SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Marts årgang nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Marts årgang nr. 3"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Marts årgang nr. 3 Borgermødet i Roskilde om Sygehusplanen var godt tilrettelagt, men desværre holdt kulden mange Roskildensere hjemme. I forhold til Næstved markerede vi os desværre svagere, da Næstved på deres borgermøde mestrede 3-4 gange så mange deltagere, både i fakkeltog og til selve mødet. Billederne er fra fakkeltoget gennem Roskilde, Roskilde-Garden der modtog borgerne i Roskilde-Hallen samt et vue udover tilhørerne ved borgermødet. generalforsamlingen den 6. marts og medbring beretninger m.m., som er i dette og forrige blad. Det vil være en rigtig god ide at møde tidligt op, fordi: alle skal krydses af på medlemslisten før mødet.

2 SOCIALDEMOKRATEN udgives af Socialdemokratiet i Roskilde. Artikler og indlæg til bladet modtages gerne. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere (forkorte teksten) i indsendte artikler. Redaktionsudvalget består af: Redaktør (ansv.h) Flemming Lönqvist Anne-Lise Larsen Sven Thomsen Dyssegårdsvej 15 Drosselvej 10 Drosselvej Gadstrup 4000 Roskilde 4000 Roskilde Tlf Tlf Tlf Næste nummer af Socialdemokraten forventes udgivet ca. 1. apr Deadline for diverse beretninger og artikler til redaktionen inden den 15. marts. Husk inden deadline at meddele redaktionen om arrangementer for min. de 2 efterfølgende måneder. Indlæg sendes til redaktøren på mail: I mangel af denne mulighed, send da gerne dit indlæg til Anne-Lise. Få bladet i farver som PDF-fil. Du får bladet mindst 1 uge hurtigere og du sparer foreningen for bladporto. Tilmeld dig ordningen hos kassereren Anne-Lise Larsen. Om partiforeningen: Formand: Næstformand: Kasserer Henning Sørensen Bent Aagaard Nielsen Anne-Lise Larsen Valmueengen 20. Langholm 25, Veddelev Drosselvej Viby Sjælland 4000 Roskilde 4000 Roskilde tlf.: tlf Tlf Socialdemokratiets mødelokale: Københavnsvej 32, C. Alle oplysninger om Socialdemokratiet i Roskilde finder du på hjemmesiden: Skattereformens virkninger?: Nye afgifter To amerikanske astronauter lander på Mars, og det første de ser, er en barak, hvor der hænger et skilt med teksten:»kontor for landingsafgifter.«- Nå, for pokker, udbryder den ene astronaut: - Danskerne er allerede kommet. Side 2 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

3 Hvem skal betale? fter mange år med næsten E ubrudt opdrift i samfundsøkonomien er der nu udsigt til økonomisk krise. Og så opstår det store spørgsmål jo: "Hvem skal nu betale?" Her tænker jeg både på det økonomiske plan og på det politiske plan. Svaret kræver, at man mindst bliver enige om, hvorfor krisen er opstået og hvor stort problemet er. Regeringen og Dansk Folkeparti har været længe om at indrømme, at der i det hele taget er en krise og er fortsat ikke i nærheden af en forklaring, de vil stå ved. Jeg mistænker især regeringen for desperat at håbe på, at den politiske skade af krisen vil være begrænset, hvis bare skattelettelserne blev realiseret på folks lønsedler, inden regeringen blev nødt til at erkende behovet for indgreb på grund af krisen. Det indtryk blev bestyrket af, at op til lønudbetalingen i januar var der mange historier i medierne om gevinsterne. Men da Løkke kom fra ferie i starten af februar var der pludselig krisestemning og finansministeren kunne sætte tal på, nemlig 27 mia. kr. der skal spares i årene 2011 til Det sker som følge af, at Danmarks samfundsregnskab er gået fra et overskud på 60 mia. i 2008 til et underskud på 90 mia. i Flere økonomer har peget på, at det er regeringens uansvarlige økonomiske politik, der har medvirket til at forværre krisen, bl.a. med udpumpning af penge via øgede lånemuligheder og skattelettelser. Det lader finansministeren sig ikke anfægte af, men påstår at skattereformerne er fuldt finansieret uden at fortælle, at betalingen først er planlagt til om nogle år. I stedet henviser han og regeringen nu til, at det er o- verforbrug i kommunerne, der er problemet bl.a. fordi de nye storkommuner ikke har høstet stordriftsfordele. Et godt eksempel på, hvordan man kan sløre debatten ved at pege på et hjørne af samfundsøkonomien, som regeringen ikke har ansvar for og hvor der altid vil være eksempler på mulige forbedringer. Ser man på ministerierne vil man givetvis også kunne pege på tilsvarende sparepotentiale, men det er jo en helt anden sag. Der er næppe tvivl om, at regeringen med støt- Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 3

4 te af Dansk Folkeparti vil pege på kommunerne, når den økonomiske regning skal betales samtidig med, at de vil understrege i- gen og igen, at det selvfølgelig ikke må gå ud over velfærden! Den politiske regning for krisen er en speget affære, hvor medierne spiller en stor rolle i at opgøre regningen og betalerne. Det blev meget præcist illustreret af en undersøgelse, hvor resultatet blev fremstillet som et bevis på, at danskerne foretrak Løkke til at løse den økonomiske krise frem for Helle og Villy. For det første er det forfladigende at spørge om enkeltpersoners politiske og økonomiske evner på denne måde. Dernæst er det tankevækkende, at en stor del af vælgerne tilsyneladende mener, at det politiske flertal, Beretning fra Socialudvalget Tilfredshed I 2009 blev der gennemført en brugerundersøgelse på ældreområdet, og det lykkedes at få en ganske høj svarprocent på 68%. Det er vigtigt at have en høj svarprocent, for at resultaterne af en sådan undersøgelse reelt kan siges at afspejle flertallets mening. Men endnu bedre var det, at brugerundersøgelsen klart tilkendegav en høj tilfredshed med den som siden 2001 har bestyret den økonomiske politik i Danmark, der nu har ført os ind i økonomisk morads også skulle være bedst til at finde en vej ud af krisen. Heri ligger der en stor udfordring for os som parti og i det samarbejde vi har med SF. Opgaven bliver klart ikke mindre som følge af medierne, som det er lykkes VK regeringen at få rettet ind efter sin dagsorden. Vi skal ud over gode svar på spørgsmålet om, hvad vi vil gøre, den dag vi står med flertallet, også være i stand til at bringe det budskab helt ud til hr. og fru Danmark uden sløring i VKO mediefilteret. Hvis vi ikke lykkes med denne opgave, kan vi og mange danskere komme til at stå som betalere på kæmperegningen for den økonomiske krise vi står midt i. praktiske og personlige hjælp, som kommunen yder. På alle parametre, selv maden, svarede omkring 90% enten tilfreds eller meget tilfreds. Dette resultat var et vigtigt rygstød for vores målrettede politiske indsats i denne valgperiode for at stabilisere ældreområdet og et velfortjent klap på skulderen til de mange ansatte, som hver dag hjælper til hos vores ældre borgere. Side 4 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

5 Opfølgning på brugerundersøgelse Men socialudvalget lagde sig ikke til rette på laurbærrene, og brugerundersøgelsen gav da også nogle hints om steder, hvor der var brug for forbedring. Efterfølgende blev der således blandt andet sat fokus på at forbedre rengøringen, afstemme forventninger til kvaliteten og holde afsnitsmøder på plejecentrene. For hjemmeplejen blev der blandt andet sat fokus på information til borgeren, hvis et besøg rykkes, og etablering af mindre teams til hver borger for at sikre kontinuitet. Endelig blev der i køkkenerne sat fokus på involvering af borgerne i menuvalg, hvilket blandt andet betød øget kontakt til bruger- og pårørenderåd. Nyt plejehjem Udover fokus på den daglige service bød 2009 også på store byggeopgaver. Planlægning af udvidelserne på de eksisterende plejehjem, Kastanjehaven og O- asen er en væsentlig del af vores strategi for at kunne overholde plejehjemsgarantien. Men hjørnestenen i overholdelsen af plejehjemsgarantien er unægtelig opførelsen af et nyt plejehjem i Trekroner, og planlægningen af dette byggeri tog for alvor fart i løbet af Ved vedtagelsen af budget 2010 blev det endvidere sikret, at det nye plejehjem bliver bygget energirigtigt. HP-boliger Socialudvalget fik også brug for at overskue store byggerier i planlægningen af et nyt botilbud for psykisk syge i Trekroner. Dette botilbud skal erstatte det nuværende Haraldsborg og Pilehuset og kaldes derfor HP-boliger i arbejdsprocessen. HP-boligerne bygges i nærheden af det nye plejehjem, således at der vil være mulighed for effektiviseringer som følge af samdrift af fx vaskeriet, men de to byggerier vil fysisk og praktisk fungere adskilt, da der er tale om to vidt forskellige målgrupper. Udvikling fremover I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev der lagt en pulje på 1 mio. kr ind i socialudvalgets budget. Det var en mærkesag for os socialdemokrater, idet vi så et behov for at kunne udvikle den måde, vi yder service på, eksempelvis via afprøvelse af forskellige velfærdsteknologier som fx robotstøvsugere. Tak til Jakob Til slut vil Claus og Joy gerne takke Jakob for hans store indsats og forbilledlige formandsskab for Socialudvalget i 2009 og de forgangne år. Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 5

6 Beretning fra Økonomiudvalget Hvad så, Roskilde? Op til valget i november 2009 bragte Dagbladet en analyse af den politiske situation i Roskilde. Her var det journalistens vurdering, at efter lidt opstartsvanskeligheder havde Socialdemokraterne i den forgangne byrådsperiode med skiftende budgetparter overordnet slået takten i de store politiske beslutninger. Det kan vi kun give journalisten ret i, og vi arbejder for at det samme vil blive gældende for den kommende byrådsperiode. Første store sag kommer med beslutningen om den nye version af Røde Port og det nye projekt på Sortebrødre Plads. Her er byrådet delt i to blokke på hver side af Socialdemokraterne, og det bliver således os, som kan bestemme udfaldet. Men vi kender også prisen for at arbejde med skiftende budgetpartnere. I en tid, hvor Roskilde som by og kommune på mange måder trues udefra af andre driftige byer og kommuner, er det mere end almindeligt svært at samle byrådet om en samlet strategi for kommunens udvikling. De andre partier i byrådet skal have ros for at have stået sammen i kampen om sygehuset. Men i en krisetid, hvor andre kommuner opruster udviklingsindsatsen, må vi ikke slå os til tåls med at kæmpe for det bestående. Som Socialdemokrater vil vi altid insistere på udviklingen, men i denne diskussion står byrådet helt anderledes splittet og på mange måder handlingslammet. Flere læserindlæg i de lokale aviser har allerede spurgt: Hvad så, Roskilde?, og selvfølgelig er det os Socialdemokrater, som skal komme med svaret. Hvem ellers? 2009-budgettet 2009 var året, hvor budgettet med Venstre, de konservative og de radikale skulle implementeres. Kort sagt kan man konkludere, at de sager, der kom til at fylde i løbet af 2009, var de samme sager, som vakte meget modstand under budgetlægningen i efteråret Det drejer sig primært om indføring af modulordning og områdeledelse i børnepasningen. Begge sager fik også meget opmærksomhed i kraft af valgkampen, hvor især SF kritiserede indførelsen af begge ordninger budgettet Forhandlingerne om budget 2010 lå, som bekendt, ganske få måneder før valget i november, og det er klart, at dette forhold fik stor betydning for forløbet. Alle partier brugte således budget 2010 til at positionere sig. For Socialdemokraterne var Side 6 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

7 det vigtigt, at vi både fik signaleret vores politiske ståsted, men samtidig skånede kommunens likviditet. Begge dele lykkedes til dels i et forlig med SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Når vores vurdering er et forsigtigt til dels, skyldes det for det første, at vi fortsat budgetterer med en indtægt på XX mio. kr. fra jordsalg og bygningssalg. Dette beløb er reduceret betragteligt i forhold til de forrige år, men må fortsat betragtes som optimistisk. For det andet ligger en del af besparelserne i 2010 som besparelser, der skal indhentes i løbet af 2010 som følge af mindre sygefravær og forventede overførsler fra Disse penge ville ellers have indgået i driften, men skal nu tilgå likviditeten, efterhånden som det nedsatte sygefravær og overførslerne konstateres. Denne form for besparelser kræver lidt is i maven, men når vi har valgt at budgettere med dem, er det fordi, vi har en begrundet tiltro til, at besparelserne kan realiseres. Sygefravær Økonomiudvalget er også kommunens personaleudvalg, og i den egenskab har 2009 givet anledning til glæde over, at det er lykkedes at nedbringe sygefraværet. Denne glæde handler selvfølgelig om, at nedbringelse af sygefravær ofte følger af en forbedring af arbejdsmiljøet og dermed en bedre hverdag for kommunens mange ansatte. Men denne glæde skal også ses i lyset af, at vi som nævnt tidligere regner med en besparelse i budget 2010 på ca. 20 mio. kr. netop som følge af nedbringelse af sygefravær. Budget 2011 Foran venter budgetlægningen for 2011 som en stor udfordring. Indtægterne fra jordsalg og bygningssalg skal fortsat nedjusteres, og regeringen har varslet nulvækst, hvilket reelt betyder besparelser på den service, som kommunen hver dag yder i form af pasning og pleje af børn og ældre, samt vedligehold af veje og natur. I Roskilde Byråd vil Socialdemokraterne kæmpe for, at netop disse velfærdsområder rammes mindst muligt af finanskrisen og den borgerlige regerings nedskæringspolitik. Joy Mogensen Billedillustrationerne i denne beretning er tilfældig udvalgt af red. fra billedarkivet. Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 7

8 Beretning fra Teknik og Miljøudvalget å er året 2009 fortid og det er S tid at berette om vores arbejde igennem året i Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget har afholdt 11 faste møder og et ekstraordinært. Derudover har der været afholdt temadag bl.a. om klimaudfordringen i Roskilde kommune. 256 sager har været på udvalgets dagsordner og dette har bl.a. medvirket til, at vores møder har haft et tidsforløb på ca. 3 timer. Udvalget har fungeret homogent og vi har haft respekt for og tillid til hinanden, dette til trods for forskellige politiske holdninger og ståsteder. Vi har haft spændende drøftelser og behandlet mangeartede sager. Beslutningerne har i stor udstrækning indeholdt socialdemokratisk politik og målsætning. Forskrifter for hønsehold i Roskilde Kommune Sagen er et godt eksempel på hvordan en fjer kan blive til otte høns. Med pressens hjælp blev der båret ved til bålet. Nogle borgere havde henvendt sig om nabogener fra hønsehold med en eller flere haner. Ved førstebehandlingen d. 5. februar, var der ikke flertal for et forbud mod hanehold, men efter flere borgerhenvendelser til udvalgsmedlemmer, blev sagen taget op igen. Derefter var der flertal for at beslutte et regulativ, der forbød hanehold i byzone og sommerhusområder. Hvis ikke der havde været Hus i helvede før, så kom det nu. Vi blev landskendte ; men ikke for noget positivt. Sagen vil med garanti være et lærestykke for kommende banale sager. Affaldsplan Ved dannelsen af den nye Roskilde Kommune, havde vi tre forskellige måder at håndtere affald på. Borgerne fra de tre sammenlagte kommuner mente i stor udstrækning, at deres lokale metode var den bedste. Spørgsmål som papirsække eller plastikbeholdere og ugentlige tømninger eller tømninger med 14 dages mellemrum var en del af problematikken. I lighed med debatten om hønsehold, var dette et emneområde, som mange borgere havde en mening om. For at modvirke fremadrettede problemer i forbindelse med den nye affaldsplan fra 09 til 12, blev der gennemført en række undersøgelser blandt borgerne for at høre om ønsker og ideer. Den nye plan er implementeret og den viser med stor tydelighed, hvor vigtigt det er at inddrage borgerne. Kara /Novoren/ Ny ovnlinje I forbindelse med udbygning af ny ovnlinje og indpakning af denne i bygningen Katedralen har TMU også været ind over vedrørende lokalplan 541. Den meget dominerende og spændende bygning gav anledning til indsigelser i høringsperioden. På baggrund af disse indsigelser, er der efterfølgende blevet forhandlet frem til flere ændringer, der bl.a. medfører en højdereduktion på 17 %. Der- Side 8 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

9 ved bliver tårnet på ca. 100 m. og ovnlinjen på ca. 50 m. i højden. Denne reduktion har stillet klagerne tilfreds. I forlængelse af dette, har TMU ændret lokalplanen, så den svarer til de nye reduktioner. Byrådet har efterfølgende godkendt planen og projektet kan gå i gang. Kara/Novoren forventer at byggeriet kan stå færdigt ved udgangen af Kloakering af kolonihaverne Overskriften kunne også hedde Eller mangel på samme Siden 2003 har embedslægen, i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan , anbefalet at der blev foretaget en regulering af bortskaffelse af latrin/spildevand fra kolonihaverne med henblik på at sikre en tilfredsstillende hygiejne. For at løse dette behov har der været afholdt adskillige møder med kolonihavernes lokale juridiske organisation Roskilde Haveselskab. Konklusionen er blevet, at kolonihaverne foranstalter kloakering i de enkelte haveforeninger og at den enkelte lejer foranstalter kloakeringen på sin egen parcel. Roskilde Kommunes opgave vil så være at stå for etablering af hovedkloak frem til den enkelte haveforening og her opstår problemet. Ved forhandling af budget 2010 kunne den nødvendige økonomi til kommunens opgave på ca. 8 mio. ikke findes blandt forligspartnerne. Dette er yderst beklageligt og ikke socialdemokratisk tankespind. Hvornår økonomien findes er usikkert, og i værste fald sker der ikke tiltag/igangsætning af kloakering før 2024, netop det år, hvor lejeaftalerne skal genforhandles. Emnet er et klassisk eksempel på hvor holdninger og økonomi ikke går op i en højere enhed. Forhandlingerne fortsætter og vi arbejder for at finde brugbare løsninger, til trods for manglende økonomi. Pladsen her i partibladet tillader ikke at komme ind på alle væsentlige behandlede sager; men emner som følgende kunne også være en del af beretningen: Trængselsafgift Spildevandsplan Byggesagsbehandlingstider Roskilde Festival Fiskebroen på Roskilde Havn Cykelpolitik Røde Port byggeriet Koncernstruktur for Roskilde Forsyning Kara/ Novoren Lokalplan Bekæmpelse af bjørneklo Udviklingen i forhold til Musicon Trafiksikkerhed Hele forsyningsområdet Klimaudfordringer MM Vi 3 socialdemokrater fra Teknik- og Miljøudvalget vil gerne uddybe emnerne på generalforsamlingen d. 6. marts. Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle, som vi tre socialdemokrater (Kaj V. Hansen, Frede Lærke og undertegnede) i årets løb har været i kontakt med. Sidst men ikke mindst tak til partiets arbejdsgruppe for gode konstruktive indspil samt god inspiration. På vegne af socialdemokraterne i TMU Torben Jørgensen Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 9

10 Beretning fra Arbejdsmarkedsudvalget Kære Socialdemokrater. Det har været et år i finanskrisens tegn. På arbejdsmarkedsområdet ses en krise omgående. Det har vi også gjort i Roskilde. Det eneste lys er dog, at det kunne have gået meget værre. Mange andre kommuner har været ramt meget hårdere end os. I hele 2007 og 2008 kunne vi næsten udelukkende fokusere på at få flere af vores svageste medborgere i arbejde og det med stor succes. I 2009 måtte vi lægge vores ressourcer lidt om, så vi kunne yde den bedst mulige indsats overfor de mange mennesker, der meldte sig i Jobcenteret, med håb om at få en hjælpende hånd. Men for os socialdemokrater, er det vigtigt at selv om det er nedgangstider, så er det uhyre vigtigt at vi ikke glemmer vores svageste medborgere. Det er med den indgangsvinkel at Cemal og jeg går til arbejdet. Jobcenter Roskilde. Jobcenter Roskilde fungerer godt, der er stadig områder der kan forbedres, men vi klarer os fantastisk godt, når vi sammenligner os med andre. Mange analyser har konkluderet, at der er utrolig stor forskel på, hvordan de enkelte jobcentre klarer sig. Det er derfor også dejligt at se, at kommunen i 2009 skulle have fundet ekstra 80 mio. kr. på budgettet, hvis vi kun havde gjort det lige så godt, som de kommuner vi bør sammenligne os med. Det er selvfølgelig takket være en masse gode og engagerede medarbejdere. Roskilde har samlet integrationspolitikken. I 2009 har vi Socialdemokrater arbejdet for at samle Roskildes integrationspolitik i Arbejdsmarkedsudvalget. Det er fra og med nytår blevet en realitet. Det glæder vi os meget til at se effekterne af. Det er vigtigt, at vi alle har det udgangspunkt, at den bedste integration foregår på jobbet i samspil med kolleger og kunder. Vi har fået en ny minister Inger Støjberg. Claus Hjort Frederiksen er flyttet videre til Finansministeriet, og Inger Støjberg er blevet Beskæftigelsesminister. Intet er ændret. Tonen er stadig nedladende, papirbunkerne er stadig overvældende, medfølelsen er stadig udeblivende - kun indpakningen af holdningerne er blevet en smule behageligere at se på. Ny kæmpeindsats for sygemeldte. 17 mio. til psykologer, fysio/ergoterapeuter, sagsbehandlere og lægefaglige ressourcer, det er hvad Roskilde Kommune har fået tildelt af Forebyggelsesfonden, til et 2-årigt projekt der hedder Tilbage Til Arbejdet. Formålet er at styrke indsatsen betydeligt for kommunens sygemeldte borgere. Jeg regner med at TTA - projektet vil betyde et væsentligt fald i varighed og antal af de langvarige sager. Men i bund og grund er det en indsats af et sådant omfang, at vi endnu ikke helt kan vurdere omfanget af de positive effekter. Mange gode tiltag er sat i søen, mange gode resultater er opnået. Side 10 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

11 For mit eget vedkommende, kan jeg sige, at jeg har været uhyre glad og stolt over at stå i spidsen for dette område. På vegne af Socialdemokraterne i Arbejdsmarkedsudvalget Morten Gjerskov, afgående formand for Arbejdsmarkedsudvalget. Beretning fra Skole og Børneudvalget Udvalgets ansvarsområde er meget omfattende. I denne skriftlige beretning er kun de væsentligste politiske opgaver taget op. Udvalgets medlemmer vil være til stede på generalforsamlingen, parate til at uddybe, supplere og besvare spørgsmål. Modulordningen Som et led i budgetforliget for 2009 blev modulordningen i dagtilbuddene implementeret fra 1. maj. Det var ikke populært og alle parter, herunder BUPL, reagerede negativt under den forberedende proces. Vi kunne dog konstatere, at forældrene modtog ordningen i henhold til forventningerne, i- det ca. 17 % valgte et modul under fuld tid. Flest valgte 45 timer, en mindre del 35 timer og næsten ingen valgte 25 timer. Ordningen skal evalueres efter et års forløb, hvilket vil sige i den kommende forsommer. Det har været vores erklærede holdning, at resultatet af evalueringen skal vise om der skal ske ændringer eller om ordningen evt. skal ophøre. Områdeledelse Blev ligeledes indført som et led i budgetforliget, og heller ikke dette var populært. Vi endte med en inddeling i 13 områder med tilhørende 4-5 afdelinger. Besættelsen af de 13 stillinger som områdeledere udløste en tvist med BUPL om ansættelsesproceduren. Som forudsat blev områdelederne primært fundet inden for kredsen af institutionsledere, således at processen nærmest fik karakter af en organisationsændring. Områdeledelse har fået en god start, og der er vores vurdering, at denne er kommet for at blive. Dialogfora Den ændrede organisering med områdeledelse indebærer, at den nuværende ordning med dialogfora skal rettes til. Det nye SBU skal snarest tage stilling til ændret model. Bespisning inden for 0-6 års området Efter beslutning i Folketinget skulle der indføres bespisning i alle børnehaver senest pr. 1. januar Vuggestuer er allerede omfattet af dette krav, og det skulle således udvides til alle dagtilbud. Dette blev som bekendt udsat til Naturligvis er dette en udfordring, også for os i Roskilde Kommune, men da vi allerede har bespisning i ca. halvdelen af børnehaverne, var vi fra begyndelsen bedre stillet end de fleste andre kommuner. Men udsættelsen gav os bedre tid til overvejelser og forsøg. Det er besluttet, at fuld egenproduktion af mad fortsætter i de børnehaver og børnehuse, som i dag har godkendte køkkener, mens resten får leveret mad til servering efter forberedelse i anrettekøkkener på stedet. Tætliggende dagtilbud kan samarbejde om gode løsninger. Det helt nye er, at Folketinget igen har været på banen med ændringer. Der lægges nu op til. at forældrebestyrelserne får beføjelse til at bestemme, herunder om børnene skal fortsætte med madpakken Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 11

12 hjemmefra. Vi håber, at der overalt i kommunen bakkes op om indførelse af bespisning, sådan som Socialdemokraterne på landsplan i årevis har argumenteret for. Dagplejen I SBU er der udelt glæde over, at der i forbindelse med budgettet for 2010 blev afsat midler til en videreføring af specialtilbuddet af for tidligt fødte børn. For bare 1-2 år siden oplevede vi problemer med at ansætte dagplejere nok. Nu er der en klar tendens til, at forældre fravælger dette tilbud til fordel for vuggestue. Det betyder, at vi pt. har for mange. Et svagt faldende antal børn, primært i Roskilde by, betyder endvidere, at dagtilbud skal nedlægges eller sammenlægges, så kapaciteten matcher behovet. Alle reguleringer på området skal selvfølgelig gennemføres strategisk og i forhold til den demografiske udvikling i kommunen som helhed. Skolerne På skoleområdet har 2009 været et roligt år. Alle skoler er velfungerende når vi holder os til undervisningen og resultaterne eller den indvendige side. Derimod er den udvendige side på enkelte skoler langt fra i orden, men det påtrængende behov for skolerenovering er ikke en del af denne beretning. Skolerne har haft fokus på at leve op til kravene om elevplaner, evalueringer og andet, som flere og flere kalder unyttige bureaukratiske fortrædeligheder. Nu skal folkeskolen have et 360 graders eftersyn og afbureaukratiseres, siger Løkke og Haarder i kor, hvorefter de afslører uenighed om, hvad der mon menes med det. Tankevækkende og skræmmende på samme tid, eftersom de to herrer bærer hovedansvaret for de nuværende forhold i skolerne. Nyt udvalg Valgresultatet i november og den efterfølgende konstituering udløste en ny besætning i SBU. Ud gik Hanne og Frede, mens Poul A. fortsætter sammen med nyvalgte Bente Dieckmann. Hanne Eisen, Poul Andersen og Frede Lærke Kontingent 2010 Partikontoret meddeler at kontingentopkrævning udsendes marts. Kontingent for fuldt betalende medlemmer er 429 kr. pr. år og for pensionister 283 kr. pr. år. Den lille stigning skyldes at Partikontorets og Kredsens andel samlet er steget med hhv. 4 kr. og 2 kr., hvorimod foreningen har set bort fra pristalsregulering. (I 2009 var kontingentet 425 kr. og 281 kr.) Med venlig hilsen Anne-Lise Larsen Side 12 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

13 100-årig i fuldt vigør Af Anne-Lise Larsen Inger Christiansen fyldte 100 år den 22. januar Borgmesteren, formanden og undertegnede mødte op for at sige til lykke til vort mangeårige, aktive medlem. Familie og venner var mødt talstærkt op og familien fremførte en meget personlig sang, som Inger og gæsterne nød i fulde drag. Vi blev beværtet med alt hvad der hører til, ikke mindst denne flotte kage. Der er noget at leve op til. Inger bor på 2. sal og går selv i byen og passer sin dejlige lejlighed. Inger og jeg mindedes gode dage i Kurts lille klub. Hvor var det dejligt at se dig igen, og tak for gode timer på din fødselsdag. Anne-Lise Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 13

14 Det nye byråds 1. udfordring Af Gert Hovald et nye byråd er startet på D en valgperiode, som i sjælden grad vil byde på udfordringer. Roskilde Kommune er konfronteret med især to hovedudfordringer. Den økonomiske krise vil sætte sit tydelige aftryk i de kommunale budgetter de kommende år. Roskilde Kommune skal som randkommune i Region Sjælland kæmpe for at opretholde sin position - i næsten enhver henseende. Her vil jeg koncentrere mig om økonomien. Vi ved allerede nu, at statens budgetunderskud i stort omfang vil blive sendt videre til kommunerne. Regeringens forhandlinger med kommunerne om de ø- konomiske rammer vil i bedste fald tage udgangspunkt i et rundt 0. Det betyder i realiteten besparelser, da nogle udgifter, uanset hvad man gør, vil stige. Da Roskilde Kommunes budget for 2010 blev lagt, var det med den uundgåelige optimisme, der er karakteristisk for en budgetlægning i et valgår. Nu er vi så tilbage i hverdagen, og dermed også realiteterne. Både statens underskud og de optimistiske budgetter indebærer krav til besparelser. Og det bliver ikke småpenge vi snakker om. Besparelser i en størrelsesorden af 100 mio. kr. kan i skrivende stund ikke udelukkes. Det er nærliggende, at Byrådet sammenligner sig med andre kommuner for at finde frem til de områder, hvor andre kommuner kan klare sig med mindre udgifter. Som det mest klare eksempel skal nævnes, at Roskilde Kommune bruger 220 mio. kr. mere til SFO og Klubber end gennemsnittet for kommuner i Region Sjælland. Uanset hvordan man vender og drejer det, ligger Roskilde Kommunes tal for SFO og Klubber markant o- ver de andre kommuners tal. Men det er også nærliggende at se på andre områder, hvor Roskilde Kommune bruger markant flere penge end andre. Omvendt er der områder, som lige så klart ikke bør røres: Vejene, natur og miljø og ældreområdet. Man skal gøre sig klart, at det vil blive rasende upopulært, uanset hvor man vil spare. Men det er svært at se, hvordan man kan undgå det. Det bliver ikke nogen let opgave for borgmesteren at stå i spidsen for den kommende proces. Byrådet har en ubehagelig, men u- undgåelig fælles opgave at løse. Vi må gå ud fra, at alle partier vil tage dette ansvar på sig. Side 14 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

15 Mentalt Helsehus i Roskilde Af Paul Bjergager Nielsen vis vi i Roskilde kommune skal lave en socialpo- H litisk indsats der batter, så er det et socialt livscenter med et antal døgnpladser (senge med rådgiver funktion) samt døgntelefon m. m. Dette vil kunne forhindre social og psykisk deroute for psykisk sårbare og andre borgere som oplever en akut situation, som kræver der tages hånd om dem her og nu. Det MENTALE HELSEHUS tilbud vil virke forebyggende i sin funktion og hindre uhensigtsmæssige indlæggelser, så Roskilde kommune sparer udgifter til tunge familie- og personsager samt indlæggelser på Psykiatrisk afdeling. Roskilde Kommunes værested Ringhjørnet savner både lokale og indholdsmæssige udfordringer og det har i de senere år resulteret i, at rigtig mange af Ringhjørnets potentielle borgere har valgt stedet fra, på trods af at behovet er der. Psykiatriordningens job- og støttefunktion kunne også være her. Ligesom der kunne indrettes en cafe for alle byens borgere, som Psykiatriordningens Jobfunktion kunne varetage. Roskilde kommunes nye SUNDHEDSCENTER kunne også være her. Ja, og hvor kunne det så være? Den gamle politistation ville egne sig rigtig godt til ET MENTALT HELSEHUS. Den ligger meget centralt og der er masser af kvadratmeter. Politistationen har for øvrigt før været brugt som hospital. Som vi siger i Socialdemokratiet PLADS TIL ALLE Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 15

16 Modstandsbiblioteket i Bernadottegården Af Vagn Bechmann ed i den danske kulturarv M er det, at der ret tidligt blev etableret folkebiblioteket, hvor den danske befolkning kunne gå hen og låne bøger gratis. Tankegangen bag var, at den almene befolkning herved blev vidende, kunne læse og derved også fik en ballast i sit sociale liv; ikke mindst blev i stand til at uddanne sig. Et bibliotek, som ikke gør de store anstalter af sig, er modstandsbiblioteket på Bernadottegården her i Roskilde. For godt og vel 10 år siden fik Mogens Henrik Nielsen den ide, at informationer fra besættelsestiden samt den verdenskrig, som besættelsen var en følge af, skulle være tilgængelig for den almene befolkning. Desuden var det vigtigt med information til den opvoksende ungdom for kun igennem at kende sine rødder og sin historie, kan man søge at undgå gentagelse af de ting, som førte til en krig, der kostede mange millioner livet. Biblioteket har bøger om såvel besættelsen af Danmark, som krigen i Europa og til en vis grad i den øvrige verden, hvis det har haft betydning for danskere. En del danskere sejlede bl.a. i Stillehavet hvor de blev en del af krigen, herunder tilfangetaget af japanerne. Bøgerne kan gratis lånes af Roskilde Kommunes borgere. Der gælder samme vilkår som for folkebiblioteket. I øvrigt har Modstandsbiblioteket et tæt samarbejde med Roskilde Folkebibliotek. En ledende medarbejder fra biblioteket sidder da også med i bestyrelsen for Modstandsbiblioteket. Da Modstandsbiblioteket også har en del dokumentarfilm fra verdenskrigen, arbejdes der med tanken om, at borgere, som har interesse herfor, kan komme på biblioteket og se filmene her. Biblioteket har åbent på hverdage om onsdagen i tiden og fredagen i tiden Biblioteket formidler også foredragsholdere, som har oplevet krigen på egen krop. Man kan blot kontakte Mogens Henrik Nielsen som så videreformidler en foredragsholder. Bernadottegården ligger på H.H. Kochsvej 4 i Himmelev Side 16 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

17 Råd og nævn i kommunen Udpeget af Byrådet den 27. januar 2010 Byrådet har efter indstilling fra partiforeningen udpeget følgende af vores medlemmer til nedennævnte råd og nævn. Valget gælder til udgangen af Råd / Nævn Medlem Suppleant Beredskabskommissionen Bo Bjørn Madsen - Bevillingsnævnet Flemming Lønqvist - Ekspropriationskommissionen vedr. statens ekspropriationer Bent Aagaard Nielsen Fonden Roskilde Vandrehjem Poul Qvist Jørgensen Fritz Voss Hegnssynet Nord Ann-Marie Cordua Flemming Lønqvist Hegnssynet Syd Ingelise Westergaard Jimmy Langball Kildehuskollegiet Jeanette Hahnemann - Miljørådet for Roskilde (Frede Lærke) Per Harvøe Fjord OK-boliger i Ramsø Marie Jørgensen Jeanette Hahnemann Overtaksationskommissionen vedr. ekspropriationer efter vejloven Bent Aagaard Nielsen Ramsø Ældreboligselskab Marie Jørgensen Jeanette Hahnemann Skatteankenævnet Frede Christiansen Inge Øhlenschlæger do do Svend Aage Ingelise Westergaard Sundberg Ungdomsboligerne Himmelev Rune Viberg - Bygade Ungdomsboligerne Ravnsholt Rune Viberg - Ungdomsboligerne Roskilde Rune Viberg - Hvile Ungdommens Hus Bo Bjørn Madsen - VUC Roskilde bestyrelse Leif Max Hansen - Vurderingsankenævnet Karsten Rasmussen Lars Hahnemann Vurderingsmænd for skader på mark og vej De samme som hegnssyn De samme som hegnssyn Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side

18 Kontakt kassereren Er du metalarbejder, så er du selvfølgelig medlem I METAL ROSKILDE Elisagårdsvej 23, B. Tlf DUI - LEG og VIRKE Børne - familie organisation Havnevej 38, Roskilde Formand: Kurt Knudsen tlf Kasserer: Lis Halkjær tlf FORBUNDET TRÆ INDUSTRI BYG REGION SJÆLLAND Københavnsvej Roskilde Tlf LO SEKTION ROSKILDE Holbækvej 106, B Roskilde, Tlf INGEN INDFLYDELSE UDEN LO! A R B E J D E R N E S L A N D S B A N K Støden 1, 4000 Roskilde Tlf, Lær det i A O F Algade 31, 4000 Roskilde Telefon FOA FAG OG ARBEJDE Roskilde afdeling Fuglebakken 2 Himmelev 4000 Roskilde Tlf A/S Fællesbyg Holbækvej 106, B Roskilde Tlf Side 18 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

19 Danske ministre burde også blive grillet! Af Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet ndenfor de seneste par uger er de I 26 kommissær-kandidater, der sammen med kommissionsformand Jose Manaul Barroso er indstillet til at udgøre den nye EU-kommission, blevet godt og grundigt grillet af medlemmerne i Europaparlamentet. Alle 26 kandidater, inklusiv danske Connie Hedegaard, har været gennem tre timer lange høringer, hvor jeg selv og de øvrige parlamentsmedlemmer har spurgt ind til deres politiske visioner, konkrete forslag og politiske baggrund. Denne høringsproces har sikret, at kandidaterne har forberedt sig grundigt. Høringerne har været helt åbne, og er blevet transmitteret direkte på internettet, så alle EU-borgere har kunnet følge med. Høringerne har vist sig at være en så stor demokratisk gevinst, at de med fordel kunne overføres til det danske politiske system. I Danmark er det, som det foreskrives i Grundloven, statsministerens ret at udpege ministrene, men statsministeren står til ansvar overfor Folketinget, der til enhver tid kan udstede et mistillidsvotum til statsministeren. En demokratisk nyskabelse kunne således være, at alle nyudnævnte ministre senest 14 dage efter deres udnævnelse skulle møde op til en tre timer lang høring i Folketingssalen, hvor folketingsmedlemmerne kunne spørge ind til deres visioner, forslag og baggrund for at kunne bestride posten. Så ville både folketingsmedlemmer og befolkning have en åben og reel mulighed for at vurdere ministrenes kompetencer og visioner. Brystkræftscreening til alle kvinder Af Britta Thomsen, medlem af Europaparlamentet vert år får kvinder i EU der opdager kræft alt for sent. H konstateret brystkræft og flere af Jeg har som ordfører på en udtalelse i dem er desværre yngre kvinder. Samtidig ved vi, at kræft generelt på ver- brystkræft netop foreslået, at alle kvin- Europaparlamentet med fokus på densplan er skyld i omkring 13 % af der i EU får ret til screening for brystkræft. Undersøgelser viser, at 30 % af alle dødsfald. Disse tal og de mange tragiske sygdomsforløb, der gemmer alle kræfttilfælde kan forebygges og sig bag, gør det helt nødvendigt, at vi her er den tidlige opsporing via screeninger helt central. får sikret alle kvinder adgang til screening for brystkræft. Hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen mener noget med hans man- Danmark er det OECD-land i verden, hvor dødeligheden som følge af brystkræft er allerhøjest. Det skyldes ve et sundhedsvæsen i verdensklasge skåltaler om, at Danmark skal ha- blandt andet, at regeringen endnu ikke har fået ordentlig styr på brystre gratis screeninger for brystkræft til se, så burde han lytte til EU og indføkræftscreeningen for årige alle danske kvinder - også dem der kvinder. Det betyder, at mange kvin- endnu ikke er fyldt 50 år. Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 19

20 Bladsponsorer: 5-7 kr. er prisen for udsendelse af et medlemsblad. Hvis du ønsker at sende et beløb til sponsor-kassen kan det stadig lade sig gøre til Arbejdernes Landsbank reg.nr konto , eller personligt til en fra bestyrelsen. Vi takker for dit bidrag. Personlige Sponsorer 2009/2010: Fra nr. 4: Birte Wilms, Rune Viberg, Jonna Jakobsen, Poul Lindor Nielsen, Else Karlshøj, Lis og Søren Dalmark, anonym, Jorun og Torben, Majla og Ove Hygum. Fra nr. 5: Ove Dyrkilde, Gert Hovald, Majla og Ove Hygum. Fra nr. 6: Lisbeth Falk Olsen, Børge Petersen, Svend-Aage Lund, Majla og Ove Hygum, Sinne Kamstrup, Karl Marx Klubben, Anne-Lise og Sven, Eva og Erik Hemmingsen, Renate og Gert Hovald, Egon Andersen, Inge Goldmann, Majla og Ove Hygum, Brian Mortensen, Marianne og Arne Tegneby, Majla og Ove Hygum. Fra nr. 7: Jorun og Torben, Majla og Ove Hygum, Kjeld Simonsen, Poul Kjærsgaard, Gert Hovald. Fra nr. 8: Lis Halkjær, Majla og Ove Hygum, Henning Nielsen. Fra nr. 9: Gert Hovald, Majla og Ove Hygum. Fra nr. 10: Helen Beim, Børge Petersen, Jorun og Torben, Jytte og Svend Aage Sundberg, Majla og Ove Hygum, Birgit og Sten Heidemann og Kirsten Christiansen. Fra nr. 01: Børge Petersen, Inge Goldmann, Bente Dieckmann, Anne og Billy Jensen, Edith Olsen, Lisbeth og Flemming T. Hansen, Poul Lindor, Jorun Bech, Frede Lærke, Marianne Tegneby, Søren Dalmark, B.K., Gert Hovald, Ukendt, Louis Pio Klubben, Majla og Ove Hygum. Fra nr. 02: Lis Halkjær, Jorun og Torben, Maila og Ove Hygum, Vivi Søgaard, Inge-Lise Westergaard og Bent Aagaard, Henning Nielsen, Jorun og Torben. Fra nr. 03: Eva Hansen, Ruth Nielsen, Jørgen Birkegaard, Majla og Ove Hygum, Gert Hovald. Følgende nye, har fra dette nummer valgt at modtage bladet som PDF-fil. Det sparer os for portoudgifter m.m.: Susan Kristensen, Katrine Rafn. En PDF-fil er bladet i elektronisk format. Her får du det endda i farver. Med Adobe Reader installeret (som fås gratis) på din PC får du bladet op på skærmen, på samme måde, som hvis du sad med det i hånden. Du kan tilpasse siden i størrelse, så den bliver nemmere at læse. Du kan udskrive en eller flere sider i f.eks. A4 i stedet for bladets A5 format. Side 20 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

21 Kredsgeneralforsamling onsdag d. 17/3-10 kl. 18:30 på Kildegården (lok. 454), Helligkorsvej 5 i Roskilde Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent/er 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Beretning fra bestyrelsen ved formanden 5. Beretning fra regionsrådet 6. Beretning fra Folketinget 7. Indkomne forslag 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Formand for 2 år, 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter). 9. Eventuelt Efter generalforsamlingen, forventelig kl. 20:00, er der (samme sted) et spændende AOF foredrag. Normal deltagerpris er 50,- kr., men der er gratis adgang for medlemmer. Analyse af den aktuelle politiske situation i Danmark v/ journalist og tidl. spindoctor Peter Mogensen Onsdag den 17. marts, kl. 20:00 Kildegården lokale 454, Helligkorsvej 5 Hold Der er gratis adgang for Socialdemokratiske partimedlemmer, men tilmelding er nødvendig, og skal ske til Peter Munch Jørgensen på Peter Mogensen er i dag redaktionschef for det politiske stofområde på Dagbladet Politiken og vært på det politiske debatprogram Mogensen & Kristiansen på TV2 News. Peter Mogensen leverer et medrivende og humoristisk foredrag med stort overblik om den aktuelle politiske situation. Peter Mogensen er uddannet økonom på Århus universitet og har en baggrund som embedsmand i centraladministrationen. Er tidligere ministersekretær for Mogens Lykketoft og har været spindoctor for tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 21

22 SOCIALDEMOKRATERNES AKTIVITETER! Partiforeningen har en række arbejdsgrupper, hvor der arbejdes aktivt med pågældende politikområde. Disse arbejdsmøder afholdes med deltagelse af en eller flere af vores byrådsmedlemmer som er med i pågældende fagudvalg. Ved at deltage heri kan du få en afgørende indflydelse på Byrådets beslutninger. Hver arbejdsgruppe har en tovholder og normalt et bestemt mødested. Dette er således gældende, hvis intet andet er nævnt ved de følgende mødedatoer. Normalt kan du som medlem blot møde op, men en tilmelding til tovholder kan være en fordel, hvis der skulle ske nogle rettelser i sidste øjeblik. Hvor ikke andet er nævnt afholdes møderne i partilokalet KØBENHAVNSVEJ 32, C. kælderen. Økonomi- og plangruppens......møder afholdes dels på RÅDHUSET Køgevej 80 og dels på Kbh.vej. Er sted ikke nævnt i oversigten er mødet på Københavnsvej. Gruppen beskæftiger sig med det samme område som økonomiudvalget i Roskilde Kommune. Mødet er åbent for alle interesserede medlemmer. Dagsorden udsendes ca. 5 dage i forvejen til de medlemmer, som er tilmeldt maillisten. Kontakt: Gert Hovald, tlf / , Teknik- og Miljøgruppen......holder deres møde på Rådhuset, Køgevej 80. og diskuterer emner fra byrådets Teknik- og Miljøudvalg. Har du evt. lyst til at deltage og debattere nogle spændende emner, så mød frem og vær aktiv. Kontakt: Flemming Lönqvist, Tlf Social- og Sundhedsgruppen......Dagsorden for mødet tilsendes gruppens medlemmer. Har du evt. lyst til at deltage og debattere nogle spændende emner, så mød frem og vær aktiv. Kontakt: Bente Dieckmann på tlf Kulturgruppen......Dagsorden og referater tilsendes gruppens tilmeldte medlemmer. Vil du også deltage i gruppens møder, så mød frem og deltag i debatten. Kontaktperson pt.: Eva Hansen, tlf Side 22 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3

23 Opdateret den 17. februar 2010 Se forrige side om gruppernes formål, tovholder og mødested Dato Tid Aktivitet ma 01. mar. 19:30 Møde i KULTUR-gruppen (Rådhuset) Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med Kultur- og Idrætsområdet. ti 02. mar. 19:00 AOF-foredag: COP15 - og hvad så? Hvad kom der ud af klimatopmødet COP15 i København i dec. 2009, og hvor er vi nu på vej hen? v/ Professor Eigil Kaas og MF & Klimaordfø-rer Mette Gjerskov. Gratis adgang. Tilmelding nødvendig via Roskilde.dk Sted: AOF Roskilde, Algade 31 ti 02. mar. 19:00 Bestyrelsesmøde Mødet er åbent for medlemmer. on 03. mar. 19:00 Møde i Teknik- og Miljøgruppen Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med Teknik- og Miljøområdet. on 03. mar. 19:00 Møde i Social- og Sundhedsgruppen Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med Social- og Sundhedsområdet. lø 06. mar. 09:00 Ordinær generalforsamling Sted: Kildegården. Se indkaldelse og dagsorden på dette blads bagside. ma 08. mar. 19:00 Møde i ØP-gruppen (Rådhuset lokale 1A) Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med Økonomiudvalgets og Planlægningsområdet. ti 16. mar. 19:00 AOF-foredag: Afghanistan, Terror, opium og krig om hvad og mod hvem? v/ Journalist Pernille Bramming og MF & Forsvarsordfører John Dyrby. Sted: AOF Gundsø, Jyllinge Skole on 17. mar. 18:30 Kredsgeneralforsamling Sted: Kildegården lok. 454 (se annonce side 21) on 17. mar. 20:00 AOF-foredrag: Analyse af den aktuelle politiske situation i Danmark v/ journalist og tidl. spindoctor Peter Mogensen Gratis adgang for A-medlemmer. Tilmelding påkrævet (se annonce på side 21) Sted: Kildegården lok. 454 ti 06. apr. 19:30 Møde i KULTUR-gruppen (Rådhuset) Arbejdsgruppen, der beskæftiger sig med Kultur- og Idrætsområdet. to 22. apr. 19:00 AOF-foredag: 30 år med bistand en personlig beretning. Flemming T. Hansen fortæller om 30 års arbejde og erfaringer med ulandsbistand i Østafrika og Vietnam. Sted: AOF Roskilde, Algade 31 Socialdemokraten, 20. årgang, nr. 3 Side 23

24 Returneres ved varig adresseændring Afs.: Socialdemokraten, Drosselvej 10, 4000 Roskilde Endelig dagsorden til Lørdag den 6. marts 2010 kl. 09:00 på Kildegaarden, Helligkorsvej 5, Roskilde Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigenter 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning med aktivitetsplan fra formanden til godkendelse 5. Beretninger fra Byrådsgruppen, Arbejdsgrupperne og DSU, alle til drøftelse. 6. Godkendelse af revideret regnskab og budget Herunder forslag om medlemsblad i farver. 7. Indkomne forslag 8. Valg af: a. Formand for 2 år. (Henning Sørensen modtager genvalg) b. 5 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år På valg er Flemming Lönqvist, Ann Marie Cordua, Gert Hovald, Peter Faber, og Erik Egesholm. De 3 sidstnævnte genopstiller ikke. Følgende har tilkendegivet opstilling til bestyrelsen: Christian Kryger, Piet Grønlund, Niels Krag og Per Weberg. c. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. På valg er Inga Jørgensen og Marie Staal. d. 2 revisorer for 1 år. På valg er Marianne Bruun og Karsten Rasmussen. e. 2 revisorsuppleanter for 1 år. På valg er Anders W. Johansen og H.C. Eisen f. Kongresdelegerede samt suppleanter for disse g. Delegerede til AOF Gundsøs repræsentantskab h. Fanebærer. På valg er Frede Christiansen (modtager genvalg) 9. Indstilling af folketingskandidat. Bestyrelsen indstiller Mette Gjerskov 10. Eventuelt

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. November årgang nr. 9. Danmark Den nye regering Vores nye ministre

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. November årgang nr. 9. Danmark Den nye regering Vores nye ministre SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE November 2011 21. årgang nr. 9 Danmark Den nye regering Vores nye ministre Vor egen Mette Gjerskov nu som minister Ny regering 3. okt. 2011

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. september 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Inge Lund Petersen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua Afbud Tove Lunde Amsinck X Erling Balle Kristensen X Marianne Lund

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

V Annie Larsen Ingen suppleanter

V Annie Larsen Ingen suppleanter Medlem Navn på indstillet suppleant Beredskabskommissionen Joy Mogensen Ingen suppleanter Lars Berg Jacob Søegaard Gert Hovald Petersen Cemal Oklu Bestyrelsen for Ramsøhallen Lars Berg Ingen suppleanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Januar 2011 21. årgang nr. 1

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Januar 2011 21. årgang nr. 1 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Januar 2011 21. årgang nr. 1 25 år i Byrådet For præcis 1 år siden bragte jeg på forsiden dette billede, hvor Cemal som den i det nye byråd

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. september 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Sidste nyt 16. september: Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Oktober årgang nr. 8

SOCIALDEMOKRATEN. Sidste nyt 16. september: Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. Oktober årgang nr. 8 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Oktober 2010 20. årgang nr. 8 Sidste nyt 16. september: Skat har nu foretaget en afgørelse, der frikender Helles mand Stephen for beskyldningerne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. August/september årgang nr. 7

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. August/september årgang nr. 7 SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE August/september 2011 21. årgang nr. 7 Vi føler med Norge Ondskab kan dræbe et menneske, men den kan ikke besejre et helt folk. Hvis ét menneske

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Budget Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE

SOCIALDEMOKRATEN. Budget Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE Oktober 2009 19. årgang nr. 8 Budget 2010 På medlemsmødet 14. sept. Omkring næste års kommunale budget, fortalte Poul, Joy, Frede og Torben

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. December årgang nr. 10. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul

SOCIALDEMOKRATEN. Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE. December årgang nr. 10. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul SOCIALDEMOKRATEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i ROSKILDE December 2010 20. årgang nr. 10 heldigvis Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul SOCIALDEMOKRATEN udgives af Socialdemokratiet

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 30. januar 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607.

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607. Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. maj 2014 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere