CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet"

Transkript

1 CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1

2 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken i uddannelse eller arbejde 1. De lever socialt isolerede i det danske samfund, har ringe danskkundskaber og har ofte mistillid til de offentlige myndigheder.en del mangler grundlæggende viden om det samfund, de lever i og har derfor svært ved at opdrage og støtte deres børn i et land og en kultur, som føles fremmed. En svær målgruppe De seneste år har budt på en række integrationstiltag målrettet isolerede indvandrerkvinder, så de i højere grad kan blive en del af det danske samfund. Erfaringer har dog vist, at det er sværere end som så overhovedet at skabe kontakt til de isolerede kvinder. 1 Til eksempel gælder dette bl.a. ca kvinder med indvandrerbaggrund i alderen år jvf. Rapport om marginaliserede børn og unge, s.119, Integrationsminsteriet Hvad er Bydelsmødre? Bydelsmødreprojekterne stammer oprindeligt fra Berlin, og har netop tiltrukket sig stor opmærksomhed pga. succesen med at komme i kontakt med isolerede indvandrerkvinder. Det første projekt startede op i 2004 i bydelen Neuköln-Oberspree, og den enkle, men meget virkningsfulde bydelsmødre-metode blev hurtigt efterlignet i andre bydele og tyske delstater: En række ressourcestærke indvandrerkvinder uddannes til bydelsmødre via et kursus om bl.a. børneopdragelse, sundhed, samfundsforhold og formidling af viden. Efter kurset opsøger de målrettet isolerede kvinder i deres bydel og videreformidler, hvad de har lært på kurset.

3 Også i Danmark får projekterne opmærksomhed og Integrationsministeriet igangsætter i 2008 i alt 13 bydelsmødreprojekter rundt omkring i landet. Ressourcer i udsatte boligområder Bydelsmødre-projekterne gennemføres i udsatte boligområder og tager afsæt i en række ellers uudnyttede ressourcer blandt kvinder med indvandrerbaggrund. Socialt netværk, engagement og kendskab til det at være mor med indvandrerbaggrund i det danske samfund, er de vigtigste forudsætninger for en bydelsmor. Det er mindre vigtigt, om man er i uddannelse eller arbejde. Bydelsmødrenes særlige egenskaber gør dem i stand til at etablere en fortrolig dialog med de isolerede kvinder, hvis dør ellers er lukket for henvendelser fra det offentlige. Bydelsmødrene bliver dermed et vigtigt bindeled mellem de isolerede kvinder og det danske samfund et bindeled, der ellers ofte er fraværende. 2

4 3 Bydelsmødrene i Vollsmose mødes til afslutning af kurset. Foto: Bydelsmødrene i Vollsmose

5 GODT FRA START Opstart af et bydelsmødre-projekt I spidsen for et bydelsmødre-projekt står projektkoordinatoren, som hverver bydelsmødrene og arrangerer uddannelsen. Projektkoordinatorens indledende opgave er at igangsætte en rekrutteringskampagne i boligområdet, hvor en række kvinder med sociale netværk i boligområdet og personligt overskud inddrages i projektet. Derefter sammenssættes et kursusforløb, som skal give kvinderne viden om bl.a. børneopdragelse, institutioner og arbejdsmarkedet i Danmark. Projektkoordinatoren skal derfor have et solidt netværk i forhold til kommunale forvaltninger og gode kontakter til relevante eksterne undervisere, som kan undervise på kurset. Rekrutteringen skal være fokuseret De danske bydelsmødreprojekter rekrutterer overvejende kvinder med mellemøstlig oprindelse, men den etniske variation er stor, og det styrker projekternes mulighed for at komme i kontakt med isolerede kvinder. De projekter, der målrettet rekrutterer kvinder med gode danskkundskaber, et stort socialt netværk og tid til rådighed, opnår de bedste resultater, når de isolerede kvinder skal opsøges. Her når bydelsmødrene ud til flere med den relevante viden, og projektet opfylder sit formål. Engageret undervisning Et bydelsmødrekursus løber typisk over fire-fem måneder med undervisning én gang om ugen. Kursernes indhold tilrettelægges efter niveauet blandt de deltagende, koordinatorens netværk og mulighederne for ekskursioner. 4

6 Spørger man bydelsmødrene selv, lægger de vægt på at projektkoordinatoren skaber engageret undervisning og tager udgangspunkt i bydelsmødrenes egne erfaringer. En vigtig del af kurserne er ekskursioner til det lokale socialcenter, arbejdsformidlingen, kvindecenteret, børnehaver, skoler eller lignende institutioner, som bydelsmødrene senere kan henvise de isolerede kvinder til. Samtidig er det essentielt, at kurset indeholder tilstrækkelig undervisning i formidling af viden, konfliktløsning og andre forhold, der berører den opsøgende fase. Projektkoordinatoren hverver de resourcestærke indvandrerkvinder og tilrettelægger uddannelsen med udgangspunkt i kvindernes situation 5 Bydelsmødrene udveksler erfaringer under det opsøgende arbejde. Foto: Bydelsmødrene i Vollsmose.

7 EKSEMPLER PÅ TEMAER Bydelsmødrekonceptet præsenteres af rutineret bydelsmor eller koordinator Dansk vs. arabisk børneopdragelse ved tilknyttet familieterapeut Unge, alkohol og stoffer ved kursuskoordinator Sundhed, kost og motion ved lokal sundhedsplejerske Besøg på lokalt beskæftigelsescenter og præsentation ved centerleder Om opsøgende arbejde i området ved lokal gadeplansmedarbejder Om forholdet mellem myndigheder, bydelsmødre og isolerede kvinder ved lokal socialrådgiver 6 Om redskaber til det opsøgende arbejde ved integrationskonsulent med lokalkendskab

8 Sana Ebdah Bydelsmor Bispebjerg 7 Som bydelsmødre bygger vi bro mellem de her familier og kommunen. Jeg har lagt mærke til, at der er rigtig mange indvandrerfamilier, der er bange for kommunen, fordi de er bange for konsekvenserne, hvis de kommer og spørger om hjælp

9 Støtte i den opsøgende fase Når kurset er slut, skal de færdiguddannede bydelsmødre i gang med at opsøge isolerede kvinder. Bydelsmødrene bruger deres sociale netværk til at identificere de isolerede kvinder og anvender bl.a. deres kulturelle forståelse og sprogfællesskab til at etablere en dialog. Kontakten skabes f.eks. ved at invitere til åbent hus -arrangementer eller ved at besøge de isolerede kvinder i hjemmet. En del bydelsmødre oplever imidlertid det opsøgende arbejde som en grænseoverskridende handling og understreger vigtigheden af at projektkoordinatoren tilbyder støtte og vejledning. Redskaber i kommunikation, konfliktløsning og andre metoder til opsøgende arbejde skal have høj prioritet både under uddannelse til bydelsmor, og når arbejdet med de isolerede kvinder er i gang. Anerkendelse er vigtig Erfaringer viser, at det opsøgende arbejde fungerer bedre, hvis bydelsmødrene får anerkendelse for det opsøgende arbejde. Det kan f.eks. være i form af sociale arrangementer, der viser en påskønnelse for det vigtige sociale arbejde, de udfører. 8 Bydelsmødrene i Vollsmose efter overrækkelsen af bydelsmødrebeviser på Odense Rådhus. Foto: Bydelsmødrene i Vollsmose.

10 13 ANBEFALINGER TIL DET GODE BYDELSMØDRE-PROJEKT Center for Boligsocial Udvikling har evalueret de 13 danske bydelsmødre projekter og opstillet en række anbefalinger til et vellykket bydelsmødre-projekt: Involvér de relevante kommunale forvaltninger, frivillige foreninger, boligselskaber og andre, der med viden, netværk og indflydelse kan styrke projektet. Ansæt en engageret projektkoordinator for en tilstrækkelig lang periode. 9 Giv projektet en fast placering et sted i lokalområdet, der i forvejen er et samlingssted for områdets beboere. Rekruttér fortrinsvis ressourcestærke kvinder til kurset, da det vil styrke den opsøgende fase. Rekruttér bydelsmødre på et ensartet niveau hvad angår danskkundskaber og personlige og faglige forudsætninger, og tilpas undervisningniveaut til dette.

11 Lav en kort og målrettet rekruttering der vil mindske frafald inden kursusstart. Giv mulighed for at deltagelsen i et bydelsmødrekursus kan være del af aktiveringsforløb. Hav stort fokus i kurset på at forberede bydelsmødrene på den opsøgende fase. Tilknyt relevante eksterne undervisere til kursets forskellige dele. Dette gælder især ved undervisningen i formidling og rådgivning. Støt bydelsmødrene aktivt i den opsøgende fase med supervision, rådgivning, erfaringsudveksling og lign. Giv bydelsmødrene muligheder for at møderne med ressourcesvage kvinder nogle gange kan foregå andre steder i end i hjemmet. Anerkend bydelsmødrenes opsøgende arbejde enten i form af en mindre løn eller f.eks. ved at give tilbud om at deltage i et arrangement, et kursus el. lign. Det vil styrke motivationen til at udføre opsøgende arbejde. 10 Etablér tæt kontakt mellem bydelsmødrene og henholdsvis børnehaver og vuggestuer, som kan øge kendskabet til bydelsmødrene blandt de ressourcesvage.

12 CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING Sadelmagerporten 2a 2650 Hvidovre Tlf.: Mail: 11 Om CFBU s evaluering af Projekt Bydelsmødre Center for Boligsocial Udvikling har evalueret de 13 danske bydelsmødre-projekter for Integrationsministeriet. Evalueringen fokuserer på projekternes organisering, rekruttering, uddannelsesforløb og opsøgende arbejde. CFBU har undersøgt Bydelsmødre-projekterne dels ved en spørgeskema-undersøgelse blandt 96 bydelsmødre (ca. 50 pct. af alle deltagende), kvalitative fokusgruppe-interviews med udvalgte bydelsmødrene på alle 13 projekter, et kvalitativt interview med hver af de 13 projektkoordinatorer og en vidensindsamling om de tyske bydelsmødre-projekter. Den samlede evaluering kan downloades gratis på Om Center for Boligsocial Udvikling CFBU er et videns- og rådgivningscenter, der gennemfører effektmålinger og evalueringer, foretager systematiske vidensindsamlinger og yder rådgivning til praktikere og beslutningstagere på det boligsociale område. Se mere på ISBN: Layout: Studio Painted / Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk A/S Forsidefoto: Bydelsmødrene i Vollsmose

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc.

BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN. Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN Ressourcebaserede metoder i det boligsociale arbejde Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 BEBOERNE SOM MOTOR I UDVIKLINGEN - Ressourcebaserede metoder

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige

SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE. En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige SMÅ SKRIDT PÅ VEJ MOD BESKÆFTIGELSE En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere