OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK"

Transkript

1 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE LEDIGHED FREM TIL Fremskrivning af ledigheden i Østdanmark 4 TABELOVERSIGT TABEL 1. ARBEJDSKRAFTBALANCEN I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT FIGUR 1. BESKÆFTIGELSEN I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 2. BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ SEKTORER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 3. UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN (FAKTISK) I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 4. LEDIGHEDEN (FAKTISK) OPGJORT PÅ ALDERSGRUPPER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 5. LEDIGHEDEN (FAKTISK) PÅ HOVEDGRUPPER AF FORSIKREDE I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 6. LEDIGHEDEN (FAKTISK) FOR MÆND OG KVINDER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

3 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET Østdanmark BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

4 Indledning Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at beskæftigelsen vil stige med næsten personer på landsplan fra.2013 til Ledigheden forventes at falde med omkring på landsplan i samme periode. Når ledighedsfaldet ikke er så kraftigt som beskæftigelsesstigningen, skyldes det bl.a., at arbejdsstyrken forventes at stige i samme periode. Med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets prognose (Økonomisk Redegørelse, december 2013) har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland fremskrevet ledigheden og beskæftigelsen i Østdanmark frem til og med I Østdanmark forventes en samlet beskæftigelse på personer i (tabel 1). I 2014 ventes beskæftigelsen at stige med lidt over personer, så der i er omkring beskæftigede i Østdanmark. I 2015 forventes en yderligere stigning, så beskæftigelsen samlet set stiger med 1,3 % i perioden i Østdanmark, svarende til en stigning på personer. SAMMENFATNING Bruttoledigheden forventes at falde med omkring fuldtidspersoner i samme periode fra i til i Den resterende del af beskæftigelsesstigningen ca personer - forventes at komme fra en stigende arbejdsstyrke. Arbejdsstyrken i Østdanmark forventes at stige fra omkring i til i (tabel 1). TABEL 1. ARBEJDSKRAFTBALANCEN I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT Udv Beskæftigelse ,3% Ledighed ,7% Arbejdsstyrke ,8% 2 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår 2014

5 STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Beskæftigelsen i Østdanmark faldt markant i anden halvdel af 2008 og i hele Siden begyndelsen af 2010 har beskæftigelsen været forholdsvis stabil. Der er usikkerhed om beskæftigelsesudviklingen i Det foreløbige nationalregnskab viser en fremgang i den private beskæftigelse i de 3 første kvartaler. I modsætning hertil viser de nyeste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen og AKU-beskæftigelsen et svagt fald i beskæftigelsen i de tre første kvartaler af FIGUR 1. BESKÆFTIGELSEN I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT. 2015, FREMSKRIVNING EFTER 4. KVT Østdanmark Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet (Økonomisk redegørelse, dec. 2013) Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer en beskæftigelsesstigning på lidt under personer på landsplan fra.2012 til.2013, hvoraf lidt over halvdelen af stigningen forventes i Østdanmark (tabel 2). Stigningen vil fortsætte frem til 2015, så der i vil være næsten beskæftigede i Østdanmark. Dette svarer til en stigning på 1,66 % i forhold til Udviklingen i sektorer Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at bygge- og anlægssektoren vil stige med over 4 % fra ti. 2015, svarende til en stigning på godt personer i Østdanmark. Stigning skyldes bl.a. de store infrastrukturinvesteringer, der igangsættes i Østdanmark (tabel 2). Den største antalsmæssige stigning forventes inden for privat service, hvor der forventes en stigning på over beskæftigede i perioden (tabel 2). Det bliver således i høj grad den private servicesektor, der skal trække beskæftigelsesstigningen i 1 Forskellen kan skyldes, at flere er blevet ansat på deltid, da nationalregnskabet opgør antallet af beskæftigede personer, mens lønmodtagerbeskæftigelsen opgøres i antal fuldtidsbeskæftigede. Se Økonomisk Redegørelse, dec. 2013, s for en beskrivelse af datakilderne. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

6 Østdanmark. Den stigende beskæftigelse inden for privat service følger en historisk tendens til, at serviceerhvervene udgør en stadig større andel af den samlede beskæftigelse. Efter et par år med faldende beskæftigelse inden for offentlig service forventer Økonomi- og Indenrigsministeriet en svagt stigende beskæftigelse frem mod Udviklingen i den offentlige beskæftigelse skal ses på baggrund af en forventet realvækst i det offentlige forbrug frem mod TABEL 2. BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ SEKTORER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT.2015 Udv Landbrug mm ,59% Industri mm ,03% Bygge og anlæg ,30% Privat service ,78% Offentlig service mm ,80% Uoplyst aktivitet ,00% Østdanmark ,66% Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet (Økonomisk redegørelse, dec. 2013) samt egne beregninger Der ventes en stigende beskæftigelse inden for alle sektorer på nær Industrien. Industrisektoren forventes at miste omkring arbejdspladser i Østdanmark i perioden (tabel 2). FALDENDE LEDIGHED FREM TIL 2015 Fremskrivning af ledigheden i Østdanmark Ledigheden steg i Østdanmark fra 3.kvt til 3.kvt Siden da har ledigheden været forholdsvis stabil. I 2013 har der været et fald i ledigheden, så der i forventes en bruttoledighed på lidt over fuldtidspersoner i Østdanmark (tabel 3). Aktiveringen forventes at falde fra omkring fuldtidspersoner i til i Ledigheden ventes at falde gennem 2014, så der i er omkring fuldtidspersoner i Østdanmark. Ledighedsfaldet forventes at fortsætte i 2015, så der samlet set er et fald på 7,7 % i perioden (tabel 3). De forsikrede ledige forventes at få et markant kraftigere ledighedsfald (-12,1 %) end kontanthjælpsmodtagere (-0,7 %) i perioden. Dette skyldes for det første, at forsikrede ledige er mere konjunkturfølsomme end kontanthjælpsmodtagere, og derfor må forventes at få et kraftigere ledighedsfald, når konjunkturerne vender. For det andet har dagpengereformen reduceret antallet af dagpengemodtagere, men også øget antallet af kontanthjælpsmodtagere. I de første 10 måneder af 2013 faldt antallet af dagpengemodtagere med på landsplan, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere (inkl. personer på uddannelsesydelse) steg med i samme periode 3. Dagpengereformen forventes også fremadrettet at med- 2 Se Økonomisk Redegørelse, dec. 2013, kapitel 6 for en vurdering af det offentlige forbrug. 3 Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2013, s BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår 2014

7 føre en lille stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på grund af, at et antal dagpengemodtagere opbruger dagpengeretten. TABEL 3. UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN (FAKTISK) I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT.2015 F remskrivning %-ændring Østdanmark A ntal ledige A ntal ledige A ntal ledige 4. kvt K4 2014K4 2015K4-4. kvt Forsikrede ledige ,1% Kontanthj. modt. (jobklare) ,7% Ledige i alt ,7% - heraf aktiverede ,0% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger Aldersgrupperne over 50 år har haft det kraftigste ledighedsfald det seneste år. Disse grupper forventes også fremadrettet at få et lidt kraftigere ledighedsfald end gennemsnittet. (Tabel 4). TABEL 4. LEDIGHEDEN (FAKTISK) OPGJORT PÅ ALDERSGRUPPER I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT F remskrivning %-ændring Østdanmark A ntal ledige A ntal ledige A ntal ledige 4. kvt K4 2014K4 2015K4-4. kvt år ,2% år ,2% år ,9% år ,8% år ,3% over 60 år ,3% Ledige i alt ,7% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger De årige har som den eneste gruppe haft en ledighedsstigning det seneste år. Kontanthjælpsreformen vil skabe øget fokus på at få gruppen af årige uden er erhvervsfaglig uddannelse til at påbegynde en uddannelse. Beskæftigelsesregionen forventer, at reformen vil bidrage til at vende ledighedsudviklingen for de årige, men gruppen vil fortsat være den gruppe, der har det mindste fald i ledigheden frem mod Ledighedsfremskrivningen tager ikke højde for, at kontanthjælpsreformen vil påvirke ledigheden som følge af, at reformen indebærer en ændret definition af rådighedsforpligtelsen for kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

8 TABEL 5. LEDIGHEDEN (FAKTISK) PÅ HOVEDGRUPPER AF FORSIKREDE I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT Østdanmark Selvstændige Akademikere Funktionærer og tjenestemænd Handels- og kontorfunktionærer Tekniske funktionærer Byggefag Metalarbejdere Faglig Fælles A-kasse (3F) Nærings- og nydelsesindustrien Fag og Arbejde (FOA) Øvrige Kontanthj. modt. (jobklare) Samlet 4. kvt kvt Ændring Ændring Ændring ,0% -4,8% -4,8% ,7% -5,2% -2,1% ,8% -8,6% -13,6% ,2% -7,6% -14,4% ,0% -6,0% -4,3% ,8% -20,1% -42,9% ,5% -12,3% -23,1% ,9% -10,1% -18,1% ,3% -11,3% -14,3% ,8% -8,7% -13,6% ,5% -8,1% -11,7% ,1% -1,1% -0,7% ,5% -6,0% -7,7% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger I den første fase af lavkonjunkturen steg ledigheden kraftigst blandt medlemmer af Byggefagenes a-kasse, Metalarbejdere og Faglig Fælles A-kasse, men disse grupper ser nu ud til at være gennem krisen og har haft et fald i ledigheden det seneste år. Byggefagenes a-kasse, Metalarbejdere og Faglig Fælles A-kasse forventes at få relativt kraftige ledighedsfald frem mod Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer en stigende beskæftigelse inden for den offentlige sektor, hvilket har betydning for de A-kasser, der har en høj andel af beskæftigede inden for den offentlige sektor. FOAs medlemmer har været ramt af besparelser i den offentlige sektor de seneste år, men forventes pga. den stigende beskæftigelse inden for den offentlige sektor at få et ledighedsfald på over 13 % fra.2013 til.2015 (Tabel 5). Akademikere har været en af de få grupper, der har haft en stigende ledighed det seneste år. Selvom forbedrede konjunktursituation vil være medvirkende til at reducere ledigheden blandt akademikere, forventes akademikerne at være den gruppe, der frem mod får det mindste ledighedsfald blandt forsikrede ledige. TABEL 6. LEDIGHEDEN (FAKTISK) FOR MÆND OG KVINDER I ØSTDANMARK, 4. KVT KVT F remskrivning %-ændring Østdanmark A ntal ledige A ntal ledige A ntal ledige 4. kvt K4 2014K4 2015K4-4. kvt M ænd ,1% Kvinder ,5% Ledige i alt ,7% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger Ledigheden steg kraftigst i de traditionelt mandsdominerede brancher i starten af lavkonjunkturen, f.eks. bygge- og anlægsbranchen. De seneste år har stigningerne i ledigheden bevæget sig videre til brancher med flere kvindelige ansatte, og som følge heraf er kvinders ledighed steget kraftigere end mænds. Beskæftigelsesregionen forventer, at ledigheden vil falde marginalt kraftigere for mænd end for kvinder frem mod (Tabel 6). Dette skyldes, at der generelt forventes en kraftigere beskæftigelsesstigning inden for brancher 6 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår 2014

9 med en overvægt af mandlige ansatte (f.eks. bygge- og anlæg samt dele af privat service) end inden for de brancher med en overvægt af kvindelige ansatte (f.eks. offentlig service). Beskæftigelsesstigningen forventes således at være større blandt mænd end kvinder, hvilket vil bidrage, at mænd får det kraftigste ledighedsfald frem mod BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

10 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Ny Østergade Roskilde Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM FREMSKRIVNINGER: KIRSTEN THOMSEN, TLF RASMUS ESKEKJÆR, TLF GERT JØRGENSEN, TLF

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere