Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet"

Transkript

1 Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

2 Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske, gode fiskeprodukter til forbrugerne bevarelse af fiskebestandene et bæredygtigt fiskeri et sundt og økonomisk stærkt fiskerierhverv at flest muligt kan udøve rekreativt fiskeri såvel i saltvand som i ferskvand.

3 Målsætninger For at kunne opfylde hovedformålene bedst muligt vil Fiskeridirektoratet: opnå almindelig anerkendelse og forståelse for vores kontrol-, tilsyns- og serviceopgaver udføre vores opgaver bedst muligt med de midler, vi har, så vores brugere er tilfredse arbejde mobilt og flexibelt, så vi er til stede, hvor aktiviteterne foregår bevare direktoratets position som en af myndighederne i EU med den bedste og mest rationelle fiskerikontrol præge den internationale udvikling på vores område bevare og udvikle vores arbejdsplads som en moderne, serviceorienteret og attraktiv arbejdsplads bevare og udvikle et højt teknologisk niveau i direktoratet.

4

5 Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet blev oprettet den 1. januar Det var samtidig med, at Landbrugsministeriet og Fiskeriministeriet blev lagt sammen. Ministeriet blev senere udvidet og er i dag kendt som Fødevareministeriet, som Fiskeridirektoratet er en del af. Vi er omkring 300 ansatte i hele Fiskeridirektoratet. 5 Ca. 85 arbejder i det, der kaldes den centrale del, som har til huse i København. Direktoratets arbejdsområde er administration og kontrol i forhold til de forskellige fiskerier. Derfor arbejder de fleste af os rundt omkring i landet og til søs, så tæt som muligt på de steder, hvor de forskellige praktiske fiskeriaktiviteter foregår. Til lands er Fiskeridirektoratet opdelt i 3 områder fiskeriinspektorater. Inspektoraterne har 7 afdelingskontorer og nogle lokalkontorer. Endelig har direktoratet 4 skibe, som kontrollerer fiskeriet først og fremmest til søs, men også i havnene sammen med fiskeriinspektoraterne. Hertil kommer, at de 3 af skibene udfører redningsopgaver og bugseringer af fiskefartøjer bugsering mod betaling.

6 Fiskeridirektoratets centrale del er organiseret i 3 kontorer: 1. kontor 6 Kontoret er direktoratets administrationskontor, der beskæftiger sig med administrative opgaver, som findes i en hver virksomhed. Det vil først og fremmest sige opgaver i forhold til budget og regnskab og aktivitets- og økonomistyring, personaleadministration og uddannelsesspørgsmål. Rederi funktionen for direktoratets skibe ligger i 1. kontor. Fiskeridirektoratet Direktør Vicedirektør Administrationskontor Fiskerikontor EDB-kontor 4 fiskerikontrolskibe Fiskeriinspektorat Nord Nykøbing Mors Frederikshavn Fiskeriinspektorat Syd Fredericia Esbjerg Randers Fiskeriinspektorat Øst Roskilde Nexø

7 2. kontor Kontoret tager sig af de faglige områder, som Fiskeridirektoratet beskæftiger sig med. Det drejer sig bl.a. om: den overordnede planlægning, styring og koordinering af kontrol med fiskeriet regulering af fiskeriaktiviteterne på en række områder udstedelse af tilladelser til at deltage i de forskellige fiskerier udarbejdelse af regler (bekendtgørelser) især om fiskerikontrol og fiskeriregulering tildeling af bevilling til at opkøbe fisk direkte fra fiskerne sagsbehandling fx omkring registrering af erhvervsfiskere og selskaber, regulering af fiskeriflådens kapacitet mv. administration af det rekreative fiskeri, fx i forbindelse med fritidsfiskeri, hvor der skal betales fiskeplejebidrag, og almindeligt lyst- og sportsfiskeri, hvor der skal købes fisketegn, og i forbindelse med udsætning af fiskeyngel og andre former for fiskepleje, hvor direktoratet fører tilsyn juridisk vejledning især til inspektoraterne og skibene generel information fra Fiskeridirektoratet. 7

8 I 2. kontor er der desuden en døgnvagt, som man kan henvende sig til døgnet rundt. Vagtens hovedopgave er at modtage de meldinger, der skal gives ved industrifiskeri, dvs. hvor fisken ikke skal anvendes til menneskeføde, og i øvrigt besvare konkrete spørgsmål vedrørende fiskeri kontor Kontoret er direktoratets edb- og statistik kontor. Kontoret tager sig af alle edb-spørgsmål i direktoratet. Det drejer sig især om at modtage og opbevare oplysninger fra fiskerne og de første opkøbere om landinger af fisk i Danmark. Oplysningerne skal bearbejdes, så der kan rapporteres til EU og andre internationale organisationer. Samtidig udarbejder Fiskeridirektoratet statistik på fiskeriområdet. Opgaven er overtaget fra Danmarks Statistik. Fartøjer, redskaber, erhvervs- og bierhvervsfiskere samt selskaber, som er godkendt til at drive fiskeri, er registreret i direktoratets edbsystem. Endelig har Fiskeridirektoratet en hjemmeside på Internettet og et intranet for den interne information.

9

10 Fiskeriinspektoraterne er organiseret i 3 inspektorater: 10 Fiskeriinspektorat Nord, afdelinger i Nykøbing Mors og Frederikshavn Fiskeriinspektorat Syd, afdelinger i Fredericia, Randers og Esbjerg Fiskeriinspektorat Øst, afdelinger i Roskilde og Nexø. Der landes fisk på ca. 340 landingspladser rundt omkring i landet. Af disse har ca. 125 en omsætning på mere end 1 mill. kr. om året. Fritids- og lystfiskeri finder sted spredt rundt om i landet både i saltvand og ferskvand. Det er vigtigt, at Fiskeridirektoratets kontrollører har mulighed for at være der, hvor fiskeriaktiviteterne er. Derfor arbejder inspektoraternes personale i mobile hold, som kører rundt og udøver tilsyn med og kontrollerer fiskeriet. Holdene er normalt specialiseret i enten landingskontrol eller ferskvand/kystnær kontrol, som også udføres med mindre, transportable både. Landingskontrolholdene kontrollerer først og fremmest erhvervsfiskernes landinger af fisk. Det sker både ved selve landingen og på fiskeauktioner og samlecentraler eller andre virksomheder, som der landes fisk til. Formålet med kontrollen er at sikre, at de forskellige regler,

11 der regulerer fiskeriet, overholdes, så danske fartøjer ikke overskrider de fiskekvoter, der er aftalt i EU eller med andre lande. Det skal bl.a. kontrolleres, at fartøjerne lander de arter og mængder, de har tilladelse til at lande, at der ikke er tale om undermålsfisk, og at fiskeredskaberne er lovlige. Vi er på den måde med til at sikre bevarelse af fiskearterne og dermed et bæredygtigt fiskeri. 11 En vigtig del er at kontrollere fiskens kvalitet og friskhed både om bord på fartøjerne, ved landingen og så længe den befinder sig hos den første køber. Dermed er Fiskeridirektoratet med til at sikre forbrugerne sunde og friske varer. De andre hold kontrollerer de forskellige fiskeriaktiviteter i og ved søer og vandløb og langs kysterne. Også her er formålet at sikre fiskearternes overlevelse, så både erhvervsfiskeriet og det rekreative fiskeri kan fortsætte ud i fremtiden på et bæredygtigt grundlag. Der kontrolleres fisketegn, redskaber, fredningsbælter, udsætninger og fisketrapper, mv. Fiskeriinspektoraterne yder også service til fiskerierhvervet og til de forskellige udøvere af rekreativt fiskeri.

12

13 Skibene Fiskeridirektoratet har 4 kontrol- og redningsskibe: Nordsøen Vestkysten Havørnen Viben Nordsøen og Vestkysten opererer for det meste i Nordsøen, Skagerak og Kattegat, mens Havørnen og Viben opererer i de indre danske farvande. 13 Skibene kontrollerer først og fremmest fiskeriet til søs. Det sker ved at overvåge fiskeriaktiviteterne, men også ved at gå om bord i fiskefartøjer og kontrollere redskaberne, fangsten, dens kvalitet, fartøjets fiskeritilladelse og øvrige papirer. Skibene hjælper også med til at kontrollere fisken ved landingsstederne. Det sker i tæt samarbejde med fiskeriinspektoraterne. Skibene skal som alle andre skibe stå til rådighed i farlige situationer. Det følger af reglerne i søloven. Vi har en særskilt forpligtelse til at have et vist redningsberedskab, som man regner med i Redningsrådet.

14 Skibene er udstyret med nødbehandlingsudstyr, røgdykningsudstyr og hurtigtgående boardingbåde. 14 Bortset fra Viben, der er et mindre fartøj, udfører skibene også bugseringsopgaver. Der bugseres især fiskefartøjer med motorskade og lignende, men det kan også være anden hjælp på stedet. Der skal betales for hjælpen, med mindre der er tale om en egentlig nødsituation. Skibene "Nordsøen" Tlf.: Postbox 1055 NMT: Esbjerg Fax: Satellit-tlf.: Statellit-fax.: "Vestkysten" Tlf.: Postbox 38 NMT: Thyborøn Fax: Satellit-tlf.: Statellit-fax.: "Havørnen" NMT: Postbox 44 Fax: Skagen Satellit-tlf.: Statellit-fax.: "Viben" NMT: Fiskeridirektoratet Fax: Stormgade København K

15 Adresser Den centrale del Fiskeridirektoratet Stormgade København K Tlf.: Fax: Døgnvagt: Telex: fm dk Internet: Hjemmeside: Direktoratets centrale del har åbent mandag-torsdag kl og fredag kl Fiskeriinspektoraterne 15 Fiskeriinspektorat Nord Afdelingen i Nykøbing Mors N.A.Christensensvej 40 Tlf.: Nykøbing Mors Fax: Afdelingen i Frederikshavn Sandholm 10 Tlf.: Frederikshavn Fax: Fiskeriinspektorat Syd Afdelingen i Fredericia Vesterballevej 1 Tlf.: Fredericia Fax: Afdelingen i Randers Marsvej 4 Tlf.: Randers Fax: Afdelingen i Esbjerg Auktionsgade 9 Tlf.: Esbjerg Fax: Fiskeriinspektorat Øst Afdelingen i Roskilde Langebjergvænget 11 Tlf.: Roskilde Fax: Afdelingen i Nexø Industrivej 7 Tlf.: Nexø Fax:

16 Fiskeridirektoratet Stormgade København K Tlf.: Fax: Design: Rumfang. Fotos: Finn Sivebæk m.fl. Tryk: Herrmann & Fischer

Virksomhedsregnskab. April 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Virksomhedsregnskab. April 2002. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Organisationer i dansk fiskeri

Organisationer i dansk fiskeri Kapitel 2 side 5 Organisationer i dansk fiskeri Det er blevet anderledes at være fisker i løbet af de sidste 20-30 år. Fra at have været et temmelig frit erhverv er det nu et af de mest regulerede erhverv

Læs mere

Arbejdsmarkedsforhold

Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-05-7 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Lærer Karsten Korsgaard Karsten Korsgaard har arbejdet som fisker og er uddannet som

Læs mere

Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri

Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri April 1996 Betænkning fra udvalget om Fangstindberetnings- og datasystemet i dansk fiskeri Betænkning nr. 1314 Landbrugs- og Fiskeriministeriet Betænkning fra udvalget om fangstindberetnings- og datasystemet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Internet-auktion sikrer mange opkøbere

Internet-auktion sikrer mange opkøbere FISKERBLADET MAJ 2010 Internet-auktion sikrer mange opkøbere men frisk fersk fisk betales stadig ikke efter fortjeneste Auktionen i Thyborøn tiltrækker et meget stort antal opkøbere hver eneste dag. Vore

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber

Dansk Fartøjsforsikring A/S. Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber Juni 2010 Dansk Fartøjsforsikring A/S NYT FRA DFFF ruster sig til fremtiden Fra begyndelsen af 2013 vil der gælde skærpede krav til ledelse, kapital og drift for alle forsikringsselskaber i EU. DFFF s

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Fødevareministeriets bevillingsadministration

Fødevareministeriets bevillingsadministration Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration Maj 2001 RB A201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 5 2. Vision

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel.

Rengøring. Der er gode muligheder for at starte egen virksomhed i branchen, fordi der er en stor og stigende efterspørgsel. Rengøring Rene omgivelser er en livsbetingelse for de fleste. Men mange vil gerne have hjælp til arbejdet. Enten fordi de ikke kan selv, eller fordi de vil bruge deres tid på noget andet. God rengøring

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere