08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET"

Transkript

1 08 NOVEMBER 2010 KULTURHUSET MOSEGAARDEN ELLEGÅRDEN FARUMVEJGAARD KØBMANDSMUSEET CORNELEN IMMIGRANTMUSEET

2 Velkommen til Furesø Museer En betænksom museumsgæst kom for nylig forbi museet med en lettere patineret Yankiebar-reklame, som hun havde fundet i et ugeblad fra 1970 erne. Reklamen bringer vi på forsiden af dette nummer af NYT. Med Købmandsmuseet Cornelen som idyllisk kulisse sender billedet tankerne tilbage til tiden fra før verden gik af lave. Og de unge mennesker på scooteren har fremtiden for sig. Selve tidsperspektivet i billedet fortid, nutid og fremtid, er nærliggende at sammenligne med, hvad der er museernes opgave; nemlig at formidle fortiden på en måde, som gør den relevant for nutidens borgere, så de derved bedre kan gøre sig forestillinger om fremtiden. Immigrantmuseet er et lysende eksempel på, hvordan vi gør indvandringens historie relevant i vores multikulturelle hverdag, og forhåbentlig kan historien være med til at styrke den fremtidige integration. Arbejdet med at opbygge det nye museumsafsnit starter i begyndelsen af er også året, hvor Furesø Museer samler sit lokalhistoriske museum på Mosegaarden i Værløse. I løbet af året rykker samlingerne ud af Farumvejgaard og Ellegården i Stavnsholt og ind på Mosegaarden. Her skal de i en permanent udstilling kaste fornyet lys over en samlet Furesø-historie, bestående af fortiden fra både Farum og Værløse. På Mosegaarden indrettes også et nyt særudstillingslokale til skiftende udstillinger. Tilbage i Stavnsholt forbliver Cornelen fortsat åben for publikum. Før vi når så langt, glæder jeg mig til at byde velkommen til en særudstilling om livet på Flyvestation Værløse. Her serverer vi for første gang de bedste historier fra dagligdagen bag hegnet på kommunens, engang, største arbejdsplads. Jeg ønsker god læselyst. Cathrine Kyø Hermansen Museums- og arkivchef Farumvejgaard Købmandsmuseet Cornelen Farum Kulturhus Mosegaarden 2

3 Furesø Museer i børnehøjde Af Katrine Jessen studerende på kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, DPU Hvordan kan Furesø Museer bidrage til børns læring, og hvordan fungerer samarbejdet mellem skoler/daginstitutioner og museets skoletjeneste? Sådan lyder arbejdstitlen på en opgave, jeg udarbejder i løbet af efteråret. Udgangspunktet er et feltstudie af skoletjenestens pædagogiske praksis. personlige beretninger om heltemod, katastrofer, fattigdom og svigt. Derfor er det nok ikke tilfældigt, når 75 børn lytter optaget til en dramatisk fortælling om høst på Ellegården i gamle dage. Fortællingen bliver visualiseret og konkretiseret af billeder på overhead. Korn-negene, høtyven og ikke mindst den imponerende store le, bliver vist frem. Leen, ved bevægelser som dem en bonde, der høstede for hundrede år siden, brugte. Eleverne oplevede, at vi er selv historie..! Nysgerrighed og behovet for at udforske skaber basis for læring, står der i Falk & Dierklings bog, The Museum Experience. Og det var da også lige, hvad elever fra en 5. klasse på Lille Værløse skole oplevede i forbindelse med en historisk byvandring i Værløse. Efter turen fik jeg mulighed for at interviewe tre elever, som alle havde fået lyst til at vide mere om, hvad der skete for længe siden i netop deres by. Hvordan var det mon at være barn, dengang lærer Dahl skrev klagebrevet over de uvorne børn ved bybrønden? At undersøge, hvad der mon havde været lige præcis der, hvor de bor nu, og tænk, at se stedet, hvor skovhuggerne fandt det skelet, som måske var den myrdede kniplingskræmmer Lorenzen fra Slesvig. Eleverne oplevede, at vi er selv historie..! Bogen siger, at de små historier, dvs. de nære historier, kan give liv og mening til den store historie. Kan er fremhævet for historisk oplevelse og viden er ikke en selvfølgelighed, når vi voksne fortæller og børnene lytter. Så hvordan skaber vi de bedst mulige rammer, så børnene bliver i stand til at omdanne det erfarede til viden, og måske helst får lyst til at vide mere? Børnehaveklassernes høstarrangement var et sus af beundring og betagelse At dramatiske fortællinger skaber sammenhæng, og giver steder og ting mening og liv, har været kendt i årevis, lige fra de mundtligt overleverede sagn og legender til For en del år siden henvendte nogle børnehaveklasselærere sig til skoletjenesten og spurgte, om medarbejderen kunne komme og fortælle om høst i gamle dage. Fordi skoletjenesten, så vidt muligt, forankrer sine tilbud i lokalområdets historie, tog medarbejderen kontakt til en efterkommer fra Ellegården, Dan Nielsen. Han blev interviewet, og dette interview danner så baggrund for skoletjenestens fortælling om Høst i gamle dage. Interviewet indgår nu i det lokalhistoriske arkivs samlinger. 3 Fra høstarrarngementet på Solvangskolen. Foto: Furesø Museer Lokalhistoriske fortællinger, opgaver og aktiviteter giver børnene en spændende autentisk og relevant tværfaglig dimension i undervisningen. På museet forsøger vi at stille os til rådighed for den gode fortælling, for børns nysgerrighed, deres fantasi og forskerlyst. Noget, der forhåbentlig kan supplere læringen i skolen. Ligesom det skete for de tre 5. klassesbørn, der alle fik appetit på at vide mere om Værløses historie(r), som de også selv er en del af.

4 Tværkulturelle ægteskaber kærlighed på tværs af nationaliteter Af Pia Lund Poulsen projektmedarbejder mænd i stigende grad vælger at gifte sig med udenlandske kvinder kan eksempelvis være, at de har haft dårlige erfaringer med danske kvinder og søger andre værdier i ægteskabet, som de kan finde hos asiatiske kvinder. For de asiatiske kvinder kan ægteskabsmigration til vesten til gengæld være attraktivt, fordi det åbner muligheder for at støtte familien i hjemlandet. Vi har i de senere år oplevet en markant stigning i forhold til immigranter, der bosætter sig i Danmark på baggrund af ægteskab med en dansker. Denne tendens står i kontrast til de samtidige stramninger af reglerne på udlændingeområdet. Immigrantmuseet undersøger derfor hvilke overvejelser, der ligger til grund for at emmigrere til Danmark med en dansk ægtefælle. Hvilke vilkår har man som ægteskabsimmigrant og hvilke udfordringer ligger der i at leve i et interkulturelt ægteskab og skabe familie med rødder forskellige steder i verden? Valget af en partner i udlandet I 2009 blev der hos Danmarks Statistik registreret 5101 ægteskaber mellem danskere og udlændinge. Sammenligner man danske mænd og kvinders ægteskabsmønstre kan man se en klar forskel. Danske mænd gifter sig i langt højere grad end kvinder på tværs af nationale og kulturelle grænser, og der har indenfor de seneste ti år udviklet sig en udbredt ægteskabspraksis mellem danske mænd og asiatiske kvinder. Danske kvinder vælger derimod, i højere grad end mænd, ægtefæller fra vestlige lande og som oftest inden for Europa og lande der geografisk og kulturelt ligger tæt på Danmark. Mænd fra USA og Europa har lettere ved at finde arbejde i Danmark end mænd fra ikke vestlige lande. Da det kan være svært for sidstnævnte gruppe at finde arbejde i Danmark, vil migration til Danmark være forbundet med et tab af prestige. Da tab af prestige generelt betyder mere for mænd end for kvinder, kan dette være årsagen til, at det er mindre attraktivt for udenlandske mænd at flytte til Danmark. Begrundelsen for, hvorfor så mange danske I 2009 blev der hos Danmarks Statistik registreret 5101 ægteskaber mellem danskere og udlændinge. På baggrund af samtaler med ægteskabsimmigranter fra bl.a. Brasilien, USA, Elfenbenskysten, Makedonien og Bhutan, har antropolog Pia Lund Poulsen indsamlet fortællinger om at leve med flere kulturer under samme tag. Projektet formidles i bogform og på Immigrantmuseet.dk 4 Alt har sin pris Bag de anonyme tal ligger menneskelige skæbner, og historier der udvikler sig på tværs af landegrænser. I et blandet ægteskab er der altid mindst en part, der må forlade sit oprindelsesland, den nære kontakt til familie, venner og de kulturelle normer, man er vokset op med. For mange par er bopælen i Danmark midlertidig og ægteskaberne er kendetegnet ved stor fleksibilitet og åbne horisonter, der giver muligheder for et liv et andet sted på kloden. Flere immigranter udtrykker, at det har taget op til ti år at falde til og føle, at det er her, de har hjemme. Når valget af opholdssted falder på Danmark, skyldes det bl.a. adgangen til uddannelse, sundhed og friere udtryksmuligheder. Ægteskabsimmigranter må på den ene side håndtere de udfordringer der er alment gældende for alle parforhold, men samtidig er der nogle særlige problemstillinger, som knytter sig til at leve i et blandet ægteskab. For de par, der er flyttet til Danmark siden 2002, hvor reglerne for familiesammenføring blev strammet, vil der ofte være et ulige magtforhold i ægteskabet, i kraft af den ene parts manglende tilknytning og rettigheder i Danmark. Den juridiske proces i familiesammenføringen forløber sjældent ukompliceret og stress, kaos og skuffelse møder mange immigranter i den første tid. Samtidig med at de forsøger at stifte familie, mødes de af krav om at lære dansk, bestå prøver og bevise, at de er værdige samfundsborgere. Blandet modtagelse i Danmark Til gengæld giver mange ægteskabsimmigranter udtryk for en overvældende modtagelse af deres nye danske svigerfamilie.

5 Et ægteskab på tværs af nationalitet. Foto: Pia Lund Poulsen Mødet med den danske familie, lokale traditioner, hygge og samvær bevæger de fleste og står i stærk kontrast til det officielle møde med velfærdssamfundet. Der er således stor forskel på at møde danskerne i offentligheden eller under hjemlige forhold. Globaliseringen er med til at åbne mulighederne for grænseløs kærlighed. Danskerne møder deres udenlandske partnere på nettet, rejser eller i forbindelse med studie eller arbejde i udlandet som bliver mere og mere udbredt. Det ser derfor ud til, at danskerne i stigende grad vil gifte sig på tværs af landegrænser og på trods af de udfordringer, der er forbundet med et blandet ægteskab. For mange par er bopælen i Danmark midlertidig og ægteskaberne er kendetegnet ved stor fleksibilitet og åbne horisonter, der giver muligheder for et liv et andet sted på kloden. 5

6 Et heldigt møde Af Camilla Adler Jensen museumsinspektør En flot solskinsdag i slutningen af august ankom en stor lastbil til Furesø Museers magasin i Jonstrup. I den var 250 flyttekasser med bøger, tidsskrifter og videobånd om indvandringen til Danmark gennem de sidste 40 år. Historien om Immigrantmuseets nye bogsamling, Minoritetssamlingen, starter med et heldigt møde. Minoritetssamlingen videre. Men da støtten udeblev, blev det dødsstødet for den unikke samling, der rummer mange titler, som ikke er offentligt tilgængelige andre steder. Til stor ærgrelse for folk, der arbejder med indvandringen til Danmark, blev det besluttet at samlingen skulle kasseres. Reddet på et hængende hår Bibliotekaren afsluttede sin fortælling med, at han dog ikke var sikker på, om samlingen var blevet smidt ud. Det var den heldigvis ikke. Men meningen var at samlingen skulle destrueres i løbet af foråret. Samlingen blev derefter overdraget til Immigrantmuseet, hvis vi lovede selv at sørge for transporten. En dag i januar var jeg på Hovedbiblioteket i København, hvor jeg ved et tilfælde mødte en bibliotekar, der fortalte mig, at han med uvilje havde været med til at kassere Mellemfolkeligt Samvirkes bibliotek, som bl.a. rummede Minoritetssamlingen. Dokumentation af indvandringens historie Indtil 2005 var Minoritetssamlingen en del af Mellemfolkeligt Samvirkes bibliotek. Biblioteket indsamlede bøger, tidsskrifter og rapporter, der dokumenterede indvandringen til Danmark. For fem år siden måtte Mellemfolkeligt Samvirke lukke biblioteket på grund af besparelser. Fotos: Immigrantmuseet Til stor ærgrelse for folk, der arbejder med indvandringen til Danmark, blev det besluttet at samlingen skulle kasseres. I august måned blev de titler og 70 tidsskrifter kørt fra en kælder under biblioteket på Islands Brygge til Jonstrup. Af alle tænkelige steder, står samlingen nu bedst på Furesø Museers magasin og er, når opsætning og katalogisering er færdig, mulig at låne til læsesalsbrug. Indtil 2005 var Minoritetssamlingen en del af Mellemfolkeligt Samvirkes bibliotek. Minoritetssamlingen levede derefter en omtumlet tilværelse. Mange mennesker arbejdede på at redde biblioteket, der flere gange var ved at blive kasseret. Københavns Hovedbibliotek forsøgte, som de sidste, i 2007 at finde økonomisk støtte til at føre Samlingen rummer bl.a. viden om integrationspolitik, flygtninge, immigranters religion, boligforhold, arbejdsvilkår og madkultur gennem de sidste 40 år. 6

7 Ungarske ståltrådsarbejdere Af Bjarne Birkbak arkivar Når vi normalt registrerer indvandrere til Danmark i vores databaser, udgør tjenestekarle, tjenestepiger og arbejdere i roerne, på teglværkerne, jernbanerne, digerne o.lign., langt hovedparten. Men der var andre og indimellem også langt mere farverige grupper der rejste ind i landet. Den 14. januar 1895 ankom ungareren Johan Hricsovitz til Nakskov og henvendte sig til Herredsfogeden for Lollands Nørre Herred. Han foreviste en kongelig bevilling, udstedt d. 22. januar 1894, til at forhandle ståltrådsarbejder. På den baggrund fik han lov til at tage ophold i Nakskov og sælge sine ståltrådsarbejder. Ståltrådsarbejde var en ungarsk specialitet. Af ståltråd fremstillede ungarerne bordskånere, piskeris o.lign. Et udpræget mandefag Ståltrådsarbejde var en ungarsk specialitet. Af ståltråd fremstillede ungarerne bordskånere, piskeris o.lign., som vi kender så godt i dag; men som kom til landet i anden halvdel af 1800-tallet. På nuværende tidspunkt dækker Bordskåner lavet af ståltråd - efter al Immigrantmuseets database sandsynlighed af en ungarsk ståltrådsarbejder mellem 1875 og over arbejdsindvandrere til Danmark mellem 1812 og Foto: Furesø Museer 1924 i Nordsjælland, inkl. det gamle Københavns Amt, samt det meste af Lolland. Databasen omfatter poster med ståltrådsarbejdere. Af disse var fra Ungarn, to fra Tyskland og seks fra Sverige, mens resten ikke er identificeret. Faget var næsten udelukkende et mandefag - der er kun med sikkerhed fundet to kvindelige ståltrådsforhandlere, i øvrigt begge svenskere. Produkter afsættes i købstæderne Johan Hricsovitz rejste rundt på det meste af Lolland og lavede sine ståltrådsarbejder. Han optræder således ti gange i databasen. Det ser ud som om, at det var almindeligt at opholde sig et sted omkring en uge ad gangen. Det ser også ud, som om Hricsovitz har været i landet ad flere omgange. Således optræder han i , 1890, 1895 og Af oplysningerne i databasen kan man se, at han også har været i København, Frederiksberg, Køge og Slagelse. I det hele taget synes hovedparten af afsætningen af ståltrådsarbejdernes produkter at være sket i købstæderne. En optælling viser således 376 poster i Frederikssund, 277 i Nakskov, 217 i Maribo, 159 i Sakskøbing og 117 i Frederiksværk, i alt poster. Der optræder dog kun fire i Hillerød og otte i Helsingør. Det sidste kan tolkes som et udslag af, at politimestrene i disse to købstæder udviste en meget restriktiv holdning overfor omvandrende handlende. Faget var næsten udelukkende et mandefag - der er kun med sikkerhed fundet to kvindelige ståltrådsforhandlere, i øvrigt begge svenskere. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Hricsovitz opholdt sig i landet efter I slutningen af netop dette år blev det ulovligt at være omrejsende handelsmand/-kvinde, og vi kender ikke umiddelbart til andre ståltrådsarbejdere, som har fået kongelig bevilling til at opretholde sin omrejsende handelsvirksomhed. Vores indvandrerhistoriske databaser indeholder oplysninger om fremmede med arbejdsophold, om indfødsretstildelinger og om udvisninger. Se dem på 7

8 Det første hus ved Kollekolle Af Jakob Schlein Andersen museumsinspektør, Hørsholm Egns Museum Der var travlhed ved sydenden af Furesøen for omkring år siden. Mange hænder var i gang for i fællesskab at bygge et stenalderhus. Der blev gravet med simple træredskaber, fældet tømmer med slebne flintøkser og samlet tættemateriale til vægge og tag. Sporene af huset og det liv der udspandt sig der, har ligget gemt og glemt i jorden lige indtil sommeren En arkæologisk undersøgelse, foretaget af Hørsholm Egns Museum, har blotlagt de bevarede spor fra huset. Efter år har travle hænder igen været beskæftiget med at grave på stedet, der ligger vest for Frederiksborgvej, nær Nørreskov Hus. Denne gang for at få indblik i, hvordan stenalderbønderne havde bygget og indrettet deres hus, og for at få et glimt af deres liv. Gennembrud i byggetradition Det sensationelle ved huset fra Kollekolle er, at det er udtryk for en ny byggetradition, samt de mange oldsager der var bevaret i husets gulv. De mennesker der byggede huset, var blandt de første på Sjælland der opførte en bolig, hvor vægten af taget blev båret af kraftige stolper. En teknik der gjorde det muligt at bygge langhuse i stedet for hytter. Det sensationelle ved huset fra Kollekolle er, at det er udtryk for en ny byggetradition. Da muldjorden var blevet gravet bort med gravemaskine, kunne resterne af huset ses som én stor mørk aftegning i råjorden efter en nedgravning. Den store nedgravning skyldes, at nordenden af husets gulv var forsænket. Let nedgravede gulve er ikke ualmindelige i bondestenalderens langhuse og er en gammel tradition, der også blev benyttet i de ældre hytter fra jægerstenalderen i Nivå. Forsænkningen af husets gulv har betydet, at stumper af det husgeråd og de redskaber, der blev brugt i huset, har ligget beskyttet mod moderne pløjning. Derfor var det under udgravningen muligt at finde brudstykker af fint ornamenterede lerkar og enkelte hele flintredskaber. Livet i huset Den forsænkede del af huset bestod af to sektioner adskilt af en lille tværgående rygning. Fundene viser, at der har været forskel på brugen af de to sektioner. I den nordligste del blev der udgravet et ildsted, hvor gentagen brug af ild har brændt underlaget af ler hårdt og rødt. Næsten al keramik fra huset er fundet i samme sektion som ildstedet, og dermed fremstår det som husets madlavningsområde. Den anden sektion med forsænket gulv var næsten uden fund, og rummets funktion kan derfor ikke afgøres med sikkerhed. Det mest sandsynlige er, at denne del af huset har været benyttet som soveplads, da området uden forsænket gulv skulle bruges til opstaldning af husdyrene eller som lade til foder og forråd. Hele huset har været omtrent 9,5 m langt. Den forsænkede del af huset alene måler 4,5 m i bredden og 5,5 m i længden. Huset har dermed haft en bredde på minimum 4,5 m, men det eksakte mål kendes ikke, da sporene efter væggene er helt forsvundet. I den nordligste del blev der udgravet et ildsted, hvor gentagen brug af ild har brændt underlaget af ler hårdt og rødt. Hørsholm Egns Museum fortsætter undersøgelserne af husfundet i form af analyser af trækulsprøver og jordprøver. Analyserne vil give en kulstof 14-datering af husets alder, der på nuværende tidspunkt er fastlagt ud fra keramikkens kendetegn. Håbet er endvidere at analyser af jord fra huset kan klarlægge detaljer angående husets vægge og konstruktion. 8

9 Stenalderhusets grundplan set ovenfra: Efter år har travle hænder igen været beskæftiget med at grave på stedet, der ligger vest for Frederiksborgvej, nær Nørreskov Hus. Husets forsænkede del er markeret med grønt og ildstedet med rødt. De tre mørkegrå cirkler viser de tagbærende stolpers placering. Husets vægge var ikke bevaret, men et muligt forløb er her markeret med lysegråt. Som huset er tegnet her, er der ca. 50 kvadratmeter under tag. Illustration: Hørsholm Egns Museum Området, der blev undersøgt arkæologisk er markeret med en rød ramme. Stenalderhuset blev fundet længst mod nord. Illustration: Hørsholm Egns Museum For omtrent år siden skete der nogle store forandringer i det område, vi i dag kender som Danmark. Indtil da levede man af jagt, fiskeri og indsamling af bær og planter. Men i løbet af nogle århundreder blev livet som jægere skiftet ud med en tilværelse som bønder. Sammen med tamdyr og viden om dyrkning af korn kom også nye byggetraditioner til landet. Stenalderjægernes bopladser kendes fra Nivå, hvor udgravninger viser, at jægerne boede i cirkulære hytter. I modsætning til jægerne byggede bønderne langhuse. Det er ikke huse som i dag, med solidt byggede ydervægge, der bærer taget. De første bønder byggede deres huse med kraftige stolper, der blev sat opretstående i jorden, placeret så de stod på en række ned igennem midten af huset. Disse stolper bar taget på stenalderhuset ved Kollekolle. 9

10 Grønlandske feriebørn Af Steen Porse Rasmussen projektmedarbejder Lørdag den 3. juli 1965 kl landede fly nr. 242 på Flyvestation Værløse. Ombord var 26 grønlandske drenge mellem 9 og 13 år fra Arsuk på Vestgrønland. De var feriebørn, der i en måned skulle holde sommerferie på flyvestationen. Fra 1963 afholdt Flyvestation Værløse, ligesom mange andre militærenheder, hvert år en sommerferielejr for drenge i alderen 9 til 14 år. Da eskadrillerne i Værløse siden 1930erne havde haft fast tilknytning til Grønland, blev feriebørnene hentet i Grønland og fløjet til Værløse med Flyvevåbnets C-54 transportfly. Drengene blev hentet i deres bygder af enten et Catalina fly eller i en marinekutter. Afskeden med forældrene var til tider hjertegribende. Flybesætningerne følte ved flere lejligheder, at hverken drengene eller deres forældre helt havde forstået, hvad der skulle ske. Klædt på af Magasin Feriebørnene blev indkvarteret på flyvestationen og fik udleveret uniformer, der nødtørftigt blev tilpasset ved at klippe af benene, så de ikke var alt for lange. En af de første udflugter gik til det københavnske varehus Magasin du Nord, der sponsorerede cowboybukser, en bluse, korte bukser, badebukser, tennissko, 2 sæt undertøj, en regnfrakke og en træningsdragt til hver dreng. Under opholdet blev drengene målt og vejet flere gange, ligesom de også blev undersøgt for tuberkulose. En tandlæge sørgede for, at de fik efterset og repareret deres tænder. Træer, TV og træk og slip I Danmark stødte de grønlandske drenge på en række ting, de aldrig havde set før, og pressebevågenheden var stor. Den 2. juli 1966 kunne man læse på forsiden af Berlingske Tidende under overskriften, Første gang de så et træ, om de grønlandske drenge på Flyvestation Værløse. Brusebad, varmt og koldt vand og ikke mindst træk og slip fascinerede drengene, ligesom tv, Magasin s rulletrappe og elevatoren i tårnet i Zoologisk Have i København var fremmedartede for en grønlandsk dreng i 1960 erne. På besøg Under opholdet inviterede en lang række virksomheder og kulturinstitutioner på besøg. Carlsbergbryggerierne, Tuborg, Danmarks Akvarium, Tøjhusmuseet, en pølsefabrik, et forlag, en isfabrik og sågar Vassingrød planteskole fik besøg af drengene. Virksomheder som Lego og Toms chokoladefabrik bød på gaver og smagsprøver, mens Dyrehavsbakken, Tivoli og Cirkus Schumann bød på rutsjebaner, linedansere og tryllekunstnere m.m. Også Flyvestationens forskellige afdelinger tog imod ferieeskadrillen. Eskadrille 580, der stod for brandbekæmpelse, bød f.eks. på en tur i brandbil og leg med brandslangerne. Et omrejsende fodboldhold Fodbold spillede en vigtig rolle under drengenes ophold. De grønlandske drenge spillede både mod lokale hold og mod feriebørn fra andre militære enheder som f.eks. Sandholm kaserne eller Holmen i København. Drengene fra Værløse blev transporteret rundt i Danmark i militærbus og besøgte bl.a. både flyvestation Karup og flyvestation Skrydstrup, der i 1965 bl.a. bød på en tur i gokart. Sponsorater og feriefonden Efter en måned med mange oplevelser blev drengene fløjet hjem til Grønland. Opholdet blev finansieret af indsamlinger på Flyvestation Værløse gennem soldaternes feriefond og ved sponsorater. Transporten blev tilpasset de regelmæssige transportflyvninger mellem Grønland og Værløse. Grønlandske drengebørn på dansk grund, klar til at holde sommerferie på Flyvestation Værløse i Foto: Furesø Museer 10

11 Ligesom Magasin s rulletrapper og brusebad fascinerede de grønlandske feriebørn, synes en gris på en dansk landbrugsejendom også at vække deres begejstring. Læg mærke til drengen i baggrunden, der måske ser et traktordæk for første gang? Foto: Furesø Museer Den 16. januar 2011 åbner Furesø Museer udstillingen, Bag Hegnet, på Mosegården i Værløse. Udstillingen fortæller om Flyvestation Værløse som arbejdsplads og om de grønlandske børn, der holdt sommerferie i Værløse i 1960 erne. 11

12 Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Adresser på udstillingssteder: Mosegaarden Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse Ellegården Stavnsholtvej 168, 3520 Farum Hverdage: Henvendelse på Farumvejgaard Farumvejgaard Stavnsholtvej 170, 3520 Farum Købmandsmuseet Cornelen Stavnsholtvej 186, 3520 Farum Hverdage: Henvendelse på Farumvejgaard Alle udstillingssteder har åbent: Tirsdag - fredag kl , søndag kl (Lukket søndage i juli) Adresse på arkiver: Furesø Arkiver Lokalarkiv, læsesal og stadsarkiv Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Åbent: Mandag - torsdag kl (Læsesalen kun med ekspedition til kl. 15) Administration: Kulturhuset Stavnsholtvej 3, 3520 Farum Tlf Furesø Museer Nyt udkommer 2 gange årligt. Redaktion: Cathrine Kyø Hermansen (ansv.) og Ellen Elisabeth Jensen Forside: Reklame for Yankie Bar med Købmandsmuseet Cornelen i baggrunden. Billede fra ca Redaktionen er afsluttet 1. oktober 2010 Næste nr. udkommer i maj 2011 Design, sats, tryk og produktion: Bendt Wikke Marketing A/S Oplag: stk. ISSN Grønlandske drengebørn på dansk grund, Flyvestation Værløse i Foto: Furesø Museer.

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN

SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN SKOLE tjenesten SKOLEÅRET 2014-2015 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN Velkommen til Skoletjenesten Furesø Museer Indvandring, kulturmøder, flygtninge, madkultur, almueskolen, sagn og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN FLYVESTATION VÆRLØSE SKOLEÅRET 2016-2017 Velkommen til Skoletjenesten Furesø Museer Indvandring, kulturmøder, flygtninge, almueskolen og Anden Verdenskrig er blot et lille udpluk

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Flinte-flække. TIng. Stenalderen. Hvad blev den brugt til? Et vildt fund. Hvad er den lavet af?

Flinte-flække. TIng. Stenalderen. Hvad blev den brugt til? Et vildt fund. Hvad er den lavet af? Flinte-flække Vidste du... at flækker var stenalderfolkets alt-muligt-redskab? Flække Flækkeblok Tegning: Julie Lolk Flækkerne er lavet af flint. De hugges ud af en flintblok. Flinthuggeren brugte et mellemstykke

Læs mere

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014

IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014 IMMIGRANTMUSEET MOSEGAARDEN KØBMANDSMUSEET CORNELEN KULTURHUSET 15 JULI-DECEMBER 2014 Velkommen til Furesø Museer Velkommen til et program der bærer præg af, at vi på museet tror på, at vi gennem den personlige

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013

NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 NYHEDSBREV NR. 4 - JANUAR 2013 S IDE 2 Tirsdag den 5. februar klokken 19.30 i Farum Kulturhus Vi vil lære vore medlemsforeninger at bruge KultuNaut. Vi vil lære din forening at bruge KultuNaut, for at

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg?

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? 21. august 2009 Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? To hovedvinkler 1) Erhverv 2) Mennesker og kulturmøde Formål med projektet: Give et dækkende billede af Grønland i Aalborg, fordi det

Læs mere

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff

Skævingegård. Af: Esben Aarsleff Skævingegård Bygherrerapport over den arkæologiske undersøgelse på matr. 13m. Skævinge By, Skævinge Gennemført fra d. 13. august til d. 24. august 2007 (NFHA2758) Af: Esben Aarsleff Bygherrerapportens

Læs mere

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Foreningens navn: Teatergruppen Syvstjernen Foreningstype: Kultur Hvor mange: 50-250 Kontaktperson: Tue Bertelsen Mail: tue.bertelsen@gmail.com

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2008 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 30/9: Tirsdagsforedrag Barn i det Tredje Rige ved Gabriele Guldborg Hvordan var det at vokse op i Nazityskland? Hvordan mærkede man nazismen

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 9.9. Kend din by! Byvandring v/arkivarer fra Historiens Hus Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil have fokus på både kendte og

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 24.9. Dronning Dagmar v/ lektor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, SDU Dronning Dagmar er en af de kendteste skikkelser fra den danske middelalder.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt

Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt Schandtorp 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG SOMMER 2013 NUMMER 6-7 Østjysk Distriktsgildes sommerudflugt mandag d. 17. juni 2013 Vi mødes kl. 18.45 ved Byparken 10 i Skanderborg (nedenfor

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sønder Hadsund. En boplads fra bronzealderen ved Mariager Fjord. J.nr. ÅHM 6110 Udgravning Maj - Juli 2011. Telefon: 99 31 74 00 E-mail:

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Lærervejledning. Slaget på Fælleden

Lærervejledning. Slaget på Fælleden Lærervejledning Slaget på Fælleden Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet Slaget på Fælleden en byvandring, der foregår på Nørrebro, og som kan afsluttes

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Nyhedsbrev fra Rødderne

Nyhedsbrev fra Rødderne August - oktober 2012 Nyhedsbrev fra Rødderne Så kom vi godt i gang hos Rødderne efter en skøn sommerferie og vi har siden sidst sagt velkommen til Astrid, Bertram, Joanna. Derudover har vi sagt farvel

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Forløb 1. Bondestenalderen. Dansk Historie. Titel: Dagligliv på en boplads i bondestenalderen. Fag: Dansk - historie

Forløb 1. Bondestenalderen. Dansk Historie. Titel: Dagligliv på en boplads i bondestenalderen. Fag: Dansk - historie Forløb 1 Bondestenalderen Dansk Historie Titel: Dagligliv på en boplads i bondestenalderen Fag: Dansk - historie Klassetrin: 3.-4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid: Forår, sommer, efterår 1

Læs mere

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August 2009 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Kalender : Opslagstavlen: Redaktion: Poul Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

Bowlingtur for 3. klasserne

Bowlingtur for 3. klasserne Nyhedsbrev SFO april 2014 Kære forældre Vi har nu ansat 2 pædagogmedhjælpere Lasse og Michael. De har nu været her i 2 uger og er ved at have lært en del navne på jeres børn. Michael er 20 år, har et sabbatår

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Lærervejledning. På akkord med familien Sørensen

Lærervejledning. På akkord med familien Sørensen Lærervejledning På akkord med familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet På akkord med familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen

Læs mere

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse!

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse! Kære forældre Dette er tænkt som en introduktion til forestillingen, som I kan læse højt for jeres børn. Den fortæller lidt om, hvordan forestillingen er lavet og om selve historien om Ivan Olsen. Introduktionen

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Fra istid til bøgetid Middel (4. - 6. klasse) I Danmarkshallens afsnit Fra istid til bøgetid Henrik Sell og Anne Rosendal, Naturhistorisk

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 44 /2016 Fra Børnehuset: Børnesygdomme: Hvornår er mit barn rask nok til at komme i institution igen? Mit barn har 38 i feber, men leger og har det godt, må det komme i institution? Mit barn

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere