BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator"

Transkript

1 BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator

2 En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V Alle rettigheder forbeholdes. Informationen i dette dokument kan ændres uden varsel. Elektronisk, mekanisk eller anden gengivelse, opbevaring eller overførsel af dette dokument, eller dele deraf, er forbudt til ethvert brug uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Baan Development B.V. Baan Development B.V. fralægger sig ethvert ansvar for skader, der direkte eller indirekte skyldes fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser mellem softwaren og oplysninger i dette dokument. Dokumentinformation Kode: U7056A DA Gruppe: Brugerdokumentation Udgave: A Dato: januar 1998

3 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af BAAN Data Navigator 1.1 Sådan vises information i BAAN Data Navigator 1.1 Sådan navigeres der 1.4 Søgning efter information Fejlfinding 2.1 i

4 Indholdsfortegnelse ii

5 Om denne bog Denne vejledning beskriver de grundlæggende principper, der ligger til grund for BAAN Data Navigator, som er en Internetbaseret applikation til strukturering af forretningsinformation, samt hvordan brugeren kan navigere i applikationen for at finde de ønskede oplysninger. Desuden beskriver vejledningen de egenskaber, der generelt går igen i alle applikationer til søgning på Internettet. Det meste af BAAN Data Navigator er intuitivt, så dette dokument burde være alt, der behøves for at anvende applikationen. Spørg systemadministratoren, om det er nødvendigt med anden specifik dokumentation til denne applikation. Hvem bør læse denne vejledning Vejledningen er beregnet på erfarne computer- og Internetbrugere, som anvender en Internet-browser. Hvad denne vejledning indeholder Vejledningen indeholder følgende kapitler: Kapitel 1: Anvendelse af applikationen beskriver, hvordan BAAN Data Navigator viser information, og hvordan brugeren finder denne information fra sin egen Internet-browser. Kapitel 2: Fejlfinding angiver de problemer, der kan opstå ved anvendelse af BAAN Data Navigator og, hvordan problemer kan løses. Vigtig bemærkning Vejledningen udleveres på følgende betingelser: Vejledningen indeholder ejendomsretlige oplysninger, der tilhører TopTier, Inc. Disse oplysninger gives udelukkende for at hjælpe brugere, der udtrykkeligt og på korrekt vis er autoriseret til at anvende TopTier:Web Navigator. Elektronisk og mekanisk anvendelse, videregivelse til en person eller firma, eller gengivelse af denne vejledning, eller dele deraf, til ethvert brug er forbudt uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TopTier, Inc. Tekst og grafik er kun tænkt som illustration og reference. Specifikationerne, som de er baseret på, kan ændres uden varsel. iii

6 Om denne bog Softwaren, der beskrives i dette dokument, er udgivet på licens. Softwaren må kun anvendes eller kopieres under iagttagelse af licensaftalens vilkår. Oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel. Selskabs- og personnavne samt data, der anvendes i bogens eksempler, er opdigtede medmindre andet er angivet. iv

7 1 Anvendelse af BAAN Data Navigator BAAN Data Navigator er udstyret med en enkel, objektorienteret træk og slipbrugergrænseflade, som tillader fri og associativ adgang til store databaser. Uden at være afhængig af en foruddefineret kæde, kan der hurtigt bevæges gennem data, findes tilknytninger, mønstre og forbindelser. Når et vist objekt trækkes hen på et andet objekt, opretter BAAN Data Navigator automatisk den nødvendige kæde for at hente den ønskede information. Sådan vises information i BAAN Data Navigator BAAN Data Navigator er udstyret med en tydelig og brugervenlig grænseflade, som viser information i en række former og lister. Ved hjælp af ikonerne opnås der adgang til formerne og listerne. En form viser information om et enkelt emne, og en liste viser information om de mange poster i et emne. 1-1

8 1 Anvendelse af BAAN Data Navigator F.eks. kan en webapplikation, der kører på Internettet og drejer sig om indkøbsordrer, vise en form med information om en indkøbsordre, Purchase Order: 1-2

9 1 Anvendelse af Baan Data Navigator En liste, der er tilknyttet denne form, kan indeholde listen over alle de indkøbsordrer, der ligger i databasen på det pågældende tidspunkt. Hvis et af de aktive punkter (tekst, som er oplyst og understreget) i emneoverskrifterne trækkes hen på et af de ikoner, der er vist til venstre i vinduet (som f.eks. Item i eksemplet ovenfor) og slippes, filtrerer BAAN Data Navigator indholdet af listen. F.eks. vises en liste over alle varer leveret af en specifik leverandør fra databasen, hvis den pågældende leverandør trækkes hen på ikonet, Item. Indholdet af forms og lister ændres afhængig af hvilken information der ønskes. Det samme skærmbillede, som indeholder listen over alle varer i databasen, anvendes også til at vise listen over alle varer for en specifik leverandør. Disse funktioner giver et hurtigt kendskab til de forskellige formtyper og lister, der anvendes i applikationen. 1-3

10 1 Anvendelse af BAAN Data Navigator Sådan navigeres der BAAN Data Navigator er baseret på konceptet for datanavigation, som bygger på det simple træk og slip-princip for at gennemse tilgængelig information fremfor at benytte foruddefinerede mønstre. I et enkelt skærmbillede giver denne funktionalitet adgang til at søge information flere steder samtidigt og gør det muligt at se information, der er indbyrdes forbundet. Træk information fra et objekt hen på et andet objekt for at få oplysninger om de to objekter. BAAN Data Navigator viser automatisk de ønskede data. I stedet for faste, foruddefinerede kæder anvender BAAN Data Navigator således automatisk oprettede kæder, hvilket er unikt for webnavigeringsprogrammer. I visse programmer kan der også springes til andre sider med relation til emnet. Følgende eksempel viser en BAAN Data Navigator-applikation. Applikationseksemplet indeholder en database med information om indkøbsordrer, varer leverandører osv. Nedenfor er applikationens objekter opstillet som ikoner i den venstre side af vinduet. Hvert objekt repræsenterer en kategori af informationer i databasen. Der er dobbeltklikket på ikonet, Purchase Order, og formen vises for indkøbsordrenummer

11 1 Anvendelse af Baan Data Navigator Indkøbsordrens nummer er en hyperdata-kæde og repræsenterer et dataobjekt i applikationen. I en almindelig webbrowser ville kæden fra indkøbsordrens nummer gå til en enkelt foruddefineret lokation. Med en BAAN Data Navigator hyperdatakæde kan den ønskede information angives ved at trække et dataobjekt (f.eks. indkøbsordrens nummer) hen på et af ikonerne i den venstre side af skærmen. BAAN Data Navigator søger i databasens informationer for at hente al information, som stemmer overens med forespørgslen. 1-5

12 1 Anvendelse af BAAN Data Navigator F.eks. kan indkøbsordrens nummer trækkes hen på ikonet, Item, for at vise en liste over varer på indkøbsordren, som vist på billedet herunder. Det samme indkøbsordrenummer kan også trækkes hen på ikonet, Suppliers, for at vise leverandørlisten eller på Sales Order Line, som vist på næste side. 1-6

13 1 Anvendelse af Baan Data Navigator Da applikationen er uendelig, og da dens elementer er indbyrdes forbundet, bliver flere muligheder tilgængelige for hver gang, der foretages en søgning. F.eks. kan der findes ud af mere om en specifik linie, efter indkøbsordrens linier er vist. Ved ganske enkelt at klikke på en kundes navn vises en form, som indeholder information om kunden. Brugeren ønsker derefter eventuelt at se historiken for salg til den pågældende kunde. Det sker ved at trække kundens navn hen på ikonet, Sales_Order_History, som viser en liste over kundens ordrer. Søgning efter information BAAN Data Navigator gør det også muligt hurtigt og effektivt at søge gennem store mængder information i en stor database, at zoome til nøjagtig de poster, som ønskes og at vise dem på skrivebordet. Når der dobbeltklikkes på et ikon, vises dets tilknyttede dataform. Denne form indeholder dels felter, der relaterer til det hovedobjekt (dvs. den informationskategori) som ikonet repræsenterer, og dels felter, der relaterer til andre objekter. 1-7

14 1 Anvendelse af BAAN Data Navigator Formen vises først i tilstanden, Find, hvilket vil sige, at formen både indeholder en knap, Find, samt tomme felter, hvor der kan angives et søgekriterium for at lokalisere og vise den specifikke information. Følgende form anvendes for at finde salgsordrer: Hvis der klikkes på knappen, Find, starter BAAN Data Navigator en søgning, baseret på det indtastede kriterium. Der vises enten en form eller en liste, afhængig af hvor mange emner, der er fundet, som stemmer overens med søgekriteritet. Afhængig af applikationen, kan der anvendes kriterier for at finde information om følgende: Et specifikt emne. F.eks. kan der findes information om en specifik ordre ved at indtaste ordrenummeret og klikke på knappen, Find. En gruppe relaterede emner. F.eks kan der findes information om en bestemt type ordrer ved at indtaste en ordretype som genre og klikke på knappen, Find. 1-8

15 1 Anvendelse af Baan Data Navigator Nøgleord. F.eks. kan der findes information om ordrer for en specifik kunde ved at indtaste kundenummeret i boksen, Free Search, og klikke på knappen, Find. Desuden kan et søgeområde begrænses ved at angive følgende værdier som en del af søgningen: Når alene værdien indtastes, finder webnavigatoren alle værdier i databasen (f.eks. alle ordrer). Når værdien indtastes efter en streng, finder webnavigatoren værdier, der begynder med den angivne streng (f.eks. ordrer, hvor kundenavnets nummer starter med 1). Når værdien indtastes før en streng, finder webnavigatoren værdier, der slutter med den angivne streng (f.eks ordrer, hvor nummeret slutter på 97). 1-9

16 1 Anvendelse af BAAN Data Navigator 1-10

17 2 Fejlfinding Dette kapitel angiver de problemer, der kan opstå og, hvordan problemerne kan løses. I tilfælde af vedvarende problemer, kontakt da systemadministratoren. Problemer og løsninger Problem Der er intet svar fra den Internetadresse, der forsøges adgang til. Websiden vises ikke korrekt. F.eks. kommer de ikoner, det forventes at se, ikke til syne på siden. Intet virker. Performance er meget langsom eller browseren udsteder en meddelelse: "Serveren svarede ikke. Kun nogle faciliteter virker. F.eks. kan der ikke indtastes søgekriterier. Nogle faciliteter holder pludselig op med at virke, mens andre (som f.eks. muligheden for at trække kæder) stadig virker. Løsning Kontroller at den korrekte adresse er indtastet. Forsøg med en anden adresse, der plejer at virke. Hvis der ikke er svar fra denne adresse, så forsøg igen senere (Internetadgangen er muligvis nede). Hvis der er svar, kontakt da systemadministratoren vedr. den specifikke side, der nægtes adgang til. Luk browseren og genstart. Hvis problemet varer ved, kontakt da systemadministratoren. Luk browseren og genstart. Hvis problemet varer ved, kontakt da systemadministratoren. Kontakt systemadministratoren. Kontroller at de relevante plugins er installeret. Kontakt systemadministratoren. 2-1

18 2 Fejlfinding 2-2

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Indhold Om Mamut Kasse... 1 Definitioner af ord og udtryk i programmet... 5 Nyheder i Mamut Kasse version 2.0... 6 Kom

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software 1 // Mamut Business Software // Mamut Business Software Installationsguide Introduktion Indhold Før installation... 2 Denne guide skal forenkle installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Guide til Mobiltjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne,

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0. Brugermanual Milestone Systems XProtect Smart Client Indholdsfortegnelse FØRSTE GANG DU BRUGER PROGRAMMET... 11 INSTALLERE XPROTECT SMART CLIENT... 11 Installer fra overvågningssystemets server... 11 Installer fra

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S.

MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S. Varemærker og takord MatchWare, MatchWare Mediator, MatchWare OpenMind og MatchWare ScreenCorder er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MatchWare A/S. Mind Map, Mind Mapping er registrerede

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 6.0 Vejledningen Hurtig start Dansk 2009-12-29 Copyright Varemærker Kodak, 2009. Alle rettigheder forbeholdes. Nogen dokumentation distribueres i PDF-format (Portable

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere