Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab bedre forhold for folkeoplysningen"

Transkript

1 Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V

2 Denne pjece Pjecen er udarbejdet af Dansk Folkeoplysnings Samråd i samarbejde med foreningen Fritid & Samfund Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er folkeoplysningens brancheorganisation. DFS arbejder for at skaffe bedre vilkår og flere midler til folkeoplysningen, skabe samarbejde og netværk, skubbe til udvikling og nytænkning og for at skrive folkeoplysningen ind i samfundsdebatten. Fritid & Samfund er en landsforening for folkeoplysningsudvalg, kredse, lokalråd m.v. på folkeoplysningsområdet. Foreningen arbejder for en øget forståelse for nødvendigheden af en folkeoplysnings-, fritids- og kulturpolitik og for at skabe de bedste vilkår for initiativer og aktiviteter inden for sektoren - nationalt og internationalt. s.2

3 Vigtigt at kende beslutningsprocessen i kommunen For aftenskoler, daghøjskoler og andre i den folkeoplysende voksenundervisning er kommunen afgørende. Kommunernes økonomi er hårdt presset i disse år. Mange opgaver skal løses, og mange aktører står i kø for at få del i budgettet. På den anden side er kommunerne interesseret i at lægge opgaver ud til andre. Her har de folkeoplysende skoler nye muligheder. De lokale folkeoplyseres forhold til politikerne og de ansatte i forvaltningen har derfor stor betydning: Hvor meget afsætter kommunalbestyrelsen i budgettet til folkeoplysning? Hvilke andre former for finansiering bliver der mulighed for? Hvor stor indflydelse har folkeoplyserne selv via folkeoplysningsudvalg og lignende udvalg? Hvor godt er det daglige samarbejde med de ansatte i forvaltningen og med kommunalpolitikerne? Resultatet afhænger af mange forhold, men skoleledere og bestyrelser kan også selv påvirke det. I denne pjece fortæller vi lidt om: Hvilke muligheder for kommunal finansiering er der? Hvordan er de kommunale rutiner? Hvordan og hvornår kan lokale folkeoplysere bedst påvirke beslutningerne? Pjecen viser årets løb i den kommunale budgetlægning og giver ideer til hvordan man som folkeoplysende organisation kan påvirke beslutningerne. Den er især henvendt til de lokale samråd for den folkeoplysende voksenundervisning. Noget vil være børnelærdom for mange folkeoplysere, men vi har valgt at tage det fra grunden af. På DFS hjemmeside kan du finde flere informationer: s.3

4 Årshjulet - i rette tid 5. Vinter Den kommunale forvaltning udmønter budgettet. Folkeoplyserne diskuterer udmøntningen i folkeoplysningsudvalget. Folkeoplyserne sætter deres præg på andre kommunale projekter og opgaver. 2. Forår De ansatte i forvaltningen arbejder med budgettet Folkeoplyserne finder ud af, hvad der er på vej, sætter fælles mål og fordeler opgaverne. Og går i dialog med forvaltningen. 1. Året rundt Hold tæt kontakt til politikere, ansatte i kultur- og fritidsforvaltningen og lokalmedier. Fortæl om jeres gode aktiviteter. Søg andre former for kommunal finansiering. 4. Efterår De politiske forhandlinger fortsætter, og kommunalbestyrelsen behandler budgettet. Budgettet vedtages senest 15. okt. Folkeoplyserne gør den sidste indsats for at overbevise politikerne. 3. Sommer Budgettet behandles i kommunale udvalg og i forhandlinger mellem politikerne. Folkeoplyserne går i dialog med politikerne - dokumenterer, argumenterer og skriver høringssvar. 1. Året rundt Brug enhver lejlighed til at fortælle borgmesteren, formanden for det relevante udvalg (f.eks. skole og kulturudvalget) og udvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer om, hvad din skole laver. Tag direkte kontakt til de(n) ansatte i forvaltningen, der beskæftiger sig med folkeoplysningen, når der er en anledning. Skab en god, personlig, forbindelse til en journalist eller en redaktør på hvert af de lokale medier og giv dem løbende små s.4

5 historier om, hvad der foregår på din skole. Det er også med til at påvirke politikerne. 2. Forår Fra før nytår og i årets første måneder arbejder de ansatte i forvaltningen med budgettet for det følgende år. De tager udgangspunkt i budgetoverslaget, der går tre år frem i tiden, og korrigerer for udviklingen i løn, priser, befolkningssammensætning, aldersfordeling med mere. Økonomiudvalget vedtager en tidsplan for behandlingen af budgettet. Tag de første kontakter. Find ud af, om der er generelle sparekrav til det næste budget. Overvejer forvalt-ningen eller politikere at skære på folkeoplysningen? Har de planer om at lægge opgaver ud, som folkeoplysningen kan være med til at løse? Hold møde i det lokale samråd for at dele informationer, opstille mål og fordele opgaver i indsatsen for folkeoplysningen på budgettet. I en dialog med forvaltningen kan I påvirke meget i denne periode. Inviter jer selv på besøg på Rådhuset, eller inviter dem til kaffe hos jer. 3. Sommer Sidst på foråret/først på sommeren afleverer forvaltningen det teknisk fremskrevne budget. Nu lægges grunden for et kommende budget og budgetforlig mellem partierne. Nogle kommuner holder budgetseminarer. Fagudvalget (f.eks. Skole- og Kulturudvalget) behandler det fremskrevne budget. Folkeoplysningsudvalget ( 35.2 udvalget) skal høres. 1. behandling i kommunalbestyrelsen. Brug jeres kontakter til at holde øje med, om der lægges op til ændringer på folkeoplysnings- området i forhandlingerne mellem partierne. Fremlæg dokumentation og argumenter for støtten til folkeoplysningen. Gå helst inden sommerferien - i dialog med lokalpolitikerne for at overbevise dem om, at der ikke kan spares mere på folkeoplysningen, eller at det er tid til at udvide rammen. En fælles indsats via det lokale samråd kan sikre et godt høringssvar fra folkeoplysningsudvalget. Få lokalpressen til at skrive om jeres ønsker til folkeoplysningen i budgettet. 4. Efterår Kommunalbestyrelsen vedtager det endelige budget senest den 15. oktober. Inden skal kommunalbestyrelsen behandle forslaget to gange med mindst tre ugers mellemrum (1. og 2. behandling). Fortsæt aktiviteterne ovenfor. Sidste indsats for at overbevise politikerne. Overvej at råbe vagt i gevær i lokalmedierne, hvis I tror, der kan rykkes noget. Vær opmærksom på, at jo tættere I kommer på 15. oktober, jo mindre er der som regel at gøre ved resultatet. 5. Vinter Den kommunale forvaltning arbejder med udmøntningen af budgettets forskellige poster, herunder folkeoplysningen. Få indflydelse på udmøntningen gennem folkeoplysningsudvalget. Gå i dialog med forvaltningen for at få folkeoplysningen inddraget i andre kommunale opgaver også selv om det ikke er nedfældet i budgetaftalen s.5

6 Skaf bedre forhold for folkeoplysningen Sådan skal I ikke gøre! Hvis I vil være sikre på at få skåret i bevillingerne og lukket af for andre samarbejder med kommunen, så skal I: Ignorere forvaltningen og kommunalpolitikerne, lige indtil budgettet skal vedtages Kritisere forvaltningen over for politikerne og i lokalmedierne Kritisere politikerne i medierne, inden I har talt med dem direkte Altid jamre over folkeoplysningens dårlige forhold Svine andre folkeoplysere til over for kommunen Vente med at brokke jer over budgettet, til det er vedtaget Det kan gøres anderledes: Skab og fasthold gode kontakter til forvaltningen. Skab og fasthold gode forbindelser til kommunalpolitikerne. Tag imod invitationer til kommunale arrangementer, ikke mindst når nye indsatsområder søsættes. Inviter kommunalpolitikere og ansatte til åbninger, receptioner og lignende eller inviter dem bare på besøg og fremvisning. Tal med én samlet folkeoplysnings-stemme, når I vil opnå noget hos kommunalbestyrelsen og de kommunale forvaltninger! Det kan I bruge et lokalt samråd til. Præsenter et fælles forslag til forbedring af budgettet. Koordiner kontakten til forvaltningen og politikerne. Fortæl politikere, forvaltning og lokalmedier om jeres mest vellykkede aktiviteter Giv politikere og ansatte eksempler fra andre kommuner på godt samarbejde med folkeoplysningen. Præsenter korrekte! - tal og anden dokumentation for jeres aktivitet, f.eks. hvor mange deltagere, hvor meget deltagerbetaling, egne brugertilfredshedsundersøgelser, aldersfordeling, handicappede, udviklingen i kommunens tilskud. De ansatte og de positivt indstillede kommunalpolitikere kan bruge det til at overbevise resten af politikerne om flere penge til folkeoplysningen. Argumentér sagligt og velunderbygget hellere med folkeoplysningens positive betydning og de gode resultater end med klage og kritik. Brug lokalmedierne, men brug dem med omtanke. I nogle situationer presser det politikerne i den rigtige retning. I andre situationer bliver de fornærmede og går i baglås. s.6

7 Andre former for finansiering Uforbrugte midler: Hen imod slutningen af året kan det vise sig, at ikke alle de afsatte penge er blevet brugt til folkeoplysning. Folkeoplysnings-samråd kan argumentere for, at de uforbrugte midler anvendes til at forbedre møbler, andre lokaleforhold eller AV-midler. Konto til kulturelle formål: I de fleste kommuner er der afsat et beløb til ad hoc kulturelle formål. Det vil ofte være muligt at ansøge om midler herfra til nye aktiviteter med relation til kulturområdet. Projektmidler: Inden for andre forvaltningsområder vil der ofte være projektmidler, der kan bruges til nye tiltag på folkeoplysningsområdet. Servicelovens 18: Gennem et samarbejde med de frivillige sociale foreninger er der tilskudsmuligheder fra denne konto. Partnerskaber: Alle landets kommuner etablerer partnerskaber, der har til opgave at løse konkrete opgaver til gavn for kommunens borgere. De vil ofte kunne finansieres gennem tilskud fra andre forvaltningsområder. Partnerskabsmodellen rummer mulighed for at få overført tilskud fra andre forvaltningsområder til de folkeoplysende aktører. Samtidig giver den type aktiviteter prestige til folkeoplysningen. Kampagner og events: På trods af den pressede kommunale økonomi afsætter mange kommuner flere og flere midler til kampagner og store events, der bl.a. har til formål at profilere kommunen. Her kan de folkeoplysende aktører deltage. Frie midler: I næsten alle kommuner råder politikere over frie midler, som de kan disponere over til særlige prioriteringer. Efteruddannelse: I de kommunale budgetter er der tradition for, at der afsættes midler til efteruddannelse af ledere og instruktører indenfor idrætsområdet og det idebestemte ungdomsområde. Også leder og lærer inden for den frivillige voksenundervisning bør have mulighed for at få tilskud fra disse midler. s.7

8 Gode lokaler kvalitet i folkeoplysningen Det er en forudsætning for kvaliteten, at folkeoplysningen foregår i gode og velegnede rammer, der er tilpasset voksnes behov. Derfor er det nødvendigt, at I gør opmærksom på, hvilke behov for lokaler I har - både på kort og lang sigt. Forsøg at påvirke byggeriet af nye kommunale bygninger og faciliteter, så de også kan rumme voksenundervisningen Kræv, at gamle og utidssvarende lokaler bliver renoveret, så de lever op til tidens krav om fleksibilitet og kan tilpasses nye voksenpædagogiske metoder. Vær opmærksom på skolelukninger. Det er vigtigt at have en plan, der sikrer, at den frivillige voksenundervisning får bedre forhold end før skolelukningen. Husk, at kommunen skal yde jer tilskud til private lokaler, hvis den ikke kan stille egnede lokaler til rådighed. Læs mere på: klik på temaet Kommunalt

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Gode råd til fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Copyright Borgerservice

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere