MUSIKOPLEVELSE LÆRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSIKOPLEVELSE LÆRER"

Transkript

1 MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen, og stemningsbilledet bliver en indgang til at tale om Hvile og dens udtryk. Efterfølgende skal de læse den danske oversættelse af teksten og få en oplevelse og forståelse af sammenhængen mellem tekst og musik. I den forbindelse lærer de selv at synge melodien til Hvile. Eleverne ser filmklip 1: Hugi Gudmundsson i sit værksted, (filmklip 2: Hugi Gudmundsson fortæller om teksten) og filmklip 3: Hugi Gudmundsson fortæller om musikken. FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE Introduktion ved folkeskolelæreren Lad eleverne lytte til satsen Hvile af den islandske komponist Hugi Gudmundsson. Den ligger i sin helhed på forsiden af Fem spor Vokalmusik. (Varighed 3min. 17 sek.). Lyt evt. flere gange Tal lidt med eleverne om sangen, der er skrevet for 4- stemmigt kor med sopran, alt, tenor og bas. Teksten synges på islandsk. Fortæl at I senere skal se nærmere på teksten i en dansk oversættelse Mød komponisten Hugi Gudmundsson, der har lavet musikken. Han præsenterer sig selv i sit værksted Vis filmklip 1: Hugi Gudmundsson i sit værksted (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiden) Lad eleverne parvis tale sammen om, hvad de lægger mærke til ved Hugi Gudmundsson og hans værksted. Lav en fælles opsamling på det Fortæl at eleverne skal arbejde med stemningen i musikken, så det betyder ikke noget, at de ikke forstår teksten Tal med dem om, hvad en stemning er og om, hvordan musik kan påvirke ens stemning og danne billeder og forestillinger i ens hoved. Tal om, at det er helt individuelt, hvad man oplever, når man lytter til musik. Der er ikke noget rigtigt og forkert Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren. Sammenhæng mellem musik og billede Vis elevside 1 på smartboard. Syng/spil forskellige små fraser/melodier med de forskellige stemninger. Lad eleverne fortælle, hvilket stemningshoved de synes passer til musikken. Spil f.eks. Noget hurtigt, livligt og jazzet (glad) En langsom melodi i mol med meget trinvis bevægelse (trist) Noget kromatisk/atonalt (mystisk/uhyggeligt) En melodi med nogle hurtige opadgående spring (glad) Find selv på flere eksempler og udvid evt. med flere stemninger, der skrives på smartboardet Tal med eleverne om, hvorfor de enkelte musikeksempler (ofte) forbindes med bestemte stemninger. Hvad er det i musikken, der gør det? Hugi Gudmundsson > side 1 af 14

2 MUSIKOPLEVELSE LÆRER Elevopgave til satsen Hvile: Hvilket stemningsbillede passer til musikken? Vis stemningsbillederne på elevside 2 og fortæl eleverne, at de ligesom i forøvelsen med musikskolelæreren skal finde frem til, hvilket stemningsbillede, de synes passer bedst til Hugi Gudmundsson sang Fortæl også, at de skal prøve at finde ud af, hvorfor de netop vælger det billede de gør. Her skal de tænke på noget af det, der er blevet talt om i forøvelsen med musikskolelæreren Dan makkerpar og afspil lydklip 1 med første vers af sangen mange gange, mens eleverne lytter og taler om billederne og musikken Lad eleverne fortælle, hvilket billede de har valgt og gå i dialog med dem om, hvad det er i musikken, der gør, at de har truffet det valg Gentag melodien nogle gange, mens I taler sammen om billederne. Noden står både neden for og på elevsiden, så eleverne evt. kan følge med i noderne Musikskolelæreren kan spille melodien Lad også eleverne lære at synge melodien på la-la Syng og spil evt. melodien sammen Hvile Hugi Guðmundsson & C q = 90 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 & w Œ œ œ œ œ œ œ œ 13 & Œ œ œ œ œ œ U œ œ œ œ œ w Hugi Gudmundsson > side 2 af 14

3 MUSIKOPLEVELSE LÆRER Om tekst og musik Læs den danske oversættelse af det islandske digt højt. Lad eleverne følge med i teksten på elevside 3 Den rolige sø maskerer min vej over bjerget, skjuler den i aftenens tysthed og tusmørke. Blid søvn holder min hjerteve i en dal; ved daggry stiger den op igen fra dybets stilhed. Tal om stemningen i digtet og om nogle centrale ord: rolige, aftenens tysthed, blid søvn, hjerteve (hjertesorg, ondt i hjertet), dybets stilhed Man kan allerede her konstatere, at der er en sammenhæng mellem den ro og stilhed, der er i digtet og det musikalske udtryk der er i sangen Hvile Hvis I ønsker at gå nærmere ind i teksten, så kan en tolkning være, at den handler om savn. Min vej over bjerget kan ses som ens livsbane, der nu er skjult dvs. stoppet. (der er en der er død) Blid søvn holder min hjerteve i en dal kan ses som et billede på, at mens man sover, så savner man ikke, der gør det ikke ondt. Ved daggry stiger den op igen fra dybets stilhed. Når man vågner om morgenen, så kommer savnet igen. Vis evt. filmklip 2: Hugi Gudmundsson fortæller om teksten (Filmklip og lydklip afspilles fra elevsiden) Lyt til hele satsen lydklip 2 og/eller syng melodien med eleverne igen. Tal med eleverne om, hvordan den ro og sorg (hjerteve), der er i teksten udtrykkes i musikken ved bl.a. et langsomt tempo meget trinvis bevægelse mol homofon sats (en flerstemmig sats, hvor én stemme har melodien, mens de andre stemmer akkompagnerer og følger melodien node mod node. Modsat en polyfon sats med mange selvstændige stemmer). Vis filmklip 3: Hugi Gudmundsson fortæller om musikken Tal med eleverne om det Hugi Gudmundsson fortæller. Hvad siger han om, hvordan tekst og musik hænger sammen? Hugi Gudmundsson > side 3 af 14

4 MUSIKOPLEVELSE LÆRER Ekstra idé: Musikskolelæreren spiller eksempler på musik, der udtrykker stilhed og ro Spil nogle eksempler på musik, der udtrykker stilhed og ro - gerne musik i forskellige genrer og stilarter Tal med eleverne om, hvad der karakteriserer musikken i de enkelte eksempler og sammenlign med satsen Hvile Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne Hvad har vi lært om musik og stemninger? Hvad har vi lært om, hvordan musik kan udtrykke stilhed og ro? Hvad har vi lært om, hvordan tekst og musik hænger sammen i Hvile? Hvad har vi lært om Hugi Gudmundsson? Hugi Gudmundsson > side 4 af 14

5 MUSIKOPLEVELSE ELEV 1 FORØVELSE: HVILKET STEMNINGSHOVEDE PASSER TIL MUSIKKEN? Peter SE Bruun FILMKLIP i sit 1 værksted Hugi Gudmundsson i sit værksted Hugi Gudmundsson > side 5 af 14

6 MUSIKOPLEVELSE ELEV 2 OPGAVE: HVILKET STEMNINGSBILLEDE PASSER TIL MUSIKKEN? LYT TIL LYDKLIP 1 Hugi Gudmundsson > side 6 af 14

7 MUSIKOPLEVELSE ELEV 3 OM TEKST OG MUSIK LYT TIL LYDKLIP 2 Hvile Hugi Guðmundsson & C q = 90 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 & w Œ œ œ œ œ œ œ œ 13 & Œ œ œ œ œ U œ œ œ œ œ œ w HVILE Den rolige sø maskerer min vej over bjerget, skjuler den i aftenens tysthed og tusmørke. Blid søvn holder min hjerteve i en dal; ved daggry stiger den op igen fra dybets stilhed. Peter SE Bruun FILMKLIP i sit 2 værksted Hugi Gudmundsson fortæller om teksten Peter SE Bruun FILMKLIP i sit 3 værksted Hugi Gudmundsson fortæller om musikken Hugi Gudmundsson > side 7 af 14

8 MUSIKFORSTÅELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal først lytte registrerende og finde frem til forskellene mellem de tre vers, der synges i sangen. Dernæst lærer de rytmerne i sangen og arbejder med at forbinde en rytme de hører eller synger med et visuelt rytmebillede. Til slut skal de lægge et rytmepuslespil til melodien. FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE Fælles introduktion Fortæl eleverne at de skal arbejde med at lægge et rytmepuslespil med rytmen til satsen Hvile, efter at de først har øvet rytmerne. Derfor skal de indledningsvist høre melodien nogle gange, så de kender den rigtig godt. (Vi benytter lejligheden til samtidigt at blive bevidst om forskellen mellem de tre vers der synges i satsen) Spil lydklip 1,2 og 3 flere gange: Det er det samme vers der synges tre gange på tre forskellige måder. Lyt flere gange og find sammen med eleverne frem til forskellen mellem de tre vers 1. vers :Sopran synger tekst A,T B synger med bocca chiusa (italiensk og betyder med lukket mund, dvs. de nynner) 2. vers : Alle synger med tekst pp (pianissimo, meget svagt) 3. vers: Alle synger med tekst f (forte, kraftigt) Lyt evt. til lydklip 4 med de tre vers i sammenhæng Elevopgave til satsen Hvile: Læg et rytmepuslespil Vis elevsiden på smartboard med rytmebrikkerne Fortæl eleverne, at det er de 18 takter/brikker, der er i melodien til satsen Hvile, som her står i en forkert rækkefølge. De skal lære rytmerne til melodien at kende, og så skal de finde ud af, hvilken rækkefølge takterne kommer i, så de passer til melodien Øv rytmerne på elevsiden klap dem, sig dem eller brug metoderne fra Music Mind Games. Tal med eleverne om nodeværdierne Peg på takterne på smartboardet og spring efterhånden rundt imellem dem prøv at holde det tempo, som satsen synges i Sig også selv rytmen i nogle af takterne og lad eleverne fortælle, hvordan takterne ser ud Dan grupper på 3-4 elever og giv hver gruppe en konvolut med rytmebrikker. (Print inden timen siden med rytmebrikker, klip dem ud og læg et sæt i det antal konvolutter, der svarer til antallet af grupper) Fortæl at der er sat tal på t. 1,2,3,4,8 og 15, så dem kan de lægge med det samme Hugi Gudmundsson > side 8 af 14

9 MUSIKFORSTÅELSE LÆRER Lyt til lydklip 1 eller syng melodien sammen, mens eleverne arbejder med at lægge brikkerne i den rigtige rækkefølge Lad grupperne to og to sammenligne om de har det samme resultat Syng melodien igen og ret evt. fejl i de brikker eleverne har lagt Hvile Hugi Guðmundsson & C q = 90 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 & w Œ œ œ œ œ œ œ œ 13 & Œ œ œ œ U œ œ œ œ œ œ œ w Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne Hvilke nye fagord har vi lært, da vi lyttede til sangen Hvile? Hvordan har vi lært/arbejdet med at høre rytmer? Evt. hvilke nodeværdier har vi lært/arbejdet med? Hugi Gudmundsson > side 9 af 14

10 MUSIKFORSTÅELSE ELEV 1 OPGAVE: LÆG RYTMEPUSLESPIL LYT TIL LYDKLIP 1 LYT TIL LYDKLIP 2 LYT TIL LYDKLIP 3 LYT TIL LYDKLIP 4 1 Qqqq Qqqq Qqqq h qq 3 4 qqqq h h qqh 15 2 h qq qqqq qqqq qqqq h h h h h h h h 8 w w d q Hugi Gudmundsson > side 10 af 14

11 MUSIKALSK SKABEN LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal være musikalsk skabende og prøve at arbejde ligesom Hugi Gudmudsson arbejder med sine sange. De skal lave to små rolige sange på hver fire takter på en tekst med nogle rytmer fra Hvile. Rytmerne kender de fra opgaven i musikforståelse. De skal lade sig inspirere af Hugi Gudmundssons gode råd til det musikalsk skabende arbejde og af hans arbejdsmetode. Eleverne ser filmklip 4: Hugi Gudmundsson giver gode råd til arbejdet med at skabe en sang og filmklip 5: Hugi Gudmundsson synger og spiller sin sang. FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE Introduktion ved folkeskolelæreren Fortæl eleverne, at de nu skal arbejde ligesom Hugi Gudmundsson har arbejdet med Hvile Vis elevsiden på smartboard. Fortæl at rytmerne er fra satsen Hvile, og at eleverne selv skal prøve at lave nogle små rolige sange på de rytmer. Sig sammen med eleverne de to tekster på rytmerne. (OBS. Takterne kommer i en anden rækkefølge i Hvile) Fortæl eleverne at de skal se og høre, hvordan Hugi Gudmundsson arbejder Vis filmklip 4: Hugi Gudmundsson giver gode råd til arbejdet med at skabe en sang Tal med eleverne om det Hugi Gudmundsson fortæller Han synger, mens han finder frem til en melodi også for at finde et toneleje der er godt at synge i Han synger det samme, som han spiller Han synger/spiller melodien mange gange. Hvis han bliver træt af den, så ændrer han bare en enkelt tone og spiller den igen mange gange Gennemgå teksten i elevopgaven punkt for punkt Understreg at eleverne selv skal synge det de spiller, ligesom Hugi Gudmundsson gør på filmklip 5. (De har blot et andet instrument end et klaver) Vis filmklip 5: Hugi Gudmundsson synger og spiller sin sang Hugi Gudmundsson > side 11 af 14

12 MUSIKALSK SKABEN LÆRER Forslag til forøvelse ved musikskolelæreren: Eksempler på små rolige sange Musikskolelæreren kan spille/synge nogle eksempler på nogle små rolige sange på rytmerne til hhv. sang 1 og 2 Spil de fire takter (evt. i mol) og lad eleverne synge efter. Gentag hvert eksempel flere gange og skærp elevernes opmærksomhed omkring intonationen Prøv også at lade eleverne selv finde ud af, om det er en melodi på rytmen i sang 1 eller 2, der spilles. Spil en melodi på en af rytmerne, hvorefter eleverne skal synge efter på den rigtige tekst Elevopgave: Lav to små rolige sange med rytmer fra Hvile Dan makkerpar og giv eleverne i parrene hhv. nummer 1 og 2. Fortæl at 1`erne er kølleholder i den første melodi og 2`erne er kølleholder i den anden melodi Lad hvert makkerpar få et klokkespil, en xylofon eller en metallofon samt en kølle Print og del elevsiden ud og lad gerne parrene sprede sig i flere rum NB. Hvis man til sidst vil sætte alle elevernes små sange i forlængelse af hinanden, så kan det være hensigtsmæssigt at give en starttone til hhv. sang 1 og sang 2. Med starttone på d bliver det en molmelodi. Med starttone på c bliver det en durmelodi Giv gerne eleverne god tid, så der også er plads til at eksperimentere og øve sig i at fremføre sangene Underviserne går rundt og hjælper. Musikskolelæreren kan spille med på sit instrument og støtte elevernes ideer Lad hvert makkerpar spille og synge hver af deres to melodier et par gange og lad de andre elever lære dem og synge med Musikskolelæreren kan støtte fremførelserne med sit instrument Arbejd med intonation og evt. med at eleverne selv tæller for Giv respons: Kunne eleverne synge deres egne melodier? Kunne de holde tempoet nede? Osv. Ekstra idé: Musikskolelæreren binder elevernes sange sammen til én stor komposition Hvis eleverne har fået den samme starttone til hhv. sang 1 og 2 kan deres små sange sættes i forlængelse af hinanden Stil eleverne der spiller sang 1 op i en rundkreds med deres instrument og deres makker. Sæt melodierne sammen, f.eks. på følgende måde: Det første par spiller og synger deres sang nr. 1 (evt. med støtte fra folkeskolelærer og musikskolelærer) Alle synger melodien to gange, mens eleven spiller til (evt. med støtte) Hugi Gudmundsson > side 12 af 14

13 MUSIKALSK SKABEN LÆRER Musikskolelæreren spiller et mellemspil på 4 eller 8 takter Næste par spiller og synger deres melodi osv. Gør det samme med sang 2 Forslag til evalueringsspørgsmål sammen med eleverne Hvad har vi lært om selv at lave musik? Hvilke ligheder er der mellem Hvile og vores to små rolige melodier? Hvad har vi lært om at fremføre musik? Hvad har vi lært om at spille sammen? Har vi lært andet? Forløbet med Hvile af Hugi Gudmundsson er nu afsluttet. Gå videre til en anden komponist. Hugi Gudmundsson > side 13 af 14

14 MUSIKALSK SKABEN ELEV 1 OPGAVE: LAV TO SMÅ ROLIGE SANGE MED RYTMER FRA HVILE Rytmer og tekst til sang 1. h qq h h qqqq h h LY- SE NE SLUK- KER BLOMSTERNE DE LUK- KER Rytmer og tekst til sang 2. Qqqq I DYBE DY- h h NER qqh FINDER JEG w RO Peter SE Bruun FILMKLIP i sit 4 værksted Hugi Gudmundsson giver gode råd til arbejdet med at skabe en sang Lav to små rolige sange på rytmerne og teksterne ovenfor Brug klokkespil, xylofon eller metallofon og jeres egne sangstemmer Den ene af jer spiller, når I laver den ene sang. Den anden spiller, når I laver den anden sang. I synger begge to med på begge sange Begynd og slut en sang på den samme tone Øv jer I at synge jeres sange, mens I spiller dem. I skal gøre ligesom Hugi Gudmundsson, der både synger og spiller sin sang. Peter SE Bruun FILMKLIP i sit 5 værksted Hugi Gudmundsson synger og spiller sin sang Hugi Gudmundsson > side 14 af 14

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal lytte til et uddrag af satsen, der består af fire små kontrastfyldte afsnit. De skal parvis associere til musikken og finde frem til et handlingsforløb

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Jeppe Just Christensen i sit værksted. Derefter skal de først lytte til Song no. 2 (varighed 6:33) og efterfølgende opleve

Læs mere

Mød komponisten Birgitte Alsted, der har lavet musikken. Hun præsenterer sig selv og sit værksted

Mød komponisten Birgitte Alsted, der har lavet musikken. Hun præsenterer sig selv og sit værksted MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af et stykke musik, nemlig satsen Havmanden kalder som er 1. sats i værket Agnetes latter. De skal gøre det uden at kende

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Lars Kynde i hans forskellige værksteder. Derefter skal de lytte til et uddrag af værket Elefanthjerte, der spilles på

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne bliver ført ind i musikken via en historie. De får begyndelsen på to små historier som de skal digte videre på. Historierne stimulerer elevernes mulighed for

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Samarbejdet mellem folkeskolelærer og musikskolelærer går sjældent af sig selv. Det

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er titel: Dragetøsen En musikalsk fortælling om at være som man er sæt : God plads X X 10 12 13-16 Ved en medarbejder fra Kulturskolen : Ma 150 3 musikere fra musikskolen varighed 45 min Antal lektioner afvikling

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Eroica m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Beethoven I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Eroica. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikværket Eroica er skrevet

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Else Marie Okkels Lektor UC SYD

Else Marie Okkels Lektor UC SYD 87 8. Ideer og inspiration - eksempler på undervis ningsindhold og rollefordeling i 1+1=3 Nedenstående eksempler på undervisningsindhold er udvalg fra de 8 forskellige samarbejder, der har været mellem

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film er så stor en del af børns hverdag, at det er vigtigt at arbejde pædagogisk med film helt ned til børnehavealderen og i hele skoleforløbet. Der er

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Musikskole folkeskole. Samarbejde - Hvordan? Lektor Else Marie Okkels. Udvikling og forskning. University College Syddanmark

Musikskole folkeskole. Samarbejde - Hvordan? Lektor Else Marie Okkels. Udvikling og forskning. University College Syddanmark Musikskole folkeskole Samarbejde - Hvordan? Oplægget bygger på de første erfaringer fra 1+1=3 Et udviklingsarbejde med fokus på samarbejdet mellem folkeskole og musikskole i de fire Sønderjyske Kommuner:

Læs mere

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 1 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig

Du må være med! -5. Den, der er lidt mærkelig Du må være med! -5 Den, der er lidt mærkelig Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse

Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Årsplan MIM 2011/2012, 2. og 3. klasse Bemanding i MIM-timerne: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA UJ/ySK/ISA - Mål for undervisningen: Mange af eleverne har behov for,

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Gud taler til mennesker -1

Gud taler til mennesker -1 Gud taler til mennesker -1 Gud taler til børn Mål: Børnene opdager, at Gud taler til mennesker og deler sine hemmeligheder med dem, der søger ham, ærer ham og holder sig tæt til ham. Børnene får forståelse

Læs mere

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS Form og indhold: Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange og øvelser ind i årsplanen. Klassen kommer ikke omkring alle aktiviteter,

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Roms fontæner og pinjer

Roms fontæner og pinjer Roms fontæner og pinjer På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille to forskellige musikværker.

Læs mere

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre)

Systembeskrivelse Materialet tager udgangspunkt i violin/cello undervisning og er beregnet til elever på Musikskolen Holbæk. (og deres forældre) 1 Definitioner Lyd omfatter både dynamik, tonehøjde (intonation) og artikulation. Dynamik: Kraftigt - svagt; legato staccato strøg. Artikulation: Tryk samt ansats - korte og lange strøg. : Dit tryk og

Læs mere

Lydklip i PP elevøvelse (uden installation af Audacity) Side 1. Dette er en papirudgave af opgaven www.frborg-gymhf.dk/gj/genre

Lydklip i PP elevøvelse (uden installation af Audacity) Side 1. Dette er en papirudgave af opgaven www.frborg-gymhf.dk/gj/genre Lydklip i PP elevøvelse (uden installation af Audacity) Side 1 Lyd-klip i PP Genre-øvelser - uden at installere Audacity Dette er en papirudgave af opgaven www.frborg-gymhf.dk/gj/genre Dette er en øvelse

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Den tragiske Schuberts 4. symfoni

Den tragiske Schuberts 4. symfoni Den tragiske Schuberts 4. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Franz Schubert Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016.

Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Nyhedsbrev Nr. 16 Februar 2016. Kære alle elever og forældre. Så nærmer foråret sig lige så stille, og det er igen tid til at tage stilling til, om I vil fortsætte med at gå til musik. Der er tilmelding

Læs mere

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering DA april 2012 Dansk i DA april 2012. Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Alle bogstaver

Læs mere

SMITTE-beskrivelse af fokus: Sprog og kognition musikalitet i den pædagogiske praksis. Sammenhæng

SMITTE-beskrivelse af fokus: Sprog og kognition musikalitet i den pædagogiske praksis. Sammenhæng SMITTE-beskrivelse af fokus: Sprog og kognition musikalitet i den pædagogiske praksis Sammenhæng Baggrund & forudsætninger Evaluering Registrering & vurdering Mål Hvad vil vi opnå? Inklusion Tiltag Handling

Læs mere

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden

Det Klingende Museum. på besøg i musikkens verden Det Klingende Museum på besøg i musikkens verden gok gok kling klang Babuuuuu athjuuuu bum suse rumle pip pip dyt! mijauuuuu hurraaaa! ding dong Lydene i og omkring os plim plim klap klap risle bøvs! knirke

Læs mere

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet.

Herefter får de udleveret deres lille pixibog, der på forhånd er udskrevet. 1.lektion Sang nr. 2 synges. Samtidig vises samtalebilledet, så eleverne kan se, hvordan bogstaverne kommer til jorden. Det er vigtigt at have fokus på teksten. Denne sang handler om, at der findes røde

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv Find navneord Hvad er Halloween? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man Halloween? Se, syng, lyt og læs. Se videoen Halloween

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS Hanedans Lærerveledning til Elevlyt Musik på Tværs Lærerveledning til Elevlyt Carl Nielsen: Hanedans fra operaen Maskarade 1 Stykket varer 5 minutter og 5 sekunder. Besætningen er: Træblæsere:

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL

Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK GRÆNSER OG NETVÆRK MODUL Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 83 GRÆNSER OG NETVÆRK 4 MODUL 84 Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK Modul 4 - GRÆNSER OG NETVÆRK 85 GRÆNSER OG NETVÆRK MODULET BERØRER SÆRLIGT FØLGENDE RETTIGHEDER FRA BØRNEKONVENTIONEN:

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Til Herrens tjeneste -4

Til Herrens tjeneste -4 Til Herrens tjeneste -4 Indsigt som gave fra Helligånden (kende ånder, visdomsord og kundskabsord). Mål: At vide, at Helligånden giver os indsigt, visdom og kundskab som gaver. Disse gaver hjælper os til

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer Jeg kender Jesus -2 Jesus bestemmer Mål: Målet er, at børnene vil gøre Jesus til Herre over deres liv. Når vi giver ham lov, bestemmer han over alt det, som binder os. Opmuntr børnene til at give sig selv

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Hvad er det, du siger -2

Hvad er det, du siger -2 Hvad er det, du siger -2 Alt, hvad Gud siger, er sandt og godt. Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver, ligesom han har sagt sikken en magt

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Rytmer og regning. Baggrund lærer-elev. Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholdsregning, Billede:

Rytmer og regning. Baggrund lærer-elev. Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholdsregning, Billede: MATEMATIK Baggrund lærer-elev Ligesom vores skalaer kan sættes på matematiske formler, som simpel forholds, så kan rytmer og rytmemønstre også forstås som et forholdsregnestykke - nogle steder i verden.

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

Syng og dans med Burkina Faso

Syng og dans med Burkina Faso Side 1/5 Opgaveark#5 Fag/klassetrin: Musik og idræt, 1.-. klasse Omfang: - lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet med denne opgave er, at eleverne samarbejder

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 1. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål).

Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Evaluering af DA dec. 2012. Dansk: Lærer: Karin Tychsen Formålet med dansk: Et mangesidigt sprogligt fællesskab: lytte tale -læse skrive. (Uddybning af mål se årsplan og Fælles mål). Siden vi begyndte

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

Spejd din egen sang. Forslag til at teste ideen og skrive en spejdersang. S m g

Spejd din egen sang. Forslag til at teste ideen og skrive en spejdersang. S m g Spejd din egen sang Forslag til at teste ideen og skrive en spejdersang S m g S m g 2 Forord Dette materiale er et ideoplæg til, hvordan man kan arbejde med musik og sange i forbindelse med det store Spejder

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Indhold Musik som obligatorisk fag

Læs mere

Blokfløjte. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning

Blokfløjte. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Luk op for Jesus -4 Jesus ønsker dit hjerte. Mål: Lær børnene, at det er Jesus største ønske, at vi giver vort hjerte til ham. Så vil hele vort liv, alt det vi er, og alt det vi har, tilhøre ham. På den

Læs mere