Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender"

Transkript

1 VS: Korsør Frømandsklub har års jubilæum i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Korsør Frømandsklub Forespørgsel vedr. opførelse af hal Korsør Gokart Klub Center for Teknik og Miljø ARKIDESIGN ApS Afvisning af projektforslag og anfægtelse af projektets oplysningsgrundlag Center for Teknik og Miljø PLEXUS ADVOKATER ApS Erklæring + færdigmelding Center for Teknik og Miljø ABAK KLOAKSERVICE A/S Analyserapport Rapport nr Begrænset kontrol Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Ansøgning om aktivitetstilskud Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Skælskør Billedskole opførelse af tilbygning Center for Teknik og Miljø ARKIDESIGN ApS Analyserappoort Rapport nr begrænset kontrol Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Forespørgsel om nedrivningstilladelse af udestue Center for Teknik og Miljø Nybolig Korsør I/S Referat af Følgegruppemøde , Større Samlede Bebyggelser Center for Teknik og Miljø I/S AffaldPlus Svar på spørgsmål om hvad besparelsen skal bruges til Center for HR og Udvikling BoligKorsør Plan og snit - servicebygning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Situationsplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald - evt. farligt affald fra til Center for Teknik og Miljø DHN ENTREPRISE ApS Rettelse på BBR-ejermeddelelse Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Oplyser om ændringer på hele projektet Center for Teknik og Miljø MANGOR & NAGEL A/S Anmeldelse af affald med PCBindhold - Rosenkildevej 88 - DHN Entreprise ApS Center for Teknik og Miljø DHN ENTREPRISE ApS Vedr. strøm til eventet Center for Kultur, Fritid og Borgerservice DGI Midt- og Vestsjælland DGI: Danish Street Cup ansøgning Center for Kultur, Fritid og Borgerservice DGI Midt- og Vestsjælland Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Opsætning af Bi-Måler Center for Teknik og Miljø Dalmose Smede-& Maskinværksted... Spørgsmål til ansøgning om hundehold Center for Teknik og Miljø Borger

2 Genfremsendelse af undersøgelsesoplæg Center for Teknik og Miljø DMR A/S Reaktion fra NAVN på påbudsvarsel Center for Teknik og Miljø Administration 2000 Ad v/jan Ge Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Påbegyndelse + afsætningsplan Center for Teknik og Miljø PLAN HUSET A/S Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Skorstens- /ildstedsanmeldelse Center for Teknik og Miljø Skorstensfejermester Jens Brandt Stueplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Underskriftark EPM Center for Økonomi Oplyses af modtager Ansøgning om brug af vejareal NAVN - - Trafikskilt Center for Teknik og Miljø Borger Endelig teknisk dokumentation og energimærkning er bestilt og fremsendes hurtigst muligt Center for Teknik og Miljø Borger Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen - Det gode måltid.pdf Center for Sundhed og Omsorg Oplyses af modtager Ansøgningsskema minirens Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SV: Slotsalleen 49 C Slagelse Center for Teknik og Miljø Borger Revideret tegningsmateriale Center for Teknik og Miljø Borger Brandalarmer på Hotel Jens Baggesen Beredskab HOTEL JENS BAGGESEN ApS Matrikulær sag til Kommunens godkendelse - Arealoverførsel fra matr. nr. 3k til 3q, Gryderup By Boeslunde Center for Teknik og Miljø Landinspektørerne Skelstedet I/S Ansøgningsskema minirens Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tillæg til ansøgning om byggetilladelse Center for Teknik og Miljø Borger Plan, snit, facader og detaljer Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Situationsplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Nyhedsbrev nr 5 fra slagelse Ældreråd.docx Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Mailkorrespondance mellem Slagelse Boligselskab og NAVN og NAVN Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

3 Plan - stuehus Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager salsplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kopi af tilladelse efter lov om naturbeskyttelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager salsplan stuehus Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Invitation til dialog om Partnerskab for offentlige grønne indkøb og medlemsskab heraf Center for HR og Udvikling miljøminister Kirsten Brosbøl Indvielse af Slagelse Rens Center for HR og Udvikling Borger Tegningsbilag Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Sender vurdering af Nyelands Gaard Algade 14A Center for Teknik og Miljø Borger Økonomisk beregning af vederlagets størrelse Center for Sundhed og Omsorg Borger Rettelse af antal værelser Center for Teknik og Miljø Borger Bevilling af Plejevederlag Center for Sundhed og Omsorg Borger Statusattest Center for Sundhed og Omsorg Borger Skælskør Boligselskab høringssvar ændringsforslag Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Mail med høringssvar fra Skælskør Boligselskab Center for HR og Udvikling Skælskør Boligselskab BoligKorsør høringssvar - ingen bemærkninger Center for HR og Udvikling Bolig Korsør Rettelser til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Anmeldelse af Bjørneklo Center for Teknik og Miljø Borger Statusattest Center for Sundhed og Omsorg Borger Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Re: Pegebøger med tegn Center for Økonomi Borger Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Per vium - samtale med arbejdsgiver ift. løntilskud/praktik Center for Arbejdsmarked og Integration Borger Dispensation fra Kulturstyrelsen skiltning Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Borger Faglig ledelse og ledelsesinformation - Rettede kerneelementer og redskaber til brug for forberedelsen til afprøvningsdagen den 12. maj Center for Børn, Unge og Familie Oplyses af modtager

4 Nyhedsmail om støttet byggeri nr. 10 i 2015 redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne maj måned Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Ansøgning om overflytning til anden institution før tid og udtalelse fra Kongelyset Center for Dagtilbud Borger Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation Center for Teknik og Miljø Borger Beskrivelse af planlagt arbejde + ansøgning om dispensation for afstand til skel Center for Teknik og Miljø Borger Udfyldt skema om afløbsforhold Center for Teknik og Miljø Borger VS - Samtale med NAVN den April Center for Sundhed og Omsorg Borger Opstart af Home-Start- Slagelse Center for Børn, Unge og Familie Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Følgeskrivelse, Bevilling af Plejevederlag Center for Sundhed og Omsorg Borger Høringssvar Center for Teknik og Miljø Borger Lejerbos høringssvar - ingen bemærkninger Center for HR og Udvikling Lejerbo Besked fra Lille Egede Fribørnehave om nye børn pr Center for Dagtilbud Lille Egede Fribørnehave Orientering om stuehusindretning m.m Center for Teknik og Miljø Borger Revideret tegning Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Facade nord Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kommende features_edagsorden.pdf Center for IT og Digitalisering Oplyses af modtager Facade øst Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Materialebeskrivelse Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Snit vest-øst Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Tegninger fra gammel byggesag fra Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Plan + snit Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Situationsplan eksisterende forhold Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Plan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Facade vest Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Kloakplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Snit nord-syd Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager

5 Situationsplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Facade vest + øst Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager SAB høring - ændringsforslag Center for HR og Udvikling Oplyses af modtager Indmeldelsesliste juni Center for Dagtilbud Oplyses af modtager SV: HASTER Agersø ved havnen Center for Vækst og Plan Borger Notat - Klage over skimmelsvamp Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager brandalarmer - Vimarhus Beredskab Støttecenter Vest Forespørgsel om udstykning Center for Teknik og Miljø NYBOLIG JAN MILVERTZ A/S Redegørelse for toilet Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Principiel forespørgsel til ændring til 1 sal Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager VS: Slotsalléen 49 C - NAVN Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning Slagelse MX Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Oplyses af modtager udvidelse af carport Center for Teknik og Miljø Borger Bilag 1 - Integrationspolitik, Slagelse Kommune, pdf Center for Arbejdsmarked og Integration Oplyses af modtager Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Polystyren i udhæng på OC-hus Center for Teknik og Miljø Borger Til orientering oplysning om udlejning af på ejendom Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Skælskør Boligselskab yderligere bemærkninger Center for HR og Udvikling Skælskør Boligselskab VS: Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej Hastighedsbegrænsning 70 km/t Center for Teknik og Miljø Politiet SV: vedr. overhalingsforbud ved Gerlev Idrætshøjskole Center for Teknik og Miljø Politiet Ekstra nyt fra DUBU: Opgradering til Open UI Center for Børn, Unge og Familie Kombit Anmodning om tilladelse til indretning af aktivitetscenter Børn på Glasværket Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Facade syd Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Orientering vedr sag om reetablering af dige /ROM Center for Teknik og Miljø Kulturstyrelsen opsætning af udstyr for Hi3G ved eksisterende mast Center for Teknik og Miljø KPR CONSULT A/S

6 opsætning af udstyr for Hi3G ved eksisterende mast Center for Teknik og Miljø KPR CONSULT A/S Servicebesøg for minirenseanlæg Center for Teknik og Miljø NEW-LINE FAABORG A/S Servicebesøg for minirensenanlæg Center for Teknik og Miljø NEW-LINE FAABORG A/S Servicebesøg for minirensenanlæg Center for Teknik og Miljø NEW-LINE FAABORG A/S Servicebesøg for minirensenanlæg Center for Teknik og Miljø NEW-LINE FAABORG A/S Situationsplan Center for Teknik og Miljø Borger Anmeldelse af Bjørneklo Center for Teknik og Miljø Borger Tak for svar Center for Teknik og Miljø ARKIDESIGN ApS Analyserapport Rapport nr Normalkontrol + organisk mikroforurening Center for Teknik og Miljø HØJVANG LABORATORIER A/S Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Supplerende oplysninger om ansøger Center for Teknik og Miljø Slagelse kommune Færdigmelding med bemærkning om, at tagterrassen ikke er færdig Center for Teknik og Miljø Borger opstilling af mobilscene i forbindelse med Slagelse Festuge Center for Teknik og Miljø SLE SOUND & LIGHT EQUIPMENT ApS Mail af 7/ fra NAVN Indkomst til ansøgning Center for Dagtilbud Borger Oplysning om olietank Center for Teknik og Miljø Borger Spredningsmeddelelse i forbindelse med levering af slam Center for Teknik og Miljø MILJØSERVICE A/S Revideret ansøgning Center for Teknik og Miljø ARKITEKTFIRMAET CHR P SKJOLDBOR Straffeattest Center for HR og Udvikling Borger Sygemeldinger Center for HR og Udvikling Borger Spor af rotter ved servicebesøg på sikringsordning Center for Teknik og Miljø A/S MORTALIN Spredningsmeddelelse i forbindelse med levering slam Center for Teknik og Miljø MILJØSERVICE SLAMHOTEL I/S Servicebesøg for minirensenanlæg Center for Teknik og Miljø NEW-LINE FAABORG A/S

7 Banedanmarks svar på varsel om afslutning af sag Center for Teknik og Miljø Banedanmark Rettelse til BBR Center for Teknik og Miljø Borger Ansøgning om sløjfning af brønd Center for Teknik og Miljø Borger Oversigtstegning over placering af drivhus på matriklen Center for Teknik og Miljø Borger Vedtægter for Agersø Ve og Vel Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Agersø s Ve & Vel nedrivning og genopførelse af garage Center for Teknik og Miljø Borger Færdigmelding fra autoriseret kloakmester Center for Teknik og Miljø K.E.S. KØNG ApS Sygemelding Center for HR og Udvikling Borger Henvendelse angående status hos Naturstyrelsen Center for Teknik og Miljø Borger Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Kloak-påbegyndelse + kloakplan Center for Teknik og Miljø DANSK KLOAKSYN ApS Forespørgsel vedr. støjgener fra byggeplads i forbindelse med opførelse af to nye huse Center for Teknik og Miljø Borger Snit Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Plan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Situationsplan Center for Teknik og Miljø Oplyses af modtager Ansøgning om udvidelse af skur Center for Teknik og Miljø Borger Raskmelding Center for HR og Udvikling Borger Praktikerklæring Center for HR og Udvikling Borger opførelse af carport Center for Teknik og Miljø Borger Evaluering og regnskab! Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Agersø s Ve & Vel Anmeldelse af Bjørneklo Center for Teknik og Miljø Borger Udvalgsformanden kan ikke sender stafet til Næstformand Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Korsør Frømandsklub VS: Åbning af Agersø Skanse Grundlovsdag 5. juni Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Agersø s Ve & Vel Vedtægter for Agersø Ve og Vel Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Agersø s Ve & Vel VS: Åbning af Agersø Skanse Grundlovsdag 5. juni Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Agersø s Ve & Vel Vedtægter for Agersø Ve og Vel Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Agersø s Ve & Vel Oplysninger på manglende bygninger Center for Teknik og Miljø EDC MARTIN MORTENSEN ApS Aktivitetsoversigt Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Folkeuniversitetet i Slagelse K Program foråret Center for Kultur, Fritid og Borgerservice Folkeuniversitetet i Slagelse K Anmeldelse af Bjørneklo Center for Teknik og Miljø Borger

8 Anmeldelse af Bjørneklo Center for Teknik og Miljø Borger Kvittering med oplysning om sagsbehandlingstid Center for Teknik og Miljø Naturstyrelsen Anmeldelse af Bjørneklo Center for Teknik og Miljø Borger

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-70182 Ansøgning om tilladelse til modulvogntog til Kalundborgej 94 4200 Slagelse 09-02-2015 Center for Teknik og Miljø Miljøcenter Enggården 330-2015-70151 Fisketorvet 09-02-2015 Center for Teknik

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere