Studerendes økonomi afhænger af studieby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerendes økonomi afhænger af studieby"

Transkript

1 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en af landets store studiebyer, hvor de selv får ansvaret for, at der er mad i køleskabet, og at regningerne bliver betalt til tiden. Vi har i denne analyse undersøgt, hvor meget studerende har at leve for i hver af de store studiebyer, København, Odense, Århus og Aalborg, de skal studere i. Udgangspunktet for analysen er, at de studerende enten lejer eller køber en lejlighed på 50 kvadratmeter. De væsentligste konklusioner i analysen er: Hvad enten man vælger at købe eller leje en lejlighed på 50 kvadratmeter, er Odense og Aalborg de billigste byer at bo i. Århus og København er mellem 10 og 30 % dyrere, afhængig af om man lejer eller ejer. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Sonia Khan Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Klintholm Med andre ord kan den studerende hæve sit rådighedsbeløb med 30 % ved at vælge Aalborg frem for Århus I både København og Århus er det hovedsagligt boligpriserne, der trækker omkostningerne i vejret. I Århus er transportomkostninger og udgifter til el, vand og varme generelt også høje, mens det især er satsen på grundskyld (ejendomsskatten), der vægter tungt i København. I Aalborg betaler man til gengæld en højere skat af sin indkomst, hvorfor udbetalingen af løn og SU efter skat er lavere her. Forældrekøb er den billigste måde at få en lejlighed på frem for selv at købe eller leje. Det kræver til gengæld, at forældrene har en solid økonomi og er villige til at binde kapital i en lejlighed til barnet. Den studerende kan spare op til 20 % ved, at forældrene køber en lejlighed og udlejer den til den studerende. Tabel 1 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at eje en lejlighed Boligudgift Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at boligkøbet er finansieret 50/50 med FlexLån F1 og fastforrentet 4 % lån. side 1

2 Odense og Aalborg giver størst overskud på budgettet Et nyt studieår er så småt blevet skudt i gang og mange studerende er på jagt efter en bolig til studietiden. Med den store efterspørgsel og det utilstrækkelige udbud af studielejligheder, må mange studerende tænke alternativt, når drømmestudiet står for skud. I denne analyse har vi valgt at se på, hvad det koster at eje henholdsvis leje en lejlighed på 50 kvadratmeter i de fire største studiebyer; København, Odense, Århus og Aalborg. Da boligpriser, husleje, skattesatser, energiudgifter og transportomkostninger varierer i de fire byer, er det disse parametre der afgør, hvilke byer der er dyrere at bosætte sig i. I tabel 1 ovenfor har vi kort opstillet det månedlige regnskab for den studerende, såfremt denne ønsker at købe en lejlighed på 50 kvadratmeter i en af de fire byer. For en mere detaljeret tabel med de specifikke indtægts- og udgiftsposter, se bilag 1. Rådighedsbeløbet skal dække alle udgifter, der ikke er faste, det vil sige udgifter til mad og indkøb, medicin, mobilregning, tøj og sko, studiebøger, fest og fornøjelser, ferie og fritid, tandlæge og frisør, en evt. opsparing samt øvrige uforudsete udgifter. Se evt. bilag 2 for forudsætningerne bag vores beregninger i analysen. Af tabel 1 fremgår det, at Aalborg efterfulgt af Odense er den by, hvor den studerende slipper billigst ved et boligkøb, og altså har flest penge til overs til sig selv efter de faste udgifter er betalt. Det er især boligpriserne og udgifter til el, vand og varme, der trækker udgifterne ned i Aalborg, mens den eneste parameter, hvor Aalborg er dyrest, er transportomkostningerne. København og Århus ligger rimelig ens med hensyn til omkostninger og rådighedsbeløb og den studerende har små kroner mindre til sig selv hver måned efter de faste udgifter er betalt sammenlignet med de to øvrige byer. Ser vi i stedet på det månedlige regnskab, hvis den studerende lejer en lejlighed på 50 kvadratmeter i en af de fire studiebyer, så er billedet meget det samme, jf. tabel 2 nedenfor. Igen er Odense og Aalborg de billigste byer at bo i, da den gennemsnitlige husleje er lavest her. København og Århus ligger igen på nogenlunde samme niveau og er i omegnen af 12 % dyrere end de to øvrige byer. Tabel 2 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at leje en lejlighed Boligudgift Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at den studerende betaler husleje svarende til markedslejen og får 15 % i boligsikring. Er det billigere at eje eller leje en lejlighed? Sammenligner man udgifter og rådighedsbeløb ved at eje i forhold til at leje, jf. tabel 1 og 2, ser det umiddelbart ud som om, at det er billigere at købe en lejlighed, hvis man vælger en af de byer, hvor boligpriserne er forholdsvis lave, dvs. enten i Aalborg eller på Odense. Til gengæld er det billigere at leje en lejlighed i København eller Århus, hvor boligpriserne er høje. Man skal dog være opmærksom på, at tabel 1 tager udgangspunkt i at boligkøbet er finansieret 50 % med FlexLån F1 og 50 % med et fastforrentet 4 % lån. Billedet ser anderledes ud, hvis man udelukkende vælger den ene af de to låntyper. Vælger man f.eks. udelukkende at finansiere boligen med FlexLån F1, så er det billigere at købe en lejlighed uanset hvilken by, man bosætter sig i. Man skal dog huske, at renten på FlexLån er rekordlav lige nu, og at det ikke nødvendigvis vil blive ved med at være billigere at eje, når renten stiger. Er boligkøbet udelukkende finansieret med et 4 % fastforrentet lån, er det kun i Aalborg, hvor det fortsat er billigere at købe frem for at leje. I Odense er udgiften den samme, mens det i både København og Århus vil være billigere at leje en lejlighed. For at se et kort regnskab over udgifter ved køb finansieret med enten FlexLån eller 4 side 2

3 % lån, se bilag 3. Der er således ikke en endelig konklusion på, om det bedst kan betale sig at købe eller leje en lejlighed, når man engang ved hvilken by man skal bosætte sig i. Der er dog andre faktorer end den månedlig økonomi, der er vigtige at have med i overvejelser, når man står mellem valget om at eje eller leje. Har du fundet drømmelejligheden, som du kan se dig selv bo i de næste 5-10 år, og har du sparet op til at kunne lægge en udbetaling på omkring 5 % (måske hjulpet på vej af dine forældre), kan der være en ide i at investere i lejligheden. Kan du til gengæld ikke se dig selv bo i lejligheden i mere end måske 2-3 år, vil vi anbefale at du bor til leje, da omkostningerne ved boligkøb er høje, og man skal derfor have en længere tidshorisont. Dertil kommer, at man næsten altid kan være sikker på at kunne finde en ejerlejlighed, mens det er sværere at finde den rette lejelejlighed. Man skal dog huske, at der er høje omkostninger forbundet med både boligkøb og salg. Så selvom det umiddelbart kan se billigere ud at købe en lejlighed nu, kan det på længere sigt vise sig at blive dyrere, end hvis man havde valgt at leje en lejlighed, på grund af blandt andet de høje omkostninger til mæglere samt risikoen for at ejendomsværdien kan falde. Du kan læse mere om nogle af de fordele og ulemper, der er ved henholdsvis at eje eller leje en lejlighed, i bilag 4. Forældrekøb som alternativ til selv at eje Har du fundet den perfekte lejlighed, som du ser dig selv bo i en del år frem, men vil banken ikke godkende din økonomi til boligkøb, så er der et alternativ, nemlig forældrekøb. Forældrekøb er betegnelsen for, at forældre køber en lejlighed, for derefter at leje den ud til deres barn. Forældre skal oprette en virksomhed, og der skal udarbejdes en lejekontrakt mellem den unge og forældrene. Det kræver selvfølgelig, at forældrene har en stærk økonomi og kan binde kapital i en bolig mere. Har de måske en pæn friværdi i deres nuværende bolig, svarende til 20 % af lejlighedens værdi, behøver de heller ikke at tænke på efterfinansieringen ved køb af lejligheden. Derudover skal forældrene være villige til at betale et mindre beløb hver måned, da det i mange tilfælde ikke vil give overskud at lave et forældrekøb. Med de lave korte renter er der i øjeblikket penge at tjene for forældrene ved at lave forældrekøb, såfremt de finansierer det med FlexLån. Man skal dog ikke lave et forældrekøb med profit for øje, da renterne naturligvis vil stige igen, og kan vende overskuddet her og nu til et underskud. Vi har regnet på hvad forældrekøb vil koste i henholdsvis København, Århus, Odense og Aalborg. Vi benytter samme lejlighed og samme priser som i de forrige afsnit. I tabel 3 nedenfor kan du se det månedlige regnskab for barnet, såfremt denne lejer en lejlighed af sine forældre. Tabel 3 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved forældrekøb Boligudgift Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at barnet betaler husleje svarende til markedslejen og får 15 % i boligsikring. Som det ses, er det en klar økonomisk fordel for barnet, hvis forældrene køber lejligheden især hvis det er i København eller Århus. Barnet kan nemlig spare mellem 220 og kroner pr. måned i forhold til selv at købe eller leje en lejlighed. Men som nævnt kræver det, at forældrene er villige til at give et tilskud til barnet i form af det underskud, der kan opstå ved et forældrekøb. Ved køb af en af ovenstående lejligheder vil det månedlige underskud maksimalt løbe op i 340 kroner, hvis forældrene finansierer købet med et fastforrentet 4 % lån og de kan tjene op til 970 side 3

4 kroner pr. måned ved at vælge FlexLån F1. Find den løsning, der passer dig bedst Der findes ikke én løsning, der er den rette for alle. Når man først ved, hvilken by man vil studere i, så kan man lade sig inspirere af ovenstående til at afgøre, hvor vidt man vil leje eller købe en lejlighed eller måske prøve at lokke sine forældre til et forældrekøb. Eller det kan være, at konklusionerne i denne analyse er med til at afgøre, hvilken by du i fremtiden måtte ønske at studere i. Alt andet lige, så er det en personlig afvejning mellem en lang række faktorer, både økonomiske såvel som de fordele og ulemper, der er beskrevet i bilag 4, der afgør, hvad der er den rette løsning for den enkelte. Vi vil dog altid anbefale, at man tager sin personlige bankrådgiver med på råd, når man er inde i overvejelser om ny bolig. side 4

5 Bilag 1 Detaljerede tabeller Nedenfor ser du tabeller med de enkelte indtægts- og udgiftsposter, når den studerende henholdsvis køber eller lejer en lejlighed på 50 kvadratmeter i de fire studiebyer. Tabel 4 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at eje en lejlighed - Studiejob + SU SU-lån Boligudgift Boligfinansiering Grundskyld + ejd.værdiskat Vedligeholdelse Ejerforening El, vand og varme Forsikring, licens og internet Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at boligkøbet er finansieret 50/50 med FlexLån F1 og fastforrentet 4 % lån. Tabel 5 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at leje en lejlighed - Studiejob + SU SU-lån Boligudgift Husleje Boligsikring Fællesudgifter, ejerforening Varme Forsikring, licens og internet Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at den studerende betaler husleje svarende til markedslejen og får 15 % i boligsikring. side 5

6 Bilag 2 hvordan har vi regnet? Beregningerne i denne analyse tager udgangspunkt i enten køb eller leje af en lejlighed på 50 kvadratmeter. Såfremt man vælger at købe, har vi antaget, at den studerende optager et realkreditlån på 80 % af boligens værdi samt et banklån på 15 % af værdien. Realkreditlånet er enten et 30- årigt fastforrentet 4 % lån til kurs 97,78, FlexLån F1 med en kontantlånsrente på 1,29 % eller en 50/50 kombination af begge. Boliglånet er et Danske Bank pantebrev med 30 års løbetid og 8,25 % i rente. De sidste 5 % lægges i udbetaling, som den studerende enten selv kan have sparet op eller det kan være, at forældrene hjælper barnet i gang. Udbetalingen ligger på mellem og kroner afhængig af hvilken by, der købes lejlighed i. Vælger den studerende at leje en lejlighed, antager vi, at der betales en husleje i henhold til markedslejen i de fire byer. Derudover skal man ofte lægge 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum ud, når man skal overtage et lejemål. Dette beløb ligger mellem og igen afhængig af, hvilken by man skal bo til leje i. Udgifterne til el, vand og varme varierer også en del i de fire byer. Vi har regnet ud fra nogle af de laveste priser, der var at finde i de pågældende byer. Det er dog ikke altid, at man frit kan vælge, hvilken leverandør man vil have til energi, hvorfor de beløb, vi har regnet med, sagtens kan afvige fra den lejlighed, man måtte ende med at vælge. Når den studerende bor til leje, antages det, at udgifter til el og vand indgår i fællesudgifterne, og derfor står varme som en separat post. Det er forskelligt fra den ene ejerforening til den anden, hvordan man vælger at opgøre energiudgifter og om de indgår i fællesudgifterne. Medielicens koster ca. 188 kroner pr. måned og vi har antaget, at internetforbindelsen koster 200 kroner. En indboforsikring koster ca kroner årligt, hvilket svarer til 167 kroner pr. måned. Indtægten er efter skat og består af lønindkomst fra et studiejob på 15 timer pr. uge (8.400 kroner før skat), SU (5.384 kroner før skat) samt et SU-lån (der betales ikke skat af SU-lån). Udgiften til transport er prisen på et 2 zoners periodekort, evt. fratrukket noget studierabat. Grundskyld- og skattesatserne i de enkelte kommuner er hentet fra Bilag 3 Tabel med kort regnskab ved valg af én låntype I tabel 6 og 7 nedenfor ses en kort opstilling af det månedlig regnskab for den studerende, såfremt denne køber en lejlighed og vælger realkreditlånet som enten FlexLån F1 eller et fastforrentet 4 % lån. Tabel 6 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at eje en lejlighed Boligudgift (F1-lån) Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at boligkøbet er finansieret med FlexLån F1. Tabel 7 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at eje en lejlighed Boligudgift (4 % lån) Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at boligkøbet er finansieret med et fastforrentet 4 % lån. side 6

7 Bilag 4 - Fordele og ulemper ved at eje eller leje en lejlighed Der er både fordele og ulemper ved at eje eller leje en lejlighed. Hvad der bedst kan betale sig, afhænger blandt andet af hvad din tidshorisont er, hvor meget du har sparet op, og hvordan din økonomi ser ud som helhed. Som nævnt i analysen, bør du som hovedregel kunne se dig selv bo i lejligheden de næste 5-10 år, før det er en god ide i at investere i lejligheden. Rækker din tidshorisont kun 2-3 år ud i fremtiden, vil vi anbefale, at du bor til leje. At købe en bolig kræver endvidere, at du har en solid økonomi, så banken kan godkende dig til boligkøb, og det kræver normalt, at du selv lægger en udbetaling svarende til 5 % af ejendommens værdi. Derfor er boligkøbet også betinget af, at du har en pæn opsparing, eller at dine forældre hjælper dig i gang. Dog skal det nævnes, at du som oftest også skal lægge en udbetaling svarende til 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum, når du skal leje en lejlighed. Dette beløb vil dog i de fleste tilfælde være meget lavere end den udbetaling på 5 % du skal lægge ved et boligkøb. Der er følgende fordele ved at eje en lejlighed: Lejligheden kan fungere som en måde at spare op på, med mindre du vælger et afdragsfrit lån, eller værdien på lejligheden falder i den periode, du bor der Du kan muligvis optage ekstra lån med sikkerhed i friværdien, hvis det måtte blive nødvendigt Du bestemmer i høj grad, hvordan lejligheden indrettes og anvendes. Der er følgende ulemper ved at eje en lejlighed: Risiko for tab, hvis lejligheden senere ikke kan sælges til en værdi, der dækker dine omkostninger. Udgifter til ejendomsmæglere kan hurtigt løbe op i, hvad der svarer til 5 års afdrag. Du binder en stor mængde kapital i fast ejendom og det kan muligvis gå imod dig, hvis du senere skal i banken for at optage et billån eller forbrugslån Du kan ikke få boligsikring, når du ejer en lejlighed. De enkelte fordele og ulemper og deres betydning vil selvfølgelig variere fra den ene boligejer til den anden. Nedenfor ser du fordele og ulemper ved at bo til leje. Der er følgende fordele ved at leje en lejlighed: Du skal ikke binde et større beløb i lejligheden, og behøver derfor ikke at optage et lån Du har mulighed for at få boligsikring, når du bor til leje Du har ikke ansvar for den udvendige vedligeholdelse af ejendommen Du kan til enhver tid flytte indenfor den givne varslingsperiode, og skal ikke bekymre dig om salg af lejligheden. Der er følgende ulemper ved at leje en lejlighed: Du har ingen opsparing i lejligheden Du kan risikere at betale en meget høj husleje, hvis Boligreguleringsloven for private lejelejligheder ikke gælder i den pågældende kommune Du har ikke den fulde bestemmelsesret vedrørende lejligheden. Som du kan se, er der både fordele og ulemper ved at eje og leje. Den rigtige løsning for dig skal derfor ikke kun afhænge af den månedlige økonomi, men bør også være en afvejning mellem ovenstående faktorer. side 7

8 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 8

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 %

Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % 16. december 2009 Byg energivenligt og reducer dine energiudgifter med 65 % Har man truffet et valg om at få bygget sit eget hus helt fra bunden, følger der mange beslutninger med; valg af byggestil, husets

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Overvej om du har råd til at flytte. Hvad koster en bolig? Læg et budget inden du flytter

Overvej om du har råd til at flytte. Hvad koster en bolig? Læg et budget inden du flytter Overvej om du har råd til at flytte Første skridt mod livet som udeboende er at gøre sig en række nødvendige økonomiske overvejelser, da det kan blive en bekostelig affære at flytte ud. For at være bedst

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507)

Sp.1 Har du en eller flere opsparinger? *Du kan markere flere svar* Base (507) Analyseinstituttet YouGov har i 2017 gennemført en analyse for Finans Danmark. Analysen undersøger 16-25 åriges adfærd i forhold til opsparing, hvor velinformerede de unge er, samt deres holdning til investering

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Gør et forældrekøbskup Alt om forældrekøb og lejebolig Gør et forældrekøbs kup INDHOLD: Forældrekøb kan betale

Læs mere

En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til.

En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til. En unik investeringsmulighed, som giver fortrinsret til en studiebolig til dit barn, dine børn eller børnebørn. genvej til forældrekøb Det er let at være medejer af Investing og Studiebolig A/S. Vi tager

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden.

I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden. HVAD KOSTER DU? I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden. De tal, du skal sætte ind i regnearket, er baseret på oplysninger om, hvor

Læs mere

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde

Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde 17. juli 2012 Indkomstkravet til boligkøb fortsætter med at falde Der er store forskelle i indkomstkravet til boligsøgende danske familier alt afhængig af, hvor i landet de kigger på bolig henne. Det er

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, december 2016

Bolig: Låneanbefaling, december 2016 Bolig: Låneanbefaling, december 2016 20. december 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er efter et kraftigt fald henover

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Unge pars økonomi 2014 parøkonomi for 18-29-årige Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Hver tredje unge lever i parforhold 25% 7% 36% Jeg bor alene Jeg er gift eller samboende med en partner Jeg bor hos

Læs mere