Studerendes økonomi afhænger af studieby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerendes økonomi afhænger af studieby"

Transkript

1 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en af landets store studiebyer, hvor de selv får ansvaret for, at der er mad i køleskabet, og at regningerne bliver betalt til tiden. Vi har i denne analyse undersøgt, hvor meget studerende har at leve for i hver af de store studiebyer, København, Odense, Århus og Aalborg, de skal studere i. Udgangspunktet for analysen er, at de studerende enten lejer eller køber en lejlighed på 50 kvadratmeter. De væsentligste konklusioner i analysen er: Hvad enten man vælger at købe eller leje en lejlighed på 50 kvadratmeter, er Odense og Aalborg de billigste byer at bo i. Århus og København er mellem 10 og 30 % dyrere, afhængig af om man lejer eller ejer. Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring og funding Redaktion Sonia Khan Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Klintholm Med andre ord kan den studerende hæve sit rådighedsbeløb med 30 % ved at vælge Aalborg frem for Århus I både København og Århus er det hovedsagligt boligpriserne, der trækker omkostningerne i vejret. I Århus er transportomkostninger og udgifter til el, vand og varme generelt også høje, mens det især er satsen på grundskyld (ejendomsskatten), der vægter tungt i København. I Aalborg betaler man til gengæld en højere skat af sin indkomst, hvorfor udbetalingen af løn og SU efter skat er lavere her. Forældrekøb er den billigste måde at få en lejlighed på frem for selv at købe eller leje. Det kræver til gengæld, at forældrene har en solid økonomi og er villige til at binde kapital i en lejlighed til barnet. Den studerende kan spare op til 20 % ved, at forældrene køber en lejlighed og udlejer den til den studerende. Tabel 1 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at eje en lejlighed Boligudgift Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at boligkøbet er finansieret 50/50 med FlexLån F1 og fastforrentet 4 % lån. side 1

2 Odense og Aalborg giver størst overskud på budgettet Et nyt studieår er så småt blevet skudt i gang og mange studerende er på jagt efter en bolig til studietiden. Med den store efterspørgsel og det utilstrækkelige udbud af studielejligheder, må mange studerende tænke alternativt, når drømmestudiet står for skud. I denne analyse har vi valgt at se på, hvad det koster at eje henholdsvis leje en lejlighed på 50 kvadratmeter i de fire største studiebyer; København, Odense, Århus og Aalborg. Da boligpriser, husleje, skattesatser, energiudgifter og transportomkostninger varierer i de fire byer, er det disse parametre der afgør, hvilke byer der er dyrere at bosætte sig i. I tabel 1 ovenfor har vi kort opstillet det månedlige regnskab for den studerende, såfremt denne ønsker at købe en lejlighed på 50 kvadratmeter i en af de fire byer. For en mere detaljeret tabel med de specifikke indtægts- og udgiftsposter, se bilag 1. Rådighedsbeløbet skal dække alle udgifter, der ikke er faste, det vil sige udgifter til mad og indkøb, medicin, mobilregning, tøj og sko, studiebøger, fest og fornøjelser, ferie og fritid, tandlæge og frisør, en evt. opsparing samt øvrige uforudsete udgifter. Se evt. bilag 2 for forudsætningerne bag vores beregninger i analysen. Af tabel 1 fremgår det, at Aalborg efterfulgt af Odense er den by, hvor den studerende slipper billigst ved et boligkøb, og altså har flest penge til overs til sig selv efter de faste udgifter er betalt. Det er især boligpriserne og udgifter til el, vand og varme, der trækker udgifterne ned i Aalborg, mens den eneste parameter, hvor Aalborg er dyrest, er transportomkostningerne. København og Århus ligger rimelig ens med hensyn til omkostninger og rådighedsbeløb og den studerende har små kroner mindre til sig selv hver måned efter de faste udgifter er betalt sammenlignet med de to øvrige byer. Ser vi i stedet på det månedlige regnskab, hvis den studerende lejer en lejlighed på 50 kvadratmeter i en af de fire studiebyer, så er billedet meget det samme, jf. tabel 2 nedenfor. Igen er Odense og Aalborg de billigste byer at bo i, da den gennemsnitlige husleje er lavest her. København og Århus ligger igen på nogenlunde samme niveau og er i omegnen af 12 % dyrere end de to øvrige byer. Tabel 2 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at leje en lejlighed Boligudgift Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at den studerende betaler husleje svarende til markedslejen og får 15 % i boligsikring. Er det billigere at eje eller leje en lejlighed? Sammenligner man udgifter og rådighedsbeløb ved at eje i forhold til at leje, jf. tabel 1 og 2, ser det umiddelbart ud som om, at det er billigere at købe en lejlighed, hvis man vælger en af de byer, hvor boligpriserne er forholdsvis lave, dvs. enten i Aalborg eller på Odense. Til gengæld er det billigere at leje en lejlighed i København eller Århus, hvor boligpriserne er høje. Man skal dog være opmærksom på, at tabel 1 tager udgangspunkt i at boligkøbet er finansieret 50 % med FlexLån F1 og 50 % med et fastforrentet 4 % lån. Billedet ser anderledes ud, hvis man udelukkende vælger den ene af de to låntyper. Vælger man f.eks. udelukkende at finansiere boligen med FlexLån F1, så er det billigere at købe en lejlighed uanset hvilken by, man bosætter sig i. Man skal dog huske, at renten på FlexLån er rekordlav lige nu, og at det ikke nødvendigvis vil blive ved med at være billigere at eje, når renten stiger. Er boligkøbet udelukkende finansieret med et 4 % fastforrentet lån, er det kun i Aalborg, hvor det fortsat er billigere at købe frem for at leje. I Odense er udgiften den samme, mens det i både København og Århus vil være billigere at leje en lejlighed. For at se et kort regnskab over udgifter ved køb finansieret med enten FlexLån eller 4 side 2

3 % lån, se bilag 3. Der er således ikke en endelig konklusion på, om det bedst kan betale sig at købe eller leje en lejlighed, når man engang ved hvilken by man skal bosætte sig i. Der er dog andre faktorer end den månedlig økonomi, der er vigtige at have med i overvejelser, når man står mellem valget om at eje eller leje. Har du fundet drømmelejligheden, som du kan se dig selv bo i de næste 5-10 år, og har du sparet op til at kunne lægge en udbetaling på omkring 5 % (måske hjulpet på vej af dine forældre), kan der være en ide i at investere i lejligheden. Kan du til gengæld ikke se dig selv bo i lejligheden i mere end måske 2-3 år, vil vi anbefale at du bor til leje, da omkostningerne ved boligkøb er høje, og man skal derfor have en længere tidshorisont. Dertil kommer, at man næsten altid kan være sikker på at kunne finde en ejerlejlighed, mens det er sværere at finde den rette lejelejlighed. Man skal dog huske, at der er høje omkostninger forbundet med både boligkøb og salg. Så selvom det umiddelbart kan se billigere ud at købe en lejlighed nu, kan det på længere sigt vise sig at blive dyrere, end hvis man havde valgt at leje en lejlighed, på grund af blandt andet de høje omkostninger til mæglere samt risikoen for at ejendomsværdien kan falde. Du kan læse mere om nogle af de fordele og ulemper, der er ved henholdsvis at eje eller leje en lejlighed, i bilag 4. Forældrekøb som alternativ til selv at eje Har du fundet den perfekte lejlighed, som du ser dig selv bo i en del år frem, men vil banken ikke godkende din økonomi til boligkøb, så er der et alternativ, nemlig forældrekøb. Forældrekøb er betegnelsen for, at forældre køber en lejlighed, for derefter at leje den ud til deres barn. Forældre skal oprette en virksomhed, og der skal udarbejdes en lejekontrakt mellem den unge og forældrene. Det kræver selvfølgelig, at forældrene har en stærk økonomi og kan binde kapital i en bolig mere. Har de måske en pæn friværdi i deres nuværende bolig, svarende til 20 % af lejlighedens værdi, behøver de heller ikke at tænke på efterfinansieringen ved køb af lejligheden. Derudover skal forældrene være villige til at betale et mindre beløb hver måned, da det i mange tilfælde ikke vil give overskud at lave et forældrekøb. Med de lave korte renter er der i øjeblikket penge at tjene for forældrene ved at lave forældrekøb, såfremt de finansierer det med FlexLån. Man skal dog ikke lave et forældrekøb med profit for øje, da renterne naturligvis vil stige igen, og kan vende overskuddet her og nu til et underskud. Vi har regnet på hvad forældrekøb vil koste i henholdsvis København, Århus, Odense og Aalborg. Vi benytter samme lejlighed og samme priser som i de forrige afsnit. I tabel 3 nedenfor kan du se det månedlige regnskab for barnet, såfremt denne lejer en lejlighed af sine forældre. Tabel 3 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved forældrekøb Boligudgift Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at barnet betaler husleje svarende til markedslejen og får 15 % i boligsikring. Som det ses, er det en klar økonomisk fordel for barnet, hvis forældrene køber lejligheden især hvis det er i København eller Århus. Barnet kan nemlig spare mellem 220 og kroner pr. måned i forhold til selv at købe eller leje en lejlighed. Men som nævnt kræver det, at forældrene er villige til at give et tilskud til barnet i form af det underskud, der kan opstå ved et forældrekøb. Ved køb af en af ovenstående lejligheder vil det månedlige underskud maksimalt løbe op i 340 kroner, hvis forældrene finansierer købet med et fastforrentet 4 % lån og de kan tjene op til 970 side 3

4 kroner pr. måned ved at vælge FlexLån F1. Find den løsning, der passer dig bedst Der findes ikke én løsning, der er den rette for alle. Når man først ved, hvilken by man vil studere i, så kan man lade sig inspirere af ovenstående til at afgøre, hvor vidt man vil leje eller købe en lejlighed eller måske prøve at lokke sine forældre til et forældrekøb. Eller det kan være, at konklusionerne i denne analyse er med til at afgøre, hvilken by du i fremtiden måtte ønske at studere i. Alt andet lige, så er det en personlig afvejning mellem en lang række faktorer, både økonomiske såvel som de fordele og ulemper, der er beskrevet i bilag 4, der afgør, hvad der er den rette løsning for den enkelte. Vi vil dog altid anbefale, at man tager sin personlige bankrådgiver med på råd, når man er inde i overvejelser om ny bolig. side 4

5 Bilag 1 Detaljerede tabeller Nedenfor ser du tabeller med de enkelte indtægts- og udgiftsposter, når den studerende henholdsvis køber eller lejer en lejlighed på 50 kvadratmeter i de fire studiebyer. Tabel 4 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at eje en lejlighed - Studiejob + SU SU-lån Boligudgift Boligfinansiering Grundskyld + ejd.værdiskat Vedligeholdelse Ejerforening El, vand og varme Forsikring, licens og internet Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at boligkøbet er finansieret 50/50 med FlexLån F1 og fastforrentet 4 % lån. Tabel 5 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at leje en lejlighed - Studiejob + SU SU-lån Boligudgift Husleje Boligsikring Fællesudgifter, ejerforening Varme Forsikring, licens og internet Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at den studerende betaler husleje svarende til markedslejen og får 15 % i boligsikring. side 5

6 Bilag 2 hvordan har vi regnet? Beregningerne i denne analyse tager udgangspunkt i enten køb eller leje af en lejlighed på 50 kvadratmeter. Såfremt man vælger at købe, har vi antaget, at den studerende optager et realkreditlån på 80 % af boligens værdi samt et banklån på 15 % af værdien. Realkreditlånet er enten et 30- årigt fastforrentet 4 % lån til kurs 97,78, FlexLån F1 med en kontantlånsrente på 1,29 % eller en 50/50 kombination af begge. Boliglånet er et Danske Bank pantebrev med 30 års løbetid og 8,25 % i rente. De sidste 5 % lægges i udbetaling, som den studerende enten selv kan have sparet op eller det kan være, at forældrene hjælper barnet i gang. Udbetalingen ligger på mellem og kroner afhængig af hvilken by, der købes lejlighed i. Vælger den studerende at leje en lejlighed, antager vi, at der betales en husleje i henhold til markedslejen i de fire byer. Derudover skal man ofte lægge 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum ud, når man skal overtage et lejemål. Dette beløb ligger mellem og igen afhængig af, hvilken by man skal bo til leje i. Udgifterne til el, vand og varme varierer også en del i de fire byer. Vi har regnet ud fra nogle af de laveste priser, der var at finde i de pågældende byer. Det er dog ikke altid, at man frit kan vælge, hvilken leverandør man vil have til energi, hvorfor de beløb, vi har regnet med, sagtens kan afvige fra den lejlighed, man måtte ende med at vælge. Når den studerende bor til leje, antages det, at udgifter til el og vand indgår i fællesudgifterne, og derfor står varme som en separat post. Det er forskelligt fra den ene ejerforening til den anden, hvordan man vælger at opgøre energiudgifter og om de indgår i fællesudgifterne. Medielicens koster ca. 188 kroner pr. måned og vi har antaget, at internetforbindelsen koster 200 kroner. En indboforsikring koster ca kroner årligt, hvilket svarer til 167 kroner pr. måned. Indtægten er efter skat og består af lønindkomst fra et studiejob på 15 timer pr. uge (8.400 kroner før skat), SU (5.384 kroner før skat) samt et SU-lån (der betales ikke skat af SU-lån). Udgiften til transport er prisen på et 2 zoners periodekort, evt. fratrukket noget studierabat. Grundskyld- og skattesatserne i de enkelte kommuner er hentet fra Bilag 3 Tabel med kort regnskab ved valg af én låntype I tabel 6 og 7 nedenfor ses en kort opstilling af det månedlig regnskab for den studerende, såfremt denne køber en lejlighed og vælger realkreditlånet som enten FlexLån F1 eller et fastforrentet 4 % lån. Tabel 6 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at eje en lejlighed Boligudgift (F1-lån) Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at boligkøbet er finansieret med FlexLån F1. Tabel 7 Månedlig indtægt samt faste udgifter og rådighedsbeløb ved at eje en lejlighed Boligudgift (4 % lån) Rådighedsbeløb Bemærk: Det er forudsat, at boligkøbet er finansieret med et fastforrentet 4 % lån. side 6

7 Bilag 4 - Fordele og ulemper ved at eje eller leje en lejlighed Der er både fordele og ulemper ved at eje eller leje en lejlighed. Hvad der bedst kan betale sig, afhænger blandt andet af hvad din tidshorisont er, hvor meget du har sparet op, og hvordan din økonomi ser ud som helhed. Som nævnt i analysen, bør du som hovedregel kunne se dig selv bo i lejligheden de næste 5-10 år, før det er en god ide i at investere i lejligheden. Rækker din tidshorisont kun 2-3 år ud i fremtiden, vil vi anbefale, at du bor til leje. At købe en bolig kræver endvidere, at du har en solid økonomi, så banken kan godkende dig til boligkøb, og det kræver normalt, at du selv lægger en udbetaling svarende til 5 % af ejendommens værdi. Derfor er boligkøbet også betinget af, at du har en pæn opsparing, eller at dine forældre hjælper dig i gang. Dog skal det nævnes, at du som oftest også skal lægge en udbetaling svarende til 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum, når du skal leje en lejlighed. Dette beløb vil dog i de fleste tilfælde være meget lavere end den udbetaling på 5 % du skal lægge ved et boligkøb. Der er følgende fordele ved at eje en lejlighed: Lejligheden kan fungere som en måde at spare op på, med mindre du vælger et afdragsfrit lån, eller værdien på lejligheden falder i den periode, du bor der Du kan muligvis optage ekstra lån med sikkerhed i friværdien, hvis det måtte blive nødvendigt Du bestemmer i høj grad, hvordan lejligheden indrettes og anvendes. Der er følgende ulemper ved at eje en lejlighed: Risiko for tab, hvis lejligheden senere ikke kan sælges til en værdi, der dækker dine omkostninger. Udgifter til ejendomsmæglere kan hurtigt løbe op i, hvad der svarer til 5 års afdrag. Du binder en stor mængde kapital i fast ejendom og det kan muligvis gå imod dig, hvis du senere skal i banken for at optage et billån eller forbrugslån Du kan ikke få boligsikring, når du ejer en lejlighed. De enkelte fordele og ulemper og deres betydning vil selvfølgelig variere fra den ene boligejer til den anden. Nedenfor ser du fordele og ulemper ved at bo til leje. Der er følgende fordele ved at leje en lejlighed: Du skal ikke binde et større beløb i lejligheden, og behøver derfor ikke at optage et lån Du har mulighed for at få boligsikring, når du bor til leje Du har ikke ansvar for den udvendige vedligeholdelse af ejendommen Du kan til enhver tid flytte indenfor den givne varslingsperiode, og skal ikke bekymre dig om salg af lejligheden. Der er følgende ulemper ved at leje en lejlighed: Du har ingen opsparing i lejligheden Du kan risikere at betale en meget høj husleje, hvis Boligreguleringsloven for private lejelejligheder ikke gælder i den pågældende kommune Du har ikke den fulde bestemmelsesret vedrørende lejligheden. Som du kan se, er der både fordele og ulemper ved at eje og leje. Den rigtige løsning for dig skal derfor ikke kun afhænge af den månedlige økonomi, men bør også være en afvejning mellem ovenstående faktorer. side 7

8 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 8

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere