boligsocial Helhedsplan Nivå nu PIXI-udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave"

Transkript

1 boligsocial Helhedsplan Nivå nu PIXI-udgave

2 Velkommen til Nivå Nu Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at bo. I tæt samarbejde med lokalområdet vil vi arbejde på at skabe positive forandringer, der kommer beboerne til gode. Fokus vil være på læring, brobygning, vejledning og netværk. Dette gennem foredrag, kurser, arrangementer, personlig vejledning og et fastholdende fokus på at skabe muligheder og resultater for og sammen med jer, der bor i Nivå. Denne pixi-udgave beskriver i kort form indsatserne i projektets anden bevillingsperiode Hvis du skulle have lyst til at læse helhedsplanen i sin fulde form, kan du finde den på Nivå Nus hjemmeside dk. Du er også altid velkommen til at kigge forbi os, du finder os på adressen Nivåhøj 55, 2990 Nivå. God Læselyst! Nivå Nu er et boligsocialt projekt, som startede i Projektet er et samarbejde mellem Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab, KAB og Fredensborg Kommune. Det omfatter boligafdelingerne Islandshøjparken, Nivåhøj II, Nivåhøj III, Niverød III (Kvartererne) og Niverød IV (Mariehøj). Projektet er primært finansieret af Landsbyggefonden, og derudover medfinansierer boligforeningerne og Fredensborg Kommune. 1

3 Indsatser Børn, unge og familier Trivsel og udvikling i familielivet Inspiration til familielivet Sundhedscaféen Individuel vejledning Kitchen Stars Storytellers Læring i nye rammer Aktivitetsplatforme Brobygning Værkstedet Læsetip!! Over de kommende sider, vil du blive præsenteret for en indledning til hver indsats, Børn, unge og familier, Uddannelse, beskæftigelse og erhverv, Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Derefter vil en kort beskrivelse af de konkrete indsatser blive præsenteret. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Fremskudt beskæftigelse Styrkelse af arbejdsmarkedsparatheden Frivilligt mentorkorps Nivå Nu som træningsplatform Beboernetværk, inddragelse og demokrati Styrkelse af frivilligkulturen Hverdagsliv og Naboskab Aktivitetspuljen 2

4 børn, unge og familier Arbejdet med områdets børn, unge og familier er altafgørende for at området kan udvikle sig til et endnu bedre sted at bo. Det er et arbejde med at støtte de yngre generationer i at udvikle sig i en positiv retning. Der skal sættes ind i forhold til at give de unge mulighed for at indtræde i nogle nye positive relationer. Det være sig i forhold til job og uddannelse, men også mere generelt i forhold til at skabe nogle succesoplevelser, der kan give dem selvtillid og mod på tilværelsen. Indsatsen vil ikke bare sætte fokus på barnet og den unge, men på hele familien, og på den omverden som familien er en del af. Målet med indsatsen for børn, unge og familier er, at flere familier i boligområdet opnår et bedre familieliv, hvor familiemedlemmerne trives bedre i og uden for familien, hvor børnene og de unge motiveres og fastholdes i en positiv udvikling, og hvor de tilknyttes et fritidstilbud. 3

5 Børn, Unge og Familier Jeg er ikke alene mere. Jeg er blevet Inspiration til familielivet Tilbud til forældre, hvor man kan få inspiration til familielivet, og hvor man kan møde og danne netværk med andre forældre i Nivå. Der vil være åbne debat- og foredragsarrangementer, aktiviteter for hele familien og korte forløb for særlige målgrupper. bedre til at være i Nivå og savner ikke min hjemby så meget mere. Savnet til mine gamle venner er også blevet mindre, nu jeg har fået nogle nye - Citat deltager ved familieliv Målgruppe: Forældre Trivsel og udvikling i familielivet Kursusforløb for forældre, hvor der gennem en kombination af oplæg og dialog arbejdes med familiens trivsel. Herunder barnets trivsel, parforhold, venskaber, uddannelse/job, netværk etc. Kurserne gennemføres som mindre lukkede hold, og der tages udgangspunkt i de problemstillinger, som fylder mest hos deltagerne. Min lunte er blevet længere, det har mine børn også bemærket. Det er super dejligt! - Citat deltager ved familieliv Målgruppe: Forældre 4

6 Børn, Unge og Familier Individuel vejledning Tilbud om individuel anonym vejledning til voksne. Fokus på hjælp til selvhjælp gennem henvisning og brobygning til relevante instanser. Samtalerne vil berøre emner, som den enkelte finder væsentlige for sit hverdagsliv. Målgruppe: Voksne Sundhedscaféen Vejledningstilbud til kommende og nybagte forældre. Fredensborg Kommunes sundhedsplejersker står for sundhedscaféen, og der vil både være foredrag/oplæg målrettet småbørnsfamilier og individuel vejledning. Målgruppe: Kommende og nybagte forældre 5

7 Børn, Unge og Familier Brobygning Brobygning til det etablerede foreningsliv og til de kommunale klubber. I samarbejde med Fredensborg Kommunes Fritidsbutik skabes der forbindelse mellem områdets børn og unge og de lokale foreningstilbud og kommunale klubtilbud. Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år Aktivitetsplatforme Opsøgende kultur- og idrætstilbud for områdets børn og unge. Aktivitetsplatformene vil være på gadeplan, der hvor de unge befinder sig. Aktivitetsplatformene laves i samarbejde med Fredensborg Kommunes fritids- og ungdomsklubber og skal understøtte den øvrige brobygningsindsats. Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år 6

8 Børn, Unge og Familier Læring i nye rammmer Skræddersyede læringsforløb for nogle af de børn, som ikke oplever succes i skolen. Gennem alternative læringstilgange skal børnene motiveres og klædes på til at kunne indgå i og profitere af den ordinære undervisning i folkeskolen. Her er ikke fokus på ordinær og traditionel tavleundervisning, men forløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og interesser. Målgruppe: Børn i alderen 9-12 år Storytellers Tilbud til unge hvor de gennem historiefortælling får mulighed for at formidle små historier fra boligområderne. Der vil være fokus på kompetenceudvikling af områdets unge indenfor den journalistiske gren. Projektet skal give de medvirkende nye kompetencer, samtidig med at der skabes en platform, hvor områdets gode historier kan samles og udveksles. Storytellers gennemføres i samarbejde med Fredensborg Kommunes Ungdomsskole. Målgruppe: Børn og unge i alderen år Værkstedet Værkstedet er et fritidstilbud for unge voksne i alderen år. Værkstedet skal understøtte positive fritidsaktiviteter, kompetenceudvikling, øget netværk for målgruppen, og derudover skal det have en brobyggende funktion til kommunen og andre offentlige myndigheder. På sigt skal Værkstedet drives som en selvstændig forening. Målgruppe: Unge voksne i alderen år 7

9 Børn, Unge og Familier Kitchen Stars Kitchen Stars er en kokkeskole for børn og unge, hvor der arbejdes med at øge børnenes lyst og kendskab til veltillavet og sund mad, samtidig med, at det giver børnene nogle succesoplevelser, der øger selvværdet og troen på at kunne noget. På sigt skal projektet også inkludere et lommepengeprojekt, hvor børnene og de unge får mulighed for at tjene lommepenge i forbindelse med mindre cateringopgaver. Kitchen Stars gennemføres i samarbejde med Fredensborg Kommunes Ungdomsskole. Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år Med Kitchen Stars har jeg fundet ud af, at man kan mange flere ting end man tror! Citat deltager i Ktichen Stars At være med i Kitchen Stars har lært mig at arbejde med hjertet, det har givet mig mange udfordringer og det har lært mig en massse. Jeg har lært at arbejde sammen med andre og selvstændigt. Det var en fed oplevelse at lave mad til så mange mennesker, det er noget jeg aldrig har prøvet før. Men det vigtigste af alt er, at jeg har haft det utroligt sjovt sammen med vennerne. Citat deltager i Kitchen Stars 8

10 uddannelse, beskæftigelse og erhverv I de fem boligafdelinger er der en større andel af beboere, der står uden for arbejdsmarkedet, end i kommunen som helhed. Særligt blandt unge mellem 18 og 29 år er forskellen stor. Den højere ledighed medfører ikke kun negative konsekvenser for den enkelte, der står uden job, men risikerer at have en negativ påvirkning på boligområdet generelt. Målet med helhedsplanens beskæftigelsesindsats er at hjælpe unge og voksne ledige tættere på selvforsørgelse ved at understøtte den kommunale beskæftigelsesindsats gennem afklaring og styrkelse af deltagernes muligheder for at komme i uddannelse eller job. Indsatsen består både af individuelt tilrettelagte forløb og gruppebaserede forløb. Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde med Fredensborg Kommunes beskæftigelsesindsats. 9

11 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Det er super dejligt, at min sagsbehandler sidder så tæt på. Afstanden mellem systemet og mig er blevet meget mindre. Det betyder, at jeg kan kigge ind, når jeg har tid. Jeg kan få en snak, få hjælp til diverse breve og skemaer. Det betyder meget, at jeg hele tiden kan have en kontakt til min sagsbehandler, og det kan jeg, når hun holder til lige rundt om hjørnet. Citat fra bruger Fremskudt beskæftigelse Fremskudt beskæftigelsesindsats målrettet kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Gennem en lokal, kontinuerlig og individuelt tilrettelagt sagsbehandling arbejdes der målrettet på at afklare kontanthjælpsmodtagere i forhold til deres muligheder for job eller uddannelse. Ved at lave en fremskudt indsats etableres en formidlingsbase, der er tæt på målgruppen, og dermed bliver det lettere at få hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller starte uddannelse. Fredensborg Kommunes Jobcenter står for den fremskudte beskæftigelsesindsats. Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere over 30 år styrkelse AF ARBEJDSMARKEDS PARATHEDEN Tilbud til unge voksne, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Gennem praksisorienterede tilgange arbejdes der individuelt og i grupper med at understøtte en personlig udvikling blandt deltagerne, så de i højere grad bliver i stand til at tage en uddannelse eller få og fastholde et job. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete livssituation. Målgruppe: Unge voksne i alderen år 10

12 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Foto af de to jobkonsulenter, Katrine Hacke Østergaard og Jakob Juul 11

13 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Nivå Nu som træningsplatform Frivilligt mentorkorps Målgruppe: folk uden for arbejdsmarkedet Målgruppe: Unge voksne i alderen år Nivå Nu som træningsplatform er et tilbud for folk uden for arbejdsmarkedet, der har brug for en tryg ramme og et springbræt til det ordinære arbejdsmarked. Det kan være i forhold til at opbygge rutiner og rammer for den enkelte, der gør, at man kan indgå i et team som på en hvilken som helst arbejdsplads. Tilbud til unge voksne i alderen år, der har svært ved at fastholde uddannelse eller job. De frivillige mentorer skal støtte, motivere og vejlede de unge, så de bliver bedre i stand til at fastholde deres studie eller job. Samtidig skal mentorprojektet skabe nye relationer blandt unge og ældre, som ikke i forvejen kender hinanden. 12

14 Beboernetværk, inddragelse og demokrati At få mulighed for at bidrage til sit lokalområde er en vigtig ting. Man bliver ofte gjort opmærksom på området på en anden måde. Man bliver en del af området og får aktivt lov til at være med til at udvikle det. Ved aktivt at være en del af sit område, får man som regel mulighed for at møde en masse mennesker, der ligeledes bor i området. Man oparbejder nogle bekendtskaber, der senere kan vise sig at udvikle sig til at blive gode venner. Man kan, ved at være aktiv i sit lokalområde, skabe sig et positivt forhold til sit område. Målet med helhedsplanens indsats for frivillige beboere er at få flere aktive frivillige i boligområdet, som laver sociale aktiviteter, der er med til at skabe møder og nye sociale netværk på tværs af beboergrupperne og dermed et bedre naboskab i boligafdelingerne. 13

15 Beboernetværk, inddragelse og demokrati Jeg har været aktiv frivillig i Nivå siden 91. Jeg har arrangeret bankospil, loppemarkeder, hjulpet etniske med at oversætte breve og meget andet! At være frivillig holder mig virkelig i gang. Jeg har noget jeg skal stå op til om morgenen, og jeg føler at jeg stadig kan noget! Jeg bliver glad og tilfreds, når jeg hjælper andre - og jeg bliver ved ligeså længe jeg kan! Citat - Benthe Fobian Styrkelse af frivillig kulturen Hverdagsliv og Naboskab Aktivitetspuljen Pulje der skal støtte nye frivillige sociale aktiviteter i lokalområdet. Der vil være tæt vejledning og støtte til ansøgere, og fokus er ikke på evnen til at kunne skrive en god ansøgning, men i højere grad på viljen til at lave et stykke frivilligt socialt arbejde, der kommer boligområdet til gode. Målgruppe: Alle beboere Tilbud til beboere, som ønsker at yde en frivillig social indsats i lokalområdet. Her er fokus på at give redskaber og kompetencer, der giver mulighed for at udvikle og afvikle arrangementer til stor glæde for lokalområdet. Der vil både være korte kurser og individuelle læringsforløb tilpasset de frivilliges forudsætninger. Målgruppe: Alle beboere, der ønsker at gøre en forskel i lokalområdet Åbne arrangementer/foredrag for voksne beboere. Arrangementerne vil omfatte mange forskellige temaer, og arrangørerne vil være en blanding af professionelle, lokale beboere og andre frivillige fra lokalområdet. Udover spændende temaer vil fokus i høj grad være på at styrke de sociale netværk blandt beboerne. Målgruppe: voksne beboere 14

16 Det er dig som beboer, der er den vigtigste brik i udviklingen AF nivå Den nye helhedsplan arbejder med en lang række initiativer og indsatser. Det er alle initiativer, der sigter på at skabe nogle bedre rammer for beboerne i Nivå. Det er vigtigt at mange forskellige indsatser bliver sat i værk. Ingen indsatser kan isoleres, da problemer ofte avler problemer og dermed står i relation til hinanden. Det betyder, at man er nødt til at skabe et samarbejde mellem mange forskellige kompetencer. Det være sig i forhold til kommunale aktører, der har en specifik faglig viden, men i lige så høj grad til jer, beboere, som har jeres daglige gang i Nivå. I er eksperterne, og det er jer, der ved hvor skoen trykker. Derfor er jeres erfaringer, der hvor Nivå Nu tager sit afsæt. Vi gør alt, hvad vi kan for at opsøge jer, og høre hvad der rører sig i jeres hverdag, men det er svært at nå alle og derfor lyder opfordringen herfra, at I ikke må tøve med at opsøge os og fortælle os, hvad I har på hjerte.

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Nyt fra Nivå Nu. Børn, unge og familier. Trivsel og udvikling i familielivet. Inspiration til familielivet: Marts 2015

Nyt fra Nivå Nu. Børn, unge og familier. Trivsel og udvikling i familielivet. Inspiration til familielivet: Marts 2015 Nyt fra Nivå Nu Marts 2015 Børn, unge og familier Trivsel og udvikling i familielivet I december 2014 afsluttede vi efterårets forløb af Glæde i familielivet. Nyt forløb er lige startet op primo januar,

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå - En boligsocial indsats for og med beboerne i VIBOs og KABs afdelinger i Nivå 2014-2017 INDHOLD 1 Forord 2 2 Resumé 2 3 Baggrund - boligområdet og perspektiverne

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015

Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Referat af styregruppemøde d. 23/2 2015 Til stede: Hanne Heilmann, bestyrelsesmedlem i Nivåhøj III Peter Vilain, afdelingsformand i Nivåhøj III Helge From, afdelingsformand i Kvartererne Ole Månsson, souschef

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Vi fortsætter vores kaffemøder med driften i VIBO og har god glæde af det tættere kollegaskab, der er opstået.

Vi fortsætter vores kaffemøder med driften i VIBO og har god glæde af det tættere kollegaskab, der er opstået. Nyt fra Niva Nu November 2015 På Tværs Tværgående møder Vi fortsætter vores kaffemøder med driften i VIBO og har god glæde af det tættere kollegaskab, der er opstået. I Efteråret har vi stået for to bynetværksmøder

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Vi har ansat Ilknur Demirbas som omdeler. Ilknur er 14 år, og hun bor selv i boligområdet.

Vi har ansat Ilknur Demirbas som omdeler. Ilknur er 14 år, og hun bor selv i boligområdet. Nyt fra Niva Nu November 2016 På tværs Bynetværk Siden sommerferien har vi afholdt to bynetværksmøder for frontmedarbejdere, der arbejder med børn, unge og familier. Møderne har været rigtigt godt besøgt

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Nyt fra Niva Nu. På Tværs. Børn, unge og familier. Bymøde i Nivå. Trivsel og udvikling i familielivet. Maj 2015

Nyt fra Niva Nu. På Tværs. Børn, unge og familier. Bymøde i Nivå. Trivsel og udvikling i familielivet. Maj 2015 Nyt fra Niva Nu Maj 2015 På Tværs Bymøde i Nivå Nivå Nu var repræsenteret ved Fredensborg Kommunes bymøde i Nivå d. 9/5 med Kitchenstars og to billedudstillinger af henholdsvis lokale amatørfotografer

Læs mere

Samskabelse. "Slip ledigheden"

Samskabelse. Slip ledigheden Samskabelse "Slip ledigheden" Jane Findahl Stomøde - helhedsplan 2014-2018 2 Forventningsafstemning for samskabelse Den overordnede forventningsafstemning er gjort Landsbyggefonden og Fredericia byråd

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Nyt fra Niva Nu. På Tværs. Åbent Hus. Tryghedsvandringer. September 2015

Nyt fra Niva Nu. På Tværs. Åbent Hus. Tryghedsvandringer. September 2015 Nyt fra Niva Nu September 2015 På Tværs Åbent Hus Vi holdt åbent hus i Nivå Nu torsdag d. 27. august kl. 16-18, hvor beboere og andre interesserede kunne komme forbi og høre mere om efterårets aktiviteter.

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE

NY BOLIGSOCIAL INDSATS MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 MULIGHEDER OG INDFLYDELSE I HØJE GLADSAXE Helhedsplanfolder_ HG.indd 1 24-08-2016 15:27:42 TIL DIG DER BOR I HØJE GLADSAXE AAB, ABG, FSB, Lejerbo og 3B har fået økonomisk

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25

Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25 Ekstra ordinært beboermøde Afd. 22 + 25 28/10 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Erik fra organisationsbestyrelsen blev valgt. 2. Valg af referent Lone Hansen fra afd.22 bestyrelse blev valgt. 3.

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER VEJEN TIL UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end i landet som helhed, og en stor del af de

Læs mere

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen

Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Lokalt beskæftigelsesprojekt i Løvvangen Indhold 1. BAGGRUND FOR INDSATSEN...2 2. BESKRIVELSE AF INDSATSEN... 3 2.1 OVERORDNET METODIK... 3 2.2 LOKALER, PLACERING OG INDHOLD... 5 2.3 DEN DAGLIGE BEMANDING

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Mentorindsatsen i det boligsociale arbejde betydningen af relationer og netværk.

Mentorindsatsen i det boligsociale arbejde betydningen af relationer og netværk. Mentorindsatsen i det boligsociale arbejde betydningen af relationer og netværk. Jeg er blevet bedt om at underholde med mine re

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ

Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ Erfaringer og arbejdsmetoder Familieklubben Vollsmose Bibliotek Strategi, arbejdsmetode og målgruppe - ved Bente Weisbjerg Overvejelser i forbindelse med arrangementer

Læs mere

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune

Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed. - samarbejde mellem boligområde og kommune Det århusianske samarbejde på vejen mod mere lighed i sundhed - samarbejde mellem boligområde og kommune Oversigt 1. Baggrund og erfaringer fra 5 års boligsocial sundhedsindsats 2. Hvad gør vi lokalt i

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Arbejde og Sundhed hånd i hånd Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Kommune Projektleder Jonna Winther, Sundhedsteamet Temagruppemøde Sund By Netværket 11. April 2013 Arbejde og Sundhed hånd i hånd Projektet

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger.

Sundhedsfremmende forløb - Kan indgå som en del af øvrige foranstaltninger. LivaRehab tilbyder Vejledning og opkvalificering - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32 Ressourceforløb - jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 68a Mentorordning - jf. Lov om aktivbeskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans.

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder

Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder Samarbejde om sundhed og borgernes arbejdsmarkedsparathed i udsatte boligområder Ved Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL og Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent

Læs mere

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN 2014-2017 Et samarbejde imellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune Udgivet af ByLivKolding December 2013 Forsidebilleder: Lommepengeprojekt,

Læs mere

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen

Notat. KAB s trivselsstrategi Baggrund. Hvad er god trivsel i boligområderne? DIR 2015/05 #6.01. Notat til: Direktionen Notat DIR 2015/05 #6.01 Notat til: Direktionen Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 33 63 10 11 @kab bolig.dk KAB s trivselsstrategi 2015 2018 Baggrund I KAB s målsætningsprogram

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse Ved CSV-Odense-Vestfyn-Brangstrup Hvem er vi? Treårig ungdomsuddannelse Udannelsestilbud for 16-25-årige unge med vidt forskellige vanskeligheder Består

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Oplæg v. Marianne Eriksen Søren 28 år Flere år på kontanthjælp Arbejdsmarkedscenter peger på førtidspension Bostøtte via VH (ADHD) hver 14 dag. Tidligere hjemløseproblematik

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid

Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Kom og deltag i afdelingsmøde om Tingbjerg og Utterslevhuses fremtid Ekstraordinært afdelingsmøde søndag den 26. februar 2012, kl. 15.00 i hallen på Tingbjerg Heldagsskole Et trygt og attraktivt Tingbjerg

Læs mere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere

Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere Fritidsspilfordeler Fritids og ungdomsklubber din fritidsspilfordeler Ungdomsskolens klubmedarbejdere i Odense er fritidsspilfordelere for børn og unge. I klubberne har vi et særligt fokus på at bane vejen

Læs mere

Kommunikation i øjenhøjde. Handleplan for Børne-og Familieområdet

Kommunikation i øjenhøjde. Handleplan for Børne-og Familieområdet Kommunikation i øjenhøjde Handleplan for Børne-og Familieområdet Sæt kryds ved det eller de temaer, som indsatsen vedrører Samfundsdeltagelse og demokrati Boligforhold X Børn og familieliv X Skole og uddannelse

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR 1 I DENNE PJECE FÅR DU VIDEN OM, AT VÆRE FRIVILLIG MENTOR FOR ET ANBRAGT BARN I LÆR FOR LIVETS LÆRINGSPROGRAM KORT OM LÆR FOR LIVET Lær for Livet er et seksårigt

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014

Gadeplansarbejde. hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde hvad vil man med det? Marts 2014 Gadeplansarbejde er forskelligt fra kommune til kommune og har ofte flere dagsordner afhængig af hvem man spørger. I denne workshop vil du blive bragt

Læs mere