ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

2 FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr mod et resultat på kr i 2013, hvor der var ekstraordinære indtægter på kr Årets resultat betragtes som tilfredsstillende. Der er i 2014 uddelt støtte til almene formål samt til TORM medarbejdere på 2,6 mio. kr. mod 25 mio. kr Beskrivelse af donationer og legater i 2014 omtales nedenfor. Fondens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2014 kr FORVENTNINGER TIL 2016 Som følge af Fondens stærkt reducerede egenkapital og mindre udbytte forventes Fondens resultat for 2015 at blive på knap 1,5 mio. kr. fra afkast af obligationer og erhvervsobligationer. UDDELINGSRAMME FOR DET KOMMENDE ÅR FREM TIL MEDIO 2016 Selv med færre og mindre uddelinger i 2015 og fremover, vil indtægterne falde i de kommende år. Med færre midler vil Fondens uddelingsramme i perioden maj 2015/maj 2016 være i niveau ca. 2 mio. kr. Da Fonden fortsat har frie midler til uddeling, vil større uddelinger dog kunne finde sted, hvis der indkommer særligt, relevante ansøgninger. FOTO: TORM TORM FONDEN Årsrapport

3 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2014 x DKK Renter af bankindestående Renter af obligationer Realiseret kursgevinst, obligationer, disponibel formue Gaver Bestyrelseshonorar Administrationshonorar Gebyrer og forvaltning Advokat, revision og rådgivning Øvrige administrationsomkostninger Resultat før skat Fondsskat og regulering af udskudt skat Årets resultat RESULTATDISPONERING: Forslag til resultatdisponering Henlagt til senere anvendelse, primo Årets resultat Til disposition Der disponeres således: Bevillinger i året Henlagt til konsolidering 0 0 Henlagt til senere anvendelse, ultimo Disponeret i alt TORM FONDEN Årsrapport

4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 x DKK AKTIVER Obligationer Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger Bankindestående Bundne aktiver Obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser Aktiebaseret investeringsbeviser Tilgodehavende renter Bankindestående Disponible aktiver Aktiver PASSIVER Bunden kapital Henlagt til senere anvendelse Kursreguleringsfond Disponibel kapital i alt Egenkapital Skyldige omkostninger Skyldige uddelinger Skyldig fondsskat Kortfristede gældsforpligtelser Passiver TORM FONDEN Årsrapport

5 LEGATER OG UDDELINGER Det er Fondens formål, at yde støtte til: personer der er eller har været ansat i TORM A/S. stiftelser for søfolk og søfartsformål. andre almene formål. Formål Uddelinger (kr.) Uddelinger i alt Almennyttige herunder til søfart og institutioner med relation hertil TORM medarbejdere TORM medarbejderforeninger TORM FONDEN Årsrapport

6 TORM FAMILIEDAG UDDELINGER I TORM MEDARBEJDERE: Støtten til TORM medarbejdere gives primært i form af støtte til medarbejderforeningerne på TORMs kontorer og skibe, som afholder en række aktiviteter for ansatte i TORM A/S. Fonden giver også mindre, individuelle legater til støtte til TORM medarbejdere. Støtte til medarbejderforeninger udgjorde kr. Tilskud til aktiviteter i de enkelte foreninger i København, Manila, Singapore, Mumbai og Houston medarbejderforening, sportsforeninger, kulturforeninger mv. aftales med foreningerne ud fra deres ønsker og behov i de pågældende foreninger og lande. STØTTE TIL DE SØFARENDE I TORM På TORM skibene har Fonden i 2013/14 givet støtte til Sammenslutningen af Skibsklubber i TORM som er repræsenteret på alle TORM skibe til installering af Wifi om bord på skibene, så de sejlende nu har mulighed for at anvende deres egne enheder (tablets, lap tops osv.). Systemerne er blevet installeret i UDDELINGER TIL DANSK SØFART OG SØFARTSFORMÅL Støtte til søfartserhvervets udvikling og til at skabe gode rammer og muligheder for søfarende i Danmark og internationalt har fra Fondens stiftelse været et af hovedformålene. Fonden uddelte i 2013 betydelig beløb til formål indenfor dansk søfart, som Det Blå Danmark, skoleskibene Danmark og Georg Stage, forskning indenfor energi besparelse og Sømandskirkerne til projekter som dækker aktiviteter over flere år. På den baggrund er der kun uddelt mindre beløb i TORM FONDEN Årsrapport

7 INDVIELSE AF GAVEN TIL TOLANI MARITIME INSTITUTE EN KANAL SIMULERINGSMODEL TIL UNDERVISNING (TOLANI, INDIEN). SØFARTENS FREMME TORM Fonden har også i 2014 ydet støtte til Foreningen af Søfartens Fremme til foreningens arbejde for at formidle information til skoler om uddannelser indenfor søfarten. STØTTE TIL PROJEKTER I INDIEN TORM Fonden har med sine uddelinger også ønsket at støtte almene projekter i de områder, hvor TORM har ansatte med støtte til uddannelsesformål og sociale projekter i Mumbai, Indien og Philippinerne hvor TORM har kontor og hvor mange søfolk kommer fra. Støtten gives bl.a. til skoler indenfor søfart og til humanitære formål til skoleuddannelse for udsatte og fattige børn i Mumbai området. UDDELINGER TIL HUMANITÆRE FORMÅL Selvom Fondens uddelinger hovedsageligt går til aktiviteter og projekter med relation til søfarten, ønsker Fonden også at være med til at skabe en bedre verden og muligheder for mange millioner mennesker, som er i nød. Det sker gennem støtte til humanitære formål ikke kun i lande med tilknytning til TORM A/S som i Philippinerne og Indien men også mere bredt. Fonden har derfor også i 2014 støttet og bakket op om Danmarks Indsamlingen, som videreformidler støtte til mange humanitære organisationer, som f.eks. Flygtninge hjælpen, Red Barnet, Røde Kors mv. TORM FONDEN Årsrapport

8 DELTAGERNE PÅ TPEF SUMMIT UDVIKLING I FLERÅRIGE PROJEKTER, SOM STØTTES AF TORM FONDEN DANISH MARITIME DAYS TORM Fonden var med til at støtte udvikling af Danish Maritime Days, som blev for første gang afholdt i oktober 2014 og som samlede mere end 200 ledende personer fra den internationale shippingverden til drøftelser og diskussion om udvikling af shipping industrien. Samtidig blev Danish Maritime Fairs afviklet i København og Jylland, som var med til yderligere at markedsføre dansk skibsfart. Danish Maritime Days modtog for sit initiativ og arrangement Initiative Award 2014 som uddeles af Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen. MUSEET FOR SØFART STØTTE TIL KOMMUNIKATIONSPROJEKT 2014 TIL 2016 Det nye museum er blevet en stærk platform for formidling af søfartens historie, erhvervet og kultur og med til at øge kendskabet til Danmark som søfarts- og handelsnation. Museet har fra sin start i oktober 2013 haft stor succes med meget store besøgstal i 2014 og flot pressedækning. Fonden støtter med et 3-årigt projekt udvikling af kommunikation og PR som retter sig mod at markedsføre museet og titrække besøgende. TORM PHILIPPINE EDUCATION FOUNDATION TORM fonden har siden 2007 støttet TORM Philippines Education Foundation (TPEF). TPEF s formål er at støtte uddannelse af filippinere med uddeling af legater til unge studerende, til dækning af omkostninger til selve uddannelsen samt leveomkostninger i den periode deres uddannelse varer. Hvert år udvælges 25 studerende. 15 er fra fattige om råder fra forskellige provinser i landet og 10 er børn af eller familiemedlemmer til filippinske søfolk og ansatte på TORM kontoret i Manila Mange af de studerende vælger en maritim uddannelse. Men det er ikke en forudsætning og mange andre typer af uddannelser er repræsenteret. Som noget unikt for dette projekt, samler man en gang om året alle de studerende til et seminar (TPEF Summit), hvor de lærer om målsætning, læringsstile, personligt lederskab, social ansvarlighed og andre relevante og essentielle emner, som de ikke lærer på deres studie. TORM FONDEN Årsrapport

9 FOTO: DANSK SEJLUNION STØTTEN TIL DANSK SEJLSPORT TORM Fonden har siden 2004 ydet støtte til sejlsporten, som vi ser som et af grundfundamenterne for interessen for havet og som er med til at skabe interesse for søfart og samtidig støtte interessen for sport og fritid på havet. Med støtten for perioden 2013 til 2016 er der lagt særlig vægt på udvikling af bredden og ungdomsarbejdet indenfor sejlsporten med initiativer og aktiviteter som er med til at tiltrække og fastholde både piger og drenge i sejlsporten. Det drejer sig især om indsatser indenfor: Træner og ungdomsledere udvikling og uddannelse Udvikling af træningskoncepter ATK i praksis gennem støtte til en række aktiviteter i klubberne Udvikling af klubber og stævnekoncepter Aktivitetspakker Partnerskaber med bl.a. skoler og fritidsklubber Talentudvikling Talentudvikling omfatter også udvikling af landsholdet, hvor vi ser resultatet af de mange års støtte til ungdomsarbejdet og udvikling i sejlsport med nye generationer af talentfulde sejlere, som ved WM i Santander i efteråret 2014 sikrede 7 bådklasser en billet til OL i Rio de Janeiro i FOTO: DANSK SEJLUNION TORM FONDEN Årsrapport

10 BESTYRELSE OG SEKRETARIAT D TORM FONDENS BESTYRELSE FLEMMING IPSEN Formand for TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2013 Formand fra 2013 JACOB MELDGAARD Administrerende direktør, TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2010 RASMUS HOFFMANN Chief engineer Medlem af bestyrelsen i TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2013 JYTTE HOLLENDER General manager, TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2012 SEKRETARIAT REVISOR PWC JENS BJERGMOSE Direktør FOTOS: THOMAS THOLSTRUP TORM FONDEN Årsrapport

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Årsberetning 2012 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr. mod

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2010

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske Soldater

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr. 10305217 22. maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Danske Døves Ungdomsforbund

Danske Døves Ungdomsforbund ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ Danske Døves Ungdomsforbund CVR-nr. 25 27 46 95 ÅRSRAPPORT 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ ÔÎ

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 Møns Banks redegørelse for samfundsansvar 2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

Foreningsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5

Foreningsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse for perioden 1.

Læs mere

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR

0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 13. REGNSKABSÅR Landsforeningen 0nskefondens formål er at opfylde ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og lider af en alvorlig sygdom af livstruende karakter. 0NSKEFONDEN ÅRSREGNSKAB 2011 13. REGNSKABSÅR

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond Årsberetning 2010 Indhold 4 Beretning 6 Kultorvet og Hauser Plads under forvandling 8 Dansk kræftforskning i verdensklasse 10 Forskning i grøn energi 12 Vigtig hjælp til voldsramte børn og unge 14 Ambitiøst

Læs mere

Upstream Invest A/S Lærketoften 19 3500 Værløse. ÅRSRAPPORT 1. januar 2010 til 31. december 2010. CVR-nr: 30532082

Upstream Invest A/S Lærketoften 19 3500 Værløse. ÅRSRAPPORT 1. januar 2010 til 31. december 2010. CVR-nr: 30532082 Upstream Invest A/S Lærketoften 19 3500 Værløse ÅRSRAPPORT 1. januar 2010 til 31. december 2010 CVR-nr: 30532082 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2011 Dirigent Revisionsfirmaet

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk

Årsrapport. Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V. Fonden Team Copenhagen. info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Fonden Team Copenhagen Flæsketorvet 68, 2. sal 1711 København V T +45 3366 3982 F +45 3366 7062 info@teamcopenhagen.dk www.teamcopenhagen.dk Årsrapport 06 2006 et flot år Team Copenhagen skal gennem et

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011

Ledelsesberetning Årsrapport 2011. Medlem af. Årsrapport 2 011 Ledelsesberetning Årsrapport 2011 Medlem af Årsrapport 2 011 1 Indhold Side Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabskommentarer 20 Påtegninger 26 Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2010/2011

Vanførefonden Årsberetning 2010/2011 Vanførefonden Årsberetning 2010/2011 FORSIDEBILLEDE: Egmont Højskolens TERTIA Er en 7-meters R-båd fra 1911, som Hou Værft har renoveret og genopbygget fra vrag til smuk svane. Oprindeligt var det en kapsejladsbåd,

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD

LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD ÅRSREGNSKAB 2012 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING 1 2 4 5 9 10 11 13 15 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Organisationsoplysninger Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Regnskab 2012

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013

Bycirklens Kina-samarbejde. Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013. Januar 2013 Bycirklens Kina-samarbejde Evaluering 2010-2012 Samarbejdsaftale Bycirklen - Wuxi 2013 Januar 2013 Velkommen til Bycirklens delegation, Wuxi Culture and Arts School, 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere