Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET"

Transkript

1 Medlemsblad for AARHUS KATEDRALSKOLES VENNER AARHUSIANERSAMFUNDET

2 Besættelsen set fra Heimdal I forbindelse med årets dimission modtog skolen en indbundet bog fra en tidligere elev. Den stammer fra årene og indeholder dels referater fra periodens møder i Heimdal, dels en årgang af Runen, der, som de fleste heimdalider vil vide, var foreningens organ for essays, noveller, polemiske indlæg o.l. Runen er rigt illustreret af heimdaliderne selv, og vi bringer her på siden (og på forsiden) et udvalg af illustrationerne. Motivvalget afslører, at besættelsen var særdeles nærværende for katedralskoledisciplene, selv om hverdagen på skolen i alle fem år var nogenlunde upåvirket af den. Bispetorv 5.maj

3 Besøg på Aarhus Katedralskole anno 1947 Efter at have gået i mellemskolen på Aarhus Katedralskole skrev Henrik Munck i 1.g denne beretning, som tager læseren med på en tur rundt i skolens bygninger, historie og dagligliv. Midt imellem Aarhus store domkirke, under hvis hvælvinger der hviler en højtidelig stilhed, og Aarhus Havn, hvor støjen fra biler og kraner blander sig med skibenes tuden, ligger Aarhus Katedralskole, der er en af landets ældste latinskoler. Det, som man først lægger mærke til, når man kommer til skolen, er en mindeplade for Ole Rømer, vel sagtens skolens mest berømte elev. Som I sikkert ved, var det ham, der målte lysets hastighed eller lysets tøven, som han selv kaldte sin opdagelse. Ole Rømer blev student fra skolen i 1662, og mindepladen blev afsløret i 1944 i forbindelse med en mindefest på 300-års dagen for hans fødsel af Aarhus borgmester, Unmack Larsen, der selv har været elev på skolen. Skolen består af en stor rød bygning, der vender ud imod havnen, samt en noget lavere hvid bygning, der sammen med den røde bygning indrammer skolegården. Træder man ind i gården, fanges øjet straks af en forhøjning med tre store træer. I frikvartererne vandrer de større elever rundt om forhøjningen, mens de snakker sammen. I kælderetagen i den røde bygning ligger pedelboligen og sløjdsalen, hvor skolens elever under krigen tilbragte adskillige timer, idet sløjdsalen blev brugt som tilflugtsrum. I bygningens stueetage ligger lærerværelset, godt udstyret med magelige lænestole, og rektors kontor. Skolen har netop efter sommerferien fået en ny rektor, lektor Aage Bertelsen fra Lyngby. På næste etage ligger sangsalen, der hver morgen bruges til morgensang. Der har sikkert været god plads, da den røde bygning blev bygget og indviet i 1906 i overværelse af kong Frederik VIII, men i dag kniber det med at stoppe skolens cirka 500 elever fra by og opland ind i sangsalen. Den er blandt andet udsmykket med malerier af Danmarks konger fra kong Hans til Christian X. På bygningens øverste etage er skolens bibliotek, som tæller et ret anseligt antal bøger. Fra klasseværelserne på denne etage er der en vidunderlig udsigt over Aarhus store havn, som sikkert let virker distraherende på eleverne i vinduesrækken. Den hvide bygning rummer gymnastiksalene og faglokaler som håndarbejdsklasse og fysik- og naturhistorielokaler. Over en af dørene i den hvide bygning er der et våben med en ferle og et ris, to strafferedskaber, som er blevet brugt i skolen.»hvis våben er det«, spørger vi en af eleverne.»det er Morten Børups våben!«, lyder svaret. Og hvem er så Morten Børup? Det er skolens navnkundigste rektor. Mange skolebørn kender ham fra Blichers sang I Skanderborrig enge, der fortæller om, hvordan Morten Børup som voksen mand med skæg satte sig på skolebænk med peblingene. Efter en større uddannelse vendte Stemningsbilleder fra skolegården 3

4 Morten Børup tilbage til sin gamle skole og virkede i 30 år som dens rektor. I et lokale i den hvide bygning hænger der et billede af vor store salmedigter N.F.S. Grundtvig. Det hænger der, fordi det var her, Grundtvig i årene gik som elev på skolen. Desværre hedder det, at han var en utilfreds elev, men han skal senere have udtalt, at skylden var hans egen. På den side af den hvide bygning, der vender ind imod gården, er der en mindeplade for de 11 af skolens tidligere elever, som faldt under besættelsen. Denne mindeplade blev afsløret 17. maj i år, efter at der havde været en stor indsamling blandt skolens gamle elever. Skolen slap ellers nogenlunde fra besættelsen, skønt det hen imod slutningen så faretruende ud. Alle de omliggende ejendomme var beslaglagt til andet formål, og særlig galt blev det, da Gestapos hovedkvarter efter bombardementet af studenterkollegierne flyttede ind i politistationen i nærheden af skolen. Skolen skulle åbenbart sammen med domkirken være et værn mod et nyt bombardement. Ved havnekatastrofen 4. juli 1944, da et ammunitionsskib sprang i luften, skete der ret stor skade i den røde bygning ud imod havnen, men heldigvis var det jo i sommerferien, så ingen opholdt sig i bygningen. Under en ildkamp 5. maj 1945 trængte talrige projektiler ind i skolebygningerne, men også denne gang var eleverne hjemme. På et af træerne på forhøjningen i skolegården hænger der en plakat, hvorpå der foroven står: A.K.I.»Hvad betyder det?«.»det betyder Aarhus Katedralskoles Idrætsforening. Det er en forening, der tæller godt 100 af skolens sportsinteressede drenge, mens pigerne har en forening, der hedder A.K.K.I. Der spilles hvert år talrige kampe mod andre skoler. Således er fodboldkampen mod Randers Statsskole en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der spilles om en pokal, der er udsat af en gammel Randers-elev«. I skolens udhængsskab hænger der plakater for Heimdal og Gefion. Skolen har nemlig, hvad der vist ikke er ret mange andre skoler, som har, to gymnasieforeninger, Heimdal for de mandlige og Gefion for de kvindelige gymnasiaster. Foreningerne holder dels møder hver for sig, dels fællesmøder og baller. Heimdal, der er den ældste af foreningerne, er nu i sin 83. årgang og har som æresmedlem byens borgmester, Unmack Larsen. Hver torsdag og lørdag kan man oppe fra sangsalen høre korsang, og hvis man er musikkender, kan man måske genkende Händels Messias. Det er skolekoret, der øver sig for sammen med Aarhus Byorkester at opføre Messias ved en julekoncert i Aarhus Ddomkirke. Skolen har takket være sin unge sanglærer magister Johs. Nørgaard i de sidste år taget del i byens musikliv og blandt andet givet selvstændige korkoncerter i domkirken. Aarhus Katedralskole er en skole med traditioner. I slutningen af august måned holdes hvert år en festlig skovtur med røverleg samt hvem-ved-hvad-konkurrencer og håndboldkampe med lærere mod elever. I år gik turen til Himmelbjerget. Senere på året, ved juletid, samler skolen penge ind til skolebespisningern på Duborgskolen i Flensborg, med hvilken skole der er nær forbindelse. Således var der før krigen udveksling af elever, og i de sidste år har en afgangsklasse dernedefra hvert år besøgt Aarhus og blandt andet været skolens gæster ved en festlighed. Indsamlingen ved juletid er foregået på forskellig måde, sidste år for eksempel ved en stor auktion, der indbragte et par tusinde kroner. I en af månederne efter nytår afholdes det store skolebal, hvor 3.g opfører en komedie. I de sidste år har det knebet med at finde lokaler til de mange elever med forældre og gamle elever, og man har simpelthen måttet indføre en rationering af billetter. Den første komedieopførelse, som man kender her fra Danmark, skal have været en komedie, der i 1501 blev opført af peblinge fra Aarhus Latinskole i overværelse af kong Hans kansler. Og lige før eksamen, på 3.g s sidste skoledag, er der vældig fest på skolen. Eleverne i 3.g klæder sig ud i maleriske dragter, som de har lejet, afbrænder deres gamle skolebøger i gården og drager under toner fra fløjter og tudehorn fra klasse til klasse, mens de holder taler for lærerne og giver eleverne flødekager. Man behøver kun at opholde sig noge få timer på skolen for at opdage den alvorlige pladsmangel. Flere klasser er vandreklasser, hvilket vil sige, at de må skifte klasseværelse hver time. Hvert år må skole afvise talrige elever, som søger om optagelse, og fejlen ligger deri, at der af gymnasier i Aarhus foruden Katedralskolen kun findes et kommunalt. Planerne går da også ud på enten at udvide Katedralskolen eller at bygge et helt nyt gymnasium, ja, måske begge dele, og man er ikke i tvivl om, at skolens nye leder, rektor Bertelsen, er den rette mand til at træffe afgørelse i forhold til de forslag og planer, som tiden vil bringe. 4

5 Benders største bog Sin efterhånden høje alder til trods er Johan Bender, dette sprællevende stykke skolehistorie, fortsat særdeles aktiv som både foredragsholder og forfatter. Efter i 2008 at have færdiggjort mammutmonografien Hurra for Århus! om Landsudstillingen i 1909 kastede han sig over arkitekten Hack Kampmann, der som ingen anden har sat sit præg på Aarhus ikke bare har han tegnet en række af byens fornemmeste bygninger, herunder Rød Bygning, men han har også haft stor indflydelse på byplanlægningen. Benders bog om ham, Arkitekt Hack Kampmann, udkom i efteråret 2014 og er den hidtil største bog (se data nedenfor) i det omfangsrige benderske forfatterskab. Arosia har sat forfatteren virtuelt stævne og stillet tre spørgsmål om bogen. DATA: Antal sider: 592 Dimension: 0246 x 286 x 50 mm Vægt: 0 03,6 kg samtidige skriveproces og så de mange forskellige udadvendte kontakter, det medførte, var opløftende ligeså samarbejdet med min forlægger og fotograf, Claus Dalby. Det var også tilfredsstillende, at den kampagne for Kampmann, jeg førte sideløbende med skrivearbejdet, resulterede i, at han fik pladsen foran Toldkammeret opkaldt efter sig. Hvordan var det at skrive om Rød Bygning, hvor du har haft din gang en stor del af dit liv, sammenlignet med de øvrige Kampmann-bygninger? Det var overraskende, at Kampmanns indsats på Katedralskolen var så omfattende: nyopførelse af Rød Bygning og efterfølgende ombygning af Hvid Bygning til to gymnastiksale forsynet med de forskellige flotte faglogoer. At koordinere dette hverv, mens skolen fungerede med sneboldkastende skolebørn rundt om sig var en imponerende totalentreprise. Interessant var det at få indblik i de tekniske finesser med det såkaldte kalorifervarme- Hvad var den største oplevelse ved at skrive bogen? Det mangeårige daglige samvær med arkitekten blev mere og mere engagerende. At fordybe sig i hans huse, at forsøge at trænge fra stenene og ind til sjælen var min drivkraft og ambition. Men det var ikke ligetil. Kampmann udtalte sig ugerne, afviste interviews og hævdede, at han var et ganske almindeligt menneske, og at der ikke var noget interessant ved ham ikke noget at skrive om! Det var interessant, men hans huse og uovertrufne akvareller forjættede noget andet. Han hægede nidkært om arbejdsro og følte sig forpligtet af sine rige evner og af fædrelandskærlighed, der gav sliddet med stenene en større betydning. Kampmann tav og tegnede sine huse, og så måtte husene tegne ham. Det blev mine nykritiske arbejdsvilkår. Kontrasten mellem arbejdet med arkivalierne samt den 5

6 system, der fra Rød Bygning via en tunnel under skolegården forsynede hele skolekomplekset med varme og friskluftsknaler. Trappeforløbet i Rød Bygnings gennemtænkte afsatser og trin fra granit, over egetræsbjælker til fyr, som jeg i årevis har bevæget mig ad, gik først op for mig ved at kigge Kampmann efter i sømmene, ligeså jugendstilens diskrete detaljer rundt om i huset. Sådanne ahaoplevelser af det tilsyneladende velkendte affødte agtelse for bygmesteren. At skue Rød Bygnings fascinerende samspil med Domkirken, som han restaurerede, og toldkammeret den kampmannske treenighed med Kampmanns øje gør ham nærværende og hans gavlugles kontakt med mågerne på toldkammerskorstene finurlig. Hvilken Kampmann-bygning ud over Rød Bygning sætter du mest pris på? Og hvorfor? Så forskellige Kampmanns bygninger er, har de dog hver for sig et charmende særpræg, så det er ikke ligetil at svare på. Men mit gennemprøvede arbejdssted Statsbiblioteket, Kampmanns Smykkeskrin, er enestående. Den robuste romanske bygningskrop beskytter udefra som en skatkiste de værdifulde arkivalier indeni, illumineret af symbolsk skønvirkestil. Læsesalen virker overvældende ved første indtræden; de dekorative detaljer gør rummet interessant og giver stedet atmosfære. De stilrene og behagelige møbler indbyder til fordybelse i bøgernes verden. Smykkeskrinet Aarhus Katedralskoles Venner Indkaldelse til generalforsamling i Aarhus Katedralskoles Venner Mandag den 5. oktober 2015, kl i lærerkantinen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Frederik Gammelgaard, formand Ved generalforsamlingen byder AKV på kaffe/te, kage. På gensyn Aarhus Katedralskoles Venner Kære katedralskolevenner! Bidrag til Arosia modtages med kyshånd. Kontakt redaktionen, hvis du har materiale eller bare har en god idé. Foto: Claus Dalby 6

7 Jubilartalen års jubilar Henrik Munck Kære studenter årgang 2015! Til lykke med jeres studentereksamen! I 1950 sad jeg ligesom jer bænket her i skolegården til translokationen lidet anende, at jeg 65 år senere skulle stå på denne talerstol. Det svarer til, at en af jer vil stå her i 2080 altså en så fjern fremtid, at ingen politiker, prognosemager eller fremtidsforsker drister sig til at tænke så langt. På samme måde føler jeg mig i dag som en veteran fra en fjern fortid flere generationer tilbage. Mon ikke I andre gamle elever, der i dag fejrer jeres studenterjubilæer, men også årets studenter, elever og lærere kan mærke historiens vingesus? Blandt landets otte katedralskoler er Aarhus Katedralskole den eneste, der endnu ligger, hvor den altid har ligget her»imellem kirken og vandet der står det latinske hus«, og her kan Aarhus Katedralskole føre sin historie 820 år tilbage helt til 1195! Men i dag centralt placeret i den nye havnefront og for første gang med en kvindelig rektor. Blandt de 83 studenter i 1950 var vi endda 28, der kom til at gå 7 år i Aarhus Katedralskole, fordi vi tilbage i 1943 var begyndt i 1. mellemskoleklasse. Ved skolereformen i 1903 havde man ikke bare indført en nysproglig linje ved siden af den klassisksproglige og den matematisk-naturvidenskabelige linje og givet adgang for piger til gymnasiet man havde også indført den 4-årige mellemskole, som først blev afskaffet i I dette forår har man markeret 75-året og 70-året for den tyske besættelses henholdsvis begyndelse og afslutning. Som mellemskoleelever oplevede vi de sidste besættelsesår med ophold i beskyttelsesrum under Rød Bygning under luftalarmer, bl.a. da Gestapo-hovedkvarteret i studenterkollegierne blev bombet 31. oktober Den store ammunitionseksplosion på Aarhus Havn, der blæste alle vinduesruder ud, skete heldigvis i sommerferien 4. juli Men ellers fortsatte skolegangen trods sabotager og terrorhandlinger i hele besættelsestiden. Da vi begyndte i gymnasiet i 1947, fik Katedralskolen en ny rektor. Den navnkundige Laurits Christiansen, bedre kendt under navnet Wubbe, gik på pension og blev afløst af Aage Bertelsen, der havde været aktiv under de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943 og selv måttet flygte til Sverige. Ved translokationen i 1950 var temaet for hans studentertale Grundtvig, som var blevet student fra skolen 150 år tidligere, i år Som bekendt var Grundtvig ikke særlig begejstret for sin skolegang. Men måske var hans syn på den sorte skole netop med til at fremme hans tanker om den frie skole og den verdenskendte højskolebevægelse. Meget er forandret i de forløbne år, men traditionen med studenterkørsel er bibeholdt. I 1950 havde jeg fået ansvaret for at sørge for køretøjerne. Da den sidste elev var færdig i sidste fag, stod køretøjerne klar undtaget ét! Hvor blev det af? Alle så anklagende på mig hvor skulle jeg ringe hen? det var før mobiltelefonerne. Endelig hørtes hestetrampen i Skolegyde køretøjerne var selvfølgelig hestevogne, og den sidste vogn var blevet forsinket, fordi hestene først skulle hjem med ligvognen fra en begravelse, der var trukket ud. Og så endte køreturen med en flot studenterfest på Frederikshøj Kro, der var god, også før den fik sin michelinstjerne. Jeg benytter gerne lejligheden til at opfordre alle til at blive medlemmer af elevforeningen Aarhus Katedralskoles Venner. Ikke blot er man med til at støtte studierejser og konkurrencer for gymnasiets elever man sikrer sig også hvert år at få tilsendt skolens farverige årsskrift og dermed muligheden for at følge, hvordan éns gamle skole lever op til tidens udfordringer. 7

8 I mellemskolen havde vi en klassekammerat, der hed Johan. Han boede ellers på landet på Fyn, men i krigsårene var det vanskeligt at komme ind til gymnasiet i Odense, så han havde fået lov til at bo i Aarhus hos sin onkel Otto Kiørbye, der var lektor her på Katedralskolen. Efter at have fået sin mellemskoleeksamen i 1947 sammen med os andre rejste Johan tilbage til Fyn og blev student fra Odense Katedralskole i Men i 1958 vendte han tilbage til Aarhus Katedralskole som lærer i historie, oldtidskundskab, billedkunst og idræt. Jeg taler naturligvis om Johan Bender, der fortsatte som lærer i 43 år lige indtil sin pensionering som 70-årig i 2001 og dermed er kendt af mange generationer af studenter. Også som pensionist er Johan fortsat meget aktiv og har senest i december udgivet et storværk om arkitekten Hack Kampmann. Da Johan og jeg gik i mellemskolen, hæftede vi os ikke ved, at Hack Kampmann var arkitekten bag opførelsen af Rød Bygning i og ombygningen af Hvid bygning i , så de kunne opfylde kravene i skolereformen. Men senere konstaterede Johan, at der ikke var skrevet en større biografi om Hack Kampmann, til trods for at han er en af sin tids største danske arkitekter. Blandt hans bygninger er foruden Katedralskolen Aarhus Toldkammer, Aarhus Teater, det tidligere Statsbibliotek og Erhvervsarkivet, kaldet Kampmanns Smykkeskrin, over for Studenter mat.-nat AROS i Vester Allé, Marselisborg Slot og i København Glyptoteket og Politigården. Johans store værk er på 592 sider og vejer 3,6 kilo. Efter receptionen ved værkets udgivelse nævnte jeg henkastet, at det 16 sider store kapitel 12 om Aarhus Katedralskole burde trykkes som særtryk og denne strøtanke er nu omsat til virkelighed! Med velvilje fra forfatter, forlægger, skolens rektor og vicerektor samt elevforeningen Aarhus Katedralskoles Venner vil alle årets studenter og jubilarer i dag få overrakt et særtryk som en hilsen fra og et minde om deres gamle skole. Hvad husker man fra sin skoletid? Man husker kammeratskabet og kammeraterne, der på forunderlig vis bevarer deres væremåde uanset årene, og man husker lærerne og glæder sig livet igennem over de kundskaber, som de bibragte én. Men vi tager det som en selvfølge, at der er en hensigtsmæssig skolebygning, og at der er varme, bøger, rengøring og it, som bare fungerer. Så når jeg nu beder jer alle om at rejse jer for sammen med mig at udbringe et trefoldigt leve for vor gamle og evigt unge Aarhus Katedralskole, vil det samtidig være som en særlig hilsen til alle, der på hver sit område har sørget for, at det hele har kunnet lade sig gøre at I har kunnet få jeres studentereksamen, og at vi har kunnet samles her for at fejre jer. 8

9 Erindringen Aarhus Katedralskoles Venner har igen i år udfordret elevernes fantasi og kreativitet ved at udskrive henholdsvis en billed- og en tekstkonkurrence. Efterfølgende har en jury bestående af Aarhus Katedralskoles Venners bestyrelse suppleret med dansk- og billedkunstlærere valgt vinderne, tre i hver konkurrence, som blev belønnet med henholdsvis kr., 500 kr. og 300 kr. Præmierne blev overrakt ved dimissionen Opgaverne lød: Tekstkonkurrencen Skriv et essay, en novelle eller et digt om ERINDRINGEN. Ordet kan forstås enten konkret eller overført, det kan fortælle om noget, der kan opfattes både med sanserne og med følelserne. Uanset genre vil der i bedømmelsen blive lagt vægt på, at teksten fremstår levende og anskuelig. Billedkonkurrencen ERINDRINGEN er temaet for dit billede, og din inspiration kan være af mere konkret eller mental/antydet karakter. Billedet kan være realistisk/figurativt eller mere abstrakt. Der ønskes en kort redegørelse på maks. ½ side for ideen bag værket, der afleveres sammen med billedet. Vindere af tekstkonkurrencen: Ludmilla Noah Marie Louise Vindere af billedkonkurrencen: 1. præmie: 1. præmie: Glemt erindring Cæcilie Fournais 1.k. Ludmilla Faber Striim 3.t 2. præmie: 2. præmie: Rustne minder Nanna Ferslev 1.k Noah Paludan 1.s 3. præmie: 3. præmie: Den indre røg Frederikke R. Natorp 1.l Marie Louise Holst 2.r Cæcilie Nanna Frederikke 9

10 Vinderbilledet Cæcilie Fournais 1.k 10

11 Vinderteksten Glemt Erindring Du spørger mig mens lysene bliver røde og gule og grønne og mens du trækker mig ind til dig gule igen og jeg trækker på tiden og siger det husker jeg ikke hjertelarmen hjertealarmen og hjertevarmen søvnløshed jeg tænker at dit hår ser venligt ud i dag det er ikke perfekt som det plejer i dag er det bare venligt om jeg husker noget? om jeg husker tomme biler og dampende asfalt? om jeg husker vand der slynger luft ud tyk luft og blød luft om jeg husker metrostationen og vandet og luften der vandrer ud i farvede farvande og mødes i gule grønne og røde dråber om jeg kan mærke de dansende rytmer i mine lange ben om jeg har glemt krydsets firehundrede cykelben med fitness-tights flere og flere lyde som flakker gennem gaderne har jeg glemt og du rækker ud efter dem og sluger ordene fra luften og så bare ned i din hals og du glemmer at tælle så de lange cykelstimer samler dig i stedet op og slingrer videre med dig dunk dit hjerte og lad det slingre videre i larmen siger du og det vil stadig smertedunke siger du om jeg husker noget der dunker? om jeg husker rytmerne? jeg kan ikke høre hvad du siger for der er noget der hjertedunker der er noget her eller der jeg husker mit hoved mod dit bryst jeg husker noget der dunker. Ludmilla Faber Striim 3.t 11

12 Rejseberetning KulTUR-legatet Gennem årene har Aarhus Katedralskoles Venner støttet studierejser til et væld af byer, og sådan vil det blive ved. Blandt årets legatmodtagere var 2.a og 2.c, der som kvittering har sendt nedenstående rejseberetning. De øvrige legatmodtageres rejseberetninger kan læses på www. akat.dk under AKV. High school i North Carolina og fri leg i New York»Hey guys, how ya ll doing?«. Ms. Warrs ord får os alle til synke en ekstra gang, og det går for alvor op for os, at nu er det nu. Jetlagget kan tydeligt mærkes efter 21 timer på farten, men det er ikke det, der fylder. Nærmere de 23 elever, der står spændte og venter på os på Cuthbertson High School i Waxhaw, North Carolina. Vi er på ingen måde forberedt på, hvad vi kommer til at gå i møde: de kæmpe huse, vi bliver indkvarteret i, hvor normalen er mindst tre biler per familie. Festerne med pingpong, kagebord og sodavand. Danskernes eksotiske status på en high school rullekraver, næsepiercinger og højtaljede bukser er ikke just, hvad den gennemsnitlige amerikanske skoleelev iklæder sig. Vi er udfordret denne uge, hvor vi mødes af utallige blikke og en ukendt mæthedsfornemmelse efter et dusin donuts. Det eneste salatblad, vi ser, er badet i sukkersød dressing i skolens kantine. Fordommene om amerikanernes madvaner bekræftes, men da ugen er omme, er vi også meget rigere på gode bekendtskaber, glade stunder, gæstfrie værtsfamilier og en god omgang kulturchok, som vi tager med os videre i baggagen til The Big Apple. Hvor vi før var vant til at leve som curlingbørn i Waxhaw med kørsel til og fra alt, er der nu dømt fri leg på 42nd Street badet i neonlys. På Broadway bliver vi blæst bagover til tonerne af Circle of Life og lyden af brølende løver, der er omringet af savannedyr i alle afskygninger og dansere i afrikanske nationaldragter. Morgenen efter får vi en sexet cykelhjelm på hovedet og tager for første gang turen over Brooklyn Bridge med udsyn over hele Manhattans skyline. New York byder desuden også på opdagelser i de små kreative kvarterer på egen hånd, hvorefter drengene om aftenen til alles fornøjelse får bevæget hofterne med en mavedanser klædt i guld og silke. Den sidste aften fejres med en tur på vandpibecafé, hvor vi får lokket vores dansklærer, Mette, og vores alle sammens fraværsdame, Hanne, med til et godt spil SNAK. Det er med blandede følelser, at vi vender hjem til Aarhus, da det har været en fantastisk oplevelse at dele som klasse, men en rugbrødsmad skal nu gøre godt. Cecilie B.S. og Nanna 2.a 12

13 Rejseberetning Travlt ophold i Beijing Efter en otte timer lang flyvetur mod øst lander vi i Beijing Capital International Airport, hvor vi bliver mødt af en vestlig ånd, der præger hele lufthavnen og busturen ind til centrum. Dog opfanger vi hurtigt de store kontraster i byen. Selv bor vi på et hostel, som ligger centralt i et gammelt kvarter i Beijings små gader, hutongerne. Mange af de lave huse i grålige nuancer er faldefærdige, og den stærke lugt, der hænger i luften, får vores ben til at arbejde hurtigere. For lige rundt om hjørnet er et syn, som vi kan genkende fra den vestlige verden. Store reklameskærme hænger ned langs de høje bygninger på Wangfujing Dajie, strøget i Beijing. Butikscentre fyldt med vestlige butikskæder, der sammen med Silkemarkedet er populære mål for os alle. Forinden havde man måske forestillet sig en stor hal fyldt med små boder, men sådan er det ikke. Desperate, men interesserede sælgere, som vil overbevise os om den gode kvalitet, deres billige varer har. Når vi prøver at introducere os selv på kinesisk, bliver de ellevilde og vil snakke endnu mere. Desværre taler de fleste så hurtigt, at vi ikke kan forstå det, og vi må bare nikke og smile. På trods af sprogbarrieren har vi formået at klare os med de få gloser, vi har lært hjemmefra. Silke er dog også til salg, og mange af os får købt et stykke eller to med hjem. Fantastisk tur, som ingen af os ville have været foruden! Vi får oplevet en hulens masse takket være det omfattende program. Det, der har gjort størst indtryk, er Walk & Talk-turen, som er en guidet tur med Lars Ulrik fra Beijing Postcards. Vi møder ham imellem Trommetårnet og Klokketårnet, hvis historie han fortæller så levende om, at man skulle tro, han selv havde været der i gamle dage. Om dagen ville tårnene larme for at angive tidspunktet på dagen. Om morgenen og om aftenen ville alle portene i byen lukke op og i. Så var der ikke andet at gøre end at vente til tidlig morgen, hvor der igen var adgang til de andre hutonger. Lars Ulrik følger os gennem den del af hutongerne, som stadig eksisterer, og det giver et ganske godt indblik i den gamle fascinerende kinesiske kultur. Den er med til at underbygge de mange historier, vi har hørt om, herunder hvordan store kinesiske familier engang boede og dermed også, hvordan deres sammenhold var. Ligeledes giver det også en anden spændende vinkel på det gamle Beijing. Emma Wen Dieperink 2.c 13

14 Skolegyde før og nu Skolen har fra redaktør Jørgen Lind, Helsingør, modtaget ovenstående udklip om ombygningen af Hvid Bygning i Samme år blev skribenten, Aage Fønss ( ), student fra skolen. Han gik som sine to ældre brødre, Olaf og Johannes, teatervejen og blev uddannet skuespiller og operasanger og var blandt andet ansat ved Hof- und Nationaltheater München og ved Det Kongelige Teater Artiklen blev første gang publiceret i tidsskriftet Verdens - Spejlet 24. september

15 Referat af generalforsamlingen tirsdag 7. oktober Valg af dirigent Peter Larsen blev valgt. 2. Formanden aflægger beretning Formanden forklarede, at foreningens formål er at yde støtte til aktiviteter på skolen til gavn for de nuværende elever og samtidig at være et holdepunkt for tidligere elever. Sidste år kom flere nye kræfter i bestyrelsen det er dejligt med nyt engagement og nye ideer. Formanden redegjorde for bestyrelsens aktiviteter, herunder den gennemførte elevkonkurrence, der dels består af en en billedkonkurrence, dels en tekstkonkurrence. Årets tema var Lys og mørke, og foreningen modtog mange gode og varierende forslag og fortolkninger fra eleverne. KulTUR-legatet blev traditionen tro uddelt til 2.g-klasser, som dermed kunne få nogle særlige oplevelser på deres studieture. Man kan læse rejseberetninger dels i Arosia, dels på hjemmesiden. Arosia er som vanligt udkommet i august måned med særlig bistand fra Per Lykke og Arne Frier. Hjemmesiden har fået et løft og er ajourført. Der var spørgsmål til uddeling af legater og et forslag om, at dette blev udskudt til pkt. 8. Generalforsamlingen godkendte beretningen. 3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab Da kasseren, Maiken Balzer Løsmar, ikke var til stede ved generalforsamlingen, blev det reviderede regnskab fremlagt af vicerektor Arne Frier. Regnskabet for perioden 1. april marts 2014 kan ses i Arosia fra sommeren Kommentarer til indtægterne: På grund af forskydning af kontingentopkrævning er beløbet for kontingenter og gaver noget mindre end sidste år. Foreningen har p.t. 700 medlemmer, og der er udsendt kontingent opkrævninger for kr. Posten under udgifter Bog, Tog de skade var en bog, som Vennerne indkøbte i sidste regnskabsår. Det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 4. Fastlæggelse af kontingent Kontingent er uændret 150 kr. om året. 5. Evt. indkomne forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: Maiken Balzer Løsmar, Per Lykke, Marianne Ladegaard (ingen af dem ønsker genvalg), Frederik Gammelgaard og Trine Ravn. De to sidstnævnte modtager genvalg og vælges. Desuden vælges Søren Korshøj Laursen, Anne Kjær Hansen og Mette Møller. Som suppleant vælges Niels Flindt og Merete Paludan. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder. Vicerektor Arne Frier har, siden Lars Scheibel fratrådte i februar, fungeret som rektor på skolen indtil ansættelsen af Lone Eiby Mikkelsen, som er ny næstformand i AKV s bestyrelse, da rektor jf. vedtægterne er født næstformand i bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af: Frederik Gammelgaard (gammel elev), som formand, Lone Eiby Mikkelsen (rektor) som næstformand, Trine Ravn (forælder), Hans Jürgen Hoffmann (forælder), Peter Larsen (forælder), Søren Korshøj Laursen (lærer), Anne Kjær Hansen (lærer), Mette Møller (forælder) samt Jette Veigert (gammel elev og forælder). Niels Flindt (forælder) og Merete Paludan (forælder) er suppleanter. Tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de nye. 7. Valg af revisor Statsautoriseret revisor Jens Fahlberg blev valgt. 8. Eventuelt Marianne Ladegaard forslog, at den nyvalgte bestyrelse kikker på de retningslinjer, som AKV s legater uddeles efter. Skolen har et legatudvalg, som også står for fordelingen af AKV s legater. Der var enighed om, at den nyvalgte bestyrelse kikker på retningslinjerne, som skal tænkes sammen med den øvrige legatpolitik på skolen. Hans Jürgen Hoffmann fremlagde kort de tanker, som han sammen med AKV s tidligere formand Tove Christensen har gjort sig om Slam på Katten hvor gamle elever præsenterer deres erhverv i 10 minutter på en let og forståelig måde på samme måde som fx Science Slam og Poetry Slam. Slam på Katten eller KatSLAM tænkes arrangeret i samarbejde med Heimdal. I den forbindelse kunne et medlem af AKV s bestyrelse kunne tilknyttes Heimdals bestyrelse som mentor. Ideen vil blive taget med til den nye bestyrelse. Alle opfordres til at fremsende gode ideer til enten formanden eller skolen, så de kan blive drøftet i den nye bestyrelse. Referent Jette Veigert 15

16 Regnskab 2014/2015 Resultatopgorelse 1. april marts Kontingenter Renter af bankkonti Gaver Indtægter i alt Legater og præmier Gaver Rådighedsbeløb til rektor Bank, service- og debiteringsgebyr Årsskrift Porto og gebyrer Diverse Fortæring Ekskusioner Foredrag Betalingsservice, web/indbetalingskort Renteomkostninger Omkostninger i alt Årets resultat Balance pr. 31. marts Aktiver Jutlander Bank, kt Jutlander Bank, højrentekonto Vestjysk Bank, kt Kassebeholdning Aktiver i alt Passiver Legatmidler pr. 31. april 2015 Egenkapital pr. 1. april 2014 Overført resultat Gældsforpligtigelser Passiver i alt Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.marts 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.april marts 2015 i overensstemmelse med vedtægterne. Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rådgivning & Revision Aarhus, 28. april 2015 Jens Fahlberg, statsautoriseret revisor 16

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere