Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber"

Transkript

1 Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

2 Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber. Guiden er en letlæselig introduktion til, hvordan I kan få en god og konstruktiv dialog med kommunen om dens økonomiske prioriteringer på området for socialt udsatte. I guiden er beskrevet gode råd til, hvordan I som lokalt udsatteråd kan organisere jeres arbejde med de kommunale budgetter og regnskaber og til, hvordan I forbereder jer bedst muligt til dialogen med kommunen. Guiden giver også gode råd til, hvornår på budgetåret I som lokalt udsatteråd med fordel kan spille ind og gøre jeres indflydelse gældende. Endelig giver guiden gode råd til, hvilke budget- og regnskabsoplysninger I som lokalt udsatteråd med fordel kan bede kommunen om at få indsigt i. Og husk, at det altid er kommunens opgave at hjælpe og rådgive det lokale udsatteråd i arbejdet med de kommunale budgetter og regnskaber. God arbejdslyst! Rådet for Socialt Udsatte maj 2014

3 1. Hvorfor se på kommunale budgetter og regnskaber? Kommunens budgetter og regnskaber viser, hvordan kommunen fordeler og anvender pengene. De er derfor en meget vigtig kilde, når man vil følge med i, hvordan kommunen prioriterer de forskellige indsatser. For jer i de lokale udsatteråd kan de kommunale budgetter og regnskaber give et indblik i, hvordan kommunen prioriterer indsatserne til socialt udsatte. Hvad kan indblikket i budgetterne og regnskaberne bruges til? Det kan for det første bruges som baggrund for at stille kritiske spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Det kan for eksempel være: Hvorfor har kommunen skåret ned på bevillingen til det lokale værested, når antallet af brugere ikke er faldet? Hvorfor er der afsat færre midler til støtte-kontaktpersonordningen, når antallet af socialt udsatte samtidig er steget i kommunen? Men som lokalt udsatteråd kan I mere end blot at stille de kritiske spørgsmål. I kan også være med til at præge de kommunale budgetter. Det kan I ved at byde ind med forslag til, hvad der skal prioriteres på budgettet for de kommende år. Det kræver bare, at I som lokalt udsatteråd byder ind på det rigtige tidspunkt i budgetforhandlingerne og at rådet har de gode argumenter og den rette dokumentation klar. EKSEMPEL: Skæve boliger i Slagelse Kommune Det lokale udsatteråd i Slagelse skrev forud for forhandlingerne om kommunens budget for et brev til kommunens politiske udvalg med forslag til budgettet. Brevet blev sendt tidligt i kommunens budgetforhandlinger. I brevet præsenterede rådet en række forslag til forbedringer af indsatsen for socialt udsatte. Ét af forslagene var, at der burde etableres skæve boliger til hjemløse i kommunen. Forslagene var velbeskrevne og behovet begrundet med underbyggende dokumentation en dokumentation, som flugtede med den måde, forvaltningen bruger tal og fakta på. Forud var også gået en proces med møder med kommunens tilbud til socialt udsatte, forvaltningen, boligorganisationer m. fl. Udfaldet af udsatterådets indsats blev blandt andet, at fem skæve boliger blev indviet i Slagelse Kommune i april Til inspiration: Brevet fra Slagelse udsatteråd til Slagelse Kommunes Udvalget for Handicap og Psykiatri kan findes bagerst i guiden.

4 2. Hvordan organiserer I budget- og regnskabsarbejdet? De lokale udsatteråd landet over er forskellige, både i forhold til sammensætning af medlemmer og i forhold til arbejdsgange. Det er derfor vigtigt at finde en måde at arbejde med de kommunale budgetter og regnskaber, som giver mening i jeres udsatteråd. Nedenfor kan I se fem gode råd til et godt arbejde med emnet. Selvom ikke alle punkter kan opfyldes, så kan I alligevel få et godt arbejde det vigtigste er, at I finder den måde, som passer bedst til jer: Find rådsmedlemmer med interesse og erfaring. I kan starte med at forhøre jer i udsatterådet om, hvem der har interesse i og eventuelt særlig erfaring med arbejdet med budgetter og regnskaber. Er det et nyt råd, som skal sammensættes, kan det være med i overvejelsen af rådets sammensætning, at der skal sidde én eller flere i rådet med sådanne kompetencer. Nedsæt evt. en arbejdsgruppe. I kan nedsætte en permanent arbejdsgruppe blandt udsatterådets medlemmer, som har hovedansvaret for rådets arbejde med kommunale budgetter og regnskaber. Etabler kontakt til forvaltningen. I kan etablere en fast kontakt med en relevant medarbejder i kommunens forvaltning, som arbejdsgruppen kan henvende sig til. Aftal evt. faste møder. I kan, hvis det er muligt, aftale et antal faste møder årligt med kontakten i kommunens forvaltning. På møderne kan kommunen rådgive, hjælpe og støtte arbejdsgruppen i forhold til at få adgang til og forstå de kommunale budgetter og regnskaber. Få adgang til det rette materiale. I kan lave en aftale med kontakten i den kommunale forvaltning om, at udsatterådet skal have tilsendt det relevante materiale. Rådets sekretariatsbetjening kan være ansvarlig for, at rådet får materialet af den kommunale forvaltning. Se mere om mulige krav til materialet i guidens kapitel 5.

5 3. Hvordan forbereder I jer til budget- og regnskabsarbejdet? Indsatserne til socialt udsatte tager sig forskelligt ud fra kommune til kommune. Det er derfor vigtigt, at det lokale udsatteråd kender kommunens tilbud til socialt udsatte rigtigt godt. Rådet kan med fordel forberede sig forud for budgetforhandlingerne: Tal med tilbuddene. Tag ud til de tilbud til socialt udsatte, som findes i jeres kommune. Det kan være væresteder, botilbud eller tilbud om misbrugsbehandling. Tal med dem om, hvad deres behov er, hvor mange brugere de har, hvilke ønsker for udvikling af tilbuddet de har osv. Tal med andre interessenter. Det er en fordel, at de eventuelle forslag, som udsatterådet sender til kommunen i forbindelse med budgetforhandlingerne, er så godt underbygget som muligt. Det er derfor en god ide at tage kontakt til forskellige interessenter i kommunen og tale med dem om, hvad de ser af behov for socialt udsatte i kommunen. Det kan være lokale boligorganisationer eller andre lokale organisationer, som repræsenterer socialt udsatte grupper i kommunen. Hold øje med dagsorden og referat i de politiske udvalg. Det kan være en fordel at udsatterådet hen over året følger med i socialudvalgets, økonomiudvalgets og byrådets dagsorden og referat. På den måde kan I opfange forslag til kommende besparelser, nye tiltag mm., som kan være relevante at have kendskab til i forbindelse med budget- og regnskabsarbejdet.

6 4. Årshjulet hvad sker hvornår? Det næste vigtige, I som udsatteråd skal være opmærksom på, er, hvornår de forskellige aktiviteter i kommunens budgetforhandling og regnskabsafgivelse finder sted. I skemaet her på siden kan man i grove træk se, hvornår kommunen foretager sig de forskellige aktiviteter. Hver kommune har dog sit eget årshjul, så det vigtigt at finde kalenderen for lige præcis jeres kommune. Det gælder for jer I de lokale udsatteråd om at gøre jeres indflydelse gældende på de rigtige tidspunkter i løbet af året. Måned Byrådets aktiviteter Forslag til udsatterådets aktiviteter Januar Temadrøftelser i byrådet om det Udsatterådet besøger tilbud på området. specialiserede sociale område og Februar forslag til indsatser for det kommende år. Udsatterådet kan afholde temamøder og invitere fx socialudvalg, direktør og socialchef. Marts Generelt strategiseminar i byrådet, hvor rammer, visioner og strategier for alle kommunens stående udvalg drøftes. Udsatterådet kan henvende sig proaktivt til byrådet fx i form af et brev med forslag til prioriteringer i det kommende år. April Maj Juni Præsentation af det endelige regnskab for året før. Drøftelse i socialudvalget af det specialiserede socialområde med inddragelse af interessenter. Første budgetoplæg (efter økonomiaftale mellem regering og kommuner og udmelding af bloktilskud). Se boks nederst på denne side. Udsatterådet kan få tilsendt regnskabstal for året før. Udsatterådet kan blive inviteret ind til udvalget for en drøftelse af området. Udsatterådet får tilsendt budgetmaterialet fra kommunen. Der kan afholdes et informationsmøde mellem udsatterådet og fx socialudvalg, direktør, socialchef og evt. andre interessenter. Udsatterådet kan komme med forslag og afgiver høringssvar. August Socialudvalget debatterer budgetforslag September Første behandling af budget i byrådet Udsatterådet afgiver nyt høringssvar inden anden behandling af budgettet. Oktober Anden behandling af budget i byrådet og vedtagelse af budget senest 15. oktober November Udsatterådet kan evt. afgive en årsberetning, som kan påvirke det kommende års budget. December Byrådet udsender budget for det kommende år. Udsatterådet forbereder sig til det kommende års arbejde med budgetter og regnskaber. Budgetoplægget kan for eksempel bestå af Redegørelse for kommunens generelle økonomiske situation Udviklingstendenser for kommunens borgere og service fx demografi Regeringens krav til de kommunale budgetter, fx at skatterne skal holdes i bero Økonomiudvalgets forslag til økonomiske rammer for de politiske udvalg Tidsplan for budgetlægningen

7 5. Hvilke oplysninger skal I have indsigt i? For at I som udsatteråd kan sammenligne kommunens prioritering af indsatserne til socialt udsatte år efter år, skal I se på de kommunale nøgletal. Det er i den forbindelse en god idé, at I laver en aftale med den kommunale forvaltning om, hvilke nøgletal i de kommunale budgetter og regnskaber I gerne vil have indsigt i og hvilke krav I stiller til oplysningerne fra kommunen. Fakta: De kommunale nøgletal De kommunale nøgletal er økonomisk statistik på de enkelte indsatsområder, som kommunen arbejder med. Med de kommunale nøgletal kan man sammenligne på tværs af årene for at se, om der er en positiv eller negativ udvikling. Fakta: Kommunens kontoplan Kommunens kontoplan er skelettet i kommunens økonomiske planlægning. I kontoplanen kan man læse, hvor i budgettet kommunen tager penge fra til at betale de enkelte udgifter. Kommunens kontoplan danner udgangspunkt for både: o Regnskabstallene altså de faktiske udgifter i det forgangne år og o Budgetforslaget altså forslaget til bevillingen for det kommende år Det gælder for alle kommuner, at udsatteområdet først og fremmest findes under kontoplanens hovedkonto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse. Rammerne for kontoplanen er bestemt af Økonomiog Indenrigsministeriet.

8 Hvilke nøgletal? Når I som udsatteråd beder den kommunale forvaltning om at se oplysninger fra budgettet og regnskabet, bør I bede om at se bestemte udgiftsposter, som er relevante for målgruppen af socialt udsatte. I kan med fordel bede kommunen om at få oplyst både regnskabstallene fra året før og tallene i budgetforslaget for det kommende år. Udsatterådet kan for eksempel bede om indsigt i de udgiftsposter, som fremgår af boksen nedenfor: Kommunale indsatser til socialt udsatte o Boformer til socialt udsatte efter servicelovens 110* o Væresteder til socialt udsatte efter servicelovens 104 o Støtte-kontaktpersonordning til socialt udsatte efter servicelovens 99 o Stofmisbrugsbehandling efter servicelovens 101 o Alkoholmisbrugsbehandling efter sundhedslovens 141 o Frivillige tilbud til socialt udsatte efter servicelovens 18 o Længerevarende botilbud til socialt udsatte efter servicelovens 107 og 108 o Kvindekrisecentre til socialt udsatte efter servicelovens 109* o Bostøtte mm. til socialt udsatte efter servicelovens 85 o Beskæftigelsesrettede tilbud til socialt udsatte o Sundhedsrettede tilbud til socialt udsatte *Boformer efter servicelovens 110 fremgår af samme konto som kvindekrisecentre efter servicelovens 109. Spørg kommunen, om det er muligt at få oplyst udgifterne særskilt.

9 Hvilke krav til oplysningerne? Når I som udsatteråd beder den kommunale forvaltning om indsigt i budgetter og regnskaber for indsatsen over for socialt udsatte, kan I med fordel stille nogle ønsker til de oplysninger, I får tilsendt. Det er en god idé at bede om følgende: Få de specifikke tal for socialt udsatte: I lovgivningen er mange af de indsatser, som socialt udsatte har brug for, de samme som ældre og handicappede har brug for, og de bogføres derfor ofte på samme hovedkonti. Det betyder, at man ofte kun lokalt kan vurdere præcist, hvilke udgifter der er gået til målgruppen af socialt udsatte, og følge udviklingen specifikt for denne målgruppe. Bed om at få tallene specifikt for målgruppen af socialt udsatte. Se på driften: I budgettet fremgår både udgifter til anlæg, for eksempel til nye bygninger, og udgifter til drift. Udgifterne til anlæg varierer meget fra år til år, og det er derfor en god idé, at I som udsatteråd primært koncentrerer jer om udgifterne til drift. Bed om at få oplyst nettodriftsudgiften. Projekterne skal med: En del af indsatserne til socialt udsatte i kommunen kan ikke henføres til en bestemt paragraf i lovgivningen, men har i stedet form af projekter - for eksempel nedsættelse af et ungeteam eller et forebyggelsesprojekt. Bed om, at også projekter fremgår af budget- og regnskabsmaterialet. Se både udgifter og antal brugere/pladser: For at kunne vurdere, om et tilbud er blevet op- eller nedprioriteret, skal udgiften til et tilbud ses i sammenhæng med, hvor mange brugere, der benytter sig af tilbuddet. Bed om at få oplyst antallet af brugere/pladser sammen med udgiften forbundet med tilbuddet. Få oplysninger i løbende priser: Budgetter og regnskaber opgøres i de priser, som gælder det enkelte år. Når der sammenlignes fra år til år, bør man dog omregne til faste priser for at tage højde for inflation. Bed om at få oplysningerne i løbende priser. Se på betalinger til og fra andre kommuner: Det kan være relevant at se på betalinger til og fra andre kommuner. Det kan for eksempel være, at kommunen sælger nogle af pladserne i et af kommunens botilbud til en anden kommune. Det skal man tage højde for i analysen af udsattebudgettet i netop jeres kommune. Bed om også at se betalinger til og fra andre kommuner, så vidt det er muligt. Til inspiration: Eksempel på nøgletalsmateriale udarbejdet til det lokale udsatteråd i Vejle Kommune kan findes bagerst i guiden.

10 BILAG Til inspiration: Brev fra Slagelse udsatteråd til Slagelse Kommunes Udvalget for Handicap og Psykiatri af 20. marts 2013.

11

12

13

14 Til inspiration: Eksempel på nøgletalsmateriale udarbejdet til det lokale udsatteråd i Vejle Kommune.

15

16

17 Her kan du læse mere: Økonomi- og Indenrigsministeriets side om kommunernes styrelse: Loven om kommunernes styrelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161763

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere