Andelsbolig - fra A til Z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsbolig - fra A til Z"

Transkript

1 Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når du skal beslutte, om en andelsbolig er noget for dig. Hvad er en andelsbolig? Når du køber en andelsbolig, får du brugsret til en bestemt bolig. Du ejer ikke selv boligen, men bliver medejer af hele ejendommen. Sammen med de andre andelshavere er du med til at beslutte, hvad der skal ske med ejendommen, hvad angår forbedringer, reparationer, anlæg af grønne arealer osv. Hvad koster en andelsbolig? Når du køber en andelsbolig, betaler du et kontant indskud og får et andelsbevis som dokumentation for dit medlemskab af andelsboligforeningen. Desuden betaler du hver måned en boligafgift. Den dækker din andel af ejendommens fællesudgifter, blandt andet ydelser på lån i ejendommen, reparationer og vedligeholdelse, ejendomsskatter, renovation m.v. Leje- eller andelsbolig? Der kan være store forskelle på andelsboliger alt efter om der er tale om nybyggede boliger eller der er tale om ældre boliger. Andelsboliger er meget populære og specielt de ældre andelsboliger kan være svære at få fat i. Og det er måske ikke så mærkeligt, for den månedlige udgift ved at være andelshaver i en ældre andelsboligforening kan i mange tilfælde sammenlignes med udgiften til en lejebolig. Dertil skal dog lægges pengene til finansiering af indskuddet. Du får del i ejendommens formue, der stiger i takt med at gælden betales tilbage. Afhængig af hvilket princip for værdiansættelse andelsboligforeningen anvender, kan der være mulighed for, at du også får del i den almindelige værdiændring på fast ejendom. Og hvis du selv forbedrer boligen, f.eks. med nyt køkken og bad, får du investeringen hjem igen når du sælger din andel, dog med fradrag af afskrivninger. Det kræver dog at andelsboligforeningen godkender forbedringerne. Ingen af disse økonomiske fordele får du med en lejelejlighed. Bemærk: Falder ejendommen i pris fra det tidspunkt, hvor du købte, og indtil du skal sælge, så falder værdien af din andel også. Nyetablerede andelsboligforeninger Køber du en andelsbolig i en nyetableret andelsboligforening, skal du være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er billigere at bo i andelsbolig end i ejerbolig. Du kan sammenligne prisen på en nyopført andelsbolig med en tilsvarende ejerbolig ved at gange med fem, hvis indskuddet udgør 20 procent af den samlede finansiering (gange med fire, hvis indskuddet udgør 25 procent osv.). Det vil sige, at hvis indskuddet er kr., og indskuddet udgør 20 procent af den samlede værdi, skal du sammenligne andelsboligen med en ejerbolig til kr. Mange nyetablerede andelsboliger finansieres ved lån med rentetilpasning, og derfor kan rentestigninger få store konsekvenser for boligafgiften. En del nyetablerede andelsboliger finansieres tillige med afdragsfrie lån, hvilket alt andet lige vil betyde en stigning i boligafgiften, når den afdragsfrie periode udløber. Desuden kan vedtægternes udformning og forskelle i skattereglerne for henholdsvis ejer- og andelsbolig gøre, at den faktiske omkostning ender med at være højere ved andelsboligen end ved en tilsvarende ejerlejlighed. Hvordan sælger du din andelsbolig? I modsætning til ejerlejligheder og huse kan du normalt ikke bare sælge din andelsbolig på det fri marked. Vedtægterne i andelsboligforeningen bestemmer, hvem du kan sælge til. Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber. fastsætter reglerne for, hvordan prisen for andelen skal beregnes. Der er derfor en maksimal pris på andelen. Den konkrete salgspris kan være lavere end den maksimale pris. Bestyrelsen skal besigtige lejligheden før salget og godkende den fastsatte pris, herunder eventuelle beløb til Side 1 af 5

2 forbedringer og løsøre. Endelig skal bestyrelsen godkende køberen. Brug Danske Bank, før du køber andelsbolig 1. Hvad har du råd til? Når du har besluttet, at du vil købe bolig uanset type bør du gå i banken for at få gennemgået din økonomi for at se konsekvenserne af et boligkøb. Både den pris du kontant skal betale, herunder hvilke muligheder der er for at finansiere det såfremt du ikke selv har pengene samt for at få et samlet overblik over dine indtægter og udgifter. Vi anbefaler at du tager kontakt til en af Danske Banks rådgivere. Du skal tage dine seneste lønsedler skatteopgørelse budget over alle udgifter med til mødet. Så kan vi udregne, hvor meget du har råd til at købe for og hvad du har tilbage at leve for hver måned. Har du allerede kig på en konkret andelsbolig bedes du desuden medbringe en salgsopstilling foreningens seneste regnskab referat fra seneste ordinære generalforsamling vedtægterne. 2. Hvor meget kan du låne? Du kan låne alle pengene til at købe en andelsbolig for i Danske Bank. Dog anbefaler vi, at du har sparet mindst 5% af købsprisen op. Lånets størrelse afhænger af, hvordan vi vurderer din økonomi og værdien af andelen. Vores rådgiver beregner, hvor meget du kan låne, og om pengene skal betales tilbage over 10, 15 eller måske 30 år. Du kan i øvrigt også låne penge til forbedringer som nyt køkken, bad, maling m.v. Før vi tilbyder lån/kredit og evt. afdragsfrihed vurderer vi din økonomi. 3. Hvilke typer finansiering kan du få? Du har mulighed for at optage lån i banken med pant i den enkelte andelsbolig. Det er dog fortsat ikke muligt at optage realkreditlån i den enkelte andelsbolig, kun i hele ejendommen. Til gengæld giver den større sikkerhed, du kan stille i form af pant, gode muligheder for finansiering i banken. I Danske Bank kan du belåne friværdien i din andelsbolig. Og samtidig får du mulighed for at afvikle gælden på en mere fleksibel måde, ligesom du har mulighed for at få afdragsfrihed. Desuden kan du vælge, om du vil have fast eller variabel rente. I Danske Bank tilbyder vi tre lånetyper til dig som andelshaver. Andelsboliglån Andelsboligkredit Andelspantebrev. Andelsboliglån er et almindeligt annuitetslån, som du kan få med variabel rente og hvor du afvikler gælden over hele lånets løbetid. Andelsboligkredit har variabel rente og fungerer i princippet ligesom en almindelig kassekredit. Og det er derfor også den mest fleksible måde at betale gælden tilbage på. Du betaler kun på Andelsboligkreditten, når du har overskud i din likviditet og kan på den måde selv bestemme, hvornår du vil have afdragsfrihed. Desuden tilbyder vi Andelsboligkredit med en attraktiv rente. Andelspantebrev er ligesom Andelsboliglån et annuitetslån, men du er sikret en fast rente i hele lånets løbetid. Ofte vil du med fordel kunne sammensætte din finansiering med en kombination af vores produkter. Hvilken type lån og/eller kredit du skal have, afhænger af dine behov og ønsker. Derfor anbefaler vi, at du taler med din rådgiver for at få overblik over de økonomiske konsekvenser for dig. Du kan få aktuelle priser og satser ved at henvende dig i banken. 4. Hvad med udgifter til vedligeholdelse? Som andelshaver har du pligt til selv at vedligeholde boligen. I vedtægterne kan du som regel se de nærmere regler for, hvad du selv skal vedligeholde, og hvad foreningen sørger for. Ellers kan foreningens formand eller administrator oplyse om det. Ofte skal du Side 2 af 5

3 betale en større sum penge på en gang, og derfor anbefaler vi, at du laver en opsparing. 5. Er forsikringerne i orden? Når du skylder penge i en bolig, bør du sikre dig selv og din familie mod økonomiske problemer f.eks. i forbindelse med sygdom, ulykke og tab af erhvervsevne. 6. Advokat Vi anbefaler, at du får en advokat til at gennemgå tegningstilbudet henholdsvis overdragelsesaftalen, inden du underskriver. Hvis der underskrives på overdragelsesaftale (købsaftale) inden din advokat har gennemgået materialet, forslår vi at du indsætter følgende forbehold: Købers underskrift er betinget af, at det kontante andelsindskud incl. evt. beløb til forbedringer og særligt tilpasset løsøre kan finansieres via købers pengeinstitut på sædvanlige vilkår. Købers underskrift er desuden betinget af, at købers advokat/rådgiver kan godkende handlen i sin helhed. Køber skal meddele sælger eller dennes repræsentant (bestyrelse, administrator eller ejendomsmægler) senest den hvis indsigelse skal gøres gældende. Hvad betyder ordene? Administrator Er den person, der tager sig af ejendommens drift og økonomi, hvis bestyrelsen i andelsboligforeningen ikke selv har tid eller lyst. Afdrag Er det beløb, du nedbringer din gæld med, når du betaler på et lån. Afdraget er din opsparing i boligen og kan ikke trækkes fra i skat. Andelsbevis Når du køber en andelsbolig, får du normalt et andelsbevis. Det er en kvittering for dit indskud og dokumentation for at du er blevet godkendt som medlem af andelsboligforeningen. Andelsboligforening Foreningen består af alle andelshaverne i en ejendom. Foreningen ejer ejendommen og har til opgave at drive ejendommen. Som andelshaver har du brugsret til en bestemt bolig i ejendommen. Du er medejer af alle foreningens aktiver. det vil sige selve ejendommen, driftsmidler, værdipapirer m.v. og har samtidig andel i foreningens gæld. Andelskronen Andelskronen er et udtryk for værdien af andelen pr. indskudt krone. Ganger du indskuddet med andelskronen, får du andelsværdien på statusdagen. Eksempel Andelskronen oplyses i regnskabet til at være 1,50 kr. Hvis det oprindelige indskud var på kr., vil værdien af andelen være kr. Hvis der er lavet forbedringer for kr., vil værdien af andelsboligen være kr. Dog skal der evt. foretages fradrag for afskrivninger på forbedringerne. Andelspris Er det beløb, andelen er vurderet til iflg. regnskab, og som du maksimal må betale, når du køber. Til andelsprisen skal du normalt lægge prisen for eventuelle forbedringer plus et administrationsgebyr til administrator eller andelsboligforeningen. Annuitetslån Er et lån, hvor de månedlige ydelser er lige store. Renteudgiften er størst i starten, men efterhånden, som du betaler lånet tilbage, bliver renteudgiften mindre og afdraget større. Da du kan trække renteudgiften fra i skat, er et annuitetslån derfor billigst i starten skattemæssigt set, mens det bliver dyrere med tiden. Bestyrelsen Andelsboligforeningens bestyrelse vælges blandt andelshaverne på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består sædvanligvis af tre til fem personer plus en til to suppleanter. Bestyrelsens opgave er overordnet at varetage ledelsen af andelsboligforeningen. Til de daglige praktiske opgaver ansættes der tit en administrator, der tager sig af ejendommens drift og økonomi. Side 3 af 5

4 Boligafgift Er det månedlige beløb, hver andelshaver betaler til de fælles udgifter i andelsboligforeningen, f.eks. ydelser på lån i ejendommen, reparationer og vedligeholdelse, ejendomsskatter, renovation m.v. Afgiftens størrelse afhænger blandt andet af boligens størrelse og kan sammenlignes med husleje i en lejebolig. Budget På generalforsamlingen bliver budgettet for det kommende år fremlagt, og det skal normalt vedtages. I budgettet står der forslag til indtægter, og på hvilket niveau boligafgiften for det kommende år skal være. Du kan også læse om udgifterne, herunder også større poster, hvis bestyrelsen foreslår større istandsættelses- eller forbedringsarbejder. Inden du køber, bør du læse budgettet grundigt. Debitor Den, som låner penge. Ejendommens værdi Der er flere forskellige metoder at opgøre værdien af ejendommen på. Foreningens vedtægter eller en beslutning på generalforsamlingen afgør, hvilken værdi ejendommen er opført til i foreningens årlige regnskab. Værdiansættelsen af ejendommen har stor betydning for indskuddet i den enkelte andelsbolig (se Værdiansættelse). Ejendomsskatter og -afgifter Andelsboligforeningen betaler ejendomsskat (grundskyld) og forskellige afgifter. Det gælder blandt andet vand- og vandafledningsafgift, renovation, rottebekæmpelse og måske brandog vejbidrag. Forbedringer Værdien af forbedringer i lejligheden fastsættes ud fra anskaffelsesprisen, men der beregnes et fradrag af en eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage. Forsikring Foreningen skal sørge for, at selve ejendommen er forsikret, men du skal selv sørge for at forsikre dit indbo, din erhvervsevne og dit liv. Generalforsamling Er andelsboligforeningens højeste myndighed. Som andelshaver kan du deltage i og stemme ved generalforsamlingen. Her fremlægger bestyrelsen beretningen for det sidste år, ligesom regnskab, budget og forslag fremlægges, og der vælges formand og bestyrelse. Et forslag kan f.eks. handle om større arbejder på ejendommen, f.eks. nyt tag, fjernvarme m.v. Husorden Som andelshaver skal du rette dig efter husordenen. I husordenen kan du også læse om reglerne for affald, brug af fællesarealer, støjende adfærd, eksklusion osv. Indekslån Er en lånetype, hvor ydelserne og restgælden konstant reguleres i forhold til prisindekset. Indekslån findes normalt kun i andelsboligforeninger, der er opført med offentlig støtte eller som har gennemgået byfornyelse. Kreditor Den, som udlåner penge. Løsøre Er ting i boligen som f.eks. hårde hvidevarer, lamper, gardiner osv. Når du køber en andel, har du ikke pligt til at købe løsøre, selvom sælger gerne vil have det. Dog kan der være ting i boligen, der er særligt tilpasset lejligheden. I disse tilfælde er der tale om forbedringer, som kan betinges overtaget i en handel. Overdragelse af andel Når du køber en andelsbolig, overdrager sælgeren sin andel til dig. Andelsboligforeningens vedtægter bestemmer, hvordan det skal foregå. Blandt andet skal bestyrelsen godkende prisen for forbedringer, besigtige boligen og godkende både købsaftalen og køber. Se punkt 6 Advokat for rådgivning og underskrift på overdragelsesaftale (købsaftale) Personlig og solidarisk hæftelse Solidarisk hæftelse er, når flere personer har ansvaret for, at et lån bliver betalt. Hvis en af Side 4 af 5

5 andelshaverne ikke betaler, må de andre betale pengene. Ved personlig hæftelse hæfter personerne med deres personlige formue. Foreningens vedtægter beskriver, om andelshaverne hæfter personligt eller solidarisk for foreningens gæld. Referat Når generalforsamlingen er holdt, skrives et referat. I referatet står alle væsentlige beslutninger - f.eks. at regnskab og budget er vedtaget, og hvilke istandsættelses- og forbedringsarbejder der er vedtaget. Inden du køber en andel, bør du læse de seneste tre referater grundigt igennem. Syns- og skønsmand Hvis køberen af en andel (eller bestyrelsen) er uenig med sælger om, hvad forbedringerne i boligen er værd, kan man aftale at lade en uvildig syns- og skønsmand afgøre sagen. Vedtægter Er det dokument, der beskriver andelshavernes pligter og rettigheder i andelsboligforeningen. Værdiansættelse Den enkelte andelsboligforening kan vælge at opgøre værdien af ejendommen på flere forskellige måder. I praksis anvendes der tre forskellige. Anskaffelsesprisen. Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom. Den seneste offentlige ejendomsvurdering. Valget af værdiansættelsesmetode har stor betydning for andelskronen. F.eks. hvis en andelsboligforening går fra at opgøre ejendommens værdi til anskaffelsespris til kontant handelsværdi, vil det typisk medføre en stor engangsstigning i andelskronen. Årsregnskab I en andelsboligforening laves der hvert år et regnskab, der viser foreningens indtægter, udgifter, aktiver og passiver, herunder finansiering og ikke mindst låntyper. Regnskabet fortæller også, hvad andelene er værd i netop denne forening. Generalforsamlingen skal se og godkende årsregnskabet. Kontakt en rådgiver i Danske Bank Du er altid velkommen i din afdeling, når du vil tale bolig. Du kan også ringe til os på alle ugens dage eller klikke ind på Her kan du læse mere om, hvad vi kan hjælpe med. Side 5 af 5

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere