Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:"

Transkript

1 Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende. Jeg håber, I har haft en dejlig sommer og nu er klar til at tage fat. Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: - Meningen med livet - Hvad er design? Hvad er meningen med livet? Det er et spørgsmål, som mennesket har stillet sig til alle tider. For nogle generationer har det dog været nemmere at besvare end for andre, fordi man har kunnet overlade ansvaret for besvarelsen til en Gud, altså en transcendental kraft, som mennesket ikke havde indflydelse på. For det moderne menneske, dvs. det oplyste menneske; dvs. mennesket, som har gjort troen til et religiøst anliggende og ikke til kors, som fratager mennesket både ansvar og frihed, er det blevet svært at svare på spørgsmålet: Hvad er meningen med livet? Det tror jeg også gælder Jer, fordi I er unge og fordi I lever i en tid, hvor næsten alle svar er både mulige og legitime. Ingen har fortalt Jer, hvor skabet skal stå, når det gælder spørgsmålet om meningen med det hele. I alt fald ikke hvis I kommer fra Danmark, hvor Jeres forældre måske har haft så travlt med selv at finde hoved og hale i livet, at de ikke rigtig har haft tid til at dele deres overvejelser med deres børn. Og hvor vores antiautoritære opdragelse i øvrig forbyder os at gøre til dommer over, hvad andre mennesker skal tænke. Måske er det lidt anderledes for Jer, som kommer med en anden kulturel og social baggrund end den gennemsnitlig danske. Og måske kan netop I være med til at støtte Jeres danske studiekammerater med at finde retningen. Jeg starter med dette, fordi det vigtigste i et menneskeliv nødvendigvis er at finde ud af, hvem er jeg? Og hvad vil jeg med mit liv? Hvad er det, der skal til for at jeg ser tilbage på mit liv som meningsfuldt, når jeg en gang ligger på det yderste?

2 Hvert år sender vi her på Designskolen Kolding meget dygtige designere ud i verden. Designere, som måske aldrig har fået andet end 12- taller. Alligevel er der nogen af dem, som ikke når nogen vegne. Fordi de ikke kan bestemme sig for hvad de vil. Fordi de er bange for at sige ja til noget af frygt for at måtte fravælge noget. Ja fordi de i virkeligheden ikke ved, hvad der skal til for at livet er meningsfuldt. Dermed er også sagt, at det sådan set er ligegyldig hvor gode karakterer man får her på skolen, hvis man ikke har fundet svar på det eksistentielle spørgsmål: Hvorfor er jeg her? Her på skolen kan vi hjælpe Jer med at blive fagligt dygtige. Det er meget sværere at hjælpe Jer med at blive dygtige til livet, selv om vi gerne vil prøve. I er kommet ind på en eliteuddannelse. Den vil kræve masser af Jer. Den vil kræve alt, hvad der er i Jer. Men samtidig må I også bruge tid på at finde ud af, hvad I vil med Jer selv og Jeres uddannelse. Selv var jeg heldig ret hurtigt at finde ud af, hvad der skulle være formålet for mig. Min far begik selvmord, da jeg var 18 år, og den begivenhed blev bestemmende for, hvad jeg endte med at gøre til målet for mit eget liv. Jeg forstod nemlig hurtigt takket været mit universitetsstudie at min fars selvmord nok først og fremmest skyldtes, at han var ensom. Han blev voksen i perioden efter anden verdenskrig. Han var opdraget til at skulle gøre det, som hans forældre og slægten forventede. Tidsånden var dog til noget helt andet: Individualisme og frihed. Bagsiden af den medalje var, at mange mennesker nok fik oplevelsen af større frihed, men samtidig blev de ensomme. Min far mistede oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Han kunne ikke klare bare at bero på sig selv og konsekvensen var, at han tog sit eget liv. Det fik mig til at tage den beslutning, at det jeg ville arbejde for, var et samfund, hvor der var gode fællesskaber at være menneske i. Jeg ville arbejde for en verden, hvor alle havde nogen og noget at stå op til om morgenen. Så meningen for mig er kommet til at dreje sig om at skabe gode fællesskaber at være menneske i. En god vært En af mine gode venner Uffe Elbæk, som nu er leder af Alternativet, et nyt politisk parti i Danmark, og tidligere rektor på Kaospiloterne i Aarhus, har en gang sagt, at meningen med livet for ham at se var at være en god vært. Jeg kunne godt gøre denne bestemmelse med livet til min egen. Jo bedre vært, man selv er. Eller man

3 kan gøre andre til, jo bedre bliver middagen, festen eller venskabet. Jo bedre bliver fællesskabet. Hvad er så en god vært? Ja det er et menneske, som er god til at få sine omgivelser til at føle sig godt tilpas; som er god til at få andre til at give det bedste, de har i sig; som skaber en atmosfære af venlighed og gæstfrihed. Hvis man er en god vært, får man sine gæster til at vokse og folde sig ud. En god vært er fællesskabets tjener. Mit personlige mål er at bestræbe mig på at være en god vært her på skolen. Og jeg håber, at I alle sammen vil gøre det samme i forhold til Jeres studiekammerater, samarbejdspartnere og skolens mange gæster. Hjælp med at gøre denne skole til et sted, hvor alle elsker at komme. Hvor ingen er bange for at komme. Det kræver, at der er nogle fælles spilleregler at vi her på stedet bliver enige om, hvad det vil sige at være en god kollega, en god medstuderende osv. Og hvem ved, måske kan også I finde stor mening i at være en god vært for en kæreste, for venner, for forældre, for en by og for de utallige fællesskaber, som I kan få mulighed for at etablere i kraft af, at I bestemmer Jer for at ville det bedste for det fælles. At det skal være meningen med livet. Hvad er design? Lad mig sige noget om, hvad design er. Design drejer sig også om mening. Målet med design er nemlig at skabe meningsfulde løsninger, dvs. løsninger, som brugeren nemt kan forbinde sig selv med. Så de afgørende ord, når vi taler design er for det første mening. For det andet løsning. Designere hjælper med at finde løsninger på konkrete problemer og udfordringer. Men løsningerne skal være meningsfulde for brugeren. Det er altså ikke nok, at løsningen fungerer rent teknisk eller at der er nogen, som vil investere i den. Den helt afgørende lakmusprøve, når en designer skaber løsning er brugeren. At brugeren oplever løsningen som meningsfuld. For nylig læste jeg en historie fra et afrikansk land, hvor et ingeniørfirma havde installeret en ny vandpumpe i en landsby. Løsningen betød, at kvinder og børn ikke længere skulle gå mange kilometer for at hente vand. Altså en praktisk og teknisk god løsning. Alligevel ville kvinderne ikke bruge pumpen. Pumpemekanismen krævede nemlig at de skulle svinge en stang fra side til side for at få vandet op fra dybet. Dermed kom de til at stå at svinge med rumpen, hvilket var strengt forbudt

4 for en kvinde i den kultur. Pumpen fungerede på det tekniske plan, men ikke på det kulturelle og emotionelle plan. En sådan løsning ville en designer aldrig have lavet. Hvad vi - som mennesker finder meningsfuldt er kulturelt bestemt. Det er menneskets vaner, traditioner, myter, religion, sprog osv. som afgør, om vi finder noget attraktivt. Derfor er det helt afgørende for en designer at undersøge kontekst grundigt, inden han går i gang med at designe. Kun på den måde kan han sikre sig, at hans løsning giver mening. Værktøjerne han her har til rådighed er selvfølgelig ikke mindst æstetiske. Skønhed spiller har jeg lyst til at sige stadig en meget stor rolle, når vi taler design. Det er langt nemmere at se noget som meningsfuldt, hvis det et smukt. Som designere fra en kunstnerisk baserede designskole er farver, materialer, tegning, fortælling derfor meget vigtige værktøjer. Disse værtøjer kombineret med en sublim forestillingskraft er afgørende elementer i en Designskolen Kolding designers værktøjskasse. Den anden drejer sig om metoder, som sikrer en solid kontekstforståelse, herunder det emotionelle, og inddragelse af brugerne. Når mennesket er omgivet af en verden, som giver mening, så bliver det nemt at folde sig ud som menneske. Det bliver muligt at være fri og skabende, hvilket er det, som gør os til mennesker. Når jeg bærer en kjole, som jeg virkelig føler mig smuk og godt tilpas i, flyder samtalen nemmere. Jeg kan bruge hele min energi på være til stede i samtalen og give alt, hvad jeg har i mig, frem for at tænke på, om min mave nu buler lidt for meget ud. Eller med et andet eksempel: Hvis man skal til en undersøgelse på sygehuset, bliver det så meget nemmere at koncentrere sig om at stille lægen de rigtige spørgsmål, hvis der er et wayfindingssystem på sygehuset, som gør det nemt at finde rundt. Er det derimod rigtig svært at finde rundt, kommer man forpustet og stresset frem til lægen og det ender måske med, at man slet ikke hører noget af det, han siger. I sidste uge præsenterede nogle af Designskolen Koldings medarbejdere et beslutningsværktøj, som kan bruges, når kvinder med brystkræft skal tage stilling til, hvilken behandling, som er bedst for dem. Vores designere havde designet et meget overskueligt kort med de temaer og spørgsmål, som en sådan samtale bør rumme. Målet er også her at hjælpe patienten til at folde sig mest mulig ud. Til at få tænkt sig om; til at lytte og til at spørge og til at huske, hvad der bliver sagt.

5 På den baggrund kan man sige, at målet med design er at frisætte det enkelte menneske og fællesskabs fulde potentiale, som er at være skabende. Designeren bruger sin egen professionelle skaberkraft til understøtte andre menneskers skaberkraft. Nogle vil måske sige, at den professionelle designer hjælper alle mennesker til at være designere. Enzio Manzini skelner i sin sidste bog med titlen: What happens when everybody designs mellem professionelt design og diffuse design, forstået således at den professionelle designer understøtter diffuse design. Diffuse design er i den sammenhæng den form for design, som alle mennesker kan udføre og gøre stadig bedre, jo mere meningsfuld deres omverden er. Mennesker støttes i selv at kunne skabe meningsfulde løsninger. Det er derfor, at I er her på Designskolen Kolding. I er her for at lære, hvordan I med Jeres unikke skaberkraft og indlevelse i det menneskelige kan støtte andre mennesker i at blive endnu mere humane, endnu mere menneskelige, endnu mere skabende, endnu bedre til at drømme og gøre sig forestillinger. I er her for at lære at forløse det menneskelige potentiale i en verden, som mere end nogensinde har brug for at finde nye løsninger, nye måder at være sammen på på tværs af kultur, landegrænser og sociale skel. Hver måned drukner i hundredvis af mennesker i Middelhavet, fordi de kun har ét håb og en drøm at komme til Europa, hvor de ikke er ønsket. Alle de mennesker er mennesker som os. Mennesker med hænder og hjerne. Mennesker, som er født kreative men aldrig har fået mulighed for at være det. Hvor var det derfor fantastisk at være til Index award og opleve de flere hundrede eksempler på design, som hjælper mennesker i den 3. verden til at få et mere anstændigt liv. Samtidig står vi som menneskehed over for kæmpe udfordringer i form af global opvarmning, mangel på ressourcer ikke mindst drikkevand. Og på det sociale område står i vi Europa, i Rusland og i Kina over for det problem, at der fødes for få børn; at der er for få unge til at tage sig af de gamle. Vi mærker det allerede i Danmark med stadig flere ældre, stadig flere som er ensomme, stadig flere som bliver demente.

6 I Danmark står vi endvidere med det problem, at vi reelt ikke har haft nogen vækst af betydning i 15 år. Det betyder, at der heller ikke bliver mere at beskatte, hvad er en forudsætning for at bevare et godt velfærdsniveau. Derfor er det glædeligt at se, at de firmaer som bruger dersign også er dem, som klarer sig bedst. Tænk bare på firmaer som Apple, LEGO eller Novo Nordisk. Sammenfattende kan man sige, at adresseringen af de globale udfordringer, er: More for less for more. Kære studerende: I har så mange muligheder for at være med til at løse de globale udfordringer. I har så mange muligheder for at støtte andre mennesker i selv at blive mere skabende og kreative. Hvor er I heldige. Meningen med livet. Igen. Jeg startede med at tale om meningen med livet. For mig at se ligger der i selve designprofessionen et stort potentiale for også på det personlige plan - at finde en retning for sit eget liv. For mig at se er det svært at pege på noget mere meningsfuldt end at hjælpe andre mennesker til at udfolde deres fulde humane potentiale. Og hvis man så oven i bestræber sig på at være en god vært, så er man måske ved at være i mål i forhold til at finde svar på det vigtigste spørgsmål: Hvorfor er jeg her?

7

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN

EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN EN SNAK OM GLÆDEN MED METTE JACOBSEN BIRKERØD SVØMMEHAL, APRIL 2007 Vi bruger meget tid på at få vores interview på plads. Først forgæves opkald og SMS til mobilen, hvor jeg til sidst får et venligt og

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Om at træde i eksistens - som menneske

Om at træde i eksistens - som menneske Om at træde i eksistens - som menneske Det er et valg, som er væsentligere end alle andre. Valget går ikke på at blive rig, få anerkendelse, blive berømt, få en velfungerende familie eller lign., dvs.

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Forord 5. Litteraturforslag 186. Om forfatterne 192

Forord 5. Litteraturforslag 186. Om forfatterne 192 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Indledning: om livskvalitet 6 2. Hvem er jeg? 18 3. Livshjulet 28 4. Mig selv 38 5. Parforhold 44 6. Børn 54 7. Job 64 8. Fritid 78 9. Økonomi 90 10. Sundhed 102 11. Personlig

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere