OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND"

Transkript

1 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

2 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE LEDIGHED FREM MOD UDGANGEN AF Fremskrivning af ledigheden i Østdanmark 4 TABELOVERSIGT TABEL 1. ARBEJDSKRAFTBALANCEN I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT FIGUR 1. BESKÆFTIGELSEN I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 2. BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ SEKTORER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 3. UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN (FAKTISK) I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 4. LEDIGHEDEN (FAKTISK) OPGJORT PÅ ALDERSGRUPPER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 5. LEDIGHEDEN (FAKTISK) PÅ HOVEDGRUPPER AF FORSIKREDE I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 6. LEDIGHEDEN (FAKTISK) FOR MÆND OG KVINDER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

3 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET I Østdanmark BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 2. halvår

4 Indledning Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at beskæftigelsen vil stige med næsten fra 2013 til 2015 på landsplan. 1 Ledigheden forventes at falde med lidt under på landsplan i samme periode. Når ledighedsfaldet ikke er så kraftigt som beskæftigelsesstigningen, skyldes det bl.a., at arbejdsstyrken forventes at stige i samme periode. Med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose i Økonomisk Redegørelse, maj 2014 har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland fremskrevet ledigheden og beskæftigelsen i Østdanmark frem til og med I Østdanmark forventes den samlede beskæftigelse at blive på personer 2013 (Tabel 1). I 2014 ventes beskæftigelsen at stige med lidt over personer, så der i 2014 er omkring beskæftigede i Østdanmark. I 2015 forventes en yderligere stigning, så beskæftigelsen samlet set stiger med 1,7 % i perioden i Østdanmark, svarende til en stigning på lidt over personer. SAMMENFATNING Bruttoledigheden forventes at falde med omkring fuldtidspersoner i samme periode fra i 2013 til i Den resterende del af beskæftigelsesstigningen ca personer - forventes at komme fra en stigende arbejdsstyrke. Arbejdsstyrken i Østdanmark forventes at stige fra i 2013 til i 2015 (tabel 1). TABEL 1. ARBEJDSKRAFTBALANCEN I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT K4 2014K4 2015K4 Udv Beskæftigelse ,7% Ledighed ,8% Arbejdsstyrke ,8% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger 1 Økonomisk Redegørelse, maj BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 2. halvår 2014

5 STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD 4. KVT Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Beskæftigelsen i Østdanmark faldt markant i anden halvdel af 2008 til første halvdel af 2010, hvorefter beskæftigelsen stabiliseredes på omkring samme niveau. Siden februar 2014 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stabilt stigende i Østdanmark, hvilket kan tolkes som en indikation på, at den økonomiske situation for alvor er ved at vende i Østdanmark. FIGUR 1. BESKÆFTIGELSEN I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT. 2015, FREMSKRIVNING EFTER 4. KVT Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at beskæftigelsen vil stige med næsten personer på landsplan fra 2013 til 2015, hvoraf lidt over halvdelen af stigningen forventes i Østdanmark (tabel 2). Dette svarer til en beskæftigelsesstigning på omkring 2 % i Østdanmark i perioden (tabel 2). Udviklingen inden for sektorer Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at det især bliver de private serviceerhverv, der driver fremgangen i beskæftigelsen. Privat service ventes at stige med 3,6 % i perioden , svarende til en stigning på knap beskæftigede i Østdanmark (tabel 2). Inden for bygge- og anlægssektoren forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet en stigning på omkring beskæftigede fra 2013 til Det vurderes, at over halvdelen af denne stigning vil komme i Østdanmark, svarende til en stigning på 1,8 % i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægssektoren i Østdanmark fra 2012 til 2015 (tabel 2). Stigning skyldes bl.a. de store infrastrukturinvesteringer, der igangsættes i Østdanmark. Efter en årrække med faldende beskæftigelse inden for offentlig service forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet en svagt stigende beskæftigelse frem mod udgangen af Beskæftigelsen i Østdanmark ventes at stige med 1,2 %, så der i 2015 er omkring BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 2. halvår

6 beskæftigede inden for Offentlig service (tabel 2). Udviklingen i den offentlige beskæftigelse skal ses på baggrund af en forventet realvækst i det offentlige forbrug frem mod TABEL 2. BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ SEKTORER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT Udvikling Landbrug mm ,6% Industri mm ,0% Bygge og anlæg ,8% Privat service ,6% Offentlig service mm ,2% Uoplyst aktivitet ,3% Østdanmark i alt ,0% Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger. Der forventes et fald inden for industrien på omkring beskæftigede i perioden (tabel 2). Dette følger den underliggende tendens gennem de sidste årtier, hvor beskæftigelsen er steget i servicesektoren og aftaget i industrien. Beskæftigelsesfaldet inden for industrien sker i alle underbrancher med undtagelse af medicinalområdet. 3 FALDENDE LEDIGHED FREM MOD 4. KVT Fremskrivning af ledigheden i Østdanmark Ledigheden steg i Østdanmark fra 3.kvt til 3.kvt Siden da har ledigheden svinget omkring det samme niveau. I 2013 har der været et fald i ledigheden, så der i 2013 forventes en bruttoledighed på omkring fuldtidspersoner i Østdanmark (tabel 3). Ledigheden ventes at falde gennem 2014, så ledigheden i 2014 er omkring fuldtidspersoner i Østdanmark. Ledighedsfaldet forventes at fortsætte i 2015, så der samlet set er et fald på 13,7 % i perioden (tabel 3). Aktiveringen forventes at falde fra omkring fuldtidspersoner i 2013 til i Se Økonomisk Redegørelse, maj. 2014, kapitel 6 for en vurdering af det offentlige forbrug. 3 Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj. 2014, s BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 2. halvår 2014

7 TABEL 3. UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN (FAKTISK) I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT.2015 Østdanmark F remskrivning %-ændring 4. kvt K4 2014K4 2015K4-4. kvt Forsikrede ,5% Kontanthj. modt. (jobklare) ,8% Ledige i alt ,7% - heraf aktiverede ,0% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger De forsikrede forventes at få et kraftigere ledighedsfald (-15,5 %) end kontanthjælpsmodtagere (-10,8 %) i perioden. Dette skyldes for det første, at forsikrede er mere konjunkturfølsomme end kontanthjælpsmodtagere og derfor må forventes at få et kraftigere ledighedsfald, når konjunkturerne vender. For det andet vil den reducerede dagpengeperiode også i 2014 resultere i, at flere dagpengemodtagere end tidligere opbruger dagpengeretten. Dette vil reducere antallet af dagpengemodtagere, men også øget antallet af kontanthjælpsmodtagere. I 2013 opbrugte knap dagpengemodtagere dagpengeretten på landsplan. En stor del af disse er overgået til kontanthjælp eller den særlige uddannelsesordning. 4 Fremadrettet vil dagpengemodtagere, der opbruger dagpengeretten, overgå til arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelse tælles med under kontanthjælp i ledighedsstatistikken. TABEL 4. LEDIGHEDEN (FAKTISK) OPGJORT PÅ ALDERSGRUPPER I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT Østdanmark F remskrivning %-ændring 4. kvt K4 2014K4 2015K4-4. kvt år ,6% år ,2% år ,6% år ,3% år ,1% over 60 år ,2% Ledige i alt ,7% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger Ledigheden blandt aldersgrupperne under 30 år vil falde kraftigt i 2014 (tabel 4). En stor del af faldet skyldes formentlig, at de unge, der vurderes uddannelsesparate inden for 12 måneder, nu overgår til uddannelsesydelse og nu ikke tælles med i ledighedstallet. Under det tidligere matchsystem talte denne gruppe med i ledighedstallene. De kraftige fald i ungeledigheden i perioden skyldes dermed delvist et databrud i ledighedsstatistikken for disse aldersgrupper. Aldersgruppen over 60 år har som den eneste aldersgruppe haft en ledighedsstigning det seneste år. Grundet den seneste ledighedsudvikling forventes aldersgruppen over 60 år at få det mindste fald i ledigheden frem mod (tabel 4) 4 Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj 2014, s BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 2. halvår

8 I den første fase af lavkonjunkturen steg ledigheden kraftigst blandt medlemmer af Byggefagenes a-kasse, Metalarbejdere og Faglig Fælles A-kasse, men disse grupper ser nu ud til at være igennem krisen og har haft de kraftigste ledighedsfald det seneste år. Byggefagenes a-kasse, Metalarbejdere og Faglig Fælles A-kasse forventes at få relativt kraftige ledighedsfald frem mod (tabel 5) Handels- og kontorfunktionærer har ligeledes haft et ledighedsfald på over 10 % det seneste år, og gruppen forventes at få et ledighedsfald på over 22 % i perioden Det kraftige ledighedsfald skyldes, at beskæftigelsen forventes at stige inden for private service, hvilket vil bidrage til at reducere ledigheden blandt handels- og kontorfunktionærerne. TABEL 5. LEDIGHEDEN (FAKTISK) PÅ HOVEDGRUPPER AF FORSIKREDE I ØST- DANMARK, 4. KVT KVT Østdanmark Selvstændige Akademikere Funktionærer og tjenestemænd Handels- og kontorfunktionærer Tekniske funktionærer Byggefag Metalarbejdere Faglig Fælles A-kasse (3F) Nærings- og nydelsesindustrien Fag og Arbejde (FOA) Øvrige Kontanthj. modt. (jobklare) Samlet 4. kvt kvt Ændring Ændring Ændring ,2% -3,2% -10,1% ,8% -2,4% -9,0% ,5% -3,7% -10,9% ,9% -12,0% -22,5% ,3% -3,4% -10,4% ,5% -15,3% -26,8% ,4% -17,0% -28,9% ,1% -12,3% -22,9% ,9% -20,2% -32,9% ,9% -2,7% -9,4% ,7% -7,8% -16,7% ,5% -3,6% -10,8% ,6% -5,6% -13,7% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer en stigende beskæftigelse inden for den offentlige sektor, hvilket har betydning for de A-kasser, der har en høj andel af beskæftigede inden for den offentlige sektor. FOA forventes at få et ledighedsfald på lidt over 9 % fra 2013 til 2015 (tabel 5). Akademikere er en af de få grupper, der stort set ikke har haft et ledighedsfald det seneste år. Selv om den forbedrede konjunktursituation vil være medvirkende til at reducere ledigheden blandt akademikere, forventes akademikerne at være den gruppe, der frem mod 2015 får det mindste ledighedsfald. (tabel 5) TABEL 6. LEDIGHEDEN (FAKTISK) FOR MÆND OG KVINDER I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT Østdanmark F remskrivning %-ændring 4. kvt K4 2014K4 2015K4-4. kvt M ænd ,4% Kvinder ,8% Ledige i alt ,7% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger 6 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 2. halvår 2014

9 Ledigheden steg kraftigst i de traditionelt mandsdominerede brancher i starten af lavkonjunkturen, f.eks. bygge- og anlægsbranchen. Senere i lavkonjunkturen fik kvinderne den kraftigste ledighedsstigning i takt med, at krisen bevægede sig over i de kvindedominerede brancher. Det seneste år er mænds ledighed i Østdanmark dog faldet med over 17 %, mens faldet for kvinder har været på lidt under 10 %. Denne udvikling forventes at fortsætte frem mod 2015, så mænd får et kraftigere fald i ledigheden end kvinder. (Tabel 6). BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 2. halvår

10 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Ny Østergade Roskilde Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM FREMSKRIVNINGER: KIRSTEN THOMSEN, TLF GERT JØRGENSEN, TLF BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR LEMVIG KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Lemvig Kommune?, hvordan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Viborg Kommune

Kommunebeskrivelse Viborg Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR VIBORG... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VIBORG... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere