VEJLEDNING til præster & organister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING til præster & organister"

Transkript

1 VEJLEDNING til præster & organister

2 LYDSPOR - fortælling og fortokning. PROJEKTET ER UDARBEJDET AF Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, PROJEKTET ER STØTTET AF Undervisningsministeriet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal LB-fonden Jubilæumsfonden af

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Info om lydspor 6 1. Animationsfilmen LYDBØLGE 7 2. De fem bibelfortællinger 7 3. Lydplatformen LYDMASKINEN 7 Kirkebesøg 8 Forberedelse 8 Skridt for skridt Velkomst og præsentation Kirkens musik og stemninger Musikfortælling 12 - elevernes fortælling med den røde tråd Bilag Berettermodellen Lydsangen Filmmusik - noder 16 3

4 Forord LYDSPOR- fortælling og fortolkning er et undervisningsforløb til 4., 5. og 6. klasse. Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, og det udbydes i samarbejde med de lokale kirker til skoler landet over. Projektet er inspireret af Jan Kjærstads beskrivelse af, hvordan drengen Jonas - siddende inde i faderens orgel - spilles hel af Johan Sebastian Bachs musik. Orglets toner udtrykker og spejler Jonas sorg, og samtidigt virker musikken rensende og forløsende. Med denne fortælling som afsæt arbejder eleverne, gennem leg og eksperimenter, med de mange udtrykmuligheder, der ligger i orglet og den klassiske musik. Derfor lægger projektet op til et samarbejde mellem skole og kirke, hvor eleverne besøger kirken og hvor organisten - sammen med præsten eller en anden medarbejder - præsenterer orglet og dets musik for eleverne. Eleverne får gennem kirkebesøget en forståelse for, hvordan orglet udgør lydsporet til ritualer og fortællinger, der tematiserer menneskelige grundstemninger som glæde, sorg, tomhed og fylde. I skolens undervisning kobles musikken desuden til fem udvalgte bibelske fortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Eleverne kan således bruge fortællingerne om Adam og Eva, Abraham og Isak, Den fortabte søn, Påskefortællingen og Paulus som et spejl for deres egne tanker og erfaringer om det at være menneske. Desuden ser eleverne i skolens undervisning animationsfilmen LYDBØLGE, som ligeledes er inspireret af afsnittet om Jonas oplevelse i orglet. Afslutningsvis sammensætter eleverne deres egen lydfortælling af orgelmusik og effektlyde på en særlig online lydplatform, LYDMASKINEN. Denne vejledning er tænkt som hjælp og inspiration til de organister og præster, der får besøg. Formålet med kirkebesøg - fokus på ritualer og stemninger Formålet med kirkebesøget er, at eleverne oplever, hvordan musik kan være med til at binde ord og handling sammen, idet musik både kan understøtte, udtrykke, ledsage, fastholde og fortolke stemninger og begivenheder. Eleverne får indsigt i, hvordan musik kan være med til at udtrykke følelser på en anden måde end det talte sprog. Eleverne vil på kirkebesøget erfare, hvordan musik spiller en vigtig rolle i kirken i forbindelse med de ritualer, der bruges til dåb, vielse, og begravelse. De skal lytte, og de skal arbejde med de stemninger og følelser, der ofte knytter sig til de kirkelige handlinger. De får dermed en forståelse af, hvordan mennesker kan forholde sig til forskellige livsbegivenheder, og hvordan disse i kirken tolkes både rituelt og musikalsk. De får eksemplificeret, hvordan mennesker kommer i kirken med mange forskellige følelser spændende fra dyb sorg til stor glæde, og at kirkens musik har en musikalsk spændvidde, der kan rumme alle disse stemninger og følelser. Eleverne bliver desuden præsenteret for kirkens hovedinstrument, orglet, og får indsigt i dets teknik, hvordan det virker, og hvordan det egentlig blev kirkens instrument. I forløbet skal eleverne: 1. Arbejde med kirkens ritualer og de stemninger, der oftest knytter sig hertil 2. Erfare, hvordan kirkens musik kan ledsage, understøtte og fortolke stemninger og livsbegivenheder 3. Lytte til kirkens musik og fornemme dens dynamik, og finde fortællingen i musikken 4

5 Drengen & musikken Jonas hørte faren sætte sig på taburetten ved klaviaturet og bladre i noderne. Så skete der noget mærkeligt: Faren tændte for orglet, det vil sige den elektri- citet, der drev viften, og Jonas hører, nej han mærker, hvordan omgivelserne fyldes med luft, hvordan luften strømmer ind i kancellerne. Det er som at sidde ude i naturen, i vinden, en varm vind. Jonas sidder og nyder dette sus og smældene fra registertrækkene, samtidig med at han mærker, hvordan han al- lerede fryser mindre og desuden slapper af, som om der er en underlig over- ensstemmelse mellem disse farens manipulationer med orglet og hans eget nervesystem. Så begynder faren at spille. Johann Sebastian Bach. Haakon Hansen er over- hovedet ikke i tvivl. Hvis noget kan hjælpe hans søn, må det være Johann Se- bastian Bach. Og Jonas sidder inde i orgelhuset og synes, det lyder fantastisk. Som at høre musikken inde fra sig selv. Han er i musikken, han flyder på den. Hans krop bliver en pibe, og eftersom Bachs musik hænger sammen mere end nogen anden musik, føjer ting sammen, mærker Jonas, hvordan farens spil samler ham, sætter hans parterede krop sammen, og på et tidspunkt, hvor Jonas føler, som en sitren fra isse til tæer, hvordan kroppen på ny er blevet hel, og hvor musikken vælter sig specielt smukt rundt om ham, begynder han at græde, lige så stille. Jan Kjærstad, Forføreren, 1993 God fornøjelse med projektet Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester 5

6 Info om lydspor Foruden kirkebesøget består projektet af følgende dele: 1. En animationsfilm 2. Fem bibelfortællinger 3. En online-lydplatform Da det kan være godt at kende lidt til den sammenhæng, som kirkebesøget indgår i, giver vi herunder en kort præsentation af ovenstående 3 projektdele. (En grundig beskrivelse af det samlede forløb findes i lærervejledningen, som findes på - mellemtrin - under menupunktet lærer ). 6

7 1. Animationsfilmen LYDBØLGE Inden kirkebesøget har klassen set den lille animationsfilm LYDBØLGE. (4 minutter. Filmen kan ses på ) Filmen er lavet særligt til dette projekt og handler om en dreng, der søger tilflugt i en kirke, hvor han får en stærk musikalsk oplevelse. At have set filmen vil være et godt afsæt til at snakke med eleverne. Handlingen er inspireret af en scene i Jan Kjærstads roman Forføreren. Hovedpersonen, Jonas Wergeland, oplever som barn en stor sorg. Faderen, der er organist, hjælper Jonas ved at spille Bach, mens Jonas sidder inde i selve orgelhuset og mærker, hvordan musikken spiller ham hel igen. Musikken til filmen er sammensat af brudstykker af 3 orgelstykker af Bach. Adagio i C-dur BWV 564 Toccata i D-mol BWV 565 Fuga i A-mol BWV 543 Noderne til filmmusikken findes som bilag i denne vejledning. Det er således en mulighed at lade eleverne høre lidt af filmmusikken spillet live - og ikke kun gennem computerens højttalere. 2. De fem bibelfortællinger Efter besøget i kirken arbejder eleverne med 5 bibelske fortællinger. Adam og Eva Abraham og Isak Den fortabte søn Påskefortællingen (fra forrådelsen til opstandelsen) Paulus Arbejdet i klassen lægger vægt på de almenmenneskelige spørgsmål, livssituationer, fortolkning og følelser, som fortællingerne rummer. Der er udarbejdet en elevfolder, hvorpå eleverne skal udarbejde storyboard over deres lydfortælling. 3. Lydplatformen LYDMASKINEN LYDMASKINEN er et online-lydredigeringsprogram, som eleverne arbejder med hjemme i klassen. De skal her vælge orgelstykker og reallyde, der passer til fortællingen, som de herefter trækker op på en tidslinje. På den måde laver de deres eget lydspor til en af de fem bibelske fortællinger. Eleverne navigerer i fortællingen ved hjælp af de storyboard-tegninger, som de kender fra elevhæftet. LYDMASKINEN findes på Der kræves et log-in, som kan fås ved henvendelse til jeres lokale folkekirkelige skoletjeneste, hvis I skulle få lyst til at prøve. 7

8 Kirkebesøg FORBEREDELSE Målgruppe klasse Tidsramme Ca. 60 minutter. Obs. 60 minutter er relativt kort tid. Hold fokus på projektets tema: Musik-stemninger-fortælling-fortolkning 8

9 Opgavefordeling og forberedelse I den følgende beskrivelse går vi ud fra, at organisten tager sig af fremvisning af orglet, giver eksempler på orglets musikalske spændvidde og på den musik, der spilles til forskellige kirkelige handlinger præsten tager sig af velkomst, fortæller om ritualerne og nogle af de stemninger, folk kommer i kirke med samt styrer samtalen, når musikken fortæller. Men det er naturligvis op til den medvirkende præst og organist at aftale, hvordan rollerne fordeles. Forberedelse til besøget Præstens forberedelse: 1. At huske elevfoldere til eleverne 2. At finde blyant til hver elev 3. At sørge for at klokkerne ringer, når eleverne ankommer. Hvis de lokale ringeskikke tillader det. 4. At se filmen LYDBØLGER (4 minutter) findes på Organistens forberedelse: 1. At forberede præsentation af orglets opbygning og dets lyde (som inspiration kan små film med Povl Balslev findes på 2. At finde eksempler på musik, der spilles til hhv. begravelse og vielse (eksempler ligger på 3. At finde 3-5 eksempler på musik, der udtrykker forskellige stemninger (eksempler ligger på www. lydspor.net) 4. At øve et lidt længere stykke musik, som indeholder en vis dynamik og fortælling (se fx noder til Bachs Toccata i D mol i bilag 3) 9

10 Kirkebesøg SKRIDT FOR SKRIDT 1. Velkomst og præsentation I kirken. Ca. 10 minutter Når eleverne kommer, vil det være godt, hvis kirkeklokkerne ringer. Det er en flot velkomst og en god anledning til at tage en snak om, hvornår og hvorfor kirkeklokkerne ringer. Herefter fortæller præsten om kirkerummet hvordan det bruges, når der sker afgørende begivenheder i menneskers liv, og hvordan det kan rumme alle de mange forskellige følelser, der er forbundet både med den største sorg og den største glæde. Herefter kan der tale om stemninger og kirkerummet - en torsdag med en bisættelse (gammel/ung) - en lørdag med et bryllup - en søndag med en gudstjeneste med dåb 2. Kirkens musik og stemninger Ved orglet. Ca. 20 minutter a. Orglet - kirkens hovedinstrument Organisten præsenterer orglet for eleverne og fortæller om dets teknik, om hvordan et orgel virker. Herefter gives der eksempler på orglets musikalske spændvidde. Der fortælles om piber, registre, manualer, tempo, styrke, og tonehøjde, og om hvordan organisten ved hjælp heraf kan skabe forskellige stemninger i musikken. Ønskes inspiration til denne del af kirkebesøget, kan den evt. hentes i film 1+2 om orglets opbygning og orglets stemmer, hvor organist Povl Balslev giver eksempler herpå. Orglet kan spille både melodi, harmonier og bas (se evt. film 3: orglet spiller bas, harmoni og melodi) Dette kan fx demonstreres ved at sammenligne musikken med en 3D-film. Først spilles 1D: melodien, så 2D: melodi og harmonisering og endelig 3D: bas i pedaler. Det foreslås, at der spilles en kendt sang eller måske en filmmelodi (Let it go fra Frost). Herefter kan der snakkes om, hvad det gør ved musikken, at der er tre lag. Forslag til spørgsmål: Orglet kaldes også instrumenternes dronning. Hvorfor mon? Der gives eksempler på orglets lyde/instrumenter og de stemninger det udtrykker. Hvad gør det ved oplevelsen af kirkemusikken, at orglet både kan spille melodi, harmonier, bas? 10

11 b. Musik og stemninger (beskriv stemningen) Elevfoldere udleveres Organisten fortæller om orglets mange registre og stemmer, der giver forskellige klangmuligheder, som kan tilpasses de handlinger, der spilles til i kirken, og som er dermed også er med til at understøtte den stemning, der er. Man kan evt. fortælle, hvordan registreringen afpasses efter, hvor mange mennesker, der er i kirken, og hvad det betyder. Herefter kan organisten indvie eleverne i nogle af de overvejelser, han/hun gør sig, når der skal spilles til kirkelige handlinger. At orglet sætter musik til de mange forskellige følelser og stemninger, som mennesker kommer i kirken med. At musikken nogle gange kan udtrykke, understøtte og fortolke stemninger og følelser på en helt anden måde end det talte sprog. Eleverne skal nu opleve, hvordan musik kan afspejle både glæde, sorg, vrede, vemod og begejstring, eller hvordan musikken kan understøtte eller fortolke de forskellige stemninger, mennesker, der kommer i kirken, kan stå i. Organisten spiller nu 3-5 korte stykker musik, der udtrykker forskellige stemninger. Eleverne skal nu prøve at sætte ord på stemningen efter hvert stykke musik. Dette gøres på bagsiden af elevfolderen Uddybende spørgsmål kunne være: Hvordan er tempo,klangen, melodien? Hvordan er styrken? Hvilke instrumenter kan I høre`? c. Ritualer, stemninger og musik Eleverne skal nu lytte til eksempler på musik, der spilles til bestemte situationer i kirken. De skal høre musik, der spilles til henholdsvis en begravelse og et bryllup. Med det som baggrund skal de forsøge at sætte ord på, hvordan musikken bruges, når der sker afgørende begivenheder i menneskers liv. De skal opleve, hvordan musik kan være med til at understøtte og fortolke nogle af de følelser, der er forbundet både med den største sorg og den største glæde (her kan præsten evt. hjælpe med at understrege, at stemning og følelser kan være forskellige fra begravelse til begravelse alt afhængigt af omstændighederne for dødsfaldet). Det vil være godt, hvis der er plads til, at eleverne enten kan lægge sig på gulvet eller indtage hver sin kirkebænk for nu skal der lyttes! Undervejs kan de overveje, hvilken funktion har kirkemusikken i forbindelse med de kirkelige handlinger og hvilke stemninger, de synes musikken frembringer. Musik til en begravelse Organisten giver eksempler på musik, der bliver spillet til 2 begravelser, hvor omstændighederne for dødsfaldene er forskellige. Eleverne lytter og prøver at sætte ord på, hvad musikken gør ved dem. Hvilken stemning, de synes musikken skaber og hvorfor? Hvilke virkemidler bruger organisten? Musik til et bryllup Organisten giver eksempler på musik, der spilles til bryllupper. Organisten fortæller om, hvordan han/hun vælger musikken? Forslag til spørgsmål til eleverne: Hvad betyder musikken til et kirkebryllup? Hvordan er stemningen? Hvilke virkemidler bruges der? 11

12 3. Musikfortælling - elevernes fortælling med den røde tråd Kirkerum. Ca. 20 minutter Eleverne skal nu lytte til et længere stykke musik med en vis dynamik. Vi foreslår Bachs Toccata i D mol (bilag 3), men andet kan også vælges. Det skal gerne være et stykke musik, hvor eleverne får mulighed for at høre og mærke musikken fortælle en dramatisk historie. Eleverne skal lægge sig på bænkene eller på gulvet med god plads imellem sig og bare lytte. Efter første gennemspilning forsynes eleverne hver især med den røde tråd, som de kan bøje og forme alt efter, hvordan de fornemmer grundmønstret/spændingskurven er i musikken, når de hører musikken 2. gang. De kan evt. bruge berettermodellen som analysemodel. (Se bilag) Den røde tråd kan formes, så den giver udtryk for musikkens styrke, volumen og den spænding, som eleverne fornemmer i musikken. Kan de høre en fortællinge i musikken? Hvordan udvikler fortællingen sig? Hvordan er spændingskurven? Hvilken stemning er der i musikken? Kan de bruge berettermodellen som analysemodel? Er der anslag, præsentation, point of no return, konfliktoptrapning og en udtoning i musikken? Hvordan kommer det til udtryk? 4. Afrunding med lydsangen Kirkerum. Ca. 5 minutter Hvis eleverne har sunget lydsangen på skolen, er det en rigtig god ide at afslutte besøget med, at organisten akkompagnerer eleverne - evt fra klaver. Tak for besøget! 12

13 Bilag 13

14 BILAG 1 14

15 Lydsangen Eleverne lærer denne lydsang hjemme i klassen, og det er ikke en del af kirkebesøget. Men hvis klassen er glad for sangen og tiden er til det, kan det være en god ide at synge den i forbindelse med kirkebesøget også. BILAG 2 15

16 Filmmusik - noder Organisten kan vælge at spille uddrag fra de Bachstykker, som udgør lydsporet til den lille animationsfilm LYDBØLGER, som eleverne har set inden kirkebesøget. Det er kun tænkt som en ekstra mulighed. Men det vil uden tvivl være en fin oplevelse for eleverne at høre musikken spillet live på et rigtigt orgel. BILAG 3 16

17 17 BILAG 3

18 18 BILAG 3

19 19 BILAG 3

20 20 BILAG 3

21 21 BILAG 3

VEJLEDNING til præster & organister. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

VEJLEDNING til præster & organister. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester VEJLEDNING til præster & organister Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester LYDSPOR - leg med lyd i bibelske fortællinger PROJEKTET ER UDARBEJDET AF Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester,

Læs mere

Vejledning til organister og præster

Vejledning til organister og præster Vejledning til organister og præster Indledning Information om Lydspor-projektet 1. Animationsfilmen LYDBØLGE 2. De fem bibelfortællinger 3. Lydplatformen LYDMASKINEN Vejledning til kirkebesøget Målgruppe

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING - MELLEMTRIN. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

LÆRERVEJLEDNING - MELLEMTRIN. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester LÆRERVEJLEDNING - MELLEMTRIN Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester KOLOFON Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2016. Projektet er en videreudvikling af

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2015 2016 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Årskatalog

Årskatalog Årskatalog 2017 2018 Gratis Alle tilbud er gratis for lærere og elever på folkeskoler og fri- og privatskoler i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Læs mere om FSO og undervisningstilbud

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester LÆRERVEJLEDNING Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester KOLOFON Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2015 www.folkekirkensskoletjeneste.dk Logo, forside,

Læs mere

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Årskatalog 2015 16 Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune Folkekirkens Skoletjeneste Odense FSO præsenterer her programmet for skoleåret 2015-16. Der er flere helt nye projekter, som

Læs mere

(Forside forslag. stil fra filmen hvor drengen kikker op på orglet i total)

(Forside forslag. stil fra filmen hvor drengen kikker op på orglet i total) Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger (Forside forslag. stil fra filmen hvor drengen kikker op på orglet i total) Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i Danmark Kolofon Projektet er

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Skoletjenestens årsberetning Sendes til biskoppen, provstiudvalget, menighedsrådende v/ formændene, skoletjenestens repræsentantskab og arbejdsudvalg,

Læs mere

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune.

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. KViST - Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste KViST Kirkerne

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal lytte til et uddrag af satsen, der består af fire små kontrastfyldte afsnit. De skal parvis associere til musikken og finde frem til et handlingsforløb

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Period e Mål Eleverne skal: Klasse:6ab Lærer: HK Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluerin g Reformationen 33-34 Repetere viden om reformationen

Læs mere

Mød komponisten Birgitte Alsted, der har lavet musikken. Hun præsenterer sig selv og sit værksted

Mød komponisten Birgitte Alsted, der har lavet musikken. Hun præsenterer sig selv og sit værksted MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af et stykke musik, nemlig satsen Havmanden kalder som er 1. sats i værket Agnetes latter. De skal gøre det uden at kende

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

4. Berettermodellen:

4. Berettermodellen: 4. Berettermodellen: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved Årsplan Anne Sofie Klougart 2016/17 www.skoletjenesten-knips.dk Tilbud til alle grundskoler Folkekirkens skoletjeneste er et tilbud til alle skoler i Næstved Kommune

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Jeg gi r dig ære. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Jeg gi r dig ære. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Om lovsang og tilbedelse Mål: At forklare børn, hvorfor og hvordan vi giver Gud ære igennem lovsang. At motivere børn til at deltage aktivt i lovsang og tilbedelse også når hele menigheden samles til at

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år

Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år Minikonfirmandundervisning i Sanderum sogn Der har været tilbudt minikonfirmandundervisning i Sanderum i 7 år Hvem? 4. klasser på Sanderum skole. (Ved at vælge 4. klasse fremfor 3. klasse undgår vi at

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

THOMAS SANDBERG. Sandberg Explorer 2.0. Koncert for mellemtrinnet

THOMAS SANDBERG. Sandberg Explorer 2.0. Koncert for mellemtrinnet Sandberg Explorer 2.0 Koncert for mellemtrinnet I denne sæson tager Thomas Sandberg på skolekoncertturné med Sandberg Explorer 2.0 - en øjenåbner i forhold til, hvad lyd og musik er og kan. Eleverne får

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Dansk Mellemtrin Musikoplevelse Lytte-/lydopgave Fremstilling Stop-motion film Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov ÅRSPLAN 2016-2017 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov 2 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers og Favrskov er landets ældste folkekirkelige skoletjeneste. Den har gennem mere end 20 år tilbudt

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling:

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling: 3. Handling: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se, hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget op ud fra

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING:

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Agnes er jeg fortæller, hun fortæller hele tiden hvad der sker og så er hun meget beskrivende. Ville det være blevet en anden fortælling,

Læs mere

Det lover jeg dig -1

Det lover jeg dig -1 Det lover jeg dig -1 Hør, hvad Gud lover Mål: Børnene forstår, at det er vigtigt at være opmærksom, når Gud taler. Del Guds løfter. Guds løfter skaber håb, glæde og begejstring! Tekst: 1. Mos. 15, 1-6

Læs mere

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen LOGBOG KORTFILM Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen Analysemodel til kortfilm SKA' VI VÆRE KÆRESTER? 1) Filmens dramaturgi A. Filmens handling og fortalte tid - Hvor lang tid varer kortfilmen (fortælletiden)?

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016

Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016 www.bornogengle.dk Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE i Frederikssund provsti 2015-2016 1 Indhold Projekter Skabelse og undergang i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi 5 Lydspor leg med lyd

Læs mere

Side 1 af 20. Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens.

Side 1 af 20. Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens. Indholdsfortegnelse Kom i gang... 2 Find en tv udsendelse... 2 Der er mange veje hen til en relevant tv udsendelse... 3 Se tv udsendelsen... 5 Kapitelsæt og kapitelmærker... 5 Dit første kapitelsæt...

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen

Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Snak om det Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker TPL-skema kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension / Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Baggrund lærer-elev Musikkens funktioner. Overalt i verden, til alle tider, og i alle samfundslag og aldersgrupper har vi mennesker

Baggrund lærer-elev Musikkens funktioner. Overalt i verden, til alle tider, og i alle samfundslag og aldersgrupper har vi mennesker lærer-elev MUSIK Overalt i verden, til alle tider, og i alle samfundslag og aldersgrupper har vi mennesker brugt musik. Det er ikke ligegyldigt, hvad der bliver spillet i hvilke sammenhænge. For musikken

Læs mere

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi.

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Overvejelser om hvordan en historie fortælles og i hvilken rækkefølge scenerne falder kaldes også for dramaturgi. Begyndelse, midte og slutning er en

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand Introduktion til undervisningsmaterialet Min far og Vrede mand 1 Undervisningsmateriale til Min Far og Vrede Mand Kære lærer. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen.

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang

Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin. 1. Forberedelse inden overgang Tilfredshedsundersøgelsen Mellemtrin 1. Forberedelse inden overgang A. Mit barn vidste i god tid før sommerferien at han/hun skulle videre til 3. årgang i bygning 2 efter sommerferien Enig: 100% Delvist

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde igen i år, at indbyde til et projekt for næste skoleårs 4.klasse. Mange af jer lærere har været med før, men for de kommende 4. klasser er det hele nyt. Et undervisningsprojekt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år Mærkning / Annoncering Tilladt for alle Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Tilladt for børn over 11 år Tilladt for børn over 15 år Program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011).

Min familie består af min kæreste Jens-Peter og vores 2 dejlige piger Sarah (2008) og Johanne (2011). Musikdagplejer Louise Østergaard Nielsen Klintevej 60 6000 Kolding Åbningstider: Mandag Torsdag: 6.30-16.15 Fredag: 6.30 15.30 Fakta om mig og min familie Jeg er født i 1983. Jeg har arbejdet som dagplejer

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Gud hjælper mig -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud hjælper mig -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud hjælper mig -2 Gud hjælper mig, når jeg beder om et under. Mål: Der fortælles, at Gud har omsorg for os og kender vores problemer. Der er ingen grænser for, hvad Gud kan gøre. Vi må kaste vores bekymringer

Læs mere

Undervisningsforløb til udskolingen

Undervisningsforløb til udskolingen FORLAG Undervisningsforløb til udskolingen Til døden os skiller en kortfilm af Martin og Michael Vrede Nielsen En lyd siger mere end 24 billeder. I sekundet. Af Anders Beier Stokkebæk Til døden os skiller

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Evaluering DA 2013-14. Dansk. Karin Tychsen

Evaluering DA 2013-14. Dansk. Karin Tychsen Evaluering DA 2013-14 Dansk Karin Tychsen Undervisningen har fulgt årsplanen. Begge årgange har været med i bogstavindlæringen og alle er godt i gang med både at læse og skrive. De bøger eleverne læser,

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere