Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. i Frederikssund provsti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016"

Transkript

1 Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE i Frederikssund provsti

2 Indhold Projekter Skabelse og undergang i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi 5 Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger 6 Bjerget mellem himmel og jord 7 Kan man forstå med kroppen? 8 Stjernen og menneskene under 9 Mod på livet 10 2 Lindgren, Leg og Livsmod rundt om Astrid Lindgrens forfatterskab 11 Mod med mere om mod og livsmod i bibelens og Astrid Lindgrens fortællinger 12 Rundt om rødhalsen 13 Kurser i skoletjenesten Kursus for lærere, præster og organister: Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger 14 Lærerkursus: Kan man forstå med kroppen? 15 Lærerkursus: Mod på livet 16 Lærerkursus: Lindgren leg og livsmod OG Mod med mere 17

3 Skoletjenestens projekter Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti tilbyder, med udgangspunkt i kristendomsfaget, tværfaglige projekter til alle grundskolebørn i Frederikssund og Egedal kommune. Projekterne afvikles i lyset af Fælles Mål for folkeskolen og med fokuspunkterne i den nye skolereform for øje. Formålet er, at inspirere til en spændende og aktuel undervisning i kristendomskundskab. Andre fag inddrages altid som bidrag til forskellige vinkler og tydninger på de tilværelsesspørgsmål, der tematiseres i projekterne. Desuden bringes lokale eller regionale kulturinstitutioner ofte i spil som medtænkere og samarbejdspartnere. Skoletjenesten har derudover til hensigt, at samarbejdet mellem skole og folkekirke bidrager til viden om den kristne kulturarv, som en vigtig del af grundlaget for det danske samfund. Samarbejdet er helt på skolens præmisser og alle elever kan deltage i skoletjenestens projekter uanset religiøs eller kulturel baggrund. Er du lærer i Frederikssund eller Egedal kommune, er det altid gratis at deltage i skoletjenestens projekter. Tilmelding Hvis du vil tilmeldes et af skoletjenestens projekter, skal du gøre det via skoletjenestens hjemmeside under rubrikken Tilmelding. I nogle tilfælde er der begrænset antal pladser til workshops, kurser e.l., men man kan altid få tilsendt det tilhørende undervisningsmateriale. Vær opmærksom på tilmeldingsfristerne og på, at tilmeldingsfrist for et projekt og et tilhørende kursus godt kan være forskellig. Skoletjenesten har desuden et varieret lager af materialer fra afviklede projekter til bestilling. Du kan se listen under rubrikken Materialer og bestille her fra enten via hjemmesiden eller ved direkte henvendelse til skoletjenestens konsulent på eller på Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti er med i Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester. Se mere på 3

4 4

5 Skabelse og undergang - i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi Med afsæt i en omvisning i den egyptiske samling på Ny Carlsberg Glyptotek udfolder projektet, ved hjælp af tre små tegneserier, temaerne skabelse og undergang i udvalgte egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter. Gennem arbejdet med de tre mytespor, bliver eleverne fortrolige med mytegenren, og der arbejdes med ligheder og forskelle mellem de tre religioners myter. Det overordnede formål med projektet er, at give eleverne en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen. Undervejs i forløbet aflægger klassen besøg i en lokal kirke, hvor der sættes fokus på opstandelsen bl.a. via kunstbilleder og en salme. Som forberedelse til kirkebesøget vil der være fokus på kirkemusikkens udtryk for ovenstående grundrytme, der i kristendommen rummer treklangen skabelse, undergang og ny begyndelse. Tegneserierne er lavet til projektet og tegnet af Niels Roland, Bjarne Hansen og Lars Petersen. Hver tilmeldt klasse modtager et læreroplæg, lydfiler med klassisk musik og et klassesæt med de tre tegneserier, så hver elev får sit eget sæt. Tegneserie af Niels Roland 2015 Målgruppe: klasse Fag: Dansk, religion, musik, billedkunst og historie Lektioner: Projektperiode: August oktober (uge 34 41) Museumsbesøg: Ved tilmelding, bedes I prioritere en ugedag for besøg på museet (mandag undtaget) Tilmeldingsfrist: 19/

6 Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger 6 I dette projekt skal elever i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog. Indgangen til arbejdet er et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan skabe og tale til forskellige grundstemninger. På skolen arbejder eleverne med fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål: Noa, Jonas, Moses, Maria-historien og Den lamme i Kapernaum. Eleverne kommer således til at udforske sammenhængen mellem bibelfortælling tilværelsesspørgsmål kirkens musikalske udtryk Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af real- og effektlyde og stumper af orgelmusik. Desuden indgår der i projektet en nyteg- Målgruppe: klassetrin Fag: Musik og kristendomskundskab Lektioner: 8-12 Projektperiode: September-oktober Kursus: 26/8 kl , Trinitatis kirke, København Tilmeldingsfrist: 1/ Fra animationsfilmen Lydbølge. Jeanette Nørgaard 2015 net animationsfilm, der tematiserer hvordan musikkens særlige sprog, taler til mennesket i bestemte situationer. Lydspor udbydes af Landsnetværket af Folkekirkelige skoletjenester. Tilmeldte lærere modtager: Undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof om æstetiske lærerprocesser. Animationsfilm Login til et online lydprogram Lydsang skrevet til projektet. Der er et kursus tilknyttet projektet. Kurset er relevant for både lærere, præster og organister. Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen til kurset ligger inden sommerferien. Se mere s. 14.

7 Bjerget mellem himmel og jord I religion, myter og riter er bjerget mødested mellem himmel og jord, mellem Gud og menneske. Men hvorfor har bjerget fået denne status, og hvorfra henter symbolikken sin kraft? I samarbejde med Willumsens Museum i Frederikssund har de folkekirkelige Skoletjenester i Gladsaxe-Herlev, Frederiksværk og Frederikssund udviklet et projekt hvor målet er, at eleverne får en nuanceret forståelse af den tætte sammenhæng mellem natur, her bjerg, og menneske. I projektet følger eleverne forskellige spor og måder at undersøge og fortolke på ved at se på bjerget med hhv. naturvidenskabsmandens, kunstnerens, bjergbestigerens og religionshistorikerens øjne. 7 Projektet indledes med et besøg på Willumsens Museum, hvor eleverne går på opdagelse i udstillingen Naturmøder. De præsenteres her for bjergbilleder af både Willumsen og samtidskunstnere og producerer afslutningsvist deres eget bjergværk i samarbejde med en kunstner. Efter besøget på museet fordyber eleverne sig i den religionsfaglige tolkning af bjerget, og de præsenteres for en række religiøse tekster, hvor bjerget står centralt. Solopgang over bjerg. J.F. Willumsen 1936 Målgruppe: klassetrin Fag: Kristendomskundskab, dansk, billedkunst Lektioner: Projektperiode: Oktober januar, omvisninger og workshops på Willumsens Museum i uge og uge 2-4 Tilmeldingsfrist: 1/9-2015

8 Kan man forstå med kroppen? Kan man ved at inddrage bevægelse i kristendomsundervisningen udfolde den faglige læring om centrale begreber? Det eksperimenteres der med i dette projekt, hvor eleverne skal sætte bevægelser på nogle af de centrale begreber, som de ifølge Fælles Mål skal kunne for at vide, hvad kristendom er. Ambitionen er med andre ord at udbyde et projekt, hvor bevægelsen integreres som et element i den faglige læring. 8 Projektet tager udgangspunkt i begrebet dom. Hertil knytter sig andre begreber som tilgivelse og nåde. Begrebet kender eleverne allerede fra skolegården, men i projektet skal de arbejde med den særlige betydning begrebet har i kristendommen. Hvad er dom for en størrelse? Kan en dom også fældes som tilgivelse? Hvilken aktualitet har begrebet uden for det religiøse univers? Til projektet er optaget en række instruktionsvideoer med dansere, der viser specifikke bevægelses-øvelser, der kan bruges i undervisningen. Bevægelserne er hentet fra cirkeldans og kreativ dans, og målet er at arbejde med, hvordan man v.hj.a. kroppen kan forklare og udtrykke sin forståelse af begreber. Desuden arbejder eleverne med tekster og kunstbilleder til fordybelse og nuancering af begreberne. Afslutningsvist besøger klassen den lokale kirke og får en forståelse af, hvordan domsbegrebet forstås og håndteres i kirkens rum og ritualer. The body of Abel found by Adam and Eve.William Blake, 1826 Til projektet knytter sig et forudgående lærerkursus med teologisk oplæg om domsbegrebet samt konkret inspiration til brug af dansens formsprog i undervisningen. Elektronisk tilmelding via CFU København. Se mere s. 15. Målgruppe: klassetrin Fag: Idræt, dansk og kristendomskundskab Projektperiode: November Antal lektioner: Kursus: 22/ kl , CFU København Tilmeldingsfrist: 1/ Projektet er udsprunget af et udviklingsprojekt i de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland.

9 Stjernen og menneskene under Er det lille Jesusbarn et barn med x-factor? Er Maria en mor med sande, vilde vuggesange i hjertet som alle andre mødre? Bliver Josef undertiden småirriteret på sin papsøn og sin forlovedes pylren om ham - og må rappe sig ud af det? Har hyrderne på marken talent for stomp? Kan engle danse? Og kan tre klasser sammen få en forestilling med sang, stomp, dans og drama op at stå på fire timer? Ja. Det kan de. Og det bliver både skægt og lærerigt! D. 25., 26. og 27. november finder den tilhørende workshop sted. Her bliver eleverne - sammen med master i drama og teaterpædagogik, Lis Rahbek, og konsulent ved Folkekirkens Skoletjeneste, Lene Bekhøi, guidet gennem stalden, marken, himlen og lyset på en musikalsk og dramatisk vandring gennem juleevangeliet. Her skal lærerne forvente at blive aktivt inddraget. 9 Der er plads til 9 klasser på workshoppen med tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Man kan sagtens arbejde med projektet uden at have deltaget i workshoppen. I får senere besked om lokalitet via skoletjenestens hjemmeside og når projektet sendes ud. Den hellige familie. Rembrandt 1645 Målgruppe: klassetrin Fag: Kristendom, dansk og musik Projektperiode: November-december Tilmeldingsfrist: 15/9-2015

10 Mod på livet Projektet Mod på livet handler om at turde leve og være styrmand i sit eget liv og om at tage medansvar for andre i både med- og modvind. Formålet er at give eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den måde, man lever sit liv på. Eleverne introduceres til modet som en balancegang mellem fejhed på den ene side og overmod på den anden side. Herefter arbejder eleverne med afsæt i litterære og bibelske fortællinger med opbygningen af en række etiske dilemmaer om bl.a. mod og mismod, stolthed og skam, sorg og glæde. Eleverne præsenterer deres etiske dilemmaer for hinanden ved hjælp af teaterformen Forum Teater. Læreren fungerer undervejs som en facilitator, der inddrager publikum (resten af klassen) til at hjælpe med at udrede de konflikter, som dilemmaer- 10 ne i stykkerne fremviser. På den måde bliver selve arbejdsfor- 10 men en øvelse i at tage ansvar, handle, finde muligheder, tænke årsager og virkninger forstå andre og blive opmærksom på Det gamle hus, Palle Nielsen 1963 egne fordomme. Målgruppe: klassetrin Fag: Kristendomskundskab, dansk Projektperiode: Januar-februar Uge Lektioner: 8-10 Kursus: 24/ kl , Edisonscenen, Betty Nansen Teateret Tilmeldingsfrist: 1/ Til projektet hører et forudgående lærerkursus om Forum Teater som undervisningsmetode på Betty Nansen Teatret. Se mere s / kl , Edison-scenen, Betty Nansen Teateret

11 Lindgren, Leg og Livsmod - Rundt om Astrid Lindgrens forfatterskab Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og livsmod. Samtidig er hendes fortællinger kendt af de fleste børn. Projektet her kombinerer en mini forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod formidlet gennem uddrag af kendte Astrid Lindgrens fortællinger - bla. Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Mio min Mio. Begrebet livsmod belyses yderligere gennem et udvalg af kendte bibelske fortællinger og der drages tematisk parallel mellem de bibelske fortællinger og Lindgrens fortællinger. Projektet formidles hovedsagligt til eleverne gennem leg. I tilknytning til projektet afvikles et lærerkursus, som er et fælles afsæt for både dette projekt og for projektet Mod med mere for indskolingen (se s. 12). Se mere om kurset s. 17. Der er plads til et begrænset antal deltagere. 11 Målgruppe: klasse Fag: Dansk og kristendomskundskab Lektioner: 8-10 Projektperiode: Marts maj 2016 Kursus: 3/ kl , Magistergården Hvidovre Tilmeldingsfrist: 4/ Brødrene Løvehjerte. Svea Høegh, Hundige Lille skole

12 Mod med mere - om mod og livsmod i bibelens og Astrid Lindgrens fortællinger David og Goliat. Litografi, Osmar Schindler (ca) Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller er det noget man får? I dette projekt præsenteres eleverne i indskolingen for nogle af modets mange lag og udslag. Målet er dels, at eleverne får kendskab til begreberne mod og livsmod, som de kommer til udtryk i kristendommen og børnelitteraturen, dels at eleverne kan skelne mellem begreberne og de forskellige måder begreberne kan komme til udtryk på både i hverdagen, i litteraturen og i kristendommen. Eleverne skal arbejde med følgende fortællinger af Astrid Lindgren: Målgruppe: klassetrin Fag: Kristendomskundskab, dansk Lektioner: Projektperiode: April-juni 2016 Kursus: 3/ kl , Magistergården Hvidovre Tilmeldingsfrist: 15/ Suser min lind, synger min nattergal Uddrag Pippi Langstrømpe Og fra biblen: David og Goliat (GT) Zakæus (NT) Som en introduktion til og igangsætning af projektet, er der produceret en lille film, hvor børn fortæller, hvad de mener mod og livsmod er. Som en integreret del af projektet, ligger der et kirkebesøg midt i forløbet. Besøget er oplevelsesbaseret og her får eleverne, med hjælp fra den lokale præst,, mulighed for at reflektere over de anvendte bibelske fortællinger i kirkens rum. Til projektet er desuden udviklet et spil, der med afsæt i den anvendte litteratur sluttelig giver eleverne mulighed for at udforske forskellige nuancer af mod. I tilknytning til projektet afvikles et lærerkursus, som er et fælles afsæt for både dette projekt og for projektet Lindgren, leg og livsmod for mellemtrinnet (se s. 11). Se mere om kurset s. 17. Der er plads til et begrænset antal deltagere.

13 Rundt om rødhalsen Kan I lide at beskæftige jer med klassisk litteratur og livets store spørgsmål? Og kan I lide at synge? Så skal I være med til dette gennemprøvede projekt, der tager udgangspunkt i Selma Lagerløfs fortælling om rødhalsen med inddragelse af filosoffen og teologen K.E. Løgstrups teorier om spontane livsytringer. Finalen på projektet bliver to fortællekoncerter i ugen op til påskeferien med levende musik, børnenes sang og inddragelse af effektlyde, talekor mm. undervejs. Koncerterne afvikles i Smørum og Frederikssund kirke hhv d. 16/3 og 17/ Målgruppe: klassetrin Fag: Kristendomskundskab, dansk og musik Lektioner: 6-8 (samt øvning af sange) Projektperiode: Februar-marts Tilmeldingsfrist: 4/ Rundt om rødhalsen. Grafiker Jane Olander 2014 Rundt om Rødhalsen Et undervisningsmateriale til klassetrin af Lene Bekhøi.

14 Kurser i skoletjenesten Kursus for lærere, præster og organister: Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger 14 Som forberedelse til projektet Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger, udbyder De folkekirkelige skoletjenester på Sjælland et kursus, hvor tilmeldte lærere bliver introduceret til arbejdet med æstetiske lærerprocesser i forhold til projektet og til de musikalske erfaringer, eleverne gør sig i projektet. Organist, komponist, klokkenist m.m. Povl Balslev fortæller om musikkens virkemidler og om hvordan, musikken kan bevæge os. Derudover vil han give musikalske eksempler, fortælle om orglet, og om hvordan orglets særlig lyd kan bruges til at gøre børn nysgerrige på klassisk musik. Konsulent Pernille Welent Sørensen arbejder med inddragelse af børn i processer om æstetik og teater. Hun holder oplæg med øvelser i, hvordan man som lærer kan sætte rammerne for og fordybe de æstetiske oplevelser, som eleverne får i mødet med musikken. Desuden gives en praktisk demonstration af, hvordan eleverne kan arbejde med projektets lydprogram, Lydmaskinen (IT-platform). Målgruppe: Lærere, præster og organister Tid: 26/ kl Sted: Trinitatis kirke, pilestræde 67, 1112 Kbh. K Tilmeldingsfrist: 30/6-2015

15 Lærerkursus: Kan man forstå med kroppen? Kurser i skoletjenesten Målgruppe: Lærere Tid: 22/ kl Sted: CFU København,Titangade 1, 2200 Kbh. N Tilmeldingsfrist: 1/ Tilmelding sker via CFU København I den nye skolereform ligger en udfordring til alle fag om at inddrage krop og bevægelse mere i undervisningen. Det gælder således også undervisningen i kristendomskundskab. De folkekirkelige skoletjenester fra Sjælland stillede stillede forskellige dansere spørgsmål om, hvorvidt man kan forstå begreberne dom og tilgivelse, som står i vejledningen til de forenklede Fælles Mål, til forståelse af, hvad kristendom er. Dansernes bud blev derpå afprøvet og justeret af pilotklasser. Nu videregives erfaringerne til en bredere kreds. Dette kursus byder på to korte teoretiske oplæg om fænomenologi og det begrebsmæssige fokus i dette projekt, dom og tilgivelse. Desuden får deltagerne to praktiske oplæg, hvor kursusdeltagerne selv skal afprøve nogle øvelser inden for kreativ dans og cirkeldans, der kan bruges i afsøgninger af, hvordan kroppen kan inddrages i kristendomsundervisningen. 15 Undervisere: Anne Mette Gravgaard, cand theol Dan Zahevig, fænomenolog Anja Reiff, præst specialiseret i cirkeldans Christina Brøndsholm, professionel danser

16 Kurser i skoletjenesten Lærerkursus: Mod på livet? I forbindelse med projektet Mod på Livet? udbydes et forudgående kursus om Forum Teater som undervisningsmetode. Forum Teater er en interaktiv teaterform, hvor genkendelige konfliktsituationer gennemspilles med publikum som aktører i løsning af pågældende konflikt. 16 På kurset bliver deltagerne dels introduceret til det at skabe deres egen case med indbygget konflikt, dels til selv at tage facilitator-rollen med henblik på at instruere eleverne i både løsningsorienterede scenarier, modstand og benspænd i forhold til casen. Kurset afvikles med en professionel instruktør og skuespillere på Edison Teatret. Målgruppe: Lærere i kristendomskundskab og dansk Tid: 24/ kl Sted: Edison-scenen, Edisonvej 10, 1856 Frederiksberg. Tilmeldingsfrist: 1/9-2015

17 Lærerkursus: Lindgren leg og livsmod og Mod med mere Kurser i skoletjenesten I tilknytning til regionsprojekterne Mod med mere og Lindgren, Leg og Livsmod for hhv. indskoling og mellemtrin, udbydes fælles et lærerkursus med forfatter Jens Andersen og børne- og familieforsker, Per Schultz Jørgensen. Jens Andersen udgav i 2014 den prisbelønnede biografi Denne dag, et liv om Astrid Lindgren. Per Schultz Jørgensen har bl.a. forsket i familieforhold, børns sociale identitet og udsatte børn og unge. I denne forbindelse har han gjort sig tanker om, hvad der skal til for at indgyde barnet livsmod. Begrænset deltagerantal. Tilmelding efter først-til-mølle -princippet. 17 Målgruppe: Lærere, der vil undervise i projektet Lindgren, leg og livsmod (se s. 11) eller projektet Mod med mere (se s. 12). Tid: 3/ kl Sted: Magistergården, Kirkepladsen 3, 2650 Hvidovre Tilmeldingsfrist: 1/9-2015

18 18

19 Kurser i skoletjenesten 19

20 Tilmelding og kontakt 20 Tilmelding til projekter kan ske på eller ved telefonisk henvendelse. Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti har kontor i Oppe Sundby Sognehus, Roskildevej 187, 3600 Frederikssund. Skoletjenestens konsulent, Lene Bekhøi, træffes alle hverdage kl Tlf: Design: Graphic Care - Tryk: Frydenberg A/S

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2015 2016 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune.

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. KViST - Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste KViST Kirkerne

Læs mere

ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016. Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg. www.fskf.dk

ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016. Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg. www.fskf.dk ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016 Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg www.fskf.dk Generelt Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom på, at der ikke kun opereres med lektioner fra

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Frederikssund provsti kirkeskoletjeneste 2015

Referat af repræsentantskabsmøde i Frederikssund provsti kirkeskoletjeneste 2015 Referat af repræsentantskabsmøde i Frederikssund provsti kirkeskoletjeneste 2015 Mødet blev afholdt onsdag den 6.maj 2015 kl.19.00 i Udlejre kirke, Ølstykke. Referent: Christina Holten Mølgaard, Sognepræst

Læs mere

ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI

ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI KONTAKT SKIBET (1.-3. KL.) I det kommende skoleår udbydes 8 nye tværfaglige projekter med fokus på bl.a. bevægelse, æstetiske læreprocesser

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Årskatalog 2015 16 Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune Folkekirkens Skoletjeneste Odense FSO præsenterer her programmet for skoleåret 2015-16. Der er flere helt nye projekter, som

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Årskatalog

Årskatalog Årskatalog 2017 2018 Gratis Alle tilbud er gratis for lærere og elever på folkeskoler og fri- og privatskoler i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Læs mere om FSO og undervisningstilbud

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov ÅRSPLAN 2016-2017 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov 2 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers og Favrskov er landets ældste folkekirkelige skoletjeneste. Den har gennem mere end 20 år tilbudt

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17

Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17 Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17 Besøg ud af skolen / læringsrum / gæstelærer / kurser / kristendom / etik / musik / fortælling / rollespil / billedkunst / bevægelse / eksistens /

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved Årsplan Anne Sofie Klougart 2016/17 www.skoletjenesten-knips.dk Tilbud til alle grundskoler Folkekirkens skoletjeneste er et tilbud til alle skoler i Næstved Kommune

Læs mere

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde igen i år, at indbyde til et projekt for næste skoleårs 4.klasse. Mange af jer lærere har været med før, men for de kommende 4. klasser er det hele nyt. Et undervisningsprojekt

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Generelt Klasserne modtager i forbindelse med de enkelte projekter et undervisningsoplæg (evt. med tilhørende cd, plakat eller andet)

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser ÅRSPLAN 2015-2016 Undervisningsprojekter & lærerkurser Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov FUSR - HVAD ER DET? Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2009/2010 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Skoletjenestens logo Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Logoet består af et hvidt kors og en figur af grønne flader, der

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune?

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? ÅRSPLAN 2015-16 Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er at tilbyde materialer, idéer og events til undervisningen i kristendomskundskab til

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-2017. KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj

ÅRSPLAN 2016-2017. KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj ÅRSPLAN 2016-2017 KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj Velkommen Kære lærer I det kommende skoleår tilbydes 13 tværfaglige projekter og 3 lærerkurser. Projekterne spænder bredt, både

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Skoletjenestens årsberetning Sendes til biskoppen, provstiudvalget, menighedsrådende v/ formændene, skoletjenestens repræsentantskab og arbejdsudvalg,

Læs mere

TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE. www.fsfisk.dk

TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE. www.fsfisk.dk TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE www.fsfisk.dk TILMELDING Årsplanens undervisningsforløb tilbydes gratis til skoler og lærere i Faxe, Stevns & Køge kommuner. Der er tilmelding

Læs mere

Kan man forstå med kroppen?

Kan man forstå med kroppen? Kan man forstå med kroppen? Af Anne-Sofie Aabenhus, projektleder for Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev Et undervisningsprojekt udbudt af de folkekirkelige skoletjenester øst for Storebælt

Læs mere

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie

Læs mere

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014 www.bornogengle.dk Årsplan for Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti 2013-2014 1 2 Om projekterne Tilmelding til de enkelte projekter foregår på skoletjenestens hjemmeside www.bornogengle.dk

Læs mere

Emil, Pippi og alle vi andre

Emil, Pippi og alle vi andre Emil, Pippi og alle vi andre Indhold side Formål og indledning 3 Livstema: At være jaloux 8 Livstema: At være med 13 Livstema: At hjælpe 17 Livstema: At dele glæden 21 Livstema: At være barn 25 Livstema:

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2016 2017 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skolestræde 1 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Dannelse i folkeskolen

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift

Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift Årsplan 2011/2012 Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde at indbyde til

Læs mere

Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 1.-3. KL. KONTAKT LYDSPOR LEG MED LYD I BIBELSKE FORTÆLLINGER I år byder skoletjenesten som sædvanlig på en blanding af gamle og nye

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2010/2011 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse

Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse Årsplan Kristendom 0. & 1. Klasse I kristendomsundervisningen vil der tages udgangspunkt i de bibelske fortællinger, eleverne skal arbejde med det gamle testamente og det nye testamente. Undervejs vil

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Kristendom

Undervisningsplan. Fag : Kristendom Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Kristendom Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

VEJLEDNING til præster & organister

VEJLEDNING til præster & organister VEJLEDNING til præster & organister LYDSPOR - fortælling og fortokning. PROJEKTET ER UDARBEJDET AF Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2016. www.folkekirkensskoletjeneste.dk PROJEKTET ER STØTTET

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2011/2012 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt Kære lærere, så er jeg tilbage fra barsel og klar med en ny årsplan fuld af spændende projekter og kurser. I det kommende år har

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

Årskatalog 2014 15. Alt er gratis for lærere i Odense! Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Årskatalog 2014 15. Alt er gratis for lærere i Odense! Folkekirkens Skoletjeneste Odense Årskatalog 2014 15 Alt er gratis for lærere i Odense! Folkekirkens Skoletjeneste Odense Vi udarbejder indenfor rammerne af Fælles Mål materialer og projekter, som tilbydes gratis til alle grundskolerne

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen

Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen Skoleåret 16/17 Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen Værdier og symboler - flag og faner Hvilke

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2013 2014 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Hvem, hvad, hvor? Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf.

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

KRISTENDOMS- KUNDSKAB

KRISTENDOMS- KUNDSKAB Nyhedsbrev 1 (2007-2008) NYHEDSBREV KRISTENDOMS- KUNDSKAB Juni 2008 Pædagogisk Central Velkommen til det første nyhedsbrev fra Pædagogisk Central om kristendomskundskab. Jeg Nyhedsbrev 1 2007-2008 Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 Rapport fra Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn marts-december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning................................................side 3 Fakta om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn

Læs mere

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Vejen 5. 7. klasse Billedkunst At give eleverne En forståelse af vejen som symbol på livet og valg heri.

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab

Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i grundskolen.

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Årsplan 2016-2017 Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse

Årsplan 2016-2017 Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse Årsplan 2016-2017 Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse Nye projekter om: Astrid Lindgren Josefine Ottesen Religionsfrihed Star Wars 16 undervisningsmaterialer til elever og lærere på alle trin

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

Årsplan 2012/2013. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2012/2013. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2012/2013 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt Drømmehaver (1.-3. kl.) Kære lærere, I det kommende skoleår er der 8 tværfaglige projekter og 2 lærerkurser. Jeg har særligt vægtet

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018

SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018 SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018 INDSKOLING OG MELLEMTRIN Den sidste have Undervisningsmateriale til kirkegårdsvandring Næsten alle elever har oplevelser omkring dødsfald og har erfaringer og

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Frederikssund Provsti. Årskatalog. Skoleåret Undervisningsforløb. og kurser.

Folkekirkens Skoletjeneste Frederikssund Provsti. Årskatalog. Skoleåret Undervisningsforløb. og kurser. Folkekirkens Skoletjeneste Frederikssund Provsti Årskatalog Skoleåret 2016-2017 Undervisningsforløb www.bornogengle.dk 1 og kurser 2 Velkommen - til et nyt skoleår med undervisningsforløb fra Folkekirkens

Læs mere

PUST LIV I UNDERVISNIN

PUST LIV I UNDERVISNIN LUFTFORANDRING PUST LIV I UNDERVISNIN EN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ÅRSPLAN 2015-2016 Si. 1 INDHOLD AF ÅRSPLAN 2015-2016 Om Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Side 3 FORENKLEDE

Læs mere

Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18

Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18 Årsplan fortælling lillegruppen 2017/18 Hvornår (uge) Hvad (emne) Hvordan (metode) Hvorfor (mål) Evaluering Uge 33 36 Folkeeventyr Dorte fortæller Give børnene oplevelser ved den mundtlige fortælling Børnene

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen Skoleafdelingen Åben Skole - kunst, kultur og musik I denne folder kan du læse om fire gratis og obligatoriske åben skole undervisningsforløb til folkeskolerne i Hillerød Kommune. Forløbene har særligt

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Læringsmål: Kære studerende på hold F14-UMD Velkommen til UMD-linjefags-ugeforløbet, som strækker sig fra uge 6 til og med uge 16. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

2014-2015. Antboy. NOas ark - et f lydende museum NEPHEW HJERTESTARTER. - et filmprojekt. www.skole-kirke-aarhus.dk

2014-2015. Antboy. NOas ark - et f lydende museum NEPHEW HJERTESTARTER. - et filmprojekt. www.skole-kirke-aarhus.dk 2014-2015 www.skole-kirke-aarhus.dk NEPHEW HJERTESTARTER NOas ark - et f lydende museum Antboy - et filmprojekt Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune Kannikegade 12 8000 Aarhus C Kontortid : mandag-tirsdag

Læs mere

ÅRSPLAN SKOLEÅRET Folkekirkens Skoletjeneste København Frederiksberg og Dragør-Tårnby. -

ÅRSPLAN SKOLEÅRET Folkekirkens Skoletjeneste København Frederiksberg og Dragør-Tårnby.  - ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2016 2017 Folkekirkens Skoletjeneste København Frederiksberg og Dragør-Tårnby www.fskf.dk - www.korsvejskirken.dk/skole-kirke Generelt Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom

Læs mere

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

KULTURBUS tilbud forår 2016

KULTURBUS tilbud forår 2016 KULTURBUS tilbud forår 2016 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Fællesaktiviteter på

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

KULTURENS BØRN kreative børn 2015-16

KULTURENS BØRN kreative børn 2015-16 KULTURENS BØRN kreative børn 2015-16 Kulturens børn kreative børn 2015-16 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Årsplan 2013/2014. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2013/2014. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2013/2014 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt KLASSIKERE Kære Lærere 200-året for Søren Kierkegaards fødsel markeres i år med et stort landsdækkende projekt for udskolingen.

Læs mere