Læs IT på universitetsniveau. Master Diplom Enkeltfag. Deltidsundervisning. Åben Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs IT på universitetsniveau. Master Diplom Enkeltfag. Deltidsundervisning. www.it-c.dk. Åben Uddannelse"

Transkript

1 Læs IT på universitetsniveau Deltidsundervisning IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej København NV Studievejledningen Åbent dagligt kl , tirsdag tillige kl efter aftale Tlf.: Fax: Åben Uddannelse SDG Scandinavian Design Group Master Diplom Enkeltfag

2 Teknologi med mening Informationsteknologien gennemsyrer vores liv og påvirker næsten enhver arbejdsopgave. IT er ikke længere noget, som kun dataloger og ingeniører skal forstå sig på. Det er i stigende grad nødvendigt, at højtuddannede inden for alle fag udnytter teknologiens muligheder og forstår dens begrænsninger. IT-højskolens efteruddannelsesprogram henvender sig bredt til tre målgrupper: Personer med en lang eller mellemlang videregående uddannelse inden for IT som fx dataloger og ingeniører. Personer med en lang eller mellemlang videregående uddannelse, der ikke er inden for IT, som fx magistre, journalister, bibliotekarer, sygeplejersker eller noget helt andet. Personer med en kort videregående uddannelse og IT-kundskab. På IT-højskolen i København tror vi på, at ny teknologi og nye anvendelser bliver skabt, når mennesker med forskellig baggrund og faglighed mødes. Siden vores start i 1999 har vi optaget studerende med 150 forskellige uddannelsesbaggrunde. De faglige forskelligheder er med til at skabe et unikt lærerigt og dynamisk studiemiljø. Velkommen til IT-højskolen i København. Mads Tofte Direktør for IT-højskolen i København En bred vifte af IT-uddannelser og enkeltfag for erhvervsaktive IT-højskolen i København tilbyder et bredt spektrum af aktuelle IT-uddannelser på universitetsniveau i tæt samarbejde med erhvervslivet. Uddannelserne giver dig et praktisk og teoretisk kompetenceløft inden for nye IT-vækstområder. IT-højskolen tilbyder følgende IT-uddannelser for erhvervsaktive: Fire masteruddannelser på deltid En diplomuddannelse på deltid IT-enkeltfagskurser Vores IT-uddannelser for erhvervsaktive lever op til nutidens krav til en fleksibel videreuddannelse. Som studerende kan du fagligt skræddersy din egen uddannelse ved at vælge kurser blandt de ca. 90 forskellige IT-kurser, som IT-højskolen udbyder hvert semester. Desuden udbydes flere og flere af kurserne uden for almindelig arbejdstid om eftermiddagen, aftenen, i weekenden og som netbaseret undervisning. Udover erhvervsrettede uddannelser tilbyder IT-højskolen også seks forskellige to-årige kandidatlinjer på fuldtid samt ph.d. uddannelser. Klik ind på for at se en detaljeret beskrivelse af vores IT-uddannelser. En erhvervsrettet nyskabelse IT-højskolen i København er en nyskabelse inden for uddannelse og forskning i informationsteknologi. Som noget helt unikt er IT-højskolen et samlingspunkt, hvor IT-uddannelse og -forskning på universitetsniveau spiller sammen med mange andre fagligheder. På IT-højskolen er informationsteknologien i levende samspil med for eksempel psykologi, jura, økonomi, organisationsteori, medicin, design, handel, kommunikation og markedsføring. Denne store faglige bredde skaber et spændende professionelt miljø, hvor ny teknologi og nye anvendelser bliver opfundet. For at favne alle disse fagligheder har IT-højskolen indgået en lang række nationale og internationale samarbejdsaftaler med for eksempel Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen i København, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Designskole, Malmö Högskola og Universitetet i Lund. Indholdsfortegnelse Kompetencegivende IT-efteruddannelser 4 Adgangskrav og pris 5 Søg om optagelse 5 Master i Internetteknologi 6 Master i Multimedieteknologi 8 Master i Softwareudvikling 10 Master i Design, kommunikation og medier 12 Diplomuddannelse i Informationsteknologi 14 IT-enkeltfagskurser 15 Kontakt os 16 2 Udgivet september 2002

3 Kompetencegivende IT-efteruddannelser Skræddersy din egen efteruddannelse Som studerende på IT-højskolen kan du skræddersy din egen uddannelse. Du har omkring 90 vidt forskellige kurser at vælge imellem. IT-højskolen udvider og reviderer løbende sit fagudbud, så der inddrages de nyeste forskningsresultater og IT-systemer. Søg om optagelse IT-højskolen optager studerende to gange om året. Vores efterårssemester starter i slutningen af august, mens forårssemesteret begynder i slutningen af januar. Du kan downloade ansøgningsmaterialet og se de nøjagtige ansøgningsbetingelser og -frister på Åben Uddannelse er rammen om IT-højskolens mange tilbud om kompetencegivende efter- og videreuddannelse på universitetsniveau. Uddannelserne er specielt tilrettelagt for erhvervsaktive, som har brug for et IT-kompetenceløft samtidig med at de arbejder. Derfor foregår flere og flere af IT-højskolens kurser under Åben Uddannelse uden for almindelig arbejdstid om eftermiddagen, aftenen, i weekenden, eller som undervisning via internettet. Alle studerende under Åben Uddannelse har også mulighed for at følge IT-højskolens dagkurser. En række af IT-højskolens kurser gennemføres på engelsk. Leder af Åben Uddannelse, lektor Jens Christian Godskesen Mange virksomheder har et voldsomt behov for at videreuddanne ansatte inden for IT, men de har svært ved at afsætte den fornødne tid. Derfor foregår alle vores erhvervsrettede uddannelser på deltid. Flere og flere kurser udbydes nu om aftenen, i weekenden eller via internettet. Adgangskrav og ansøgelsesbetingelser For at blive optaget som masterstuderende skal du som minimum have en bacheloruddannelse eller tilsvarende samt to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Alle bachelorgrader er adgangsgivende og der er ingen krav om specifikke faglige profiler. Desuden skal du have matematik på gymnasielt A-niveau for at læse på Internet- og Multimedieteknologi. For at blive optaget som diplomstuderende kræves der minimum en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse eller tilsvarende samt to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Personer med en kort videregående uddannelse skal desuden have erfaring med udvikling af IT-systemer. For at blive optaget på et enkeltfagskursus skal du som minimum have: Enten: en bacheloruddannelse eller tilsvarende uddannelse (ikke krav om erhvervserfaring) Eller: en kort videregående uddannelse eller tilsvarende uddannelse, og to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse samt erfaring med udvikling af IT-systemer. Undervisningsperiode og -omfang Et kursus varer typisk ca. 13 uger og afsluttes med en eksamen. Som studerende skal du regne med at bruge omkring 15 timer hver uge pr. kursus. Klik ind på for at se det aktuelle udbud i vores kursusbase. Tæt samarbejde med erhvervslivet IT-højskolens uddannelser har en nøje sammenhæng til erhvervslivet. Som studerende kan du vælge at lave projekter, som relaterer sig til den virksomhed, du arbejder i. Det gør den teoretiske viden nærværende og interessant. Fleksible kurser gjorde udslaget Muligheden for fleksibel uddannelse var faktisk årsagen til at jeg startede på diplomudannelsen. Arbejdsmæssigt kunne jeg forsvare at bruge en arbejdsdag om ugen på almindelig undervisning og dernæst min fritid på fleksibelt tilrettelagt undervisning. Jannet Sisse Grønfeldt Regnskabschef i Lån & Spar Bank NB: Som noget nyt kan diplom- og masterstuderende få besked om optagelse 1/2 år før studiestart. Pris Prisen pr. 1. februar 2003 er kr. pr. kursus. Det vil sige, at en typisk master- eller diplomstuderende, som tager to kurser hvert semester, betaler kr. pr. semester. Hvis du vil vide mere Besøg vores website Kom til informationsmøder om vores uddannelser (se mere på Kontakt vores studievejledere: Åbent dagligt kl tirsdag tillige kl efter aftale Tlf

4 Master i Internetteknologi Din nye kompetenceprofil Til din nuværende kompetenceprofil kan du tilføje fx: netværksansvarlig, internetudvikler, J2MEudvikler til mobile apparater, intranetkoordinator, sikkerhedskonsulent, systemudvikler eller specialist i softwaretest, applikationsintegration eller databaser. Internetteknologi Du er måske allerede i gang med at koble organisationens hjemmeside sammen med databaser, programmere servere og clienter, eller kigge på fx J2ME, Bluetooth, XML eller Java. Du har helt eller delvis ansvar for netværket eller intranettet - eller ønsker at få det. Du har måske været på web- og netværkskurser, men har lært mest ved at "pløje" manualer og søge de sidste nye ting på internettet. Men du mangler en formel IT-uddannelse. Du har måske en teknisk uddannelse, er informationsansvarlig, underviser, matematiker, historiker, datalog, psykolog eller noget helt andet. Master i Internetteknologi På masteruddannelsens obligatoriske del lærer du om datasikkerhed og om opbygning og funktion af netværk. Du kan derefter specialisere dig inden for fx: Mobile og indlejrede systemer: Design software til apparater og mobile trådløse enheder på internettet. Internet i organisationer: Bliv leder af internetprojekter med fokus på ITstøttet samarbejde, datasikkerhed, internet-jura, e-handel eller systemudvikling. Netværksteknologi: Lær at udvikle komplicerede netværksstrukturer og gå i dybden med protokoller, datasikkerhed og vedligeholdelse af netværk. Programmering og softwaretest: Arbejd med principper for udvikling af effektive og korrekte programmer og internetsystemer. Databaser og distribuerede systemer: Fokuser på objektorienteret design og konstruktion af systemer, der kører parallelt på flere maskiner. Arbejd med den nyeste teknologi Masteruddannelsen i Internetteknologi er en unik chance for at arbejde med den nyeste teknologi i et spændende miljø - og samtidig få den indsigt i de grundliggende principper og problemstillinger bag teknologien, der gør det muligt at finde effektive, pålidelige og holdbare løsninger. Thomas Hildebrandt Leder på Internetteknologiuddannelsen De fleste kurser på masteruddannelsen i Internet- teknologi udbydes kun på engelsk. 6 7

5 Master i Multimedieteknologi Multimedieteknologi Master i Multimedieteknologi Masteruddannelsen i multimedieteknologi er naturvidenskabeligt orienteret. På den indledende del lærer du elementerne i multimediesystemer så som billed- og signalbehandling, grafik, animation og virtual reality. Alle kurser foregår på engelsk på masteruddannelsen i Multimedieteknologi. Din nye kompetenceprofil Du kan deltage i udviklingen af multimediesystemer og anvende disse inden for dit eksisterende fagområde. Du kan derefter specialisere dig inden for fx: Animation og billedbehandling: Lær at sammenkoble programmer, der genererer/ opsamler billeder samt animationsprogrammer - typisk inden for det kliniske, designmæssige eller industrielle område. Du udvikler udstyr eller systemer inden for optagelse, behandling, transmission og lagring af billeder, grafik, video, lyd, tale eller målesignaler. Du har måske været på IT-kurser, men får hovedsagelig din viden fra tykke produktmanualer eller via telefonsamtaler med producenterne af udstyret. Men du mangler en formel IT-uddannelse. Du har måske en produktionsmæssig eller teknisk baggrund som fx diplomingeniør, eller er arkitekt, læge eller bachelor inden for fx biologi, datalogi, fysik, geografi, musik eller noget helt andet. Grafik og billedbehandling: Benyt visualisering af 3D billedscanninger til klinisk brug eller visualisering inden for design og industrielle anvendelser. Mange af teknikkerne kan også bruges til robotstyring. Billedbehandling generelt: Anvend metoder til billedanalyse og -forbedring samt automatisk genkendelse af objekter. Digital efterbehandling af spillefilm. Behandling af tale: Lær kodning og genkendelse samt modellering. Repræsentation af video og lyd for transport i kabel eller trådløse netværk. Signalbehandling: Arbejd med generel anvendelse og udvikling af signalbehandling til kliniske eller industrielle måle- Fra maskiningeniør til tegnefilm Jeg er uddannet maskiningeniør, men er begyndt som masterstuderende i multimedieteknologi, fordi jeg vil arbejde med videoanimation og tegnefilm. IT-højskolen er et hyggeligt sted at studere og deres udstyr og programmer er helt i top. Van Su Nguyen Undervisningsassistent, AOF 8

6 Master i Softwareudvikling Din nye kompetenceprofil Til din nuværende kompetenceprofil kan du tilføje fx: softwareudvikler, systemudvikler, IT-rådgiver eller IT-konsulent. Softwareudvikling Du er måske allerede i gang med at udvikle små eller store programmer og systemer eller ønsker at komme i gang med det. Eller du er involveret i anskaffelsen af et nyt IT-system. Du har måske været på IT-kurser, men har fået dit største IT-kendskab fra selv at prøve dig frem. Men du mangler en formel IT-uddannelse. Du er måske uddannet på Handelshøjskolen eller har en naturvidenskabelig uddannelse, er jurist, ingeniør, økonom, lærer eller noget helt andet. Master i softwareudvikling På masteruddannelsens obligatoriske del lærer du struktureret og effektiv programudvikling, design af brugergrænseflader, simple og avancerede datastrukturer, brug af flere programmeringssprog og systemudvikling. Du kan derefter specialisere dig inden for fx: Teknisk orienteret softwareudvikling og programmering: Arbejd med avanceret programudvikling til parallelle, mobile, internetbaserede eller distribuerede systemer samt fejlfinding og test af systemer. Systemudvikling: Lær at designe og udvikle nye administrativt rettede IT-systemer, eller tilret standardprogrammel på baggrund af kunders behov. Du får desuden erfaring med tids- og aktivitetsplanlægning samt valg af programmeringsværktøj. En suppleringsuddannelse på højt niveau Masteruddannelsen i softwareudvikling er det uddannelsestilbud, som jeg savnede i tre-fire år, efter jeg fik min bachelorgrad i statskundskab. Jeg er 40 år og selvlært systemudvikler med 10 års erfaring, og jeg betragter masteren som en suppleringsuddannelse på højt niveau. Matematisk orienteret softwareudvikling: Lær at udvikle teoretisk vanskelige programmer, som skal være meget hurtige eller være beviseligt rigtige. Niels Erik Gilvad Seniorudvikler i Araneum 10

7 Master i Design, kommunikation og medier Design, kommunikation og medier Du er måske allerede i gang med at redigere web-sider - eller kunne godt tænke dig at komme i gang. Måske har du fokus på andre elektroniske medier som dvd, cd-rom, film, lyd eller video, eller er i gang med at producere multimedier. Du har måske været på Flash-, HTML- og kommunikationskurser, men har lært mest ved at kigge på andres produktioner eller avancerede web-sider på internettet. Men du mangler en formel IT-uddannelse. Du har måske en humanistisk eller kunstnerisk uddannelse, er journalist, bibliotekar, lærer, arkitekt, biolog eller noget helt andet. Master i Design, kommunikation og medier På masteruddannelsen arbejder du med mulighederne i de digitale interaktive medier og virtuelle rum, både med hensyn til design, konstruktion og kommunikation. Du kan specialisere dig inden for fx: Web-redaktør: Design og skriv tekst og mindre multimedieproduktioner specielt rettet mod websidens målgrupper. 3D-grafiker/animator: Opbyg tre-dimensionale rum eller virtuelle verdener med fokus på design, animationer og interaktivitet. Medierådgiver: Med udgangspunkt i udvalgte brugergruppers behov arbejder du med forskellige mediers muligheder inden for marketing, e-handel, informationsudveksling, e-læring og underholdning. Projektleder: Arbejd med metoder og værktøjer til projektledelse og -koordinering og få praktiske erfaringer med design og udvikling inden for forskellige digitale medier. Din nye kompetenceprofil Til din nuværende kompetenceprofil kan du tilføje fx: web-redaktør, 3D-grafiker, informations-arkitekt, art director, designer, projektkoordinator, spiludvikler eller systemudvikler. Solide IT-kvalifikationer Jeg er stort set autodidakt inden for IT og har i mange år savnet en specialiseret IT-uddannelse på et højt niveau. Som masterstuderende på Design, Kommunikation og Medier får jeg nu bedre og mere solide IT-kvalifikationer på en fleksibel måde. Alan Engelhardt Adjunkt Hillerød Erhversakademi 12

8 Diplomuddannelse i Informationsteknologi IT-enkeltfagskurser Er du IT-bruger? Måske er du IT-bruger, eller du har IT som et mere perifert arbejdsområde. Du har måske en HD eller en bacheloruddannelse i engelsk eller statskundskab, eller er sygeplejerske, cand. merc., pædagog, korrespondent, agronom eller noget helt andet. Måske har du været på IT-kurser. Men du ønsker nu en formel IT-uddannelse. Hvis du ikke allerede har erfaring med udvikling af ITsystemer, indledes diplomuddannelsen med grundlæggende IT-kendskab og programmering. Du kan specialisere dig inden for fx: Webmaster: Lær at gøre hjemmesiden interaktiv. Informationsmedarbejder: Lær at mixe digital lyd, video og billeder. IT-projektleder. Softwareudvikler: Fortsæt med objektorienteret programmering mm. Har du programmeringserfaring? Måske er din hovedbeskæftigelse IT-system- og softwareudvikling, eller du er med til at udvikle hjemmesiden. Måske er du datamatiker, multimediekoordinator, ingeniør eller noget helt andet, eller du har flere års praktisk erfaring med programmering og udvikling af IT-systemer. Måske har du lært mest via sidemandsoplæring. Men du ønsker nu en formel IT-uddannelse. Hvis du allerede har stor erfaring med programmering og udvikling af IT-systemer kan du tage avancerede kurser, hvor du specialiserer dig inden for fx: Softwareudvikler: Avanceret programmering, mobile systemer, mm. Internet-/intranetsupport: Lær at administrere brugere og enheder på netværket. Gå i dybden med netværksprotokoller og software til internettet. Animation og billedbehandling. Et inspirerende studiemiljø IT-højskolen er et inspirerende sted at studere, bl.a. fordi vi laver projekter sammen med studerende med en anden faglig baggrund. Her er rigtig gode muligheder for at udvide sin egen viden! Kirstine Dahl Diplomstuderende og underviser på Den Grafiske Højskole Du arbejder måske allerede med IT og har brug for den nyeste informationsteknologiske viden eller højt specialiseret viden inden for dit arbejdsområde. Måske er du lige gået i gang med at bruge IT og har mest brug for et helt grundlæggende kursus. Du har måske lang tids praktisk erfaring med brug af IT, men mangler et teoretisk fundament. Du har brug for ITefteruddannelse på universitetsniveau, men ønsker ikke at tage en længerevarende kandidat-, mastereller diplomuddannelse. Du har som minimum en videregående uddannelse som fx datamatiker, magister, ingeniør, cand.merc., jurist, læge, datalog, økonom, underviser, cand. scient., journalist, arkitekt, bibliotekar, musiker eller noget helt andet. Se de nærmere ansøgelsesbetingelser på IT-enkeltfagskurser Enkeltfagskurserne omfatter fra grundlæggende kurser i IT til meget avancerede og specialiserede IT-emner. Nogle af kurserne er helt eller overvejende teoretiske, mens de fleste kurser har en blanding af teori, praktiske øvelser, ugentlige opgaver og projekter. IT-højskolen udbyder ca. 90 IT-enkeltfagskurser Kurserne omfatter e-handel, design af web-sider og virtuelle verdener, programmering og softwareudvikling, systemudvikling, internetteknologi og multimedieteknologi. Eksempler på kurser kunne bl.a. være opbygning og funktion af netværk og protokoller, Java-programmering, datasikkerhed, mobilitetssoftware, distribueret databehandling, animation, systemudvikling, objektorienteret programmering, lyd- og billedanalyse, computergrafik, IT-projektledelse, IT-jura, tekstformidling på internet, design af brugergrænseflader, målgruppeanalyse, databasesystemer, grafisk design, marketing og e-handel samt usability. Udbyttet af IT-højskolens kurser er højt. Kombinationen af undervisning, hjemmearbejde og eksamen fremmer indlæring og anvendelsen af stoffet. Som leder tilskynder jeg mine egne medarbejdere til at bruge denne kursusform. Sven Skovmand Eriksen Enkeltfagsstuderende og kontorchef i Københavns Amt 14 15

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse i AUTOMATION Diploma of Engineering in Control Engineering Studiestart september 2010, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Datalogi på Københavns Universitet

Datalogi på Københavns Universitet SCIENCE Vil du være imed Uddannelse datalogi til atpåpræge Københavns fremtidens Universitet it? i datalogipå påfremtidens Københavns -Uddannelse sæt dit fingeraftryk it Universitet Kandidatuddannelse

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

EKsTRA bonus DATATEKNIKER

EKsTRA bonus DATATEKNIKER Erhvervsuddannelse med ekstra bonus DATATEKNIKER Vil du også ha lidt ekstra? svendebrev og hf-niveau I EN uddannelse! ErhvErvsuddannElsE med EKsTRA bonus EUX Datatekniker er et helt nyt tilbud til dig.

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN

Læs mere

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 CV Navn: Adresse: Zeljko Klen Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 Resume Jeg er en ung fyr på 31 med rødder fra Kroatien.

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

CURRICULUM VITAE Jan Mogensen. Indhold

CURRICULUM VITAE Jan Mogensen. Indhold p. 1 af 5 Indhold 1. Synopsis... 1 2. Profil... 2 3. Uddannelse... 3 4. Arbejdsforløb... 4 5. Hvem er?... 5 6. Publikationer... 5 7. Hjemmesider... 5 1. Synopsis Karriereforløb 2004 Foredrag med titlen

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Skab forandring med it Læs en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE PÅ DELTID SIDE 10 Masteruddannelsen

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring

Curriculum vitae. Personlige oplysninger. Præsentation. Projekterfaring Curriculum vitae Personlige oplysninger Navn: Michael Sig Adresse: Hesseløgade 4, 3.th. 2100 København Ø Telefonnr.: 40 97 50 49 www: www.sig-logik.dk Email: michael@sig-post.dk Alder: 32 år (født d. 21.9.1974)

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere