejde teamorienteret og udvise forståelse for ekstern og intern kundebetjening 2 Eleven får kendskab til regnskaber 3 Eleven får kendskab til indkøb 4 Eleven kan foretage salg af produkter 1367 Modistprofil 2 Avanceret 3,0 uger 1 Eleven kan konstruere, snitudvikle og modellere mønstre til modistprodukter 2 Eleven kan skære, samle og sy damehatte 3 Eleven kan anvende relevante metoder og udstyr i forbindelse med fremstilling af modistprodukter 4 Eleven kan anvende forskellige materialer til fremstilling af modistprodukter (herunder stof, pels, læder, filt, strå og indlæg) 5 Eleven kan anvende relevante forarbejdningsmetoder og blokke i forbindelse med fremstilling af modistprodukter 6 Eleven kan lave brudeslør 7 Eleven kan konstruere, snitudvikle, modellere, sy og samle avancerede damehatte 8 Eleven kan anvende relevante materialer ved fremstilling af modistprodukter 9 Eleven kan garnere på komplicerede modistprodukter 10 Eleven kan udføre arbejdstegning og produktdokumentation i forbindelse med fremstilling af modistprodukt

12 Side 12 af Bundtmagerprofil 2 Avanceret 3,0 uger 1 Eleven har kendskab til dyrearter af relevans for buntmagerproduktion 2 Eleven kan identificere mønsterdele som indgår i buntmagerprodukter 3 Eleven kan foretage tilretninger på buntmagerprodukter 4 Eleven kan beregne, oplægge, rykke og gallonere teoretik 5 Eleven kan rykke eller gallonere praktisk 6 Eleven kan anvende forskellige metoder, værktøjer, udstyr og maskiner ved fremstilling af buntmagerprodukter 7 Eleven kan beregne, sortere og oplægge hele skind 8 Eleven kan opstrække, zweke, samle og anbrage hele skind 9 Eleven kan samle og fore med relevante materialer 10 Eleven kan udføre finish på buntmagerprodukter 11 Eleven kan udføre arbejdstegning og produktdokumentation i forbindelse med fremstilling af buntmagerprodukter 1369 Design-profil Avanceret 3,0 uger 1 Eleven kan selvstændigt anvende designfaglige teorier og redskaber 3 Eleven kan produktudvikle ved at omsætte ide til nye tekstil- og beklædningsprodukter 4 Eleven har forståelse for samfundsmæssige betingelser ved udarbejdelse af tekstil- og beklædningsprodukter 5 Eleven kan selvstændigt arbejde med og redegøre for problemstillinger i forbindelse med formgivning, æstetik og innovation,i relation til målgrupper 6 Eleven kan arbejde innovativt og kreativt med produktudvikling og produktmodning 7 Eleven kan uarbejde præsentationsmateriale og arbejdstegninger elektronisk 8 Eleven kan formidle og reflektere over proces og metode 9 Eleven kan omsætte inspiration fra forskellige temaer til nye tekstil- og beklædningsprodukter 1370 Design-profil 1 Ekspert 3,0 uger 1 Eleven kan selvstændigt anvende og kombinere designfaglige teorier og redskaber 3 Eleven kan produktudvikle og produktmodne komplicerede tekstil- og beklædningsprodukter 4 Eleven kan selvstændig koble samfundsmæssige betingelser med udarbejdelse af tekstil- og beklædningsprodukter 5 Eleven kan selvstændigt udvikle innovative funktionelle, æstetiske og formgivningsmæssige udtryk i relation til målgrupper 6 Eleven kan selvstændigt arbejde innovativt og kreativt med produktudvikling og produktmodning alene og i teams

13 Side 13 af 22 7 Eleven kan udvikle innovativt præsentationsmateriale og arbejdstegninger elektronisk 8 Eleven kan vurdere og formidle problemstillinger vedr. proces og metode i relation til designprocessen 9 Eleven kan omsætte inspiration fra forskellige temaer til komplicerede nye tekstil- og beklædningsprodukter 1371 Konstruktion-profil Avanceret 3,0 uger 1 Eleven kan selvstændigt udføre arbejdstegning og produktdokumentation 2 Eleven kan selvstændigt planlægge, beskrive og udføre de gængse produktionsforberedende arbejdsopgaver, som knytter sig til konstruktion af beklædnings- og tekstilprodukter 4 Eleven kan selvstændigt foretage tilretning af pasform 9 Eleven får kendskab til simpel graduering 10 Eleven kan selvstændigt modeludvikle produkter 11 Eleven kan selvstændigt fremstille produktionsfærdige mønstre til produkter 12 Eleven får kendskab til beregning af målskemaer 13 Eleven kan selvstændigt udføre grundkonstruktioner til produkter 1372 Konstruktion-profil 1 Ekspert 3,0 uger 2 Eleven kan planlægge, beskrive og udføre de komplekse produktionsforberedende arbejdsopgaver, som knytter sig til konstruktion af beklædnings- og tekstilprodukter 4 Eleven kan selvstændigt foretage tilretning af pasform 8 Eleven kan udføre simple gradueringer 9 Eleven kan selvstændigt udføre og udvikle arbejdstegninger og produktdokumentation 10 Eleven kan modeludvikle produkter 11 Eleven kan udvikle og fremstille produktionsfærdige mønstre til produkter 13 Eleven kan selvstændigt udføre måltagning og beregne materialeforbrug på CAD 14 Eleven kan udføre grundkonstruktioner til produkter 1373 Produktion-profil Avanceret 3,0 uger 1 Eleven kan specialisere sig inden for det valgte fagområde ved at forarbejde en del af et produkt eller et eller flere produkter 2 Eleven kan selvstændigt opsy finesser/delemner, presse og foretage presseteknik ved hjælp af relevante maskiner og hjælperedskaber 3 Eleven kan snituvikle og opsy

14 Side 14 af 22 4 Eleven kan anvende relevante hånd- eller maskinteknikker inden for det valgte fagområde 6 Eleven kan vælge materialer og indlægsmaterialer inden for det valgte fagområde 8 Eleven kan udføre skære/tilskæreteknikker inden for det valgte fagområde 9 Eleven kan selvstændigt snitudvikle, opsy og tilrette/forme produkter inden for det valgte fagområde 1374 Produktion-profil 1 Ekspert 3,0 uger 8 Eleven kan selvstændigt specialisere sig i fremstilling af produkter inden for det valgte fagområde ved at forarbejde del af et produkt eller et eller flere produkter 9 Eleven kan innovativt og effektivt opsy komplicerede finesser/delemner, presse og foretage presseteknik ved hjælp af relevante maskiner og redskaber 10 Eleven kan foretage kompliceret snituvikling og opsy 11 Eleven kan anvende komplicerede hånd- eller maskinteknikker inden for det valgte fagområde 12 Eleven kan udføre skære/tilskæreteknikker inden for det valgte fagområde 13 Eleven kan selvstændigt vælge materialer og indlægsmaterialer til produkter inden for det valgte fagområde 14 Eleven kan snitudvikle, opsy og tilrette/forme produkter inden for det valgte fagområde Modelkonstruktion 2 Rutineret 1 Eleven kan udføre arbejdstegning og produktdokumentation 3 Eleven kan foretage tilretning af pasform 7 Eleven får kendskab til beregning af målskema 8 Eleven kan modeludvikle produkter 10 Eleven kan fremstille produktionsfærdige mønstre til komplicerede produkter 4255 Faglig IT 2 Rutineret 3 Eleven kan selvstændigt udføre filhåndtering samt konvertering af programmer 4 Eleven kan selvstændigt anvende relevante tegneprogrammer, billedbehandlingsprogrammer og dokumentationsprogrammer 5 Eleven kan selvstændigt udføre arbejdstegninger og teknisk tegning elektronisk

15 Side 15 af Afsl.prv: Beklædningshåndværker 0,0 uger Afsluttende prøve -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven har bestået den afsluttende eksamen 1496 Dokumentation og kvalitet 2 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 5 Eleven kan udarbejde dokumentation af virksomhedens produkter 6 Eleven kan udarbejde materiale- og priskalkulation for dele af virksomhedens produkter 7 Eleven kan udføre kvalitetskontrol 8 Eleven kan, ud fra de valgfrie specialefag, der er tilrettelagt for uddannelsens trin 2, i samarbejde med virksomheden, udføre dokumentation og kvalitetskontrol af virksomhedens produkter 1499 Profil 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan under vejledning udføre virksomhedens daglige arbejdsopgaver inden for de øvrige valgfri specialefag (profilfag) og valgfri specialefag, der er aftalt i forbindelse med oprettelsen af uddannelsesaftalen for trin Produktfremstilling og logistik 2 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan anvende virksomhedens materialer til enkle produktfremstillinger 2 Eleven kan udføre planlægnings- og logistikopgaver i virksomheden 3 Eleven kan selvstændigt udføre dele af virksomhedens produktion 4 Eleven kan selvstændigt anvende virksomhedens maskiner og udstyr

16 Side 16 af 22 5 Eleven kan arbejde under hensyntagen til miljø- og arbejdsmæssige normer samt udvise ressourcebevidsthed 7 Eleven kan, ud fra de valgfrie specialefag, der er tilrettelagt for uddannelsens trin 2, i samarbejde med virksomheden, udføre logistik- og produktionsopgaver i relation til virksomhedens produktion 1503 Produktudvikling 2 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan udføre produktudviklings og -modningsopgaver inden for virksomhedens produktsortiment 2 Eleven kan udføre tegnings - og konstruktionsopgaver inden for dele af virksomhedens produkter. 3 Eleven kan, ud fra de valgfri specialefag der er tilrettelagt for uddannelsens trin 2 i samarbejde med virksomheden, udføre de design- og konstruktionsopgaver, der indgår i virksomhedens produktion Kompmål: Beklædningshåndværker 0,0 uger Kompetencemål 1 Eleven kan anvende deres sproglige og kommunikative færdigheder i både faglige, personlige og internationale situationer i virksomheden. 2 Eleven kan udvise arbejdsmiljø- og miljøbevidst adfærd ved udførelse af alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder. 3 Eleven kan arbejde teamorienteret og udvise forståelse for ekstern og intern kundebetjening. 4 Eleven kan udføre arbejdsopgaver ressourcebevidst under iagttagelse af opsatte kvalitetsstandarder. 5 Eleven kan udvise kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystemer og produktionsmåder, herunder forståelse for globaliseringens indflydelse på virksomhedens arbejdsprocesser. 6 Eleven kan udvise innovative og kreative kompetencer i forbindelse med udførelse af produktionsforberedelse, produktion og produktionsopfølgning inden for uddannelsens jobområder. 7 Eleven kan udvise kendskab til fagomådets gængse IT-teknologiske værktøjer. 9 Eleven kan udføre design- og produktudviklingsopgaver inden for branchens materialer og produkter. 10 Eleven kan udføre simple grundkonstruktioner, modeludvikling og tilretning samt fremstille produktionsfærdige mønstre til tekstil- og beklædningsprodukter. 11 Eleven kan varetage generelle syoperationer/forarbejdningsprocesser i forbindelse med produktions- og modelsyning under hensyntagen til krav om ressourcebevidsthed og ønsket kvalitetsniveau. 12 Eleven kan betjene relevante maskiner og udstyr inden for branchens produktionsområder. 13 Eleven kan udarbejde materiale- og priskalkulation til et planlagt produkt. 14 Eleven kan planlægge, beskrive og udføre procesforløb i forbindelse med gængse produktionsforberedende og - opfølgende arbejdsopgaver inden for valgt fagområde. 15 Eleven kan anvende og kommunikere ved hjælp af teknisk tegning i forbindelse med produktdokumentation. 16 Eleven kan udvise indsigt i og kan medvirke i kvalitetsstyring og -kontrol. 17 Eleven kan udføre arbejdstegninger på relevante IT programmer. 18 Eleven kan udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed. 19 Eleven kan arbejde med produktudvikling og produktmodning, herunder finde og bearbejde inspiration til nye produkter. 20 Eleven kan udarbejde oplæg til beklædnings- og tekstilprodukter ud fra en forståelse for samfundsmæssige betingelser for beklædningsdesign, herunder forskellige menneskelige værdier og behov. 21 Eleven kan udføre kompliceret grundkonstruktioner, modeludvikling og foretage tilretning samt fremstille produktionsfærdige mønstre på tekstil- og beklædningsprodukter. 22 Eleven kan planlægge, beskrive og udføre de gængse produktionsforberende arbejdsopgaver, som knytter sig til konstruktion af beklædnings- og tekstilprodukter. 23 Eleven kan planlægge, beskrive og fremstille et eller flere beklædnings- eller tekstilprodukter. 24 Eleven kan anvende de gængse håndværksmæssige og industrielle teknikker, som knytter sig til produktion af et eller flere beklædningsprodukter.

17 Side 17 af Eleven kan foretage, analysere og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg ud fra tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer. Afsluttede fag: 1356 Design, stil og mode 2 Rutineret til Eleven kan anvende designfaglige teorier og redskaber 3 Eleven kan produktudvikle ved at omsætte ide til nye tekstil- og beklædningsprodukter 4 Eleven har forståelse for samfundsmæssige betingelser ved udarbejdelse af tekstil og beklædningsprodukter 5 Eleven kan arbejde med og redegøre for problemstillinger i forbindelse med formgivning, æstetik og innovation. 6 Eleven kan arbejde innovativt og kreativt med produktudvikling og produktmodning 7 Eleven kan udarbejde præsentationsmateriale elektronisk 8 Eleven kan formidle og reflektere over proces og metode 9 Eleven kan omsætte inspiration fra forskellige temaer 1360 Produktudvikling og kalkulation 2 Rutineret til Eleven kan indsamle, udvælge, dokumentere og formidle inspiration til nye produkter 2 Eleven kan i samarbejde med relevante samarbejdspartnere udføre innovative og kreative opgaver i produktudvikling og produktmodning. 3 Eleven kan udarbejde mindre oplæg til kollektion ved brug af IT-værktøjer 5 Eleven kan vælge og redegøre miljøbevidst for relevante materialer, maskiner og teknikker 7 Eleven kan udføre rationelle og ressourcebevidste metoder ud fra opsatte kvalitetsstandarder 8 Eleven kan udarbejde præsentationsmaterialer elektronisk 9 Eleven kan udarbejde materiale- og priskalkulation til et produkt 9293 Dokumentation, kvalitetskontrol og kommunikation 2 Rutineret til Eleven kan udarbejde procesbeskrivelse og teknisk tegning i forbindelse med produktdokumentation 2 Eleven kan udføre kvalitetskontrol 3 Eleven kan selvstændigt udarbejde dokumentation på produktionsprocessen fra tilskæreri til færdigt produkt 4 Eleven har indsigt i kvalitets- og miljøhensyn i fremstillingsforløbet 5 Eleven kan anvende almindeligt anvendte kvalitetsstyringssystemer

18 Side 18 af 22 6 Eleven får kendskab til kvalitetsstyring og kvalitetssikring 7 Eleven kan kommunikere ved hjælp af fagterminologi og teknisk tegning Fag på specialet Tekstil- og beklædningsassistent 1344 Logistik 1 Eleven får kendskab til og kan deltage i produktionsplanlægning 2 Eleven får kendskab til beregning af produktionsudstyr og personale 3 Eleven får kendskab til beregning af råvarebehov 4 Eleven får indsigt i papirgangen i en virksomhed 5 Eleven får indsigt i omkostningsbehov og styring 6 Elven kan udarbejde blanketter til produkt- og procesdokumentation 7 Eleven kan dokumentere en produktionsproces 1345 Boligtekstiler 1 Eleven har kendskab til fremstilling af boligtekstiler inden for gardiner, sengetøj, møbler og tilbehør 2 Eleven kan betjene relevante maskiner og udstyr og fremstille et eller flere boligtekstiler 3 Eleven har kendskab til kvalitetskrav og kvalitetskontrol i forhold til boligtekstiler 4 Eleven har kendskab til materialets funktion og egenskaber inden for boligtekstiler 6 Elven kan vejlede kunder om valg af materialer og produkttype inden for boligtekstiler 7 Eleven kan foretage materiale- og priskalkulation i forhold til produktion af forskellige boligtekstiler 1346 Produktprofil 1 4 Eleven kan udføre og dokumentere materialekalkulation ressourcebevidst 5 Eleven kan specialisere sig inden for valgt fagområde ved at designe/produktudvikle, snitudvikle og forarbejde et eller flere produkter

19 Side 19 af 22 6 Eleven kan opsy finesser/delemner, anvende presseteknikker ved hjælp af relevante maskiner og redskaber 7 Eleven kan vælge materialer til et eller flere produkter 1347 Reklamation, fejlretning og kvalitetskontrol 1 1 Eleven får kendskab til reklamationsmodtagelse 2 Eleven får kendskab til håndtering af reklamationssager 3 Eleven udfører kvalitetskontrol og fejlregistrering 4 Eleven kan modtage og registrere reklamationer 5 Eleven kan deltage i fejlretning 1348 Modens historie 1 1 Eleven får kendskab til karakteristika indenfor dragt, hovedtøj, skotøj, accessories og de mest anvendte materialer, farver og snit inden for de enkelte stilperioder 2 Eleven kan foretage en tidstypisk snitudvikling fra en udvalgt stilperiode og opsy et emne 1349 Tilretning 1 1 Eleven får kendskab til lettere tilretning 2 Eleven får kendskab til at analysere og vælge metode til tilretning 3 Eleven kan foretage simple tilretninger 4 Eleven kan foretage finish på detaildele 1350 Tilskæring 1

20 Side 20 af 22 1 Eleven får kendskab til relevante teknikker og metoder 3 Eleven får kendskab til at udskære med optimal ressourceudnyttelse 4 Eleven får kendskab til tilskæringsprocesserne 6 Eleven får kendskab til at anvende relevant tilskæreriudstyr 1351 Salg og markedsføring 1 1 Eleven kan arbejde teamorienteret og udvise forståelse for ekstern og intern kundebetjening 2 Eleven får kendskab til regnskaber 3 Eleven får kendskab til indkøb 4 Eleven kan foretage salg af produkter 1352 Design 1 1 Eleven kan udføre simple design- og produktudviklingsopgaver inden for tekstil- og beklædningsbranchen 2 Eleven får kendskab til at analysere mode og design 3 Eleven viser forståelse for mode, design, proportioner og materialer 4 Eleven arbejder innovativt og kreativt med produktmodning 1353 Modistprofil 1 1 Eleven kan konstruere mønstre til huer og kasketter 2 Eleven får kendskab til forskellige materialer af relevans for fremstilling af modistprodukter 3 Eleven kan anvende forskellige maskin- og håndsyningsteknikker som indgår ved fremstilling af modistprodukter 4 Eleven får kendskab til relevante metoder, blokke, udstyr og håndværkstøjer der anvendes ved fremstilling af modistprodukter 5 Eleven kan kalkulere pris for fremstilling af modistprodukt 6 Eleven får kendskab til forarbejdnings-, modellerings- og tilskæringsmetoder i forbindelse med fremstilling af modistprodukter 7 Eleven kan konstruere simple mønstre til hatte 8 Eleven får kendskab til pels, filt eller strå

21 Side 21 af 22 9 Eleven får kendskab til garneringer 1354 Buntmagerprofil 1 1 Eleven får kendskab til oplæg og beregninger i forhold til fremstilling af buntmagerprodukter 2 Eleven får kendskab til relevante pelsarter 3 Eleven får kendskab til sortering, opstrækning, zwekning, samling og anbragninger i hele skind 4 Eleven får kendskab til relevante metoder, udstyr og håndværktøjer af relevans for fremstilling af buntmagerprodukter 5 Eleven får kendskab til forskellige maskin- og håndsyningsteknikker som anvendes ved fremstilling af buntmagerprodukter 6 Elven får kendskab til indlægsmaterialer og foringsteknikker af relevans for fremstilling af buntmagerprodukter 7 Eleven får kendskab til finish teknikker af relevans for buntmagerprodukter 8 Eleven kan kalkulere pris for fremstilling af buntmagerprodukt 1361 Produktfremstilling 2 Avanceret 1 Eleven kan planlægge og beskrive procesforløb 2 Eleven kender til almindeligt forekommende problemstillinger i forbindelse med produktfremstilling 3 Eleven kender til test/afprøvning af færdige produkter 4 Eleven kan fremstille produkt/produkter inden for et selvvalgt område 5 Eleven kan planlægge og beskrive et procesforløb indenfor et selvvalgt område 6 Eleven kan løse problemer i forbindelse med produktfremstilling 7790 Afsl.prv: Tekstil- og beklædningsassistent 0,0 uger Afsluttende prøve -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven har bestået den afsluttende eksamen

22 Side 22 af Kompmål: Tekstil- og beklædningsassistent 0,0 uger Kompetencemål 1 Eleven kan anvende deres sproglige og kommunikative færdigheder i både faglige, personlige og internationale situationer i virksomheden. 2 Eleven kan udvise arbejdsmiljø- og miljøbevidst adfærd ved udførelse af alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder. 3 Eleven kan arbejde teamorienteret og udvise forståelse for ekstern og intern kundebetjening. 4 Eleven kan udføre arbejdsopgaver ressourcebevidst under iagttagelse af opsatte kvalitetsstandarder. 5 Eleven kan udvise kendskab til virksomhedens kvalitetsstyringssystemer og produktionsmåder, herunder forståelse for globaliseringens indflydelse på virksomhedens arbejdsprocesser. 6 Eleven kan udvise innovative og kreative kompetencer i forbindelse med udførelse af produktionsforberedelse, produktion og produktionsopfølgning inden for uddannelsens jobområder. 7 Eleven kan udvise kendskab til fagomådets gængse IT-teknologiske værktøjer. 9 Eleven kan udføre design- og produktudviklingsopgaver inden for branchens materialer og produkter. 10 Eleven kan udføre simple grundkonstruktioner, modeludvikling og tilretning samt fremstille produktionsfærdige mønstre til tekstil- og beklædningsprodukter. 11 Eleven kan varetage generelle syoperationer/forarbejdningsprocesser i forbindelse med produktions- og modelsyning under hensyntagen til krav om ressourcebevidsthed og ønsket kvalitetsniveau. 12 Eleven kan betjene relevante maskiner og udstyr inden for branchens produktionsområder. 13 Eleven kan udarbejde materiale- og priskalkulation til et planlagt produkt. 14 Eleven kan planlægge, beskrive og udføre procesforløb i forbindelse med gængse produktionsforberedende og -opfølgende arbejdsopgaver inden for valgt fagområde. 15 Eleven kan anvende og kommunikere ved hjælp af teknisk tegning i forbindelse med produktdokumentation. 16 Eleven kan udvise indsigt i og kan medvirke i kvalitetsstyring og -kontrol. 17 Eleven kan foretage, analysere og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg ud fra tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer. Afsluttede fag: 9294 Dokumentation og kvalitetskontrol Rutineret til Eleven kan anvende teknisk tegning i forbindelse med produktdokumentation 2 Eleven kan udføre kvalitetskontrol 3 Eleven kan udarbejde dokumentation på produktionsprocessen fra tilskæreri til færdigt produkt 4 Eleven får indsigt i kvalitets- og miljøhensyn i fremstillingsforløbet 5 Eleven får kendskab til almindeligt anvendte kvalitetsstyringssystemer 6 Eleven kan medvirke i kvalitetsstyring og kvalitetssikring

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Notat. 18. maj 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat. 18. maj 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov 18. maj 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse som vi kender

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov

Notat BILAG 1. 6. januar 2015. Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov BILAG 1 6. januar 2015 Notat csh Uddannelsens indhold og virksomhedernes behov Beklædningshåndværkeruddannelsen som den ser ud i dag har eksisteret siden 29. juni 2005. Det vil sige, at den uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Tekstil- og beklædningsassistent og beklædningshåndværker

Tekstil- og beklædningsassistent og beklædningshåndværker Lokal undervisningsplan Tekstil- og beklædningsassistent og beklædningshåndværker Indgangen: produktion og udvikling Trin 1 og 2 på Hovedforløb CPH WEST Vejlebrovej 45 2635 Ishøj Tlf: 33880000 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udfold dit talent VIA Beklædningshåndværker. VIA University College. Talentspor

Udfold dit talent VIA Beklædningshåndværker. VIA University College. Talentspor Udfold dit talent VIA Beklædningshåndværker VIA University College Talentspor BILAG 1 For dig der gerne vil udfordres mere. Kan du lide at udfordre dig selv? Har du mod på at yde en ekstra indsats? Så

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 14 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

praktikcenter håndbogen Beklædning

praktikcenter håndbogen Beklædning praktikcenter håndbogen Beklædning Udarbejdet af Jannie Rasmussen Instruktør ved praktikcenter Beklædning CPH West 11-08-2014 Afdelingsleder: Kim von Bülow 1 Velkommen til praktikcenter på beklædning Kære

Læs mere

Lokal undervisningsplan, GF 2 og hovedforløb lokal afdeling/uddannelse

Lokal undervisningsplan, GF 2 og hovedforløb lokal afdeling/uddannelse Lokal undervisningsplan, GF 2 og hovedforløb lokal afdeling/uddannelse 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Grundforløb 2... 2 a. Uddannelsens formål... 2 b. Varighed... 3 c. Opbygning... 3 d. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Valgfri specialefag Niveau 5 uger

Valgfri specialefag Niveau 5 uger Valgfri specialefag Frisør version 7_ 2012 Valgfri specialefag Niveau 5 uger EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge Langthår Avanceret 1 uge Stylist Rutine 4 uger Trend damemode Avanceret 1 uge Trend, herremode/skæg

Læs mere

Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014)

Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014) BILAG 1 Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014) 88. Den skole, hvor eleven skal optages, undersøger ved modtagelsen af uddannelsesaftalen, om den er fuldstændigt udfyldt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og Teknologi Uddannelse Træfagenes Byggeuddannelse Speciale Tømrer Læringsaktivitet / Forløb Arbejdsmiljø Lektioner 1 uge / Fag / Aktivitet / Projekt 1243, 49-55,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering BEK nr 316 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.12T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Receptionist RECEPTIONIST FAKTAARK. Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil.

Receptionist RECEPTIONIST FAKTAARK. Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil. RECEPTIONIST FAKTAARK Receptionist Receptionisten er i kontakt med mange mennesker og er virksomhedens ansigt udadtil. En nøglefunktion Arbejdet som receptionist er en nøglefunktion. Du er i kontakt med

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Detailslagter Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailslagter

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. VÆRKTØJSUDDANNELSEN på Skive Tekniske Skole og i virksomhedspraktik. Specialet Værktøjsmager Grundforløb 20 uger 1 P H1 10 2 P H2 10 3 P H3 10 4 P H4 5 5 P H5 5 Specialet Værktøjstekniker Grundforløb 20

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Indhold Kvalitet og Service... 3 Salg og Markedsføring... 5 Informations- og planlægningsværktøjer... 7 2 Kvalitet og Service Avanceret 1 uges varighed Formål

Læs mere

Konstruktion og design

Konstruktion og design Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Konstruktion og design November 2014 Fælles mål Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i konstruktion og design

Læs mere

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering 2. skoleperiode i hovedforløb kølemontør Formål med skoleperioden er at udbygge lærlingens viden fra begynderniveauet vedr. viden om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse.

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Læseplan for faget håndværk og design Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Grundlæggende for faget håndværk og design er håndværksmæssig forarbejdning af

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEEVIS OG UDDNNELSESPLN TIL EUD (EFTER IKV) UDDNNELSESRETNING Smed SPECILE NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ GGRUND F DOKUMENTTION, UDTLELSER FR NUVÆRENDE OG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG HTX Design og produktion A - Tekstil

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailuddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse

Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse Årsplan for håndarbejde & sløjd i 4. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve år

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Side 1 af 8 Fag fælles for hovedforløb 8115 Psykologi F 1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper

Læs mere

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse

Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse Årsplan for håndarbejde & håndarbejde i 5. klasse 2010-11 Vanløse den 6. juli 2010 af Musa Kronholt Undervisningen i håndarbejde og sløjd er tilrettelagt således at året deles i to, hvor det første halve

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelsen

Eventkoordinatoruddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelsen Vejledende uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders

hvilke slags arbejde kan man have som uddannet tøj designer hvilke ting skal man være god til som tøj designer Hvorfor er mænd løn højere end kvinders 2014/2015 tøj designer Indledning: jeg er ikke helt klar på endnu om hvad jeg gerne vil være når jeg bliver ældre. Jeg har valgt tøj designer hvor jeg specielt har fokus på Tekstil/tøjområdet. Det har

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse Der undervises i håndarbejde på 1-8 klassetrin. Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne ved skabende håndværksmæssigt arbejde

Læs mere

KOS 3 : Kosmetiker med speciale

KOS 3 : Kosmetiker med speciale KOS 3 : Kosmetiker med speciale På denne skoleperiode får du udvidet dit kendskab til diverse kosmetiske behandlinger og den tilhørende teori. Desuden får du uddybende viden om salgsteknikker, kosmetiske

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Navn: Studienummer: Klynge: Tutor:

Navn: Studienummer: Klynge: Tutor: Note 3. Det overordnede tema for projektet, der danner grundlag for prøven er: Mødet mellem borger(e) og den professionelle social- og sundhedsassistent De overordnede områder er: Omsorgs og sygeplejeopgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Censorvejledning for plastmageruddannelsen

Censorvejledning for plastmageruddannelsen Censorvejledning for plastmageruddannelsen 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vejledningen... 2 2 Generel vejledning... 3 2.1 Censorerne... 3 Kriterier for udpegning af Censorer... 3 Begrænsninger

Læs mere

Uddannelsen til teknisk designer

Uddannelsen til teknisk designer Uddannelsen til teknisk designer Teknisk designer Du skal være teknisk designer, hvis du har lyst til at skabe banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere