Kultur- og fritidspolitik udkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og fritidspolitik udkast"

Transkript

1 Kultur- og fritidspolitik udkast Kulturafdelingen 2008

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING VISION KULTURPOLITISKE VÆRDIER MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER Naturen giver mulighed for aktiv udfoldelse og plads til ro og fordybelse Tilgængelighed Natur- og fritidsaktiviteter Havne- og kystaktiviteter Kulturens og fritidslivets rødder og trætoppe har mulighed for udfoldelse og udvikling Eksisterende trætoppe understøttes og udvikles Information og læring Rødderne den frivillige indsats, der styrker fællesskabet og giver muligheder for aktiv udfoldelse understøttes Musiske udfoldelser for unge Samarbejde, erfaringsudveksling og synliggørelse styrker kultur- og fritidslivets tilbud Netværk Synliggørelse Samarbejde mellem erhvervslivet og kultur- og fritidslivet Kultur- og fritidslivet skaber sammenhold og mødesteder lokalt Lokale mødesteder Kultur- og fritidspolitikken giver mod til at prioritere og til at gå nye veje Børn og unges kultur er en integreret del i kommunens kulturliv Vækstmulighed for kreative folk Samarbejde over grænser IDEER TIL HANDLINGER

3 1. INDLEDNING I foråret 2007 igangsatte Norddjurs Kommune en proces, som skulle føre frem mod en kultur- og fritidspolitik. Nu er vi ved at være i mål efter samtaler i Kultur- og Udviklingsudvalget, temamøder i Kommunalbestyrelsen, en konference med kultur- og fritidslivets mange aktører, tre dialogmøder med fokusgrupper, samtaler med borgere på Åben Rådhus arrangementer, indsendte forslag på kommunens hjemmeside. Vi har tilrettelagt processen med seks indgange: 1. Børn på spring unge i fart 2. Kreativitet og mod 3. Norddjurs og omverdenen 4. Menneskelig vækst 5. Blåt og grønt 6. Vækst og antivækst 7. Uden titel dét vi endnu ikke har fået øje på Vi har været vidt omkring. Kulturafdelingen har lyttet og skrevet og lyttet igen. Nu er essensen af processen samlet i en række målsætninger, indsatsområder og ideer til mulige handlinger. Markante huse og markante mennesker Norddjurs Kommune har et mangfoldigt og forskelligt kultur- og fritidsliv. Vi har en række markante huse, som er omdrejningspunkter for oplevelse, indlevelse og udfoldelse. Norddjurs Bibliotek er vores væsentligste institution for kultur, information og læring og er netop nu i gang med en omfattende forvandlingsproces. Et meget synligt element i denne proces er Kulturperronen bibliotek og borgerhus i Auning. Kulturpavillonen i Grenaa er kendt ud over kommunens grænser som spillested for musik og teater af høj standard. Djurslands Museum og museerne på Gl. Estrup formidler på levende vis kulturarven. Kattegatcentret i Grenaa byder på store oplevelser med havets dyr. Når det drejer sig om idrætsudfoldelse, står vi stærkt med store idrætscentre i Grenaa og Auning og en række haller spredt ud over hele kommunen. Musikskolen for børn og unge har gennemført sin første sæson som Norddjurs Musikskole og får nu følgeskab af Norddjurs Billedskole. Markante mennesker ildsjælene - har æren for, at Norddjurs Kommune ud over sine huse også er kendetegnet ved en frodig og dynamisk underskov af aktiviteter og aktivitetshuse overalt i kommunen. Foreningerne er grundlaget for idræts- og fritidsaktiviteter i næsten alle døgnets 24 timer. Forsamlings- og kulturhusene er berømte over hele landet, fordi de byder på masser af liv. Udstillingssteder gør billedkunst til en naturlig del at hverdagen, uanset hvor vi bor i kommunen. Naturcentrene sikrer levende naturformidling af vores fantastiske natur, og på de lokalhistoriske arkiver finder vi inspirerende viden om vore historiske rødder. Global Music Festival er siden starten blevet et stærkt vartegn for vores kommune og samler verdensmusik- og teater af høj klasse hver sommer. 3

4 Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi ildsjælene vil det. Samvirkerne Norddjurs Kommune har dannet fem samvirker på kultur- og fritidsområdet. De vil fremover fungere som vigtige samarbejdspartnere for både politikerne og Kulturafdelingen. Det er nemlig dem, der på hvert deres område har føling med og viden om, hvilken vej udviklingen gerne må gå. De fem samvirker er: Norddjurs Idrætsråd Samrådet for spejderne på Norddjurs Kulturelt Samvirke Oplysningsrådet i Norddjurs Arkivsamvirket for Norddjurs Kommune Giver paraplyen farve Samtidig med at vi tegner konturerne til kultur- og fritidspolitikken, er Norddjurs Kommune i gang med at lægge en overordnet udviklingsstrategi, som kan sammenlignes med en paraply, der dækker alle områder i det kommunale arbejde. Kultur- og fritidspolitikken er med til at give paraplyen farve, ligesom udviklingsstrategien smitter af på kultur- og fritidspolitikken. Udviklingsstrategiens temaer: bæredygtighed, kvalitet og sundhed er også vigtige temaer i kulturog fritidspolitikken. Kulturaftale skal understøtte kulturpolitiske initiativer I løbet af processen for udarbejdelse af en kultur- og fritidspolitik har Kultur- og Udviklingsudvalget besluttet, at der skal indledes et samarbejde med en række kommuner om at indgå en kulturaftale med Kulturministeriet. De øvrige kommuner i samarbejdet er: Syddjurs Kommune, Favrskov Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune og Samsø Kommune. En kulturaftale skal understøtte de lokale kulturpolitiske initiativer, fremme samarbejde mellem kommunerne, give en større kulturpolitisk dispositionsfrihed lokalt og udbygge den kulturpolitiske dialog mellem det statslige og det kommunale niveau. Aftalen vil - hvis den bliver en realitet - blive udmøntet i en række aktiviteter på tværs af kommunerne. Målsætninger og handlinger Kulturpolitikken og dens målsætninger er vore pejlemærker for, hvad vi gerne vil. Frem mod 2012 skal vi nu sætte nogle synlige spor i form af handlinger. Vores store udfordring er at få kulturpolitikken til at blive et brugbart redskab i hverdagen. Kulturchef Johan Legarth April

5 2. VISION INDLEVELSE og INDDRAGELSE UDFOLDELSE og OPLEVELSE - for alle i Norddjurs. Vores vision er, at kultur og fritid er for alle kommunens borgere. For børn og unge, for voksne, midaldrende og ældre. For de nysgerrige og for dem, som søger trygheden og det kendte. For turister og for besøgende. Men allermest for dem, som bor her og er her i Norddjurs i hverdagen. Vores vision er, at kultur og fritid giver indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse i krop og sjæl. At vi bliver klogere, og har mulighed for at gå i dybden med de ting, der interesserer os. At vi bliver dygtigere til at udføre de ting, der optager os. At vi er med, når der besluttes. Og at vi får mulighed for at udfolde os i lige præcis dén retning, vi lyster. Sang, gymnastik, boldspil, teater, kunst, litteratur, motocross, ridning og meget mere hvis du bor i Norddjurs og vil have kvalitet. Vi er optaget af at styrke sundhed og livskvalitet. Vi har en meget smuk natur med skove, strande og havet mod nord og øst. Det er vi stolte af. Det bliver vi sunde af. Vi har også et meget smukt og vidtfavnende foreningsliv. Det giver også sundhed og livskvalitet. 5

6 3. KULTURPOLITISKE VÆRDIER FORSKELLIGHED OG MANGFOLDIGHED Er de to kulturpolitiske værdier, der kendetegner kultur- og fritidslivet i Norddjurs. Forskellighed - fordi folk på Norddjursland er meget forskellige både i interesser, baggrund og behov. Geografien er meget forskellig. Folk vælger naturligvis at bosætte sig forskellige steder. Derfor er det vigtigt at skabe sammenhold og mødesteder lokalt, så alle disse forskellige folk kan møde hinanden. Og skabe ting sammen. Og skabe sammenhæng. Mangfoldighed - fordi kultur og fritidslivet skal være mangfoldigt for at favne folks forskellige behov. Udbuddet i faciliteter viser sig på mangfoldige måder, men er dog en klar strategi for fremtiden: I øst har vi Grenå Idrætscenter, Djurslands Museum, Kattegatcentret og Kulturhuset Pavillonen. I vest har vi Auning Idrætscenter, museerne på Gl. Estrup og Kulturperronen - det nye bibliotek og borgerhus. I andre mindre lokalsamfund har vi mindre haller, lokalbiblioteker og forsamlingshuse, som dog er store i indhold. Mangfoldighed betyder også for os, at være i stand til at prioritere blandt de talrige muligheder og behov. Og være i stand til at gå nye veje. 6

7 4. MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER Målsætningerne er de pejlemærker, som Norddjurs Kommune i samarbejde med fritids- og kulturlivets aktører vil styre efter. Til de enkelte målsætninger knytter sig en række indsatsområder. Det er intentionen, at vores arbejde med målsætninger og indsatser skal medvirke til at skabe øget sammenhæng og kvalitet på fritids- og kulturområdet og i forhold til kommunens øvrige planlægning. Vi har valgt fem overordnede målsætninger: Naturen giver mulighed for aktiv udfoldelse og plads til fordybelse Kulturens og fritidslivets rødder og trætoppe har mulighed for udfoldelse og udvikling Samarbejde, erfaringsudveksling og synliggørelse styrker kultur- og fritidslivets tilbud Kultur- og fritidslivet skaber sammenhold og mødesteder lokalt Kultur- og fritidspolitikken giver mod til at prioritere og til at gå nye veje 4.1 Naturen giver mulighed for aktiv udfoldelse og plads til ro og fordybelse Norddjurs Kommune er kendetegnet ved en lang afvekslende kystlinje, sammenhængende skovområder og et udbygget stisystem. Vi har også gode lystbådehavne med mange vandbaserede sportsgrene. Naturen byder på store muligheder for at udvikle friluftsliv og turistrelaterede aktiviteter, som både tilgodeser dem, der ønsker stilhed og fordybelse, og dem, som ønsker muligheder for at udfolde sig aktivt i hverdagen. Vi vil derfor øge opmærksomheden på at udvikle aktivitets- og rekreationstilbud i naturen. Indsatser Tilgængelighed Vores brug af naturen afhænger af, at vi uden besvær har adgang til den og kan få overskuelig information om mulighederne Natur- og fritidsaktiviteter Naturen tilbyder mange forskellige aktiviteter og oplevelser og rummer samtidig et stort uudnyttet potentiale for aktiviteter på sundheds-, motions- og idrætsområdet. Også kulturhistorisk er det muligt at udvikle nye aktiviteter Havne- og kystaktiviteter Havne- og kystmiljøerne i Norddjurs Kommune er attraktive oplevelses- og rekreationsområder. Norddjurs Kommune vil styrke områderne med nye typer kultur- og fritidsaktiviteter, som vi udvikler i samarbejde med lokalområdernes virksomheder, foreninger og borgergrupper. 7

8 4.2 Kulturens og fritidslivets rødder og trætoppe har mulighed for udfoldelse og udvikling. Norddjurs Kommune har et mangfoldigt idræts-, kultur- og foreningsliv, som giver os mulighed for at få sunde, sjove og udviklende oplevelser sammen med andre. Foreningerne bæres af et stort netværk af frivillige og etablerede kræfter. Samtidig har vi også adskillige professionelle institutioner og aktører, som arbejder med at skabe aktive kultur- og fritidsoplevelser, og som medvirker til talentudvikling hos unge udøvere. Aktiviteterne og organiseringen af aktiviteterne er hele tiden i forandring for at tilpasse sig deltagernes ønsker og behov. Vi ønsker, at der er de bedste betingelser for, at både ildsjæle, frivillige og professionelle kulturinstitutioner kan udvikle sig optimalt. Indsatser Eksisterende trætoppe understøttes og udvikles Norddjurs Kommune har flere store markante huse, der er væsentlige medspillere, når det gælder om at skabe fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser. Norddjurs Kommune understøtter trætoppene økonomisk og giver dem mulighed for fortsat udvikling Information og læring Norddjurs Bibliotek er den væsentligste kulturinstitution i Norddjurs Kommune og fungerer som omdrejningspunkt for kultur, litteratur, viden og læring. Bibliotekets fortsatte udvikling støttes Rødderne den frivillige indsats, der styrker fællesskabet og giver muligheder for aktiv udfoldelse understøttes En stor del af fritidstilbuddet og kulturlivet drives af frivillige. De frivillige er også i fremtiden vigtige aktører for et frugtbart kultur- og fritidstilbud i Norddjurs Kommune. De frivilliges indsats skal derfor understøttes med udgangspunkt i de behov, som de frivillige formulerer Musiske udfoldelser for unge Norddjurs Kommune har mange unge musiktalenter, som skal have gode muligheder for at udvikle sig. Den rytmiske musik sikres et udfoldelsesrum. 4.3 Samarbejde, erfaringsudveksling og synliggørelse styrker kultur- og fritidslivets tilbud Norddjurs Kommune er kendetegnet ved at have mange kreative mennesker og udøvende kunstnere. Det giver nye og anderledes udviklingsmuligheder for partnerskaber og initiativer: Mellem kulturens ildsjæle, mellem erhvervsliv og kulturen, mellem ildsjælene og de etablerede kulturinstitutioner, mellem naturvejledere, skovfolk og uddannelsesinstitutioner. Norddjurs Kommune ønsker at medvirke aktivt til, at parterne mødes og erfaringsudveksler, så nye initiativer og muligheder for samarbejde kan opstå. 8

9 Indsatser Netværk Norddjurs Kommune ønsker at styrke såvel de formelle som de uformelle samarbejdsfora mellem aktører på kultur- og fritidsområdet. Netværkene sikrer en koordinering af tilbud og en løbende udvikling af kvaliteten Synliggørelse Norddjurs Kommune sætter fokus på formidling af eksisterende tilbud og nye initiativer. Det gælder både udvikling af formidlingsredskaber og øget opmærksomhed på kontinuerligt at fortælle borgere og omverden om tilbuddene og de gode historier Samarbejde mellem erhvervslivet og kultur- og fritidslivet Norddjurs Kommune vil medvirke til, at de nuværende samarbejdsrelationer om sponsoraftaler mv. udvikles med nye typer af partnerskaber til gavn for begge parter. Der kan skabes øget samspil i form af tværgående udviklingsmiljøer for kunst, kreative fag, kultur, sundhedsfremme, idræt og vidensformidling. 4.4 Kultur- og fritidslivet skaber sammenhold og mødesteder lokalt Kultur- og fritidslivet i Norddjurs er baseret på engagerede folk, som føler ejerskab for og bidrager til kulturelle fællesskaber. Kultur- og fritidsaktørerne forsøger at række over et stort geografisk område, men det er også både rart og vigtigt at mødes i et mindre område lokalt. Det skaber sammenhold, engagement og liv. Derfor vil Norddjurs Kommune medvirke aktivt til at skabe sammenhold og fysiske mødesteder i lokalområderne. Indsatser Lokale mødesteder Norddjurs Kommune vil sikre mulighed for adgang til mødesteder til fritids- og kulturformål i byer, landsbyer og på landet. Det tilstræbes, at lokaliteterne udnyttes optimalt, og at de kan skabe inspirerende betingelser for et øget aktivitetsniveau. 4.5 Kultur- og fritidspolitikken giver mod til at prioritere og til at gå nye veje I Norddjurs Kommune er der store muligheder for at udveksle viden, ideer og initiativer med omverdenen. Norddjurs Kommune vil bakke op om de kreative kræfter, der har lyst og mod til at gå nye veje, når aktiviteter skal udvikles og alliancer skal indgås. Det gælder, når konkrete kulturaktiviteter for børn bliver prøvet af, og det gælder, når unge iscenesætter events og iværksætter aktiviteter for særlige grupper. Og det gælder i forhold til nabokommunerne, andre byer i Danmark og udenlandske kontakter. 9

10 Indsatser Børn og unges kultur er en integreret del i kommunens kulturliv Inspirerende kulturoplevelser og engagerende fritidsinteresser er en vigtig dimension i børn og unges liv. Børn og unge får i fremtiden brug for stærke kreative kompetencer, og Norddjurs Kommune vil derfor arbejde for, at disse kompetencer sikres en central plads i både skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner. Der skal arbejdes for at give børn og unge med forskellige forudsætninger samme muligheder for gode fritids- og kulturtilbud. Det er vigtigt at tænke nyt og anderledes og søge at forstå de unges måde at leve på. Tilbuddene til børn og unge skal tilpasses og målrettes deres ønsker og behov Vækstmulighed for kreative folk Norddjurs Kommune er kendt som et populært bosætnings og arbejdssted for kunstnere og kreative personer. Dette specielle kendetegn skal understøttes og markedsføres Samarbejde over grænser Norddjurs Kommune skal være en åben kommune med gode kulturelle rammer og muligheder. Det stiller krav til samarbejde på tværs af traditionelle og institutionelle skel. Samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser bør prioriteres og udvikles.. 10

11 5. IDEER TIL HANDLINGER - Et idekatalog I processen med at skabe Norddjurs Kommunes første kultur- og fritidspolitik er der kommet en lang række ideer til konkrete handlinger. Vi samler i idekataloget ideerne inden for de indsatsområder, som de naturligt knytter sig til. Nogle af ideerne er måske allerede i skrivende øjeblik på vej til at blive virkelighed. Andre vil først kunne gennemføres længere ude i fremtiden, hvis de på et tidspunkt bliver godkendt og økonomi skaffet til veje fra kommunen eller private. Vi har ikke prioriteret ideerne i forhold til hinanden. Ideerne er fremsat af mange forskellige mennesker, og i idekataloget er det i de fleste tilfælde ikke afklaret, hvem der vil være de naturlige initiativtagere, hvis ideerne skal omsættes til handling. Det kan i nogle tilfælde være idrætsforeninger, det kan være kulturinstitutioner, virksomheder eller borgergrupper. Eller det kan være Norddjurs Kommune Tilgængelighed Gode stisystemer og parkeringsmulighed Norddjurs Kommune udvikler stisystemer til fodgængere, cyklister samt ryttere og forbedrer mulighederne for at parkere. Kollektiv trafik tænkes ind i planlægningen af tilgængeligheden til naturen. Vedligehold af eksisterende kommunale stier styrkes. Dialog med private skovejere om øget adgang Udvikling af kortmateriale Norddjurs Kommune udarbejder kortmateriale over muligheder for aktiviteter i naturen. Norddjurs Kommune udarbejder forslag til vandreture Formidling og Infostandere Norddjurs Kommune opstiller infostandere. Norddjurs Kommune etablerer elektronisk formidling af stier og turmuligheder Natur- og fritidsaktiviteter Aktiviteter ved kysten og i skovene Udvikling af nye temature eksempelvis Pilgrimsvandring Motionsruter i private skove I samarbejde med private skovejere kortlægges eksisterende motionsruter og nye etableres Støjende aktiviteter Norddjurs Kommune lægger sammenhængende plan for aktiviteter som riffelskydning, motocross og gocart. Norddjurs Kommune samarbejder med Syddjurs Kommune om etablering af ny gocartbane Udsigtstårne 11

12 Norddjurs Kommune planlægger og etablerer udsigtstårne i samarbejde med relevante interessenter Sommerferieaktiviteter Udvikling af aktiviteter på strandene Havne- og kystaktiviteter Udvikling af kultur- og fritidsaktiviteter i havnemiljøet Norddjurs Kommune sikrer, at der i forbindelse med udvikling af havneområder medtænkes mulige kultur- og fritidsaktiviteter Udvikling af nye aktiviteter ved kysten Udvikling af stier på vandet f. eks. som guidede ture eller som tur på egen hånd med kortmateriale, leje af fartøj og madkurv. Etablering af klubhuse til søspejdere. Etablering af badebroer til vinterbadere Eksisterende trætoppe understøttes og udvikles Nyt ridesportscenter i Grenaa. Arbejdet med etablering af et nyt ridesportscenter øst for Dolmer by er indstillet, da det skønnede licitationsresultatet overskrider den bevilgede ramme. På den baggrund er det ikke realistisk at arbejde videre på projektet. Desuden er de fysiske rammer for Djurslands Rideklub for dårlige og ikke tilstrækkelige arealmæssigt. Norddjurs Kommune samarbejder med de to nuværende rideskoler om at etablere et helt nyt ridesportscenter i Grenaa til afløsning af de to nuværende rideskoler. Der arbejdes på at sikre den rette placering og det finansieringsmæssige grundlag herfor Etablering af Havets Hus Norddjurs Kommune samarbejder med Kattegatcenteret om at etablere et Havets Hus som et tilbud til både forskning, undervisning og oplevelser Etablering af nye faciliteter i Kulturhuset Pavillonen Kulturhuset Pavillonen rummer foreningsaktiviteter og tilbyder rigt varierede kulturelle oplevelser. Der udbygges med nye faciliteter Rødderne den frivillige indsats, der styrker fællesskabet og giver muligheder for aktiv udfoldelse understøttes 12

13 Kompetenceudvikling Norddjurs Kommune samarbejder med samvirkerne og Folkeoplysningsudvalget om at støtte kompetenceudviklingen på ledersiden og afsætter midler til udvikling af eksisterende tilbud eller opstart af nye aktiviteter. Ledelsesudvikling, som samtidig skal give erhvervskompetence, kan ske i samarbejde med oplysningsforbund, landsdækkende idrætsorganisationer eller lokale uddannelsesudbydere Udvikling af nye organisationsformer Inden for idrætsforeningernes område arbejdes der med andre organisationsformer end den oprindelige foreningstanke. Der udvikles klippekortordninger, hvor deltagerne betaler pr. gang. Der arbejdes med bookingordninger både for almindelige medlemmer, men også for turister. Der arbejdes med bookingordninger, hvor man bestiller tid på internettet og samtidig betaler for brug af faciliteter. Der etableres tilbud til de foreningsløse borgere. Tilbuddene skal tilpasses borgernes behov og muligheder for at deltage Foreningsservice Norddjurs Kommune styrker administrativ og konsulentmæssig bistand til fundraising, udviklingsarbejde og formidling. Indsatsen for at forenkle tilskudsregler udvikles fortsat, så administrationen lettes for foreningerne Musiske udfoldelser for unge Øget støtte til den rytmiske musik Norddjurs Kommune styrker indholdet i musikudbuddene for unge musiktalenter Netværk Øget støtte til samråd og institutioner Styrke støtte og udvikling til de 5 samråd i form af konsulentressourcer. Etablering af formaliseret netværk for kulturinstitutionerne Halvårlige tema- og initiativmøder Afholdelse af halvårlige temamøder for aktører på fritids- og kulturområdet, hvor udvalgte og afgrænsede temaer og muligheder for iværksættelse af initiativer drøftes Synliggørelse Formidlingsstrategi Udvikling af formidlingsstrategi i samarbejde mellem Norddjurs Kommune og aktørerne. 13

14 Formidlingskanaler- og produkter Norddjurs Kommune udvikler kultur og fritidslandkort over Norddjurs, der illustrerer, hvor ressourcerne findes. Norddjurs Kommune etablerer elektronisk arrangementskalender Trykt informationspjece- og plakatmateriale, som formidler kultur- og fritidstilbud 1-2 gange årligt Når Norddjurs Kommune yder støtte til kulturelle arrangementer modtager Kulturelt Samråd 10 adgangsbilletter til uddeling til andre kulturelle eller frivillige foreninger for på denne måde at udbrede kendskabet til de kulturelle tilbud i kommunen Skabe en Djurslandskanon i samarbejde med Syddjurs Kommune Norddjurs Kommune udvikler en Djurslandskanon, som har til formål at give os en bedre viden om, hvem vi er. Samtidig kan den bruges til at forklare gæster og tilflyttere, hvad de kan opleve, når museer og andre attraktioner er besøgt. Djurslandskanonen kan f. eks. beskrive vigtige fortidsminder, hvordan man finder kendte bygninger, hvilke kunstværker Djursland er kendt for, hvor de bedste udsigtspunkter ligger og hvor man finder de bedste løberuter Samarbejde mellem erhvervslivet og kultur- og fritidslivet Samarbejdskonference Afholdelse af kultur- og erhvervskonference med henblik på at forme fælles målsætninger og iværksætte konkrete initiativer Sundheds- og motionssamarbejde Udvikling af sundheds- og motionssamarbejde mellem virksomheder, idrætscentre og foreninger Kulturpakker Kulturinstitutionerne udvikler sammen med virksomhederne oplevelses- og kulturpakker for virksomheders medarbejdere og samarbejdspartnere. 14

15 Lokale mødesteder Ledige lokaler gøres aktive genbruges i andre sammenhænge Der gøres en indsats for at ledige lokaler til idræts- og kulturformål gøres aktive. Indsatsen koordineres gennem netværksdannelse og forbedret kommunikation Liv i forsamlingshusene formidling Norddjurs Kommune indgår i et samarbejde med Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner om en kulturaftale med Kulturministeriet og med regionen som samarbejdspartner. Et delmål i den forbindelse er, at der søges etableret et tværgående netværkssamarbejde. Netværket etablerer fælles organisering, koordinering og samarbejdsstruktur mellem enkelte eller klynger af huse. Der gennemføres registrering og erfaringsudveksling Renovering af haller Der er i 2008 gennem anlægsbevilling fra Norddjurs Kommune igangsat en udførelse af påtrængende renoveringsopgaver særligt i kommunens vestende. Denne renoveringsopgave vil være nødvendig også fremover, hvorfor der sikres videreført kommunale anlægsmidler hertil Renovering af idrætsanlæg Der er i 2008 gennem anlægsbevilling fra Norddjurs Kommune igangsat en udførelse af påtrængende renoveringsopgaver blandt andet som følge af, at sprøjtning mod ukrudt ikke foretages. Denne renoveringsopgave vil være nødvendig også fremover, hvorfor der sikres videreført kommunale anlægsmidler hertil Norddjurs Biblioteker som neutralt samlingssted udbygges Norddjurs kommunalbestyrelse har vedtaget en biblioteksplan omfattende en ny biblioteksstruktur. Denne struktur giver mulighed for benyttelse af bibliotekerne som samlingssteder for kommunens kulturliv. Denne funktion fremmes mest muligt til gavn for borgere, organisationer og foreninger Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder Norddjurs Kommune sikrer mulighed for aktivitet, kreativitet og bevægelse ved at skabe byrum i forbindelse med etablering af nye boligområder. Der sikres en bedre udnyttelse af eksisterende byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse. Dette medvirker samtidig til at skabe uforpligtende socialt samvær Kulturbus indsættes ved kulturarrangementer Grupper af unge i Norddjurs efterspørger øget tilgængelighed til kulturelle aktiviteter. Det gælder klubtilbud, og det gælder arrangementer som koncerter m.v. Gruppen foreslår derfor, at der indsættes en kulturbus, som i særlig grad tilgodeser unge i landområderne Børne- og ungekulturen er en integreret del i kommunens kulturliv 15

16 Etablering af Børnehuset Galakzen Norddjurs Kommune undersøger i samarbejde med institutioner og foreninger mulighederne for at etablere Børnekulturhuset Galakzen. Huset skal danne ramme om en børne- og legekultur, som foregår på børnenes præmisser. Visionen er at skabe et videns-, aktivitets- og oplevelsescenter Etablering af et ungdomshus Mulighederne for etablering af et ungdomshus til blandt andet musisk udfoldelse undersøges. Et ungdomshus vil kunne udvikles i takt med de unges behov for kunstnerisk udfoldelse inden for blandt andet dramatik og fremstilling af billedlige udtryk. Huset vil samtidig kunne dække et behov blandt de unge for et samlingssted på deres betingelser Etablering af Norddjurs Billedskole De tidligere billed- og kunstskoler i de 4 kommuner vil inden længe komme med et samlet tilbud som Norddjurs Billedskole, og der planlægges en udvidelse af undervisningssteder og en forøgelse af undervisningstilbuddet Etablering af juniorklubber Generelt er der gode tilbud for børn indtil 10-års alderen, hvor pasning i fritidsordningerne ophører. Gruppen med unge fra 14-års alderen tilbydes ungdomsskoleaktiviteter. Børnene i alderen år mangler kvalificerede fritids- og kulturtilbud i dagtimerne. Der arbejdes for, at der etableres juniorklubber - gerne i samarbejde med skoler og foreningslivet - der kan give børnene i mellemgruppen nogle kvalitetsmæssigt gode fritidstilbud i dagtimerne (ikke nødvendigvis pasningslignende tilbud med normeret personale) Egnsteater på Djursland Undersøgelse af muligheden for at tilknytte en teatergruppe til Djursland. Skoler og institutioner skal inddrages i drøftelserne om at tilknytte et egnsteater til Djursland, ligesom mulighederne i en mellemkommunal ordning også skal afklares Vækstmulighed for kreative folk Etablering af Kunstens Hus Der er kræfter i gang med at skabe et Kunstens Hus, og behovet og opbakning til projektet undersøges. Tanken er at skabe plads til de mange kunstnere, så der kan opstå et fagligt kunstnermiljø med arbejdende værksteder, undervisning og udstillingsmuligheder. Tanken er desuden at inddrage mere etablerede professionelle og internationale kunstnere fra både ind- og udland i et samarbejde med erhvervslivet Samarbejde over grænser Udvikling af samarbejde med andre kommuner 16

17 På en lang række punkter samarbejder Norddjurs Kommune allerede med Syddjurs om projekter, mellemkommunale betalinger, museumssamarbejde, fællesmøder, udviklingsdage m.m. Dette samarbejde udvikles og udvides til også at omfatte andre kommuner Internationalt samarbejde styrkes Ved at tematisere samarbejdsområderne kan der ske en udveksling af faggrupper, ungegrupper, politikere m.m. til gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Mulighederne for at tage udgangspunkt i Norddjurs Kommunes venskabsbyer i de nordiske lande, Tyskland og Litauen undersøges Global Music Festival styrkes Den årlige interkulturelle musikfestival udvikles med nye aktiviteter. Ved Global Music Festival skal folk kunne mødes i en ligeværdig fest med musik, dans, teater, billedkunst og mad fra alle verdens hjørner. 17

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kulturafdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. VISION...5 3. KULTURPOLITISKE VÆRDIER...6 4. MÅLSÆTNINGER OG INDSATSER...7 4.1 Naturen giver mulighed for aktiv

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE

KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE KULTUR OG FRITIDSPOLITIK I SAMSØ KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Værdier 2 Overordnede Kulturpolitiske formål 3 FORMÅL FOR OMRÅDERNE 5 BIBLIOTEK 5 MUSEUMSOMRÅDET 5 MUSIK 6 TEATER 6 FILM OG BIOGRAF 7 LOKALRADIO

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2014

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2014 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2014 06.01.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik

Kultur og fritid for det hele menneske. Kultur- og Fritidspolitik Kultur og fritid for det hele menneske Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2017 Indhold 3 4 5 6 8 10 12 14 Én fælles politik som paraply og pejlemærke Vision:

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2013 04.12.12. Kultur- og udviklingsafdelingen 2012

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2013 04.12.12. Kultur- og udviklingsafdelingen 2012 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2013 04.12.12 Kultur- og udviklingsafdelingen 2012 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil

Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur som kreativ motor, for det, vi vil Kultur- og fritidslivet skaber glæde, energi og gejst. Vi mærker det mest, når vi jubler over en vunden fodboldkamp, når vi spændt følger handlingen i en film,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Ved fristen udløb er der indkommet udtalelse / høringssvar fra følgende:

Ved fristen udløb er der indkommet udtalelse / høringssvar fra følgende: Kulturafdelingen Dato: 20. juni 2008 Reference: jl Direkte telefon: 8959 4090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: Kultur- og Fritidspolitikken udtalelser / høringssvar. Ved fristen udløb er der indkommet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kultur. Politik for Herning Kommune

Kultur. Politik for Herning Kommune Kultur Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Kulturpolitik - vision 7 1 - Børne- og ungekultur 9 2 - Kulturelle fyrtårne 11 3 - Kultur nedefra

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016

Statusnotat Fritidspolitik. Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Statusnotat Fritidspolitik Frederikssund Kommunes Fritidspolitik august 2016 Indhold Statusnotat Fritidspolitik...1 Handleplaner...3 Handleplaner...3 Byens rum...3 Udvikling af byrum...3 Aktive mødesteder

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Kultur og Fritidspolitik

Kultur og Fritidspolitik Kultur og Fritidspolitik 1. Velkommen til nye aktiviteter og livskvalitet Det er med stor glæde, at vi her kan præsentere Assens Kommunes Kultur og fritidspolitik med pejlemærker for udviklingen på kultur-

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere