boligsocial Helhedsplan Nivå nu PIXI-udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave"

Transkript

1 boligsocial Helhedsplan Nivå nu PIXI-udgave

2 Velkommen til Nivå Nu Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at bo. I tæt samarbejde med lokalområdet vil vi arbejde på at skabe positive forandringer, der kommer beboerne til gode. Fokus vil være på læring, brobygning, vejledning og netværk. Dette gennem foredrag, kurser, arrangementer, personlig vejledning og et fastholdende fokus på at skabe muligheder og resultater for og sammen med jer, der bor i Nivå. Denne pixi-udgave beskriver i kort form indsatserne i projektets anden bevillingsperiode Hvis du skulle have lyst til at læse helhedsplanen i sin fulde form, kan du finde den på Nivå Nus hjemmeside dk. Du er også altid velkommen til at kigge forbi os, du finder os på adressen Nivåhøj 55, 2990 Nivå. God Læselyst! Nivå Nu er et boligsocialt projekt, som startede i Projektet er et samarbejde mellem Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab, KAB og Fredensborg Kommune. Det omfatter boligafdelingerne Islandshøjparken, Nivåhøj II, Nivåhøj III, Niverød III (Kvartererne) og Niverød IV (Mariehøj). Projektet er primært finansieret af Landsbyggefonden, og derudover medfinansierer boligforeningerne og Fredensborg Kommune. 1

3 Indsatser Børn, unge og familier Trivsel og udvikling i familielivet Inspiration til familielivet Sundhedscaféen Individuel vejledning Kitchen Stars Storytellers Læring i nye rammer Aktivitetsplatforme Brobygning Værkstedet Læsetip!! Over de kommende sider, vil du blive præsenteret for en indledning til hver indsats, Børn, unge og familier, Uddannelse, beskæftigelse og erhverv, Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Derefter vil en kort beskrivelse af de konkrete indsatser blive præsenteret. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Fremskudt beskæftigelse Styrkelse af arbejdsmarkedsparatheden Frivilligt mentorkorps Nivå Nu som træningsplatform Beboernetværk, inddragelse og demokrati Styrkelse af frivilligkulturen Hverdagsliv og Naboskab Aktivitetspuljen 2

4 børn, unge og familier Arbejdet med områdets børn, unge og familier er altafgørende for at området kan udvikle sig til et endnu bedre sted at bo. Det er et arbejde med at støtte de yngre generationer i at udvikle sig i en positiv retning. Der skal sættes ind i forhold til at give de unge mulighed for at indtræde i nogle nye positive relationer. Det være sig i forhold til job og uddannelse, men også mere generelt i forhold til at skabe nogle succesoplevelser, der kan give dem selvtillid og mod på tilværelsen. Indsatsen vil ikke bare sætte fokus på barnet og den unge, men på hele familien, og på den omverden som familien er en del af. Målet med indsatsen for børn, unge og familier er, at flere familier i boligområdet opnår et bedre familieliv, hvor familiemedlemmerne trives bedre i og uden for familien, hvor børnene og de unge motiveres og fastholdes i en positiv udvikling, og hvor de tilknyttes et fritidstilbud. 3

5 Børn, Unge og Familier Jeg er ikke alene mere. Jeg er blevet Inspiration til familielivet Tilbud til forældre, hvor man kan få inspiration til familielivet, og hvor man kan møde og danne netværk med andre forældre i Nivå. Der vil være åbne debat- og foredragsarrangementer, aktiviteter for hele familien og korte forløb for særlige målgrupper. bedre til at være i Nivå og savner ikke min hjemby så meget mere. Savnet til mine gamle venner er også blevet mindre, nu jeg har fået nogle nye - Citat deltager ved familieliv Målgruppe: Forældre Trivsel og udvikling i familielivet Kursusforløb for forældre, hvor der gennem en kombination af oplæg og dialog arbejdes med familiens trivsel. Herunder barnets trivsel, parforhold, venskaber, uddannelse/job, netværk etc. Kurserne gennemføres som mindre lukkede hold, og der tages udgangspunkt i de problemstillinger, som fylder mest hos deltagerne. Min lunte er blevet længere, det har mine børn også bemærket. Det er super dejligt! - Citat deltager ved familieliv Målgruppe: Forældre 4

6 Børn, Unge og Familier Individuel vejledning Tilbud om individuel anonym vejledning til voksne. Fokus på hjælp til selvhjælp gennem henvisning og brobygning til relevante instanser. Samtalerne vil berøre emner, som den enkelte finder væsentlige for sit hverdagsliv. Målgruppe: Voksne Sundhedscaféen Vejledningstilbud til kommende og nybagte forældre. Fredensborg Kommunes sundhedsplejersker står for sundhedscaféen, og der vil både være foredrag/oplæg målrettet småbørnsfamilier og individuel vejledning. Målgruppe: Kommende og nybagte forældre 5

7 Børn, Unge og Familier Brobygning Brobygning til det etablerede foreningsliv og til de kommunale klubber. I samarbejde med Fredensborg Kommunes Fritidsbutik skabes der forbindelse mellem områdets børn og unge og de lokale foreningstilbud og kommunale klubtilbud. Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år Aktivitetsplatforme Opsøgende kultur- og idrætstilbud for områdets børn og unge. Aktivitetsplatformene vil være på gadeplan, der hvor de unge befinder sig. Aktivitetsplatformene laves i samarbejde med Fredensborg Kommunes fritids- og ungdomsklubber og skal understøtte den øvrige brobygningsindsats. Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år 6

8 Børn, Unge og Familier Læring i nye rammmer Skræddersyede læringsforløb for nogle af de børn, som ikke oplever succes i skolen. Gennem alternative læringstilgange skal børnene motiveres og klædes på til at kunne indgå i og profitere af den ordinære undervisning i folkeskolen. Her er ikke fokus på ordinær og traditionel tavleundervisning, men forløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og interesser. Målgruppe: Børn i alderen 9-12 år Storytellers Tilbud til unge hvor de gennem historiefortælling får mulighed for at formidle små historier fra boligområderne. Der vil være fokus på kompetenceudvikling af områdets unge indenfor den journalistiske gren. Projektet skal give de medvirkende nye kompetencer, samtidig med at der skabes en platform, hvor områdets gode historier kan samles og udveksles. Storytellers gennemføres i samarbejde med Fredensborg Kommunes Ungdomsskole. Målgruppe: Børn og unge i alderen år Værkstedet Værkstedet er et fritidstilbud for unge voksne i alderen år. Værkstedet skal understøtte positive fritidsaktiviteter, kompetenceudvikling, øget netværk for målgruppen, og derudover skal det have en brobyggende funktion til kommunen og andre offentlige myndigheder. På sigt skal Værkstedet drives som en selvstændig forening. Målgruppe: Unge voksne i alderen år 7

9 Børn, Unge og Familier Kitchen Stars Kitchen Stars er en kokkeskole for børn og unge, hvor der arbejdes med at øge børnenes lyst og kendskab til veltillavet og sund mad, samtidig med, at det giver børnene nogle succesoplevelser, der øger selvværdet og troen på at kunne noget. På sigt skal projektet også inkludere et lommepengeprojekt, hvor børnene og de unge får mulighed for at tjene lommepenge i forbindelse med mindre cateringopgaver. Kitchen Stars gennemføres i samarbejde med Fredensborg Kommunes Ungdomsskole. Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år Med Kitchen Stars har jeg fundet ud af, at man kan mange flere ting end man tror! Citat deltager i Ktichen Stars At være med i Kitchen Stars har lært mig at arbejde med hjertet, det har givet mig mange udfordringer og det har lært mig en massse. Jeg har lært at arbejde sammen med andre og selvstændigt. Det var en fed oplevelse at lave mad til så mange mennesker, det er noget jeg aldrig har prøvet før. Men det vigtigste af alt er, at jeg har haft det utroligt sjovt sammen med vennerne. Citat deltager i Kitchen Stars 8

10 uddannelse, beskæftigelse og erhverv I de fem boligafdelinger er der en større andel af beboere, der står uden for arbejdsmarkedet, end i kommunen som helhed. Særligt blandt unge mellem 18 og 29 år er forskellen stor. Den højere ledighed medfører ikke kun negative konsekvenser for den enkelte, der står uden job, men risikerer at have en negativ påvirkning på boligområdet generelt. Målet med helhedsplanens beskæftigelsesindsats er at hjælpe unge og voksne ledige tættere på selvforsørgelse ved at understøtte den kommunale beskæftigelsesindsats gennem afklaring og styrkelse af deltagernes muligheder for at komme i uddannelse eller job. Indsatsen består både af individuelt tilrettelagte forløb og gruppebaserede forløb. Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde med Fredensborg Kommunes beskæftigelsesindsats. 9

11 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Det er super dejligt, at min sagsbehandler sidder så tæt på. Afstanden mellem systemet og mig er blevet meget mindre. Det betyder, at jeg kan kigge ind, når jeg har tid. Jeg kan få en snak, få hjælp til diverse breve og skemaer. Det betyder meget, at jeg hele tiden kan have en kontakt til min sagsbehandler, og det kan jeg, når hun holder til lige rundt om hjørnet. Citat fra bruger Fremskudt beskæftigelse Fremskudt beskæftigelsesindsats målrettet kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Gennem en lokal, kontinuerlig og individuelt tilrettelagt sagsbehandling arbejdes der målrettet på at afklare kontanthjælpsmodtagere i forhold til deres muligheder for job eller uddannelse. Ved at lave en fremskudt indsats etableres en formidlingsbase, der er tæt på målgruppen, og dermed bliver det lettere at få hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller starte uddannelse. Fredensborg Kommunes Jobcenter står for den fremskudte beskæftigelsesindsats. Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere over 30 år styrkelse AF ARBEJDSMARKEDS PARATHEDEN Tilbud til unge voksne, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Gennem praksisorienterede tilgange arbejdes der individuelt og i grupper med at understøtte en personlig udvikling blandt deltagerne, så de i højere grad bliver i stand til at tage en uddannelse eller få og fastholde et job. Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes konkrete livssituation. Målgruppe: Unge voksne i alderen år 10

12 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Foto af de to jobkonsulenter, Katrine Hacke Østergaard og Jakob Juul 11

13 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Nivå Nu som træningsplatform Frivilligt mentorkorps Målgruppe: folk uden for arbejdsmarkedet Målgruppe: Unge voksne i alderen år Nivå Nu som træningsplatform er et tilbud for folk uden for arbejdsmarkedet, der har brug for en tryg ramme og et springbræt til det ordinære arbejdsmarked. Det kan være i forhold til at opbygge rutiner og rammer for den enkelte, der gør, at man kan indgå i et team som på en hvilken som helst arbejdsplads. Tilbud til unge voksne i alderen år, der har svært ved at fastholde uddannelse eller job. De frivillige mentorer skal støtte, motivere og vejlede de unge, så de bliver bedre i stand til at fastholde deres studie eller job. Samtidig skal mentorprojektet skabe nye relationer blandt unge og ældre, som ikke i forvejen kender hinanden. 12

14 Beboernetværk, inddragelse og demokrati At få mulighed for at bidrage til sit lokalområde er en vigtig ting. Man bliver ofte gjort opmærksom på området på en anden måde. Man bliver en del af området og får aktivt lov til at være med til at udvikle det. Ved aktivt at være en del af sit område, får man som regel mulighed for at møde en masse mennesker, der ligeledes bor i området. Man oparbejder nogle bekendtskaber, der senere kan vise sig at udvikle sig til at blive gode venner. Man kan, ved at være aktiv i sit lokalområde, skabe sig et positivt forhold til sit område. Målet med helhedsplanens indsats for frivillige beboere er at få flere aktive frivillige i boligområdet, som laver sociale aktiviteter, der er med til at skabe møder og nye sociale netværk på tværs af beboergrupperne og dermed et bedre naboskab i boligafdelingerne. 13

15 Beboernetværk, inddragelse og demokrati Jeg har været aktiv frivillig i Nivå siden 91. Jeg har arrangeret bankospil, loppemarkeder, hjulpet etniske med at oversætte breve og meget andet! At være frivillig holder mig virkelig i gang. Jeg har noget jeg skal stå op til om morgenen, og jeg føler at jeg stadig kan noget! Jeg bliver glad og tilfreds, når jeg hjælper andre - og jeg bliver ved ligeså længe jeg kan! Citat - Benthe Fobian Styrkelse af frivillig kulturen Hverdagsliv og Naboskab Aktivitetspuljen Pulje der skal støtte nye frivillige sociale aktiviteter i lokalområdet. Der vil være tæt vejledning og støtte til ansøgere, og fokus er ikke på evnen til at kunne skrive en god ansøgning, men i højere grad på viljen til at lave et stykke frivilligt socialt arbejde, der kommer boligområdet til gode. Målgruppe: Alle beboere Tilbud til beboere, som ønsker at yde en frivillig social indsats i lokalområdet. Her er fokus på at give redskaber og kompetencer, der giver mulighed for at udvikle og afvikle arrangementer til stor glæde for lokalområdet. Der vil både være korte kurser og individuelle læringsforløb tilpasset de frivilliges forudsætninger. Målgruppe: Alle beboere, der ønsker at gøre en forskel i lokalområdet Åbne arrangementer/foredrag for voksne beboere. Arrangementerne vil omfatte mange forskellige temaer, og arrangørerne vil være en blanding af professionelle, lokale beboere og andre frivillige fra lokalområdet. Udover spændende temaer vil fokus i høj grad være på at styrke de sociale netværk blandt beboerne. Målgruppe: voksne beboere 14

16 Det er dig som beboer, der er den vigtigste brik i udviklingen AF nivå Den nye helhedsplan arbejder med en lang række initiativer og indsatser. Det er alle initiativer, der sigter på at skabe nogle bedre rammer for beboerne i Nivå. Det er vigtigt at mange forskellige indsatser bliver sat i værk. Ingen indsatser kan isoleres, da problemer ofte avler problemer og dermed står i relation til hinanden. Det betyder, at man er nødt til at skabe et samarbejde mellem mange forskellige kompetencer. Det være sig i forhold til kommunale aktører, der har en specifik faglig viden, men i lige så høj grad til jer, beboere, som har jeres daglige gang i Nivå. I er eksperterne, og det er jer, der ved hvor skoen trykker. Derfor er jeres erfaringer, der hvor Nivå Nu tager sit afsæt. Vi gør alt, hvad vi kan for at opsøge jer, og høre hvad der rører sig i jeres hverdag, men det er svært at nå alle og derfor lyder opfordringen herfra, at I ikke må tøve med at opsøge os og fortælle os, hvad I har på hjerte.

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc.

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN - Ressourcebaserede metoder

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere