Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for forældre og svømmere i Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling"

Transkript

1 Velkommen til Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling, hvor der ikke kun svømmes for motionens skyld, men også for at deltage i konkurrence og have fokus på hele tiden at blive bedre og hurtigere Lidt om klubben: Skanderborg Svømmeklub (SKSV) blev grundlagt i Klubbens formål er at fremme svømning og andre former for svømmesport, som motion, idræt og konkurrencesport. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af syv medlemmer samt suppleanter. Klubben har gennem de seneste år haft omkring 900 medlemmer, medlemstallet er stigende. Klubben lejer sig ind hos Skanderborg Svømmehal, Højvangens Torv 14 i Skanderborg. Svømmehallen er en selvejende institution og altså ikke en gratis kommunal hal. Det er derfor dyrere for SKSV at leje sig ind, end det er for andre klubber i nogle af vore nabobyers kommunalt ejede svømmehaller. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed. Cheftræner og K- team ~ 1 ~

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Trænings tider... 3 Forældre og samarbejdet med K-afdelingen... 3 Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling... 4 Forældre i hallen og til stævner:... 5 Til træning:... 5 Til stævner:... 5 Official:... 5 Holdleder:... 6 Stævneplan:... 6 Fravær:... 6 Forældregruppen... 6 Sygdom... 7 Klubbens hjemmeside... 7 Foto og Video... 7 Kalender... 7 Talentsamling Østjylland... 8 Point System... 8 Introtur... 8 Elektronik... 9 Til stævner... 9 Til træning... 9 Ferie... 9 Madpakken til et stævne... 9 Regler: Udstyr De 10 forældrebud De ti trænerbud Ordbog for forældre og svømmere: Træner og Bestyrelses kontakt information Nyttige Hjemmesider SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 2 ~

3 Trænings tider Håndbog for forældre og svømmere i Mandag Tirsdag Torsdag Fredag Lørdag K1 Dryland 17:30-18:10 Dryland 17:30-18:10 Dryland 16:45-17:25 Fitness 18:00-20:00 Vand 8:10-9:50 Vand 18:15-19:45 Vand 18:15-19:45 Vand 17:30-18:55 K2 Dryland 17:30-18:10 Dryland 16:45-17:25 Fitness 18:00-20:00 Vand 8:10-9:50 Vand 18:15-19:45 Vand 17:30-18:55 K3 Dryland 17:00-17:25 Dryland 16:15-16:40 Vand 17:30-18:10 Vand 16:45-17:25 Forældre og samarbejdet med K-afdelingen Alle forældre forventes at deltage aktivt i arbejdet omkring deres børns svømning. I nogle år har der f.eks. været en meget aktiv forældregruppe, der har arbejdet med bl.a. sponsorarrangementer og det praktiske i forbindelse med træningslejre m.v. Når jeres børn svømmer i Skanderborg Svømmeklubs K-afdeling, er der følgende forventninger til dig/jer: Generelt: Tilmelding til stævner sker gennem klubben. Alle er bekendte med klubbens politikker (f.eks. om mobning, rygning samt pædofili m.m.), som fremgår af hjemmesiden. Klubbens undervisning foregår i Skanderborg Svømmehal, hvor vi er underlagt hallens regler/anvisninger bl.a. med hensyn til hygiejne. Informationerne på klubbens hjemmeside gælder alle svømmere på alle hold. Instruktørerne og klubbens repræsentanter (bestyrelsesmedlemmer og administrativt personale) indgår gerne i en dialog om svømningen og trivslen i klubben. Alle forældre skal deltage i kørsel til og fra stævner i løbet af sæsonen, og byrderne skal fordeles nogenlunde ligeligt. Mindst én forældre deltager i forældremøder, ét i august og ét i januar. K3 Da vi, når vi deltager i stævner, skal stille med et antal officials, opfordrer vi alle forældre til at tage officials-uddannelsen (som minimum tidtager-uddannelsen), da vores svømmere ellers ikke får lov til at deltage i stævnerne. Cheftræner og K- team ~ 3 ~

4 K1 og K2: Håndbog for forældre og svømmere i I svømmestævner, hvor K1 og K2 deltager, er det endnu vigtigere at kunne stille med officials, og forældre til svømmere på disse hold opfordres ligeledes til at tage tidtageruddannelsen samt bane-vendedommer-uddannelsen. Denne uddannelse er en overbygning på tidtagerkurset. Klubben har også løbende brug for starter og ledende tidtager, hvilket er en overbygning på bane-vendedommer-uddannelsen. Tilmelding til kurser skal ske efter aftale med K-afdelingen. Skanderborg Svømmeklubs Konkurrenceafdeling K3 Svømmerne starter på K3, hvor der det første halvår arbejdes med teknik, så svømmerne kan alle stilarter. Ligeledes bliver svømmerne udfordret på distancer længere end 25 og 50 meter ad gangen. Når svømmeren mestrer alle stilarter begynder distancerne at bliver længere (svømmerne får mere udholdenhed), begrebet Dryland (opvarmning på land) samt forskellige træningsformer som anaerob, aerob, progressiv, degressiv, MAX/spurt og pace indføres. Svømmebriller uden næse og badehætte er et must have. K2 På K2 arbejdes der videre med Dryland og forskellige træningsformer som anaerob, aerob, progressiv, degressiv, MAX/spurt og pace, så det bliver en naturlig del af svømmerens tankegang og hverdag. Hvert træningspas starter med Dryland træning, hvor der arbejdes med kondition, smidighed, styrke, core (mave-ryg styrke), koordination og balance, udover Dryland bliver udstrækning introduceret. K2 arbejder fortsat med teknik, og svømmerne bliver i løbet af sæsonen introduceret for brug af snorkel, paddles/håndplader, elastikker og videoanalyse mm. Hver fredag vil der være 2 timers træning i Sport og Fitness, hvor svømmere over 12 år vil blive instrueret i brug af vægte og maskiner. Derudover vil svømmerne få udarbejdet et personligt træningsprogram. Svømmerne under 12 år vil også deltage i styrketræningen, men kun ved egen vægt og få vægte. De yngste vil blive trænet i hånd til øje koordination. Trænerne vil, sammen med svømmerne, i august og januar fastlægge sæsonens mål i samarbejde med den enkelte svømmer. K1 Her arbejdes med at hæve den enkelte svømmers præstation, men vi sammensætter også svømmerne i hold i årgange, så vi til stævner kan deltage i holdkapper. Svømmerne har Dryland før alle træningspas med undtagelse af lørdagspasset. Svømmerne vil bruge elastikker som en fast rutine, ligeledes kommer de til at bruge drag backs som modstand for at give styrke. Hver fredag vil der være 2 timers træning i Sport og Fitness, hvor svømmere over 12 år vil blive instrueret i brug af vægte og maskiner. Derudover vil svømmerne få udarbejdet et personligt træningsprogram. Svømmerne under 12 år vil også deltage i styrketræningen, men kun ved egen vægt og få vægte. De yngste vil blive trænet i hånd til øje koordination. Trænerne vil, sammen med svømmerne, i august og januar fastlægge sæsonens mål i samarbejde med den enkelte svømmer. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 4 ~

5 Forældre i hallen og til stævner: Til træning: Under træning er det meget forstyrrende, hvis forældrene opholder sig i hallen tæt ved svømmerne. Det er dejligt, at forældrene gerne vil se deres børn træne, men mange svømmere bliver enten stressede eller kan generelt bare ikke koncentrere sig, hvis der er forældre eller søskende i hallen under træning. Derfor skal alle forældre, søskende og venner bliver ude i forhallen eller inde i hallens lokale. Hvis I har spørgsmål eller skal snakke med trænerne, skal dette foregå efter træning. Til stævner: Det er altid dejligt, når forældrene viser interesse for deres børns svømning og tager med til stævner for at yde opbakning og heppe på svømmerne. Det bidrager med gejst, motivation og en god stemning for hele holdet. Til stævner har vi dog flere gange oplevet, at svømmerne har været forvirrede over, hvordan de skal svømme deres løb, eller hvordan de skal varme op, simpelthen fordi forældrene fortæller dem, hvordan de skal gøre, og vi trænere fortæller dem noget andet. Det er meget vigtigt, at forældrene stoler på trænerne, så børnene ikke stiller spørgsmålstegn ved vores viden og erfaring. Det er meget forvirrende for svømmerne at få flere forskellige beskeder, og dette kan ødelægge et løb, da den mentale balance bliver forstyrret. Hvis nogen er uenig med træneren, bedes dette vendt med pågældende træner efter træningstid eller efter stævnet, da svømmerne ikke skal indblandes i dette. Official: For at vi kan komme til stævner, har vi brug for officials. Officials er dem som dømmer stævnerne, og der skal bruges flere dommere. En tidtager ved hver bane, vendedommere i begge ender (normalt har en vendedommer ansvar for 2-3 baner ad gangen), 2 banedommere, 2-4 måldommere, en ledende tidtager/måldommer, en starter og en overdommer. De er til stede i hallen fra stævnestart til slut. Ud over disse dommere er der hjælpere, som kommer med forfriskninger/proviant, er sekretær og stævneleder. Når vi deltager til stævner, skal vi normalt have én official med pr 5 svømmere som SKSV deltager med. Vi deltager med tidtagere og bane-vendedommere. Skanderborg Svømmeklub udbyder løbende officialkurser. Kurset som tidtager tager ca. 4 timer, og vende-bane dommer kurset tager ca. 8 timer. Vi har med andre ord brug for jer forældre som officials, for at vi kan komme til stævner. Cheftræner og K- team ~ 5 ~

6 Holdleder: Når vi skal til stævner, har vi brug for en forælder pr. stævnedag til at være holdleder. Holdlederens opgaver er at indkøbe frugt, sunde snacks og lignende. Kvitteringen herfor sendes til klubbens som refunderer omkostningerne til de indkøbte varer. Til selve stævnet skal holdlederen sørge for, at frugten er skåret, og snacksene klar til indtagelse. Holdlederen skal også stå for at samle holdet ved vores base, da trænerene står ved bassinkanten med fokus på teknik og tidtagning. Ude til stævnerne samles én holdleder fra hver klub, stævnelederen og overdommeren til et holdledermøde, hvor der samles op i forhold til de informationer, som er kommet ud inden stævnet og eventuelle nye informationer. Ved de store stævner kan det forekomme, at holdlederen skal hjælpe med at sende svømmerne til opvarmning eller holde styr på programmet af hensyn til eventuelle spørgsmål fra svømmerne. Holdlederrollen er ikke farlig det er sjovt og en anderledes måde at være sammen med svømmerne på. En nærmere beskrivelse af holdleder opgaven kan ses på vores hjemmeside Stævneplan: Stævneplanen udsendes halvårligt i god tid af hensyn til jeres planlægning (svømmerens deltagelse og jeres deltagelse som enten officials eller holdleder samt hjælp med f.eks. kørsel eller bage kage/boller). Stævneplanen lægges ligeledes på vores hjemmeside. Fravær: Har man ikke mulighed for at deltage i træningen, grundet andre aktiviteter (skolefest, ferie, sygdom o. lign.) SKAL det meddeles til træneren, da der altid regnes med fuldt fremmøde, når træningen planlægges. Mangler det halve af holdet, falder hele grundlaget for træningen fra hinanden. Alle kan være forhindret af den ene eller den anden årsag, og det er helt i orden, så længe der meldes fra. Ved fravær er det nok at sende en sms eller til sin træner. Forældregruppen En eventuel forældregruppe står for at planlægge K1 og K2 årlige træningslejr i samarbejde med trænerne for de pågældende hold. Gruppens opgave er også at arrangere sociale arrangementer, som ikke altid behøver at have med svømning at gøre, men har til mål at skabe et socialt sammenhold mellem svømmerne. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 6 ~

7 Nogle år har forældregruppen stået for at skaffe sponsorpenge til træningslejeren ved issalg, festivalsoprydning o. lign. Pengene bruges til, at træningslejren f.eks. kan være uden for landets grænser. Klubben har tidligere år været i både Eindhoven og Island på træningslejr. Sygdom Ved sygdom så som allergi, astma, epilepsi, diabetes, ADHD o. lign. skal trænerne orienteres herom. Hvis der skal tages en bestemt medicin på et bestemt tidspunkt, skal trænerne ligeledes informeres om dette. Informationen skal være skriftlig, da svømmerne til nogle stævner skal kunne dokumentere nødvendigheden af brug af medicinen brug af visse typer medicin kan blive betragtet som doping. Klubbens hjemmeside På svømmeklubbens hjemmeside (under K-afdeling) vil der blive informeret om ferieprogrammer, stævneplan, billeder, artikler og stævneinformationer, så både forældre og svømmere kan følge med. Derudover har vi en facebookgruppe, hvor trænerne lægger korte beskeder om den daglige træning og svømmerne kan ligeledes bruge gruppen til at kommunikere med hinanden. Vi anbefaler, at alle forældre tager en snak med deres svømmere om brugen af Facebook eksempelvis hvilken typer billeder man lægger ud, K- afdelingens Facebook-gruppe er en lukket gruppe, hvilket betyder, at det kun er dem gruppens medlemmer, der kan se indholdet. Foto og Video Ved hver sæson start udleverer vi en foto- og videosamtykkeerklæring, som vi gerne vil have svømmernes værger til at underskrive, da vi ellers ikke må tage billeder og video af svømmerne. Billeder bliver lagt på klubbens hjemmeside og nogle få kommer i avisen. Videooptagelser bliver brugt i træningen til at optimere teknikken og vise svømmerne, hvad træneren mener, da det nogle gange kan være svært at udføre en lille optimering, hvis man ikke kan se sin hånd. Kalender Ud over stævneplanen, udgives også en års kalender med angivelse af tidspunkter for f.eks. introtur, træningslejr, ekstra træning i ferierne, stævner og andre arrangementer for Skanderborg Svømmeklubs konkurrenceafdeling. Kalenderen skal tages med forbehold for ændringer. Cheftræner og K- team ~ 7 ~

8 Talentsamling Østjylland Svømmeklubberne i Bjerre Herred, Brædstrup, Horsens, Koral og Skanderborg har indgået et samarbejde om talentudviklingen i Østjylland, for de svømmere som ikke har kvalificeret sig til VÅM og DÅM, gruppe 1 og 2. Praktisk information: Hver klub stiller med mindst 1 træner og maks. 6 svømmere i hver gruppe til træningssamlingerne. Til træningssamlingerne skal svømmerne medbring det normale træningsudstyr, inkl. shorts, T-shirt og ekstra håndklæder. De 5 klubber i talentsamarbejdet tilstræber at afholde min. 2 samlinger om året. Formålet med samlingerne er, at flere svømmere opnår kravtider til VÅM gruppe 1 og 2. Det er ganske gratis for svømmerne at deltage i talentsamlingerne, dog skal svømmerne selv sørge for transport til og fra det pågældende træningsstedsted. Point System Da det oftest er de samme forældre, der yder en kæmpe indsats i forbindelse med svømmernes deltagelse i stævner, samtidigt med at andre sjældent deltager aktivt er der, efter aftale med svømmernes forældre, indført et pointsystem, der tydeliggør for alle, hvem der skal spørges først i tilfælde af mangel på hjælp i forbindelse med afvikling af stævner m.m. Pointsystemet følger nedenstående skala: Opgave Point Kørsel én vej (0-50 km) 1 Kørsel én vej ( km) 2 Kørsel én vej (mere end 100 km) 3 Official, én dag 5 Holdleder, én dag 5 Overnatning i forbindelse med stævne 2 Anden hjælp som er godkendt af varierende bestyrelsen Introtur Umiddelbart efter sæsonstart vil der blive arrangeret en introtur for alle K-afdelingens hold, så alle lærer hinanden at kende. Turen vil typisk ligge i september måned i en weekend. Introturen kan indeholde alt fra svømning til dans, gymnastik, overlevelse, teambuilding eller anden sport. Målet med introturen er at ryste K-afdelingen sammen socialt, da man sammen bruger mange timer om ugen i vandet. Introturen arrangeres af K-afdelingen med hjælp fra forældrene. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 8 ~

9 Elektronik Til stævner Til stævner er mobiltelefoner tilladt, hvis de bruges til kommunikation med hjemmet, IKKE til Facebook-opdateringer, spil og andre sociale medier. I klubben vil vi gerne have, at svømmerne er tilstede i nuet, når vi er til svømmestævne. Anden elektronik, såsom tablets, computer o. lign. bedes ikke medbragt til stævner, træningslejr, introtur og andre sociale arrangementer. MP3 afspillere er i orden til stævner, HVIS svømmeren respekterer trænerens instrukser i hvor og hvornår den må bruges, hvilket normalt kun vil være under opvarmning inden et løb, så man er fokuseret. Hvis reglerne om brug af elektronisk udstyr efter gentagne henvendelser fra trænerne ikke bliver overholdt, bliver det elektroniske udstyr inddraget og udleveret igen efter nærmere aftale. Trænerne kan og vil til nogle stævner dispensere for ovenstående. Til træning Elektronik er IKKE tilladt med undtagelse af MP3-afspillere, som kan bruges under vand, og KUN ved lang distanceprogrammer. Ferie Ved ferie uden for de normale sæsonferier (jul og sommer) er der mulighed for at få udleveret programmer til både land- og vandtræning af trænerne. Klubben anbefaler, at svømmerne vedligeholder formen, og programmer udleveres af trænerne hvis det ønskes. Træningen behøver ikke foregå i svømmehallen, det kan også være en løbetur. Madpakken til et stævne Når svømmerne er til stævne, har de brug for energi for at kunne yde deres bedste. Samtidig er det ikke hensigtsmæssigt, at de spiser sig stopmætte undervejs. Bøtter - der kan lukkes - med fx pastasalat (husk en gaffel), sandwich, tørret frugt og nødder, bananer, kiks og andet, der er let at spise og let fordøjeligt er velegnet. Agurkestænger og gulerødder er fine at gnave på mellem løbene, hvis der ikke er så lang tid imellem, og en håndfuld rosiner kan gøre forskellen, hvis man er gået sukkerkold. Under stævnet er det vigtigt, at svømmeren holder deres væskebalance i orden. Dvs. at de skal have en drikkedunk med vand eller tyndt saftevand med over alt. Svømmerne skal hele tiden drikke meget vand, idet de ellers risikerer at blive utilpas grundet varmen og luften i svømmehallen. Cheftræner og K- team ~ 9 ~

10 Regler: Det skal være sjovt at svømme! Svømmerne skal glæde sig til at komme i hallen for at træne og for at være sammen med andre, der har den samme interesse som en selv. På K1 og K2 er alle dårlige undskyldninger uønskede, såvel som der forventes en vis disciplin i forhold til svømmernes opførsel til træning og stævner. Det er f.eks. ikke ok at blive væk fra et stævne uden at melde afbud. Hvis en svømmer udebliver fra træning i en længere periode eller ikke træner disciplineret, vil træneren indkalde svømmeren til en samtale. Hvis svømmeren stadig udebliver/har dårlig opførsel vil dette medføre afmeldelse af holdet. Alternativt vil svømmeren blive henstillet til andet hold fx. ungdoms- eller mastersholdet. Dette gælder også ved udeblivelser fra stævner. Svømmere med skader undtages fra denne regel efter aftale med træneren. Det skal dog nævnes, at man ikke behøver deltage i ALLE stævner. Udstyr Badetøj, badehætte, svømmebriller, drikkedunk, shorts og T-shirt: Nødvendigt fra første dag. For drengene skal det være tætsiddende badebukser enten korte eller lange, så der ikke er for meget modstand. For pigerne skal det være badedragt, som er tæt siddende. Sørg altid for at have 2-3 badehætter og brillepar i tasken, så selvom et par går i stykker kan træningen/stævnet stadig gennemføres. Dette udstyr skal medbringes til træning og stævner HVER GANG. Under lange træningspas er tilstrækkeligt væskeindtag af vital betydning for præsentationen og svømmerens velbefindende, hvorfor en drikkedunk er nødvendig. Shorts og T-shirt er til dryland-træningen, så man ikke bliver kold og syg. Andet udstyr: Bensparksplade, pull boy, håndplader, elastik (min. 2 m), sjippetov, snorkel og finner køber mange større svømmere. Disse ting er IKKE nødvendigt at købe, når man starter som ny konkurrencesvømmer. Rådfør dig med træneren om hvilket udstyr, der er godt at anskaffe sig. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 10 ~

11 De 10 forældrebud Frit fra Ed Clendaniel's 10 Commandments for Little League Parents 1. Du må ikke overføre egne forventninger til dit barn. Husk på at svømning er dit barns sport. Forbedringer og fremgang kommer på forskellige tidspunkter for hvert enkelt individ. Døm ikke dit barns præstation i forhold til andre, og pres dem ikke til at gøre, hvad du tror, er, rigtigt og forkert. Det fine ved svømning er, at enhver kan se fremgang i personlig forbedring, og derfor skal stræbe derefter. 2. Du skal være en støtte, uanset hvad. Der er kun ét spørgsmål, du med rette kan stille dit barn: Har du det sjovt med det, du laver? Hvis stævner og træning ikke længere er sjovt, skal dit barn ikke tvinges til at deltage. 3. Du skal ikke være træner for dit barn. Du har meldt barnet ind i klubben, hvor der er kompetente trænere, der varetager denne opgave. Træneren er ansvarlig for den tekniske og praktiske del af træningen. Du er velkommen til at komme med gode råd og vejledning til træneren før eller efter et træningspas. 4. Hvis du er med til stævner, skal du ALTID være positiv. Kritiser ALDRIG dit barn, andre børn eller træneren offentligt. 5. Du skal erkende, at dit barn kan have frygt. 400 m fri og 200 fly, kan være meget stressende at overskue mentalt. I disse situationer er det helt i orden at være bekymret. Lad være med at nedgøre eventuel frygt. I stedet bør du opmuntre dit barn. Overbevise dit barn om, at træneren ikke ville have ham/hende ud på distancen, hvis han/hun ikke var klar til det. 6. Lad være med at kritisere officials. De er frivillige og gør det af kærlighed og interesse for sporten, og gør det efter bedste formåen. 7. Kritiser ikke træneren i svømmernes nærvær. Forholdet mellem træneren og svømmeren er ganske specielt, og bidrager til dit barns succes samt velbefindende. Det vil kun skade forholdet mellem træner og svømmeren og i værste fald få indflydelse på svømmerens resultater. Vi har en mobbepolitik i klubben, som er gældende for alle ansatte og medlemmer. Det betyder at medlemmernes forældre også er omfattet af denne, når de er i klubregi. 8. Lad være med at shoppe efter den bedste klub. Vandet er ikke mere blåt i naboklubben. Enhver klub har sine problemer at slås med, selv klubber der skaber mestre. Ofte har svømmere, der skifter klub ofte svært ved at komme ind i kammeratskabet. 9. Dit barn skal have andre mål, end det at vinde. Det at give det bedste, man overhovedet har i sig, er mere vigtigt end at vinde. En tidligere OL-svømmer sagde engang, mit mål var at sætte verdensrekord. Det gjorde jeg, men der var en anden der også gjorde det, lige en anelse hurtigere, end mig. Jeg opnåede mit mål og jeg tabte. Det gør mig ikke til en fiasko, faktisk er jeg meget stolt over, at mit mål er nået. 10. Forvent ikke at dit barn bliver Olympisk mester. Der er kun ganske få pladser på OL holdet. Dit barns odds for at deltage på det hold er relativt småt. Svømning er meget mere end OL, spørg bare træneren. Svømning giver dig selvdisciplin, og sportsmandsship, det giver selvtillid, og god fysik, og så giver det livslange oplevelser og venskaber. Svømning skaber gode mennesker, og du skal være stolt af dit barn. Cheftræner og K- team ~ 11 ~

12 De ti trænerbud 1. Som trænere møder vi friske, veludhvilede og velforberedte frem til træning og stævner. 2. Vi er tydelige i vores kommunikation og træner, svømmer og forældre vil i fællesskab afklare den enkeltes mål for sæsonen. 3. Vi anerkender, at svømmerne udvikler sig forskelligt og har forskellige ambitioner. Vi bestræber os på at møde den enkelte svømmer på dennes niveau og i forhold til dennes ambitioner - og understøtter dette både i træningen og til stævner" 4. Vi er opmærksomme på, at feedback er noget vi giver svømmerne, så de vokser. 5. Vi er opmærksomme på, at en vigtig del af det at gå til svømning er det sociale fællesskab. Dette understøtter vi både til træning og til stævner. 6. Vi er opmærksomme på, at svømmerne ikke altid kan se vores konstruktive hensigt og vil derfor sikre os, at svømmerne har forstået vores ris eller ros. 7. Vi er opmærksomme på, at positive forventninger påvirker positivt samt at svømmere der får anerkendelse er mere effektive. Vi er opmærksomme på ikke at skamrose. 8. Vi er opmærksomme på, at vi skal fejre de gode præstationer, for derved at anerkende svømmerne for deres præstationer. 9. Som trænere betragter vi forældrene som en ressource i forhold til den daglige træning og til stævner. 10. Som trænere ser vi svømmerne som hele mennesker, der er gennem en foranderlig periode af deres liv. Vi vil være imødekommende over for svømmerne og er altid parate til at tage en snak med svømmerne om stort og småt. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 12 ~

13 Ordbog for forældre og svømmere: FINA godkendt = et mærke badedragten eller badebukserne skal være påført ved store stævner, for at man må bruge det. Holdkap = en sammensætning af 4 svømmere af samme køn, årgang eller mix, som samlet deltager i et løb. Løb = hvilken disciplin og om det er drenge eller pige som skal svømme. Heat = hvert løb består af heat, hvor de hurtigste svømmer i sidste heat og de langsomste eller dem som er tilmeldt uden tid i det første heat. Antallet af tilmeldte svømmere bestemmer hvor mange heat, der er i hver løb. Seedning = bruges ofte til stævner med finaler typisk for de tre hurtigste heat. Ideen med seedning er, at de hurtigste svømmer i hver sit indledende heat dyster direkte i finalen. I et 8 baners bassin vil de hurtigste ligge på bane 4. Indsvømning = opvarmning i vand, som bruges i forbindelser med svømmestævner, hvor der typisk er indsvømning lige før stævnestart. VÅM = Vestdanske Årgangsmesterskab, inddeles i gr. 1 og gr. 2. kræver kravtider for deltagelse. DÅM = Danske Årgangsmesterskab, inddeles i gr. 1 og gr. 2. kræver kravtider for deltagelse. Dryland = Et engelsk udtryk som bruges om den styrketræning på land, som ikke involverer maskiner eller vægte. Pull boy = skum plade til at gøre benene stive, så man kan fokusere på armene, men uden at benene synker. Frekvens = måles som armtagscyklus per minut. Altså et mål for, hvor hurtigt man drejer armene rundt. Frekvensen er et af de parametre, man kan forbedre i svømning. Mælkesyre/laktat = Mælkesyren er en af kroppens mange trætheds-regulerende stoffer, som dannes, når arbejdskravet overstiger den tilgængelige iltmængde. NS: Negativ split = betyder at man svømmere hurtigere i den sidste halvdel af løbet end i den første. SC: Stroke Count = tæl armtag. Antallet af armtag viser noget om effektiviteten i svømningen. Det at tælle armtag og dermed kende sin effektivitet er et vigtigt element i at svømme hurtigt. PR: Personlig Rekord = den hurtigste tid man nogensinde har svømmet et løb i en bestemt disciplin i. Prog: Progressiv = udtrykker det at svømme hurtigere og hurtigere. At øge sin fart for f.eks. hver 50m. Degr: Degressiv = udtrykker det at svømme langsommere og langsommere. Eks. For hver 50m, at sænke tempoet. Cheftræner og K- team ~ 13 ~

14 IM: Individuel Medley = som er det løb, hvor man svømmer alle fire stilarter: fly, ryg, bryst og crawl i nævnte rækkefølge. MI = Individuel Medley i omvendt rækkefølge: crawl, bryst, ryg og fly i nævnte rækkefølge. Kortbane = 25 m langt bassin. Alle bassiner på Fyn er 25 m med undtagelse af Universitetssvømmehallen. Kravtid = En tid som man skal have svømmet for at deltage i et stævne eller løb. Langbane = 50 m langt bassin. Disket = Slang for diskvalificeret. Dette sker, hvis en svømmer foretager sig noget ulovligt under et løb. Tiden opnået ved et diskvalificeret løb er ikke officiel, og kan ikke bruges siden hen. En diskvalificeret svømmer kan heller ikke placere sig på resultatlisten. Diskløb = I enkelte stævner (Danske Mesterskaber for Hold) kan en klub, der har fået disket en svømmer, sætte en anden svømmer ind i de såkaldte diskløb, der afvikles i slutningen af et stævneafsnit. Distance = Refererer som regel til de løb som er over 400 m Topning = Topning er tiden inden et vigtigt stævne, hvor træningsbelastningen nedsættes for at give svømmeren chance for at hvile sig og komme ovenpå fysisk såvel som psykisk. Tyvstartsnor = Ved stævner er der opsat en tyvstartssnor, der sænkes ned i vandet, hvis overdommer mener, at der skal være omstart. Svømmerne stopper så op, når de når frem til snoren, der nu er i vandet. Vendeflag = Vendeflagene er en snor med flag, som hænger på tværs af bassinet 5 meter fra hver ende for at fortælle rygsvømmere, at det snart er tid til at vende. Set =er den betegnelse der bruges for antal gange en REP skal gentages. Mellem hvert sæt har man en pause normalt på 30 sekunder til 1 min. Betegnelsen bruges i styrketræning og Dryland. REP = er den betegnelse der bruges for det antal gange en øvelse skal udføres uden pauser, betegnelsen bruges i styrke træning og Dryland. SL: Stream Line = er en total udstrækning af kroppen, mens den spændes så man skaber mindst mulig modstand I vandet. SL bruges undervandet efter start og vending, man må maksimalt lave 15 meter SL til stævner ellers bliver man disket. Når man svømmer SL bruger man butterflyben til fremdrift ud over afsættet. Pull Out = er SL med et brystarmtag helt til hoften sammen med et flybenspark, og når armene trækkes frem fortages et brystbenspark, inden nr. 2 armtag påbegyndes skal hoved eller hænder have brudt vand overfladen. Pull Out bruges i stedet for SL i brystsvømning. UVA: Under Vand Arbejde = er en fælles betegnelse for SL og Pull Out. HIT TIME = Svømmeren skal rammen en 25m eller 50m tid flere gange i træk. Drag backs = en pose som spændes efter svømmeren som skaber modstand i vandet som en faldskærm, denne bruges for at opbygge ekstra styrke. Zoomers = Svømmefødder eller finner SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 14 ~

15 Paddels = en plade som spændes på hænderne for at give bedre greb/catch i vandet for at få mere fremdrift uden at bruge flere armtag. Til svømmere under 13 år skal der bruges Biofuse Paddels, da de er mindre og kun dækker fingrene, og svømmere ældre end 13 år skal bruge almindelige paddels, grunden til at det er 2 forskellige paddeltyper, der skal bruges er, at de unge svømmere stadig er ved at udvikle deres skulderled, og hvis de begynder med for stor belastning for tidlig er der risiko for skader. Nåle = Som svømmer kan man erhverve forskellige svømmenåle: Talentnål, Flippernål, Bronzenål, Bronzenål med sløjfe, Bronzedelfinnål, Bronzedelfinnål med sløjfe, Sølvnål, Sølvnål med sløjfe, Sølvdelfinnål, Sølvdelfinnål med sløjfe, Guldnål, Guldnål med sløjfe, Gulddelfinnål, Gulddelfinnål med sløjfe, Elitenål, Elitenål med stjerne. Der er fra Dansk Svømmeunion fastsat bestemte kravtider til erhvervelse af de enkelte nåle. Disse tider offentliggøres hvert år inden juli måned på Svømmeunionens hjemmeside og er gældende pr. 1. september samme år. Alle nåle kan kun erhverves én gang, nemlig første gang svømmeren svømmer på eller under den fastsatte kravtid. Det betyder, at har man f.eks. erhvervet talentnål i 100 m fri svømning, så får man nålen for det løb. Svømmer man senere under talentnålstiden i en anden disciplin, får man altså ikke udleveret endnu en nål, da man nu er begyndt at "jagte" den næste svømmenål, nemlig flippernålen. For at få sløjfe eller stjerne på nålen (dette gælder ikke talent- og flippernålene) skal man have svømmet på eller under kravtiden i 3 forskellige svømmearter. Det betyder, at første gang man svømmer under en bronzenålstid i f.eks. 100 m rygsvømning, får man udleveret en bronzenål. Når man desuden har svømmet under bronzenålstiden i f.eks. 100 m fri og 200 m medley, får man udleveret en bronzenål med sløjfe. Det er vigtigt her at huske på, at det skal være i 3 forskellige svømmearter, altså dur det f.eks. ikke udelukkende at være en god frisvømmer og svømme under kravtiden i 100, 200 og 400 m fri. Årgangs svømmere = Svømmerne konkurrerer som regel imod svømmere på deres egen alder, derfor har man lavet nogle årgangsgrupperinger. Hver årgangsgruppe har to årgange fx børn, som er født i 1994 og Årgang gr. 2: Piger er 12 år og yngre og drenge er 14 år og yngre. Årgang gr. 1: Piger på 13 og 14 år og drenge på 15 og 16 år. Junior: Piger på 15 og 16 år og drenge på 17 og 18 år. Senior: Alle svømmere ældre end juniorårgangene. VEND = forkortelse af vending. VEJR = forkortelse af vejrtrækning. START = forkortelse af startspring. Anaerob = en betegnelse for øvelser uden ilt. Aerob = en betegnelse for øvelser med ilt. Pace = er en øvelse, hvor svømmeren skal svømme hurtigere og hurtigere og slå deres splittid igen og igen. Skod = er en øvelsesbetegnelse for nogle øvelser i vand, som træner vandføling og greb/catch i vandet. SPEC = forkortelse af special. ST = forkortelse af start tid, det betyder at hvis man har en star tid på 2:00 minutter pr 100m crawl, skal man starte på en ny 100m hver gang, der er gået 2:00 minutter. Cheftræner og K- team ~ 15 ~

16 ST.midt = forkortelse af start midt bassin Håndbog for forældre og svømmere i Long axes = fælles betegnelse af crawl og ryg. Short axes = fælles betegnelse af bryst og fly. LM = Landsmesterskab arrangeres af DGI - deltagelse forgår gennem et udtagelsesstævne. Split tid = den tid svømmeren bruger på at svømme 25 m i et 100 m løb. Tiderne bruges til at vurdere hvornår svømmeren er gået tør for energi og om der er lagt for hårdt ud. SKSV Bestyrelse Redigeret august 2014 Cheftræner og K- team ~ 16 ~

17 Træner og Bestyrelses kontakt information Cheftræner Martin Bjerg Jørgensen Rødtjørnen 32D 8700 Horsens Tlf Hold K1, K2 og K3 Caroline Kjeldsen Krakesvej Skanderborg Tlf.: Hold K2 og K3 Susanne Arentoft Solgårdsvej Skanderborg Tlf K. afd. ansvarlig i bestyrelsen Laura Koch Sørensen Vagtelvej Skanderborg Tlf Hold K1, K2 & K3 Maja Sørensen Kunneruphøj Hasselager Tlf Stævne ansvarlig i bestyrelsen Anne Mette Vejgaard Mågevej Skanderborg Tlf Nyttige Hjemmesider Svømmeklubbens egen hjemmeside Skanderborg Svømmeklubs officielle facebookside, hvor nyheder og artikler vil blive lagt op. På octoopen kan man søge efter sine personlige rekorder år for år, men også samlet for klubben. På livetiming kan man - ved de store stævner - følge stævnet heat for heat og løb for løb. Resultatlister for stævnerne vil også kunne findes på denne hjemmeside. Det er ikke alle stævner, som kører med livetiming, men ved de stævner hvor det bruges, vil det stå i indbydelse og slutinfo. Dansk Svømme Unions (DSU) hjemmeside, hvor informationer om kravtider, stævner, mesterskabs folder og meget mere kan findes. DGI hjemmeside, hvor information om stævner og LM kan findes. Cheftræner og K- team ~ 17 ~

Forældre Information 2012. AGF Svømning

Forældre Information 2012. AGF Svømning Forældre Information 2012 AGF Svømning Indledning Denne folder er en velkomst til alle nye konkurrencesvømmere og deres forældre i AGF Svømning. Den fortæller lidt om, hvad det vil sige at være konkurrencesvømmer,

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn

Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Håndbog til svømmeforældre - og deres børn Gentofte Svømme Klub Kildeskovshallen August 2014 1 Indhold Kære svømmeforælder... 3 Om at være konkurrencesvømmer... 4 Vores krav til konkurrencesvømmere...

Læs mere

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet

Frederikssund Svømmeklub Badehæftet At blive konkurrencesvømmer: Svømning på konkurrenceplan kan være en krævende disciplin. Skal man være en dygtig konkurrencesvømmer, kræver det på sigt en hel del træning. Heldigvis er svømning også en

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN

HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN HORSENS SVØMMEKLUB FORÆLDREHÅNDBOG K- AFDELINGEN Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn er begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt

Læs mere

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM

Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Forældre Bogen Talent og konkurrenceafdeling HEI SVØM Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Den daglige træning... 3 Træningstider... 4 Vandtræning... 4 Dryland... 5 Styrketræning... 5 Udstrækning...

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til Struer Svømmeklub. Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Velkommen til Struer Svømmeklub Denne folder indeholder information for alle svømmere og deres forældre og kan downloades fra klubbens hjemmeside. Information, der løbende opdateres (fx kalender og events),

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub

Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forældrehåndbogen i Ikast Svømmeklub Forord Konkurrencesvømning har mange fordele som rækker ud bare at blive bedre til at svømme. Kammeratskabet mellem svømmere er unikt, mange svømmere forbliver venner

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN

FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN FORÆLDREHÅNDBOG K-AFDELINGEN Forældrehåndbog - konkurrenceafdelingen Kære forældre Når dit barn begynder i konkurrenceafdelingen i Horsens Svømmeklub, åbner der sig måske en helt ny verden for jeres familie.

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub

Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub Udgivelsesdato: Rev. september 2015 Informationshæfte til nye forældre i konkurrenceafdelingen (K-afdelingen) Kolding Svømmeklub Side 1 af 14 Indhold FORORD... 3 HVEM ER HVEM?... 3 ÅRETS GANG I K-AFDELINGEN...

Læs mere

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014 AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 30. maj - 1. juni 2014 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011

Indholdsfortegnelse. Redaktion: Kristian Sletten Sidst revideret 20. december 2011 Indholdsfortegnelse At blive konkurrencesvømmer 4 Konkurrenceafdelingen 5 Formål og klubben 5 Konkurrenceudvalget 7 Konkurrenceholdene 7 Træningen/stævner mv. 8 Træningen 8 Husk til træning 9 Stævner 9

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge

Dansk Svømmeunion. Rescue Kid. Konkurrencelivredning for børn & unge Dansk Svømmeunion Rescue Kid Konkurrencelivredning for børn & unge Indhold Indledning... 3 Hvorfor konkurrencelivredning?... 4 Individuelle discipliner... 5 100 m Forhindringssvømning...5 100 m Super Kid...6

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017

FINA SVØMMEREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 SW 1 Stævneledelsen 02 SW 2 Officials 03 SW 3 Seedning af heats, semifinaler og finaler 08 SW 4 Starten 10 SW 5 Fri svømning 11 SW 6 Rygsvømning

Læs mere

Træningsprogram til KMD 4:18:4

Træningsprogram til KMD 4:18:4 Træningsprogram til KMD 4:18:4 Triatlon er en sport bestående af tre discipliner, hvilket giver nogle fantastiske muligheder for sjov og varierende træning. Som de fl est ved, så er det svært at være lige

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun

Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Forældrehåndbog velkommen til Swim Team Neptun Velkommen til Swim Team Neptun (STN). Denne håndbog er en hjælp til jer som forældre, der har et barn tilmeldt svømmeskolen. Håndbogen skal gerne give svar

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Velkommen til En aften med præsentation af grundlæggende principper for træning af børn og unge i vand og på land Aldersrelateret træningskoncept - ATK Træningsanbefalinger Forventninger til hinanden Gode

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Langbane 2013 Lørdag den 4. maj i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 4. maj 2013. Svømmehal: El-tid: Holstebro

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

SVØMNING AARHUS OPEN 2014. 30. maj -1. juni - Aarhus Svømmestadion

SVØMNING AARHUS OPEN 2014. 30. maj -1. juni - Aarhus Svømmestadion SVØMNING 30. maj -1. juni - Aarhus Svømmestadion 1 SPONSORERET AF: 2 AGF Svømning byder velkommen til Aarhus Open 2014 Vi byder alle svømmere, trænere, ledere og officials velkommen til Aarhus Open 2014.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

Sponsorkoncept Sponsorkoncep

Sponsorkoncept Sponsorkoncep Sponsorkoncept Historie & facts 30.000 kr. Struer Svømmeklub er en af de største idrætsklubber i Struer og kan i 2011 fejre 80 års jubilæum. I Struer Svømmeklub har mange børn og unge gennem tiden udviklet

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 1 af 11 Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af nationale mesterskaber

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT)

Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Puls % af anaerob tærskel (AT) Træningsprogram SMT SMT Borg skala- RPE (Rate of Perceived Exertion) hvor hårdt føles/opleves min intensitet lige nu? Zone eller Level på cykel/løb L Restitutionstræning L2 Distancetræning L3 Tempotræning

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere