Landsbynyt. Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbynyt. Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen)"

Transkript

1 September 2008 Landsforeningen af Landsbysamfund 18. årgang nr. 4 Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen) I 1992 samlede borgerne i Herrup 210,000 kr. ind og herved stiftedes Herrup Invest med det formål at købe købmandsbutikken af FDB som ejede bygningerne, hvor der indtil den tid havde været brugsforening. Herefter kom en forpagter der drev butikken indtil september 1994 hvor vedkommende stoppede pga. pensionsalder. Den 1 september overtog Claus Hallum butikken og drev den som en af friske butikker i 10 år men skiftede i 2004 til Focus og fortsatte med det indtil han måtte lukke den. 30 september forud for det blev der i 2005 samlet ca. 150,000 kr. ind til et nyt indgangsparti til butikken. Butiksdøden ramte byen i ca. 3 måneder hvor byens borgere endnu engang præsterede at samle 200,000 ind som bankgaranti til køb af varelager. Derudover blev der taget lån i bygningerne for at sikre den nye købmand de bedste betingelser. Desværre, af flere grunde, lukkede den nye købmand, som var med i spar kæden. Efter kun 11 måneder og de indsamlede penge var desværre tabt for byen, så nu var gode råd dyre, for skulle man glemme alt om en lokalbutik eller forsøge at rejse de mange penge endnu engang. Fortsættes side 5 Indhold: Herrup gjorde det igen... s.1 Leder... s.2 Digitalt Landsbynyt... s.2 Bosætningskonsulenter i Ringkøbing- Skjern Kommune... s.3 Nyt tilbud til lokale foreninger... s.4 Endeløse stier i Vendsyssel... s.5 Så lukkes der igen en servicefunktion i landsbyen... s.6 Kulturlivet i en Landsby... s.6 Heartware-hardware... s.7

2 De gode viljer Der er ingen tvivl om, at velfærdsminister Karen Jespersen vil landdistrikterne det godt. Det fremgik tydeligt af den netop afholdte Landdistriktskonference, hvor ministeren mødte op, lyttede og lovede. Men det var så som så med konkrete tilsagn, når jeg på vegne af LAL spurgte til de mange forringelser, der i denne tid hagler ned over landsbyer og landdistrikter. Ministeren viste sympati men jeg er dybt bekymret for, at det kun bliver ved sympatien. Min frygt skyldes flere forhold. Dels er Velfærdsministeriet et mammut-ministerium med alt fra forsømte børn, misligholdte plejehjem, til bustrafik, kontrol med kommuners og regioners styrelse og så landdistrikterne. I sådan en butik vil landdistrikterne meget let komme til at indtage en underordnet rolle og med en kontorchef som primært ansvarshavende. (Ikke et ondt ord om kontorchefer). Dels finansieres landdistrikterne fra forskellige kasser uden pengene entydigt er vores. Og mange hænder er ude efter dem. Senest har miljøministeren erklæret, at han vil afsætte 75 pct. af landdistriktsmidlerne til natur- og miljøområdet, og i sit finanslovsforslag skriver Lars Løkke, at landdistriktsprogrammet skal bidrage til at finansiere indsatsen for natur og miljø. Med andre ord får landsbyerne lov at betale ekstra for, at der løber rent vand i de danske åer, og gøgeurten trives. Vi takker! Landsbynyt Leder Desuden er landdistrikterne politisk underlagt en stribe ressortområder med Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Erhvervs- og Økonomiministeriet som de væsentligste andelshavere ved siden af Velfærdsministeriet. Dertil kommer kommuner og regioner. Dette virvar gør det til en let sag at underminere alle politiske festtaler om at fremme vækst, bosætning og trivsel i landdistrikterne. Eksemplerne er mange. PostDanmark har - selv om hovedaktionæren er den danske stat løbende gennemført forringelser af postbetjeningen i landdistrikterne. I 2009 får servicen endnu et hak nedad. Reelt betyder det, at folk på landet selv skal ordne de ting, som postvæsenet tidligere tog sig af. Breve og postopkrævninger kan ikke længere klares hos landposten, ingen pakkepost og masser af foreningsblade kommer økonomisk i klemme, fordi P&T ikke vil håndtere oplag under stk. Samtidig lukkes posthuse og postbutikker. Trafikselskaberne har travlt med at skære i den kollektive trafik. For mange oplandsruter betyder det enten lukning eller færre afgange til stor gene især for de unge, der læser på gymnasier, handelsskoler etc. i storbyerne. Det harmonerer skidt med ønsket om få flest muligt til at tage en uddannelse. Regionerne centraliserer sygehussenge og behandlingstilbud i de allerstørste byer. Kommunerne har travlt med at lukke valgsteder, så folk får længere, når de vil udføre deres borgerpligt. De lokale stednavne forsvinder fra kommunekortet, og Folketingets politireform har fjernet landbetjenten og den lokale politistation. Reglerne og reformerne er måske hver især ud fra specifikke hensyn fornuftige. Problemet er, at hver ny reform og ændring ikke ser på helheden, men kun på dét område, den pågældende styrelse, etat eller ministerium har ansvaret for. Facit for landdistrikterne er forringelse på forringelse. Så derfor, kære Karen Jespersen, øvrige ministre og Folketing: Det er på tide at leve op til alle jeres smukke ord. Vi er over en million mennesker i landsbyer og landdistrikter, der stadig venter på en potent national landdistriktspolitik. Vil man i dag snakke landdistrikterne med et parti, skal man ofte have fat i 3-4 forskellige ordførere. Vores forslag er, at Folketinget nedsætter et landdistriktsudvalg, som, hvad kompetence og politisk repræsentation angår, svarer til de øvrige folketingsudvalg. Kun derved forankres det politiske ansvar for landdistrikternes et sted. Det er på tide, de politiske initiativer ridder i samme retning. Bosætningskonsulenter Ringkøbing-Skjern kommune Hvem er de og hvilken funktion har de? Af bosætningskonsulent Dorthe Frydendahl, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern kommune står over for en fremtidig udfordring med hensyn til at fastholde yngre borgere og tiltrække tilflyttere. Alle prognoser tyder nemlig på, at specielt Vestjylland vil opleve en negativ befolkningsudvikling, og at folk i fremtiden i endnu højere grad vil bosætte sig i ØstDanmark. I bestræbelserne på at vende denne udvikling har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med private virksomheder og de fire bychefer i Videbæk, Ringkøbing, Skjern og Hvide Sande valgt at igangsætte en Flyt mod vest kampagne. Flyt mod vest er en treårig bosætnings- og rekrutteringskampagne, som bl.a. omfatter en hjemmeside www. flytmodvest.dk. De mange sogne i Ringkøbing-Skjern kommune er en væsentlig del af hjemmesiden. Vi i arbejdsgruppen er af den overbevisning, at mange potentielle tilflyttere lever i en stresset hverdag og netop muligheden for at bo på landet, at kunne føre den drøm ud i livet, appellerer stærkt til den del af befolkningen, der er bosiddende i områder af Danmark, hvor huspriserne m.v. gør det umuligt. Netop her gør Holmsland sig særligt bemærket med den enestående beliggenhed tæt på by, fjorde og hav. Bosætningskonsulenternes rolle og funktion. Med ordningen har de fire bychefer fået en ekstra titel og funktion i form af bosætningskonsulent. Bosætningskonsulenterne har til opgave at tage tilflytterne ved hånden, og hjælpe dem til at føle sig hjemme. Helt konkret ved at bistå den enkelte person eller familie med at løse netop deres problemer såsom at være behjælpelig med at finde job til den medfølgende ægtefælle, at hjælpe dem med informationer omkring de forskellige sogne, hvis de ønsker at bosætte sig på landet, oplyse dem om, hvor f.eks. børnene har mulighed for at dyrke en særlig fritidsinteresse m.m. Bosætningskonsulenterne arbejder med de bløde værdier og de spørgsmål, en mulig tilflytter ikke har nogen forestilling om, hvor kan besvares, når vedkommende ikke har det fornødne kendskab til området forinden. Bosætningskonsulenterne benytter sig af deres netværk og lokale kontakter med henblik på at integrere tilflytterne således, at de får de bedste betingelser for at skabe sig et netværk, som kan være afgørende for om de føler et tilhørsforhold, så de bliver boende i Ringkøbing-Skjern kommune. Tilflytterarrangementer. Netop med henblik på at skabe netværk mellem tilflyttere og øge kendskabet til Ringkøbing-Skjern kommune arrangerer bosætningskonsulenterne 3 til 4 årlige tilflytterarrangementer. Tilflytterne mødes med hinanden og besøger i samme forbindelse nogle af kommunens attraktioner. Tilflytterarrangementerne er gratis og må indtil videre betegnes som succesfulde. Nye tilflyttere har via arrangementerne fået en oplevelse og for manges vedkommende nogle gode kontakter, hvilket lige præcis er formålet med tilflytterarrangementerne. Hvor stod vi i august 2007? Selv om vi er mange på Holmsland, der synes vi bor på den skønneste plet på jorden, er der ikke mange blandt den danske del af befolkningen, der deler denne opfattelse. Faktisk kunne forundersøgelser før Flyt mod vest kampagnens start i august 2007 afsløre, at blandt den danske befolkning var der 62%, der havde et svagt kendskab til området og blot 11%, der havde et højt kendskab. Det svageste kendskab var stærkest repræsenteret blandt de 18-44årige. Ikke ligefrem opløftende for et område som vores, hvor vi gerne ser øget tilflytning af bl.a. højtuddannede og børnefamilier. Undersøgelsen viste også, at den uddannelsesmæssige baggrund ikke havde betydning for kendskabsgraden til Ringkøbing-Skjern kommune. Den var nogenlunde ens inden for de erhvervsuddannede, faglærte, personer med korteog mellemlange uddannelser og de med en land videregående uddannelse. Det svageste kendskab til vort område var repræsenteret i Nordjylland, Sjælland og hovedstaden. Opløftende var det dog, at blandt de adspurgte vidste 83%, at vi ligger i Vestjylland. Hårde odds Undersøgelsen viste også, at vi arbejder op imod en masse fordomme og holdninger til vort område. Blot 3% af de adspurgte ville overveje at bosætte sig i området og hele 33% ville end ikke overveje at flytte til vores område. Kun 6% tror, området er et godt sted at arbejde. Blot 7% troede, at vi har et stærkt socialt fællesskab og sølle 9%, at vi har et rigt foreningsliv. Tankevækkende, når Ringkøbing-Skjern kommune har et af Danmarks rigeste foreningsliv med ikke mindre end 232 folkeoplysende foreninger og klubber. 37% var overbevist om, at der er langt til alting, hvorfor vi i forbindelse med Flyt mod vest kampagnen har gjort en masse ud af at synliggøre afstandene i tid og ikke kilometer, for hos os er køerne på markerne og ikke på vejene Status hvor står vi i dag? Svagt kendskab til området er reduceret til 40% - ellers status qvo! Er Flyt mod vest kampagnen og den foreløbige indsats dermed en fiasko og fuldstændig Fortsættes side 7. Digitalt Landsbynyt Vi har haft flere forespørgsler vedr. det digitale Landsbynyt, så her vil vi forsøge at uddybe, hvordan man kan få den digitale udgave af Landsbynyt! Får du ikke den digitale udgave af Landsbynyt? 1. Tegn et medlemskab af Landsforeningen af Landsbysamfund og der følger en digitalt udgave med papirudgaven, der er flere forskellige typer abonnementer. 2 Hvis punkt 1. er opfyldt og du stadig ikke får den digitale udgave 2. Husk at der kun følger et digitalt eksemplar med et abonnement, men der kan jo selvfølgelig tegnes flere. 3. Er du sikker på, at vi har din adresse, den nyeste/ rigtige Hvis du får den digitale udgave af Landsbynyt, så får du samtidig også evt. nyhedsmail fra Landsforeningen af Landsbysamfund. Ved Ringkøbing Fjord. 3

3 Nyt tilbud til lokale foreninger 3 Energi- & Miljøforeninger står bag nyt tilbud til lokale beboer-, borger- og grundejerforeninger for at værne om miljøet. I samarbejde med Energitjenesten Nordjylland har 3 nordjyske energi- og miljøfor-eninger etableret et nyt tilbud til de lokale beboer-, borger- og grundejerforeninger i Region Nordjylland. Tilbuddet fra de 3 lokale foreninger går ud på, at der tilbydes information og assistance, når det gælder spørgsmål om energibesparelser og vedvarende energi, herunder også hjælp til forståelse af nye bestemmelser i forbindelse med større om- og tilbygninger samt nybyggeri. De 3 foreninger er Himmerlands Energi- & Miljøforening, Vesthimmerlands Energi- & Miljøforening samt Foreningen Vendsyssel Energi- & Miljøkontor. Energitjenesten Nordjylland har fire hovedindsatsområder: 1. Der gives generel information og vejledning om energi-besparelser og vedvarende energi; 2. Der arrangeres aktiviteter og stilles viden og materialer til rådighed for Dette kan ske gennem en række foredrag og debatoplæg, som afholdes i den lokale forening. Et eksempel kunne være: Debatoplæg om klima hvad er rigtigt og hvad er forkert vedr. CO2-udslip og hvad skal man tro på? Et andet eksempel kunne være: Oplæg om energibesparelser hvad kan du selv gøre uden de store omkostninger og kan det ses på regningen? Tilbuddet fra de 3 energi- og miljøforeninger udsendes i disse dage til de lokale beboer-, borger- og grundejerforeninger i Region Nordjylland enten pr. post eller . Tilbuddet kan herudover hentes fra Energitjenesten Nordjyllands hjemmeside på adressen under punktet Tilbud til foreninger. Yderligere oplysninger kan fås på tlf eller ved at sende en mail til Spar penge - tænk Energibesparende Kontakt: Vesthimmerlands Energi- og Miljøforening c/o Preben Drastrup Hvalpsundvej Nibe tlf.: / undervisningsinstitutioner i Nordjylland; 3. Der samarbejdes med nordjyske håndværkere om salg og installation af energirigtige løsninger; 4. Der samarbejdes med offentlige institutioner og mindre erhvervsvirksomheder m.v. i Nordjylland om at reducere energiforbruget. Målet for Energitjenesten Nordjylland er at sikre en bred og uvildig oplysnings- og formidlingsaktivitet om energibesparelser og vedvarende energi. Et stærkt lokalt engagement, indsigt i lokale forhold og et stort netværk til lokale samarbejdspartnere er centrale elementer i Energitjenestens strategi, hvorfor der er skabt kontakt til en lang række lokale samarbejdspartnere, f.eks. lokale erhvervs- og brancheforeninger, lokale myndigheder, universitetet samt grønne foreninger og organisationer. Energitjenesten Nordjylland har gennem sine mange aktiviteter oparbejdet en bred viden omkring energibesparelser og vedvarende energi. Denne viden tilbydes nu de lokale foreninger til glæde for deres medlemmer. I samarbejde med Energitjenesten Nordjylland tilbydes følgende foredrag i jeres forening: 1. Debatoplæg om klima hvad er rigtigt og hvad er forkert vedr. CO2-udslip og hvad skal man tro på? (var. 1½ t) 2. Oplæg om energibesparelser hvad kan du selv gøre uden de store omkostninger og kan det ses på regningen? (var. 1½ t) 3. Oplæg om energibesparelser hvad kan betale sig at investere i og hvad er fornuftigt? (var. 1½ t) 4. De nye energiregler/nye lovkrav hvad skal du være forberedt på, hvis du vil til at lave om? (var. 1½ t) 5. Thermofotografering hvordan ser klimaskærmen ud på dit hus / din bygning? (var. 1½ t) Foreningen Vendsyssels Energi- og Miljøkontor c/o Peter Larsen Stubdrupvej 63, 9700 Brønderslev tlf.: Himmerlands Energi- og Miljøforening Årestrupvej 88 Årestrup 9520 Skørping tlf.: eller eller se flere oplysninger på under punktet: Tilbud til foreninger. De Endeløse Stier i Vendsyssel - et samarbejde i tre faser, april 2008 Ønske og mål: Vi ønsker, at hele Vendsyssel bliver bundet sammen af et fintmasket stisystem sådan, at man trygt kan færdes fra landsby til landsby - i hele det samlede område Frederikshavn og Hjørring Kommuner. De endeløse stier skal være til fornøjelse såvel for os selv som for egnens gæster og turister til fods, på cykel og til hest. Hensigten er at få skabt et mest muligt udbygget stisystem til glæde for flest mulige typer brugere - med respekt for og i harmoni med natur- og andre interesser i landskabet. Formål: At der i Vendsyssel sker en opkvalificering af tilbuddet om, at alle kan benytte den såkaldt langsomme infrastruktur, som byder sig til med en rig variation af mulige oplevelser i naturen og kulturlandskaberne mv. At formidle landsdelens geologi, historie og kulturarv såvel som nutidige fortællinger At skabe viden om og underbygge interessen for det åbne land og de små landsbysamfund, historiske steder, kunsthåndværkere, besøgslandbrug, kroer, naturlejrpladser osv., osv. At stimulere til flere lokale aktiviteter i de respektive landsbysamfund - også af sammenknyttende karakter - tillige med sammenhængskraften mellem by og land Herrup. Fortsat fra forsiden. I starten af november 2007 blev der på initiativ af Tina Ringgård taget kontakt til nogle af byens borgere, for hun mente bestemt ikke at det kunne passe her ikke skulle være en butik i byen, og de lavede en initiativ gruppe der skulle undersøge mulighederne for at genåbne butikken. Der blev sendt eet spørgeskema ud til samtlige husstande. I hele Herrup skoledistrikt, hvorpå de skulle være ærlig og svare på hvorvidt, og hvor meget de ville handle lokalt. Tilbage melding kom fra 58 % af de spurgte og det var meget positivt respons, så gruppen fortsatte deres arbejde. Der blev taget kontakt til banker og det blev klart at der skulle en indsamling i gang igen, for der skulle stilles et garanti på 200,000 kr. Indsamlingen blev sat i gang, hvor der kunne vælges at indbetale et engangsbeløb, At styrke mulighederne også for oplevelsesøkonomi i landsbysamfundene - servicering af forskellige former for fritidsaktiviteter og turisme kan etableres hele året rundt På den måde kan Vendsyssel blive kendt for høj grad af gæstfrihed, åbenhed hele året og som mål velkommunikeret tilgængelighed. Det vil understøtte intentionerne i både Landdistriktsprogrammet, Visit Nordjyllands turismearbejde (helårs-/indlands-/kyst-) og kommunernes satsning på sundhed og erhvervsudvikling og liv i landdistrikterne og desuden fremme intentionen om regional udvikling samt imødekomme stærke ønsker i lokalsamfundene. Handlingsplan: De nuværende stisystemer skal fra kommunalt hold registreres sådan, at såvel alle kendte som mindre kendte stier bliver optegnet og kommer frem i dagens lys. Efter det vil en systematisk analyse afdække, hvor der vil være behov for at etablere nye stier sådan, at stisystemet såvel omkring bysamfund som i det åbne land kan blive et nogenlunde jævnt fordelt tilgængeligt tilbud. Altså ønsker vi 1. et i første omgang nærmest detektivisk registreringsarbejde, der skal udmøntes i komplette kommunale stiplaner (år 2008 og 2009) Den samlende registrering skal omfatte alle kendte typer stier: Vandre-, cykel- og kondistier, kirkestier, handicapstier, Nordsøstien, rideruter og eller binde sig for et kontingent i 3 år dog min 500 kr. pr. år, og som noget nyt kunne man kautionere et beløb af eget valg. Der blev indsamlet et beløb som banken accepterede, og så var det hele skudt i gang. Initiativ gruppen tog kontakt til Herrup Invest for at høre om de var villige til at overlade styringen af butikken til gruppen, og det skete i forbindelse med Herrup Invest generalforsamling. Initiativ gruppen havde efter undersøgelsen, en god dialog med Herrup Invest, hvor de fremlagde deres planer, de blev udført via deres generalforsamling, hvor bl.a. vedtægterne blev ændret således af selskabsformen kunne drive en forretning. Efter generalforsamlingen fik initiativ gruppen travlt, der skulle undersøges en masse mere, inden man kunne åbne butikken, men fredag den. 8/8- kl. andre tænkelige typer stier. Gamle og næsten glemte stier skal registreres i samarbejde med lokale beboere i landsbysamfund og bebyggelser i det åbne land. Allerede efter registreringen skal De endeløse Stier gøres tilgængelige såvel elektronisk som på kort. 2. det følges op af en konkret vurdering af manglende forløb i stisystemerne - (ultimo år 2009 og frem) Her benyttes bl.a. en offentlig høringsfase, hvor der kan indgives ideer og ønsker. 3. herefter indledes en længerevarende indsats for at udbedre de konstaterede mangler, hvor ønskede forløb og sammenhæng skabes - (ultimo 2009 og frem) Etablering af ønskede stier i samarbejde med alle brugere og sikring af adgang til bl.a. fredede og historiske områder. Lokale brugergrupper mv. bidrager med opsyn og vedligehold efter aftale og i samarbejde med kommunerne. Alle tre faser i dette arbejde skal ske i tæt samarbejde mellem de kommunale fagfolk og lokale folk med hukommelse, jordforbindelse og engagement i udviklingen. x April ,00 stod butikken klar, nymalet og fuld af varer. Og fra initiativ gruppens side skal der lyde et stort tak til de erhverv drivende i butikken, alt hvad der blev lavet i butikken var enten sponsoreret eller lavet ved frivilliges hjælp, og der har været mange mennesker i gang. Det var samtidig en stor udfordring for den nye bestyrelse, at skulle drive denne form for selskab, for nu var de blevet arbejdsgiver, og skal ansætte en på 37 timer, en deltids på 20 timer samt 2 ungarbejder på 5 timer om ugen. Bestyrelsen vil hele tiden stå bag projektet og vil være behjælpelig med alt, og de offentliggøre også en balance hver måned, hvor folk kan følge med, butikkens udvikling. Og efter august måned ligger de over budgettet. Er man yderlige interesseret i vores projekt kan gruppen kontaktes se venligst 4 5

4 Læserbrev: Så lukkes der igen en servicefunktion i landsbyen Hvad og hvor og hvem er skurk og offer denne gang? Det er postbutikken der lukkes i Ejsing, en skøn lille landsby i Holstebro kommune. Skurken? Er det Postdanmark? Tja? Man havde vist egentligt besluttet at lade butikken fortsætte men ingen står på spring for at overtage opgaven efter Lokalbrugsen. Er Lokalbrugsen så skurken? Tja? Den har opsagt kontrakten, fordi indtægten slet ikke står i forhold til arbejdsbyrden med den meget komplicerede daglige optælling af ganske få giroindbetalinger, og fordi de meget få postkunder ( ofrene? ) tilsyneladende ikke har større interesse i at lægge særlig megen handel i dagligvarebutikken samtidig med postbetalingerne. Så, derfor kan man jo næsten ikke fortænke en driftig forretningskvinde i, at hun hellere vil bruge sin og personalets tid på at servicere Lokalbrugsens mange trofaste kunder og få mere plads til friskbagt brød fra en rigtig bager, når postkasseapparatet flyttes ud. Måske kan der blive plads til et par stole, så lokalpatrioterne og/eller turisterne kan sludre lidt og måske købe en kop kaffe og en af bagerens specialiteter inden de (vi ) køber flere med hjem til hele familien. Jamen er vi post- og lokalbrugskunder så skurkene i denne historie. Tja, hvis man er skurk, når man benytter sig af de tids- og penge besparende muligheder, der findes i netbank.... men, nej! Der er vist hverken skurk eller offer i denne sag. Man kan nok blot konstatere, at ligesom der heller ikke længere er basis for en skomager i landsbyen så er der heller ikke længere basis for en postbutik. Jeg vil vælge at glæde mig over, at der trods alt er en god Postbutik i nærmeste by og over at Postdanmark og Lokalbrugsen i Ejsing fortsætter samarbejdet med frimærkesalg og indenlands pakkeforsendelse og glæde mig over, at Postdanmarks privatkundechef oven i købet har sagt ja til, at vi fortsat kan få tømt Postkassen i Ejsing sidst på eftermiddagen det tror jeg vil glæde mange, ikke mindst vore mange virksomheder og turister herude. Når enden er god... Det er altid dejligt at fortælle en god historie om landsbyerne for der er jo så dejligt herude på landet - også i Ejsing. Med venlig hilsen Lis Krogager Ransborg ( for Ejsing Beboerforening ) Geddalvej 69, Ejsing, 7830 Vinderup Kulturlivet i en landsby I mange landsbyer bliver der kæmpet for at bevare sammenholdet/ foreningslivet/kulturlivet i byen, og man kæmper så meget for at bevare det, man har, og håber på, at det måske kan give en eller anden form for udvikling, der sikrer landsbyens eksistens. Nogle gange kan man opleve, at tingene bliver bevaret uden at der egentlig er nogen, der ved hvorfor. Det er ligesom om, at man kan være bange for at nedlægge noget, fordi det så bliver betragtet som et tilbageskridt og ikke et fremskridt. I min tid som medlem af en borgerforeningsbestyrelse har jeg oplevet, at de kulturelle tiltag, som foreningen tog, manglede opbakning. Juletræsfesten for voksne, som tidligere havde været noget, man absolut skulle til, manglede opbakning, dillitantforestillingen måtte også give op på grund af manglende opbakning. Høstfesten skrantede gevaldigt, selvom den tidligere kunne mønstre 200 deltagere. Folkefesten der varede over flere dage, og som var et arrangement, der var lavet i samarbejde med næsten alle foreninger i byen, blev skåret ned til en dag for til sidst helt at stoppe. På det tidspunkt er der i landsbyen og på oplandet mange huse til salg, men det viser sig, at efterhånden som der kommer nye tilflyttere til området, som enga-gerer sig i deres by, kommer der også nye ideer. Juletræsfesten blev ikke genoplivet, da det ikke var/er realistisk at tro, at folk har overskud til, i december måned, at gå til fest. Dillitantforestillingen, som førhen havde været i januar måned, blev heller ikke vakt til live. Høstfesten kører stadigvæk, dog ikke med så mange deltagere som tidligere. Et af de nye tiltag, der pludselig dukkede op, var en markering af Grundlovsdag. Et kendt musikorkester på en blokvogn, en ny købmand, der var hovedsponsor, billetsalg i dagene op til arrangementet, og pludselig var der et flot overskud, der kunne lægge bunden for et større tiltag. Det helt nye, der kom til verden, var et halbal. Nu er der måske ikke så meget nyt i et halbal som sådan, men for os var det et større arrangement Det første år kom der 450 personer, og i bestyrelsen var vi sikre på, at vi nu havde fundet noget, hvor der var opbakning. Halballet kørte i 4 5 år men måtte så også give op på grund af faldende tilslutning. I dag har vi en byfest som løber over 4 dage, med hovedattraktionen om lørdagen med en fest, hvor alle, børn som voksne, kommer, og hvor der er den lokale revy. Desuden har der i år været et ekstra arrangement i forbindelse med Post Danmark Rundt, hvor der var mange små tiltag, med stor opbakning. Det ovennævnte forløb er set over ca. 10 år, og når jeg tænker på de diskussioner, der har været, når et arrangement er blevet nedlagt, kan jeg se, at man ikke skal være så bange for at holde pause med noget, for så nogle år senere at prøve igen, måske i en anden udgave. Samtidig kan jeg også se, at det er vigtigt at indlemme tilflyttere i foreningslivet, dermed ikke sagt, at de siddende bestyrelsesmedlemmer ikke gør det godt, men nye øjne ser måske andre muligheder i landsbyen. Det er jo også en måde, man kan udvikle et landsbysamfund på, og gøre det til et attraktivt sted at bosætte sig. Vibeke Davidsen, Bestyrelsesmedlem Heartware - hardware... møde om landsby-udvikling, og i den møderække koordineret af Malene Jørgensen, Team2 fik vi et yderligere skub og der blev justeret og ændret lidt på grupperne, bl.a. blev Multihus-gruppen skubbet lidt mere i den rigtige retning. (5) Dette videre arbejde med at sammenflette vores behov og ønsker og forsøge at skabe et nyt fælles forum vedr. idræt og kultur tog mere og mere form, hvor vi også med stort udbytte havde inddraget den lokale LAG, og det hele endte op med diverse ansøgninger, hvoraf man roligt kan sige at den ene til Lokale- og Anlægsfonden i høj grad har båret frugt! Baggrunden for ansøgningen var et brev fra DGI om mulighederne, sendt til vores halbestyrer, og da hun kendte til arbejdsgruppen var en ansøgning jo oplagt. (6) Vi er nu blevet valgt, og har fået oplyst at det bl.a. var fordi vi kunne præsentere et dynamisk sammenhold og en vilje til at føre processen i gennem og her kommer vi så frem til konklusionen: Intet af det ovennævnte lykkes på baggrund af enkeltpersoner eller konsulenter eller rent held - det er vores overbevisning at det skyldes et sogn i vækst, der er noget at bygge på! Og ordet vækst skal ikke her i den forbindelse kun ses som hardware (boliger, virksomheder, tilflyttere), men mere forstås som heartware, sådan at hvis lokalområdet kan samle folk med hjerte for landsbyen i en masse arbejdsgrupper, involvere eksterne konsulenter og rådgivere, holde antennerne ude og tage imod, samt holde gejsten oppe, så har man en landsby i vækst. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Jens Andreas Vestergård Klitvej 29 Sdr. Nissum 6990 Ulfborg Tlf / mail: nissumfjand.dk Bosætningskonsulenter. Fortsat fra side 3. Vi går og glæder os i denne tid! Vi er blevet valgt til at være en af de tre sogne i landet der med 50% finansiering fra Lokale- og Anlægsfonden får omforandret vores idrætshal til fremtidens moderne idræts- og samlingssted for sognet. Samlet forventes projektet at lande omkring 10 mill. kr, og den sidste halvdel klarer vi selv sammen med kommunen m.fl. Er vi ikke bare heldige eller er vi dygtige eller er det kommet udefra? Tja, det er selvfølgelig ikke kommet ud af den blå luft, og kort og godt er det et sammenspil af flere faktorer, men ikke mindst er det fordi vi har benyttet os meget af støtte udefra under hele forarbejdet, og det er det forløb artiklen her handler om: (1) Jeg havde nogle gange mødt Erik Rytoft Jensen fra LAL, og på hans opfordring fik vi på et tidspunkt lyst til at byde ind på afholdelse af LALårsmøde og generalforsamling Det forløb rigtig godt, syntes vi, og arbejdet med det praktiske forløb blev klaret af en arbejdsgruppe under Borgerforeningen. (2) Vi fik herigennem skabt en god kontakt til Barbara Diklev fra LAL, og fik bl.a. aftalt at hun i 2007 skulle hjælpe os med et såkaldt ide-møde, som vi længe havde gået og tænkt på. Og det var en god ide! Ikke sådan at andre ikke kan klare det men en sprudlende og resultat-orienteret person som hende var en oplevelse. Da hun forlod os havde vi fået styr på vores behov og ønsker, men allerbedst: (3) Vi fik oprettet 9 forskellige arbejdsgrupper med handlingsplaner, og med små justeringer kører de alle særdeles aktivt - ikke en eneste af arbejdsgrupperne er lukket uden at fuldføre det, de havde sat sig for: Fællesspisning, vandreture, foreningssammenlægning, børn og unges fritid, forskønnelse af by og land, bænke og borde, eje-/leje-boliger, Onsdage på Landet og aktivitets-/ multihuset. (4) Vores kommune, Holstebro, spillede senere i 2007 ud med et konsulentnytteløs? Det kan altid diskuteres. Sat lidt på hovedet kan vi omvendt sige, at skal den fremtidige forventede negative befolkningstilvækst vendes, SKAL vi gøre noget. Det ville være naivt at tro, at fordommene mod Vestjylland forsvinder, blot fordi vi igangsætter en kampagne, det er en langsigtet proces, der er sat i gang. De gode historier skal formidles Vi skal synliggøre alle fordelene ved at bo i Vestjylland. Vi skal fordommene til livs, hvilket er en langsigtet opgave, der kræver masser af holdningsbearbejdning. Her kan vi, som borgere i Ringkøbing-Skjern kommune, alle være en slags ambassadører for området. Når vi besøger andre egne i Danmark og steder i verden, skal vi fortælle de gode historier fra vores område. Vi skal være stolte af os selv, og det vi formår, for derigennem at give andre lyst til at bosætte sig i området. Tendenser! Trendforskeres udmeldinger taler for vort område. Ifølge dem, vil mennesker i fremtiden søge sociale fællesskaber. Vi har i årevis kunnet købe os til materielle statussymboler! Sociale fællesskaber kan ikke købes og vil derfor blive de nye statussymboler! Den ligger lige til højre fod med det rige foreningsliv, vi kan tilbyde på Holmsland. Tendenser i USA peger på, at ITløsninger gør det muligt for folk at bosætte sig uafhængigt af arbejdspladsen, hvilket får dem til at bosætte sig der, hvor de har de bedste muligheder for at dyrke deres fritidsinteresser. Her er vores beliggenhed unik med fjorde og hav til alle sider med de muligheder, de giver for natur- og sportsinteresser. Der vil i fremtiden, ifølge trendforskerne, være søgen efter det ægte og nære. Det forefindes ad libitum på Holmsland, så måske er fremtidsudsigterne for Holmsland, trods dystre prognoser for Ringkøbing-Skjern kommune, ikke så ringe endda (Har du lyst til at læse mere om Ringkøbing-Skjern kommunes bosætningspolitik, så besøg kommunens hjemmeside på og klik dig videre til Bosætning og profilering. Du kan også finde mere om den omtalte Flyt mod vest kampagne.) 6 7

5 (8245 ARC) Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet 8700 Horsens Postbesørget blad Landsbynyt ISSN Frist for stof til næste Landsbynyt d. 1. November 2008 Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Østjylland som pengeinstitut reg. nr konto nr Girokonto Kontingent og abonnementsbetaling Medlemsforeninger: 525 kr. Småforeninger: 265 kr. Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnementer: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne. Nye medlemmer og abonnementer, ændringer og tilkøb af blade Henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring Til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker VIGTIGT Husk at betale kontingent! Landsbynyt elektronisk Alle medlemmer kan få Landsbynyt tilsendt elektronisk. Ikke-medlemmer kan abonnere. 1 års abonnement koster 100 kr. kontakt Layout: Ivan Jacobsen, Lydersholm Tryk: Hobro Lyntryk BESTYRELSEN I L.A.L. Bildsøvej 165,Næsby strand, 4200 Slagelse Mobil: Næstformand Erik Rytoft Jensen Tingvej 30, Mogenstrup 7800 Skive. Mobil: Kasserer Jette Hansen Klintrupvej 13, 8641 Sorring Tlf / mobil Sekretær og medlemsregistrant Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet 8700 Horsens Tlf / mobil Bestyrelse Inger Plauborg Tandsgårdsvej 6, Tandslet, 6470 Sydals Mobil: Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup Mobil: Kurt Hansen Smidt Holmeåvænget 27, 6682 Hovborg Mobil: suppleant Gunhild Olesen Møller Strædet 38, 7990 Øster Assels, Mors Mobil : suppleant Jørn Christensen Brordrupvej 39, Kamstrup 4000 Roskilde Tlf Daglig kontakt Landdistrikternes hus Jacob Gades allé 5, 6600 Vejen Tlf / mobil Hjemmeside: og 8

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune. Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014

Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune. Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014 Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014 Borgernes positive associationer til Ringkøbing-Skjern Kommune Nedenfor er angivet tendenser til, hvad de adspurgte

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen

Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen Skive Kommune Landdistriktsundersøgelsen Potentialer for tiltrækning og fastholdelse af borgere 2 3 4 Grundlæggende analysespørgsmål Hvad får folk til at flytte på landet? Hvad får folk til at blive boende

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Velkommen. Borgermøde 23. november 2015 kl. 19,30 i Hjerm Hallen

Velkommen. Borgermøde 23. november 2015 kl. 19,30 i Hjerm Hallen Velkommen Borgermøde 23. november 2015 kl. 19,30 i Hjerm Hallen Program Præsentation af Borbjerg Sparekasse Indsamling hvorfor Lånefinansiering i Borbjerg Sparekasse med eksempler Øvrige bemærkninger Spørgsmål

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Estland: Tak for nødhjælpen

Estland: Tak for nødhjælpen Nyhedsblad Nr. 56 August 2011 Estland: Tak for nødhjælpen Side 6 Rumænien: Hjælp i rette tid Side 4 Krise: Giv håb til de håbløse Side 3 Litauen: Ungdommen rejser! Side 5 Mennesker i NØD har brug for din

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes.

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes. Det talte ord gælder Talenote Indledning Tak for invitationen til at tale om landdistriktsudvikling og regeringens målsætninger og visioner. Landdistrikternes dag er en markering af, at vi vil noget med

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg

Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg Spørgeskema til borgere i området omkring vindmølleprojekt ved Lundsmark i Esbjerg Kommune Der har i foråret 2016 været afholdt en idéhøring om opstilling af op til 19 møller på op til 150 m i Esbjerg

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere