Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige"

Transkript

1 Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige input med centrale fakta og gode råd, som du kan bruge, inden du skal ned i banken og få et lånebevis. Af Christian Larsen - Redigering: Philip Dam September 2012

2 03 Om hvordan man undgår at købe for dyrt 06 Hvad koster huset? 07 Rådighedsbudgettet 08 Faste udgifter 10 Udgifts- og indtægtsstigninger 2

3 Om hvordan man undgår at købe for dyrt Der er mange gode grunde til at indlede boligjagten med at prøve at opnå klarhed over, hvad man maksimalt kan give for sit nye hus, uden at det går alt for hårdt ud over ens levestandard. De fleste kommende boligejere vælger at rådføre sig med deres bank i forhold til dette spørgsmål. Alligevel er det i mange tilfælde her, det går galt. Dels viser det sig ofte at være langt dyrere end forventet at vedligeholde og istandsætte drømmehuset, dels starter mange ud med en alt for optimistisk forventning til, hvad det kræver at bevare en fornuftig levestandard. I denne plus-guide vil jeg først og fremmest se nærmere på, hvorfor mange nye boligejere ender med en langt strammere økonomi end ventet, selvom de undervejs har rådført sig med banken. Dernæst vil jeg give nogle bud på, hvad man selv kan gøre for at undgå at havne i den situation. Hvad banken gør og ikke gør Man skal forvente, at hele situationen omkring et boligkøb påvirker ens syn på, hvilke udgifter der er nødvendige for at opretholde en fornuftig levestandard. Ønsket om at kunne låne så meget som muligt, eller i hvert 3

4 fald nok til drømmehuset, betyder i mange tilfælde, at hensynet til den langsigtede balance i privatøkonomien ikke får den nødvendige opmærksomhed. Imidlertid skal man gøre sig klart, at det bliver hverdag igen en dag, og uanset om huset er nok så fantastisk, er der grænser for, hvor længe man kan leve af havregrød for at få råd til det. Mange boligkøbere forventer, at bankrådgiveren i sidste ende vil sørge for, at der fortsat er balance i familiens økonomi, og at et»ja«fra banken derfor er en garanti for økonomisk bæredygtighed. Men det er ikke altid tilfældet. For det første kan det være svært for bankrådgiveren at vurdere bæredygtigheden i ens økonomi, hvis man ikke selv har nogen anelse om, hvor stort et rådighedsbudget man har brug for. For det andet skal man gøre sig klart, at banker lever af at sælge lån, og at bankrådgiveren derfor har en interesse i at udlåne så meget som muligt, så længe kunden i øvrigt kan betale lånet tilbage om nødvendigt med det yderste af neglene. Der findes eksempler på, at en familie på fire personer er blevet godkendt til et lån med et efterfølgende rådighedsbudget på blot kroner per måned. For det beløb skulle familien betale mad, tøj, fritidsaktiviteter, varige forbrugsgoder, brændstof samt vedligeholdelse af hus og bil. Til sammenligning er rådighedsbudgettet for en tilsvarende familie under gældssanering sat til kroner per måned. Selvom et rådighedsbudget på kroner forhåbentlig hører til sjældenhederne, er der ingen tvivl om, at bankerne generelt sætter grænsen lavere, end man selv bør gøre. Børsen bragte på et tidspunkt en oversigt over en række bankers vejledende retningslinjer for det krævede rådighedsbudget for en familie med to voksne og to børn under 14 år. Som det fremgår, er de fleste større banker villige til at låne penge ud, selvom låntageren dermed vil stå tilbage med et rådighedsbeløb, som ligger under eller på niveau med rådighedsbeløbet for en tilsvarende familie under gældssanering. Det viser tydeligt, at man som kommende husejer er nødt til selv at have en kvalificeret mening om størrelsen på sit rådighedsbeløb frem for at overlade det til bankrådgiveren. 4

5 Som vi skal se i det følgende, er bankernes rådgivning i forhold til at sikre kunderne imod en alt for stram økonomi imidlertid ikke den eneste del af bankernes rådgivningsindsats, som kan give anledning til skuffede forventninger hos huskøberen. Lånebeviser En række banker tilbyder, at man som huskøber kan indlede bolig-jagten med at få udarbejdet et lånebevis, som angiver den maksimale kontantpris, familien kan købe for. Mange banker»sælger«lånebeviserne med løftet om, at man får overblik over sin fremtidige boligøkonomi, og at man kan slå til med det samme, når man finder huset. Det må dog på det kraftigste frarådes. Lånebeviset udstedes på et tidligt tidspunkt i købsprocessen, hvor familien endnu ikke har fundet et nyt hus. Det betyder, at beregningen, der ligger til grund for den maksimalt tilladte købesum som angivet i lånebeviset, vil være baseret på en lang række mere eller mindre sikre overslag og forudsætninger. Blandt de parametre i beregningen, som vil være overslags-baserede, er husets forbrugsudgifter, vedligeholdelsesudgifter, skatteforhold og børnepasningstakster. Nok så vigtigt er, at eftersom man i sagens natur ikke engang kender overtagelses-datoen, vil beregningen ikke være baseret på den faktiske rente, som lånene til sin tid optages til, men derimod på dagsrenten på det tidspunkt, hvor lånebeviset udstedes. Hvor stor forskel gør det så i praksis, om man baserer beregningen på antagelser eller faktiske værdier? For at illustrere det har jeg fundet to tilfældige huse i Københavnsområdet, som begge har været til salg i starten af De to huse er udbudt til samme kontantpris, nemlig kroner, og de er arealmæssigt nogenlunde lige store, nemlig henholdsvis 140 m 2 og 160 m 2. Altså to huse, som kunne være reelle alternativer for en køber, der har fået udstedt et lånebevis på kroner fra sin bank, og som dermed vil være kreditgodkendt til at købe et hvilket som helst af de to huse. I regnestykket på næste side viser jeg, hvor stor forskel der vil være i de månedlige omkostninger ved at eje henholdsvis det ene og det andet hus. 5

6 Nettoydelsen på selve lånet er 133 kroner lavere per måned, hvis familien vælger villaen i Valby frem for rækkehuset i Gentofte. Men hvis man indregner samtlige boligrelaterede udgifter, viser det sig, at familiens månedlige rådighedsbeløb ved at vælge huset i Gentofte vil være hele kroner større. Hvis lånebeviset er baseret på et forventet rådighedsbeløb på for eksempel kroner, vil det for de fleste mennesker være katastrofalt at vælge et hus, hvor de månedlige udgifter er kroner højere end forventet. Derfor skal man være ekstremt varsom med at antage, at man reelt vil have råd til ethvert hus, der koster maksimalt 3 millioner kroner, selvom beløbet står på lånebeviset. I øvrigt skal man samtidig være klar over, at der sagtens kan være huse, som koster væsentligt mere end 3 millioner kroner, og som man uden problemer vil kunne få råd til, uanset om låne-beviset siger noget andet. Min opfattelse er derfor, at det i mange tilfælde kun nærmer sig spild af tid at få udarbejdet et lånebevis. Det giver ikke den klarhed, man har brug for, og i værste fald kan det få uoverskuelige konsekvenser at basere sin beslutning på lånebeviset, fordi der er så stor usikkerhed omkring de oplysninger, man har fået. Hvad koster huset? Den næste forhindring i forhold til at få overblik over sin fremtidige boligøkonomi er, at ejendomsmæglernes salgsopstillinger 6

7 ikke ligefrem gør det let for køberen at gennemskue, hvad huset koster at eje. De to nøgletal i en salgsopstilling, der normalt tiltrækker sig størst opmærksomhed, er kontantprisen og den månedlige ejerudgift. Kontantprisen er det beløb, man ville skulle betale her og nu, hvis man skal købe huset kontant. Kontantprisen er vigtig, fordi det er det tal, man forhandler med sælger om, men kontantprisen fortæller ikke noget om, hvordan det påvirker familiens økonomi at eje huset og bo i det måned for måned. Det vil nemlig dels afhænge af finansieringen, dels er der en række driftsudgifter, som kommer oveni. Ejerudgiften er den månedlige udgift ved at eje huset og intet andet. Ejerudgiften oplyses både brutto og netto. Forskellen er, at nettotallet inkluderer værdien af rentefradrag og udgiften til ejendomsværdiskat. Ejerudgiften indeholder i øvrigt de udgifter, som husets ejer er forpligtet til at afholde. Det vil sige ejendomsskat (grundskyld), renovation, villaforsikring og eventuelt bidrag til ejerforening, grundejerforening og lignende. Dernæst indeholder tallet finansieringsomkostningerne, der altid er beregnet ud fra den samme, lovbestemte standardfinansieringsmodel. Endelig kan tallet indeholde udgifter til gæld, som køber vil overtage uden for købesummen. Forbrugsafhængige udgifter såsom el, gas og varme samt vedligeholdelsesudgifter indgår ikke i ejerudgiften angiveligt fordi der er forskel på folks forbrugsvaner, men nok i realiteten også fordi lovgivningen ikke stiller krav om det. Finansieringsomkostningerne indregnes således ud fra en standardfinansieringsmodel, som forudsætter, at køber lægger en udbetaling på 5 % af kontantprisen og skaffer resten af finansieringen ved at optage et fastforrentet annuitetslån og et pantebrev, hvis rente svarer til realkreditlånets + 1,5 procentpoint. Det vil sige, at den oplyste, månedlige ejeromkostning er 100 % irrelevant for køber, hvis køber har tænkt sig at lægge en større eller mindre udbetaling, eller hvis han har tænkt sig at vælge nogle andre lån. Budgetlægning Jeg har ovenfor angivet en række grunde til, at man selv er nødt til at tage ansvaret for, at den fremtidige boligøkonomi kommer til at balancere. Et af de værktøjer, som er nødvendige i den sammenhæng, er budgettet. Det er helt afgørende, at man bruger tid på at lægge et gennemarbejdet budget, hvor alle relevante poster er medtaget, og hvor beløbene er realistiske. En vigtig del af budgetlægningsprocessen er, at man indbyrdes i familien bliver enige om, hvilken levestandard man gerne vil have fremadrettet. Ud over at lægge budgettet over de løbende udgifter vil jeg give nogle råd til, hvordan man udarbejder et»flyttebudget«, hvilket vil sige et budget over de engangsudgifter, der vil være i forbindelse med boligskiftet. Rådighedsbudgettet Rådighedsbudgettet er budgettet for, hvor stort det resterende 7

8 rådighedsbeløb skal være, når alle faste udgifter er betalt. Trods den relativt klare definition skal man forvente, at der findes mange forskellige syn på, hvilke udgifter rådighedsbeløbet skal dække. Nogle familier har valgt, at varige forbrugsgoder (tv, vaskemaskine og så videre) samt vedligeholdelse af hus og bil skal dækkes af rådighedsbudgettet, mens andre afsætter et fast beløb til disse udgifter hver måned som en form for opsparing. Både hvis man vil sammenligne med andres erfaringer, og når man skal have dialogen med sin bankrådgiver, er det vigtigt at være helt tydelig omkring, hvad man selv forventer, at rådighedsbudgettet skal dække. Ellers er det umuligt at forholde sig til, om budgettet er realistisk eller ej. Det er naturligvis altafgørende, at rådighedsbudgettet er tilstrækkelig stort, men erfaringerne viser desværre, at mange huskøbere ender med en væsentligt strammere økonomi, end det egentlig var hensigten. En af årsagerne er, at folk selv er alt for optimistiske omkring deres privatforbrug, og at de i øvrigt ikke undersøger deres forbrugsmønster tilstrækkelig grundigt, når de skal fastsætte rådighedsbudgettet. I stedet for at overlade det til bankrådgiveren at vurdere rådighedsbudgettets størrelse bør man undersøge sit eget forbrugsmønster grundigt. Det kan for eksempel foregå ved, at man foretager et udtræk fra sin dankortkonto for det seneste år, hvorefter man frasorterer de posteringer, som ikke skal dækkes af rådighedsbudgettet fremadrettet. Det vil give et realistisk billede af ens eget forbrugsmønster. En anden mulighed er at benytte de standardbudgetter, som Forbrugerstyrelsen har ladet udarbejde. Standardbudgetterne beskriver, hvad en familie med en bestemt sammensætning gennemsnitligt skal bruge på en række udgiftsposter for at opretholde en rimelig levestandard. Nogle eksempler kan ses her: Standardbudgetterne er lette at anvende, fordi det er udspecificeret, hvilke udgifter der forventes at være dækket af de enkelte beløb. Faste udgifter Selvom man har et budget for sine faste udgifter i forvejen, skal man være forberedt på, at en stor del af budgetposterne vil ændre sig, når man køber hus. En af forudsætningerne for, at man kan opstille et realistisk budget, er, at man har sat sig ind i, hvordan de forskellige budgetposter 8

9 påvirkes af, at man skifter bopæl. I det følgende vil jeg gennemgå de udgiftsposter, som i de fleste tilfælde vil afhænge af, hvilket hus man køber, og som derfor også vil ændre sig, når man flytter i hus. Forsikringer: Bil, indbo Hvis man for eksempel flytter til et nyt postnummer, skal man forvente, at de to udgiftsposter vil ændre sig, fordi præmien afhænger af en bopæl. El Det er altid en vurdering, i hvilken udstrækning man skal benytte husets eller sine tidligere forbrugstal som udgangspunkt. Vurderingen bør først og fremmest afhænge af, om huset har elvarme, og om der medfølger hårde hvidevarer i handlen. Hovedreglen er, at man ikke kan bruge sine forbrugstal fra den nuværende bolig. Fjernvarme/olievarme Her bør man enten bruge de nøgletal, sælger har oplyst, eller de beregnede værdier i energisynsrapporten. Beslutningen bør afhænge af antallet af personer i sælgers husstand og af, om sælger har boet i huset i hele den periode (typisk et kalenderår), oplysningerne gælder for. Vandafledning Her skal man altid bruge husets tal. Vandafledningsudgiften afhænger især af, om man har vaskemaskine, opvaskemaskine og badekar. Villaforsikring Der foreligger som regel et forsikringstilbud i salgsopstillingen, som man kan benytte, indtil man har undersøgt markedet. Men ellers bør man indhente et konkret tilbud, og det gælder i særdeleshed, hvis salgsopstillingen kun indeholder et overslag eller sælgers udgift til forsikring. Transport Afstand og transportbehov afhænger naturligvis af ens valg af bopæl og bør derfor beregnes for det nye hus. Børnepasning/skole Vær opmærksom på de store variationer i pris mellem kommunerne og den betydning, det vil have for dit rådighedsbeløb. I 2010 var Hillerød for eksempel Danmarks billigste kommune med hensyn til vuggestuetakster med kroner om måneden, mens nabokommunen Allerød var den næstdyreste med kroner om måneden. Renovation Tallet bør fremgå af salgsopstillingen, men vær opmærksom på, at det varierer fra kommune til kommune. Bidrag til grundejerforening Nogle steder er det obligatorisk at være medlem af grundejerforening eller vejlav, og det bør i så fald fremgå af salgsopstillingen, hvis der er udgifter hertil. Udgifterne til grundejerforening er en post, som man bør være særligt opmærksom på, hvis vejnettet i området for eksempel er privat og dermed skal vedligeholdes af foreningen. Her bør man anskaffe sig foreningens regnskaber og forhøre sig om eventuelle vedligeholdelsesplaner, som ikke forventes at være indeholdt i den almindelige opkrævning. 9

10 vurdering af, hvor god en stand man ønsker, at huset skal være i. Vedligeholdelse Det er svært at lægge et vedligeholdelsesbudget for et hus, man aldrig har boet i før, men vedligeholdelsesbudgettet er en af de poster, som nybagte husejere ofte undervurderer. Jeg vil generelt anbefale at opstille vedligeholdelsesbudgettet i samarbejde med en bygningsrådgiver, sådan at budgettet hænger sammen med den vedligeholdelsesplan, man lægger, og dermed sådan at budgettet kommer til at tage højde for alle større vedligeholdelsesarbejder, der forventes inden for de næste 10 år eller mere. En anden mulighed er at benytte de nøgletal, som normalt anvendes for lejeboliger. Lejeloven stiller krav om, at der afsættes 41 kroner per m 2 per år til indvendig vedligeholdelse. Samtlige bolig- og kælderarealer opgjort brutto bør her medregnes i arealet. Til udvendig vedligeholdelse regner LLO (Lejernes Landsorganisation) med kroner per m 2 per år. Her kan man eksempelvis vælge at medregne såvel bolig- som kælderarealer samt udhuse i arealopgørelsen. Beløbet per kvadratmeter skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af husets alder, aktuelle stand, type, ens egne håndværksmæssige evner og en I eksemplet ovenfor bliver vedligeholdelsesbudgettet på kroner per måned. Det beløb vil måske ved første øjekast virke højt, men baggrunden for det er, at man har ønsket at fastsætte et beløb, som svarer til den gennemsnitlige vedligeholdelsesudgift over en lang årrække, med henblik på at undgå at vedligeholdelses-udgifterne stiger dramatisk, når taget, vinduerne eller varme-anlægget til sin tid skal udskiftes. I bund og grund et relevant hensyn for de fleste mennesker, uanset om man køber et helt nyopført hus eller et gammelt hus, hvor de kroner faktisk er i underkanten. Ejendomsskat Ejendomsskatten eller grundskylden afhænger af grundværdien og kommunens grundskyldspromille (en kommunal skattesats). Der er stor forskel på grundskyldspromillen i de forskellige kommuner, ligesom grundværdierne naturligvis kan variere betragteligt. Hvor Københavns grundskyldspromille er 34, er den kun 16 i Gentofte. Det vil sige, at en grund til 1 million kroner i København koster kroner om året i grundskyld, mens grunden i Gentofte kun koster kroner. Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1 % af ejendomsværdien op til 3 millioner kroner og 3 % af den del, der overstiger 3 millioner kroner. På grund af skattestoppet er det i øjeblikket ikke husets faktiske 10

11 ejendomsværdi, der benyttes, men derimod det laveste af tre forskellige værdier. Ejendomsværdien kan findes i SKATs register over ejendomsvurderingen. Udgifts- og indtægtsstigninger Som en del af budgetlægningen bør man overveje, hvordan eventuelle kendte eller forventelige udgiftsstigninger eller indtægtsstigninger vil påvirke situationen. Det gælder for eksempel, hvis der er vedtaget fremadrettede ændringer i skatteforholdene, som har betydning for ens situation. Når der er vedtaget ændringer i rentefradragsretten, som indfases gradvist, skal man sørge for at få en beregning af nettoydelsen, når ændringen er fuldt indfaset. Nogle familier har valgt at købe hus ud fra de forventede, fremtidige indtægtsforhold. Det kan eksempelvis gøre sig gældende, hvis den ene ægtefælle er studerende med gode jobmuligheder på købstidspunktet. Risikoen ved denne fremgangsmåde er åbenlys, men hvis man alligevel vælger at tage chancen, bør man som et minimum have en helt klar plan for, hvordan man vil finansiere underskuddet i den mellemliggende periode. Under de aktuelle samfundsøkonomiske vilkår må det frarådes at finansiere sine boligudgifter ved at tære på en opsparing. Risikoen er betydelig, og alternativet er risikofrit: I en tid, hvor boligkøberne ikke står på tæerne af hinanden, bør man have is nok i maven til at vente med at købe huset. Skal det manglende rådighedsbeløb i starten dækkes af en opsparing eller af træk på kassekreditten, skal dette regnes grundigt igennem, hvis man vil undgå at stå tilbage med en dyr gæld efterfølgende. Flyttebudgettet Ud over at lægge et husholdningsbudget for de løbende omkostninger skal man lægge et budget for de omkostninger, der vil være forbundet med selve boligskiftet altså det, man kan kalde et flyttebudget. Flyttebudgettet skal indeholde udgifterne til flytning, møblering, belysning, udskiftning af køkken/bad, hårde hvidevarer, haveredskaber, havemaskiner, istandsættelse af den nye og eventuelt den nuværende bolig, planlagte reparationer af skader i tilstandsrapporten med videre. Der kan også være udgifter til mellemfinansiering, som følge af at man skal have afsluttet salget af sin egen bolig først. Ejendomsmæglerkæden Nybolig har opgjort, at udgifterne til istandsættelse af den nye bolig i gennemsnit udgør kroner. I tallet indgår alle boligtyper, så for huse har tallet været væsentligt højere, fordi der her er flere kvadratmeter og faciliteter at istandsætte, og fordi der kan være skader i tilstandsrapporten, som skal udbedres på indflytningstidspunktet. Det kan kun anbefales at være grundig og konservativ i sin budgetlægning i forhold til flytteudgifterne. På et tidspunkt skal det besluttes, hvor stor en del af ens eventuelle kontantbeholdning man henholdsvis vil lægge i udbetaling og bruge på flytning. Man kan spare 11

12 betydelige summer, hvis man vurderer sine flytteudgifter rigtigt, da man på den måde undgår at skulle ud og låne pengene på kassekreditten i stedet for via de boliglån, man alligevel skal optage i forbindelse med handlen. Selvom man ikke har en kontantbeholdning, bør man lægge et flyttebudget, da man måske i så fald kan overtale banken til at låne pengene på samme vilkår, som gælder for boliglånet. Det vil nemlig stadig være væsentligt billigere end et overtræk på kasse-kreditten. 12

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Skellet 5, Vennebjerg,9800 Hjørring Sagsnr.: 15-003 Dato: 13-03-2015 Beskrivelse: En usædvanlig flot og meget

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: R1183 937 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Grønbjergvej 12, 6973 Ørnhøj 675.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 04-06-2015 R1183 937 Beskrivelse:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936

HUMLEBÆK - Bakken 6. Sagsnr. 30501936 HUMLEBÆK - Bakken 6 Sagsnr. 30501936 Kontakt: Thomas Christian Jürgensen Mobil 26302233 Kontantpris 4.500.000 Ejerudgift pr. md. 7.549 Finansieret: Udbetaling 225.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgift 20.297/16.640

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Margrethevej15, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-020 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Hyggelig og meget velholdtetplans

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

MASSER AF PLADS. Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2. Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed

MASSER AF PLADS. Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2. Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed MASSER AF PLADS Olsbækvænge 5, 4600 Køge FLOT OG MEGET VELHOLDT VILLA PÅ 193 M2 Superflot garage og en yderst attraktiv beliggenhed Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.595.000........

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Ringparken 3, 9800 Hjørring Sagsnr.: 15-015 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Velbeliggende1½ plans rødstensvillamed

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tulipanvej6, Åbyen, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-052 Dato: 10-07-2015 Beskrivelse: Flot og velbeliggendeetplans

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500

Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Ejendomscentret Skadevej 26, 8765, Klovborg 24285599 Bredgade 29, 8740 Brædstrup - 75754500 Salgsopstilling Adresse: Møllevej 1, Åle, 7160 Tørring Sagsnr.: 1306KS Dato: 22-09-2015 Beskrivelse: BILLIG HUSLEJE

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade 41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Østenkrog

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Højrupvej 33, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-038 Dato: 31-05-2015 Beskrivelse: Nedlagt landbrugsejendommed

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

Skøn villa på strandsiden

Skøn villa på strandsiden Skøn villa på strandsiden Østre Grænsevej 35, 2680 Solrød Strand Skøn og charmerende villa meget tæt på stranden Et hus med masser af hygge og atmosfære og en utrolig dejlig beliggenhed mindre end 1 minuts

Læs mere

136 kvm. dejlig familiebolig

136 kvm. dejlig familiebolig 136 kvm. dejlig familiebolig Kamstrupvej 30, 2610 Rødovre Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 2.995.000........ Udbetaling................ 150.000...... Brutto...................

Læs mere

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus

Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro. Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Rækkehus Næsten ny enderækkevilla Tingagervænget 17, 7500 Holstebro Kort & info Bolig#26803 Rækkehus Næsten ny enderækkebolig på 105 m2 i veludbygget

Læs mere

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nørreled

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris

Boligbeskrivelse. Antal værelser 3 Kvm/pris 13.990 Byggeår 2011. Boligareal 100 m² Grundareal 321 m² Kælder - m². Kontantpris Boligbeskrivelse Dybdalgårdvej 129, 5750 Ringe Næsten ny villa på 100 m2 med carport og redskabsrum til salg i attraktivt kvarter. Boligen er opført i 2011 og fremstår som ny. Boligen bliver nymalet inden

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade1, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-021 Dato: 26-03-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdtetplans gulstensvillapå

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Århusvej 109-8960 Randers SØ Tlf. 8641 9500 - Fax. 8641 4106 E-mail: randers@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Fyrreklitten1B, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-033 Dato: 10-05-2015 Beskrivelse: Flot nyere arkitekttegnetsommerhus

Læs mere

Egehegnet 28, 4800 Nykøbing F

Egehegnet 28, 4800 Nykøbing F Slotsgade 9A, 48 Nykøbing F. Tlf: 5484299 Fax: 5484299 Egehegnet 28, 48 Nykøbing F. KONTANTPRIS........................ 2.475....... GRUNDAREAL............................. 17... BYGGEÅR..............................

Læs mere

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.

Fagerlunden 14 2950 Vedbæk. Ejendomsmæglerfirmaet Beier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig. Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Sags nr. 122-4176 Fagerlunden 14 2950 Vedbæk Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111734 4.623 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østre Alle 71A, 3250 Gilleleje 5.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111734 4.623

Læs mere

DEJLIG VINKELVILLA. Engrøjel 41, 2670 Greve. Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand.

DEJLIG VINKELVILLA. Engrøjel 41, 2670 Greve. Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand. DEJLIG VINKELVILLA Engrøjel 41, 2670 Greve Dejlig gulstens vinkelvilla, i eftertragtet kvarter. Skole, daginstitution og legeplader i gåafstand. Dejlig gulstens vinkelvilla på 152 kvm., 30 kvm. muret garage

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE

GOD OG GEDIGEN VILLA. Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE GOD OG GEDIGEN VILLA Sejerøvej 18, 4600 Køge VILLA MED DELVIS KÆLDER I EFTERTRAGTET VILLAKVARTER SYD FOR KØGE Fremtræder meget velholdt overalt - men køkken og bad trænger til modernisering! Ejendomstype..................

Læs mere

FANTASTISK FLOT VILLA

FANTASTISK FLOT VILLA FANTASTISK FLOT VILLA Eriksvej 1, 2690 Karlslunde ET HUS I MEGET FIN STAND OG MED MASSER AF MULIGHEDER Men det skal faktisk "ses" - for det er svært at yde det fuld retfærdighed uden! Kælderarealet på

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE

SPÆNDENDE OG CHARMERENDE SPÆNDENDE OG CHARMERENDE Nørre Boulevard 70, 4600 Køge EN STOR OG SPÆNDENDE VILLA MED EN SÆRDELES CENTRAL BELIGGENHED Masser af plads og masser af gammeldags charme og atmosfære! Ejendomstype..................

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

Villa med bl.a. nye døre og vinduer

Villa med bl.a. nye døre og vinduer Villa med bl.a. nye døre og vinduer Glambækvej 7, 5550 Langeskov Dejlig energivenlig villa er på 153 m² er opført i 1971 i gule teglsten med sort eternittag, velholdt med nyerer vinduer og døre, i plastalu,

Læs mere

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Adresse: Charlottenlundvej

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling E-mægleren Nordsjælland Beskrivelse: UDSIGT SÅ LANGT ØJET RÆKKER På en lille stilleveji et roligt villakvarterer her

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Fasanvænget 12, 4040 Jyllinge Sagsnr.: 3503110 Dato: 24-03-2015 Beskrivelse: Helårsgrund i det hyggelige Jyllinge

Læs mere

Smukt beliggende ved Gudenåen

Smukt beliggende ved Gudenåen Smukt beliggende ved Gudenåen Teglgårdsparken 168, 8882 Fårvang I dette sommerhus område smukt beliggende ved Gudenåen, ved Fårvang lige nord for Silkeborg, ligger dette hyggelige sommerhus, idyllisk omgivet

Læs mere

Villa med store værelser

Villa med store værelser Villa med store værelser Birkens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre 130 kvm bolig med store værelser - mulighed for 4 soveværelser. Beliggende i roligt lukket villa-område.l Ejendomstype.................. Villa...

Læs mere

SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde

SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde Nybyggeri! Flot og spændende funkisvilla Beliggende i nyudstykning i Vinde Kort afstand til midtbyen Cykelsti til skole, indkøb m.m. Leveres som færdigbyg Sagsnr. 29717800

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Glesborg Bygade 43 * 8585 Glesborg Tlf. 86 38 78 00 * Fax. 86 38 78 86 E-mail:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmet John Frandsen A/S Vesselbjergvej 6 E - 8370 Hadsten Tlf. 8698 3100 - Fax. 8698 0330 E-mail: hadsten@johnfrandsen.dk

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbrogade 5 D * 8800 Viborg Tlf. 86 61 53

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

God og billig 2 vær. i Odense

God og billig 2 vær. i Odense God og billig 2 vær. i Odense Floravænget 34 02., Dalum, 5250 Odense SV Rigtig god og billig 2.vær ejerlejlighed, beliggende i attraktivt område nær bus og indkøb, velfungerende ejerforening med professionel

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmægler MDE F. Volf Sørensen Gyvelvej 5, Stoense Havn 5953 Tranekær Tlf: 62 55 10 03/21 28 12 81 Fax: 62 55 21

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Lyngvangen6, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-007 Dato: 04-03-2015 Beskrivelse: Etplans gulstensvillai meget flot

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering

Ejerboliger Vejledende salgsopstilling Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Anslået finansiering og boligudgift ved standardfinansiering Ejendommens hovedtal Matr.nr.: Kontant pris 1.899.000 Bruttoydelse pr. måned 10.031 Udbetaling 95.000 Nettoydelse pr. måned 9.773 Matr. nr.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Ålbækparken 68, 7860 Spøttrup Sagsnr.: AALB68 Dato: 19-08-2015 Beskrivelse: Fritidshus i Ålbækparken i kort

Læs mere

Flot 2V i rolige omgivelser,tæt på byen

Flot 2V i rolige omgivelser,tæt på byen Flot 2V i rolige omgivelser,tæt på byen Aggersvoldvej 13 1. TV, 2700 Brønshøj Robinhus Mægleren: Hjælp til selvhjælp: De fleste boligsælgere ved i dag, at de kan spare en formue ved at sælge selv, men

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Mosevej 5, 4295 Stenlille Sagsnr.: 4295L1 Dato: 25-08-2015 Beskrivelse: Ønsker du at bo fredfyldt og midt i

Læs mere

Brug for plads? Så se her!

Brug for plads? Så se her! Brug for plads? Så se her! Skovbyvej 24, 4840 Nørre Alslev Med hele 205kvm., bolig, og med en dejligt charmerende beliggenhed, er denne ejendom helt perfekt til børnefamilien der har behov for mange værelser,

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer Klarupvej 53-9270 Klarup Tlf. 9832 6199 E-mail: klarup@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kirsebærhaven57, 4632 Bjæverskov Sagsnr.: 6501-2165 Dato: 06-07-2015 Beskrivelse: Nu sælges et af de store

Læs mere

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m²

Boligbeskrivelse. Kontantpris. Antal værelser 2 Kvm/pris 7.083 Byggeår 1983. Boligareal 60 m² Grundareal - m² Kælder - m² Boligbeskrivelse Kontantpris Kontantpris Kontakt sælger Navn Jesper Bach Telefon - 425.000 kr. Hjejlevej 13D, 8641 Sorring Til salg gennem Nybolig Hammel Tlf.: 8696 3000 SAGSNR. H1745 Bolig på 60 kvm og

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Hersnapvænget24B,

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111643 4.816

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111643 4.816 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Store Orebjergvej 1, Rågeleje, 3210 Vejby 8.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglerringen Odense A/S v/karen Friis Skibhusvej 78 5000 OdenseC Telefon6613 2613 Email: info@66132613.dk Adresse: Særslevgårdsvej5,

Læs mere

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Adresse: Holmsløkkevej

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade 41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Øster

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Lindholmvej 7, 4880 Nysted Sagsnr.: 6501-2295 Dato: 08-10-2015 Beskrivelse: Skønt fritidshus i lille idyllisk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Dr Louisesvej 5, 7800 Skive Sagsnr.: DRLO5 Dato: 25-09-2015 Beskrivelse: Spændende hus beliggende i Krabbesholm

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Bredgade 4a 7470 Karup J Tlf. 97 10 10 10 Fax.

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111760 24.601

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111760 24.601 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Nordre Strandvej 99A, 3150 Hellebæk 12.950.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111760

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Jørslev Vænge 5, 4653 Karise Sagsnr.: 151004 Dato:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER

SUPERFLOT LEJLIGHED. Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER SUPERFLOT LEJLIGHED Klaksvigsgade 7 4. TH, 2300 København S LÆKKER MODERNE LEJLIGHED MED TO STORE ALTANER Ligger i attraktiv bebyggelse lige på den anden side af Langebro Ejendomstype............ Ejerlejlighed.........

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

20 Ha Skov sælges. Kontakt for yderligere informationer: Ejendomscentret - Morten skovbo Østergade 12 7361 Ejstrupholm 75772522.

20 Ha Skov sælges. Kontakt for yderligere informationer: Ejendomscentret - Morten skovbo Østergade 12 7361 Ejstrupholm 75772522. Ejendomscentret ApS Østergade 12, 7361 Ejstrupholm - 75772522 Bredgade 29, 874 Brædstrup - 757545 Adresse Vejlevej, 8766 Nørre Snede Sag nr. 143MS Kontantpris 2.3. Udbetaling 115. Brutto pr. md. 12.169

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Steensgårdsvej 30, 7500 Holstebro Sagsnr.: R1207 Dato: 04-06-2015 Beskrivelse: Meget velholdt parcelhus beliggende

Læs mere

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280

anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr. 30971280 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling anja hensberg ejendomsmæglerfirma Kastaniebakken 3-7970 Redsted. Tlf. 96 70 80 20 E-mail: info@anjahensberg.dk CVR-nr.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

Stuelejlighed i Centrum

Stuelejlighed i Centrum Stuelejlighed i Centrum Thorkildsgade 28, 5000 Odense C Velholdt villalejlighed (Ideel anpart af 2 familieejendom)på 63 m² beliggende i stueetagen. Med udgang til en dejlig fælles terrasse i den sydvendte

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nymarken3,

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. Mæglergruppen Ebeltoftvej 3 A, 8960 Randers SØ, CVR-nr. 28662629 Telefon 86494444, email 890@edc.dk. Beskrivelse: Vigtig information Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Mæglergruppen Beskrivelse: Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse er en dejlig ejendom beliggende midt i skoven og med næsten

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Vesterbro 17-9000 Aalborg Tlf. 9810 1435 - Fax.

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

Salgsopstilling. JUST-SOLD Ejendomsmægler Godthåbsvej 34B 2000 Frederiksberg Tlf.53569050 CVR-nr. 35247432. Beskrivelse: Vigtig information

Salgsopstilling. JUST-SOLD Ejendomsmægler Godthåbsvej 34B 2000 Frederiksberg Tlf.53569050 CVR-nr. 35247432. Beskrivelse: Vigtig information Salgsopstilling JUST-SOLD Ejendomsmægler Godthåbsvej 34B 2000 Frederiksberg Tlf.53569050 CVR-nr. 35247432 Adresse: Vollerupgade 59, 4792 Askeby Sagsnr.: 5143JS Dato: 10-02-2015 Beskrivelse: Charmerende

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Jeanne Sørensen Ejendomsmægler MDE & Valuar Kløverprisvej 101-2650 Hvidovre Tlf. 40 98 29 58 - Fax 33 91 27 77 js@robinhus.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Mosevej 7, 4295 Stenlille Sagsnr.: 4295S3 Dato: 21-09-2015 Beskrivelse: Ønsker du at bo fredfyldt og midt i

Læs mere