Forældrekøb økonomi og skat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekøb økonomi og skat"

Transkript

1 Forældrekøb økonomi og skat

2 Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste eller tab ved salg af lejligheden...5 Et regnestykke...5 Et alternativ til forældrekøb...5 Eksempel...6 Forord Ved forældrekøb køber forældrene en ejerlejlighed eller et hus, som de herefter udlejer til deres datter eller søn, oftest i forbindelse med at den unge skal påbegynde en videregående uddannelse. Forældrekøb kan imidlertid også være børnene, der køber en ejendom og udlejer til forældrene. Der er mange ting at tage højde for, hvis man ønsker at foretage et forældrekøb. Vi har i denne vejledning søgt at skitsere de væsentligste forhold af økonomisk og skattemæssig karakter. Køb af lejlighed via et anparts- eller aktieselskab behandles ikke i denne vejledning, da køb via et selskab som hovedregel vil medføre en væsentlig skærpet beskatning af forældrene. Juni

3 Køb af lejlighed Der er tale om et sædvanligt køb af en ejerlejlighed. Ud over de forhold, man i øvrigt skal være opmærksom på ved køb af en ejerlejlighed, skal man ved forældrekøb være opmærksom på de særlige juridiske forhold, der gælder ved udlejning af en lejlighed. Køber bør derfor søge den nødvendige juridiske rådgivning. Udlejning Forældrene foretager en sædvanlig udlejning af ejerlejligheden til deres barn. Dette lejeforhold er omfattet af lejeloven. Også her bør der søges nødvendig juridisk rådgivning. Lejeaftalen skal indgås på markedsvilkår for at undgå uheldige skattemæssige og boligstøttemæssige konsekvenser. I boligregulerede områder, fx København, Aarhus og Aalborg, bør lejen fastsættes med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt leje. Man bør være opmærksom på betydningen af forskellige lejevilkår, fx indvendig vedligeholdelse, for størrelsen af boligsikring. Boligsikring Den unge er berettiget til boligsikring efter de sædvanlige regler. Reglerne om boligsikring er forholdsvis komplicerede, men som udgangspunkt ydes der en støtte på 15 pct. af huslejen til lejere uden børn, dog makismalt kr i Hvis der er børn i husstanden, stiger boligsikringen væsentligt. Hvis lejligheden er større end 65 m 2 brutto, ydes der kun en forholdsmæssig støtte. Grænsen på 65 m 2 forhøjes med 20 m 2 for hver yderligere person, som bor i lejligheden. Hvis lejen er for høj, ydes boligsikring kun i forhold til markedslejen eller en leje fastsat med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt leje. Den konkrete størrelse af boligsikringen kan beregnes på Den unges skatteforhold Boligsikring er skattefri, og hvis lejeaftalen er fastsat på markedsvilkår eller med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt husleje, har lejeaftalen ingen skattemæssige konsekvenser for den unge. Da forældre hver kan give en gave på kr (2014) pr. år uden afgiftspligt, vil en skattemæssig korrektion af huslejen ofte ikke medføre reel beskatning af den unge. Hvis der aftales en for lav leje i forhold til markedslejen vil den unge blive anset for at have modtaget en gave fra forældrene, svarende til forskellen mellem markedslejen og den aftalte leje. 3

4 Forældrenes skatteforhold Lejeindtægten er som udgangspunkt personlig indkomst for forældrene og lejeindtægten lægges således sammen med forældrenes øvrige personlige indkomst. Personlig indkomst beskattes med op til ca. 56,5 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Til gengæld har forældrene fradrag i den personlige indkomst for driftsudgifter, det vil sige ejendomsskatter, fællesudgifter, forsikring, vedligeholdelsesudgifter m.v. Hvis der aftales en for lav leje i forhold til markedslejen vil forældrene yderligere blive beskattet af forskellen mellem markedslejen og den aftalte leje. I forbindelse med overtagelse af en ejerlejlighed vil der ofte være behov for en vis istandsættelse. I de første 3 år efter købet kan udlejer/forældrene fratrække afholdte istandsættelsesudgifter med op til 25 pct. af årslejen. Efter de første 3 år kan alene almindelige vedligeholdelsesudgifter fratrækkes. Dvs. udgifter, der er afholdt for at bevare lejlighedens vedligeholdelsestilstand i forhold til købstidspunktet. Renteudgifter kan som udgangspunkt alene fradrages i kapitalindkomsten, med en fradragsværdi på ca. 31 pct. (2014) Hvis forældrene har positiv kapitalindkomst kan fradragsværdien udgøre op til ca. 43 pct. (2014). Forældrene kan vælge at anvende den såkaldte virksomhedsordning eller den såkaldte kapitalafkastordning. Hvis forældrene driver anden personlig virksomhed, skal der dog foretages et samlet valg. Hvorvidt det er en fordel at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, afhænger af forældrenes øvrige skattepligtige indkomster og renter. Virksomhedsordningen Udlejning af en ejerlejlighed betragtes som almindelig erhvervsmæssig virksomhed. Forældrene kan derfor vælge at benytte virksomhedsordningen. Fordelen ved at anvende virksomhedsordningen er, at der opnås fradrag i den personlige indkomst for renteudgifterne. Ulempen ved virksomhedsordningen er, at den forudsætter aflæggelse af et mere detaljeret regnskab og selvangivelse. Der skal derfor ofte påregnes udgifter til revisor. Udgifterne er fradragsberettigede. Kapitalafkastordningen Som et alternativ til virksomhedsordningen kan forældrene anvende kapitalafkastordningen. Kapitalafkastordningen indebærer, at forældrene i stedet for at fratrække de faktiske renteudgifter i den personlige indkomst fratrækker et beløb opgjort som en procent (for pct.) af lejlighedens kontantværdi ved anskaffelsen uden fradrag af eventuel prioritetsgæld. Samtidig tillægges det samme beløb forældrenes kapitalindkomst. Det kan anbefales at regne på, hvilken ordning der bedst kan betale sig i det konkrete tilfælde, når de øgede regnskabs- og selvangivelseskrav ved virksomhedsordningen tages i betragtning. Som udgangspunkt kan kapitalafkastordningen svare sig, hvis lånerenten ikke overstiger p.t. 2 pct. (F.eks. ved finansiering med rentetilpasningslån) 4

5 Fortjeneste eller tab ved salg af lejligheden Fortjeneste eller tab ved salg af lejligheden er skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningsloven. Lejligheden kan alene sælges skattefrit, hvis forældrene selv reelt har anvendt lejligheden som en varig bolig. Kortvarige ophold er ikke tilstrækkelige for at opnå skattefrihed. Fortjenesten med fradrag af kr. pr. år bortset fra afståelsesåret beskattes som kapitalindkomst. Et eventuelt tab kan kun fradrages i anden fortjeneste ved afståelse af fast ejendom. Den maksimale skat på kapitalindkomst udgør ca. 43 pct. inkl. kirkeskat. Hvis forældrene f.eks. på grund af anden virksomhed anvender virksomhedsordningen, vil avancen blive beskattet med foreløbigt 24,5 pct. (2014) Ved senere hævning til privatforbrug beregnes en yderligere skat, så den samlede skat kommer op på ca. 56,5 pct. Hvis lejligheden sælges til datter/søn, kan man vælge at fastsætte salgssummen til den seneste offentlige vurdering på salgstidspunktet med fradrag af 15 pct. Det gælder dog kun hvis lejligheden ikke er vurderet som udlejet. Et regnestykke Et forældrekøb vil sjældent hvile i sig selv likviditetsmæssigt. Forældrene vil med andre ord løbende have udlæg i forbindelse med lejligheden, som eventuelt kommer ind igen, hvis der ved salg af lejligheden på et senere tidspunkt opnås en fortjeneste. På side 6 er der opstillet et eksempel på konsekvenserne ved et forældrekøb. Der er alene tale om et illustrerende eksempel. Der bør altid foretages konkrete beregninger for såvel de skattemæssige konsekvenser som de likviditetsmæssige konsekvenser. Et alternativ til forældrekøb Et alternativ til forældrekøb er, at forældrene låner deres barn til udbetalingen på en ejerlejlighed og om nødvendigt garanterer som selvskyldnerkautionister for kreditforeningslånet og sælgerpantebrevet. Ved denne løsning undgår man, at der opstår en skattepligtig gevinst på salget af lejligheden, og man undgår løbende udgifter til udarbejdelse af regnskab og selvangivelse for lejligheden. På den anden side betyder denne løsning, at der ikke kan opnås boligsikring. Der kan heller ikke opnås fradrag for renteudgifter i den personlige indkomst, men kun i kapitalindkomsten. Værdien af rentefradraget falder dermed fra op til 56,5 pct. til cirka 31 pct. Endvidere skal der betales ejendomsværdiskat. Endelig er der ikke fradrag for driftsudgifter, men til gengæld er der heller ingen lejeindtægt til beskatning. 5

6 Eksempel I nedenstående eksempel er der anskaffet en lejlighed på 71 m 2 for en kontantpris på kr med en udbetaling på kr Til finansieringen optages et obligationslån med en hovedstol på kr med en fast obligationsrente på 3 pct. p.a. Derudover finansieres lejligheden med et pantebrev med en hovedstol på kr med en rente på 6,75 pct. p.a. Både obligationslånet og pantebrevet afdrages over 30 år. Udbetalingen forudsættes finansieret med et banklån med en årlig rente på 5 pct. De samlede omkostninger i år 1 før renter udgør kr Der er heri medregnet istandsættelsesudgifter på kr Den årlige husleje er fastsat til kr , svarende til kr. 700 pr. m 2. Den forventede boligsikring udgør kr Ejendomsværdiskatten ved eget køb er indregnet med kr Eksemplet viser, at forældrekøbsmodellen 1. år kan give en samlet besparelse på ca. kr efter skat i forhold til eget køb. I år 2 er besparelsen reduceret til ca. kr , hvilket skyldes, at der ikke er fratrukket istandsættelsesudgifter i år 2. Sammenligning forældrekøb med eget køb 1. år 2. år Forældrekøb Eget køb Forældrekøb Eget køb KAO VO KAO VO Huslejeindtægt Omkostninger Resultat før renter Renter Resultat efter renter Skattebesparelse Afdrag gæld Samlet likviditet Lejers nettohusleje Ejers nettoudgift Nettoudgift inkl. boligsikring Pr. måned inkl. boligsikring

7 7

8 redmark.dk Aalborg Hasseris Bymidte 6 DK-9000 Aalborg Tlf Aars Dyrskuevej 9 DK-9600 Aars Tlf Aarhus Sommervej 31C DK-8210 Aarhus V Tlf København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Tlf

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb... 2-4 Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger... 5-6 Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes...

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier.

Endelig forsøger skatteministeren fortsat at lukke skattehuller, senest i forbindelse med et lovforslag om fraflytterskat på aktier. Skatteinformation august 2008 Forord Skattekommissionen arbejder! Målet er en markant nedsættelse af skatten på arbejde, herunder skatten på den sidst tjente krone. Samtidig skal kommissionens forslag

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 April 2008 RevisorInformerer Klar udmelding om moms på varebiler Efter nogle måneder med usikkerhed om, hvorvidt moms på drift af varebiler kunne trækkes fra, har SKAT nu meldt klart ud. Fuldt fradrag

Læs mere