Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS"

Transkript

1 Færdigmelding Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S Leasingkontrakter med Slagelse Kommune Center for HR og Udvikling Anmeldelse vedrørende opførelse af garage Center for Plan og Byg Borger Spørgsmål om opfølgning på dom og eventuelle tvangsbøder Center for Teknik og Miljø Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi Ansøgning om ombygning af udhus til på 26 m2 til et værelse i etager Center for Plan og Byg Borger SV: Sagsnr: Stillinge Strand Center for Teknik og Miljø Orientering om gennemført servicebesøg på Borrebyvej 47 og Søhusevej Center for Teknik og Miljø Anticimex A/S Ansøgning om dispensation for kloakanlæg i naturbeskyttede områder Center for Teknik og Miljø Orbicon Færdigmelding Center for Plan og Byg Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS Oprensning godkendes og det resterende kortlagte areal udgår af kortlægningen Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Fastholdelse af V1 og V2 efter frivillig undersøgelse Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Ansøgning om opførelse af gæstehus Center for Plan og Byg Borger Ansøgning om tilbygning på carport Center for Plan og Byg Borger Situationsplan Center for Plan og Byg Facadeudhæng - tegning S Center for Plan og Byg Tegningsliste Center for Plan og Byg Principsnit Center for Plan og Byg Spærplan Center for Plan og Byg Elementopstillingsplan Center for Plan og Byg Vindue i ydervæg- tegning D Center for Plan og Byg Ydervæg - tegning D Center for Plan og Byg Referat af plangruppens møde og udkast til dagsorden Center for Teknik og Miljø Spor af rotter ved servicebesøg på sikringsordning Center for Teknik og Miljø A/S Mortalin Ansøgning om nedrivning af 3 bygninger Center for Plan og Byg Referat, revideret. Følgegruppen_ docx Center for Teknik og Miljø Analyserapport Center for Teknik og Miljø Fundamentsplan Center for Plan og Byg

2 Spor af rotter i forbindelse med servicebesøg på sikringsordning Center for Teknik og Miljø A/S Mortalin Ansøgning om? Center for Plan og Byg Borger Analyserapport Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Orientering om manglende fald på køkkenafløb Center for Plan og Byg Dansk Kloaksyn ApS Færdigmelding Center for Plan og Byg Ansøgning om opførelse af redskabsskur Center for Plan og Byg Borger Indberetning af gift anvendt i forbindelse med sikringsordninger (rottebekæmpelse) i Center for Teknik og Miljø Kiratin a/s SV: QR-kode på Kløverstistanderen på fgisketorvet Center for Sundhed og Omsorg Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Dansk Kloaksyn ApS Anmodning om aktindsigt fra adv. NAVN, Korsør Center for Plan og Byg Høringssvar Center for Teknik og Miljø Handicaprådet Rykker for afpropning af regnvandsledning Center for Teknik og Miljø VS: Grunde i Gråstenvænget Center for Plan og Byg Borger Meddelelse om at endeligt program tilgår senere Center for HR og Udvikling Borger Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Ansøgning om indretning af nødderisteri i eksisterende erhvervslokale Center for Plan og Byg Ansøgning om opdeling af lejemål nr i 2 butikslejemål Center for Plan og Byg Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Frølunde Fed - afslag på ansøgning om anvendelse af tang og strandvolde som kystbeskyttelse Center for Teknik og Miljø Miljøministeriet - kystdirektoratet Rettelse til BBR - opførelse af 2 udhuse Center for Plan og Byg Borger Årlig indberetning af miljødata fra saltvandsbasseret fiskeopdræt Center for Teknik og Miljø Miljøministeriet Ønske om forbedrede oversigtsforhold Center for Teknik og Miljø Borger Anmodning om aktindsigt Center for Plan og Byg Borger Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. Kloakmester P.E. Sørensen Naboorientering fældning af træ 17b Center for Plan og Byg

3 Indskannet bilag Center for Plan og Byg SV: Tegninger til om og tilbygning af sommerhus i Bisserup Poststien 9, 4243 Rude Center for Plan og Byg Borger Omprøve Center for Teknik og Miljø NAVN - Orientering fra borger Borgerrådgiveren Borger (166115) Notat SK Forsyning - byggelovens 12 - UNDTAGET FRA AKTINDSIGT Center for Plan og Byg Borger Indlægning af vandværksvand på adressen Høstrupvej 1, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø VS: Inskudslån xxxxxx-xxxx Borger oplysninger vedr. isolering olign Center for Plan og Byg Indberetning fra Slagelse Kommune Center for Skole Borger Center for Arbejdsmarked og modtaget fra NAVN den Integration Borger Ansøgning om Plejevederlag 119- med underskrift for plejemodtager Center for Sundhed og Omsorg Borger SV: Debitoroverførsel; afdrag. NAVN Center for Økonomi Borger Dokumentation for løn Center for Sundhed og Omsorg Borger Nyhedsmail nr. 3/2015 om støttet boligbyggeri - om støtte til nedrivning af hele almene afdelinger Center for HR og Udvikling Indmeldelsesliste marts Center for Dagtilbud Afsætninger Renoveringsstøtte.pdf Center for HR og Udvikling Facadeudhæng - tegning S Center for Plan og Byg Møde om messe for specialiserede tilbud Center for Børn, Unge og Familie Udeståender Bossinf Center for HR og Udvikling VS: Rosenkildevej/Valmuevej notat Center for Teknik og Miljø Borger Materiale fra kick-off-arrangement om MST Center for Børn, Unge og Familie Yderligere undersøgelser og fristudsættelse Center for Teknik og Miljø Fwd: VS: SV: SV: NAVN og aktindsigt Center for Økonomi Borger Svar på spørgsmål vedr. lejeindtægter Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Svar på spørgsmål vedr. støttebetingelser Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Referat af opstartsmøde med entreprenører Center for Plan og Byg Svar på spørgsmål vedr. anskaffelsessum og huslejer Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING SV: korrespondance vedr. patebrev til underskrift Center for HR og Udvikling SLAGELSE BOLIGSELSKAB

4 Ansøgning om aktivitetstilskud Selandia Brass Årsregnskab Center for HR og Udvikling Andelsboligforeningen Havnearka Færdigmelding på vandinstallation Center for Plan og Byg KAJ LARSEN VVS ApS. NYKØBING SJ Afsætninger Renoveringsstøtte.pdf Center for HR og Udvikling SKÆLSKØR BOLIGSELSKAB Fundamentssnit - snit G Center for Plan og Byg Fundamentssnit - snit E Center for Plan og Byg Montage- og forankringsvejledning - Note til tegning Center for Plan og Byg Fundamentssnit - snit Q Center for Plan og Byg Fundamentssnit - snit H Center for Plan og Byg Erklæring om teknik dokumentation Center for Plan og Byg Tegningsmateriale - omslag Center for Plan og Byg Fundamentsplan med div. rørføringer Center for Plan og Byg Varmetabsberegning Center for Plan og Byg Ansøgning om Opførelse af enfamiliehus med udhus og cykelskur Center for Plan og Byg ENTREPRENØRFIRMAET H. J. HUSE A/S Ferie 12/2+13/ Center for HR og Udvikling Borger Flytteafregning Rosenkildevej 96B lej. 11, kr , Center for Økonomi Borger Billede af voltigering og gjord Møllebakkens Rideklub træflisaske klassificering Center for Teknik og Miljø Borger Supplerende oplysninger/bemærkninger Center for Teknik og Miljø Borger Anmeldelse af sikringsaftale på skadedyrsbekæmpelse Center for Teknik og Miljø Skadedyrskontrol Sjælland Ansøgning om opførelse af garage - OBS indsendelse Center for Plan og Byg Borger Fastholdelse af V1 kortlægning efter frivillig undersøgelse Center for Teknik og Miljø Region Sjælland Svar; Ingen dræn berøres Center for Plan og Byg Borger Svar om loftbeklædning Center for Plan og Byg Borger Center for Kommunale SV: Hegn ved Slagelsevej Ejendomme Borger Re: Aktindsigt - Elme Alle Korsør - lovliggørelse af udestue Center for Plan og Byg Borger Afsluttende notat vedr. oprensning på Mindelundsvej 7, 4200 Slagelse Center for Teknik og Miljø Borger Sagen sættes i bero; Ejer har ændret mening Center for Plan og Byg KM Telecom

5 Mail fra NAVN Center for Plan og Byg Borger VS: Udskiftning af F-gas tank hos Frese Metal & Stålstøberi, Slagelse Beredskab Matrikulær sag til kommunens godkendelse Center for Plan og Byg Revideret måleblad Center for Plan og Byg Spørgsmål til status for sagens behandling Center for Plan og Byg Ansøgning om opførelse af garage - OBS indsendelse Center for Plan og Byg Borger Indsigelse mod digeprojekt Center for Teknik og Miljø Borger Mail om manglende underskrift Center for Plan og Byg Svar på partshøring Center for Plan og Byg Borger Meddelelse fra Skifteretten Center for Økonomi Borger Bevilling af Plejevederlag Center for Sundhed og Omsorg Borger Ansøgning om opførelse 10 boliger i 2 etager Center for Plan og Byg HENRY JENSEN A/S. RÅDGIVENDE IN Sagsmateriale udlev. af borger Beredskab Borger Økonomisk beregning af vederlagets størrelse Center for Sundhed og Omsorg Borger VS: Legepladsinspektionsrapport Center for Dagtilbud Økonomisk beregning af udbetaling Center for Sundhed og Omsorg Borger Økonomisk beregning af vederlagets størrelse Center for Sundhed og Omsorg Borger Link til 25 mio. kr. og mødet den Center for Børn, Unge og Familie Referat fra møde med Katzenmark sortering i større samlede bebyggelser Center for Teknik og Miljø Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Opringning til UCSJ Center for HR og Udvikling FÆLLESORG BOLIGFORENING Ansøgning om dispensation vedr. dispositionsfonden Center for HR og Udvikling Slagelse Almennyttige Boligselskab Kloak-anmeldelse + kloakplan Center for Plan og Byg Ørslev Anlæg & Kloak Møllebakkens Rideklub Ansøgning STS.htm Nyhedsmail om støttet byggeri nr. 4/ redaktionelle bemærkninger til håndbøgerne februar Center for HR og Udvikling SVAR: Slagelse Kommune - indberetning til Ankestyrelsens statistik Center for Børn, Unge og Familie

6 Møllebakkens Rideklub Ansøgning STS nr. 2.htm FC Vestsjælland nr. 2.htm FC Vestsjælland ansøgning STS.htm Slagelse Hockeyklub Ansøgning STS.htm Slagelse Damehåndbold Ansøgning STS.htm Korsør Slagelse KSEH Elitehåndbold 2015 NAVN Korsør Slagelse Elitehåndbold SV: Opsætning af svar-tilbage i Eboks - DUBU Center for Børn, Unge og Familie DUBU - Generel information om ændring af blanket til udtræk af rådata Center for Børn, Unge og Familie FC Vestsjælland - Elitetrænere Svar om vejforhold Center for Vækst og Bosætning Borger Svar om vejforhold Center for Vækst og Bosætning Borger Beliggenhedsplan (1).pdf Center for Plan og Byg Bemærkninger til digeprojekt Center for Teknik og Miljø Borger Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Rapport om oliespild og oprydning Center for Teknik og Miljø Dansk Miljørådgivning A/S Spørgsmål om vejledning til rettelser i BBR Center for Plan og Byg Analyserapport vandtårnet Haydnsvej Center for Teknik og Miljø Højvang Laboratorier A/S Analyserapport begrænset kontrol Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S Plantegninger (2).pdf Center for Plan og Byg Charlotte Lysdal og Yoram Roshu Planer, snit & facader (1).pdf Center for Plan og Byg U-và rdier.pdf Center for Plan og Byg Snit & Facader.pdf Center for Plan og Byg

7 Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-fædigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen Kloak-færdigmelding + kloakplan Center for Plan og Byg Aut. kloakmester P.E. Sørensen

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix Åben postliste 17. oktober 2014 Sagsnr. Overskrift 2010-32795 2011-54341 13650 VS: vigtig - VS: Røg-gener fra Ellingevej 28, Refsvindinge Dokument nr 152111 Referat styringsdialog 151900 Mail med rapport

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere