Kom ud over rampen med budskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom ud over rampen med budskabet"

Transkript

1 Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6

2 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt, at alle relevante parter så vidt muligt inddrages. Jo bedre, at faglighederne i din organisation er klædt på til at formidle budskabet og værdierne, desto mere sandsynligt er det, at kommunikationen bliver succesfuld. Chancerne for at nå ud til målgruppen i øjenhøjde er langt større, hvis budskaberne afsendes af personer, modtageren har tillid til og forstår. Den berøringsflade, som personerne i din organisation har at gøre med i andre sammenhænge, kan vise sig at være guld værd, hvis denne benyttes til overlevering af værdier og budskabet. Hvis man skal udgøre et fællesskab, skal man have en fælles infrastruktur i kommunikationen, som er hovedvejen at kommunikere til alle på. Kommunikation er også det, du ikke ser Tænk på kommunikation som et isbjerg: Det handler ikke kun om det, der ved første øjekast er synligt. Det handler i højere grad om det, der ligger under havoverfladen det er kulturel forandring og opfattelsen af sig selv. Ved at aktivere selvfølelsen hos folk om deres rolle i verden, kan man forandre folks værdier og antagelser. Og det flytter noget. God kommunikation har en klar afsender, et klart budskab og en klar modtager. Budskabet skal rummes i én enkelt sætning - ellers vil vi for meget. Vis det lille billede i det store Det er vigtigt, at kommunikationen er relevant for modtageren. Det kan være lærlingen, som vi ønsker skal gå ud i verden og fortælle historien om at min uddannelse er vigtig for samfundet, fordi Her handler det om, at lærlingen skal kunne se sig selv og sin rolle i det store billede. Det lille billede skal vises i det store billede. Vi skal tænke i at lægge den gode historie i munden på dem, der har taget en faglig uddannelse og lade dem fortælle de gode historier. Vi skal have noget på hjerte og arbejde bevidst og disciplineret med vores budskab. Husk også at formulere det problem, vi sammen vil løse: En faglig uddannelse er vigtig, fordi der vil mangle faglærte i Er det et informationsproblem? Så skal viden spredes bredt ud. Er det et attitudeproblem? Så skal holdningerne påvirkes. Er det et adfærdsproblem? Så skal der laves nye rutiner og omgangsformer. Problemet kan bestå af flere af punkterne. Derfor kan der være behov for at søsætte en indsats, der kombinerer flere af løsningsmodellerne. Sæt en klar dagorden Det, det handler om, er, at Danmark skal leve af os. Vi skal udfordre det, de andre siger, er dagsordenen. Det handler om at gøre vores dagsorden til deres. Er der behov for det, skal vi lade dagsordenen modne, så den bliver relevant for vores målgruppe. Tænk over hvad de andre vil og sæt dagsorden derefter. Det modsatte kræver mange flere ressourcer. Side 2 af 6

3 Læg en strategi Det er vigtigt først at lægge en strategi, så projektet er målrettet fra starten. Hvorfor skal de unge og de ufaglærte lige vælge vores uddannelser? Det skal både vi, eleverne og de faglærte fortælle verden. Følgende skal derfor afklares: Hvem er vores målgruppe? Hvor møder vi den? Hvordan når vi ud til den? Hvor ligger vores styrker - og konkurrenternes svagheder? Hvis vi skal ændre målgruppens holdninger, er det ikke nok kun at informere hjemmesiden. Start helt fra bunden med at afklare, hvad der adskiller os fra konkurrenterne. Det handler om at fokusere på, hvad vi er gode til. Og det, vi er gode til, skal vi være gode til at formidle. Hvordan engagerer jeg målgruppen? Vær kreativ! Call to action! Arbejd med oplevelser, som kan være en effektiv måde at manifestere dine budskaber i målgruppens bevidsthed på. Folk vil gerne deltage i konkrete, overskuelige initiativer, som events og konkurrencer. Vær præcis i dine instruktioner til målgruppen, for folk har travlt med andre ting. Bed fx de unge om at tage et billede og lægge det på sociale medier, som Instagram. Bemærk: Hvis der er tale om en konkurrence på fx sociale medier, skal du være opmærksom på lovgivningen på området. Den kan godt være en anelse uklar, så se evt. hvilke afgørelser, forbrugerombudsmanden har truffet i forbindelse med konkurrencer, der minder om den, du overvejer at igangsætte. Digital kommunikation: Gå i dialog Internettet spiller ofte en rolle i målgruppens hverdag, men kommunikation på nettet kan være svær at tilrettelægge, så den bliver en succes. Men vi kan tage vores forholdsregler. Overvej, hvilke initiativer på fx sociale medier, der har været succesfulde, og lad dig inspirere. Vi skal give målgruppen noget nyt og anderledes, og derfor skal vi tænke i, hvordan vi bedst engagerer den på de sociale medier. Hvilke handlinger ønsker vi, målgruppen skal udføre? Skal de dele informationer (billeder, video, tekst) eller ønsker vi vores målgruppe på banen til en god debat? Skal debatindlæggene bruges aktivt i kommunikationsindsatsen? Når vi kommunikerer på nettet (fx sociale medier), skal vi overveje de spørgsmål, der kan være relevante at stille sig selv og sin organisation, inden en indsats på de digitale medier sættes i gang: Hvilke medier er det mest oplagt at komme i dialog med målgruppen på, og hvor befinder den sig? Hvilket sprog skal vi bruge? -- Er det fx et meget ungdommeligt sprog, der appellerer stærkest? -- Forstår målgruppen fagudtryk? -- Hvem er din målgruppe i kontakt med - og forstår de evt. det sprog, som vi kommunikerer i? Har vi ressourcerne til at vedligeholde indsatsen på de sociale medier i perioden, hvor vi ønsker engagement hos målgruppen? -- Hvem har ansvaret for kommunikationen på nettet? Er din målgruppe politisk aktiv? Internettet kan i øvrigt være ekstremt effektivt til at kommunikere og få budskaber spredt på: Hvis vores indhold er af god kvalitet, opsigtsvækkende og overraskende nok, eller har relevans for målgruppen, kan distributionen af informationerne foregå meget hurtigt og med små omkostninger. Side 3 af 6

4 En god og veltilrettelagt online-kommunikationsindsats er ingen garanti for succes. Men en god planlægning og tilrettelæggelse gør chancerne større. Stil skarpt på organisationens brand Hvad skal danskerne med vores uddannelser? Vi skal definere vores budskab i en enkelt sætning. Vores brand er, hvad andre føler, når de tænker på os - og hvordan vi opfatter os selv. Det er de værdier, andre og vi selv tilknytter vores organisation. Hvis vi som organisation vil ændre vores brand, skal vi tænke anderledes om os selv. Det skal Industriens Uddannelser også gøre. Vi skal være mere stolte over vores opgave med at lave uddannelser til samfundet. At arbejde med organisationens brand giver en selvbevidsthed i organisationen og gør os i stand til at fortælle den samme historie om, hvem vi er. I Industriens Uddannelser er vores store udfordring, at vi skal have knyttet nye og endnu mere positive værdier til vores brand. Når talen falder på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, skal befolkningen ikke som det første tænke, at det er umuligt at gennemføre uddannelser på grund af mangel på praktik- eller lærepladser, og ej heller, at en faglig uddannelse er tilbagestående ift. gymnasiale uddannelser. Nej, befolkningen skal begynde at tænke de faglige uddannelser som en fantastisk døråbner, der giver masser af fremtidsmuligheder. Vi lykkes bedst med at få tilknyttet de positive værdier ved erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, hvis vi selv starter med at kommunikere om dem på en anden måde. Hvis vi selv er af stolte af vores uddannelser, er der også langt større sandsynlighed for, at potentielt kommende elever, forældre, nuværende lærlinge, faglærte, lærerne, mestrene osv. selv begynder at omtale erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne på en anden og langt mere positiv måde. Side 4 af 6

5 Retorikken er vigtig for at få banket stolthed og prestige ind i vores uddannelser. Det skal vi hjælpe hinanden med. Og selvom det kan tage tid, er muligheden for at vi kan lykkes, sjældent set større. At vi selv bliver bedre ambassadører og omtaler uddannelserne og fagene med stolthed, vil være med til at sikre, at vores kommunikation er i øjenhøjde med modtageren. Lad de faglærte fortælle den gode historie Vi skal have vores budskab igennem med gode fortællinger i øjenhøjde med målgruppen, fordi vi stoler på og helst kommunikerer med folk, der minder om os selv. Derfor skal historierne fortælles af almindelige mennesker, som har taget en faglig uddannelse, og ikke af eksperter. 7 nøglepointer i god kommunikation: 1. En synlig ledelse 2. Sæt fokus på mennesker ikke systemer 3. Skab et forum/infrastruktur, der kan følge processer 4. Skab en appellerende vision og tydelige mål 5. Kvalitet i kommunikationen, som skaber aktivitet hos målgruppen (fx deling og synes godt om ) - ikke kvantitet 6. Involver brugerne 7. Læg planer i god tid Målgruppen skal overbevises om, at Danmark har brug for flere faglærte, og dem, der har taget en faglig uddannelse, skal være stolte af den. Brug de parter, som kan påvirke strukturer og holdninger i samfundet, fx Industriens Uddannelsers stakeholders. Brug de sociale medier, som Facebook og Instagram. Vi skal tale med folk der hvor de befinder sig - og de fleste befinder sig i dag på de sociale medier. Smid de gamle nyhedskriterier ud det handler om følelser og dialog, når vi kommunikerer på de sociale medier. Det er ofte de små og simple kampagner, som virker bedst. Side 5 af 6

6 Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6 D, København K Tlf.: Web: Side 6 af 6

7 Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance

8 Side 19 af 68 Men unge, der tager en erhvervsuddannelse, skal have bedre muligheder for at læse videre, hvis de ønsker det. Det skal tydeliggøre, at en erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der ud over at være erhvervskompetencegivende også giver adgang til videre uddannelse. Det vil styrke erhvervsuddannelsernes attraktivitet. Samtidig skal gode videreuddannelsesmuligheder bidrage til, at erhvervslivet har adgang til videreuddannet arbejdskraft med en erhvervsfaglig baggrund og en solid forståelse for selve produktionen, konkrete processer og arbejdsgange mv. Ud over, at flere uddannelser skal udbydes med eux, jvf. afsnit 3.5, skal følgende gennemføres: 4.1. Bedre mulighed for at fortsætte på videregående uddannelse Adgang til erhvervsakademiuddannelser fra alle erhvervsuddannelser på mindst tre år Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år skal fremover være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser. Ansøgere vil stadig skulle opfylde eventuelle specifikke adgangskrav Sidestilling af fag på højt niveau med gymnasiale fag Fag, der er taget på højt niveau på en erhvervsuddannelse, skal kunne sidestilles med gymnasiale fag i forhold til at opfylde de specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse. Ændringerne skal gennemføres på baggrund af en nærmere faglig vurdering, herunder inddragelse af institutioner og aftagere Bedre overgang til universitetsbacheloruddannelser fra erhvervsuddannelserne Mange erhvervsuddannelser er i dag placeret på kompetenceniveau 4 eller 5 i den nationale kvalifikationsramme og dermed på samme eller højere niveau end de gymnasiale uddannelser. Derudover er der allerede i dag tradition for, at erhvervsuddannede læser videre på ingeniøruddannelserne, og det vurderes, at andre universitetsbacheloruddannelser også kunne være relevante for denne gruppe. Derfor er aftalepartierne enige om, at det skal afklares, hvordan en erhvervsuddannelse ud fra en faglig vurdering kan blive adgangsgivende til relevante universitetsbacheloruddannelser og flere professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at de specifikke adgangskrav opfyldes, og uden at der slækkes på de faglige krav. I forhold til optag af kursister på HF, der tidligere har taget. klasse, følger det af hfloven, at ansøgere som udgangspunkt skal have. klasse for at kunne blive optaget i hf. Efter lov og bekendtgørelse kan ansøgere optages efter hf-institutionens leders konkrete vurdering, hvis de ikke opfylder optagelsesbetingelserne. Der er ikke noget i vejen for, at lederen kan optage kursister, der har gennemført en hel eller dele af en erhvervsuddannelse, på det toårige hf, selvom de ikke har taget. klasse. 5. Erhvervsuddannelse for voksne Mange voksne har erfaring fra anden uddannelse eller beskæftigelse, som gør, at de ikke behøver alle de elementer i en erhvervsuddannelse, som de unge skal have. Samtidig lærer de voksne erfaringsmæssigt hurtigere, hvilket gør, at de kan tilegne sig det faglige stof hurtigere end unge elever, uden at der gås på kompromis med de faglige krav til uddannelsen. Aftalepartierne er derfor enige om, at voksne på 25 år og derover skal have en mere attraktiv, overskuelig og målrettet vej fra ufaglært til faglært. Det skal ske via oprettelsen af erhvervsuddannelsen for voksne (EUV), som bliver den fremtidige vej til en erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Det konkrete alderskriterium på 25 år er fastsat med udgangspunkt i og for at sikre parallelitet til den kommunale indsats overfor unge herunder ungdommens uddannelsesvejledning

9 Side 20 af 68 (UU) og en række andre uddannelsespolitiske initiativer. Derudover skabes der parallelitet med de eksisterende tilskudsvilkår. I forhold til virksomhedernes tilskudsmuligheder skelnes der således i erhvervsuddannelsessystemet typisk mellem elever under 25 år på den ene side og elever på 25 år og derover på den anden side. Tilskudsordningen til voksenlærlinge gælder således kun for elever på 25 år og derover, ligesom der i AUB-systemet er fastsat en højere refusion for elever, som er 25 år eller derover. EUV træder desuden i stedet for den nuværende grundlæggende voksenuddannelse (GVU), hvor aldersgrænsen på 25 år i dag ligeledes gør sig gældende. Det skal bemærkes, at en række overenskomster for lærlingelønninger også skelner mellem løn til unge og voksne, hvor aldersgrænsen typisk er 25 år. Uddannelsesgarantien i erhvervsuddannelserne gælder tilsvarende for EUV. Initiativet om EUV ændrer ikke ved voksenlærlingeordningen (Beskæftigelsesministeriets løntilskudsordning til personer, der er fyldt 25 år, der ønsker en erhvervsuddannelse). Initiativet om EUV forventes ikke at medføre mindreaktivitet på AMU. EUV er sammenhængende forløb, som har til formål at give voksne et formelt kompetenceløft til erhvervsuddannelsesniveau, mens AMU er målrettede kurser, hvor der kan opnås specifikke arbejdsmarkedsrettede kompetencer. De to uddannelsestilbud henvender sig til forskellige uddannelsesbehov. Kriteriet for at opnå den højere lønrefusion vil endvidere være, at der foreligger en EUV-uddannelsesplan, der udarbejdes af en erhvervsskole, en uddannelsesaftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, og at der udbetales løn under uddannelsen efter de gældende regler herom. Det er dog hensigten at understøtte, at AMU anvendes til systematiske kompetenceløft og er et fleksibelt uddannelsestilbud ved, at der kan ske en integration af AMU i EUV EUV-forløb Den nye erhvervsuddannelse for voksne skal passe til de kompetencer, de voksne har. Der er således tre erhvervsuddannelsesveje for voksne: 1. Voksne med mindst to års relevant erhvervserfaring skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktik. Det standardiserede uddannelsesforløb skal som udgangspunkt være pct. kortere end skoledelen på hovedforløbet på en tilsvarende erhvervsuddannelse. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af en vurdering af den enkelte voksnes kompetencer. 2. Voksne med relevant erhvervserfaring eller med en tidligere gennemført uddannelse, som ikke eller kun delvist lever op til kravet om 2 års relevant erhvervserfaring, skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Forløbet skal i udgangspunktet være pct. kortere end skoledelen i hovedforløbet på en tilsvarende erhvervsuddannelse. De voksne kan endvidere modtage grundforløbets 2. del samtidig med, at praktikperioden skal være kortere end for de unge og maksimalt 2 år. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af en vurdering af den enkelte voksnes kompetencer. 3. Voksne uden relevant erhvervserfaringer eller forudgående uddannelse skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del (20 uger). Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. Det standardiserede forløb tilrettelægges med det udgangspunkt, at de voksne typisk er mere modne og målrettede. Arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg) får en ny opgave med at udvikle de standardiserede uddannelsesforløb for voksne inden for de rammer, som fastsættes af Undervisningsministeriet.

10 Side 21 af 68 I EUV skal der anvendes en voksentilpasset fagdidaktik og pædagogik. Der vil være mulighed for samlæsning på grundforløbets 2. del og hovedforløbet for de unge på erhvervsuddannelserne, hvor det findes relevant. Den konkrete indretning af EUV skal drøftes med parterne i erhvervsuddannelsessystemet inden for de fastlagte rammer i lovgivningen i overensstemmelse med nærværende aftale. Arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg) pålægges på den baggrund at udvikle standardiserede forløb og rammer for standardgodskrivning for voksne med erfaring, der sammen med den individuelle vurdering skal danne baggrund for, om eleven i udgangspunktet skal indplaceres i den første, anden eller tredje gruppe Optag og realkompetencevurdering Samme adgangskrav som for elever under 25 år Adgangskravene for at blive optaget på erhvervsuddannelsen for voksne skal være de samme som for optagelse på en erhvervsuddannelse for unge Realkompetencevurdering Den enkeltes konkrete uddannelsesforløb fastlægges på baggrund af en grundig og systematisk realkompetencevurdering som led i optagelsen med udgangspunkt i de på forhånd fastlagte standardiserede uddannelsesforløb for voksne. Realkompetencevurderingen er et fælles ansvar for skolerne og arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg). Det bliver erhvervsskolernes ansvar at udføre realkompetencevurderingen under anvendelse af de regler om godskrivning og afkortning, som er fastsat på baggrund af beslutninger af arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg). Realkompetencevurderingen består både af en objektiv generel vurdering og af en individuel vurdering: Den generelle vurdering bygger på faste objektive kriterier for godskrivning. Arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg) opstiller de relevante kriterier for godskrivning for relevant uddannelse og erhvervserfaring. Skolerne foretager den konkrete vurdering på baggrund af disse. Den individuelle vurdering vil afgøre, om den enkeltes uddannelsesforløb skal afkortes udover det, der eventuelt er givet som led i den objektive vurdering. Arbejdsmarkedets parter (de faglige udvalg) træffer afgørelse om afkortning af praktikuddannelsen på baggrund af øvrig erhvervserfaring. Skolerne foretager det konkrete skøn for yderligere afkortning som følge af anden skoleundervisning. Der udvikles værktøjer til brug for den individuelle vurdering, der i højere grad kan medvirke til at sikre en tilstrækkelig og ensartet afkortning Justering af taxametre til realkompetencevurdering For yderligere at understøtte, at den voksne elev får et uddannelsesforløb, der tager afsæt i elevens faktiske niveau og erfaring, forhøjes taxameteret til RKV i forhold til GVU Særligt for elever uden behov for praktik For elever uden behov for praktik indføres krav om mindst tre måneders forudgående beskæftigelse hos arbejdsgiveren. Disse elever skal således have været ansat i samme virksomhed i tre måneder, før de kan få aftale om uddannelse, der udløser refusion. Tilsvarende øvrige elevgrupper, skal elever uden behov for praktik også have en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvis virksomheden skal modtage lønrefusion, når eleven er i skole. Denne uddannelsesaftale skal således omfatte de samme retlige vilkår, herunder uopsigelighed, overenskomstmæssig løn, andre ansættelsesvilkår og særlige regler om behand-

11 Side 22 af 68 ling af tvistigheder, som gælder for elever med en uddannelsesaftale, der omfatter praktikuddannelse. Elever uden behov for praktik og uden aftale med en arbejdsgiver kan gennemføre EUV med SU. Aftalepartierne er enige om, at aktiviteten på EUV skal følges tæt, herunder med hensyn til tilgang og samlet aktivitet på området. Såfremt aktiviteten på EUV for elever uden behov for praktik overstiger et niveau svarende til årselever, forelægges sagen for aftalepartierne Mulighed for eux Eux vil også være en mulighed for voksne, så de både kan opnå faglært kompetence og studiekompetence på samme tid Lønrefusion og forsørgelse på EUV Virksomhedernes lønrefusion Der indføres en særlig EUV-refusion til virksomhederne i EUV-elevernes skoleperioder, som svarer til den nuværende sats for AUB-lønrefusion til voksenelever. Den nye EUV-refusionssats udgør ca. 1 pct. af højeste dagpengesats. Alle elever, som enten har en praktikplads eller er i beskæftigelse med overenskomstmæssig løn for ufaglærte og deltager i EUV efter aftale med en arbejdsgiver, udløser lønrefusion på op til 1 pct. til virksomheden. Ved at følge de retlige vilkår, som gælder for elever med praktik, anvendes erhvervsuddannelseslovens og de kollektive overenskomsters for sektoren velkendte retsforhold fuldt ud på alle uddannelsesforløb inden for EUV, uanset om EUV-forløbet indeholder praktikuddannelse. Således vil der også gælde samme regler uanset, om virksomheden er omfattet af kollektive overenskomster for det relevante beskæftigelsesområde eller ej. Det er således en forudsætning for lønrefusion, at der udover en EUV-uddannelsesplan foreligger en uddannelsesaftale med arbejdsgiveren, og at den enkelte deltager modtager overenskomstfastsat løn under uddannelsen. Lønrefusionen kan ikke overstige den udbetalte løn. Det skal i udmøntningen sikres, at der ikke sker en utilsigtet brug AMU-kurser på EUV-refusion, Det skal etableringen af de standardiserede forløb, som udvikles af arbejdsmarkedets parter bl.a. være med til sikre. De standardiserede forløb vil sammen med kravet om uddannelsesaftale bl.a. medføre, at misbrug af EUV til at opnå enkeltstående AMU-mål minimeres Elevernes forsørgelse De voksne elevers forsørgelse afhænger af deres konkrete situation: Voksne elever, som har behov for praktik, og som indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, får elevløn på lige vilkår med eud-elever i henhold til relevant overenskomst svarende til de principper, der gælder for elever i dag. For disse elever er refusionssatsen i dag op til 1 pct. af højeste dagpengesats. For disse elever sker der således ingen ændringer i refusionssatsen.

12 Side 23 af 68 Voksne elever med behov for praktik, som ikke opnår en uddannelsesaftale med en virksomhed, men optages i skolepraktik, kan modtage skolepraktikydelse på hovedforløbet, ligesom det også er tilfældet i dag. Voksne elever i beskæftigelse, som ikke har behov for praktik, og som begynder på EUV, får løn under uddannelsens skoledele, mens virksomheden modtager EUVlønrefusion. Disse elever ville i dag typisk tage en GVU. Voksne elever, der ikke har behov for praktik, som påbegynder EUV uden at være i beskæftigelse, får mulighed for at modtage SU under EUV-skoleperioden, med de muligheder for SU-lån mm., der følger deraf. Dermed stilles disse elever lige med elever på videregående uddannelser og elever på grundforløbet. I dag har voksne, som påbegynder en erhvervsuddannelse fra ledighed, alene mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med praktik, hvis de ønsker forsørgelse uanset deres erhvervserfaring. Voksne uden beskæftigelse, som skal have et EUV-forløb med praktik, vil ligesom i dag kunne modtage SU til grundforløbet og skolepraktikydelse til skolepraktik og hovedforløb. Der vil ligesom i dag være mulighed for at tage uddannelse, som en del af den aktive beskæftigelsesindsats, herunder EUV. I disse tilfælde vil personen modtage forsørgelse mv. efter gældende regler. Hvis de påbegynder EUV med uddannelsespålæg, vil de modtage SU. Der ændres ikke på vilkårene for ledige i beskæftigelsessystemet i forhold til i dag. I dag udgør refusionssatsen for den grundlæggende voksenuddannelse (GVU), hvor voksne kan tage en erhvervsuddannelse uden praktik, 80 pct. af højeste dagpengesats, hvilket også svarer til satsen for AMU. Med reformen vil satsen for elever uden behov for praktik blive harmoniseret til den AUB-lønrefusionssats, som eud-eleverne kan modtage i dag under uddannelsens skoledele. Harmoniseringen skal sikre, at virksomhedernes refusion er ens for virksomheder, der opkvalificerer medarbejdere til erhvervsuddannelsesniveau, uanset om medarbejderen har brug for praktikuddannelse eller ej. Harmoniseringen af refusionssatserne er et centralt element i EUV, som skal sikre, at virksomhederne ikke har en økonomisk tilskyndelse til at søge at indgå traditionelle uddannelsesaftaler med praktik og unødigt lange skoleforløb. Refusion udbetales til virksomhederne. Det er alene for de elever, der efter den gældende ordning ville have taget uddannelsen gennem GVU, og som samtidig ville have fået løn under uddannelse, at refusionssatsen fremadrettet bliver højere. I 2012 var der ca. 760 årselever på GVU, som var i beskæftigelse, hvoraf en større andel forventes at have modtaget løn under uddannelsen. 6. Klare adgangskrav Næsten halvdelen af de unge, der starter på en erhvervsuddannelse, falder fra undervejs. En central årsag hertil er, at ca. 15 pct. af de unge i dag afslutter grundskolen uden at kunne læse godt nok. Og en tilsvarende andel af de unge har problemer med at regne. De har derfor vanskeligt ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det kan føre til oplevelsen af nederlag for den enkelte. Og de utilstrækkelige færdigheder hos eleverne gør det samtidig svært at skabe et ensartet fælles grundlag for undervisningen, hvilket svækker kvaliteten af undervisningen for de andre elever. Aftalepartierne er enige om, at der er behov for at tydeliggøre, hvilke grundlæggende forudsætninger, som er nødvendige for at følge undervisningen og gennemføre en erhvervsuddannelse. Det skal øge elevernes gennemførelsesgrad og styrke undervisningen, som igen vil øge erhvervsuddannelsernes attraktivitet, også blandt elever med stærke forudsætninger.

13 GVU-Bog INDUSTRIOPERATØR for Test Testsen

14 1. GVU Ansøger & vejleder Adgangskrav: GVU kompetencevurderingen er betinget af, at ansøgeren: er fyldt 25 år har mindst 2 års relevant erhvervserfaring og er har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau i fag, der er relevant for uddannelsen. GVU - Ansøger: Navn: Test Testsen Cpr. nr Adresse: Testvej 2 Postnr. & By: 7777 Testby Fastnet: Mobil: GVU - Ansvarlig skole: Navn: EUC Lillebælt Adresse: Teknikervej 2 Postnr. & By: 7000 Fredericia Telefonnr.: Hjemmeside GVU - Vejleder: Navn: Henning Aaberg Mobil: Fastnet direkte: GVU-bog Industrioperatør Test Testsen - DEMO 1. GVU Ansøger-Vejleder Side 2

15 2. Uddannelse og erfaring Folkeskoleuddannelse: 9. Klasse 1985 Testby Folkeskole. Klasse Efterskole Testby Efterskole Andet Gymnasieuddannelse: ST "Almen" HT "Teknisk" HH "Handel" HF - Engelsk, niveau C 205 VUC i Testby Andet Erhvervsuddannelse: Teknisk skole EFG Bygge & Anlæg Teknisk skole Handelsskole EFG Handel & Kontor (Det fik jeg ikke så meget ud af) Handelsskole Andet Andet Afsluttet erhvervsuddannelse - Svendebrev: Teknisk skole Teknisk skole Handelsskole Handelsskole Andet Andet Videregående uddannelse: Ekstraordinære personligeudfordringer i forhold til uddannelse: Læse & skrive Regning & matematik Anvendelse af PC & IT Samarbejde & teamwork Læring i klasse/hold situationen Vil gerne bo på skolen! Andet Ingen problemer med at læse, men skrive så som så Jeg er god til at regne den ud, men matematik OK! Jeg kan arbejde samme med alle! OK! Har ikke tid til at lave skolearbejde hjemme GVU-bog Industrioperatør Test Testsen - DEMO 2. Uddannelse og erfaring Side 3

16 Kurser og anden uddannelse: Uddannelsessted År Titel AMU 2003 Loddeteknik AMU 2003 Truckcertifikat AMU 2004 Hygiejne certifikat AMU S Spejder Diverse lederkurser GVU-bog Industrioperatør Test Testsen - DEMO 2. Uddannelse og erfaring Side 4

17 Erhvervserfaring: Virksomhed Periode Jobfunktion Butik Butiksassistent - Forskellige jobfunktioner med rengøring, sætte på hylder, kassearbejde mv. Forskellige murfirmaer Murarbejdsmand - Skulle sørge for at murerne havde sten, mørtel mv. Pakkeri "Mejeri" Pakkeoperatør - Pakker ost "Flowpakker" incl. kvalitetskontrol, rengøring, operatørvedligehold, hjælper med omstilling, 5S ansvarlig i vores team. GVU-bog Industrioperatør Test Testsen - DEMO 2. Uddannelse og erfaring Side 5

18 Tillidshverv i forbindelse med job: Virksomhed Periode Tillidshverv "Sten og Jensen" Sikkerhedsrep. (Der var ikke andre som ville) Fritidshverv: Forening, klub mv. Periode Fritidshverv TESTGRUPPEN Spejderleder Udlandet - Bosidende, arbejde, studie mv.: Land/sprog Periode Aktivitet Norge/Norsk Med muresjakket i Norge i ca. 3 mdr. GVU-bog Industrioperatør Test Testsen - DEMO 2. Uddannelse og erfaring Side 6

19 Udd. mål opfyldt. 3. Praktikuddannelsen Praktikmål Manuelle og automatiserede operatørfunktioner Eleven kan foretage opstart, optimering, overvågning, overdragelse, rapportering samt nedlukning af manuelle og automatiserede maskiner. Eleven kan foretage opstillinger af manuelle og automatiserede maskiner. Eleven kan foretage løbende kvalitetssikringer efter virksomhedens kvalitetsstandarder. Eleven kan arbejde efter virksomhedens miljø- og sikkerhedsforhold. Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse Eleven kan udføre forebyggende vedligehold, identificere og lokalisere fejl, udbedre mindre driftsfejl samt medvirke ved reparationsopgaver. Eleven kan kommunikere og rapportere observationer om driftsfejl til rette vedkommende i overens-stemmelse med virksomhedens retningslinjer. Lager og logistik Eleven kan forstå og anvende virksomhedens transport- og logistiksystem. Energi- og miljøforhold Eleven kan forstå samt anvende reglerne for håndtering af virksomhedens råvarer, herunder rigtig affaldshåndtering. Eleven kan arbejde miljø- og energibevist med opgaver i virksomheden. Produktionsopgaver Eleven kan deltage i virksomhedens produktions-planlægning inden for operatørfunktioner. Eleven har kendskab til virksomhedens produktionskæder og kan på eget initiativ indgå i produktionskæden inden for operatørfunktionerne. Branchekendskab Eleven har viden om virksomhedens konkurrenceforhold og udviklingsmuligheder. Praktikopgaver min. 3 stk. i praktikuddannelsen Praktikopgave 1 Praktikopgave 2 Praktikopgave 3 Bemærkning/kommentar Det beskriver mit job i pakkeriet gennem år. I samarbejde med vores Smed Jeg er meget kvalitetsbevist i mit job. Selvfølgelig eller var jo nok ikke ansat længere. Jeg har et godt samspil med vores reparatør/tekniker Jeg er en "Haj" til SAP En naturlig del af jobbet i pakkeriet! En naturlig del af jobbet i pakkeriet! Jeg har supporteret vores planlægger i perioder. Jeg er en TEAMPLAYER, og kan alle funktionere og bliver tit lånt ud. Jeg er vidende om, at vi er i en global konkurrence. GVU-bog Industrioperatør Test Testsen - DEMO 3. Praktikuddannelsen Side 7

20 Udd. mål opfyldt. Udd. mål opfyldt. 4. Grundforløb - Kompetencevurdering & uddannelsesplan % Fælles kompetencemål (11,5 uger) Kan udvælge og anvende almindeligt forekommende materialer til givne opgaver inden for indgangen, med baggrund i matrialekendskab, Kan fremstille og anvende enkle skitser, tegninger, diagrammer og tilhørende beskrivelser, Kan foretage hensigtsmæssige valg af værktøjer og maskiner til udførelse af enkle arbejdsopgaver inden for indgangens jobområder, Kan udføre enkle faglige beregninger i forbindelse med gennemførelsen af faglige arbejdsopgaver, Kan udvise kendskab til de værdiskabende led og sammenhænge i organiseringen af håndværksmæssige og industrielle fremstillingsprocesser inden for indgangens områder Kan forstå værdien af samarbejde med andre i forbindelse med håndværksmæssig og industriel fremstilling, Kan anvende og vedligeholde kontrolværktøjer og har forståelse for betydningen af, kvalitetskriterier og - specifikationer overholdes, Kan anvende informationsteknologiske værktøjer til ukompliceret fagrelateret informationssøgning og kommunikation og Bemærkning/kommentar I forhold til mit job, og derudover er jeg en "HandyMand". Kan ikke forstå el/automatik tegninger. Yes - HandyMand Godt til at regne den ud i dagligdagen. Har været med i afdelingens LEAN proces, med VSM mv. Kan det inden for murefaget og pakkeriet samt spejderbevægelsen. Kan ikke justere vores måleudstyr (Teknikerarbejder) Kan anvende SAP, Intranet, E- mail og udarbejder SOP'er Kan udføre arbejdsopgaverne sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler. Selvfølgelig! 0 Uddannelsesbehov 1,2 Uge(r) % Førstehjælp og elementærbrandbekæmpelse (0,5 uge) Bemærkning/kommentar 67 Førstehjælp (14 timer) Bestået < 2 år Instruktør i førstehjælp 33 Elementær brandbekæmpelse (6 timer) Bestået < 5 år 0 Uddannelsesbehov 0,2 Uge(r) GVU-bog Industrioperatør Test Testsen - DEMO 4. Grundforløb Side 8

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere