OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK"

Transkript

1 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I Prognose for beskæftigelsen i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer og brancher 4 VENDING I SIGTE 6 Fremskrivning af ledigheden i Østdanmark 6 TABELOVERSIGT TABEL 1. ARBEJDSKRAFTBALANCEN I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 2. ANTAL UBESATTE STILLINGER I DANSKE REGIONER 3 FIGUR 1. BESKÆFTIGELSEN I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT.2012, FREMSKRIVNING EFTER 4. KVARTAL TABEL 3. BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ SEKTORER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT TABEL 4. BESKÆFTIGELSEN OPGJORT PÅ BRANCHER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT FIGUR 2. BRUTTOLEDIGHEDEN I ØSTDANMARK, 1.KVT KVT TABEL 5. BRUTTOLEDIGHEDEN I ØSTDANMARK, 2.KVT KVT TABEL 6. LEDIGHEDEN OPGJORT PÅ ALDERSGRUPPER I ØSTDANMARK, 2. KVT KVT TABEL 7. LEDIGHEDEN PÅ HOVEDGRUPPER AF FORSIKREDE I ØSTDANMARK, 2. KVT KVT TABEL 8. LEDIGHEDEN FOR MÆND OG KVINDER I ØSTDANMARK, 2. KVT KVT Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

3 OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET i Østdanmark BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

4 Afmatningen på arbejdsmarkedet med fald i beskæftigelsen og stigende ledighed - der begyndte i sommeren 2008 forventes at flade ud i slutningen af skønnes den samlede beskæftigelse i Østdanmark at blive på personer, hvilket er personer færre end ultimo Det svarer til et fald på 2 procent. I slutningen af 2011 forventes beskæftigelsen at være på personer, hvilket er det samme som året før. Beskæftigelsen forventes at stige til personer i slutningen af 2012, svarende til en stigning på ca personer eller 0,1 procent. I 2011 og 2012 forventes beskæftigelsen i Østdanmark at stige i industrien og i den private servicesektor. I bygge- og anlægssektoren forventes beskæftigelsen at stagnere i 2011 og Beskæftigelsen i den offentlige sektor forventes at falde lidt i 2011 og være uændret i Bruttoledigheden ( og aktiverede) forudses at stige frem til 1. kvartal 2011, hvorefter ledigheden vil være moderat faldende. Der forudses at blive brutto i Østdanmark i 1. kvartal 2011, svarende til 6,6 procent af arbejdsstyrken. Nettoledigheden forventes ligeledes at toppe i 1. kvartal 2011 med fuldtids. SAMMENFATNING Aktiveringen i Østdanmark er mere end fordoblet siden 4. kvartal 2008 og ligger i 4. kvartal 2010 på fuldtidsaktiverede. Beskæftigelsesregionen forudser, at aktiveringen som følge af den nye lovgivning på området vil falde i både 2011 og 2012, så der i 2. kvartal 2012 vil være fuldtidsaktiverede i Østdanmark. TABEL 1. ARBEJDSKRAFTBALANCEN I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT Frem skrivni ng 4 kvt kvt kvt kv kvt 08-4 kvt 09 4 kvt 09-4 kvt 10 Pct. -æ ndrin g 4 kvt 10-4 kvt 11 4 kvt 11-4 kvt 12 Arb ejdsstyrke ,7% -1,2% -0,2% -0,1% Beskæftigede 1) ,0% -2,0% 0,0% 0,1% Bru tto 2) ,7% 14,7% -4,1% -4,6% Beskæftigelsesregionens forventning til den samlede udvikling i arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed de kommende 1-2 år fremgår af tabel 1. 2 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår 2011

5 UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden Som det fremgår af tabel 2, var der i 2. halvdel af 2010 ca ubesatte stillinger i Østdanmark. Det svarer nogenlunde til antallet og niveauet ift. arbejdsstyrken et år tidligere. Det dækker over, at virksomhederne har fået lettere ved at rekruttere arbejdskraft i Region Hovedstaden og sværere ved det i Region Sjælland. TABEL 2. ANTAL UBESATTE STILLINGER I DANSKE REGIONER Regioner Forgæves rekruttering * Forgæves rekrutteringer i pct. af beskæftige lsen 2. halvår halvår ha lvår halvår Ændring i pct. 2. halvår 2009 t il 2. halvår halvår halvå r Region Hovedstaden % 0,25% 0,30% - Region Sjælla nd % 0,30% 0,19% Hovedstaden og Sjælland % 0,27% 0,27% Syd jylland % 0,24% 0,20% Midtjylland % 0,28% 0,18% Nordjyllan d % 0,21% 0,20% Hele Land et % 0,26% 0,22% Resten af lande t % 0,30% 0,23% * Stikp rørven er opregnet til hele populatione n Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen Som det videre fremgår af tabel 2, er manglen i resten af landet blevet reduceret det seneste år, hvilket indikerer, at virksomhederne har fået lettere ved at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Det er særligt tilfældet i Sydjylland og Nordjylland. BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I 2011 Prognose for beskæftigelsen i Østdanmark Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, som beskæftigelsesopgørelserne tager udgangspunkt i, er omlagt og baserer sig nu på e-indkomstdata. Det giver en større sikkerhed i fastsættelsen af beskæftigelsen i november måned. Tidligere tællingsmetoder har formentligt overvurderet beskæftigelsen i sæsonprægede erhverv. Det er beskæftigelsesregionens vurdering, at den nye tællingsmetode reducerer tallet for beskæftigelsen i Østdanmark med personer fra og med 4. kvartal Hvis der ses bort fra databruddet ultimo 2008, nåede beskæftigelsen i Østdanmark ultimo 2008 op på ca. 1,3 millioner. Siden da er beskæftigelsen faldet. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

6 FIGUR 1. BESKÆFTIGELSEN I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT.2012, FREMSKRIVNING EFTER 4. KVAR- TAL Databrud Beskæftigede Korrigeret for databrud 2009 ultimo Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet (Økonomisk redegørelse maj 2009) samt egne beregninger Anm: I korrektionen er det lagt beskæftigede til Danmarks Statistiks opgørelse. Det beskæftigelsesfald, der ses fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 (den orange graf i figur 1) afspejler således ikke den reelle udvikling i beskæftigelsen, men skyldes den nye opgørelsesmetode. Fremover korrigeres der ikke for Danmarks Statistik databrud. Som det fremgår af figur 1, skønner Beskæftigelsesregionen, at beskæftigelsen falder frem til slutningen af Derefter vil faldet ophøre og beskæftigelsen begynde at stige svagt. Finansministeriets forventning i december 2010 er, at beskæftigelsen i 2011 vil have samme omfang som i 2010 på landsplan, mens den vil stige med personer fra 2011 til Udviklingen i sektorer og brancher Finansministeriet forventer, at beskæftigelsen på landsplan samlet set er den samme i 2011 som i Det dækker over en forventet stigning i beskæftigede i industrien på personer, et fald i den private servicesektor på og et fald i den offentlige servicesektor på personer. Fra 2011 til 2012 forventer Finansministeriet en samlet stigning i beskæftigelsen på landsplan på personer. Det dækker over en forventet stigning i industribeskæftigelsen på personer og uændret beskæftigelse i den private servicesektor og i den offentlige sektor. Beskæftigelsesregionens regionale fremskrivning af beskæftigelsen de kommende 2 år tager udgangspunkt i Finansministeriets prognose for udviklingen på landsplan. 4 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår 2011

7 TABEL 3. BESKÆFTIGELSEN FORDELT PÅ SEKTORER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT.2012 Fremskrivning pct-ændr pct-ændr pct-æ ndr pct-ændr 4. kvt kvt kvt kvt Primære erhverv + uo plyst ,8-2,5-0, 1-0,0 Industri ,9-7,9 1, 3 0,9 Byg ge og anlæg ,8-8,1 0, 0 0,2 Privat service ,8-3,1 0, 2 0,2 Offentlig service 1) ,3 1,5-0, 4-0,0 I alt ,0-2,0 0, 0 0,1 1: Inklusiv branchen Foreninger, kultur og renovation Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet, Økonomisk redegørelse maj 2009 samt egne beregninger Aktuelle beskæftigelsestal og en survey blandt Østdanske virksomheder fra efteråret 2010, peger på, at beskæftigelsen atter begynder at stige i Østdanmark i slutningen af 2010 eller begyndelsen af Beskæftigelsesregionens overvågning peger også på, at beskæftigelsen først begynder at stige i den private servicesektor og derefter i industrien. Det er baggrunden for, at den regionale fremskrivning af den private servicebeskæftigelse er mere positiv end Finansministeriets nationale prognose. TABEL 4. BESKÆFTIGELSEN OPGJORT PÅ BRANCHER I ØSTDANMARK, 4.KVT KVT.2012 Fremskrivning Pct-udv. Pct-udv. Pct-udv. Pct-udv. 4. kvt kvt kvt kvt Landbrug, skovbrug og fiskeri ,7-2,5-0,1-0,0 Råstofindvinding ,9-2,5-0,1 0,0 Industri ,6-8,9 1,6 1,1 Energiforsyning ,4-1,4-0,3 0,1 Vandforsyning og renovation ,4 0,7-2,4-1,4 Bygge og anlæg ,8-8,1 0,0 0,2 Handel ,9-1,4 0,0 0,0 Transport ,0-5,3-1,2-0,1 Hoteller og restauranter ,8-4,7 0,7 0,6 Information og kommunikation ,5-1,9 0,8 0,6 Finansiering og forsikring ,4-2,9-0,6-0,5 Ejendomshandel og udlejning ,0-5,4 1,1 0,5 Vidensservice ,9-1,7 1,6 0,9 Rejsebureauer, rengøring mm ,9-7,9 0,0-0,4 Offentlig adm., forsvar og politi ,5 1,3-1,3-0,6 Undervisning ,3 2,0-0,3-0,2 Sundhed og socialvæsen ,8 1,6 0,4 0,6 Kultur og fritid ,6 0,9-1,5-0,7 Andre serviceydelser mv ,0 0,2-3,5-2,0 Uoplyst aktivitet ,8 2,5-0,2-0,3 I alt ,0-2,0 0,0 0,1 Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet, Økonomisk redegørelse maj 2009 samt egne beregninger Forventningen om en stigende industribeskæftigelse bunder i en forventning om, at produktiviteten atter er stigende. Derfor vil industriens konkurrenceevne stige. De nyeste regionale beskæftigelsestal fra 3. kvartal 2010 peger da også på, at industribeskæftigelsen snart ophører med at falde. I slutningen af 2010 er der endnu ikke klare tegn på en vending i beskæftigelsen i Bygge- og anlægssektoren. Tal for 3. kvartal peger fortsat på årlige fald i beskæftigelsen, og ledighe- BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

8 den stiger også her i slutningen af 2010 relativt kraftigt i bygge- og anlægssektoren (ift. året før). Beskæftigelsesregionen forventer nogenlunde uændret beskæftigelse i Bygge- og anlægssektoren i 2011 og Den private servicebeskæftigelse var den beskæftigelsesmæssige vækstmotor i højkonjunkturen, der sluttede i sommeren I 2010 er beskæftigelsen i sektoren faldet med ca personer i Østdanmark, svarende til -3,1 procent. Beskæftigelsesregionen forventer en lille stigning i den private servicebeskæftigelse på ca personer i 2011 og næsten i Det svarer til årlige stigninger på 0,2 procent. Den private servicevækst forventes at blive trukket af brancherne Information og kommunikation, Videnservice, Ejendomshandel og Hotel og restaurationsvirksomhed. I 2010 er den offentlige beskæftigelse i Østdanmark steget med personer, en stigning på 1,5 procent. Finansministeriet forventer, at den offentlige sektor beskæftiger færre i 2011 i Østdanmark (-0,4 procent), mens beskæftigelsen i 2012 forventes at blive uændret. Beskæftigelsesregionens fremskrivning af udviklingen i Østdanmark - på baggrund af Finansministeriets nationale prognose - forventer en faldende offentlig beskæftigelse på personer i 2011 og uændret beskæftigelse i Branchen Social og sundhed forventes fortsat at øge beskæftigelsen i såvel 2011 og 2012, da der bliver flere ældre og det er vanskeligt at reducere efterspørgslen efter sygdomsydelser. Beskæftigelsen forventes derimod at falde i Offentlig administration samt i Kultur og fritid, der er de brancher, der er mindst afhængig af befolkningens demografiske sammensætning. VENDING I SIGTE Fremskrivning af ledigheden i Østdanmark Bruttoledigheden er steget kraftigt i Østdanmark siden efteråret Beskæftigelsesregionen forudser, at ledigheden vil toppe i 1. kvartal 2011 med fuldtidspersoner, svarende til en sæsonkorrigeret bruttoledighed på Efter 1. kvartal 2011 forudses den sæsonkorrigerede ledighed at falde moderat frem til 2.kvartal 2012 (figur 2). 6 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår 2011

9 FIGUR 2. BRUTTOLEDIGHEDEN I ØSTDANMARK, 1.KVT KVT KV1 2008KV2 2008KV3 2008KV4 2009KV1 2009KV2 2009KV3 2009KV4 2010KV1 2010KV2 2010KV3 2010KV4 2011KV1 2011KV2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 Sæsonkorrigeret bruttoledighed Sæsonkorrigeret nettoledighed Faktisk bruttoledighed Faktisk nettoledighed Kilde: Danmarks Statistik (faktiske tal), Finansministeriet samt egne beregninger I 2. kvartal 2012 forudses i Østdanmark svarende til en ledighedsprocent på 5,8 procent. Nettoledigheden forudses at være på fuldtidspersoner, mens vil være aktiverede. TABEL 5. UDVIKLINGEN I BRUTTOLEDIGHEDEN I ØSTDANMARK, 2.KVT KVT.2012 FAKTISK PROGNOSE Udv. Udv. 2010K2-2011K2-2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2011K2 2012K2 Bruttoledighed ,4% -5,3% Nettoledighed ,0% -6,0% Aktiverede ,4% -3,7% Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats (faktiske tal), Finansministeriet samt egne beregninger let af aktiverede i Østdanmark forventes at toppe i 4. kvartal 2010 med fuldtidsaktiverede. Derefter forudses antallet af aktiverede at falde frem mod 2. kvartal 2012, så der i 2.kvartal 2012 vil være aktiverede i Østdanmark (tabel 5). Faldet skyldes bl.a., at der er sket ændringer i refusionssatserne for aktivering. I begyndelsen af lavkonjunkturen havde unge (16-29 år) den kraftigste stigning i ledigheden. Denne udvikling er nu vendt, og Beskæftigelsesregionen forudser, at årige vil have det kraftigste procentvise fald i ledigheden frem mod 2. kvartal 2012 (tabel 6). Dette skyldes bl.a., at et stigende antal unge søger ind på uddannelser. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

10 TABEL 6. LEDIGHEDEN OPGJORT PÅ ALDERSGRUPPER I ØSTDANMARK, 2. KVT KVT FAKTISK PROGNOSE Udv. Udv. Ledig- heds 2010K2-2011K2 - procent 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2011K2 2012K2 2012K år ,8% -7,8% 5,1% år ,1% -6,7% 8,0% år ,3% -5,9% 6,6% år ,2% -5,1% 5,5% år ,1% -3,2% 5,5% over 60 år ,2% 0,0% 3,4% Ledige i alt ,4% -5,3% 5,8% Kilde: Danmarks Statistik (faktiske tal), Finansministeriet samt egne beregninger Aldersgrupperne over 50 år havde ikke samme kraftige ledighedsstigning i begyndelsen af lavkonjunkturen som ungegruppen. Det seneste år har disse grupper haft en kraftigere stigning end de øvrige grupper. Beskæftigelsesregionen forudser, at denne udvikling vil fortsætte frem til 2. kvartal På trods af at aldersgruppen over 60 år forventes at have den kraftigste procentvise stigning fra 2.kvartal 2010 til 2. kvartal 2012, vil gruppen fortsat have en ledighedsprocent under 3,5 pct. i 2. kvartal 2012 (tabel 6). TABEL 7. LEDIGHEDEN PÅ HOVEDGRUPPER AF FORSIKREDE I ØSTDANMARK, 2. KVT KVT FAKTISK PROGNOSE Andel af Udv. Udv. forsikr. 2010K2-2011K2 - (procent) 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2011K2 2012K2 2012K2 Selvstændige ,8% -6,1% 4,1% Akademikere ,7% -3,6% 5,1% Funktionærer og tjenestemænd ,1% -1,7% 2,8% Handels- og Kontorfunktionærer ,4% -4,3% 5,2% Tekniske Funktionærer ,4% -4,9% 5,7% Byggefagene ,6% -11,1% 12,4% Metalarbejdere ,1% -10,7% 7,3% Faglig Fælles a-kasse (3F) ,7% -8,7% 11,4% Nærings- og nydelsesmiddelarb. (NNF) ,4% -6,0% 9,5% Fag og Arbejde (FOA + PMF) ,2% 7,3% 3,4% Øvrige ,2% -6,0% 6,6% A-dagpenge modtagere ,0% -5,6% 5,7% Kilde: Danmarks Statistik (faktiske tal), Finansministeriet samt egne beregninger I den første fase af lavkonjunkturen steg ledigheden kraftigst i Byggefagene, Metalarbejdere og 3F. Den seneste ledighedsudvikling indikerer, at disse grupper nu er ved at have lagt ledighedsstigningerne bag sig, og Beskæftigelsesregionen forudser, at grupperne vil få en faldende ledighed fra 2. kvartal 2011 til 2.kvartal I begyndelsen af lavkonjunkturen ramte ledighedsstigningerne primært den private sektor, mens den offentlige sektor ikke var påvirket af konjunkturomslaget på samme måde. Denne udvikling er nu vendt, og en række af de grupper, som har en høj andel ansatte i den offentlige sektor er nu begyndt at få stigende ledighed. FOA og Funktionærer og tjenestemænd har haft en stigende ledighed de seneste måneder, og Beskæftigelsesregionen forudser, at disse grupper vil få den højeste procentvise stigning frem til 2.kvartal Fag og arbejde forventes at stige med omkring 7 pct. både i 2011 og 2012, hvilket primært skyldes en stig- 8 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår 2011

11 ning i arbejdsstyrken. På trods af stigningen vil gruppen stadig have en ledighedsprocent under 4 pct. i 2. kvartal TABEL 8. LEDIGHEDEN FOR MÆND OG KVINDER I ØSTDANMARK, 2. KVT KVT FAKTISK PROGNOSE Udv. Udv. Ledig- heds 2010K2-2011K2 - procent 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2011K2 2012K2 2012K2 Mænd ,7% -8,0% 6,0% Kvinder ,9% -2,2% 5,6% Ledige i alt ,4% -5,3% 5,8% Kilde: Danmarks Statistik (faktiske tal), Finansministeriet samt egne beregninger Ledigheden steg, som beskrevet ovenfor, kraftigst i de traditionelle mandsdominerede brancher i starten af lavkonjunkturen, såsom bygge- og anlægsbranchen. Nu har stigningerne bevæget sig videre til brancher med flere kvindelige ansatte, og som følge heraf stiger ledigheden nu kraftigst for kvinder. Denne udvikling forudses at fortsætte frem til 2.kvartal Selvom kvinder forventes af få en kraftigere ledighedsstigning frem til 2.kvartal 2012, vil mænd fortsat have en højere ledighedsprocent i 2.kvartal 2012 (tabel 8). BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND / 1. halvår

12 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Universitetsvej Roskilde Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM PROGNOSER: KIRSTEN THOMSEN, TLF GERT JØRGENSEN, TLF

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND 2. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGE JOB ER VÆK, MEN LEDIGHEDEN ER STEGET MINDRE END FORVENTET Den seneste udvikling i korte træk FALD I BESKÆFTIGELSEN BREMSER

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Januar 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland August 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober

Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Arbejdsløsheden i oktober 7 3. november 7 Arbejdsløsheden faldt igen i oktober Antallet af arbejdsløse faldt med 7 fuldtidspersoner fra september til oktober 7, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER I BEDRING Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

2.300 færre arbejdsløse i august

2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden i august 2015 Den 30. september 2015 2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden faldt med 2.300 fuldtidspersoner fra juli til august. Der er nu i alt 120.800 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland August 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere