Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel"

Transkript

1 Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel

2 Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen TURBINE forlaget 2012, Aarhus 1. udgave, 1. oplag E-bogsudgave 2013 Omslag, layout og illustrationer: Pedersen & Pedersen Forsidefoto: jeancliclac, istockphoto Forlagsredaktion: Lisette Agerbo Holm ISBN: Alle rettigheder forbeholdes Det burde være sådan, at man som kommende husejer havde fuld klarhed over, hvad man gik ind til, når man skrev under på købsaftalen på sit nye hus. Realiteten er dog, at de fleste førstegangskøbere oplever en række mere eller mindre ubehagelige over ras kelser i de første år efter at have købt hus. Gennem de seneste år har der været en stigning i antallet af klager over banker, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og byggesagkyndige, men meget ofte falder afgørelsen ud til den professionelles fordel. Det viser først og fremmest, at nybagte husejere i mange tilfælde ikke kender omfanget af den risiko og det ansvar, som de selv påtager sig ved at skrive under på købsaftalen. Dernæst er det tydeligt, at mange boligkøbere har et urealistisk billede af, hvad man kan forvente af de professionelle rådgivere, man møder i bolighandlen. Bogen forsøger at imødekomme dette problem ved at give kommende husejere et bedre indblik i, hvordan handlens professionelle aktører tænker, og hvilke forventninger man bør have til dem. Samtidig tegner bogen et realistisk billede af det ansvar og den risiko, man påtager sig ved at købe hus. Bogen gennemgår de forskellige aspekter af en hushandel og dykker undervejs ned i en række af de helt centrale overvejelser, man som kommende husejere skal igennem. Formålet er at gøre det muligt for den ikke-professionelle køber at forstå og forholde sig til den stribe af komplicerede valg, der hører med til en hushandel, uden at man behøver at lægge hele sin økonomiske skæbne i hænderne på nogle rådgivere, hvis motiver det kan være vanskeligt at gennemskue. 4 5

3 Indhold Bolig for livet? 8 Om omkostningerne ved at købe og sælge fast ejendom 8 Handelsomkostninger ved køb 9 Handelsomkostninger ved salg 11 Så stavnsbundet er man i praksis 12 Balance i økonomien 13 Om hvordan man undgår at købe for dyrt 13 Hvad banken gør og ikke gør 13 Lånebeviser 15 Hvad koster huset? 19 Budgetlægning 20 Rådighedsbudgettet 20 Faste udgifter 22 Udgifts- og indtægtsstigninger 25 Flyttebudgettet 26 Risikoen ved at blive husejer 27 Om hvordan man håndterer risikoen ved at eje 27 Bygningen: Når vedligeholdelsen løber løbsk 27 Nærområdet: Motorvej gennem haven 28 Samfundsudviklingen: Når man ikke selv har valgt at sælge 29 Man kan forsikre sig 31 Villaforsikringen 33 Ejerskifteforsikringen 33 Ankemuligheder

4 Andre former for ejerboliger 41 Om villalejligheder, dødsboer med videre 41 Villalejligheder og dobbelthuse 41 Blandet bolig og erhverv 43 Tvangsauktioner 44 Dødsboer 45 Besigtigelse af huset og dets papirer 47 Om at kende husets behov, inden man skriver under 47 Husets dokumenter 48 Læs tilstandsrapporten rigtigt 53 Energimærket 57 Sundhedsattester og kvalitetsmærker 59 Eltjekket 62 Besigtigelse med bygningsrådgiver 63 Forventninger og planer 63 Funktionsforhold 64 Vedligeholdelse på længere sigt 65 Forhandling 66 Om kunsten at opnå den bedst mulige aftale 66 Ejendomsmægleren 66 Kontantprisen 68 Hvor står sælger? 71 Hvad mæglere siger 72 Gode råd om prisforhandling 74 Overtagelsesdato 76 Medfølgende inventar 77 Rengøring og oprydning 77 Købsaftalen 78 Finansiering 81 Om at vælge de rigtige lån og forstå ulemperne 81 Boligfinansiering 81 Valg af lån 85 Fast eller variabel rente 86 F, renteloft eller T? 91 Afdragsfrihed eller euro? 92 Udbetalingen 93 Kurssikring og rentelåsning 93 Omlægning af lån 96 Overtagelse af sælgers lån 98 Efter underskrift 99 Om alt det man skal huske i sidste øjeblik 99 Deponering 99 Mellemfinansiering 99 Udarbejdelse af skødet 100 Huset overtages 100 Gennemgå huset med sælger 101 Tinglysning 101 Refusionsopgørelse 101 Frigivelse af købesummen 102 Huskøberens ordbog 103 Noter

5 Bolig for livet? Om omkostningerne ved at købe og sælge fast ejendom De fleste kender kontantprisen på deres hus, men hvor mange er egentlig klar over, hvad det har kostet at købe eller for den sags skyld sælge huset, når man medregner handelsomkostningerne? Køber Sælger BANK Når en ejerbolig skifter ejer, vil købers og sælgers samlede handelsomkostninger typisk udgøre cirka 10 % af kontantprisen. Det svarer populært sagt til, at man taber 10 % af husets værdi, i det øjeblik man underskriver købsaftalen, iberegnet at huset skal sælges igen på et senere tidspunkt. I det følgende vil jeg se på, hvor disse omkostninger kommer fra, og hvilke konsekvenser det har for husejerens fremtidige muligheder for at skifte bolig, hvis det skulle blive nødvendigt af den ene eller den anden grund. Handelsomkostninger ved køb Ud over de penge, man skal betale til sælger, skal man påregne at betale en mindre formue i handelsomkostninger, når man skal købe et hus. Når man læser salgsopstillinger, vil man opleve, at den angiver to priser, nemlig en kontantpris og en finansieret pris. Kontantprisen indeholder alene det beløb, man betaler direkte til sælger, mens den finansierede pris tillige indeholder en del af handelsomkostningerne. Som køber vil man typisk have følgende handelsomkostninger, som altså kommer oven i det beløb, man skal betale til sælger: Gebyr til tinglysning af lån Gebyr til tinglysning af skøde Stiftelsesprovision for lån til banken Kurtage og kursskæring Advokatsalær Præmie på ejerskifteforsikringen Tinglysningen af skødet koster et startgebyr på kroner + 0,6 % af ejerskiftesummen, mens tinglysningen af lånet koster kroner + 1,5 % af lånesummen (fratrukket den del af lånet, man eventuelt måtte overtage fra sælger). Et fuldt belånt hus til 3 millioner kroner koster således kroner i tinglysningsafgift for skødet og kroner i tinglysningsafgift for selve pantebrevet, det vil sige i alt kroner i tinglysningsgebyrer. Udgifterne til advokathonorarer, stiftelsesprovision og ejerskifteforsikring vil typisk udgøre 1-2 % af kontantprisen

6 I forhold til realkreditlånene vil der endvidere være omkostninger til kurssikring, ligesom man skal påregne et kurstab. Kurstabet opstår, fordi man i realiteten låner et større beløb, end man får udbetalt. I bogens kapitel vedrørende finansiering er dette forklaret nærmere. Kurstabets størrelse afhænger af kursen på de lån, man har valgt. Ved flekslån vil kurstabet typisk blot være nogle få promille, mens det ikke er ualmindeligt, at der ved fastforrentede lån er større kurstab. Et lån, der hjemtages til kurs 98, indebærer for eksempel, at man per million har en kurstabsomkostning på kroner. Når man kurssikrer, garderer man sig blot imod yderligere, uventede kurstab men ikke imod kurstab generelt. Kurssikring er en form for forsikringsaftale mellem kunde og bank, og det koster som regel et mindre gebyr plus et fradrag i kursen på obligationslånet, som afhænger af kurssikringsaftalens varighed. I eksemplet har jeg sat fradraget til 0,75 procentpoint, svarende til at der går 100 dage (godt tre måneder), fra at låneaftalen indgås, til huset overtages. Det vil sige, at prisen for at kurssikre er et kurstab på kroner per lånt million. Handelsomkostninger ved køb af en bolig til 3 millioner kroner Post Tinglysningsudgifter Stiftelsesprovision, bank Kurstab Kurssikring Pris kr kr kr kr. I mit eksempel når købers samlede handelsomkostninger altså op på at udgøre cirka 6 % af kontantprisen. Handelsomkostninger ved salg Der er naturligvis også udgifter ved at sælge boligen igen. Sælger har typisk udgifter til: Ejendomsmæglersalær Annoncering Tilstandsrapport Energimærke Sundhedsattest Eltjekrapport Salæromkostninger og annoncering ligger for et typisk hus i størrelsesordenen 3-5 % af kontantprisen svarende til kroner per million. De øvrige omkostninger er som regel faste uafhængig af husets pris. I oversigten nedenfor ses et realistisk eksempel: Handelsomkostninger ved salg af en bolig til 3 millioner kroner Post Ejendomsmæglersalær + annoncering Tilstandsrapport mv. (2011) Nødvendig istandsættelse før salg I alt Pris kr kr kr kr. Kurtage og kursskæring Advokatsalær Ejerskifteforsikring I alt kr kr kr kr. I eksemplet udgør salgsomkostningerne i alt cirka 6 % af kontantprisen

7 Måneder Så stavnsbundet er man i praksis Udbuddet af huse til salg er vokset med cirka 40 % fra 2007 til En af grundene er, at mange sælgere, der har købt inden for de senere år, ganske enkelt ikke har råd til at lade udbudspriserne følge med markedsudviklingen ned på grund af den restgæld, det vil efterlade. Handelsomkostningerne er naturligvis en del af årsagen til dette problem i øjeblikket, fordi boligpriserne i bedste fald kun stiger langsomt. Prisudviklingen betyder, at der vil gå lang tid, inden handelsomkostningerne igen vil være dækket ind på grund af afdrag eller prisstigninger. Hvor lang tid, man vil være bundet til sin nuværende bolig, vil først og fremmest afhænge af ens friværdi. Hvis man lægger en stor udbetaling og holder sig til lån med afdrag, vil bindingsperioden være betydeligt kortere, end hvis man køber uden udbetaling og i øvrigt vælger afdragsfrie lån. Det er muligt at regne på, hvor lang tid det vil tage at afdrage en portion af gælden svarende til handelsomkostningerne. I grafen kan man aflæse tilbagebetalingstiden ved forskellige rentesatser. Tilbagebetalingstid Rente % Note: Renten i figuren skal forstås som den gennemsnitlige for banklån og realkreditlån. Eksemplets forudsætninger er i øvrigt, at lånet betales tilbage over 360 terminer (30 år), og at boligen er fuldt belånt fra starten af. Handelsomkostningerne er i eksemplet sat til at udgøre 12 % af kontantprisen. Balance i økonomien Om hvordan man undgår at købe for dyrt Der er mange gode grunde til at indlede boligjagten med at prøve at opnå klarhed over, hvad man maksimalt kan give for sit nye hus, uden at det går alt for hårdt ud over ens levestandard. De fleste kommende boligejere vælger at rådføre sig med deres bank i forhold til dette spørgsmål. Alligevel er det i mange tilfælde her, det går galt. Dels viser det sig ofte at være langt dyrere end forventet at vedligeholde og istandsætte drømmehuset, dels starter mange ud med en alt for optimistisk forventning til, hvad det kræver at bevare en fornuftig levestandard. I dette kapitel vil jeg først og fremmest se nærmere på, hvorfor mange nye boligejere ender med en langt strammere økonomi end ventet, selvom de undervejs har rådført sig med banken. Dernæst vil jeg give nogle bud på, hvad man selv kan gøre for at undgå at havne i den situation. Hvad banken gør og ikke gør Man skal forvente, at hele situationen omkring et boligkøb påvirker ens syn på, hvilke udgifter der er nødvendige for at opretholde en fornuftig levestandard. Ønsket om at kunne låne så meget som muligt, eller i hvert fald nok til drømmehuset, betyder i mange tilfælde, at hensynet til den langsigtede balance i privatøkonomien ikke får den nødvendige opmærksomhed. Imidlertid skal man gøre sig klart, at det bliver hverdag igen en dag, og uanset om huset er nok så fantastisk, er der grænser for, hvor længe man kan leve af havregrød for at få råd til det. Mange boligkøbere forventer, at bankrådgiveren i sidste ende vil sørge for, at der fortsat er balance i familiens økonomi, og at et»ja«fra banken derfor er en garanti for økonomisk bæredygtighed. Men det er ikke altid tilfældet. For det første kan det være svært for bankrådgiveren at vurdere bæredygtigheden i ens økonomi, hvis 14 15

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Sådan handler du på tvangsauktion

Sådan handler du på tvangsauktion R178 G210 R116 G178 PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE PLUS knap PLUS hjørnemakering til billeder Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold Sådan handler du på tvangsauktion

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere