Læs IT på universitetsniveau. Master Diplom Enkeltfag. Deltidsundervisning. Åben Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs IT på universitetsniveau. Master Diplom Enkeltfag. Deltidsundervisning. www.it-c.dk. Åben Uddannelse"

Transkript

1 Læs IT på universitetsniveau Deltidsundervisning IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej København NV Studievejledningen Åbent dagligt kl , tirsdag tillige kl efter aftale Tlf.: Fax: Åben Uddannelse SDG Scandinavian Design Group Master Diplom Enkeltfag

2 Teknologi med mening Informationsteknologien gennemsyrer vores liv og påvirker næsten enhver arbejdsopgave. IT er ikke længere noget, som kun dataloger og ingeniører skal forstå sig på. Det er i stigende grad nødvendigt, at højtuddannede inden for alle fag udnytter teknologiens muligheder og forstår dens begrænsninger. IT-højskolens efteruddannelsesprogram henvender sig bredt til tre målgrupper: Personer med en lang eller mellemlang videregående uddannelse inden for IT som fx dataloger og ingeniører. Personer med en lang eller mellemlang videregående uddannelse, der ikke er inden for IT, som fx magistre, journalister, bibliotekarer, sygeplejersker eller noget helt andet. Personer med en kort videregående uddannelse og IT-kundskab. På IT-højskolen i København tror vi på, at ny teknologi og nye anvendelser bliver skabt, når mennesker med forskellig baggrund og faglighed mødes. Siden vores start i 1999 har vi optaget studerende med 150 forskellige uddannelsesbaggrunde. De faglige forskelligheder er med til at skabe et unikt lærerigt og dynamisk studiemiljø. Velkommen til IT-højskolen i København. Mads Tofte Direktør for IT-højskolen i København En bred vifte af IT-uddannelser og enkeltfag for erhvervsaktive IT-højskolen i København tilbyder et bredt spektrum af aktuelle IT-uddannelser på universitetsniveau i tæt samarbejde med erhvervslivet. Uddannelserne giver dig et praktisk og teoretisk kompetenceløft inden for nye IT-vækstområder. IT-højskolen tilbyder følgende IT-uddannelser for erhvervsaktive: Fire masteruddannelser på deltid En diplomuddannelse på deltid IT-enkeltfagskurser Vores IT-uddannelser for erhvervsaktive lever op til nutidens krav til en fleksibel videreuddannelse. Som studerende kan du fagligt skræddersy din egen uddannelse ved at vælge kurser blandt de ca. 90 forskellige IT-kurser, som IT-højskolen udbyder hvert semester. Desuden udbydes flere og flere af kurserne uden for almindelig arbejdstid om eftermiddagen, aftenen, i weekenden og som netbaseret undervisning. Udover erhvervsrettede uddannelser tilbyder IT-højskolen også seks forskellige to-årige kandidatlinjer på fuldtid samt ph.d. uddannelser. Klik ind på for at se en detaljeret beskrivelse af vores IT-uddannelser. En erhvervsrettet nyskabelse IT-højskolen i København er en nyskabelse inden for uddannelse og forskning i informationsteknologi. Som noget helt unikt er IT-højskolen et samlingspunkt, hvor IT-uddannelse og -forskning på universitetsniveau spiller sammen med mange andre fagligheder. På IT-højskolen er informationsteknologien i levende samspil med for eksempel psykologi, jura, økonomi, organisationsteori, medicin, design, handel, kommunikation og markedsføring. Denne store faglige bredde skaber et spændende professionelt miljø, hvor ny teknologi og nye anvendelser bliver opfundet. For at favne alle disse fagligheder har IT-højskolen indgået en lang række nationale og internationale samarbejdsaftaler med for eksempel Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Designskole, Malmö Högskola og Universitetet i Lund. Indholdsfortegnelse Kompetencegivende IT-efteruddannelser 4 Adgangskrav og pris 5 Søg om optagelse 5 Master i Internetteknologi 6 Master i Multimedieteknologi 8 Master i Softwareudvikling 10 Master i Design, kommunikation og medier 12 Diplomuddannelse i Informationsteknologi 14 IT-enkeltfagskurser 15 Kontakt os 16 2 Udgivet september 2002

3 Kompetencegivende IT-efteruddannelser Skræddersy din egen efteruddannelse Som studerende på IT-højskolen kan du skræddersy din egen uddannelse. Du har omkring 90 vidt forskellige kurser at vælge imellem. IT-højskolen udvider og reviderer løbende sit fagudbud, så der inddrages de nyeste forskningsresultater og IT-systemer. Søg om optagelse IT-højskolen optager studerende to gange om året. Vores efterårssemester starter i slutningen af august, mens forårssemesteret begynder i slutningen af januar. Du kan downloade ansøgningsmaterialet og se de nøjagtige ansøgningsbetingelser og -frister på Åben Uddannelse er rammen om IT-højskolens mange tilbud om kompetencegivende efter- og videreuddannelse på universitetsniveau. Uddannelserne er specielt tilrettelagt for erhvervsaktive, som har brug for et IT-kompetenceløft samtidig med at de arbejder. Derfor foregår flere og flere af IT-højskolens kurser under Åben Uddannelse uden for almindelig arbejdstid om eftermiddagen, aftenen, i weekenden, eller som undervisning via internettet. Alle studerende under Åben Uddannelse har også mulighed for at følge IT-højskolens dagkurser. En række af IT-højskolens kurser gennemføres på engelsk. Leder af Åben Uddannelse, lektor Jens Christian Godskesen Mange virksomheder har et voldsomt behov for at videreuddanne ansatte inden for IT, men de har svært ved at afsætte den fornødne tid. Derfor foregår alle vores erhvervsrettede uddannelser på deltid. Flere og flere kurser udbydes nu om aftenen, i weekenden eller via internettet. Adgangskrav og ansøgelsesbetingelser For at blive optaget som masterstuderende skal du som minimum have en bacheloruddannelse eller tilsvarende samt to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Alle bachelorgrader er adgangsgivende og der er ingen krav om specifikke faglige profiler. Desuden skal du have matematik på gymnasielt A-niveau for at læse på Internet- og Multimedieteknologi. For at blive optaget som diplomstuderende kræves der minimum en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse eller tilsvarende samt to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Personer med en kort videregående uddannelse skal desuden have erfaring med udvikling af IT-systemer. For at blive optaget på et enkeltfagskursus skal du som minimum have: Enten: en bacheloruddannelse eller tilsvarende uddannelse (ikke krav om erhvervserfaring) Eller: en kort videregående uddannelse eller tilsvarende uddannelse, og to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse samt erfaring med udvikling af IT-systemer. Undervisningsperiode og -omfang Et kursus varer typisk ca. 13 uger og afsluttes med en eksamen. Som studerende skal du regne med at bruge omkring 15 timer hver uge pr. kursus. Klik ind på for at se det aktuelle udbud i vores kursusbase. Tæt samarbejde med erhvervslivet IT-højskolens uddannelser har en nøje sammenhæng til erhvervslivet. Som studerende kan du vælge at lave projekter, som relaterer sig til den virksomhed, du arbejder i. Det gør den teoretiske viden nærværende og interessant. Fleksible kurser gjorde udslaget Muligheden for fleksibel uddannelse var faktisk årsagen til at jeg startede på diplomudannelsen. Arbejdsmæssigt kunne jeg forsvare at bruge en arbejdsdag om ugen på almindelig undervisning og dernæst min fritid på fleksibelt tilrettelagt undervisning. Jannet Sisse Grønfeldt Regnskabschef i Lån & Spar Bank NB: Som noget nyt kan diplom- og masterstuderende få besked om optagelse 1/2 år før studiestart. Pris Prisen pr. 1. februar 2003 er kr. pr. kursus. Det vil sige, at en typisk master- eller diplomstuderende, som tager to kurser hvert semester, betaler kr. pr. semester. Hvis du vil vide mere Besøg vores website Kom til informationsmøder om vores uddannelser (se mere på Kontakt vores studievejledere: Åbent dagligt kl tirsdag tillige kl efter aftale Tlf

4 Master i Internetteknologi Din nye kompetenceprofil Til din nuværende kompetenceprofil kan du tilføje fx: netværksansvarlig, internetudvikler, J2MEudvikler til mobile apparater, intranetkoordinator, sikkerhedskonsulent, systemudvikler eller specialist i softwaretest, applikationsintegration eller databaser. Internetteknologi Du er måske allerede i gang med at koble organisationens hjemmeside sammen med databaser, programmere servere og clienter, eller kigge på fx J2ME, Bluetooth, XML eller Java. Du har helt eller delvis ansvar for netværket eller intranettet - eller ønsker at få det. Du har måske været på web- og netværkskurser, men har lært mest ved at "pløje" manualer og søge de sidste nye ting på internettet. Men du mangler en formel IT-uddannelse. Du har måske en teknisk uddannelse, er informationsansvarlig, underviser, matematiker, historiker, datalog, psykolog eller noget helt andet. Master i Internetteknologi På masteruddannelsens obligatoriske del lærer du om datasikkerhed og om opbygning og funktion af netværk. Du kan derefter specialisere dig inden for fx: Mobile og indlejrede systemer: Design software til apparater og mobile trådløse enheder på internettet. Internet i organisationer: Bliv leder af internetprojekter med fokus på ITstøttet samarbejde, datasikkerhed, internet-jura, e-handel eller systemudvikling. Netværksteknologi: Lær at udvikle komplicerede netværksstrukturer og gå i dybden med protokoller, datasikkerhed og vedligeholdelse af netværk. Programmering og softwaretest: Arbejd med principper for udvikling af effektive og korrekte programmer og internetsystemer. Databaser og distribuerede systemer: Fokuser på objektorienteret design og konstruktion af systemer, der kører parallelt på flere maskiner. Arbejd med den nyeste teknologi Masteruddannelsen i Internetteknologi er en unik chance for at arbejde med den nyeste teknologi i et spændende miljø - og samtidig få den indsigt i de grundliggende principper og problemstillinger bag teknologien, der gør det muligt at finde effektive, pålidelige og holdbare løsninger. Thomas Hildebrandt Leder på Internetteknologiuddannelsen De fleste kurser på masteruddannelsen i Internet- teknologi udbydes kun på engelsk. 6 7

5 Master i Multimedieteknologi Multimedieteknologi Master i Multimedieteknologi Masteruddannelsen i multimedieteknologi er naturvidenskabeligt orienteret. På den indledende del lærer du elementerne i multimediesystemer så som billed- og signalbehandling, grafik, animation og virtual reality. Alle kurser foregår på engelsk på masteruddannelsen i Multimedieteknologi. Din nye kompetenceprofil Du kan deltage i udviklingen af multimediesystemer og anvende disse inden for dit eksisterende fagområde. Du kan derefter specialisere dig inden for fx: Animation og billedbehandling: Lær at sammenkoble programmer, der genererer/ opsamler billeder samt animationsprogrammer - typisk inden for det kliniske, designmæssige eller industrielle område. Du udvikler udstyr eller systemer inden for optagelse, behandling, transmission og lagring af billeder, grafik, video, lyd, tale eller målesignaler. Du har måske været på IT-kurser, men får hovedsagelig din viden fra tykke produktmanualer eller via telefonsamtaler med producenterne af udstyret. Men du mangler en formel IT-uddannelse. Du har måske en produktionsmæssig eller teknisk baggrund som fx diplomingeniør, eller er arkitekt, læge eller bachelor inden for fx biologi, datalogi, fysik, geografi, musik eller noget helt andet. Grafik og billedbehandling: Benyt visualisering af 3D billedscanninger til klinisk brug eller visualisering inden for design og industrielle anvendelser. Mange af teknikkerne kan også bruges til robotstyring. Billedbehandling generelt: Anvend metoder til billedanalyse og -forbedring samt automatisk genkendelse af objekter. Digital efterbehandling af spillefilm. Behandling af tale: Lær kodning og genkendelse samt modellering. Repræsentation af video og lyd for transport i kabel eller trådløse netværk. Signalbehandling: Arbejd med generel anvendelse og udvikling af signalbehandling til kliniske eller industrielle måle- Fra maskiningeniør til tegnefilm Jeg er uddannet maskiningeniør, men er begyndt som masterstuderende i multimedieteknologi, fordi jeg vil arbejde med videoanimation og tegnefilm. IT-højskolen er et hyggeligt sted at studere og deres udstyr og programmer er helt i top. Van Su Nguyen Undervisningsassistent, AOF 8

6 Master i Softwareudvikling Din nye kompetenceprofil Til din nuværende kompetenceprofil kan du tilføje fx: softwareudvikler, systemudvikler, IT-rådgiver eller IT-konsulent. Softwareudvikling Du er måske allerede i gang med at udvikle små eller store programmer og systemer eller ønsker at komme i gang med det. Eller du er involveret i anskaffelsen af et nyt IT-system. Du har måske været på IT-kurser, men har fået dit største IT-kendskab fra selv at prøve dig frem. Men du mangler en formel IT-uddannelse. Du er måske uddannet på Handelshøjskolen eller har en naturvidenskabelig uddannelse, er jurist, ingeniør, økonom, lærer eller noget helt andet. Master i softwareudvikling På masteruddannelsens obligatoriske del lærer du struktureret og effektiv programudvikling, design af brugergrænseflader, simple og avancerede datastrukturer, brug af flere programmeringssprog og systemudvikling. Du kan derefter specialisere dig inden for fx: Teknisk orienteret softwareudvikling og programmering: Arbejd med avanceret programudvikling til parallelle, mobile, internetbaserede eller distribuerede systemer samt fejlfinding og test af systemer. Systemudvikling: Lær at designe og udvikle nye administrativt rettede IT-systemer, eller tilret standardprogrammel på baggrund af kunders behov. Du får desuden erfaring med tids- og aktivitetsplanlægning samt valg af programmeringsværktøj. En suppleringsuddannelse på højt niveau Masteruddannelsen i softwareudvikling er det uddannelsestilbud, som jeg savnede i tre-fire år, efter jeg fik min bachelorgrad i statskundskab. Jeg er 40 år og selvlært systemudvikler med 10 års erfaring, og jeg betragter masteren som en suppleringsuddannelse på højt niveau. Matematisk orienteret softwareudvikling: Lær at udvikle teoretisk vanskelige programmer, som skal være meget hurtige eller være beviseligt rigtige. Niels Erik Gilvad Seniorudvikler i Araneum 10

7 Master i Design, kommunikation og medier Design, kommunikation og medier Du er måske allerede i gang med at redigere web-sider - eller kunne godt tænke dig at komme i gang. Måske har du fokus på andre elektroniske medier som dvd, cd-rom, film, lyd eller video, eller er i gang med at producere multimedier. Du har måske været på Flash-, HTML- og kommunikationskurser, men har lært mest ved at kigge på andres produktioner eller avancerede web-sider på internettet. Men du mangler en formel IT-uddannelse. Du har måske en humanistisk eller kunstnerisk uddannelse, er journalist, bibliotekar, lærer, arkitekt, biolog eller noget helt andet. Master i Design, kommunikation og medier På masteruddannelsen arbejder du med mulighederne i de digitale interaktive medier og virtuelle rum, både med hensyn til design, konstruktion og kommunikation. Du kan specialisere dig inden for fx: Web-redaktør: Design og skriv tekst og mindre multimedieproduktioner specielt rettet mod websidens målgrupper. 3D-grafiker/animator: Opbyg tre-dimensionale rum eller virtuelle verdener med fokus på design, animationer og interaktivitet. Medierådgiver: Med udgangspunkt i udvalgte brugergruppers behov arbejder du med forskellige mediers muligheder inden for marketing, e-handel, informationsudveksling, e-læring og underholdning. Projektleder: Arbejd med metoder og værktøjer til projektledelse og -koordinering og få praktiske erfaringer med design og udvikling inden for forskellige digitale medier. Din nye kompetenceprofil Til din nuværende kompetenceprofil kan du tilføje fx: web-redaktør, 3D-grafiker, informations-arkitekt, art director, designer, projektkoordinator, spiludvikler eller systemudvikler. Solide IT-kvalifikationer Jeg er stort set autodidakt inden for IT og har i mange år savnet en specialiseret IT-uddannelse på et højt niveau. Som masterstuderende på Design, Kommunikation og Medier får jeg nu bedre og mere solide IT-kvalifikationer på en fleksibel måde. Alan Engelhardt Adjunkt Hillerød Erhversakademi 12

8 Diplomuddannelse i Informationsteknologi IT-enkeltfagskurser Er du IT-bruger? Måske er du IT-bruger, eller du har IT som et mere perifert arbejdsområde. Du har måske en HD eller en bacheloruddannelse i engelsk eller statskundskab, eller er sygeplejerske, cand. merc., pædagog, korrespondent, agronom eller noget helt andet. Måske har du været på IT-kurser. Men du ønsker nu en formel IT-uddannelse. Hvis du ikke allerede har erfaring med udvikling af ITsystemer, indledes diplomuddannelsen med grundlæggende IT-kendskab og programmering. Du kan specialisere dig inden for fx: Webmaster: Lær at gøre hjemmesiden interaktiv. Informationsmedarbejder: Lær at mixe digital lyd, video og billeder. IT-projektleder. Softwareudvikler: Fortsæt med objektorienteret programmering mm. Har du programmeringserfaring? Måske er din hovedbeskæftigelse IT-system- og softwareudvikling, eller du er med til at udvikle hjemmesiden. Måske er du datamatiker, multimediekoordinator, ingeniør eller noget helt andet, eller du har flere års praktisk erfaring med programmering og udvikling af IT-systemer. Måske har du lært mest via sidemandsoplæring. Men du ønsker nu en formel IT-uddannelse. Hvis du allerede har stor erfaring med programmering og udvikling af IT-systemer kan du tage avancerede kurser, hvor du specialiserer dig inden for fx: Softwareudvikler: Avanceret programmering, mobile systemer, mm. Internet-/intranetsupport: Lær at administrere brugere og enheder på netværket. Gå i dybden med netværksprotokoller og software til internettet. Animation og billedbehandling. Et inspirerende studiemiljø IT-højskolen er et inspirerende sted at studere, bl.a. fordi vi laver projekter sammen med studerende med en anden faglig baggrund. Her er rigtig gode muligheder for at udvide sin egen viden! Kirstine Dahl Diplomstuderende og underviser på Den Grafiske Højskole Du arbejder måske allerede med IT og har brug for den nyeste informationsteknologiske viden eller højt specialiseret viden inden for dit arbejdsområde. Måske er du lige gået i gang med at bruge IT og har mest brug for et helt grundlæggende kursus. Du har måske lang tids praktisk erfaring med brug af IT, men mangler et teoretisk fundament. Du har brug for ITefteruddannelse på universitetsniveau, men ønsker ikke at tage en længerevarende kandidat-, mastereller diplomuddannelse. Du har som minimum en videregående uddannelse som fx datamatiker, magister, ingeniør, cand.merc., jurist, læge, datalog, økonom, underviser, cand. scient., journalist, arkitekt, bibliotekar, musiker eller noget helt andet. Se de nærmere ansøgelsesbetingelser på IT-enkeltfagskurser Enkeltfagskurserne omfatter fra grundlæggende kurser i IT til meget avancerede og specialiserede IT-emner. Nogle af kurserne er helt eller overvejende teoretiske, mens de fleste kurser har en blanding af teori, praktiske øvelser, ugentlige opgaver og projekter. IT-højskolen udbyder ca. 90 IT-enkeltfagskurser Kurserne omfatter e-handel, design af web-sider og virtuelle verdener, programmering og softwareudvikling, systemudvikling, internetteknologi og multimedieteknologi. Eksempler på kurser kunne bl.a. være opbygning og funktion af netværk og protokoller, Java-programmering, datasikkerhed, mobilitetssoftware, distribueret databehandling, animation, systemudvikling, objektorienteret programmering, lyd- og billedanalyse, computergrafik, IT-projektledelse, IT-jura, tekstformidling på internet, design af brugergrænseflader, målgruppeanalyse, databasesystemer, grafisk design, marketing og e-handel samt usability. Udbyttet af IT-højskolens kurser er højt. Kombinationen af undervisning, hjemmearbejde og eksamen fremmer indlæring og anvendelsen af stoffet. Som leder tilskynder jeg mine egne medarbejdere til at bruge denne kursusform. Sven Skovmand Eriksen Enkeltfagsstuderende og kontorchef i Københavns Amt 14 15

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 1 Sommer 2001. Artikler. Nyt om uddannelser. Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen

IT-Vest Nyt. NR. 1 Sommer 2001. Artikler. Nyt om uddannelser. Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra pressen Artikler HTML er også for humanister Computerkoder er ikke et ukendt begreb for den 23- årige Lotte Buchhave. Men hun ser først og fremmest computeren som et redskab for kreativitet. side 2 Raketingeniør

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Skab forandring med it Læs en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE PÅ DELTID SIDE 10 Masteruddannelsen

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012

Bacheloruddannelser 2012. Bachelor Programmes 2012 Bacheloruddannelser 2012 Bachelor Programmes 2012 Where University Means Business Her i brochuren kan du læse om alle CBS bacheloruddannelser. Vi tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede universitetsstudier

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY BECOME ONE OF US_ Finansøkonom_ INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY Finansøkonom Finansøkonom er en to-årig videregående uddannelse på IBA The International Business Academy i Kolding. Finansøkonomer er efterspurgte

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE FRA HF TIL HD DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE GUIDE EFTERUDDANNELSE. Seks historier om efteruddannelse

KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE FRA HF TIL HD DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE GUIDE EFTERUDDANNELSE. Seks historier om efteruddannelse ANNONCETILLÆG TIL POLITIKEN KARRIERE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE EFTERUDDANNELSE FRA HF TIL HD Seks historier om efteruddannelse GUIDE DIN VEJ TIL EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2 KARRIERE Annoncetillæg GIV

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

2012-2013 ÅBENT UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

2012-2013 ÅBENT UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012-2013 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Kolofon: Åbent Universitetskatalog 2012-2013. 2012 Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Redaktion: Suzanne Løje, Anna Merrild Madsen, Rie Kjær Poulsen

Læs mere

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium

2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium 2015-2016 Tradium Teknisk Gymnasium htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO

UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO UDDANNELSESKATALOG VINTER/FORÅR 2011 IT-KURSER PÅ ALLE NIVEAUER - I DIT EGET TEMPO INDHOLDSFORTEGNELSE Prøv kræfter på IT værkstedet................. 4 Grundlæggende IT med undervisning - for alle!.. 6

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Prosit. feb 08. Nye it-uddannelser er kommet godt fra start. Tag med til CeBIT Side 2 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D STUD.PROSA.

Prosit. feb 08. Nye it-uddannelser er kommet godt fra start. Tag med til CeBIT Side 2 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D STUD.PROSA. STUD.PROSA.DK Prosit feb 08 D E I T - S T U D E R E N D E S F A G B L A D I dette nummer Side 2 PROSAbladets web-panel Støtte til aktiviteter CeBIT 2008 PROSIT i din mailboks PROSArepræsentant Side 3 Multimediedesignere

Læs mere