08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET"

Transkript

1 08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

2 Velkommen til Furesø Museer En betænksom museumsgæst kom for nylig forbi museet med en lettere patineret Yankiebar-reklame, som hun havde fundet i et ugeblad fra 1970 erne. Reklamen bringer vi på forsiden af dette nummer af NYT. Med Købmandsmuseet Cornelen som idyllisk kulisse sender billedet tankerne tilbage til tiden fra før verden gik af lave. Og de unge mennesker på scooteren har fremtiden for sig. Selve tidsperspektivet i billedet fortid, nutid og fremtid, er nærliggende at sammenligne med, hvad der er museernes opgave; nemlig at formidle fortiden på en måde, som gør den relevant for nutidens borgere, så de derved bedre kan gøre sig forestillinger om fremtiden. Immigrantmuseet er et lysende eksempel på, hvordan vi gør indvandringens historie relevant i vores multikulturelle hverdag, og forhåbentlig kan historien være med til at styrke den fremtidige integration. Arbejdet med at opbygge det nye museumsafsnit starter i begyndelsen af er også året, hvor Furesø Museer samler sit lokalhistoriske museum på Mosegaarden i Værløse. I løbet af året rykker samlingerne ud af Farumvejgaard og Ellegården i Stavnsholt og ind på Mosegaarden. Her skal de i en permanent udstilling kaste fornyet lys over en samlet Furesø-historie, bestående af fortiden fra både Farum og Værløse. På Mosegaarden indrettes også et nyt særudstillingslokale til skiftende udstillinger. Tilbage i Stavnsholt forbliver Cornelen fortsat åben for publikum. Før vi når så langt, glæder jeg mig til at byde velkommen til en særudstilling om livet på Flyvestation Værløse. Her serverer vi for første gang de bedste historier fra dagligdagen bag hegnet på kommunens, engang, største arbejdsplads. Jeg ønsker god læselyst. Cathrine Kyø Hermansen Museums- og arkivchef Farumvejgaard Købmandsmuseet Cornelen Farum Kulturhus Mosegaarden 2

3 Furesø Museer i børnehøjde Af Katrine Jessen studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, DPU Hvordan kan Furesø Museer bidrage til børns læring, og hvordan fungerer samarbejdet mellem skoler/daginstitutioner og museets skoletjeneste? Sådan lyder arbejdstitlen på en opgave, jeg udarbejder i løbet af efteråret. Udgangspunktet er et feltstudie af skoletjenestens pædagogiske praksis. personlige beretninger om heltemod, katastrofer, fattigdom og svigt. Derfor er det nok ikke tilfældigt, når 75 børn lytter optaget til en dramatisk fortælling om høst på Ellegården i gamle dage. Fortællingen bliver visualiseret og konkretiseret af billeder på overhead. Korn-negene, høtyven og ikke mindst den imponerende store le, bliver vist frem. Leen, ved bevægelser som dem en bonde, der høstede for hundrede år siden, brugte. Eleverne oplevede, at vi er selv historie..! Nysgerrighed og behovet for at udforske skaber basis for læring, står der i Falk & Dierklings bog, The Museum Experience. Og det var da også lige, hvad elever fra en 5. klasse på Lille Værløse skole oplevede i forbindelse med en historisk byvandring i Værløse. Efter turen fik jeg mulighed for at interviewe tre elever, som alle havde fået lyst til at vide mere om, hvad der skete for længe siden i netop deres by. Hvordan var det mon at være barn, dengang lærer Dahl skrev klagebrevet over de uvorne børn ved bybrønden? At undersøge, hvad der mon havde været lige præcis der, hvor de bor nu, og tænk, at se stedet, hvor skovhuggerne fandt det skelet, som måske var den myrdede kniplingskræmmer Lorenzen fra Slesvig. Eleverne oplevede, at vi er selv historie..! Bogen siger, at de små historier, dvs. de nære historier, kan give liv og mening til den store historie. Kan er fremhævet for historisk oplevelse og viden er ikke en selvfølgelighed, når vi voksne fortæller og børnene lytter. Så hvordan skaber vi de bedst mulige rammer, så børnene bliver i stand til at omdanne det erfarede til viden, og måske helst får lyst til at vide mere? Børnehaveklassernes høstarrangement var et sus af beundring og betagelse At dramatiske fortællinger skaber sammenhæng, og giver steder og ting mening og liv, har været kendt i årevis, lige fra de mundtligt overleverede sagn og legender til For en del år siden henvendte nogle børnehaveklasselærere sig til skoletjenesten og spurgte, om medarbejderen kunne komme og fortælle om høst i gamle dage. Fordi skoletjenesten, så vidt muligt, forankrer sine tilbud i lokalområdets historie, tog medarbejderen kontakt til en efterkommer fra Ellegården, Dan Nielsen. Han blev interviewet, og dette interview danner så baggrund for skoletjenestens fortælling om Høst i gamle dage. Interviewet indgår nu i det lokalhistoriske arkivs samlinger. 3 Fra høstarrarngementet på Solvangskolen. Foto: Furesø Museer Lokalhistoriske fortællinger, opgaver og aktiviteter giver børnene en spændende autentisk og relevant tværfaglig dimension i undervisningen. På museet forsøger vi at stille os til rådighed for den gode fortælling, for børns nysgerrighed, deres fantasi og forskerlyst. Noget, der forhåbentlig kan supplere læringen i skolen. Ligesom det skete for de tre 5. klassesbørn, der alle fik appetit på at vide mere om Værløses historie(r), som de også selv er en del af.

4 Tværkulturelle ægteskaber kærlighed på tværs af nationaliteter Af Pia Lund Poulsen projektmedarbejder mænd i stigende grad vælger at gifte sig med udenlandske kvinder kan eksempelvis være, at de har haft dårlige erfaringer med danske kvinder og søger andre værdier i ægteskabet, som de kan finde hos asiatiske kvinder. For de asiatiske kvinder kan ægteskabsmigration til vesten til gengæld være attraktivt, fordi det åbner muligheder for at støtte familien i hjemlandet. Vi har i de senere år oplevet en markant stigning i forhold til immigranter, der bosætter sig i Danmark på baggrund af ægteskab med en dansker. Denne tendens står i kontrast til de samtidige stramninger af reglerne på udlændingeområdet. Immigrantmuseet undersøger derfor hvilke overvejelser, der ligger til grund for at emmigrere til Danmark med en dansk ægtefælle. Hvilke vilkår har man som ægteskabsimmigrant og hvilke udfordringer ligger der i at leve i et interkulturelt ægteskab og skabe familie med rødder forskellige steder i verden? Valget af en partner i udlandet I 2009 blev der hos Danmarks Statistik registreret 5101 ægteskaber mellem danskere og udlændinge. Sammenligner man danske mænd og kvinders ægteskabsmønstre kan man se en klar forskel. Danske mænd gifter sig i langt højere grad end kvinder på tværs af nationale og kulturelle grænser, og der har indenfor de seneste ti år udviklet sig en udbredt ægteskabspraksis mellem danske mænd og asiatiske kvinder. Danske kvinder vælger derimod, i højere grad end mænd, ægtefæller fra vestlige lande og som oftest inden for Europa og lande der geografisk og kulturelt ligger tæt på Danmark. Mænd fra USA og Europa har lettere ved at finde arbejde i Danmark end mænd fra ikke vestlige lande. Da det kan være svært for sidstnævnte gruppe at finde arbejde i Danmark, vil migration til Danmark være forbundet med et tab af prestige. Da tab af prestige generelt betyder mere for mænd end for kvinder, kan dette være årsagen til, at det er mindre attraktivt for udenlandske mænd at flytte til Danmark. Begrundelsen for, hvorfor så mange danske I 2009 blev der hos Danmarks Statistik registreret 5101 ægteskaber mellem danskere og udlændinge. På baggrund af samtaler med ægteskabsimmigranter fra bl.a. Brasilien, USA, Elfenbenskysten, Makedonien og Bhutan, har antropolog Pia Lund Poulsen indsamlet fortællinger om at leve med flere kulturer under samme tag. Projektet formidles i bogform og på Immigrantmuseet.dk 4 Alt har sin pris Bag de anonyme tal ligger menneskelige skæbner, og historier der udvikler sig på tværs af landegrænser. I et blandet ægteskab er der altid mindst en part, der må forlade sit oprindelsesland, den nære kontakt til familie, venner og de kulturelle normer, man er vokset op med. For mange par er bopælen i Danmark midlertidig og ægteskaberne er kendetegnet ved stor fleksibilitet og åbne horisonter, der giver muligheder for et liv et andet sted på kloden. Flere immigranter udtrykker, at det har taget op til ti år at falde til og føle, at det er her, de har hjemme. Når valget af opholdssted falder på Danmark, skyldes det bl.a. adgangen til uddannelse, sundhed og friere udtryksmuligheder. Ægteskabsimmigranter må på den ene side håndtere de udfordringer der er alment gældende for alle parforhold, men samtidig er der nogle særlige problemstillinger, som knytter sig til at leve i et blandet ægteskab. For de par, der er flyttet til Danmark siden 2002, hvor reglerne for familiesammenføring blev strammet, vil der ofte være et ulige magtforhold i ægteskabet, i kraft af den ene parts manglende tilknytning og rettigheder i Danmark. Den juridiske proces i familiesammenføringen forløber sjældent ukompliceret og stress, kaos og skuffelse møder mange immigranter i den første tid. Samtidig med at de forsøger at stifte familie, mødes de af krav om at lære dansk, bestå prøver og bevise, at de er værdige samfundsborgere. Blandet modtagelse i Danmark Til gengæld giver mange ægteskabsimmigranter udtryk for en overvældende modtagelse af deres nye danske svigerfamilie.

5 Et ægteskab på tværs af nationalitet. Foto: Pia Lund Poulsen Mødet med den danske familie, lokale traditioner, hygge og samvær bevæger de fleste og står i stærk kontrast til det officielle møde med velfærdssamfundet. Der er således stor forskel på at møde danskerne i offentligheden eller under hjemlige forhold. Globaliseringen er med til at åbne mulighederne for grænseløs kærlighed. Danskerne møder deres udenlandske partnere på nettet, rejser eller i forbindelse med studie eller arbejde i udlandet som bliver mere og mere udbredt. Det ser derfor ud til, at danskerne i stigende grad vil gifte sig på tværs af landegrænser og på trods af de udfordringer, der er forbundet med et blandet ægteskab. For mange par er bopælen i Danmark midlertidig og ægteskaberne er kendetegnet ved stor fleksibilitet og åbne horisonter, der giver muligheder for et liv et andet sted på kloden. 5

6 Et heldigt møde Af Camilla Adler Jensen museumsinspektør En flot solskinsdag i slutningen af august ankom en stor lastbil til Furesø Museers magasin i Jonstrup. I den var 250 flyttekasser med bøger, tidsskrifter og videobånd om indvandringen til Danmark gennem de sidste 40 år. Historien om Immigrantmuseets nye bogsamling, Minoritetssamlingen, starter med et heldigt møde. Minoritetssamlingen videre. Men da støtten udeblev, blev det dødsstødet for den unikke samling, der rummer mange titler, som ikke er offentligt tilgængelige andre steder. Til stor ærgrelse for folk, der arbejder med indvandringen til Danmark, blev det besluttet at samlingen skulle kasseres. Reddet på et hængende hår Bibliotekaren afsluttede sin fortælling med, at han dog ikke var sikker på, om samlingen var blevet smidt ud. Det var den heldigvis ikke. Men meningen var at samlingen skulle destrueres i løbet af foråret. Samlingen blev derefter overdraget til Immigrantmuseet, hvis vi lovede selv at sørge for transporten. En dag i januar var jeg på Hovedbiblioteket i København, hvor jeg ved et tilfælde mødte en bibliotekar, der fortalte mig, at han med uvilje havde været med til at kassere Mellemfolkeligt Samvirkes bibliotek, som bl.a. rummede Minoritetssamlingen. Dokumentation af indvandringens historie Indtil 2005 var Minoritetssamlingen en del af Mellemfolkeligt Samvirkes bibliotek. Biblioteket indsamlede bøger, tidsskrifter og rapporter, der dokumenterede indvandringen til Danmark. For fem år siden måtte Mellemfolkeligt Samvirke lukke biblioteket på grund af besparelser. Fotos: Immigrantmuseet Til stor ærgrelse for folk, der arbejder med indvandringen til Danmark, blev det besluttet at samlingen skulle kasseres. I august måned blev de titler og 70 tidsskrifter kørt fra en kælder under biblioteket på Islands Brygge til Jonstrup. Af alle tænkelige steder, står samlingen nu bedst på Furesø Museers magasin og er, når opsætning og katalogisering er færdig, mulig at låne til læsesalsbrug. Indtil 2005 var Minoritetssamlingen en del af Mellemfolkeligt Samvirkes bibliotek. Minoritetssamlingen levede derefter en omtumlet tilværelse. Mange mennesker arbejdede på at redde biblioteket, der flere gange var ved at blive kasseret. Københavns Hovedbibliotek forsøgte, som de sidste, i 2007 at finde økonomisk støtte til at føre Samlingen rummer bl.a. viden om integrationspolitik, flygtninge, immigranters religion, boligforhold, arbejdsvilkår og madkultur gennem de sidste 40 år. 6

7 Ungarske ståltrådsarbejdere Af Bjarne Birkbak arkivar Når vi normalt registrerer indvandrere til Danmark i vores databaser, udgør tjenestekarle, tjenestepiger og arbejdere i roerne, på teglværkerne, jernbanerne, digerne o.lign., langt hovedparten. Men der var andre og indimellem også langt mere farverige grupper der rejste ind i landet. Den 14. januar 1895 ankom ungareren Johan Hricsovitz til Nakskov og henvendte sig til Herredsfogeden for Lollands Nørre Herred. Han foreviste en kongelig bevilling, udstedt d. 22. januar 1894, til at forhandle ståltrådsarbejder. På den baggrund fik han lov til at tage ophold i Nakskov og sælge sine ståltrådsarbejder. Ståltrådsarbejde var en ungarsk specialitet. Af ståltråd fremstillede ungarerne bordskånere, piskeris o.lign. Et udpræget mandefag Ståltrådsarbejde var en ungarsk specialitet. Af ståltråd fremstillede ungarerne bordskånere, piskeris o.lign., som vi kender så godt i dag; men som kom til landet i anden halvdel af 1800-tallet. På nuværende tidspunkt dækker Bordskåner lavet af ståltråd - efter al Immigrantmuseets database sandsynlighed af en ungarsk ståltrådsarbejder mellem 1875 og over arbejdsindvandrere til Danmark mellem 1812 og Foto: Furesø Museer 1924 i Nordsjælland, inkl. det gamle Københavns Amt, samt det meste af Lolland. Databasen omfatter poster med ståltrådsarbejdere. Af disse var fra Ungarn, to fra Tyskland og seks fra Sverige, mens resten ikke er identificeret. Faget var næsten udelukkende et mandefag - der er kun med sikkerhed fundet to kvindelige ståltrådsforhandlere, i øvrigt begge svenskere. Produkter afsættes i købstæderne Johan Hricsovitz rejste rundt på det meste af Lolland og lavede sine ståltrådsarbejder. Han optræder således ti gange i databasen. Det ser ud som om, at det var almindeligt at opholde sig et sted omkring en uge ad gangen. Det ser også ud, som om Hricsovitz har været i landet ad flere omgange. Således optræder han i , 1890, 1895 og Af oplysningerne i databasen kan man se, at han også har været i København, Frederiksberg, Køge og Slagelse. I det hele taget synes hovedparten af afsætningen af ståltrådsarbejdernes produkter at være sket i købstæderne. En optælling viser således 376 poster i Frederikssund, 277 i Nakskov, 217 i Maribo, 159 i Sakskøbing og 117 i Frederiksværk, i alt poster. Der optræder dog kun fire i Hillerød og otte i Helsingør. Det sidste kan tolkes som et udslag af, at politimestrene i disse to købstæder udviste en meget restriktiv holdning overfor omvandrende handlende. Faget var næsten udelukkende et mandefag - der er kun med sikkerhed fundet to kvindelige ståltrådsforhandlere, i øvrigt begge svenskere. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Hricsovitz opholdt sig i landet efter I slutningen af netop dette år blev det ulovligt at være omrejsende handelsmand/-kvinde, og vi kender ikke umiddelbart til andre ståltrådsarbejdere, som har fået kongelig bevilling til at opretholde sin omrejsende handelsvirksomhed. Vores indvandrerhistoriske databaser indeholder oplysninger om fremmede med arbejdsophold, om indfødsretstildelinger og om udvisninger. Se dem på 7

8 Det første hus ved Kollekolle Af Jakob Schlein Andersen museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum Der var travlhed ved sydenden af Furesøen for omkring år siden. Mange hænder var i gang for i fællesskab at bygge et stenalderhus. Der blev gravet med simple træredskaber, fældet tømmer med slebne flintøkser og samlet tættemateriale til vægge og tag. Sporene af huset og det liv der udspandt sig der, har ligget gemt og glemt i jorden lige indtil sommeren En arkæologisk undersøgelse, foretaget af Hørsholm Egns Museum, har blotlagt de bevarede spor fra huset. Efter år har travle hænder igen været beskæftiget med at grave på stedet, der ligger vest for Frederiksborgvej, nær Nørreskov Hus. Denne gang for at få indblik i, hvordan stenalderbønderne havde bygget og indrettet deres hus, og for at få et glimt af deres liv. Gennembrud i byggetradition Det sensationelle ved huset fra Kollekolle er, at det er udtryk for en ny byggetradition, samt de mange oldsager der var bevaret i husets gulv. De mennesker der byggede huset, var blandt de første på Sjælland der opførte en bolig, hvor vægten af taget blev båret af kraftige stolper. En teknik der gjorde det muligt at bygge langhuse i stedet for hytter. Det sensationelle ved huset fra Kollekolle er, at det er udtryk for en ny byggetradition. Da muldjorden var blevet gravet bort med gravemaskine, kunne resterne af huset ses som én stor mørk aftegning i råjorden efter en nedgravning. Den store nedgravning skyldes, at nordenden af husets gulv var forsænket. Let nedgravede gulve er ikke ualmindelige i bondestenalderens langhuse og er en gammel tradition, der også blev benyttet i de ældre hytter fra jægerstenalderen i Nivå. Forsænkningen af husets gulv har betydet, at stumper af det husgeråd og de redskaber, der blev brugt i huset, har ligget beskyttet mod moderne pløjning. Derfor var det under udgravningen muligt at finde brudstykker af fint ornamenterede lerkar og enkelte hele flintredskaber. Livet i huset Den forsænkede del af huset bestod af to sektioner adskilt af en lille tværgående rygning. Fundene viser, at der har været forskel på brugen af de to sektioner. I den nordligste del blev der udgravet et ildsted, hvor gentagen brug af ild har brændt underlaget af ler hårdt og rødt. Næsten al keramik fra huset er fundet i samme sektion som ildstedet, og dermed fremstår det som husets madlavningsområde. Den anden sektion med forsænket gulv var næsten uden fund, og rummets funktion kan derfor ikke afgøres med sikkerhed. Det mest sandsynlige er, at denne del af huset har været benyttet som soveplads, da området uden forsænket gulv skulle bruges til opstaldning af husdyrene eller som lade til foder og forråd. Hele huset har været omtrent 9,5 m langt. Den forsænkede del af huset alene måler 4,5 m i bredden og 5,5 m i længden. Huset har dermed haft en bredde på minimum 4,5 m, men det eksakte mål kendes ikke, da sporene efter væggene er helt forsvundet. I den nordligste del blev der udgravet et ildsted, hvor gentagen brug af ild har brændt underlaget af ler hårdt og rødt. Hørsholm Egns Museum fortsætter undersøgelserne af husfundet i form af analyser af trækulsprøver og jordprøver. Analyserne vil give en kulstof 14-datering af husets alder, der på nuværende tidspunkt er fastlagt ud fra keramikkens kendetegn. Håbet er endvidere at analyser af jord fra huset kan klarlægge detaljer angående husets vægge og konstruktion. 8

9 Stenalderhusets grundplan set ovenfra: Efter år har travle hænder igen været beskæftiget med at grave på stedet, der ligger vest for Frederiksborgvej, nær Nørreskov Hus. Husets forsænkede del er markeret med grønt og ildstedet med rødt. De tre mørkegrå cirkler viser de tagbærende stolpers placering. Husets vægge var ikke bevaret, men et muligt forløb er her markeret med lysegråt. Som huset er tegnet her, er der ca. 50 kvadratmeter under tag. Illustration: Hørsholm Egns Museum Området, der blev undersøgt arkæologisk er markeret med en rød ramme. Stenalderhuset blev fundet længst mod nord. Illustration: Hørsholm Egns Museum For omtrent år siden skete der nogle store forandringer i det område, vi i dag kender som Danmark. Indtil da levede man af jagt, fiskeri og indsamling af bær og planter. Men i løbet af nogle århundreder blev livet som jægere skiftet ud med en tilværelse som bønder. Sammen med tamdyr og viden om dyrkning af korn kom også nye byggetraditioner til landet. Stenalderjægernes bopladser kendes fra Nivå, hvor udgravninger viser, at jægerne boede i cirkulære hytter. I modsætning til jægerne byggede bønderne langhuse. Det er ikke huse som i dag, med solidt byggede ydervægge, der bærer taget. De første bønder byggede deres huse med kraftige stolper, der blev sat opretstående i jorden, placeret så de stod på en række ned igennem midten af huset. Disse stolper bar taget på stenalderhuset ved Kollekolle. 9

10 Grønlandske feriebørn Af Steen Porse Rasmussen projektmedarbejder Lørdag den 3. juli 1965 kl landede fly nr. 242 på Flyvestation Værløse. Ombord var 26 grønlandske drenge mellem 9 og 13 år fra Arsuk på Vestgrønland. De var feriebørn, der i en måned skulle holde sommerferie på flyvestationen. Fra 1963 afholdt Flyvestation Værløse, ligesom mange andre militærenheder, hvert år en sommerferielejr for drenge i alderen 9 til 14 år. Da eskadrillerne i Værløse siden 1930erne havde haft fast tilknytning til Grønland, blev feriebørnene hentet i Grønland og fløjet til Værløse med Flyvevåbnets C-54 transportfly. Drengene blev hentet i deres bygder af enten et Catalina fly eller i en marinekutter. Afskeden med forældrene var til tider hjertegribende. Flybesætningerne følte ved flere lejligheder, at hverken drengene eller deres forældre helt havde forstået, hvad der skulle ske. Klædt på af Magasin Feriebørnene blev indkvarteret på flyvestationen og fik udleveret uniformer, der nødtørftigt blev tilpasset ved at klippe af benene, så de ikke var alt for lange. En af de første udflugter gik til det københavnske varehus Magasin du Nord, der sponsorerede cowboybukser, en bluse, korte bukser, badebukser, tennissko, 2 sæt undertøj, en regnfrakke og en træningsdragt til hver dreng. Under opholdet blev drengene målt og vejet flere gange, ligesom de også blev undersøgt for tuberkulose. En tandlæge sørgede for, at de fik efterset og repareret deres tænder. Træer, TV og træk og slip I Danmark stødte de grønlandske drenge på en række ting, de aldrig havde set før, og pressebevågenheden var stor. Den 2. juli 1966 kunne man læse på forsiden af Berlingske Tidende under overskriften, Første gang de så et træ, om de grønlandske drenge på Flyvestation Værløse. Brusebad, varmt og koldt vand og ikke mindst træk og slip fascinerede drengene, ligesom tv, Magasin s rulletrappe og elevatoren i tårnet i Zoologisk Have i København var fremmedartede for en grønlandsk dreng i 1960 erne. På besøg Under opholdet inviterede en lang række virksomheder og kulturinstitutioner på besøg. Carlsbergbryggerierne, Tuborg, Danmarks Akvarium, Tøjhusmuseet, en pølsefabrik, et forlag, en isfabrik og sågar Vassingrød planteskole fik besøg af drengene. Virksomheder som Lego og Toms chokoladefabrik bød på gaver og smagsprøver, mens Dyrehavsbakken, Tivoli og Cirkus Schumann bød på rutsjebaner, linedansere og tryllekunstnere m.m. Også Flyvestationens forskellige afdelinger tog imod ferieeskadrillen. Eskadrille 580, der stod for brandbekæmpelse, bød f.eks. på en tur i brandbil og leg med brandslangerne. Et omrejsende fodboldhold Fodbold spillede en vigtig rolle under drengenes ophold. De grønlandske drenge spillede både mod lokale hold og mod feriebørn fra andre militære enheder som f.eks. Sandholm kaserne eller Holmen i København. Drengene fra Værløse blev transporteret rundt i Danmark i militærbus og besøgte bl.a. både flyvestation Karup og flyvestation Skrydstrup, der i 1965 bl.a. bød på en tur i gokart. Sponsorater og feriefonden Efter en måned med mange oplevelser blev drengene fløjet hjem til Grønland. Opholdet blev finansieret af indsamlinger på Flyvestation Værløse gennem soldaternes feriefond og ved sponsorater. Transporten blev tilpasset de regelmæssige transportflyvninger mellem Grønland og Værløse. Grønlandske drengebørn på dansk grund, klar til at holde sommerferie på Flyvestation Værløse i Foto: Furesø Museer 10

11 Ligesom Magasin s rulletrapper og brusebad fascinerede de grønlandske feriebørn, synes en gris på en dansk landbrugsejendom også at vække deres begejstring. Læg mærke til drengen i baggrunden, der måske ser et traktordæk for første gang? Foto: Furesø Museer Den 16. januar 2011 åbner Furesø Museer udstillingen, Bag Hegnet, på Mosegården i Værløse. Udstillingen fortæller om Flyvestation Værløse som arbejdsplads og om de grønlandske børn, der holdt sommerferie i Værløse i 1960 erne. 11

12 Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Adresser på udstillingssteder: Mosegaarden Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Ellegården Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Hverdage: Henvendelse på Farumvejgaard Farumvejgaard Stavnsholtvej 170, 3520 Farum Købmandsmuseet Cornelen Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Hverdage: Henvendelse på Farumvejgaard Alle udstillingssteder har åbent: Tirsdag - fredag kl , søndag kl (Lukket søndage i juli) Adresse på arkiver: Furesø Arkiver Lokalarkiv, læsesal og stadsarkiv Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent: Mandag - torsdag kl (Læsesalen kun med ekspedition til kl. 15) Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf Furesø Museer Nyt udkommer 2 gange årligt. Redaktion: Cathrine Kyø Hermansen (ansv.) og Ellen Elisabeth Jensen Forside: Reklame for Yankie Bar med Købmandsmuseet Cornelen i baggrunden. Billede fra ca Redaktionen er afsluttet 1. oktober 2010 Næste nr. udkommer i maj 2011 Design, sats, tryk og produktion: Bendt Wikke Marketing A/S Oplag: stk. ISSN Grønlandske drengebørn på dansk grund, Flyvestation Værløse i Foto: Furesø Museer.

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014 Velkommen til Furesø Museer Velkommen til et program der bærer præg af, at vi på museet tror på, at vi gennem den personlige

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET 09 MAJ-DECEMBER 2011 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET Velkommen til Furesø Museer Foråret er på sit højeste, al ting springer ud og vi trækker ud

Læs mere

13 JULI-DECEMBER 2013

13 JULI-DECEMBER 2013 13 JULI-DECEMBER 2013 Simon Sheffield Født: 25. december 1856 Fødested: New Bern, North Carolina Udvist fra: København i 1900 og 15. maj 1916 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 10 JANUAR-JUNI 2012 Velkommen til Immigrantmuseet I efteråret 2011 kunne man i Politiken læse, at kulturminister Uffe Elbæk savnede indvandrere

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 12 JANUAR-JUNI 2013 Velkommen til Furesø Museer Furesø Museer er et statsanerkendt museum og det forpligter. Kulturstyrelsen har de sidste

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger

Flyvevåbnets Historiske Samling. Arbejdsgrupper / Foreninger Flyvevåbnets Historiske Samling Historiske Samling Team Tordenjet, Flyvestation Skrydstrups Historiske Samling (HISA), arbejder i to grupper. Den ene arbejder med indsamling, beskrivelse og edb-registrering

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Pigers og drenges brug af udstillingsrum

Pigers og drenges brug af udstillingsrum Af Charite Bertelsen Pigers og drenges brug af udstillingsrum Pigers og drenges forestilling om forskelle på køn er større end realiteten: I dag er der ingen forskelsbehandling på drenge og piger Det er

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

TRAMPOLINHUSET. Galleri Q Peder Skrams Gade 2 1054 København K. Kunstakademiets udstillingssted

TRAMPOLINHUSET. Galleri Q Peder Skrams Gade 2 1054 København K. Kunstakademiets udstillingssted TRAMPOLINHUSET Et mødested for asylansøgere, danskere og alle andre! En effekt af den danske asylpolitik, er at man gennem arbejds-, studie- og integrationsforbud skaber en klasse af individer, som mod

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Rødderne

Nyhedsbrev fra Rødderne August - oktober 2012 Nyhedsbrev fra Rødderne Så kom vi godt i gang hos Rødderne efter en skøn sommerferie og vi har siden sidst sagt velkommen til Astrid, Bertram, Joanna. Derudover har vi sagt farvel

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere