En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur"

Transkript

1 En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan fiskeindustri i rønne

2 Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan sætte udviklingen af den samlede danske fiskeri- og akvakultursektor på skinner. Det skal ske i et regionalt perspektiv. Danmark er verdens 6. største eksportør af fisk og fiskeprodukter, og erhvervet er en uvurderlig dynamo for økonomien i en række lokalområder. Handlingsplanen En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur er en del af den politiske aftale fra den 3. november 2005 om Ny Regulering af fiskeriet. Og mere end det. Handlingsplanen er blevet til med deltagelse fra alle, der vil blive berørt af den. En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur sætter konkrete og ambitiøse mål for udviklingen af fiskeri og akvakultur de kommende syv år. Som fiskeriets minister vil jeg lægge stor vægt på et effektivt samspil mellem ministeriet, erhvervet og kommunerne for at udnytte udviklingsmulighederne til fulde. Aftaleparterne tager hul på handlingsplanen med en række konkrete initiativer. På finansloven er der afsat penge til udvikling af fiskeri og akvakultur. Sammen med 130 millioner kroner årligt fra EU regner Fødevareministeriet med at have i alt 260 millioner kroner til rådighed for udviklingsarbejdet i hvert af årene 2007 og Dernæst vil regeringen i år fremsætte to nye lovforslag: Fiskeriloven, som skal følge op på Ny Regulering, og Fiskeriudviklingsloven, som skal lægge rammerne for den finansielle støtte til handlingsplanens gennemførelse. Snarest herefter vil arbejdet med at styrke det fiskeribiologiske rådgivningsgrundlag blive sat i gang. Hans Chr. Schmidt Fødevareminister

3 Verdensmester i indtjening og miljø Fiskeripolitikken skal skabe grundlag for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor. Aftaleparterne vil i den forbindelse lægge særlig vægt på at styrke det regionale Danmarks konkurrencefordele Målene er En værditilvækst der overstiger værditilvæksten i øvrige fødevareerhverv En placering i den internationale superliga med hensyn til mindst mulig miljø- og naturbelastning i forhold til produktionen Fiskerihavne og akvakulturproduktion som et aktiv for lokale erhverv og lokal bosættelse. Udviklingen af havbaseret akvakultur skal gavne omsætningen og levedygtigheden i de små havne Det rekreative fiskeri styrkes, så det i endnu højere grad bidrager til naturgenopretning og tiltrækker turister til gavn for regional turistøkonomi Fiskerifonden skal finansiere Fiskerifonden skal være med til at finansiere handlingsplanen En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur. Fonden er EU s finansielle grundlag for udvikling af fiskeriet og akvakulturen i perioden Fiskerifonden afløser EU s nuværende Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF). I årene stiller EU ca. 130 millioner kroner årligt til rådighed for Danmark. De offentlige bevillinger skal matche det beløb, som Danmark ønsker at tage hjem fra EU. Aftaleparterne er enige om, at finansloven sammen med den forventede regionale med-finansiering kan udnytte hele EU-rammen i 2007 og 2008 svarende til en årlig støtte på op mod 260 millioner kroner. selektive fangstredskaber sikrer bæredygtigt fiskeri. her: firkantmasket bacoma-vindue.

4 værft i skagen bygger ny notbåd ørredslagtning på horsens fjord Større økonomisk frirum for erhvervet Op ad akvakulturens rangstige Tæt samarbejde med de nye kommuner Aftalen om den Ny Regulering af fiskeriet, der træder i kraft 1. januar 2007, betyder, at den enkelte fisker får en stærkere interesse i at øge værdien af de fisk, han fanger. Og grundtanken i handlingsplanen En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur er netop at skabe mest mulig værdi gennem bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. Derfor bliver det en væsentlig opgave for Fiskerifonden at støtte udviklingen af fiskeriet. Det drejer sig ikke kun om at få mest muligt ud af den fisk, der bringes i land. Vi skal sikre, at fiskeriet på havet udføres målrettet og uden unødigt udsmid af fisk. Fisk bør beskyttes, eller bringes i land, som den gode fødevare den er. Dette mål nås ikke kun gennem regulering og kontrol. Derfor bør EU s forvaltning give større frihed for den enkelte til at vælge sit fiskerimønster. Fiskerier, der belaster ressourcerne mest i form af spild og ødelæggelse af levesteder, bør betale i form af reducerede fiskerimuligheder, mens medlemslande og fiskere, der udvikler selektive fiskerier, bør få forbedrede muligheder. Det er EU-politik. Men vi kan også gøre noget nationalt. Ny Regulering giver mulighed for at belønne de fiskerier, der udnytter ressourcerne bedst. Dansk akvakultur har et stort udviklingspotentiale. Mens vi er verdens 6. største fiskeeksporterende nation, så ligger vi kun på 37. pladsen, når det gælder akvakulturproduktion. Produktionsværdien af akvakultur skal tredobles i løbet af de kommende syv år. Det skal ske i en udvikling, hvor miljøbelastningen pr. kg produceret fisk samtidig reduceres med op til 40 procent. Produktionsudvidelsen tænkes også at omfatte opdræt af nye arter eksempelvis torsk, aborre og tunge. Udviklingen af akvakulturen skal støtte lokal erhvervsudvikling, økonomien i de små havne og bidrage til råvareforsyningen i fiskeindustrien. Den regionale forankring af fiskeri og akvakultur skal udvikles og støttes, og Fødevareministeriet vil arbejde sammen med kommunerne til gavn for den regionale erhvervsudvikling. I 2007 vil Fødevareministeriet styrke dialogen med fiskeriog akvakulturafhængige kommuner for at skabe sammenhæng mellem ministeriets politik og kommunernes erhvervsudvikling. Fødevareministeriets Fiskerifonds-program kan yde økonomisk støtte til gennemførelse af regionale udviklingsplaner, der omfatter fiskeri og akvakultur. Perspektivet er at skabe sammenhæng fra regional udvikling til global konkurrence.

5 fiskerilærlinge på fiskeriskolen i thyborøn Kompetence til at møde fremtidens krav Skærpet international konkurrence og krav om bæredygtig ressourceudnyttelse stiller nye krav til fiskernes og fiskeopdrætternes kompetencer. Den enkelte erhvervsudøver skal være i stand til at se sin virksomhed i sammenhæng med udviklingen i både forretningsmuligheder og kravene til bæredygtig ressourceudnyttelse. Derfor skal fiskeriuddannelserne styrkes, og der skal etableres mulighed for efteruddannelse inden for fiskeri- og akvakulturproduktion. Fiskerifonden skal skabe viden Størrelse og lave produktionsomkostninger skaber ikke i sig selv konkurrenceeffektivitet. Det gør derimod kvalitet og hastigheden af erhvervsudviklingen. Fiskerifonden skal støtte erhvervets løbende investeringer. Men den skal også hjælpe erhvervet med at vælge de rigtige investeringer. Fonden skal i betydeligt omfang støtte opbygning og formidling af viden med det formål at give erhvervet det bedst mulige grundlag for at investere i fremtiden. Produktionsmetoder, produkter og markedsføring skal indeholde mere viden for at sikre vores konkurrenceposition. DET SKER I begyndelsen af folketingsåret 2006/2007 fremsætter fødevareministeren to lovforslag: Forslag til ændring af fiskeriloven Forslag til ny lov om udvikling af fiskeri og akvakultur Begge lovforslag sigter på at fremme gennemførslen af Ny Regulering og handlingsplanen. Fødevareministeriet udarbejder desuden et fiskerifondsprogram, der indsendes til EU- Kommissionen i 2006 som grundlag for støtte fra Fiskerifonden. Læs hele handlingsplanen og følg med på

6 Rekreativt fiskeri og turisme Danmark har rige traditioner for lyst- og fritidsfiskeri, og mange turister kommer hertil for at fiske. Salg af fisketegn indbringer årligt 30 millioner kroner. Indtægten fra fisketegn vender tilbage til naturen og bliver brugt til naturgenopretning, udsætning af fisk, hovedsageligt laks og ørred, og til forskningsprojekter. Der fokuseres blandt andet på genopretning og forbedring af fiskenes naturlige leveområder. Handlingsplanen skal fremme yderligere forbedring af mulighederne for lystfiskeri, både i ferskvand og i saltvand. Det skal blandt andet ske gennem forbedring af fiskenes opholdssteder og ynglemuligheder og udsætning af flere fisk. Det kan for eksempel være saltvandsfisk som pighvar, hvor forsøg allerede har vist gode resultater. Udviklingen af det rekreative fiskeri ønskes fremmet i et samarbejde mellem ministeriet, kommunerne og fritids- og erhvervsorganisationerne. Målet er at øge den almindelige danskers glæde ved fiskeriet og at styrke turistøkonomien. lystfiskeri i roskilde fjord Udgiver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade København K Tlf: Fax: oplag, okt Oplag ex. ISBN: Design Macvaerk Design Studio Tryk Green Graphic Fotos Fødevareministeriet, Scanpix, Lars Laursen/BAM, Polfoto, Claus Søndberg m.fl.

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere