Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling"

Transkript

1 Velkommen til Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling, hvor der ikke kun svømmes for motionens skyld, men også for at deltage i konkurrence og have fokus på hele tiden at blive bedre og hurtigere Lidt om klubben: Skanderborg Svømmeklub (SKSV) blev grundlagt i Klubbens formål er at fremme svømning og andre former for svømmesport, som motion, idræt og konkurrencesport. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af syv medlemmer samt suppleanter. Klubben har gennem de seneste år haft omkring 900 medlemmer, medlemstallet er stigende. Klubben lejer sig ind hos Skanderborg Svømmehal, Højvangens Torv 14 i Skanderborg. Svømmehallen er en selvejende institution og altså ikke en gratis kommunal hal. Det er derfor dyrere for SKSV at leje sig ind, end det er for andre klubber i nogle af vore nabobyers kommunalt ejede svømmehaller. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed. Cheftræner og K- team ~ 1 ~

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Trænings tider... 3 Forældre og samarbejdet med K-afdelingen... 3 Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling... 4 Forældre i hallen og til stævner:... 5 Til træning:... 5 Til stævner:... 5 Official:... 5 Holdleder:... 6 Stævneplan:... 6 Fravær:... 6 Forældregruppen... 6 Sygdom... 7 Klubbens hjemmeside... 7 Foto og Video... 7 Kalender... 7 Talentsamling Østjylland... 8 Point System... 8 Introtur... 8 Elektronik... 9 Til stævner... 9 Til træning... 9 Ferie... 9 Madpakken til et stævne... 9 Regler: Udstyr De 10 forældrebud De ti trænerbud Ordbog for forældre og svømmere: Træner og Bestyrelses kontakt information Nyttige Hjemmesider SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 2 ~

3 Trænings tider Håndbog for forældre og svømmere i Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Lørdag K1 Dryland 17:30-18:10 Dryland 17:30-18:10 Dryland 16:45-17:25 Fitness 18:00-20:00 Vand 8:10-9:50 Vand 18:15-19:45 Vand 18:15-19:45 Vand 17:30-18:55 K2 Dryland 17:30-18:10 Dryland 16:45-17:25 Fitness 18:00-20:00 Vand 8:10-9:50 Vand 18:15-19:45 Vand 17:30-18:55 K3 Dryland 17:00-17:25 Dryland 16:15-16:40 Vand 17:30-18:10 Vand 16:45-17:25 Forældre og samarbejdet med K-afdelingen Alle forældre forventes at deltage aktivt i arbejdet omkring deres børns svømning. I nogle år har der f.eks. været en meget aktiv forældregruppe, der har arbejdet med bl.a. sponsorarrangementer og det praktiske i forbindelse med træningslejre m.v. Når jeres børn svømmer i Skanderborg Svømmeklubs K-afdeling, er der følgende forventninger til dig/jer: Generelt: Tilmelding til stævner sker gennem klubben. Alle er bekendte med klubbens politikker (f.eks. om mobning, rygning samt pædofili m.m.), som fremgår af hjemmesiden. Klubbens undervisning foregår i Skanderborg Svømmehal, hvor vi er underlagt hallens regler/anvisninger bl.a. med hensyn til hygiejne. Informationerne på klubbens hjemmeside gælder alle svømmere på alle hold. Instruktørerne og klubbens repræsentanter (bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale) indgår gerne i en dialog om svømningen og trivslen i klubben. Alle forældre skal deltage i kørsel til og fra stævner i løbet af sæsonen, og byrderne skal fordeles nogenlunde ligeligt. Mindst én forældre deltager i forældremøder, ét i august og ét i januar. K3 Da vi, når vi deltager i stævner, skal stille med et antal officials, opfordrer vi alle forældre til at tage officials-uddannelsen (som minimum tidtager-uddannelsen), da vores svømmere ellers ikke får lov til at deltage i stævnerne. Cheftræner og K- team ~ 3 ~

4 K1 og K2: Håndbog for forældre og svømmere i I svømmestævner, hvor K1 og K2 deltager, er det endnu vigtigere at kunne stille med officials, og forældre til svømmere på disse hold opfordres ligeledes til at tage tidtageruddannelsen samt bane-vendedommer-uddannelsen. Denne uddannelse er en overbygning på tidtagerkurset. Klubben har også løbende brug for starter og ledende tidtager, hvilket er en overbygning på bane-vendedommer-uddannelsen. Tilmelding til kurser skal ske efter aftale med K-afdelingen. Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling K3 Svømmerne starter på K3, hvor der det første halvår arbejdes med teknik, så svømmerne kan alle stilarter. Ligeledes bliver svømmerne udfordret på distancer længere end 25 og 50 meter ad gangen. Når svømmeren mestrer alle stilarter begynder distancerne at bliver længere (svømmerne får mere udholdenhed), begrebet Dryland (opvarmning på land) samt forskellige træningsformer som anaerob, aerob, progressiv, degressiv, MAX/spurt og pace indføres. Svømmebriller uden næse og badehætte er et must have. K2 På K2 arbejdes der videre med Dryland og forskellige træningsformer som anaerob, aerob, progressiv, degressiv, MAX/spurt og pace, så det bliver en naturlig del af svømmerens tankegang og hverdag. Hvert træningspas starter med Dryland træning, hvor der arbejdes med kondition, smidighed, styrke, core (mave-ryg styrke), koordination og balance, udover Dryland bliver udstrækning introduceret. K2 arbejder fortsat med teknik, og svømmerne bliver i løbet af sæsonen introduceret for brug af snorkel, paddles/håndplader, elastikker og videoanalyse mm. Hver fredag vil der være 2 timers træning i Sport og Fitness, hvor svømmere over 12 år vil blive instrueret i brug af vægte og maskiner. Derudover vil svømmerne få udarbejdet et personligt træningsprogram. Svømmerne under 12 år vil også deltage i styrketræningen, men kun ved egen vægt og få vægte. De yngste vil blive trænet i hånd til øje koordination. Trænerne vil, sammen med svømmerne, i august og januar fastlægge sæsonens mål i samarbejde med den enkelte svømmer. K1 Her arbejdes med at hæve den enkelte svømmers præstation, men vi sammensætter også svømmerne i hold i årgange, så vi til stævner kan deltage i holdkapper. Svømmerne har Dryland før alle træningspas med undtagelse af lørdagspasset. Svømmerne vil bruge elastikker som en fast rutine, ligeledes kommer de til at bruge drag backs som modstand for at give styrke. Hver fredag vil der være 2 timers træning i Sport og Fitness, hvor svømmere over 12 år vil blive instrueret i brug af vægte og maskiner. Derudover vil svømmerne få udarbejdet et personligt træningsprogram. Svømmerne under 12 år vil også deltage i styrketræningen, men kun ved egen vægt og få vægte. De yngste vil blive trænet i hånd til øje koordination. Trænerne vil, sammen med svømmerne, i august og januar fastlægge sæsonens mål i samarbejde med den enkelte svømmer. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 4 ~

5 Forældre i hallen og til stævner: Til træning: Under træning er det meget forstyrrende, hvis forældrene opholder sig i hallen tæt ved svømmerne. Det er dejligt, at forældrene gerne vil se deres børn træne, men mange svømmere bliver enten stressede eller kan generelt bare ikke koncentrere sig, hvis der er forældre eller søskende i hallen under træning. Derfor skal alle forældre, søskende og venner bliver ude i forhallen eller inde i hallens lokale. Hvis I har spørgsmål eller skal snakke med trænerne, skal dette foregå efter træning. Til stævner: Det er altid dejligt, når forældrene viser interesse for deres børns svømning og tager med til stævner for at yde opbakning og heppe på svømmerne. Det bidrager med gejst, motivation og en god stemning for hele holdet. Til stævner har vi dog flere gange oplevet, at svømmerne har været forvirrede over, hvordan de skal svømme deres løb, eller hvordan de skal varme op, simpelthen fordi forældrene fortæller dem, hvordan de skal gøre, og vi trænere fortæller dem noget andet. Det er meget vigtigt, at forældrene stoler på trænerne, så børnene ikke stiller spørgsmålstegn ved vores viden og erfaring. Det er meget forvirrende for svømmerne at få flere forskellige beskeder, og dette kan ødelægge et løb, da den mentale balance bliver forstyrret. Hvis nogen er uenig med træneren, bedes dette vendt med pågældende træner efter træningstid eller efter stævnet, da svømmerne ikke skal indblandes i dette. Official: For at vi kan komme til stævner, har vi brug for officials. Officials er dem som dømmer stævnerne, og der skal bruges flere dommere. En tidtager ved hver bane, vendedommere i begge ender (normalt har en vendedommer ansvar for 2-3 baner ad gangen), 2 banedommere, 2-4 måldommere, en ledende tidtager/måldommer, en starter og en overdommer. De er til stede i hallen fra stævnestart til slut. Ud over disse dommere er der hjælpere, som kommer med forfriskninger/proviant, er sekretær og stævneleder. Når vi deltager til stævner, skal vi normalt have én official med pr 5 svømmere som SKSV deltager med. Vi deltager med tidtagere og bane-vendedommere. Skanderborg Svømmeklub udbyder løbende officialkurser. Kurset som tidtager tager ca. 4 timer, og vende-bane dommer kurset tager ca. 8 timer. Vi har med andre ord brug for jer forældre som officials, for at vi kan komme til stævner. Cheftræner og K- team ~ 5 ~

6 Holdleder: Når vi skal til stævner, har vi brug for en forælder pr. stævnedag til at være holdleder. Holdlederens opgaver er at indkøbe frugt, sunde snacks og lignende. Kvitteringen herfor sendes til klubbens som refunderer omkostningerne til de indkøbte varer. Til selve stævnet skal holdlederen sørge for, at frugten er skåret, og snacksene klar til indtagelse. Holdlederen skal også stå for at samle holdet ved vores base, da trænerene står ved bassinkanten med fokus på teknik og tidtagning. Ude til stævnerne samles én holdleder fra hver klub, stævnelederen og overdommeren til et holdledermøde, hvor der samles op i forhold til de informationer, som er kommet ud inden stævnet og eventuelle nye informationer. Ved de store stævner kan det forekomme, at holdlederen skal hjælpe med at sende svømmerne til opvarmning eller holde styr på programmet af hensyn til eventuelle spørgsmål fra svømmerne. Holdlederrollen er ikke farlig det er sjovt og en anderledes måde at være sammen med svømmerne på. En nærmere beskrivelse af holdleder opgaven kan ses på vores hjemmeside Stævneplan: Stævneplanen udsendes halvårligt i god tid af hensyn til jeres planlægning (svømmerens deltagelse og jeres deltagelse som enten officials eller holdleder samt hjælp med f.eks. kørsel eller bage kage/boller). Stævneplanen lægges ligeledes på vores hjemmeside. Fravær: Har man ikke mulighed for at deltage i træningen, grundet andre aktiviteter (skolefest, ferie, sygdom o. lign.) SKAL det meddeles til træneren, da der altid regnes med fuldt fremmøde, når træningen planlægges. Mangler det halve af holdet, falder hele grundlaget for træningen fra hinanden. Alle kan være forhindret af den ene eller den anden årsag, og det er helt i orden, så længe der meldes fra. Ved fravær er det nok at sende en sms eller til sin træner. Forældregruppen En eventuel forældregruppe står for at planlægge K1 og K2 årlige træningslejr i samarbejde med trænerne for de pågældende hold. Gruppens opgave er også at arrangere sociale arrangementer, som ikke altid behøver at have med svømning at gøre, men har til mål at skabe et socialt sammenhold mellem svømmerne. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 6 ~

7 Nogle år har forældregruppen stået for at skaffe sponsorpenge til træningslejeren ved issalg, festivalsoprydning o. lign. Pengene bruges til, at træningslejren f.eks. kan være uden for landets grænser. Klubben har tidligere år været i både Eindhoven og Island på træningslejr. Sygdom Ved sygdom så som allergi, astma, epilepsi, diabetes, ADHD o. lign. skal trænerne orienteres herom. Hvis der skal tages en bestemt medicin på et bestemt tidspunkt, skal trænerne ligeledes informeres om dette. Informationen skal være skriftlig, da svømmerne til nogle stævner skal kunne dokumentere nødvendigheden af brug af medicinen brug af visse typer medicin kan blive betragtet som doping. Klubbens hjemmeside På svømmeklubbens hjemmeside (under K-afdeling) vil der blive informeret om ferieprogrammer, stævneplan, billeder, artikler og stævneinformationer, så både forældre og svømmere kan følge med. Derudover har vi en facebookgruppe, hvor trænerne lægger korte beskeder om den daglige træning og svømmerne kan ligeledes bruge gruppen til at kommunikere med hinanden. Vi anbefaler, at alle forældre tager en snak med deres svømmere om brugen af Facebook eksempelvis hvilken typer billeder man lægger ud, K- afdelingens Facebook-gruppe er en lukket gruppe, hvilket betyder, at det kun er dem gruppens medlemmer, der kan se indholdet. Foto og Video Ved hver sæson start udleverer vi en foto- og videosamtykkeerklæring, som vi gerne vil have svømmernes værger til at underskrive, da vi ellers ikke må tage billeder og video af svømmerne. Billeder bliver lagt på klubbens hjemmeside og nogle få kommer i avisen. Videooptagelser bliver brugt i træningen til at optimere teknikken og vise svømmerne, hvad træneren mener, da det nogle gange kan være svært at udføre en lille optimering, hvis man ikke kan se sin hånd. Kalender Ud over stævneplanen, udgives også en års kalender med angivelse af tidspunkter for f.eks. introtur, træningslejr, ekstra træning i ferierne, stævner og andre arrangementer for Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Kalenderen skal tages med forbehold for ændringer. Cheftræner og K- team ~ 7 ~

8 Talentsamling Østjylland Svømmeklubberne i Bjerre Herred, Brædstrup, Horsens, Koral og Skanderborg har indgået et samarbejde om talentudviklingen i Østjylland, for de svømmere som ikke har kvalificeret sig til VÅM og DÅM, gruppe 1 og 2. Praktisk information: Hver klub stiller med mindst 1 træner og maks. 6 svømmere i hver gruppe til træningssamlingerne. Til træningssamlingerne skal svømmerne medbring det normale træningsudstyr, inkl. shorts, T-shirt og ekstra håndklæder. De 5 klubber i talentsamarbejdet tilstræber at afholde min. 2 samlinger om året. Formålet med samlingerne er, at flere svømmere opnår kravtider til VÅM gruppe 1 og 2. Det er ganske gratis for svømmerne at deltage i talentsamlingerne, dog skal svømmerne selv sørge for transport til og fra det pågældende træningsstedsted. Point System Da det oftest er de samme forældre, der yder en kæmpe indsats i forbindelse med svømmernes deltagelse i stævner, samtidigt med at andre sjældent deltager aktivt er der, efter aftale med svømmernes forældre, indført et pointsystem, der tydeliggør for alle, hvem der skal spørges først i tilfælde af mangel på hjælp i forbindelse med afvikling af stævner m.m. Pointsystemet følger nedenstående skala: Opgave Point Kørsel én vej (0-50 km) 1 Kørsel én vej ( km) 2 Kørsel én vej (mere end 100 km) 3 Official, én dag 5 Holdleder, én dag 5 Overnatning i forbindelse med stævne 2 Anden hjælp som er godkendt af varierende bestyrelsen Introtur Umiddelbart efter sæsonstart vil der blive arrangeret en introtur for alle K-afdelingens hold, så alle lærer hinanden at kende. Turen vil typisk ligge i september måned i en weekend. Introturen kan indeholde alt fra svømning til dans, gymnastik, overlevelse, teambuilding eller anden sport. Målet med introturen er at ryste K-afdelingen sammen socialt, da man sammen bruger mange timer om ugen i vandet. Introturen arrangeres af K-afdelingen med hjælp fra forældrene. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 8 ~

9 Elektronik Til stævner Til stævner er mobiltelefoner tilladt, hvis de bruges til kommunikation med hjemmet, IKKE til Facebook-opdateringer, spil og andre sociale medier. I klubben vil vi gerne have, at svømmerne er tilstede i nuet, når vi er til svømmestævne. Anden elektronik, såsom tablets, computer o. lign. bedes ikke medbragt til stævner, træningslejr, introtur og andre sociale arrangementer. MP3 afspillere er i orden til stævner, HVIS svømmeren respekterer trænerens instrukser i hvor og hvornår den må bruges, hvilket normalt kun vil være under opvarmning inden et løb, så man er fokuseret. Hvis reglerne om brug af elektronisk udstyr efter gentagne henvendelser fra trænerne ikke bliver overholdt, bliver det elektroniske udstyr inddraget og udleveret igen efter nærmere aftale. Trænerne kan og vil til nogle stævner dispensere for ovenstående. Til træning Elektronik er IKKE tilladt med undtagelse af MP3-afspillere, som kan bruges under vand, og KUN ved lang distanceprogrammer. Ferie Ved ferie uden for de normale sæsonferier (jul og sommer) er der mulighed for at få udleveret programmer til både land- og vandtræning af trænerne. Klubben anbefaler, at svømmerne vedligeholder formen, og programmer udleveres af trænerne hvis det ønskes. Træningen behøver ikke foregå i svømmehallen, det kan også være en løbetur. Madpakken til et stævne Når svømmerne er til stævne, har de brug for energi for at kunne yde deres bedste. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt, at de spiser sig stopmætte undervejs. Bøtter - der kan lukkes - med fx pastasalat (husk en gaffel), sandwich, tørret frugt og nødder, bananer, kiks og andet, der er let at spise og let fordøjeligt er velegnet. Agurkestænger og gulerødder er fine at gnave på mellem løbene, hvis der ikke er så lang tid imellem, og en håndfuld rosiner kan gøre forskellen, hvis man er gået sukkerkold. Under stævnet er det vigtigt, at svømmeren holder deres væskebalance i orden. Dvs. at de skal have en drikkedunk med vand eller tyndt saftevand med over alt. Svømmerne skal hele tiden drikke meget vand, idet de ellers risikerer at blive utilpas grundet varmen og luften i svømmehallen. Cheftræner og K- team ~ 9 ~

10 Regler: Det skal være sjovt at svømme! Svømmerne skal glæde sig til at komme i hallen for at træne og for at være sammen med andre, der har den samme interesse som en selv. På K1 og K2 er alle dårlige undskyldninger uønskede, såvel som der forventes en vis disciplin i forhold til svømmernes opførsel til træning og stævner. Det er f.eks. ikke ok at blive væk fra et stævne uden at melde afbud. Hvis en svømmer udebliver fra træning i en længere periode eller ikke træner disciplineret, vil træneren indkalde svømmeren til en samtale. Hvis svømmeren stadig udebliver/har dårlig opførsel vil dette medføre afmeldelse af holdet. Alternativt vil svømmeren blive henstillet til andet hold fx. ungdoms- eller mastersholdet. Dette gælder også ved udeblivelser fra stævner. Svømmere med skader undtages fra denne regel efter aftale med træneren. Det skal dog nævnes, at man ikke behøver deltage i ALLE stævner. Udstyr Badetøj, badehætte, svømmebriller, drikkedunk, shorts og T-shirt: Nødvendigt fra første dag. For drengene skal det være tætsiddende badebukser enten korte eller lange, så der ikke er for meget modstand. For pigerne skal det være badedragt, som er tæt siddende. Sørg altid for at have 2-3 badehætter og brillepar i tasken, så selvom et par går i stykker kan træningen/stævnet stadig gennemføres. Dette udstyr skal medbringes til træning og stævner HVER GANG. Under lange træningspas er tilstrækkeligt væskeindtag af vital betydning for præsentationen og svømmerens velbefindende, hvorfor en drikkedunk er nødvendig. Shorts og T-shirt er til dryland-træningen, så man ikke bliver kold og syg. Andet udstyr: Bensparksplade, pull boy, håndplader, elastik (min. 2 m), sjippetov, snorkel og finner køber mange større svømmere. Disse ting er IKKE nødvendigt at købe, når man starter som ny konkurrencesvømmer. Rådfør dig med træneren om hvilket udstyr, der er godt at anskaffe sig. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 10 ~

11 De 10 forældrebud Frit fra Ed Clendaniel's 10 Commandments for Little League Parents 1. Du må ikke overføre egne forventninger til dit barn. Husk på at svømning er dit barns sport. Forbedringer og fremgang kommer på forskellige tidspunkter for hvert enkelt individ. Døm ikke dit barns præstation i forhold til andre, og pres dem ikke til at gøre, hvad du tror, er, rigtigt og forkert. Det fine ved svømning er, at enhver kan se fremgang i personlig forbedring, og derfor skal stræbe derefter. 2. Du skal være en støtte, uanset hvad. Der er kun ét spørgsmål, du med rette kan stille dit barn: Har du det sjovt med det, du laver? Hvis stævner og træning ikke længere er sjovt, skal dit barn ikke tvinges til at deltage. 3. Du skal ikke være træner for dit barn. Du har meldt barnet ind i klubben, hvor der er kompetente trænere, der varetager denne opgave. Træneren er ansvarlig for den tekniske og praktiske del af træningen. Du er velkommen til at komme med gode råd og vejledning til træneren før eller efter et træningspas. 4. Hvis du er med til stævner, skal du ALTID være positiv. Kritiser ALDRIG dit barn, andre børn eller træneren offentligt. 5. Du skal erkende, at dit barn kan have frygt. 400 m fri og 200 fly, kan være meget stressende at overskue mentalt. I disse situationer er det helt i orden at være bekymret. Lad være med at nedgøre eventuel frygt. I stedet bør du opmuntre dit barn. Overbevise dit barn om, at træneren ikke ville have ham/hende ud på distancen, hvis han/hun ikke var klar til det. 6. Lad være med at kritisere officials. De er frivillige og gør det af kærlighed og interesse for sporten, og gør det efter bedste formåen. 7. Kritiser ikke træneren i svømmernes nærvær. Forholdet mellem træneren og svømmeren er ganske specielt, og bidrager til dit barns succes samt velbefindende. Det vil kun skade forholdet mellem træner og svømmeren og i værste fald få indflydelse på svømmerens resultater. Vi har en mobbepolitik i klubben, som er gældende for alle ansatte og medlemmer. Det betyder at medlemmernes forældre også er omfattet af denne, når de er i klubregi. 8. Lad være med at shoppe efter den bedste klub. Vandet er ikke mere blåt i naboklubben. Enhver klub har sine problemer at slås med, selv klubber der skaber mestre. Ofte har svømmere, der skifter klub ofte svært ved at komme ind i kammeratskabet. 9. Dit barn skal have andre mål, end det at vinde. Det at give det bedste, man overhovedet har i sig, er mere vigtigt end at vinde. En tidligere OL-svømmer sagde engang, mit mål var at sætte verdensrekord. Det gjorde jeg, men der var en anden der også gjorde det, lige en anelse hurtigere, end mig. Jeg opnåede mit mål og jeg tabte. Det gør mig ikke til en fiasko, faktisk er jeg meget stolt over, at mit mål er nået. 10. Forvent ikke at dit barn bliver Olympisk mester. Der er kun ganske få pladser på OL holdet. Dit barns odds for at deltage på det hold er relativt småt. Svømning er meget mere end OL, spørg bare træneren. Svømning giver dig selvdisciplin, og sportsmandsship, det giver selvtillid, og god fysik, og så giver det livslange oplevelser og venskaber. Svømning skaber gode mennesker, og du skal være stolt af dit barn. Cheftræner og K- team ~ 11 ~

12 De ti trænerbud 1. Som trænere møder vi friske, veludhvilede og velforberedte frem til træning og stævner. 2. Vi er tydelige i vores kommunikation og træner, svømmer og forældre vil i fællesskab afklare den enkeltes mål for sæsonen. 3. Vi anerkender, at svømmerne udvikler sig forskelligt og har forskellige ambitioner. Vi bestræber os på at møde den enkelte svømmer på dennes niveau og i forhold til dennes ambitioner - og understøtter dette både i træningen og til stævner" 4. Vi er opmærksomme på, at feedback er noget vi giver svømmerne, så de vokser. 5. Vi er opmærksomme på, at en vigtig del af det at gå til svømning er det sociale fællesskab. Dette understøtter vi både til træning og til stævner. 6. Vi er opmærksomme på, at svømmerne ikke altid kan se vores konstruktive hensigt og vil derfor sikre os, at svømmerne har forstået vores ris eller ros. 7. Vi er opmærksomme på, at positive forventninger påvirker positivt samt at svømmere der får anerkendelse er mere effektive. Vi er opmærksomme på ikke at skamrose. 8. Vi er opmærksomme på, at vi skal fejre de gode præstationer, for derved at anerkende svømmerne for deres præstationer. 9. Som trænere betragter vi forældrene som en ressource i forhold til den daglige træning og til stævner. 10. Som trænere ser vi svømmerne som hele mennesker, der er gennem en foranderlig periode af deres liv. Vi vil være imødekommende over for svømmerne og er altid parate til at tage en snak med svømmerne om stort og småt. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 12 ~

13 Ordbog for forældre og svømmere: FINA godkendt = et mærke badedragten eller badebukserne skal være påført ved store stævner, for at man må bruge det. Holdkap = en sammensætning af 4 svømmere af samme køn, årgang eller mix, som samlet deltager i et løb. Løb = hvilken disciplin og om det er drenge eller pige som skal svømme. Heat = hvert løb består af heat, hvor de hurtigste svømmer i sidste heat og de langsomste eller dem som er tilmeldt uden tid i det første heat. Antallet af tilmeldte svømmere bestemmer hvor mange heat, der er i hver løb. Seedning = bruges ofte til stævner med finaler typisk for de tre hurtigste heat. Ideen med seedning er, at de hurtigste svømmer i hver sit indledende heat dyster direkte i finalen. I et 8 baners bassin vil de hurtigste ligge på bane 4. Indsvømning = opvarmning i vand, som bruges i forbindelser med svømmestævner, hvor der typisk er indsvømning lige før stævnestart. VÅM = Vestdanske Årgangsmesterskab, inddeles i gr. 1 og gr. 2. kræver kravtider for deltagelse. DÅM = Danske Årgangsmesterskab, inddeles i gr. 1 og gr. 2. kræver kravtider for deltagelse. Dryland = Et engelsk udtryk som bruges om den styrketræning på land, som ikke involverer maskiner eller vægte. Pull boy = skum plade til at gøre benene stive, så man kan fokusere på armene, men uden at benene synker. Frekvens = måles som armtagscyklus per minut. Altså et mål for, hvor hurtigt man drejer armene rundt. Frekvensen er et af de parametre, man kan forbedre i svømning. Mælkesyre/laktat = Mælkesyren er en af kroppens mange trætheds-regulerende stoffer, som dannes, når arbejdskravet overstiger den tilgængelige iltmængde. NS: Negativ split = betyder at man svømmere hurtigere i den sidste halvdel af løbet end i den første. SC: Stroke Count = tæl armtag. Antallet af armtag viser noget om effektiviteten i svømningen. Det at tælle armtag og dermed kende sin effektivitet er et vigtigt element i at svømme hurtigt. PR: Personlig Rekord = den hurtigste tid man nogensinde har svømmet et løb i en bestemt disciplin i. Prog: Progressiv = udtrykker det at svømme hurtigere og hurtigere. At øge sin fart for f.eks. hver 50m. Degr: Degressiv = udtrykker det at svømme langsommere og langsommere. Eks. For hver 50m, at sænke tempoet. Cheftræner og K- team ~ 13 ~

14 IM: Individuel Medley = som er det løb, hvor man svømmer alle fire stilarter: fly, ryg, bryst og crawl i nævnte rækkefølge. MI = Individuel Medley i omvendt rækkefølge: crawl, bryst, ryg og fly i nævnte rækkefølge. Kortbane = 25 m langt bassin. Alle bassiner på Fyn er 25 m med undtagelse af Universitetssvømmehallen. Kravtid = En tid som man skal have svømmet for at deltage i et stævne eller løb. Langbane = 50 m langt bassin. Disket = Slang for diskvalificeret. Dette sker, hvis en svømmer foretager sig noget ulovligt under et løb. Tiden opnået ved et diskvalificeret løb er ikke officiel, og kan ikke bruges siden hen. En diskvalificeret svømmer kan heller ikke placere sig på resultatlisten. Diskløb = I enkelte stævner (Danske Mesterskaber for Hold) kan en klub, der har fået disket en svømmer, sætte en anden svømmer ind i de såkaldte diskløb, der afvikles i slutningen af et stævneafsnit. Distance = Refererer som regel til de løb som er over 400 m Topning = Topning er tiden inden et vigtigt stævne, hvor træningsbelastningen nedsættes for at give svømmeren chance for at hvile sig og komme ovenpå fysisk såvel som psykisk. Tyvstartsnor = Ved stævner er der opsat en tyvstartssnor, der sænkes ned i vandet, hvis overdommer mener, at der skal være omstart. Svømmerne stopper så op, når de når frem til snoren, der nu er i vandet. Vendeflag = Vendeflagene er en snor med flag, som hænger på tværs af bassinet 5 meter fra hver ende for at fortælle rygsvømmere, at det snart er tid til at vende. Set =er den betegnelse der bruges for antal gange en REP skal gentages. Mellem hvert sæt har man en pause normalt på 30 sekunder til 1 min. Betegnelsen bruges i styrketræning og Dryland. REP = er den betegnelse der bruges for det antal gange en øvelse skal udføres uden pauser, betegnelsen bruges i styrke træning og Dryland. SL: Stream Line = er en total udstrækning af kroppen, mens den spændes så man skaber mindst mulig modstand I vandet. SL bruges undervandet efter start og vending, man må maksimalt lave 15 meter SL til stævner ellers bliver man disket. Når man svømmer SL bruger man butterflyben til fremdrift ud over afsættet. Pull Out = er SL med et brystarmtag helt til hoften sammen med et flybenspark, og når armene trækkes frem fortages et brystbenspark, inden nr. 2 armtag påbegyndes skal hoved eller hænder have brudt vand overfladen. Pull Out bruges i stedet for SL i brystsvømning. UVA: Under Vand Arbejde = er en fælles betegnelse for SL og Pull Out. HIT TIME = Svømmeren skal rammen en 25m eller 50m tid flere gange i træk. Drag backs = en pose som spændes efter svømmeren som skaber modstand i vandet som en faldskærm, denne bruges for at opbygge ekstra styrke. Zoomers = Svømmefødder eller finner SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 14 ~

15 Paddels = en plade som spændes på hænderne for at give bedre greb/catch i vandet for at få mere fremdrift uden at bruge flere armtag. Til svømmere under 13 år skal der bruges Biofuse Paddels, da de er mindre og kun dækker fingrene, og svømmere ældre end 13 år skal bruge almindelige paddels, grunden til at det er 2 forskellige paddeltyper, der skal bruges er, at de unge svømmere stadig er ved at udvikle deres skulderled, og hvis de begynder med for stor belastning for tidlig er der risiko for skader. Nåle = Som svømmer kan man erhverve forskellige svømmenåle: Talentnål, Flippernål, Bronzenål, Bronzenål med sløjfe, Bronzedelfinnål, Bronzedelfinnål med sløjfe, Sølvnål, Sølvnål med sløjfe, Sølvdelfinnål, Sølvdelfinnål med sløjfe, Guldnål, Guldnål med sløjfe, Gulddelfinnål, Gulddelfinnål med sløjfe, Elitenål, Elitenål med stjerne. Der er fra Dansk Svømmeunion fastsat bestemte kravtider til erhvervelse af de enkelte nåle. Disse tider offentliggøres hvert år inden juli måned på Svømmeunionens hjemmeside og er gældende pr. 1. september samme år. Alle nåle kan kun erhverves én gang, nemlig første gang svømmeren svømmer på eller under den fastsatte kravtid. Det betyder, at har man f.eks. erhvervet talentnål i 100 m fri svømning, så får man nålen for det løb. Svømmer man senere under talentnålstiden i en anden disciplin, får man altså ikke udleveret endnu en nål, da man nu er begyndt at "jagte" den næste svømmenål, nemlig flippernålen. For at få sløjfe eller stjerne på nålen (dette gælder ikke talent- og flippernålene) skal man have svømmet på eller under kravtiden i 3 forskellige svømmearter. Det betyder, at første gang man svømmer under en bronzenålstid i f.eks. 100 m rygsvømning, får man udleveret en bronzenål. Når man desuden har svømmet under bronzenålstiden i f.eks. 100 m fri og 200 m medley, får man udleveret en bronzenål med sløjfe. Det er vigtigt her at huske på, at det skal være i 3 forskellige svømmearter, altså dur det f.eks. ikke udelukkende at være en god frisvømmer og svømme under kravtiden i 100, 200 og 400 m fri. Årgangs svømmere = Svømmerne konkurrerer som regel imod svømmere på deres egen alder, derfor har man lavet nogle årgangsgrupperinger. Hver årgangsgruppe har to årgange fx børn, som er født i 1994 og Årgang gr. 2: Piger er 12 år og yngre og drenge er 14 år og yngre. Årgang gr. 1: Piger på 13 og 14 år og drenge på 15 og 16 år. Junior: Piger på 15 og 16 år og drenge på 17 og 18 år. Senior: Alle svømmere ældre end juniorårgangene. VEND = forkortelse af vending. VEJR = forkortelse af vejrtrækning. START = forkortelse af startspring. Anaerob = en betegnelse for øvelser uden ilt. Aerob = en betegnelse for øvelser med ilt. Pace = er en øvelse, hvor svømmeren skal svømme hurtigere og hurtigere og slå deres splittid igen og igen. Skod = er en øvelsesbetegnelse for nogle øvelser i vand, som træner vandføling og greb/catch i vandet. SPEC = forkortelse af special. ST = forkortelse af start tid, det betyder at hvis man har en star tid på 2:00 minutter pr 100m crawl, skal man starte på en ny 100m hver gang, der er gået 2:00 minutter. Cheftræner og K- team ~ 15 ~

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Gentofte Svømme Klub Kildeskovshallen August 2014 1 Indhold Kære svømmeforælder... 3 Om at være konkurrencesvømmer... 4 Vores krav til konkurrencesvømmere...

Læs mere

Forældre Information 2012. AGF Svømning

Forældre Information 2012. AGF Svømning Forældre Information 2012 AGF Svømning Indledning Denne folder er en velkomst til alle nye konkurrencesvømmere og deres forældre i AGF Svømning. Den fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer,

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Den daglige træning... 3 Træningstider... 4 Vandtræning... 4 Dryland... 5 Styrketræning... 5 Udstrækning...

Læs mere

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forord Konkurrencesvømning har mange fordele som rækker ud bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt, mange svømmere forbliver venner

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt ny verden for jeres familie.

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet At blive konkurrencesvømmer: Svømning på konkurrenceplan kan være en krævende disciplin. Skal man være en dygtig konkurrencesvømmer, kræver det på sigt en hel del træning. Heldigvis er svømning også en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011 Indholdsfortegnelse At blive konkurrencesvømmer 4 Konkurrenceafdelingen 5 Formål og klubben 5 Konkurrenceudvalget 7 Konkurrenceholdene 7 Træningen/stævner mv. 8 Træningen 8 Husk til træning 9 Stævner 9

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre

TRÅDEN. Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Juni 2013 TRÅDEN Vejledning til klubbens ungdomstrænere, spillere og forældre Formålet med ungdomsarbejdet i BHK Formålet er at give spillerne en meningsfuld idrætsaktivitet i et stimulerende og positivt

Læs mere

Aldersrelateret. træning i svømning

Aldersrelateret. træning i svømning Aldersrelateret træning i svømning indhold Aldersrelateret træning i svømning 6 Indledning 6 Formål 6 Succeskriterier 6 Om forfatterne 6 Træningsanbefalinger i svømning 9 FUN-damentals - Piger og drenge

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd

IF Lyseng Fodbold. Den Orange Tråd IF Lyseng Fodbold Den Orange Tråd marts 2003 Indhold 1. Formål...3 1.2 Klubbens formål...3 1.3 Indføring i håndbogen Den Orange tråd...3 2. Struktur og funktioner...4 2.1 I.F. Lyseng Bestyrelse...4 2.2

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

KONTINGENTER. Allerød Svømmeklub Program 05/06 VI SES I SVØMMEHALLEN... Delfin nr. 1-2005. Svømmeskolen. Nye medlemmer Kontingent

KONTINGENTER. Allerød Svømmeklub Program 05/06 VI SES I SVØMMEHALLEN... Delfin nr. 1-2005. Svømmeskolen. Nye medlemmer Kontingent KONTINGENTER Svømmeskolen Nye medlemmer Kontingent Indm. gebyr Pris i alt Ant al Pr. rate. / 2. / 3. Småbørnshold Børnehold Ungdomshold Handicap Voksen / Vandg. Masters, et hold Masters, alle hold Familiehold

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere