Fødevarer. Din organisation og talerør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevarer. Din organisation og talerør"

Transkript

1 DI Fødevarer Din organisation og talerør

2 » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed i Danmark, i EU og internationalt Din adgang til at blive hørt Netværk, ekspertgrupper og udvalg der styrker din forretning. Målrettet service for en række underbrancher med særlige interesser. For os er DI Fødevarer en forsikring. Når der er problemer i konkrete sager, er vi sikre på, at de bliver håndteret rettidigt og korrekt. Morten Rahbek, adm. direktør, Rahbek Fisk A/S Udgivet af DI Tryk: Kailow Graphic A/S Forsidefoto: Unilever Danmark A/S ISBN:

3 Velkommen til DI Fødevarer Din indgang til service og indflydelse DI Fødevarers medlemskreds dækker den forarbejdende fødevareindustri bredt lige fra brødproducenter, kagevirksomheder og chokoladeindustri til kødvirksomheder, fiskeindustri og drikkevarer. Ingrediensvirksomheder og internationale mærkevareproducenter hører også til medlemskredsen. DI Fødevarer arbejder for at skabe bedre ramme- og konkurrencevilkår for fødevarevirkesomhederne gennem inddragelse, indflydelse og påvirkning. Vi forbereder og udvikler fødevarevirksomhederne til at møde nye markeder og krav gennem rettidig information, rådgivning, tværgående projekter, netværk og en udviklende dialog. Vi rådgiver medlemsvirksomhederne om konkrete spørgsmål og problemer. Vi fremmer medlemmernes interesser overfor myndigheder og beslutningstagere. Vi styrker medlemmernes faglighed gennem deltagelse i netværk, ekspertgrupper og udvalg. DI Fødevarer» 3 Hvem kan blive medlem? Alle virksomheder, der producerer fødevarer eller har en væsentlig interesse i fødevareproduktion, kan blive medlem af DI Fødevarer. DI Fødevarer er et branchefællesskab for 250 fødevarevirksomheder i Danmark. DI Fødevarer er en integreret del af DI og forbindelsesleddet til DI s øvrige medlemmer. Det giver en stærk partner i ryggen.

4 » politisk indflydelse Gennem indflydelse skabes rammerne, så du kan drive en virksomhed i vækst. Du kommer i dialog med politikere og embedsmænd. Og har du brug for en hånd til at løse et problem, giver vi enten konkret assistance eller hjælper dig med at komme i kontakt med de relevante nøglepersoner. Vi dækker også den europæiske vinkel og er med i fødevareindustriens europæiske brancheorganisation CIAA. Målet er at sikre, at fødevarevirksomhedernes synspunkter er med i de politiske drøftelser og beslutninger uanset om det foregår i regionerne, på Christiansborg eller i Bruxelles. Vi har brug for at kunne tale med én stemme over for regeringen, Folketinget og når der kommer nye initiativer fra EU. Det sikrer DI Fødevarer. Hemming Van, adm. direktør i Daloon A/S

5 DI Fødevarers særlige fokus Fødevarevirksomhedernes globale konkurrenceevne skal være i fokus, når virksomhederne skal gøre sig gældende i globaliseringen. Dansk fødevareindustri er i dag tæt integreret i et globalt netværk af råvareleverancer, afsætningskanaler, investeringer og ejerskab. DI Fødevarer har særlig fokus på at styrke virksomhedernes globale konkurrenceevne. Vi relaterer derfor alle tiltag, uanset afsender, til globaliseringen og vurderer altid om tiltagene fremmer muligheder og løsninger fremfor opsætter hindringer eller begræsninger for fødevarevirksomhederne. DI Fødevarer medvirker til, at myndighederne udvikler en kultur og adfærd, der understøtter de danske fødevarevirksomheders konkurrenceevne på det globale marked DI Fødevarer» 5 DI Fødevarer Har et klart mål om, at Danmark skal være det land i EU, hvor det er bedst at drive fødevarevirksomhed i og udfra. Benytter enhver lejlighed til overfor beslutningstagere at gøre opmærksom på, at det er nødvendigt at støtte tiltag, der skaber muligheder og løsninger for fødevarevirksomhederne i en globaliseret verden Kravene til fødevarer og fødevareproduktion har i dag nået et niveau, vi aldrig tidligere har kendt. En forudsætning for at kunne håndtere kravene og sikre virksomhedernes konkurrenceevne fremover er, at vi samler kræfterne og fokuserer knivskarpt på de udfordringer, branchen står overfor. Jørgen Dirksen, adm. direktør i Rynkeby

6

7 Fødevarepolitik og rammevilkår Gode rammevilkår er en forudsætning for, at fødevarevirksomhederne kan fungere på det globale marked. DI Fødevarer arbejder for at styrke rammevilkårene, herunder at kommende fødevarelovgivning fremmer virksomhedernes konkurrenceevne, og at fødevarekontrollen også indeholder vejledning og er ens i hele landet. DI Fødevarer» 7 DI Fødevarer Arbejder aktivt for, at kontrollen bliver ens, og at der ikke sker oversanktionering Arbejder aktivt for at nationale særregler, der hæmmer fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne ophæves Er proaktive, har kendskab til og påvirker kommende nye lovgivningsinitiativer Vores konkurrenceevne er i høj grad afhængig af, at der sker en ensartet gennemførelse og administration af EU s fødevarebestemmelser i hele EU og det er vigtigt, at myndighederne har de globale briller på, når fødevarebestemmelserne forvaltes. Jesper Møller, adm. direktør i Toms Gruppen A/S

8 Virksomheden i centrum Du kan trække på DI Fødevarers eksperter, som giver dig råd og assistance, når du har brug for det. Det kan dreje sig om problemer i konkrete sager eller generel information om regler, vejledninger mv. Du får adgang til en ressourcegruppe med viden om f.eks. fødevarelovgivning, eksport og import, forskning og innovation.» Kødindustrien er udsat for pludselige og nogle gange vilkårlige ændringer af regler, ikke mindst når vi forsøger at få åbnet nye markeder. Det kræver hurtig reaktion og kompetent sagsbehandling. Bl.a. derfor er vi med i DI Fødevarer. Kurt Skare, adm. direktør, SkareGruppen

9 Virksomhedsudvikling, marked og omdømme Det er en grundlæggende forudsætning for fremtidig vækst, at vi anerkender globaliseringens indvirkning og evner at møde de udfordringer og udnytte de muligheder, som globaliseringen giver. DI Fødevarer skal sikre fødevarevirksomhedernes troværdighed og spiller en betydelig rolle, når det gælder initiativer på f.eks. ernæringsområdet. DI Fødevarer er fødevarevirksomhedernes stemme i den politiske debat, hvor fødevarevirksomhederne ofte er i centrum. DI Fødevarer» 9 DI Fødevarer Varetager fødevarevirksomhedernes politiske interesser Udarbejder analyser og oplæg til aktuelle fødevare- og erhvervspolitiske spørgsmål Styrker fødevarebranchens platform indenfor CSR og klima Deltager i og er medstifter af initiativer på f.eks. ernæringsområdet

10 I DI Fødevarer er der plads til både iværksætteren og den internationale koncern. Vi repræsenterer mindre, mellemstore og store virksomheder. Medlemsvirksomhedernes fordeling mellem mindre, mellemstore og store virksomheder 25 pct. Over 250 ansatte 43 pct. Under 50 ansatte 32 pct. Mellem ansatte

11 DI Fødevarer i tal Vores medlemmer repræsenterer en omsætning på omkring 135 mia. kr., og inden for de fleste sektorer i fødevarebranchen dækker vi tæt på 100 pct, af omsætningen. Det giver gennemslagskraft til at sætte en faktuel og saglig fødevarepolitisk dagsorden. Det gør, at virksomhederne bliver taget seriøst i debatten og også med på råd, når der f.eks. skal udarbejdes ny lovgivning og lægges rammer for samfundsudviklingen. DI Fødevarer» 11 Medlemmernes andel af omsætningen i forskellige sektorer Sukker Salater Bryggerier og spiritus Bageriindustri & kager Chokolade & konfekture Internationale mærkevareproducenter Forarbejdet frugt & grønt Ingredienser Kød - forædling Nutraceutisk industri Morgenmadsprodukter Fiskeindustri Pct Kilde: Erhvers- og Selskabsstyrelsen samt DI-beregninger. Tallene dækker virksomhedernes nettoomsætning for 2007

12 Netværk Som medlem af DI Fødevarer har du fri adgang til at deltage i DI Fødevarers netværk, udvalg og ekspertgrupper, hvor virksomhederne iværksætter konkrete initiativer og diskuterer fødevarepolitiske og tekniske spørgsmål. Udpluk af de faglige netværk i DI Fødevarer Kvalitetschefnetværket Afsætningsnetværket Økologinetværket Forsknings- og udviklingsnetværket»

13 DI Fødevarers sektioner fokuseret interessevaretagelse Medlemmer i DI Fødevarer kan etablere sektioner, hvis der er særlige interesser, de ønsker varetaget. Sektioner i DI Fødevarer Dansk Fisk DI Fødevarer» 13 Bageri-, Chokolade- og Konfektureindustrien Kødindustrien Foreningen af Danske Handelsmøller Juice- Saft- og Marmeladeindustrien Kødindustrien Nutraceutisk Industri (Omfatter producenter af kosttilskud og naturlægemidler) IngrediensIndustrien Nutraceutisk Industri er etableret for at styrke branchens udvikling og opnå synergi med den øvrige fødevareindustri i dialogen med myndigheder, eksperter og forbrugerorganisationer. Svend Moesgaard, teknisk direktør, Pharma Nord A/S og formand for Nutraceutisk Industri

14 HVORdan bliver jeg medlem? Din virksomhed kan blive medlem af DI Fødevarer ved at kontakte DI Fødevarer på tlf.: , via eller gå ind på vores hjemmeside: Det er en forudsætning for medlemskab af DI Fødevarer, at din virksomhed er medlem af eller associeret til DI.» DI Fødevarers brede medlemsgrundlag dækker alle sektorer i fødevareindustrien og gør DI Fødevarer til et vægtigt talerør. Med det udgangspunkt nøjes vi ikke med at følge udviklingen vi præger den. Jesper B. Jørgensen, Carlsberg Danmark A/S

15 Medlemsfordeleog services Der er mange fordele ved at være medlem af DI Fødevarer. Vi giver dig bl.a.: En stærk platform over for politikere og myndigheder både nationalt og internationalt Mulighed for medlemskab af DI Fødevarers netværk DI Fødevarer» 15 Mulighed for deltagelse i DI Fødevarers konferencer, seminarer og workshops DI Fødevarers elektroniske nyhedsbrev FOKUS, der indeholder nyheder om, hvad der rører sig inden for fødevarelovgivning, afsætning, forskning og innovation Hurtig præcis information Fordelene ved samarbejdet med DI Som medlem af DI Fødevarer får din virksomhed også mange fordele gennem samarbejdet med DI. Din virksomhed får bl.a.: Mulighed for lønrefusion fra DI s Barselsfond, der dækker en del af virksomhedens udgifter til medarbejdere, der er på barselsorlov Fuldt dækkende juridisk service inden for ansættelsesret, elevforhold og arbejdsmiljø Eksportrådgivning, markedsanalyser og handelscertifikater til medlemspris.

16 DI Fødevarer er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der producerer fødevarer eller har en væsentlig interesse i fødevareproduktion. Som medlem af DI Fødevarer får du adgang til medlemsservices, netværk og politisk indflydelse. Du får desuden bedre muligheder for at udvikle din forretning sammen med DI s øvrige medlemmer. I denne folder kan du læse om aktiviteter i DI Fødevarer, hvilke områder vi arbejder med, og hvad vi tilbyder vores medlemmer. Du kan også læse om DI Fødevarers aktiviteter på vores hjemmeside: foedevarer.di.dk. Vi udsender jævnligt nyhedsbreve med nyheder og tilbud til fødevarevirksomhederne. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet FOKUS på DI Fødevarer 1787 København V foedevarer.di.dk Tlf DI Fødevarer

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet:

Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet: ITEK er branchefællesskabet i Dansk Industri (DI) for virksomheder, der arbejder med it, tele, elektronik og kommunikation. Som medlem af ITEK får du adgang til politisk indflydelse, medlemsservices og

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen

Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen ØGLEORD AMLE AUTOBRANCHEN ROVÆRDIGHED >: ilbranchen Troværdighed og evnen til at samle autobranchen er nøgleord for Bilbranchen èê Autobranchen er kendetegnet ved at rumme mange og forskelligartede virksomheder.

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS FORDELE Indhold Velkommen til DI... 1 Rådgivning... 4 Forretningsudvikling... 9 Regionalforeninger og brancher...12 Internationale services...14 DI s

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

2015-2020. Strategi- og handlingsplan

2015-2020. Strategi- og handlingsplan KF 2015-2020 Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2015-2020 Indhold 03 Forord 04 Vision 05 Det fag- og byggepolitiske område 06 Det internationale arbejde 07 Uddannelsesområdet 09 Konstruktørernes

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere